Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Ζήτημα Δημοκρατίας η δικαίωση της παράταξης «Χαλάνδρι Αλλάζουμε Πορεία» 

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ στηρίζει το δίκαιο αίτημα της δημοτικής παράταξης «Χαλάνδρι Αλλάζουμε Πορεία», η οποία κατέθεσε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση καταγγέλλοντας την πραξικοπηματική τακτική που ακολούθησε η Δημοτική Αρχή Χαλανδρίου, στις πρόσφατες Δημαιρεσίες.


Πιο συγκεκριμένα, η παράταξη που στήριξε το Πράσινο Κίνημα στις αυτοδιοικητικές εκλογές «Χαλάνδρι Αλλάζουμε Πορεία», με επικεφαλής τον κ. Άγγελο Νταβία, είχε συμπράξει το 2019 – μαζί και με άλλες δύο παρατάξεις – με την παράταξη της συμπολίτευσης. 

Όμως η παράταξη «Χαλάνδρι Αλλάζουμε Πορεία» αν και αποχώρησε έγκαιρα από αυτή η σύμπραξη, στις πρόσφατες Δημαιρεσίες, η Διοίκηση, ξεπερνώντας κάθε αυθαιρεσία, την προσμέτρησε στις συμπράττουσες παρατάξεις. 

Αυτή η κίνηση της διοίκησης προκάλεσε την άμεση αντίδραση της παράταξης που ηγείται ο κ. Άγγελος Νταβίας και πλέον εκπροσωπείται στο δημοτικό συμβούλιο από τον κ. Δημήτρη Λέρτα, προχωρώντας σε προσφυγή προς την Αποκεντρωμένη και ζητώντας να ακυρωθούν μία σειρά από αποφάσεις που πηγάζουν από τα αποτελέσματα των Δημαιρεσιών.      

Είναι προφανές, πως το δίκαιο είναι με το μέρος της παράταξης «Χαλάνδρι Αλλάζουμε Πορεία», καθώς σε επικοινωνία με την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών  έγινε απόλυτα σαφές ότι στην ειδική συνεδρίαση του 2022 απαιτείται η κατάθεση νέου επικαιροποιημένου πρακτικού σύμπραξης, όπως ρητά αναφέρεται στις εγκυκλίους. 

Κι ενώ δηλώθηκε ξεκάθαρα και γραπτώς ότι δεν επιθυμεί η παράταξη να υπογράψει νέο πρακτικό σύμπραξης, κατά παράβασή της βούλησής της και των οδηγιών του υπουργείου Εσωτερικών, ο δήμαρχος επανακατέθεσε το πρακτικό σύμπραξης του 2020 και με βάση αυτό έγιναν οι δημαιρεσίες στον Δήμο Χαλανδρίου. Οπότε πλέον ο λόγος ανήκει στην Αποκεντρωμένη.

Ο Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης μιλάει στην  aftodioikisinews - Αχαρναϊκά Νέα
 

Ο Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε σχετικά: 

«Για το Πράσινο Κίνημα τέτοιου είδους ζητήματα είναι ιδιαιτέρως σοβαρά, καθώς αγγίζουν θεσμικές και δημοκρατικές χορδές και θα πρέπει να είναι όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ευαίσθητοι με αυτά.

 Η παράταξη «Χαλάνδρι Αλλάζουμε Πορεία» θεωρείται πρότυπο λειτουργίας και εκφράζει τις αρχές που διέπουν και το Πράσινο Κίνημα. 

Το ζήτημα ειναι βαθύτατα πολιτικό. Μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός οτι μια δήθεν αριστερή διοίκηση Δήμου, δεν σέβεται το δικαίωμα της πολιτικής αυτοδιάθεσης και του πολιτικού αυτοπροσδιορισμού. 

Μια από τις ελάχιστες αριστερές διοικήσεις δήμων στην Ελλάδα, απαξιώνει τη φιλοσοφία του «νόμου ΣΥΡΙΖΑ» για την απλή αναλογική και ακολουθεί δεξιές αυταρχικές πολιτικές.»

Αναλυτικά, το κείμενο της προσφυγής που κατέθεσαν οι κ.κ. Λέτρας και Νταβίας έχει ως εξής:

 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ (κατ' άρθρο 227 Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 238 Ν. 3852/2010)

ΤΩΝ
1 ΛΕΡΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2 ΝΤΑΒΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΤΑ
Του Δήμου ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΝΠΔΔ που εδρεύει στο Χαλάνδρι, όπως νομίμως εκπροσωπείται

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

-    Της με αριθ. 1./2022 αποφάσεως του ΔΣ με θέμα: "ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ" η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 64ΚΧΩΗΔ-2Λ7 και
-    Της με αριθ. 2/2022 αποφάσεως του ΔΣ με θέμα: "ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ" η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΩΜ8ΖΩΗΔ-26Ρ
-    Της με αριθ. 3/2022 αποφάσεως του ΔΣ με θέμα: "ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ" η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΩΜ8ΖΩΗΔ-26Ρ

καθώς και κατά κάθε άλλη συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης αυτού.

Οι αιτούντες είμαστε: Ο μεν πρώτος αιτών Δημήτριος Λέρτας Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος επικεφαλής και υποψήφιου δημάρχου της δεύτερου αιτούντες Άγγελου Νταβία.

Με την παρούσα προσφυγή μας προσφεύγουμε κατά των αποφάσεων που έλαβε η 1η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2022.

Ο λόγος της προσφυγής μας είναι ότι η παράταξή μας ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ η οποία κατήλθε αυτόνομα στις δημοτικές εκλογές του 2019 και εξέλεξε μία έδρα στο δημοτικό συμβούλιο Χαλανδρίου και η οποία συνέπραξε με άλλες δύο παρατάξεις με την παράταξη του Δημάρχου – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ του ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ κατά τις δημαιρεσίες του 2020, παρά την βούλησή μας στις δημαιρεσίες του 2022, προσμετρήθηκε πραξικοπηματικά στην δύναμη των συμπραττουσών παρατάξεων, αν και εγκαίρως είχαμε γνωστοποιήσει προς τον κ. Δήμαρχο ότι έχουμε αποχωρήσει από την ΣΥΜΠΡΑΞΗ του 2019.

Διευκρινίζουμε ότι:

Σε επικοινωνία μας με την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εξέδωσε τις εγκυκλίους με αριθμ 932 και 933 της 29-12-2021 για διευκρινίσεις σχετικά με την δέσμευσή μας από το πρακτικό σύμπραξης του 2020 μας έγινε απόλυτα σαφές ότι στην ειδική συνεδρίαση του 2022 απαιτείται η κατάθεση ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ όπως ρητά αναφέρεται στις εγκυκλίους.

Μετά από αυτό δηλώσαμε ξεκάθαρα και γραπτώς ότι εμείς δεν επιθυμούμε να υπογράψουμε νέο πρακτικό σύμπραξης.

Κατά παράβασή της εκπεφρασμένης και διατυπωμένης βούλησής μας και των οδηγιών του υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτές αναφέρονται στις ανωτέρω εγκυκλίους, ο δήμαρχος επανακατέθεσε το πρακτικό σύμπραξης του 2020 και με βάση αυτό έγιναν οι δημαιρεσίες στον Δήμο Χαλανδρίου.

Ένα πρακτικό σύμπραξης από το οποίο:

- Εγκαίρως και γραπτώς δηλώσαμε ότι θέλουμε να αποχωρήσουμε.

- Φέρει την υπογραφή του Άγγελου Νταβία ως εκπροσώπου της παράταξης μας, ο οποίος δεν είναι πλέον Δημοτικός Σύμβουλος, έχει παραιτηθεί και την παράταξή μας στο δημοτικό συμβούλιο εκπροσωπεί ο κος Δημήτρης Λέρτας ο οποίος και κατά την διάρκεια της διαδικασίας της ειδικής συνεδρίασης του ΔΣ (δημαιρεσίες) την 09/01 /2022, δήλωσε στο σώμα ότι η παράταξή μας έχει δηλώσει και το δηλώνει και εν συνεδρία ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει πλέον στην Σύμπραξη Διοίκησης.

Όλα τα παραπάνω αγνοήθηκαν προκλητικά – χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο αφού θα ήταν πολύ απλό να γίνει ένα καινούργιο πρακτικό των υπολοίπων συμπραττουσών παρατάξεων και να γίνει σεβαστή η πολιτική μας βούληση και η προεδρεύουσα της διαδικασίας κα Χριστούλη ανακοίνωσε ότι «αυτό» – η αποχώρησή μας από την σύμπραξη δηλαδή – δεν μπορεί να γίνει συνεχίζοντας την διαδικασία.

Παρακαλούμε λοιπόν μετά τα παραπάνω να εξετάσετε τη νομιμότητα του συνόλου των αποφάσεων που λήφθησαν κατά την διαδικασία με δεδομένο ότι κατά την άποψή μας αλλά και τις διευκρινίσεις που λάβαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών η μη κατάθεση έγκυρου πρακτικού συμπραττουσών παρατάξεων θέτει σε αμφισβήτηση τη νομιμότητα όλων των ληφθησών αποφάσεων και ιδίως αυτών που αφορούν τις προτάσεις της παράταξης του δημάρχου.

Επειδή οι προσβαλλόμενες αποφάσεις λήφθηκαν κατά παράβαση νόμου

Επειδή έχουμε προσωπικό και άμεσο έννομο συμφέρον

Επειδή η παρούσα προσφυγή μας ασκείται νομίμως και εμπροθέσμως καθώς η προσβαλλόμενες αποφάσεις του ΔΣ του Δήμου Χαλανδρίου δημοσιεύθηκαν στην Διαύγεια.

 

Για τους λόγους αυτούς
Και όσους επιφυλασσόμαστε νομίμως να προβάλλουμε στο μέλλον

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να γίνει δεκτή η παρούσα μας προσφυγή.
Να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες

    Της με αριθ. 1./2022 αποφάσεως του ΔΣ με θέμα "ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ" η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 64ΚΧΩΗΔ-2Λ7 και

    Της με αριθ. 2/2022 αποφάσεως του ΔΣ με θέμα "ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ" η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΩΜ8ΖΩΗΔ-26Ρ

    Της με αριθ. 3/2022 αποφάσεως του ΔΣ με θέμα "ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ" η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΩΜ8ΖΩΗΔ-26Ρ

καθώς και κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της Διοίκησης αυτού.

Χαλάνδρι 17 / 01 / 2022

ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ

1. ΛΕΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.»

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΤΑ ΘΕΜΑΤΑΕκτάκτως συγκλήθηκε δια περιφοράς σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου αυτή την ώρα για την αντιμετώπιση κατεπείγοντων αναγκών του Δήμου:

Τα θέματα για τα οποία ζητείται η δια περιφοράς έγκριση σήμερα το πρωί (που είδαμε άσπρη μέρα).

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Διενέργεια εξετάσεων μοριακού
ελέγχου RT-PCR για τον ιό SARS-COVID-2, για τους υπαλλήλους του Δήμου
Χαλανδρίου».
2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με την πρόταση Food Connections.
3. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με την πρόταση pROceed II.
4. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με την πρόταση Green Deal goes Citizens.

Δήμος Βριλησσίων: Χρήσιμα τηλέφωνα & υπηρεσίες για τους πολίτες κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας

 

Σε περίπτωση ανάγκης από την εξέλιξη των καιρικών φαινόμενων χιονόπτωσης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα:

Υπηρεσία  Καθαριότητας : 210 6130917 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βριλησσίων: 6942 475475

Γραμμή του Δημότη: 211 103 232

199 Περιστατικά έκτακτης βοήθειας Πυροσβεστική Υπηρεσία.

800 400 4000 για βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΔΕΔΔΗΕ - ή διαδικτυακά στο σύνδεσμο:https://apps.deddie.gr/PowerCutReportWebapp/index.html

 Αλάτι οι πολίτες μπορούν να προμηθευτούν από τα κάτωθι σημεία:

΄Ανω Βριλήσσια , πλατεία 25ης Μαρτίου και στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου

Στην οδό Αναπαύσεως ( έξω από τη Ναυτική βάση)

Στο τέρμα της οδού Κισσάβου ( έξω από το κλειστό γήπεδο) 

  Βεβαιώσεις αδυναμίας μετακίνησης εκδίδονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας https://aitiseis.menoumespiti-vrilissia.gr/sadv στην ιστοσελίδα του Δήμου Βριλησσίων.    

 Θερμαινόμενη αίθουσα για την προστασία των πολιτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες διατίθεται στο Πάρκο Μ. Θεοδωράκη (πρώην ΤΥΠΕΤ) - Π. Μπακογιάννη 42.


https://www.facebook.com/vrilissia.gr


https://www.instagram.com/dimosvrilission