Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Ο νόμος για τα αθλητικά σωματεία 2725/99 και το φορολογικό καθεστώς ισχύει στα αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία

Δεν είναι αντιπαλότητα για τα αθλητικά σωματεία, όπως θέλουν να λένε γιατί δεν θέλουν να ακούν και δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα.

Είναι η απαίτηση να εκσυγχρονίσουν την λειτουργία τους, αυτή να είναι συμβατή με το νόμο, να αναζητηθού οι όροι συνύπαρξης με άλλες ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ για την τοπική κοινωνία αθλητικές δραστηριότητες και είναι η απαίτηση οι αθλητικοί χώροι να έχουν τα έσοδα και την οργάνωση για να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες που αθλούνται.

Αναδημοσιέυουμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του 24h Athens Press γιατί οι εμπλεκόμενοι καλό είναι να είναι ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟΙ.

Γενική αναφορά σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς


ΕΠΣΜ: Πρόγραμμα παιδικών (15/03)
Λόγω των πολλών και σημαντικών αλλαγών τόσο στην φορολογία εισοδήματος, όσο και στον τρόπο απεικόνισης των συναλλαγών, το Υπουργείο Οικονομικών, επιδίδεται καθημερινά σε δημοσίευση νέων εγκυκλίων που επεξηγούν την εφαρμογή των νόμων που το ίδιο αρχικά νομοθέτησε. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι, ότι στα τέλη του Απρίλη με αρχές Μαΐου το ΥΠΟΙΟ θα εκδώσει τον νέο φορολογικό νόμο, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως το επερχόμενο μεγάλο φορολογικό νομοσχέδιο, που ενδεχομένως να αλλάξει άρδην τα σημερινά δεδομένα που αναφέρονται παρακάτω.  
Τα αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία είναι -συνήθως-, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία μπορεί να είναι είτε δημοσίου, είτε ιδιωτικού δικαίου.
Σύμφωνα με τον Νόμο 2238/1994 ο οποίος ορίζει τα θέματα φορολογίας εισοδήματος, (δυνάμει του άρθρο 101 παράγραφος 2, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), υπόκεινται σε φόρο. Σύμφωνα με το άρθρο 99, της παραγράφου 1 της περίπτωσης ε’, το αντικείμενο του φόρου είναι το καθαρό εισόδημα μόνο από την εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και από κινητές αξίες (π.χ. Μετοχές, τόκους κλπ). Ομως πολλά από τα ως τώρα ισχύοντα δεδομένα, αναμένεται να αλλάξουν.
Το ΝΣΚ σε γνωμοδότησή του, αναφέρει ότι: “Τα εισοδήματα που αποκτούν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από την άσκηση, έστω και υποκρυπτόμενης εμπορικής εκμετάλλευσης, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, εφόσον τα εισοδήματα αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την άσκηση της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητας τους και ανεξάρτητα αν το εισόδημα από μία τέτοια δραστηριότητα, έστω και αν διατίθενται προς εκπλήρωση του μη αποβλέποντος σε κέρδη σκοπού τους.
Ακόμα, τα έσοδα από τις διαφημίσεις τρίτων σε έντυπα που εκδίδει το σωματείο και το διανέμει δωρεάν μόνο στα μέλη του, με σκοπό την ενημέρωση των μελών του δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα”.
Συνεπώς, όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία για την εφορία θεωρούνται τελικά κερδοσκοπικά, γιατί από τη στιγμή που εισπράττουν εισφορές μελών και οικονομικές συνδρομές από τις ακαδημίες, πρέπει να πληρώνουν Φ.Π.Α. και πρέπει να φορολογούνται.

Επίσης, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα η εγγραφή νέων μελών, καθώς και οι (π.χ. ετήσιες) συνδρομές των μελλών του σωματείου.

Εκτός από το φόρο εισοδήματος, ένα άλλο βασικό και πολύ σημαντικό θέμα είναι και αυτό του ΦΠΑ (Ν.2859/2000). Γενικά, τα σωματεία δεν επιβάλουν ΦΠΑ στις υπηρεσίες που παρέχουν αποκλειστικά στα μέλη τους, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  • α) παροχή υπηρεσιών από σωματεία προς τα μέλη τους και μόνο
  • β) τα μέλη των αθλητικών σωματείων να ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη ή μη υποκείμενη στο φόρο
  • γ) οι υπηρεσίες αυτές να είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας των μελών
  • δ) οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται έναντι συνεισφοράς (συνδρομής) των μελών στα κοινά έξοδα. Σε κάθε άλλη περίπτωση που είναι αντίθετη με τα παραπάνω επιβάλλεται ΦΠΑ.
Επίσης, ΦΠΑ επιβάλλεται και στις εκδηλώσεις που διενεργούν τα σωματεία (π.χ. χορούς) για την οικονομική τους ενίσχυση.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και συγκεκριμένα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, τα σωματεία θεωρούνται ως υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών μόνο για τις δραστηριότητες τους που υπάγονται σε ΦΠΑ.
Σε ό,τι αφορά στο αν θα πρέπει να παίρνουν απόδειξη για τις συνδρομές που δίνουν στις ακαδημίες οι γονείς, η απάντηση είναι σαφέστατα ΝΑΙ.
Πρόκειται για απόδειξη λιανικών συναλλαγών- παροχής υπηρεσιών θεωρημένη.
Οι γονείς, τα μέλη δηλαδή ενός τέτοιου Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου εφόσον πληρώνουν τακτικά στο σωματείο, δυνητικά ναι, λογίζονται ως μέλη και έχουν δικαίωμα στην Γενική Συνέλευση του συλλόγου. Βέβαια, θα πρέπει να αναζητηθεί ανάλογη παράγραφος στο καταστατικό λειτουργίας του σωματείου, το οποίο καλό θα είναι όλοι όσοι συνάπτουν σχέση με τον σύλλογο, να το έχουν διαβάσει.
Παλιότερα για να αποφύγουν την απόδοση του ΦΠΑ οι σύλλογοι χαρακτήριζαν τους οικονομικούς συνδρομητές ως μέλη.
Τα δεδομένα όμως έχουν αλλάξει άρδην στην χώρα μας, οπότε άπαντες έχουν, ή έστω θα πρέπει να έχουν μια πιο σοβαρή και επαγγελματική αντιμετώπιση στα θέματα που αφορούν στην οικονομική διαχείρηση.
Για παράδειγμα όλοι οι προπονητές είτε των ακαδημιών, είτε των “πρώτων” ομάδων θα πρέπει να κόβουν παραστατικό για την είσπραξη του συμφωνηθέντος μισθού, ώστε να μη βρεθούν σε δύσκολη θέση να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Κανένα ποσό δεν μπορεί να διαφύγει ως “έξοδα οδοιπορικών”, τα οποία… οδοιπορικά, κάποτε λειτουργούσαν απλά για να καλύπτονται τα “μαύρα” χρήματα…
Σύμφωνα με το νέο οικονομικό καθεστώς, αυτό που ενδιαφέρει το Υπουργείο Οικονομικών και τους “συνεργάτες” του, είναι η πορεία του χρήματος.
Δηλαδή όλα τα οικονομικά στοιχεία μίας ομάδας θα πρέπει να είναι… στο φως της ημέρας.

Μακροπρόθεσμα έχει αποδειχτεί πως η πορεία των “μαύρων” χρημάτων έχει βλάψει τους συλλόγους, καθώς κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει “που πήγαν τα λεφτά”…
Αν ένας προπονητής ζητήσει “μαύρα” χρήματα για προφανείς λόγους για τις υπηρεσίες του, ένα σωματείο μπορεί να το κάνει σε συνεργασία με το συμβούλιο.
Ομως πλέον θα πρέπει να γνωρίζει, πώς και με ποιο τρόπο θα το δικαιολογήσει αυτό το ποσό σε ενδεχόμενο έλεγχο του ταμείου.
Αλίμονο, σ’ αυτούς που είχαν παράλληλα έσοδα από ταμείο ανεργίας και αμοιβή από το σύλλογο…
Είναι συνετό ένας προπονητής να πληρώνεται με παραστατικό και να αποδίδει το φόρο του που παρακρατεί το σωματείο και το αποδίδει στο ελληνικό δημόσιο.
Στην Ελλάδα της φοροδιαφυγής πάντα μπορούν να γίνουν… ματσακονιές…
Καλό είναι όμως, να το καλοσκεφτούν όλοι όσοι ΔΕΝ θέλουν να μπουν σε περιπέτειες…

ΚΑΙ Ο  ΝΟΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 2725/99
Προτείνουμε να διαβάσετε τουλάχιστον τις επισημάνσεις του 24h Athens Press.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *