Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ Ο ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.


Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μεταφέρθηκε εσπευσμένα την Παρασκευή ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο πρώην υπουργός υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Παπαδόπουλος θα υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Το Νοέμβριο του 2010 ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ είχε υποστεί ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο

iefimerida.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ


Αθήνα, 29/08/2013
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
· Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
· Υγείας

Θέμα: Οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΕ με καθυστερούμενες ασφαλιστικές οφειλές, απειλούνται από την κυβέρνηση με αναγκαστικές πράξεις είσπραξης, ενώ τους καταλογίζεται να πληρώσουν με υπέρογκους τόκους την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην οποία δεν έχουν πρόσβαση αυτοί και οι οικογένειές τους.
Μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία έχει δημιουργηθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες από τις 5/8/2013 που εστάλη έγγραφο του Υπουργού Εργασίας με Αριθ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.23794/790 προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ σχετικά με τη «Σύσταση και Λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών» (ΚΕΑΟ)  στο οποίο αναφέρεται ότι: «ο σκοπός του ΚΕΑΟ είναι η θέσπιση ενιαίων διαδικασιών και μηχανισμών για την έγκαιρη είσπραξη των οφειλών και των καθυστερούμενων εισφορών των ασφαλιστικών οργανισμών με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας τους συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Η δημιουργία του Κέντρου αποτελεί μνημονιακή δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα μας, από την υλοποίηση της οποίας έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα....
Παρακάτω αναφέρεται:

2. Σε πρώτη φάση στο ΚΕΑΟ θα διαβιβαστούν από 1.7.2013 οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ, ενώ οι αντίστοιχες οφειλές του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ θα διαβιβαστούν από 1.1.2014....

4. Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή της από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα στη βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ, και της αποδίδεται μοναδικός αριθμός. Με την απόδοση μοναδικού αριθμού η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής καθίσταται νόμιμος εκτελεστός τίτλος.....Η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται εντός μηνός από την ημερομηνία που διαβιβάστηκε η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής στο ΚΕΑΟ. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, και εφόσον ο οφειλέτης δεν προέβη σε εξόφληση ή ρύθμιση της οφειλής, οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ προχωρούν στη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης κατά ΚΕΔΕ. Συνεπώς, επιταχύνονται οι διαδικασίες για τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, τα οποία μπορούν να λαμβάνονται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα και είκοσι ημέρες.
5. Η άσκηση διοικητικών προσφυγών ή ένδικων βοηθημάτων κατά την ισχύουσα διαδικασία στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς για την αμφισβήτηση των ασφαλιστικών οφειλών δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.....


7. Οι ασφαλιστικές οφειλές που διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ εξακολουθούν να επιβαρύνονται με τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις...»

Στη συνέχεια και ο ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών) ξεκίνησε την αποστολή επιστολών στους ασφαλισμένους του Οργανισμού, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, με τον τίτλο  “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ" απειλώντας με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και κατασχέσεις όσους δεν προσέλθουν άμεσα στα ταμεία του ΟΑΕΕ, παρόλο που είναι σε γνώση του Οργανισμού ότι η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οφείλεται σε πραγματική οικονομική αδυναμία των ασφαλισμένων.
Επιπροσθέτως, σ’ αυτές τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, συμπεριλαμβάνεται και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην οποία οι άμεσα ασφαλισμένοι και κατεπέκταση οι έμμεσα ασφαλισμένοι μέλη των οικογενειών τους, δεν είχαν και δεν έχουν πρόσβαση. Αυτή η πρακτική σε συνδυασμό με τις οφειλόμενες εισφορές και τις υπέρογκες προσαυξήσεις τους, εκτοξεύει τις καθυστερούμενες οφειλές  πάνω από το – ούτως ή άλλως απαράδεκτο- όριο των 5.000 ευρώ που θέτει η εγκύκλιος του Υπουργού Εργασίας με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι ν’ απειλούνται άμεσα με κυρώσεις.
Η μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης, που έχει βυθίσει στην ύφεση την ελληνική οικονομία, έχει οδηγήσει τους επαγγελματίες στην απελπισία και τον ασφαλιστικό τους οργανισμό (ΟΑΕΕ) σε δεινή οικονομική κατάσταση. Βάσει των τεκμηριωμένων στοιχείων των συνδικαλιστικών φορέων των επαγγελματιών σήμερα τουλάχιστον ένα εκατομμύριο είναι οι ανασφάλιστοι του ΟΑΕΕ χωρίς πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και χωρίς προοπτική σύνταξης, ενώ πολλοί ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν θεμελειώσει κατά περίπτωση συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν έχουν πλέον επαγγελματική δραστηριότητα, στερούνται το δικαίωμα της συνταξιοδότησης τους λόγω οφειλών προς τον ΟΑΕΕ άνω των άνω των 20.000€ (ασφάλιστρα με προσαυξήσεις).
Απέναντι, στα πραγματικά μεγάλα προβλήματα των επαγγελματιών και του ασφαλιστικού τους φορέα τόσο η κυβέρνηση όσο και  τόσο η διοίκηση του ΟΑΕΕ κατ’ εντολή της, εφαρμόζοντας την αντιλαϊκή μνημονιακή πολιτική ακολουθούν πρακτική εξόντωσης των επαγγελματιών και οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε νέες μειώσεις συντάξεων και περικοπές παροχών.
Επειδή, η πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρηματιών που έχει φτάσει στα όρια της χρεωκοπίας εξαιτίας της πολιτικής της ύφεσης που και αυτή η μνημονιακή κυβέρνηση ακολουθεί, απειλείται από τον ΟΑΕΕ με εκδικητικές κατασχέσεις και προσωποκρατήσεις
Επειδή, η συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές αδυνατεί να  καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές αποδεδειγμένα λόγω οικονομικής δυσπραγίας
Επειδή, το οικονομικό πρόβλημα του ΟΑΕΕ δεν προέρχεται από το ύψος των συντάξεων που καταβάλλει ή από τα έτη ασφάλισης, αλλά από την συνεχώς αυξανόμενη αδυναμία των ασφαλισμένων να καταβάλουν τις εισφορές τους εξαιτίας της ύφεσης και του κλεισίματος των επιχειρήσεων

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1.      Προτίθενται ν’ ανακαλέσουν τις απαράδεκτες επιστολές της διοίκησης του ΟΑΕΕ που στέλνονται σε περίοδο βαθιάς ύφεσης, οι οποίες απειλούν ασφαλισμένους, που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές τους, με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης;
2.      Προτίθενται ν’ αποποινικοποιήσουν επιτέλους τις οφειλές προς τον ΟΑΕΕ, καθώς αποτελούν ίδια χρέη και αποτελεί διάκριση αφού δεν ισχύει αντίστοιχα για άλλους ελεύθερους επαγγελματίες άλλων ταμείων;
3.      Προτίθενται να προχωρήσουν σε πάγωμα των παλαιών οφειλών αρχικά έως το τέλος 2015 και σε μία νέα ρεαλιστική ρύθμιση, με την οποία θα κεφαλαιοποιούνται οι ασφαλιστικές οφειλές χωρίς προσαυξήσεις και επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων, δίνοντας την δυνατότητα στον οφειλέτη να τις αποπληρώσει σε δόσεις και σε συνάρτηση με το εισόδημα του;
4.      Προτίθενται ν’ αποδεσμεύσουν την θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας από την ασφαλιστική ενημερότητα ανεξαρτήτως χρεών προστατεύοντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;
5.      Προτίθενται να δώσουν στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ τη δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2015;
6.      Προτίθενται να δώσουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης για όσους ασφαλισμένους χρεωστούν έως και 50.000 (ασφαλιστικές εισφορές και προσαυξήσεις) στον ΟΑΕΕ;
7.       Προτίθενται να προχωρήσουν σε ρύθμιση που θα επιτρέπει στους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και έχουν θεμελειώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά εκκρεμμούν οφειλές προς τον ΟΑΕΕ, να δικαιούνται σύνταξη αφαιρούμενου αναλογικά του ποσού της οφειλής προς τον Οργανισμό;
8.      Εγγυούνται την επαρκή κρατική χρηματοδότηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης όπως απορρέει από τον Δημόσιο Χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης;

Οι ερωτώντες βουλευτές:
Ευαγγελία (Λίτσα) Αμμανατίδου – Πασχαλίδου
Θανάσης Πετράκος
Αμανατίδης Γιάννης
Γεροβασίλη Όλγα
Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Έφη
Δερμιτζάκης Κώστας
Διαμαντόπουλος Βαγγέλης
Διώτη Ηρώ
Δρίτσας Θεόδωρος
Δριτσέλη Παναγιώτα
Κανελλοπούλου Μαρία
Καφαντάρη Χαρά
Καραγιαννίδης Χρήστος
Κοδέλας Δημήτρης
Κουράκης Τάσος
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Κυριακάκης Βασίλης
Μαντάς Χρήστος
Μεϊκόπουλος  Αλέξανδρος
Μητρόπουλος Αλέξης
Μιχαλάκης Νίκος
Μπόλαρη Μαρία
Ουζουνίδου Ευγενεία
Πάντζας Γιώργος
Σταθάς Γιάννης
Σταμπουλή Αφροδίτη
Στρατούλης Δημήτρης
Τριανταφύλλου Μαρία
Φωτίου Θεανώ
Χαραλαμπίδου Δέσποινα
Χατζηλάμπρου Βασίλης


Ernest Callenbach : "Ουτοπία"...


«Η ΕΡΤ λειτουργούσε με κανόνες του ΣΥΡΙΖΑ»

http://www.iapopsi.gr/, 30-8-2013

«Η ΕΡΤ λειτουργούσε με κανόνες του ΣΥΡΙΖΑ»

Ευθείες βολές κατά ΣΥΡΙΖΑ έριξε ο Γεράσιμος Γιακουμάτος με αφορμή την ΕΡΤ. «Το μαγαζί λειτουργούσε με δικούς του κανόνες» τόνισε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της Ν.Δ., ο οποίος μεταξύ άλλων έκανε πρόταση, προκειμένου να σταματήσει η κατάληψη στο κτήριο της Αγίας Παρασκευής, να κοπεί το ρεύμα στο Ραδιομέγαρο.

Ο κ. Γιακουμάτος, μιλώντας στο Mega για την ΕΡΤ, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ πως «το μαγαζί λειτουργούσε με δικούς του κανόνες» και πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είχε το 95% μέσα στην ΕΡΤ» και αντιδρά γιατί «πάνε να τους δώσουν 25%», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην κατάληψη στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ λέγοντας: «Το ρεύμα ποιός το πληρώνει στην υπό κατάληψη κτίριο; Να κοπεί το ρεύμα».

Ωστόσο, την πρόταση του κ. Γιακουμάτου φαίνεται ότι απέρριψε ο αρμόδιος υφυπουργός για τη Δημόσια Τηλεόραση, ο οποίος στην ίδια εκπομπή που έκανε παρέμβαση σημείωσε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το αρχείο της ΕΡΤ.

Καιρό είχα να το ακούσω..."Για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ"...Τώρα...ΚΑΙ για την ΕΡΤ!!! Παρακολουθείστε τα νέα επεισόδια!!! 

Δεν με εκπλήσσουν τα λεγόμενα. Ούτε και ο άνθρωπος που τα είπε με εκπλήσσει. 
Αυτό που μου προξενεί τεραστίων διαστάσεων έκπληξη είναι το γεγονός ότι, αυτοί που φταίνε για την κατάντια της χώρας μας, αυτοί που πρώτοι έβαλαν - ως καλοί "yesmen" - την υπογραφή τους στα μνημόνια υποτέλειας, φτωχοποίησης και εξευτελισμού της Ελλάδος και των πολιτών της, ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ έχουν τον απύθμενο - ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ "ΠΟΛΙΤΙΚΟ" - ΘΡΑΣΟΣ να ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ να προκαλούν με δηλώσεις αποπροσανατολισμού. 

Βεβαίως, "βγήκε" και μια είδηση από όλη αυτή την συζήτηση - μονόλογο : "ο ΣΥΡΙΖΑ «είχε το 95% μέσα στην ΕΡΤ και αντιδρά γιατί πάνε να τους δώσουν 25%" !!! Ουάάάάου!!! Ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το γνωρίζαμε? Είχε ΚΑΙ την ΕΡΤ? Φοβερές και τρομερές αποκαλύψεις! Για κοίτα τι μπορείς να...μάθεις από τη μια στιγμή στην άλλη!!!

Δ.Χ.

JAZZ NIGHT ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Η ΤΖΙΝΑ ΠΟΥΛΟΥ


Ένας απλός προβληματισμός...


20130829-084354.jpg

Η μείωση μισθών και συντάξεων από το 2009, έγιναν για να μειωθεί το χρέος της χώρας.

Η κατάργηση του δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα στους Δ.Υ. έγιναν για να μειωθεί το χρέος της χώρας.

Η συνεπαγόμενη μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, μαζί με τις χιλιάδες απολύσεις, έγιναν για να μειωθεί το χρέος της χώρας.

Το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας γίνεται για να μειωθεί το χρέος της χώρας.

Το ξεπούλημα του νερού (!!!) γίνεται για να μειωθεί το χρέος της χώρας.

Τα 3 μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις έγιναν για να μειωθεί το χρέος της χώρας.

Η μείωση της εθνικής κυριαρχίας μέσω της απαξίωσης των ενόπλων δυνάμεων γίνεται για να μειωθεί το χρέος της χώρας.

Η «υπόσχεση» του Σαμαρά για τα «ευρωπαϊκά» κοιτάσματα υδρογονανθράκων, έγινε για να μειωθεί το χρέος της χώρας.

Η λαθραία εισαγωγή εργαζομένων μέσω Τουρκίας κ.α., γίνεται για να τονωθεί η ανάπτυξη της οικονομίας, ώστε να αναταθεί η παραγωγή και τελικά για να μειωθεί το χρέος της χώρας.

Το κούρεμα των ομολόγων το 2012 (συνολικά 210 δίς), έγινε για να μειωθεί το χρέος της χώρας.

Από το 2009 «έχουμε δανειστεί» τουλάχιστον 240 δίς ευρώ. Προχθές 28/8/2013 ο Σταικούρας δήλωσε πώς το χρέος αυξήθηκε στα 321,6 δίς ευρώ τον Ιούλιο.

Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος:

Πού πήγαν τα 240 δίς που καλούμαι να πληρώσω ως φορολογούμενος;
Πώς, αφού «δανείστηκα» 240 δίς, αντί να μειώνεται, το χρέος αυξάνεται;
Πώς, αφού «δανείστηκα» 240 δίς από το 2009, ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ, αυτό αυξάνεται;
Επιμένουν οι επαΐοντες πώς το χρέος είναι βιώσιμο;
Μήπως τα χρήματα που «δανείστηκα» πήγαν ΟΛΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, κι εγώ καλούμαι να τα πληρώσω;

Αναγνώστης
http://www.olympia.gr/, 30/8/2013

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. : Πανελλαδική Στάση Εργασίας την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου


ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα σε ευάλωτες ομάδες

  Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα σε ευάλωτες ομάδες   Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ με αφορμ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις