Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΤΑΒΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΟΥΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

 
Η αναφορά του Νταβία με βάση το άρθρο 37 του ΚπΔ οδήγησε σε εντολή της Εισαγγελίας Διαφθοράς να δώσει εντολή προς τον Πρόεδρο του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου να διενεργήσει προανάκριση στην οποία καλούνται ο¨Άγγελος Νταβίας (ως μηνυτής) και οι κ.κ. Κουράσης Γιώργος, Κατσοπρίνης Δημήτρης και Ιωνάς Νίκος.

Ο Νταβίας κατέθεσε εχθές επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρονται στην αναφορά του που δεν είναι παρά παράθεση πραγματικών περιστατικών τα οποία έχει "ομολογήσει" ο ίδιος ο πρώην δήμαρχος.

Ακολουθεί ολόκληρη η αναφορά Νταβία για ενημέρωση των δημοτών της πόλης για τον τρόπο χειρισμού των δημόσιων υποθέσεων από τον επίδοξο να επιστρέψει στην καρέκλα του δημάρχου κου Γ. Κουράση.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ:

ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ το ΑΡΘΡΟ 37 του ΚπΔ

Αξιότιμε κε Εισαγγελέα, περιήλθαν στην γνώση μας τα κάτωθι τα οποία παρακαλούμε να αξιολογήσετε. Τα περιστατικά που αναφέρονται αφορούν τον Δήμο Χαλανδρίου στον οποίο είμαι εκλεγμένος δημοτιός σύμβουλος.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Η «δωρεά»

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, την 18η Απριλίου τρέχοντος έτους, στην οποία λόγω άλλης υποχρέωσής μου δεν παρευρισκόμουν, ο πρώην δήμαρχος Χαλανδρίου και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα στον δήμο, ενημέρωσε το σημερινό δημοτικό συμβούλιο της πόλης σχετικά με κάποια συμφωνία του, με την μελετητική κοινοπραξία που εκπονεί την Πολεοδομική Μελέτη Ένταξης του Πεύκο Πολίτη στο σχέδιο πόλης

Σύμφωνα με την αφήγηση του κου Κουράση προς το δημοτικό συμβούλιο, το 2013 έγινε κάποια διαπραγμάτευση του ίδιου συνοδευόμενου από δύο συνεργάτες του, τον τότε Γενικό Γραμματέα του Δήμου κο Δημητρίο Κατσοπρίνη και τον δικηγόρου του και εξωτερικού συνεργάτη του δήμου κ. Παπασταθόπουλου (δεν γνωρίζω το μικρό του όνομα) με την «εταιρεία Ιωνά» όπως είναι γνωστό στο δήμο το κοινοπρακτικό σχήμα που εκπονεί την παραπάνω μελέτη..

Απαίτηση του πρώην δημάρχου και των συνεργατών του ήταν να πειστεί το μελετητικό σχήμα να προσφέρει μια «πρόσθετη» έκπτωση στον δήμο, μετά την ανακήρυξή της – εκ νέου – ως αναδόχου του έργου ολοκλήρωσης της εν λόγω μελέτης, με την μορφή δωρεάς προς τον δήμο (ή προς φυσικά πρόσωπα μήπως; ) Χαλανδρίου ώστε να υπογραφεί η νέα του σύμβαση, ύψους περί τις 780 χιλιάδες ευρώ, σύμβαση που προέκυψε ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία και αφού λύθηκε η προηγούμενη σύμβασή του ίδιου μελετητή με τον δήμο, ύστερα από άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εγκρίνει την πληρωμή τιμολογίου ύψους περί των 380.000 ευρώ ως απαράδεκτα υψηλού.

Η απαίτηση του κου Κουράση για «δωρεά» προς τον δήμο (ή φυσικό πρόσωπο μήπως;) ικανοποιήθηκε από την εταιρεία, όπως ο ίδιος ανέφερε στο δημοτικό συμβούλιο.

H «δωρεά» προς τον δήμο (ή τον δήμαρχο) συμφωνήθηκε να γίνει από την εταιρεία προς τον δήμο (ή φυσικό πρόσωπο μήπως;) «σταδιακά» και όχι με εφ’ άπαξ καταβολή, σύμφωνα με την αφήγηση του Γ. Κουράση.

Η συμφωνία αποτυπώθηκε – σύμφωνα με το αφήγημα του κου Κουράση προς το δημοτικό συμβούλιο - σε κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό, συνοδευόμενο από συναλλαγματικές αξίας του συμπεφωνημένου ύψους της «δωρεάς».


Συναλλαγματικές που ο συνεργάτης του πρ. δημάρχου κος Δημήτριος Κατσοπρίνης παρέλαβε προς φύλαξη στο γραφείο του (πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση Γ. Κουράση)

Αξιότιμε κε Εισαγγελέα

Είναι προφανές και αυταπόδεικτο, από την ίδια την απόπειρα Κουράση να «ενημερώσει (ή μήπως να εμπλέξει) το δημοτικό συμβούλιο του δήμου, ότι ο τότε δήμαρχος ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕ κάθε έννοια της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας λήψης και αποδοχής δωρεάς οποιουδήποτε ιδιώτη προς δήμο ή άλλο δημόσιο οργανισμό αλλά και τις ίδιες τις κατά τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αρμοδιότητες του δημάρχου, πράξη που θα πρέπει κατά την άποψή μου να διερευνηθεί αν συνιστά παράβαση καθήκοντος.

Σας είναι καλύτερα από εμένα που δεν είμαι νομικός, γνωστό ότι η από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία αποδοχής δωρεάς από Ο.Τ.Α. περιγράφεται από τις κείμενες διατάξεις του νόμου, απαιτεί έγγραφη πρωτοκολλημένη και αιτιολογημένη πρόταση προς τον δήμο όπου περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο της προτεινόμενης δωρεάς.

Απαίτηση του νόμου που δεν ικανοποιήθηκε στην αναφερόμενη περίπτωση, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν, με κανένα έγκυρο τρόπο, να πιστοποιηθεί το πραγματικό ύψος της συμφωνημένης δωρεάς.

Η κατ΄ αρχήν αποδοχή της προτεινόμενης προσφοράς δεν είναι αρμοδιότητα δημάρχου – σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αλλά εξετάζεται και γίνεται αποδεκτή από την έχουσα την αρμοδιότητα αποδοχής δωρεάς Οικονομικής Επιτροπής, απόφαση αποδοχής που επικυρώνεται και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ – προβλέπει ο νόμος – ότι ένας ΟΤΑ μπορεί να αποδεχτεί την δωρεά ενός ιδιώτη αφού αυτή αξιολογηθεί συλλογικά και κριθεί ότι εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Μόνο σε αυτά τα δύο ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ όργανα του δήμου, δίνει ο νόμος την αρμοδιότητα να αξιολογήσουν αν κάθε προτεινόμενη από ιδιώτη ή ΝΠ δωρεά, γίνει αποδεκτή και όχι στον Δήμαρχο, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου ή πολύ περισσότερο σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη δικηγόρο.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία σας παρακαλούμε να ερευνήσετε, ουδέποτε έγινε αποδοχή οποιασδήποτε δωρεάς, οποιουδήποτε ύψους, της «εταιρείας Ιωνά» προς τον δήμο Χαλανδρίου. Σε καμία απόφαση αποδοχής της δωρεάς άλλωστε δεν αναφέρθηκε καν και ο ίδιος ο πρώην δήμαρχος Γ. Κουράσης κατά την – πλημμελή και ελεγχόμενη ως προς την εγκυρότητά αλλά και την σκοπιμότητά της - ενημέρωση που έκανε προς το δημοτικό συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 18ης Απριλίου (τα πλήρη απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της οποίας σας επισυνάπτω).

Αφού λοιπόν δεν υπάρχει καμία ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ προς τον δήμο Χαλανδρίου, δωρεά προς όφελος των δημοτών δεν υπάρχει, ούτε η συγκεκριμένη «δωρεά» μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια.

Με συνέπεια να προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:

Είτε η δωρεά αυτή όντος ήταν προς τον δήμο Χαλανδρίου αλλά η διοίκηση εκτίμησε ότι δεν «θα πέρναγε» από τα θεσμικά όργανα του δήμου τα οποία θα έκριναν ότι δεν είναι προς το συμφέρον του δήμου να έχει μια τέτοια συναλλαγή με τον κο Ιωνά, ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ διέπραξε το αδίκημα της ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ με το να την αποδεχτεί αναρμοδίως για λογαριασμό του δήμου, είτε ότι στην πραγματικότητα ποτέ δεν υπήρξε δωρεά προς τον δήμο οπότε μιλάμε για πιθανή περίπτωση συναλλαγής με φυσικά πρόσωπα, που καταβάλλεται προσπάθεια να εμφανιστεί εκ των υστέρων ως δωρεά.

Και βέβαια – προς ενίσχυση αυτού του λογικά εξαχθέντος συμπεράσματος – θα ήθελα να προσθέσω κε ΄Εισαγγελέα ότι κάθε δήμαρχος, κάθε πολιτικός, όταν πετυχαίνει μια δωρεά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, το διατυμπανίζει και το προβάλει ως πολιτική επιτυχία του, ώστε να τύχει της θετικής αξιολόγησης από την κοινωνία και τους ψηφοφόρους.

ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ. ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΟΣΙΩΠΑ για πέντε ολόκληρα χρόνια και ιδίως όσο διατηρεί την ιδιότητα του Δημάρχου.

Σε τέτοια στάση αποσιώπησης ο πολιτικός καταλήγει όταν ΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι έχει αυθαιρετήσει – αν δεν έχει βλάψει - το δημόσιο συμφέρον με κάποια συμφωνία «δωρεάς» που – προφανώς – δεν είχε τις προϋποθέσεις για να αξιολογηθεί ως συμφέρουσα για το κοινωνικό σύνολο από τα αρμόδια θεσμικά συλλογικά όργανα του δήμου και τους πολίτες.

Η απώλεια των συναλλαγματικών και του ιδιωτικού συμφωνητικού

Σύμφωνα με την «αφήγηση» Κουράση – όπως αυτή αποτυπώνεται στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου τα οποία σας προσκομίζω, αμέσως μετά την ήττα του πρώην δημάρχου τον Μάιο του 2014 ο κ. Κουράσης ενημέρωσε το νεοεκλεγέντα δήμαρχο Συμεων Ρούσσο για την συγκεκριμένη συμφωνία του με την «εταιρεία Ιωνά».

Του είπε μάλιστα ότι θα του προσκομίσει τον φάκελο με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τις συναλλαγματικές.

Αλλά – πάντα κατά την αφήγησή του στο δημοτικό συμβούλιο – όταν ζήτησε τον φάκελο από τον Γενικό Γραμματέα του δήμου κο Κατσοπρίνη που είχε αναλάβει να «φυλάει», τότε ο κος Κατσοπρίνης αντιλήφθηκε ότι ο φάκελος με το συμφωνητικό και τις συναλλαγματικές είχε χαθεί.

Τότε ο κος Κατσοπρίνης – λένε - κατάθεσε μήνυση κατά αγνώστων για την κλοπή, οπότε ο φάκελος ουδέποτε πέρασε στην κατοχή της νέας διοίκησης του δήμου.

Την αλήθεια των παραπάνω ισχυρισμών παρακαλώ να διερευνήσετε εσείς κε Εισαγγελέα, με δεδομένο ότι γεννούν εύλογες απορίες – τουλάχιστον.

Η μετά από τρία χρόνια ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως προκύπτει από την ανάγνωση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών (αλλά και την ακρόαση των ηχογραφημένων – θα επανέλθω σε αυτό) ο χρόνος που επιλέχτηκε από τον κο Κουράση να έρθει το θέμα στο φως μπορεί και να μην είναι καθόλου τυχαίος κε Εισαγγελέα.

Διότι όπως ο νυν Δήμαρχος είπε στο δημοτικό συμβούλιο (μπορείτε να το δείτε στα πρακτικά), η ενημέρωση αυτή έγινε μία βδομάδα μόλις πριν την εκδίκαση υπόθεσης δικαστικής διεκδίκησης ποσού 480 χιλιάδων ευρώ από την εταιρεία Ιωνά, ποσού προερχόμενου από τις παλαιότερες συμβάσεις, την πληρωμή των οποίων είχε απορρίψει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(Σ.Σ. Η συζήτηση της υπόθεσης τότε αναβλήθηκε για μερικούς μήνες, δεν γνωρίζω ακριβώς για πότε έχει προσδιοριστεί).

Πάντως η κατάληξη αυτής της «ενημέρωσης» προς το δημοτικό συμβούλιο από τον πρώην δήμαρχο, ήταν η «πρόταση» - «προτροπή» προς το νυν δήμαρχο, να «αποδεχτεί» ως συμφερότερη για τον δήμο– και άρα να νομιμοποιήσει – την «δωρεά» - συμφωνία Κουράση, ύψους 100 χιλιάδων ευρώ, κατά την δήλωσή του.

Κατά τον κο Κουράση τις 100 χιλιάδες ευρώ θα αποδεχόταν ο κος Ιωνάς να αφαιρεθούν από το ποσό των 480 χιλιάδων ευρώ πλέον τόκων που ο κος Κουράσης θεωρούσε προφανώς δεδομένο ότι θα επιδικαζόταν από το δικαστήριο στον κο Ιωνά.
Από πού προέκυπτε άραγε αυτή η βεβαιότητα του κου Κουράση για το αποτέλεσμα της δίκης αλλά και για τις προθέσεις Ιωνά;

Αυτό το κυρίαρχο ερώτημα παρακαλώ να διερευνήσετε εσείς κε Εισαγγελέα. μαζί με την αναζήτηση απαντήσεων στα παρακάτω ερωτήματα ,προκειμένου να φωτίστεί αυτή την περίεργη υπόθεση.
  1.  Με δεδομένη την υπογραφή νέας σύμβασης – ύψους 780 χιλιάδων ευρώ – από την ίδια εταιρεία, δεν θα ήταν εύλογο ο δήμος, το 2013 να έχει απαιτήσει από τον κο Ιωνά να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα για τις προηγούμενες παράνομες – κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο – απαιτήσεις του, αντί να διαπραγματεύεται …. συναλλαγματικές; Δεν θα ήταν ΕΥΛΟΓΟ να υπάρχει ΟΡΟΣ συμμετοχής στον διαγωνισμό για την ανάθεση της νέας μελέτης ότι ο ανάδοχος δεν θα έπρεπε να είχε αντιδικία με τον δήμο;
  2. . Μπορούσε το σημερινό δημοτικό συμβούλιο – ενδεχομένως εγώ ως δημοτικός σύμβουλος δια της ψήφου μου – να αναλάβω την ευθύνη να νομιμοποιήσω, πέντε χρόνια μετά, μια συμφωνία «δωρεάς» εκτός κειμένων διατάξεων, το πραγματικό ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να πιστοποιηθεί;  
  3. Το αντικείμενο της συμφωνίας Κουράση – Ιωνά ήταν μόνο τα δύο γραμμάτια ύψους 100 χιλιάδων ευρώ; Μπορεί να μην ήταν δύο τα γραμμάτια τελικά και να υπήρχαν και άλλα περισσότερα γραμμάτια;
Η Επιστολή Κατσοπρίνη

Φαίνεται λοιπόν κε Εισαγγελέα ότι στο τελευταίο ερώτημα, η απάντηση ήρθε κατά την περίοδο που ετοίμαζα την ενημέρωσή σας και λόγω της πολιτικής πίεσης που ασκείται ήδη – δια της κοινής γνώμης – στους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου – μετά τις Αυγουστιάτικες διακοπές – στις 27 Αυγούστου 2018, στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μοιράστηκε από τον κο. Κουράση, μια επιστολή του κου Κατσοπρίνη προς τον κο Γεώργιο Κουράση, με προφανή στόχο κατά την άποψή μου, να «βγάλει» τον πρώην δήμαρχο από το κάδρο των πιθανών ευθυνών.

Την επιστολή σας επισυνάπτω για να την αξιολογήσετε εσείς κε Εισαγγελέα.

Επισημαίνω πάντως ότι ο κος Κατσοπρίνης εκτός από το να παρουσιάσει μια δική του οπτική περί του «πρωτοποριακού» τρόπου λειτουργίας της αυτοδιοίκησης «καθ΄ υπέρβαση των κείμενων διαδικασιών» έρχεται να μας πληροφορήσει ότι οι συναλλαγματικές δεν ήταν δύο αλλά τρεις.

ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΕΣ ΗΤΑΝ; ΚΑΙ ΠΟΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΥ;

Αξιότιμε κε Εισαγγελέα, είναι προφανές ότι αν είχαν τηρηθεί οι προβλέψεις του νόμου και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και δεν είχαν επιλεγεί από την διοίκηση Κουράση οι «πρωτοφανείς για τα αυτοδιοικητικά δεδομένα διαδικασίες κατοχύρωσης των συμφερόντων του δήμου», αυτά θα είχαν διασφαλιστεί με τις σύννομες διαδικασίες και ίσως ο δήμος δεν θα κινδύνευε να υποχρεωθεί να καταβάλει το διεκδικούμενο από την εταιρεία ποσό των 480 χιλιάδων ευρώ πλέον τόκων ή θα γνωρίζαμε ακριβώς, από επίσημη συλλογική απόφαση αρμοδίου οργάνου ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ Ο ΚΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ με τον κο Ιωνά.

Αποφεύγοντας να κάνω κρίσεις και να καταλήξω περισσότερο σε συμπεράσματα σας ενημερώνω με την παρούσα και σας παρακαλώ να διερευνήσετε αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Σ.Σ. Σας υποβάλλω συνημμένα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 7ης Συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου με τονισμένα τα επίμαχα σημεία των τοποθετήσεων του πρώην και νυν δημάρχου Χαλανδρίου κων Κουράση και Ρούσσου αντίστοιχα, ψηφιακό δίσκο με το απόσπασμα της συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο, όπου ακούγονται και κρίσιμοι μη απομαγνητοφωνημένοι διάλογοι και την επιστολή Κατσοπρίνη, που μοιράστηκε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 27ης Αυγούστου.

 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΒΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΥΓ: Την επιστολή Κατσοπρίνη η οποία αναφέρεται έχει δημοσιοποιηθεί στην ΠΛΑΤΕΙΑ την επομένη της διανομής της στο ΔΣ από τον πρ. Δήμαρχο Χαλανδρίου κο Κουράση . Μπορείτε να την διαβάσετε εδώ: Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΗ

Η Π.Ε.Δ.Α. χαιρετίζει τη ρύθμιση των οφειλών προς τους Δήμους.«Απόφαση ανακούφισης» την χαρακτηρίζει ο Γιώργος Ιωακειμίδης

H Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής χαιρετίζει την ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών στο αίτημα της για ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα.

Το νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους, περιλαμβάνεται με αντίστοιχη διάταξη στο ήδη κατατεθειμένο στη Βουλή νομοσχέδιο για την ισότητα των φύλων και την απονομή ιθαγένειας και η ψήφιση του προβλέπεται εντός τρέχοντος μηνός.

Με τη ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τους Δήμους σε έως και 100 δόσεις καθώς και την πλήρη απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της Π.Ε.Δ.Α, δυνατότητα υποβολής αίτησης θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης.

Στην περίπτωση δηλαδή που το ΦΕΚ εκδοθεί τέλη Φεβρουαρίου 2019, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν έως τέλη Ιουνίου να ενταχθούν στη ρύθμιση υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου.

Σημειώνεται ότι η Π.Ε.Δ.Α. με ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου είχε αιτηθεί την επαναφορά ενός πλαισίου ρύθμισης οφειλών, κάτι το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του πρώην υπουργού Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτη και το οποίο είχε θετικά αποτελέσματα για δήμους και πολίτες.

Γιώργος Ιωακειμίδης: απόφαση ανακούφισης των συμπολιτών μας

Αναφερόμενος ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Γιώργος Ιωακειμίδης στην απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξανδρου Χαρίτση να εισάγει στη Βουλή την συγκεκριμένη ρύθμιση, δήλωσε: «Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών και εκ μέρους των συνάδελφων μου στο λεκανοπέδιο Αττικής, τον ευχαριστώ γιατί ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της Π.Ε.Δ.Α να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία στους πολίτες να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τους Δήμους.

Πρόκειται για απόφαση ανακούφισης των συμπολιτών μας και κατ΄επέκταση μια καλή ευκαιρία να τονωθούν τα οικονομικά των Δήμων.»

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΓΕΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ


Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το ΙΑΣΩ Παίδων δείχνει έμπρακτα, για ακόμη μία φορά, την ευαισθησία του στα παιδιά, παρέχοντας δωρεάν παιδοκαρδιοχειρουργική επέμβαση σε αγοράκι ηλικίας 10 ετών. Ο Δρ. Γεώργιος Σαρρής, Διευθυντής της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΙΑΣΩ Παίδων και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας, μαζί με την ομάδα του, το Διευθυντή Παιδοκαρδιοαναισθησιολογίας και Παιδοεντατικολογίας κο. Χρύσανθο Αλεξόπουλο, και τους ιατρούς, νοσηλευτές, και τεχνικούς της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής και της Παιδοκαρδιοχειρουργικής ΜΕΘ, πραγματοποίησαν με επιτυχία την πλήρως διορθωτική εγχείρηση καρδιάς στις 14 Φεβρουαρίου 2019. Η ημέρα αυτή έχει θεσπιστεί, μεταξύ άλλων, και η Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών, δηλαδή των εκ γενετής καρδιακών παθήσεων που αφορούν το 1% των γεννήσεων, άρα, στην Ελλάδα, 800 παιδιά κάθε χρόνο. Με την εγχείρηση αυτή, το ΙΑΣΩ Παίδων και οι ιατροί του εξέφρασαν ακόμη περισσότερο την αγάπη τους σε όλες τις καρδιές των παιδιών.

Η ανάρρωση του μικρού ασθενή εξελίχθηκε άριστα και σύντομα το παιδί θα βρεθεί στο σπίτι του εντελώς θεραπευμένο.

Η Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του ΙΑΣΩ Παίδων είναι η μοναδική στην Ελλάδα με χειρουργικά αποτελέσματα πιστοποιημένα σε τακτική βάση από την Ευρωπαϊκή Παιδοκαρδιοχειρουργική Εταιρεία, και αποτελεί κέντρο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή για τις δυσκολότερες και υψηλού επιπέδου παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιεί.

Cine ΑΡΓΩ: Προβολή της ταινίας "Λίβανος", αυτή την Πέμπτη 21/2


1982 - 1ος Πόλεμος του Λιβάνου με ταυτόχρονη συνέχιση της εμφύλιας διαμάχης.

Δεκάδες χιλιάδων Λιβανέζων, Παλαιστινίων και Σύριων νεκρών, 45% από αυτούς άμαχος πληθυσμός.
Στην απέναντι πλευρά, γύρω στους 200 νεκρούς Ισραηλινούς. Οι τραυματίες αμέτρητοι και στα δύο στρατόπεδα.

Ακόμα μία μαύρη στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας, από τις πολλές που το σινεμά προσπαθεί κατά καιρούς
να αναδείξει, προσφέροντας μερικές εξαιρετικές ταινίες, που είτε στηλιτεύουν τους μηχανισμούς που ωθούν
τους ανθρώπους στο θάνατο είτε εξυμνούν τον ηρωισμό τους είτε αναδεικνύουν τη ματαιότητα του πολέμου αυτού καθαυτού.


Στο Cine ΑΡΓΩ σας προσκαλούμε αυτή την 
Πέμπτη 21/2 και ώρα 20:30
στο Κέντρο Νεότητας Χαλανδρίου (Αντιγόνης 56 & Δαναΐδων)
στην προβολή μίας από τις πιο κλειστοφοβικές σύγχρονες ταινίες για τη μοναξιά,
τη μιζέρια και τη ματαιότητα του πολέμου, μίας από τις κινηματογραφικές εκπλήξεις του 2009

Παραγωγή: Ισραήλ, Γαλλία, Γερμανία, Μ.Βρετανία - 2009
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Samuel Maoz
Πρωταγωνιστούν: Yoav Donat, Itay Tiran, Oshri Cohen, Michael Moshonov, Zohar Shtrauss
Μουσική: Nicolas Becker, Benoit Delbecq
Φωτογραφία: Giora Bejach
Μοντάζ: Arik Lahav-Leibovitch
Διάρκεια: 93'

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«Μπροστά στην τηλεόραση»: το νέο παιδικό βιβλίο του Μάκη Τσίτα

Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Ψυχογιός το νέο παιδικό βιβλίο του Μάκη Τσίτα με τίτλο «Μπροστά στην τηλεόραση», σε εικονογράφηση της Ανδριάνας Ρούσσου.

Μια μέρα, δύο κύριοι έφεραν στο σπίτι μια τεράστια τηλεόραση. Την είχε κερδίσει η μαμά σ’ έναν διαγωνισμό. Τη βάλαμε στο σαλόνι και την είχαμε συνέχεια ανοιχτή. Έδειχνε πρωινές εκπομπές, ειδήσεις, σίριαλ, ντοκιμαντέρ, ταινίες, κι όλοι μας παρακολουθούσαμε ενθουσιασμένοι από το πρωί ως το βράδυ. Είχε γίνει το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας.

Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που ο μπαμπάς έκανε κάτι περίεργο. Και τότε όλα άλλαξαν…

Ένα απολαυστικό βιβλίο που δείχνει ότι η πραγματική ζωή βρίσκεται έξω από την οθόνη μιας συσκευής.

Για παιδιά από 5 χρονών.