Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Κούρεμα μέχρι 25% στα μισθώματα ακινήτων που στεγάζουν υπηρεσίες των Ο.Τ.Α


Μέχρι 25% μειώνονται τα μισθώματα ακινήτων που στεγάζουν δημοτικές υπηρεσίες . Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών προς τις γενικές διοικήσεις και τους γενικούς γραμματείς των περιφερειών της χώρας κάνει γνωστό ότι σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να μεριμνήσουν προκειμένου μειωθούν αυτόματα τα ποσά που καταβάλλονται για μισθώματα ακινήτων. Σύμφωνα με το νέο νόμο οι μειώσεις αυτές είναι σε ποσοστό μέχρι και 25% σε περιπτώσεις που το μηνιαίο μίσθωμα ξεπερνά τις 3.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4081/2012 (ΦΕΚ Α’184), επιβάλλεται μείωση των μισθωμάτων που καταβάλλουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του δημόσιου τομέα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του.

Στην εγκύκλιο προσδιορίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες και κλίμακες μειώσεων. Αναλυτικά:

α) Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος έως τα 1.000 ευρώ, η μείωση είναι σε ποσοστό 10%.

β) Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος από τα 1.000,01 ευρώ έως τα 2.000 ευρώ, κατά 15%.

γ) Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος από 2.000,01 ευρώ έως τα 3.000,00 ευρώ, κατά 20%.

δ) Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος, που υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, κατά ποσοστό 25%.

Από το υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ποσοστά εφαρμόζονται επί του ποσού του συνολικού μηνιαίου μισθώματος που εμπίπτει στο αντίστοιχο κλιμάκιο. Για παράδειγμα, μηνιαίο μίσθωμα ύψους 3.200 ευρώ θα μειωθεί κατά: (1000 x 10%) + (1000 x15%) + (1000 x 20%) + (200 x 25%) = 100+150+200+50= 500 ευρώ και το νέο μίσθωμα που προκύπτει είναι 3.200 – 500 = 2.700 ευρώ μηνιαίως.

Το πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο υποχρέωση μείωσης των μισθωμάτων έχουν τόσο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, όσο και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Σε σχέση με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, η προοδευτική μείωση που περιγράφεται παραπάνω υπολογίζεται επί τη βάσει του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου μισθώματος, όπως αυτό αναπροσαρμόσθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4002/2011. Σε περίπτωση που πριν την έναρξη ισχύος του νόμου έχει συμφωνηθεί με τον εκμισθωτή επιπλέον μείωση που ξεπερνούσε το 20% που προέβλεπε ο ν. 4002/2011, το καταβαλλόμενο μίσθωμα μειώνεται στο ύψος που προκύπτει από την εφαρμογή των ποσοστών της προοδευτικής κλίμακας. 
Για να καταστούν αντιληπτές οι νέες διατάξεις στην εγκύκλιο που υπογράφει ο αρμόδιος γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Γιάννης Φ. Ιωαννίδης, παρουσιάζονται αναλυτικά παραδείγματα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος

http://www.localit.gr/, 28/11/2012


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *