Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΥΡΙΟ ΣΤΙΣ 19.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

1. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 139/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου».

2. Λήψη απόφασης για τις νέες εγγραφές και ανανεώσεις εγγραφών των μελών των Κ.Α.Π.Η. για το Ο.Ε. 2019.

3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για τη μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου κ. Γεράσιμου Λυμπεράτου στην πόλη Harbin της Κίνας, κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου κ. SOUN ZHE, της πόλης Harbin.

4. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την παραγωγή ενημερωτικού υλικού, με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων της πόλης μας, σχετικά με τη μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι.

5. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 44800/07-12-2018).

6. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 44801/07-12-2018).

7. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος ενόψει των Χριστουγέννων 2018 σε άπορους κατοίκους του Δήμου Χαλανδρίου.

8. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών αμαξιδίων ΑμεΑ», για τις ανάγκες των κολυμβητηρίων «Ν. Πέρκιζας» και «Π. Παπαγιαννόπουλος».

9. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανισμών λουκέτων και εργασία αντικατάστασης των κλειδαριών των ιματιοθηκών στο κολυμβητήριο του αθλητικού κέντρου ‘Ν. Πέρκιζας’».

10. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 για την Σχολική Επιτροπή της Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης.

11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας (αρ. πρωτ. 43023/27-11-2018).

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας (αρ. πρωτ. 43025/27-11-2018).

14. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 564/2018 απόφασης του Δ.Σ. για τον ορισμό 3μελούς επιτροπής για την αξιολόγηση προσφορών.

15. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, για το έτος 2019 και συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2019.

16. Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2019.

17. Σύσταση ‘‘Επιτροπής δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για το έτος 2019.

18. Σύσταση ‘‘Επιτροπής δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων για τα μέλη των επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗΜΕΔ), για το έτος 2018’’.

19. Σύσταση ‘‘Επιτροπής δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων για τα μέλη των επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗΜΕΔ), για το έτος 2019’’.

20. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

21. Λήψη απόφασης για τη μη υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Φυτοτεχνικές Μελέτες» με ίδια μέσα επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό που υπηρετεί στην οργανική μονάδα του Τμήματος Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου και για την έγκριση σκοπιμότητας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Φυτοτεχνικές Μελέτες».

22. Καθορισμός αρχικής τιμής χρέωσης (προκαταβολή) για κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου & καθορισμός τελικής τιμής χρέωσης για κατασκευή τμήματος κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων επί της οδού Ήβης μεταξύ των οδών Χελμού και Τυμφρηστού – Α.Μ. 8/2018.

23. Έγκριση της μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» με σκοπό τη σύνταξη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Χαλανδρίου».

24. Έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Έργο αποκατάστασης οδοποιίας και ενίσχυσης οδικής ασφάλειας σε τμήμα της οδού Ηρακλείτου», ΑΜ 1/17.

25. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 41 & Σαρανταπόρου, για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων με λιπαντήριο – πλυντήριο.

26. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της Λ. Μεσογείων 343, για την είσοδο και έξοδο ακινήτου της εταιρείας με επωνυμία «ΠΑΝΣΤΕΛ Α.Ε.» και «ΣΤΕΛΠΑΝ Α.Ε.».

27. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ


«ΤΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ’’ΕΠΙΧΕΙΡΑ’’ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ»

Του Γεωργίου Παπασίμου
Δικηγόρου
Site: http://www.gpapasimos.gr/
Twitter: @PapasimosG

Οι πρόσφατες δηλώσεις Ζαεφ στο κοινοβούλιο των Σκοπίων, κατά το τελευταίο στάδιο των Συνταγματικών «μεταρρυθμίσεων» περί «Μακεδόνων του Αιγαίου», περί «Μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα», και περί «διδασκαλίας της Μακεδονικής γλώσσας» σε αυτήν, σε συνδυασμό με την τροπολογία για εφαρμογή των συνταγματικών τους μεταρρυθμίσεων, όχι άμεσα, αλλά μετά την ψήφιση της Συμφωνίας από το Ελληνικό κοινοβούλιο, που, σημειωτέον, όταν θα έλθει εδώ, θα έχει εγκριθεί η εισδοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ από όλες τις άλλες Χώρες – μέλη του, δημιούργησαν «ταραχή» στην Αθήνα.

Παρά τους χαμηλούς τόνους του κυβερνητικού συνασπισμού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. και του επικοινωνιακού τους μηχανισμού, δεν μπορεί να αποκρυφθεί η «ανησυχία» ακόμα και σε αυτούς, που με ευκολία ομιλούν για μεγάλη «εθνική επιτυχία» και χαρακτηρίζουν συλλήβδην ως «ακροδεξιούς», όλους αυτούς, που αντιδρούν σε αυτή την συμφωνία, θεωρώντας, ότι βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα, αφού οι πρόωρες δηλώσεις Ζαεφ, επιβεβαιώνουν τον κίνδυνο γι’ αυτά.

Οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Γεώργιου Κατρούγκαλου, ο οποίος δήλωσε πως «απαιτούμε πλήρη σεβασμό του πνεύματος και του γράμματος της συμφωνίας των Πρεσπών και όταν θα έχουμε πλήρη καταγραφή της σχετικής δήλωσης, αν αποκλίνει από οποιοδήποτε πλαίσιο, θα τοποθετηθούμε αναλόγως», πιστοποιούν το ανησυχητικό αδιέξοδο της Χώρας. Και αυτό γιατί, η παραπάνω δήλωση εμπεριέχει υποκρισία, αφού δυστυχώς για την Ελλάδα, οι δηλώσεις Ζάεφ δεν βρίσκονται εκτός του γράμματος της συμφωνίας των Πρεσπών. Μπορεί να είναι βεβιασμένες επικοινωνιακά και να δημιουργούν ζητήματα ακόμα και στους «εθνομηδενιστικούς» κύκλους της Ελλάδας, αλλά αντικειμενικά και ψυχρά εκκινούν εκ του γράμματος της Συμφωνίας.

Θυμίζουμε ότι, πέραν του ονόματος του κρατιδίου αυτού σε «Βόρεια Μακεδονία», που η αναγνώρισή του από την Ελλάδα ως όνομα εμπεριέχει τον αλυτρωτισμό, η Χώρα μας προχώρησε σε δύο αδιανόητες παραχωρήσεις ακόμα και για τους ίδιους τους Σκοπιανούς, που είναι η αναγνώρισή τους ως «Μακεδονικού έθνους» και η χρήση της «Μακεδονικής γλώσσας».

Αναγνωρίζοντας η μόνη και κατ’ εξοχήν νομιμοποιούμενη Χώρα, που είναι η Ελλάδα (φέρουσα το κλέος της Ιστορίας των αρχαίων Μακεδόνων, που ήταν Έλληνες και ομιλούσαν την Ελληνική γλώσσα, καθώς και την παρακαταθήκη των ηρωικών αγώνων του Παύλου Μελά και των υπολοίπων Μακεδονομάχων, την μεγάλη διορατικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο για την σημερινή Ελληνική Μακεδονία, που και γεωγραφικά αποτελεί συντριπτικό μέρος, με την διευκρίνηση, ότι ουδέποτε έγινε διαμελισμός του εδάφους αυτού, με τη Συμφωνία του Βουκουρεστίου το 1913, όπως προστρέχουν να αποδώσουν οι «εθνομηδενιστικές καρικατούρες» της Ελλάδας), σε ένα «πολύχρωμο εθνολογικά μωσαϊκό» του γειτονικού Κράτους, Σλάβων, Αλβανών και Ρομά, ως «Μακεδονικό έθνος», τους εκχωρεί στο παρόν, αλλά και κυρίως στο μέλλον, όλα τα παραπάνω.

Περαιτέρω, αναγνωρίζοντας η Ελλάδα, ότι αυτοί ομιλούν την Μακεδονική γλώσσα (με έναν απλό αστερίσκο στη Συμφωνία, ότι η γλώσσα αυτή ανήκει στις Σλαβικές διαλέκτους της Νότιας βαλκανικής), είναι βέβαιο ότι «πυροβολεί τα πόδια της», αφού, μετά την ψήφιση αυτής της συμφωνίας, ο οποιοσδήποτε «Έλληνας πολίτης», που θεωρεί ότι ανήκει στη «Μακεδονική μειονότητα του Αιγαίου» στην Ελλάδα (και υπάρχουν τέτοιοι, όπως το «Ουράνιο Τόξο» στη Φλώρινα), απολύτως νόμιμα, επικαλούμενος τους όρους της συμφωνίας αυτής, μπορεί να πετύχει την δυνατότητα να διδάσκεται η ανύπαρκτη «Μακεδονική γλώσσα» εντός της Ελλάδος !!!

Συνεπώς, οι δηλώσεις Ζάεφ δεν βρίσκονται εκτός, αλλά εντός της Συμφωνίας των Πρεσπών. Πλην όμως, η σημερινή πολιτική εξουσία, το κατεστημένο των Μ.Μ.Ε., στη σημερινή παρακμιακή φάση της Ελλάδος, αλλά και της «διανόησης», που πλην ελαχίστων εξαιρέσεων βρίσκεται σε αποδρομή, επιχειρεί, προκειμένου να κατευναστεί η δίκαιη οργή του Ελληνικού Λαού, να εμφανίσει ότι οι δηλώσεις αυτές του Ζάεφ βρίσκονται εκτός της συμφωνίας και ότι έγιναν για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης στην κοινωνία των Σκοπίων !!!, προκειμένου να περάσει αυτός τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις.

Αντί να υπάρξει, έστω και τώρα, πλήρης ενημέρωση του Λαού για τα σοβαρά προβλήματα που εμπεριέχει για τα εθνικά συμφέροντα αυτή η Συμφωνία, και να γίνει διπλωματική αναδίπλωση της Χώρας, με αφορμή τις δηλώσεις Ζάεφ, επιχειρείται το «κουκούλωμα», προκειμένου να ολοκληρωθεί ο επερχόμενος «εθνικός αυτοχειριασμός» στο θέμα αυτό.

Δεν θα αφήσουμε κανένα σύντροφο μόνο του απέναντι στη κρατική καταστολή, Κάλεσμα Τρίτη 11/12 στην Ευελπίδων


Την Πέμπτη 6 Δεκέμβρη, πραγματοποιήθηκε πορεία μνήμης για την συμπλήρωση 10 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τους αστυνομικούς Κορκονέα και Σαραλιώτη και την κοινωνική εξέγερση που ακολούθησε. Μετά το τέλος της πορείας και ενώ το κύριο σώμα κατέληξε στα Εξάρχεια, η αστυνομία επιδόθηκε σε ένα όργιο καταστολής και βίας το οποίο περιλάμβανε την εκτεταμένη χρήση χημικών, ευθείες βολές δακρυγόνων και τη χρησιμοποίηση υδροφόρων οχημάτων (αύρες). Η επιχείρηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμό αρκετών διαδηλωτών και τη σύλληψη 13 εξ αυτών (εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι που συμμετείχαν στην πρωινή μαθητική πορεία).

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ένα μέλος της συνέλευσης των Νομάδων (εργατική συνέλευση στα Βορειοανατολικά).

Την Παρασκευή 7/12 πέρασαν από εισαγγελέα και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα από κοινού με ορατό τον κίνδυνο προφυλάκισης, όπου δόθηκε προθεσμία μέχρι την Τρίτη 11/12 να απολογηθούν
.
Δεν θα αφήσουμε κανένα σύντροφο μόνο του απέναντι στη κρατική καταστολή
Όλοι/όλες στα δικαστήρια Ευελπίδων, Τρίτη 11/12, ώρα 9πμ

Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Αγ.Παρασκευής

Ο Δήμος Βριλησσίων και θιγόμενοι κάτοικοι συνεχίζουν τον αγώνα τους απέναντι στην αιφνίδια και παντελώς απρόβλεπτη ενέργεια του Δημοσίου να διεκδικεί άδικα την περιουσία τους.Ο Δήμος Βριλησσίων και θιγόμενοι κάτοικοι συνεχίζουν τον αγώνα τους απέναντι στην αιφνίδια και παντελώς απρόβλεπτη ενέργεια του Δημοσίου να διεκδικεί άδικα την περιουσία τους.

Mε αφορμή την άσκηση αγωγών εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου κατά δεκάδων ιδιοκτητών ακινήτων τόσο σε εντός σχεδίου πόλης όσο και σε εκτός σχεδίου πόλης περιοχές του Δήμου Βριλησσίων οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Ξένου Μανιατογιάννη, ανοικτή συνάντηση όλων των θιγόμενων ιδιοκτητών.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 7/12/2018 στην αίθουσα « Ν. Εγγονόπουλος» στο Πάρκο Μίκης Θεοδωράκης, ( πρώην ΤΥΠΕΤ) και συμμετείχαν οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες, ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Γεώργιος-Δημήτριος Καρράς, ο Δήμος Βριλησσίων δια του δημάρχου του, οι Αντιδήμαρχοι Κ. Βαφειάδης, Α. Μαυραγάνης και Π. Φυκίρης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ. Ανδριόπουλος, Ι. Πισιμίσης, Κ. Παπασπηλίου, Ε. Σακισλή, Β. Βήτος, Κ. Χρυσοπούλου καθώς και φορείς της πόλης.

Μετά την εισαγωγή του κ. Δημάρχου και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου, ακολούθησε αναλυτική και διεξοδική συζήτηση, την οποία συντόνισε ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Πολίτης, των θιγόμενων ιδιοκτητών με τους νομικούς συνεργάτες του Δήμου κ.κ. Δ. Κούνα, Μ. Νοτάρη και Ι. Παζαρλή, ενώ ακολούθησε και παρέμβασή του κ. βουλευτή.

Το τέλος της συνάντησης έκλεισε με την έκδοση ψηφίσματος το οποίο και ακολουθεί:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Mε αφορμή την άσκηση αγωγών εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου κατά δεκάδων ιδιοκτητών ακινήτων τόσο σε εντός σχεδίου πόλης όσο και σε εκτός σχεδίου πόλης περιοχές του Δήμου Βριλησσίων οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Ξένου Μανιατογιάννη, ανοικτή συνάντηση όλων των θιγόμενων ιδιοκτητών.

Όλοι οι συμμετέχοντες, αφού συζήτησαν αναλυτικά και διεξοδικά τη σοβαρότητα και το μέγεθος του θέματος που έχει δημιουργηθεί, αποφάσισαν ομόφωνα:

ü Δηλώνουν για μία ακόμη φορά την απίστευτη αναστάτωση, αγανάκτηση και την ψυχική ταραχή που έχει προκληθεί σε δεκάδες οικογένειες από την αιφνίδια και παντελώς απρόβλεπτη ενέργεια του Δημοσίου να διεκδικεί άδικα την περιουσία τους.

ü Καταδικάζουν αυτήν την ενέργεια του Δημοσίου, λίγες μάλιστα ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου για την περιοχή των Βριλησσίων.

ü Απαιτούν την άμεση λήψη, έως τη συμπλήρωση των δικαστικών προθεσμιών, από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας όλων εκείνων των αναγκαίων μέτρων για την οριστική επίλυση του θέματος.

ü Απαιτούν την άμεση απόσυρση των αγωγών εκ μέρους του Δημοσίου τουλάχιστον για αυτές που στρέφονται για ακίνητα εντός σχεδίου πόλης και για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν. 3127/2003.

ü Κρίνουν ως θετικές τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Δημάρχου Βριλησσίων και υποστηρίζουν τις προτάσεις που έχει καταθέσει εκ μέρους του Δήμου Βριλησσίων όπως παράταση προθεσμίας για την οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών, νομοθετική πρόβλεψη για αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει ανακύψει και αντιστοίχων περιπτώσεων που θα προκύψουν στο μέλλον καθώς και ό,τι άλλο κριθεί σκόπιμο.

ü Καλούν σε συγκέντρωση - κινητοποίηση όλους τους δημότες και φορείς της πόλης την Τετάρτη 12/12/2018 στην πλατεία Αναλήψεως στις 17.00.

ü Συγκροτούν Επιτροπή Αγώνα για την παρακολούθηση και επίλυση του θέματος από τους:

Ξ. Μανιατογιάννη, Δήμαρχο Βριλησσίων
Κ. Πολίτης, Δημοτικό Σύμβουλο & Γραμματέα Δημ. Συμβουλίου
Π. Ανδριανός, ιδιοκτήτη ακινήτου
Π. Μεταξάτος, ιδιοκτήτη ακινήτου
Ε. Δραγατάκη, ιδιοκτήτη ακινήτου
Γ. Καπετανόπουλος, ιδιοκτήτη ακινήτου