Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

205 θέσεις "Κοινωφελούς Εργασίας" στον Δήμο Χαλανδρίου


HalandriPedia
Τον Σεπτέμβριο όπως φαίνεται θα ξεκινήσει, το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους.
Σύμφωνα με πληροφορίες 40.000 θέσεις θα καλύψουν άνεργοι με πεντάμηνες συμβάσεις και 10.000 θέσεις θα καλύψουν άνεργοι με επτάμηνες συμβάσεις εργασίας. Ήδη για τις πρώτες 40.000 θέσεις έχει ολοκληρωθεί η κατανομή των θέσεων.

Στον Δήμο Χαλανδρίου έχει γίνει κατανομή 205 θέσεων.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην προηγούμενη φάση του προγράμματος, υπήρξαν γενικευμένες καταγγελίες σε πολλούς Δήμους, για απλήρωτους εργαζόμενους επί μακρό χρονικό διάστημα, καθώς και για τοποθετήσεις εργαζομένων σε άλλες θέσεις από αυτές που προέβλεπε το πρόγραμμα.


Η ΠΟΕ ΟΤΑ από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει την αντίθεσή της στην εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος που το χαρακτήριζε «επανάληψη των «stage» και το μόνο που εξυπηρετεί είναι τις πελατειακές σχέσεις κυβέρνησης και δημάρχων, αλλά και την προσπάθεια απαξίωσης των υπηρεσιών των ΟΤΑ λόγω έλλειψης προσωπικού με στόχο την εκχώρηση τους σε ιδιώτες», ενώ επισήμαινε ότι «παρατηρείται το φαινόμενο η πλειοψηφία των αιρετών να προσπαθεί μέσω του προγράμματος «Κοινωφελής Εργασία» να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν στις υπηρεσίες από την έλλειψη προσωπικού»


Οι ειδικότητες
Οι προβλεπόμενες ειδικότητες του προγράμματος είναι οι εξής: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΙΕΚ κατεύθυνσης πληροφορικής, ΠΕ, ΤΕ διοικητικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, διοίκηση επιχειρήσεων, ΔΕ διοικητικοί καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων. ΠΕ, ΤΕ, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, βρεφοκόμοι ειδικής αγωγής, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, ΔΕ βοηθοί βρεφοκόμοι, νοσηλευτές, καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων.

"Ωφελούμενοι" - Κριτήρια και Σύστημα Επιλογής
Ωφελούμενοι της πράξης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες Κρατών μελών της Ε.Ε, υπήκοοι Τρίτων Χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην χώρα.
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.*
2. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (16 εως 29 ετών) .
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. Βραχυχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
5. Εκπαιδευτική εξειδίκευση/ειδικότητα, όπου απαιτείται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση.

* Επισημαίνεται ότι ωφελούμενος είναι μόνο το ένα (1) μέλος από την οικογένεια-στόχο του προγράμματος. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση και τα δύο (2) μέλη της οικογένειας, τότε αποκλείονται από τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και οι δύο αιτήσεις, σύμφωνα με τα εδ.2 και 3 του άρθρου 6.8 της παρούσας.

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αφορούν στα ακόλουθα:1. Διάρκεια ανεργίας
2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).
3. Ηλικία
4. Οικογενειακή κατάσταση
5. Εκπαιδευτικό επίπεδο (όπου απαιτείται).

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις του Ο.Α.Ε.Δ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και Κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων

Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόληση τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις καθώς και μέχρι τρεις (3) επιβλέποντες φορείς κατά σειρά προτίμησης, στους οποίους επιθυμούν να προσληφθούν.
Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά την συμπλήρωση της, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον Ο.Α.Ε.Δ.

Για να δείτε τα κριτήρια πρόσληψης πατήστε εδώ

Αναλυτικά οι κατανομή ανά δήμο και περιφέρεια είναι η εξής:

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ "ΠΑΓΩΝΕΙ" ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ!

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΑΝΕ ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ 26 ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ!
 
Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑΣ, ΑΙΓΙΟΥ κ.ά.)
 
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ - ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΛΕΝΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ! 
 
 

ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ & ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΟι Σύλλογοι Εργαζομένων των Δήμων Χαλανδρίου και Βριλησσίων διαμαρτυρόμαστε και θα αγωνιστούμε ενάντια στη εξαγγελθείσα κατάργηση του Γενικού Νοσοκομείου «Αμ. Φλέμιγκ», που σχεδιάζεται υπό τον μανδύα της «αλλαγής χαρακτήρα» του.

Το Νοσοκομείο «Αμ. Φλέμινγκ», μαζί με το «Σισμανόγλειο», εξυπηρετούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες των περιοχών πολλών Δήμων. Διαθέτει 270 κλίνες, 17 Ιατρικά τμήματα, 20 Τακτικά ιατρεία, Τμήμα επειγόντων, Κέντρο Αιμοδοσίας κλπ, ενώ το κλείσιμο της εφημερίαςτου θα συσσωρεύσει όλες τις ανάγκες παροχής των άμεσων και επειγόντων ιατρικών υπηρεσιών, μόνο στο «Σισμανόγλειο». Οι ιατρικές ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών θα «στριμωχτούν» σε ένα Γενικό Νοσοκομείο!

Οι επιπτώσεις του κλεισίματος του «Αμ. Φλέμιγκ» και η διαδικασία των διαθεσιμοτήτων-απολύσεων απειλεί και το Νοσοκομείο «Παίδων Πεντέλης», το μοναδικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο σε όλη την Βόρεια και Ανατολική Αττική. Το μοναδικό δημόσιο Νοσοκομείο για τα παιδιά μας!

Δεν υπερασπιζόμαστε μόνο τις δουλειές μας και τα εργασιακά μας δικαιώματα, υπερασπιζόμαστε και την δημόσια Υγεία. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των οικογενειών και των παιδιών μας να έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπείς δημόσιες παροχές Υγείας. Να έχουν νοσοκομεία και γιατρούς. Να μην γίνει η Υγεία υπόθεση «πολυτελείας», για λίγους.

Η διάλυση στην οποία οδήγησαν μεθοδικά τα Ταμεία και τον ΕΟΠΠΥ, ο δήθεν «εκσυγχρονισμός» τους, το σύστημα επιλογής γιατρών και η αύξηση οικονομικής συμμετοχής, στρέφουν αναγκαστικά όλο και περισσότερους συμπολίτες και συναδέλφους μας, να αναζητούν διέξοδο στα δημόσια νοσοκομεία. Η κυβέρνηση και η τρόικα χτυπούν και αυτή μας την δυνατότητα, κλείνοντας μονάδες, μειώνοντας κλίνες και παροχές. Είναι στα «συμφωνημένα» τους. Όλες οι παρεμβάσεις τους συντείνουν στον περιορισμό της πρόσβασης των πολιτών σε δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες Υγείας και στη συνεχή οικονομική τους επιβάρυνση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, θέτοντας έτσι ανενδοίαστα την δημόσια Υγεία σε κίνδυνο!


Δεν το κάνουν για «νοικοκύρεμα» ή «εξοικονόμηση». Το ίδιο έκαναν και με την κατάργηση ειδικοτήτων στην δημόσια τεχνική εκπαίδευση και τις απολύσεις εκπαιδευτικών για να στείλουν χιλιάδες μαθητές στις ιδιωτικές σχολές. Το ίδιο κάνουν και στους Δήμους μας με τις απολύσεις, την υποβάθμιση και κατάργηση υπηρεσιών, για να τις οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση. Σχεδιασμένα και μεθοδικά αποδομούν όλες τις δημόσιες κοινωνικές υποδομές, καταργούν τα δικαιώματα των πολιτών στα δημόσια κοινωνικά αγαθά.

Οι Σύλλογοι Εργαζομένων των Δήμων Χαλανδρίου και Βριλησσίων, αναλαμβάνουμε κοινή δράση και πρωτοβουλίες για την διάσωση των νοσηλευτικών υποδομών και των θέσεων εργασίας που συμβάλλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Καλούμε τις δημοτικές αρχές των Δήμων μας, τις δημοτικές παρατάξεις, τους φορείς και τους συλλόγους να αντιδράσουμε ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ, στην εγκληματική υποβάθμιση που ετοιμάζεται να συντελεσθεί στη νοσοκομειακή περίθαλψη στις περιοχές μας.

Να μην ανακαλύψουμε με τραγικό τρόπο εκ των υστέρων, ότι ήταν «λάθος» το κλείσιμο του «Αμ. Φλέμιγκ», ότι ήταν «λάθος» εκτίμηση πως δεν θα απολυθούν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου, ότι ήταν λάθος να διαλυθούν όλες οι υποδομές του…

Όλοι μαζί να υπερασπιστούμε το ύψιστο κοινωνικό δικαίωμα και αγαθό, την Υγεία!

http://sedhalandriou.blogspot.gr/
http://sedvrilission.blogspot.gr/

Λέτε γι αυτό δεν πιέζει η ΚΕΔΕ για την υιοθέτησή της;

zenetos
Την επιστροφή καταβληθέντων ποσών ΦΠΑ και στους συνεπείς Δήμους απαιτεί ο Δήμαρχος Ιλίου , Νίκος Ζενέτος .

Η πρότασή του , αυτή , «υιοθετήθηκε» τελικά από την ΚΕΔΕ αλλά απ΄ότι φαίνεται στα « χαρτιά» δεδομένου ότι ποτέ στις συναντήσεις που είχε με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες , δεν την πρόβαλε , με το σθένος που έπρεπε.

Η εξήγηση , ίσως κρύβεται στο « παράπονο» του Δημάρχου Ιλίου , Νίκου Ζενέτος , στην επιστολή του , προς τον υπουργό Εσωτερικών: «Ως Δήμος που πλέον των είκοσι ετών ουδέποτε δημιούργησε υποχρεώσεις, προσβλέποντας σε μεταγενέστερες ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά ούτε επικαλέστηκε λάθος ερμηνείες νόμων, προκειμένου να αποφύγει την εκταμίευση πόρων» και ζητά τη διόρθωση της ρύθμισης προκειμένου να επιστραφεί το ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που έχει καταβάλλει ο Δήμος Ιλίου, το οποίο ανέρχεται στα 1.640.822,97€, ποσό που αν δεν το είχε αποδώσει «θα είχε τη δυνατότητα να το διοχετεύσει σε σημαντικό έργο».

Βλέπετε στην ΚΕΔΕ , αν εξαιρεθεί ο επίσης πραγματικά οικονομικά εύρωστος Δήμος Καλλιθέας , του προέδρου της , Κώστα Ασκούνη , οι Δήμοι των υπολοίπυπολοίπων μελών της ηγεσίας της φιγουράρουν ανάμεσα στους πιο καταχρεωμένους πανελλαδικά.

http://www.newsta.gr/, 8/8/2013