Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου (28.01.2016)

Ψήφιση από το ΠΕ.ΣΥ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής»

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής σχετικά με τη γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής».
«Το ζητούμενο είναι λύσεις προς όφελος όλων. Επομένως, καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς μαζί με τους επισπεύδοντες επενδυτές, να συνεχίσουν το διάλογο για τη συγκεκριμένη επένδυση, προς όφελος όλων: των φιλάθλων και της ανάπτυξης του αθλητισμού, της πόλης και του δημόσιου συμφέροντος ευρύτερα. Αυτός είναι ο δικός μας θετικός και δημιουργικός ρόλος ως Περιφερειακή Αρχή». Αυτό τόνισε κατά την παρέμβασή της η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα, Ερμίνα Κυπριανίδου.
Το σώμα ψήφισε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, με τη συμπλήρωση σειράς επιπλέον όρων, που παρουσίασε στο ΠΕ.ΣΥ ο Περιφερειακός Σύμβουλος, εντεταλμένος σε ζητήματα Περιβάλλοντος, Νάσος Αναγνωστόπουλος.
Συγκεκριμένα:
1.       Όσον αφορά στο ύψος του γηπέδου, θα πρέπει, στο στάδιο της έκδοσης της άδειας δόμησης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να γίνει έλεγχος του συνολικού ιδεατού στερεού στο σύνολο της κατασκευής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία και σε σχέση με το φυσικό έδαφος και τη στάθμη της οδοποιίας που θα το εξυπηρετεί.
2.       Θα πρέπει στο στάδιο της έκδοσης της άδειας δόμησης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να γίνουν τροποποιήσεις στην μελέτη του έργου, έτσι ώστε να μην αποκόπτεται ο περιβάλλων χώρος του γηπέδου από το Άλσος και να εντάσσεται αρμονικά και χωρίς εδαφικές εξάρσεις στον γενικότερο σχεδιασμό ανάπλασης του χώρου.
3.       Όσον αφορά στα μέτρα ασφαλείας κατά την διάρκεια λειτουργίας του γηπέδου θα πρέπει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να συντάξει εξειδικευμένα σχέδια δράσης για όλες τις πιθανές περιπτώσεις, ειδικότερα μετά τα γεγονότα που συνέβησαν στο Γήπεδο «STADE DE FRANCE» στο Παρίσι.
4.       Τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έργα και παρεμβάσεις, που θα εκτονώνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, που θα λαμβάνουν χώρα εντός του γηπέδου.
5.       Τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έργα και παρεμβάσεις, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση στα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης στην περιοχή κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων, που θα λαμβάνουν χώρα εντός του γηπέδου, για τη μείωση της άναρχης και παράνομης στάθμευσης στην πόλη.
Οι όροι αυτοί προστίθενται σε εκείνους που περιλαμβάνονται στην εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας για τη συγκεκριμένη ΜΠΕ, ήτοι:
1.       Να προσδιοριστεί επακριβώς τόσο ο αριθμός των δέντρων που επιβάλλεται να κοπούν για την κατασκευή του Κέντρου, όσο και η έκταση του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας, μιας και παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις μεταξύ της συνημμένης ΜΠΕ και του Παραρτήματος της αιτιολογικής Έκθεσης του Νόμου 4277/2014.
2.       Οι θέσεις στάθμευσης τόσο εντός όσο και εκτός του Κέντρου να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Ν. 4277/2014 με ιδιαίτερη έμφαση στη χωροθέτηση των 200 θέσεων στάθμευσης σε ακτίνα το πολύ ενός χιλιομέτρου από τις εγκαταστάσεις του Κέντρου.
3.       Σχετικά με το συνολικό αριθμό θέσεων στάθμευσης που ορίζονται από το άρθρο 42 του Ν. 4277/2014, είναι προφανές ότι είναι υπερβολικά μικρός σε σχέση με τον αριθμό των θεατών (31.527). Αν και το μέτρο του περιορισμού των θέσεων στάθμευσης είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα στο σχεδιασμό αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς αποσκοπεί μεταξύ άλλων: α) στην ενθάρρυνση της χρήσης των ΜΜΜ, β) στη μείωση της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής και γ) στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα επιβάρυναν επιπλέον την ατμόσφαιρα της περιοχής, εντούτοις στην περίπτωση του εξεταζόμενου έργου δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αν δεν προηγηθεί ο εκσυγχρονισμός των σταθμών του ΗΣΑΠ «Περισσός» και «Πευκάκια», καθώς και η επέκταση της γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ.
4.       Όσον αφορά στο έργο της ταπείνωσης των οδών Πατριάρχου Κωνσταντίνου, Φωκών και Χρυσοστόμου Σμύρνης, αυτό αποτελεί συνοδό έργο του κυρίως έργου, δηλαδή του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού και δεν μπορεί να εξεταστεί αποσπασματικά και διακριτά, μιας και όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές στην παρούσα εισήγηση, η κατασκευή και ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών έργων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του κυρίως έργου. Επιπλέον, αξιολογείται και αδειοδοτείται περιβαλλοντικά η δραστηριότητα στο σύνολό της και όχι ο φορέας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο φορέας του έργου της ταπείνωσης των οδών είναι η Περιφέρεια Αττικής και ο φορέας του Κέντρου είναι η Δικέφαλος Α.Ε.
5.       Θα πρέπει να στεγαστούν οι δραστηριότητες της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, έστω και εκτός του χώρου του Κέντρου που ρυθμίζεται από το άρθρο 42 του Ν. 4277/2014, αλλά με τη δέσμευση του φορέα του έργου για τον προσδιορισμό – υλοποίηση της εγκατάστασής τους σε συγκεκριμένους χώρους.

Στη συνέχεια της Συνεδρίασης συζητήθηκαν τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Συγκεκριμένα:
2.         Η γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Γ’ Κερατέας Νομού Αττικής»: το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νάσος Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
3.         Η γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου Κομβικού Σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί κτηρίου το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λ. Κηφισού 30 & Ιεράς Οδού ΜΕ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: 1000011 ΑΙΓΑΛΕΩ, του Δήμου Αιγάλεω, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής: η αρνητική γνωμοδότηση του θέματος που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Νάσος Αναγνωστόπουλος, εγκρίθηκε ομόφωνα
4.         Η έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την «Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών σε περιοχές αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων» προϋπολογισμού 87.255,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 23%): το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Παναγιώτης Χατζηπέρος, εγκρίθηκε ομόφωνα ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς τα πρόσωπα της Επιτροπής Παρακολούθησης
5.         Η έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 20.479,50 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην διεθνή έκθεση FOOD EXPO 2016: το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Ταξιάρχης Φαρμάκης, εγκρίθηκε ομόφωνα
6.         Η έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 363/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπανών για την υλοποίηση δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το Α’ εξάμηνο του 2016»: το θέμα που εισηγήθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος, Ελένη Δημοπούλου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
Τέλος, το σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία ψήφισμα σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος.

Ν. ΚΟΜΠΟΤΗΣ: ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxauwCNDzx-TRIiVJUoqe4XLYYr4MwcBeCOTFqakt4rgwMbdzsa0L8YV3LrIOsDCIGrxG7Sg1PeznFkHrqbdniF4ghYzbv77QCMe-ACHAp1T7smg2Z_GLfajFQREFqEVDyeYMTJP6-RkU/s1600/KOMPOTHS12.jpg
του Νίκου Κομπότη
Μέχρι σήμερα τα μέλη των ΚΑΠΗ Χαλανδρίου δεν πλήρωναν συνδρομή για την χρήση του κολυμβητηρίου με αποφάσεις των" ΠΡΏΗΝ ΔΕΞΙΏΝ" διοικήσεων του Δήμου μας. Σήμερα τους ανακοινώθηκε ότι όσοι παίρνουν σύνταξη πάνω από 800 Ευρώ θα πληρώνουν κανονικά συνδρομή όπως όλοι οι άλλοι. Υπήρξε σοβαρή αναστάτωση και χλεύη για την δήθεν "αριστερή" τωρινή διοίκηση. Ήθελα να ήξερα ποιοι το ψήφισαν??? Στην οικονομική επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο

Το ζήτημα είναι να διορθωθεί το λάθος, αν πρόκειται για λάθος και όχι για συνειδητή φασιστική επιλογή:" οι απόμαχοι στον καιάδα". Είναι αξιοσημείωτο ότι στις άλλες κατηγορίες όταν ξεπερνούν το εισοδηματικό κριτήριο δίνουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το 50%, στα ΚΑΠΗ και στους ανέργους δεν το προβλέπει αν και μέχρι τώρα για τα ΚΑΠΗ και τους ανέργους δεν υπήρχε εισοδηματικό κριτήριο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συμπολίτες μας των ΚΑΠΗ, λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν συστηματικά τους αθλητικούς χώρους σε μηνιαία βάση. Έτσι πληρώνοντας μηνιαία συνδρομή είναι δυνατόν να μη μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τους αθλητικούς χώρους ούτε μια φορά τον μήνα. Αυτό νομίζω ότι ήταν και το σκεπτικό των προηγουμένων διοικήσεων(πέραν του οικονομικού προβλήματος) που τους παρείχαν δωρεάν τη δυνατότητα να αθλούνται οπότε μπορούν, για να βελτιώνουν την υγεία τους

Η ΑΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΣΠΑ

Ένα φοβερό Χαλάνδρι διέλυσε το Καματερό εκτός έδρας με 4-0 και πήγε στον τελικό του κυπέλλου εναντίον του Ηλυσιακού.Η θρυλική Α.Ε Χαλανδρίο προηγήθηκε με τον Γούλα και στην συνέχεια
Με τον σούπερ Σκούμα που σκόραρε τρεις φορές το Χαλάνδρι ήταν ασταμάτητο,

(http://pantazisnikos.blogspot.gr/)

Αυτός είναι ο 52χρονος υπεύθυνος κυλικείου που ασελγούσε σε κοριτσάκια Δημοτικού


Στη δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του από την ΕΛ.ΑΣ 

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι φωτογραφίες και τα στοιχεία του 52χρονου που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στον Γέρακα για ασέλγεια σε βάρος μικρών κοριτσιών Δημοτικού σχολείου.

Πρόκειται για τον Μαρασογλου Ευθύμιο του Παντελή και της Φωτεινής, γεν. το 1964 στην Καβάλα, ο οποίος σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ασέλγεια με ανήλικο κάτω των 10 ετών, έναντι αμοιβής, κατ’ εξακολούθηση από δράστη ενεργούντα κατά συνήθεια και αποπλάνηση παιδιών κάτω των 12 ετών, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Ο αδίστακτος άντρας έδινε στα κοριτσάκια πορτοκαλάδες και τυρόπιτες ως αντάλλαγμα για να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες ορέξεις του. «Πείτε ό,τι θέλετε. Ήμουν ένα τέρας, ζητάω συγνώμη». Αυτά ήταν τα λόγια του 52χρονου ο οποίος παραδέχθηκε στην απολογία του τις πράξεις του και αναφέρθηκε και σε άλλες δυο πράξεις ασέλγειας ανηλίκων κοριτσιών, 8 και 9 ετών.

Ο 52χρονος απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο ενώ στα δικαστήρια βρέθηκε και η σύζυγος του κατηγορουμένου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες προτίθεται να καταθέσει εναντίον του αίτηση διαζυγίου.

«Συγγνώμη, είμαι ένα τέρας. Μετανιώνω. Τα ομολογώ όλα. Δεν ξέρω γιατι το έκανα. Ένα κλικ στο μυαλό ήταν. Δεν έχω κάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. Έχω δουλέψει και σε άλλο κυλικείο στο Χαλάνδρι» είπε ο 52χρονος παιδόφιλος μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την απολογία του.


protothema.gr
Γ.Γ.