Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΜΑΥΡΟΥΣ!- 10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ --------- 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                Χαλάνδρι, 08/04/2011
Α.Π. : 5604

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 13η Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκλογή νέου Δ.Σ. στην Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΦΛΥΑ Α.Ε. – Ανανέωση της θητείας αυτού – Ορισμός νέου εκπροσώπου του Δήμου Χαλανδρίου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Σ.ΚΕ.Π.Ι.’ Δήμου Χαλανδρίου, που αφορά στην έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ο.Ε. 2010.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο’ Δήμου Χαλανδρίου, που αφορά στην έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ο.Ε. 2010.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Κ.Α.Π.Η.’ Δήμου Χαλανδρίου, που αφορά στην έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ο.Ε. 2010.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ίδρυση γραφείου εθελοντισμού.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 67.636,14 € από το ΥΠ.ΕΣ., πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο: Αναδιοργάνωση Οικονομικών Λειτουργιών του Δήμου.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 14.400,00 € από το ΥΠ.ΕΣ., ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών πληρωμής μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 6.280,00 € από το ΥΠ.ΕΣ., ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβάσεων έργων προσωπικού των ΚΕΠ.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 75,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων της Olympic Α.Ε.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απόδοση τόκων και οριστικό κλείσιμο λογαριασμών.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό Διαπαραταξιακής Επιτροπής για διανομή δωροεπιταγών σε οικονομικά ασθενέστερους πολίτες του Δήμου μας.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου επί της οδού Λευκωσίας με ΚΑΕΚ 05147ΕΚ00005.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου επί της οδού Μεσογείων 347 με ΚΑΕΚ 051470575002.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης τμήματος οδού Αργοναυτών μεταξύ των Ο.Τ. 324 και 337.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου ‘Κατασκευή μικρών έργων οδοποιίας’, Α.Μ. 04/2010, προϋπ. 300.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Επισκευές – Κατασκευές πεζοδρομίων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ στον Δήμο Χαλανδρίου’, Α.Μ. 03/2010, προϋπ. 300.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου ‘Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Χαλανδρίου’, Α.Μ. 10/2009, προϋπ. 535.167,01 € (με Φ.Π.Α.).

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εργασιών στον ποδηλατόδρομο στην οδό Ηρώδου Αττικού 43 και ανακατασκευή αυτού με δαπάνες του ιδιοκτήτη του ακινήτου αυτού, κου Κων/νου Σιμόπουλου και Αγγελικής Βαβάζογλου, έμπροσθεν της ιδιοκτησίας τους.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Διάνοιξη – κατασκευή οδών στην περιοχή Άνω Πάτημα του Δήμου Χαλανδρίου’, Α.Μ. 17/2005.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσης στάσης – στάθμευσης στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 1.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου μας παραγγέλλεται να επιδώσει αυτή την πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο.


Χαλάνδρι 08/04/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *