Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ .... ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 25η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  
1.      Ανάδειξη του Δήμου Χαλανδρίου ως πλειοδότη της διαγωνιστικής διαδικασίας που κήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ για την μακροχρόνια μίσθωση 30 ετών του ακινήτου ΧΕΥ 8 (οικοπέδου εμβαδού 4.196 τ.μ. στο Χαλάνδρι) με μηνιαίο μίσθωμα 2.377,53 € μετά των νομίμων επιβαρύνσεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου.

2.    Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής συναλλαγής για την μακροχρόνια μίσθωσητου ΧΕΥ 8.

3.        Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής συναλλαγής για την αγορά του ΧΕΥ 9.

4.   Σύμφωνο συνεργασίας του Δήμου Χαλανδρίου με την Αστική μη κερδοσκοπική
   Εταιρεία με την επωνυμία ‘‘Εταιρεία Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας «Υγεία για Όλους»’’.

5.        Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Χαλανδρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΠ λόγω παραίτησης.

6.        Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 2400/20-01-2017).

7.        Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 2401/20-01-2017).

8.        Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

9.        Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος και επαναβεβαίωση σε χρηματικό κατάλογο (αρ. πρωτ. 2396/20-01-2017).


10.     Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος και επαναβεβαίωση σε χρηματικό κατάλογο (αρ. πρωτ. 2397/20-01-2017).

11.     Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση φεστιβάλ παραμυθιού σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου.

12.     Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού 380,00 € για την προμήθεια πρωτοχρονιάτικης πίτας και ειδών τροφοδοσίας (catering), για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης του Σώματος Εθελοντών Χαλανδρίου και των συμμετεχόντων μελών του σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

13.     Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού 250,00 € για την προμήθεια πρωτοχρονιάτικης πίτας και ειδών catering, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης της παιδικής χορωδίας του Δήμου μας στην Παιδική Βιβλιοθήκη «Μ. Βασιλόπουλος».

14.     Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 80.000,00 € για την αντιμετώπιση των αναγκών της Α΄ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.

15.     Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 20.000,00 € για την αντιμετώπιση των αναγκών της Β΄ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.

16.     Λήψη απόφασης για μεταβολή του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου από 12/θέσιο σε 13/θέσιο.

17.     Έγκριση παραχώρησης εκατό  (100) κάδων απορριμμάτων στον Δήμο Βριλησσίων.

18.     Έγκριση παραχώρησης εκατό (100) κάδων απορριμμάτων στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής.

19.     Έγκριση παραχώρησης εκατό (100) κάδων απορριμμάτων στον Δήμο Αχαρνών Αττικής.

20.     Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 516/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω αλλαγής τίτλου σε ‘‘Έγκριση Πρακτικού Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής καθώς και Προσωρινής Παραλαβής Έργων του Δήμου και συγκρότηση αυτών’’.

21.     Έγκριση Πρακτικού Επιτροπών Προσωρινής, Οριστικής Παραλαβής καθώς και Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων του Δήμου και συγκρότηση αυτών.

22.     Λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας υλοποίησης εργασίας με ίδια μέσα και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας μηχανημάτων έργου».23.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο ‘‘Έργα συντήρησης και επισκευών αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου’’, (Α.Μ. 5/2015). 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *