Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 21η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

1. Καθορισμός εισφορών για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων για την αθλητική περίοδο από 02/01/2017 έως 31/08/2017.

2. Λήψη απόφασης για τις νέες εγγραφές και ανανεώσεις εγγραφών των μελών των Κ.Α.Π.Η. για το Ο.Ε. 2017.

3. Επανέγκριση της υπ΄ αριθμ. 152/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου: «Τροποποίηση (συμπλήρωση) της υπ΄ αριθμ. 274/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ‘‘Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ‘‘ΦΛΥΑ’’ Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Χαλανδρίου’’».

4. Επιστροφή χρηματικού ποσού.

5. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

6. Διαγραφή προσαυξήσεων και επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

7. Διαγραφή Βεβαιωμένης Οφειλής (αρ. πρωτ. 37627/15-12-2016).

8. Διαγραφή Βεβαιωμένης Οφειλής (αρ. πρωτ. 37628/15-12-2016).

9. Διαγραφή Βεβαιωμένης Οφειλής (αρ. πρωτ. 37702/16-12-2016).

10. Έγκριση σκοπιμότητας ανανέωσης της σύμβασης για πληρωμή τελών διοδίων για το έτος 2017.

11. Παράταση του χρόνου ισχύος της με Α.Π. 39103/29-12-2015 σύμβασης που αφορά στην προμήθεια σάκων απορριμμάτων.

12. Παράταση του χρόνου ισχύος της με Α.Π. 39278/30.12.2015 σύμβασης που αφορά στην προμήθεια υλικού οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης του Δήμου Χαλανδρίου.

13. Παράταση του χρόνου ισχύος της με Α.Π. 21924/22-7-2016 σύμβασης που αφορά στην προμήθεια υλικών εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας του Δήμου Χαλανδρίου.

14. Παράταση του χρόνου ισχύος της με Α.Π. 30904/20.10.2016 σύμβασης που αφορά στην προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1100lt.

15. Παράταση του χρόνου ισχύος της με Α.Π. 20783/2016 σύμβασης για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων.

16. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

17. Διόρθωση ως προς τον βαθμό και την ειδικότητα μέλους της ‘‘Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών 2ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (Κάλβου 16), για το έτος 2017’’ και τον εκ νέου ορισμό προέδρου.

18. Έγκριση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής καθώς και Προσωρινής Παραλαβής Έργων του Δήμου.

19. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης εισόδων σχολείων».

20. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη κυκλοφορίας – στάθμευσης και αναδιάρθρωσης γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας».

21. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση διαφημιστικών μέσων σε στέγαστρα στάσεων Λεωφορείων ΟΑΣΑ – Δημοτικής Συγκοινωνίας.

22. Έγκριση μετατόπισης της θέσεως αναπηρικού περιπτέρου.

23. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» (Κωδικός Πρόσκλησης: 14.6i.26-27.1).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *