Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Χαλάνδρι, 10/11/2011
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Α.Π.: 18205
- 23η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
--------
- 2011


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 14η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 27/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά ‘Απότμιση πεζοδρομίου στην οδό Αγ. Γεωργίου 31 (ΟΤ 113) για υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων’.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 330/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά ‘Έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού και κατάσταση Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γ΄ τριμήνου 2011’.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 25/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβούλου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου’ που αφορά στην ‘Έγκριση Προϋπολογισμού του Ο.Ε. 2011’.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 7.400,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας σε μετατασσόμενους υπαλλήλους από ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού 83.917,98 € από τους ΚΑΠ μηνός Οκτωβρίου 2011 για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου’.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού 21.190,46 € από τους ΚΑΠ μηνός Οκτωβρίου 2011 για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός, πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης’.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού 83.917,98 € από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2011 για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου’.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού 21.190,46 € από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2011 για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός, πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης’.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού καταβολής χρέους σε δόσεις προς την εταιρία ‘ΑΙΞΩΝΗ – Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε.’

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

11. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2011.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΦΛΥΑ Α.Ε. αποτίμησης ακινήτου προς αξιοποίησή του από το Δήμο Χαλανδρίου.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Χαλανδρίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’ για χρηματοδότηση έργου στα πλαίσια της πρόσκλησης 4.7.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης προμήθειας ελαστικών των μεταφορικών μέσων του Δήμου.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της αρχικής απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου υπ΄ αριθμ. 77/2011 που αφορά στη σύσταση των νέων σχολικών επιτροπών.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού καταστροφής Υλικού Εξοπλισμού Γραφείων του Δήμου που δεν έχουν αξία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Χαλανδρίου’, Α.Μ. 10/2009.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ονομασία κοινόχρηστου χώρου.


Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου μας παραγγέλλεται να επιδώσει αυτή την πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο.


Χαλάνδρι 10/11/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *