Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΤΑΒΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΟΥΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

 
Η αναφορά του Νταβία με βάση το άρθρο 37 του ΚπΔ οδήγησε σε εντολή της Εισαγγελίας Διαφθοράς να δώσει προς τον Πρόεδρο του Ειρηνδικείου Χαλανδρίου να διενεργήσει προανάκριση στην οποία καλούνται ο¨Αγγελος Νταβία (ως μηνυτή) και οι κ.κ. Κουράσης Γιώργος, Κατσοπρίνης Δημήτρης και Ιωνάς Νίκος.

Ο Νταβίας κατέθεσε εχθές επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρονται στην αναφορά του που δεν είναια παρά παράθεση πραγματικών περιστατικών τα οποία έχει "ομολογήσει" ο ίδιος ο πρώην δήμαρχος.

Ακολουθεί ολόκληρη η αναφορά Νταβία για ενημέρωση των δημοτών της πόλης για τον τρόπο χειρισμού των δημόσιων υποθέσεων από τον επίδοξο να επιστρέψει στην καρέκλα του δημάρχου κου Γ. Κουράση.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ:

ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ το ΑΡΘΡΟ 37 του ΚπΔ

Αξιότιμε κε Εισαγγελέα, περιήλθαν στην γνώση μας τα κάτωθι τα οποία παρακαλούμε να αξιολογήσετε. Τα περιστατικά που αναφέρονται αφορούν τον Δήμο Χαλανδρίου στον οποίο είμαι εκλεγμένος δημοτιός σύμβουλος.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Η «δωρεά»

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, την 18η Απριλίου τρέχοντος έτους, στην οποία λόγω άλλης υποχρέωσής μου δεν παρευρισκόμουν, ο πρώην δήμαρχος Χαλανδρίου και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα στον δήμο, ενημέρωσε το σημερινό δημοτικό συμβούλιο της πόλης σχετικά με κάποια συμφωνία του, με την μελετητική κοινοπραξία που εκπονεί την Πολεοδομική Μελέτη Ένταξης του Πεύκο Πολίτη στο σχέδιο πόλης

Σύμφωνα με την αφήγηση του κου Κουράση προς το δημοτικό συμβούλιο, το 2013 έγινε κάποια διαπραγμάτευση του ίδιου συνοδευόμενου από δύο συνεργάτες του, τον τότε Γενικό Γραμματέα του Δήμου κο Δημητρίο Κατσοπρίνη και τον δικηγόρου του και εξωτερικού συνεργάτη του δήμου κ. Παπασταθόπουλου (δεν γνωρίζω το μικρό του όνομα) με την «εταιρεία Ιωνά» όπως είναι γνωστό στο δήμο το κοινοπρακτικό σχήμα που εκπονεί την παραπάνω μελέτη..

Απαίτηση του πρώην δημάρχου και των συνεργατών του ήταν να πειστεί το μελετητικό σχήμα να προσφέρει μια «πρόσθετη» έκπτωση στον δήμο, μετά την ανακήρυξή της – εκ νέου – ως αναδόχου του έργου ολοκλήρωσης της εν λόγω μελέτης, με την μορφή δωρεάς προς τον δήμο (ή προς φυσικά πρόσωπα μήπως; ) Χαλανδρίου ώστε να υπογραφεί η νέα του σύμβαση, ύψους περί τις 780 χιλιάδες ευρώ, σύμβαση που προέκυψε ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία και αφού λύθηκε η προηγούμενη σύμβασή του ίδιου μελετητή με τον δήμο, ύστερα από άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εγκρίνει την πληρωμή τιμολογίου ύψους περί των 380.000 ευρώ ως απαράδεκτα υψηλού.

Η απαίτηση του κου Κουράση για «δωρεά» προς τον δήμο (ή φυσικό πρόσωπο μήπως;) ικανοποιήθηκε από την εταιρεία, όπως ο ίδιος ανέφερε στο δημοτικό συμβούλιο.

H «δωρεά» προς τον δήμο (ή τον δήμαρχο) συμφωνήθηκε να γίνει από την εταιρεία προς τον δήμο (ή φυσικό πρόσωπο μήπως;) «σταδιακά» και όχι με εφ’ άπαξ καταβολή, σύμφωνα με την αφήγηση του Γ. Κουράση.

Η συμφωνία αποτυπώθηκε – σύμφωνα με το αφήγημα του κου Κουράση προς το δημοτικό συμβούλιο - σε κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό, συνοδευόμενο από συναλλαγματικές αξίας του συμπεφωνημένου ύψους της «δωρεάς».


Συναλλαγματικές που ο συνεργάτης του πρ. δημάρχου κος Δημήτριος Κατσοπρίνης παρέλαβε προς φύλαξη στο γραφείο του (πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση Γ. Κουράση)

Αξιότιμε κε Εισαγγελέα

Είναι προφανές και αυταπόδεικτο, από την ίδια την απόπειρα Κουράση να «ενημερώσει (ή μήπως να εμπλέξει) το δημοτικό συμβούλιο του δήμου, ότι ο τότε δήμαρχος ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕ κάθε έννοια της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας λήψης και αποδοχής δωρεάς οποιουδήποτε ιδιώτη προς δήμο ή άλλο δημόσιο οργανισμό αλλά και τις ίδιες τις κατά τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αρμοδιότητες του δημάρχου, πράξη που θα πρέπει κατά την άποψή μου να διερευνηθεί αν συνιστά παράβαση καθήκοντος.

Σας είναι καλύτερα από εμένα που δεν είμαι νομικός, γνωστό ότι η από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία αποδοχής δωρεάς από Ο.Τ.Α. περιγράφεται από τις κείμενες διατάξεις του νόμου, απαιτεί έγγραφη πρωτοκολλημένη και αιτιολογημένη πρόταση προς τον δήμο όπου περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο της προτεινόμενης δωρεάς.

Απαίτηση του νόμου που δεν ικανοποιήθηκε στην αναφερόμενη περίπτωση, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν, με κανένα έγκυρο τρόπο, να πιστοποιηθεί το πραγματικό ύψος της συμφωνημένης δωρεάς.

Η κατ΄ αρχήν αποδοχή της προτεινόμενης προσφοράς δεν είναι αρμοδιότητα δημάρχου – σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αλλά εξετάζεται και γίνεται αποδεκτή από την έχουσα την αρμοδιότητα αποδοχής δωρεάς Οικονομικής Επιτροπής, απόφαση αποδοχής που επικυρώνεται και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ – προβλέπει ο νόμος – ότι ένας ΟΤΑ μπορεί να αποδεχτεί την δωρεά ενός ιδιώτη αφού αυτή αξιολογηθεί συλλογικά και κριθεί ότι εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Μόνο σε αυτά τα δύο ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ όργανα του δήμου, δίνει ο νόμος την αρμοδιότητα να αξιολογήσουν αν κάθε προτεινόμενη από ιδιώτη ή ΝΠ δωρεά, γίνει αποδεκτή και όχι στον Δήμαρχο, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου ή πολύ περισσότερο σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη δικηγόρο.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία σας παρακαλούμε να ερευνήσετε, ουδέποτε έγινε αποδοχή οποιασδήποτε δωρεάς, οποιουδήποτε ύψους, της «εταιρείας Ιωνά» προς τον δήμο Χαλανδρίου. Σε καμία απόφαση αποδοχής της δωρεάς άλλωστε δεν αναφέρθηκε καν και ο ίδιος ο πρώην δήμαρχος Γ. Κουράσης κατά την – πλημμελή και ελεγχόμενη ως προς την εγκυρότητά αλλά και την σκοπιμότητά της - ενημέρωση που έκανε προς το δημοτικό συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 18ης Απριλίου (τα πλήρη απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της οποίας σας επισυνάπτω).

Αφού λοιπόν δεν υπάρχει καμία ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ προς τον δήμο Χαλανδρίου, δωρεά προς όφελος των δημοτών δεν υπάρχει, ούτε η συγκεκριμένη «δωρεά» μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια.

Με συνέπεια να προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:

Είτε η δωρεά αυτή όντος ήταν προς τον δήμο Χαλανδρίου αλλά η διοίκηση εκτίμησε ότι δεν «θα πέρναγε» από τα θεσμικά όργανα του δήμου τα οποία θα έκριναν ότι δεν είναι προς το συμφέρον του δήμου να έχει μια τέτοια συναλλαγή με τον κο Ιωνά, ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ διέπραξε το αδίκημα της ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ με το να την αποδεχτεί αναρμοδίως για λογαριασμό του δήμου, είτε ότι στην πραγματικότητα ποτέ δεν υπήρξε δωρεά προς τον δήμο οπότε μιλάμε για πιθανή περίπτωση συναλλαγής με φυσικά πρόσωπα, που καταβάλλεται προσπάθεια να εμφανιστεί εκ των υστέρων ως δωρεά.

Και βέβαια – προς ενίσχυση αυτού του λογικά εξαχθέντος συμπεράσματος – θα ήθελα να προσθέσω κε ΄Εισαγγελέα ότι κάθε δήμαρχος, κάθε πολιτικός, όταν πετυχαίνει μια δωρεά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, το διατυμπανίζει και το προβάλει ως πολιτική επιτυχία του, ώστε να τύχει της θετικής αξιολόγησης από την κοινωνία και τους ψηφοφόρους.

ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ. ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΟΣΙΩΠΑ για πέντε ολόκληρα χρόνια και ιδίως όσο διατηρεί την ιδιότητα του Δημάρχου.

Σε τέτοια στάση αποσιώπησης ο πολιτικός καταλήγει όταν ΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι έχει αυθαιρετήσει – αν δεν έχει βλάψει - το δημόσιο συμφέρον με κάποια συμφωνία «δωρεάς» που – προφανώς – δεν είχε τις προϋποθέσεις για να αξιολογηθεί ως συμφέρουσα για το κοινωνικό σύνολο από τα αρμόδια θεσμικά συλλογικά όργανα του δήμου και τους πολίτες.

Η απώλεια των συναλλαγματικών και του ιδιωτικού συμφωνητικού

Σύμφωνα με την «αφήγηση» Κουράση – όπως αυτή αποτυπώνεται στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου τα οποία σας προσκομίζω, αμέσως μετά την ήττα του πρώην δημάρχου τον Μάιο του 2014 ο κ. Κουράσης ενημέρωσε το νεοεκλεγέντα δήμαρχο Συμεων Ρούσσο για την συγκεκριμένη συμφωνία του με την «εταιρεία Ιωνά».

Του είπε μάλιστα ότι θα του προσκομίσει τον φάκελο με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τις συναλλαγματικές.

Αλλά – πάντα κατά την αφήγησή του στο δημοτικό συμβούλιο – όταν ζήτησε τον φάκελο από τον Γενικό Γραμματέα του δήμου κο Κατσοπρίνη που είχε αναλάβει να «φυλάει», τότε ο κος Κατσοπρίνης αντιλήφθηκε ότι ο φάκελος με το συμφωνητικό και τις συναλλαγματικές είχε χαθεί.

Τότε ο κος Κατσοπρίνης – λένε - κατάθεσε μήνυση κατά αγνώστων για την κλοπή, οπότε ο φάκελος ουδέποτε πέρασε στην κατοχή της νέας διοίκησης του δήμου.

Την αλήθεια των παραπάνω ισχυρισμών παρακαλώ να διερευνήσετε εσείς κε Εισαγγελέα, με δεδομένο ότι γεννούν εύλογες απορίες – τουλάχιστον.

Η μετά από τρία χρόνια ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως προκύπτει από την ανάγνωση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών (αλλά και την ακρόαση των ηχογραφημένων – θα επανέλθω σε αυτό) ο χρόνος που επιλέχτηκε από τον κο Κουράση να έρθει το θέμα στο φως μπορεί και να μην είναι καθόλου τυχαίος κε Εισαγγελέα.

Διότι όπως ο νυν Δήμαρχος είπε στο δημοτικό συμβούλιο (μπορείτε να το δείτε στα πρακτικά), η ενημέρωση αυτή έγινε μία βδομάδα μόλις πριν την εκδίκαση υπόθεσης δικαστικής διεκδίκησης ποσού 480 χιλιάδων ευρώ από την εταιρεία Ιωνά, ποσού προερχόμενου από τις παλαιότερες συμβάσεις, την πληρωμή των οποίων είχε απορρίψει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(Σ.Σ. Η συζήτηση της υπόθεσης τότε αναβλήθηκε για μερικούς μήνες, δεν γνωρίζω ακριβώς για πότε έχει προσδιοριστεί).

Πάντως η κατάληξη αυτής της «ενημέρωσης» προς το δημοτικό συμβούλιο από τον πρώην δήμαρχο, ήταν η «πρόταση» - «προτροπή» προς το νυν δήμαρχο, να «αποδεχτεί» ως συμφερότερη για τον δήμο– και άρα να νομιμοποιήσει – την «δωρεά» - συμφωνία Κουράση, ύψους 100 χιλιάδων ευρώ, κατά την δήλωσή του.

Κατά τον κο Κουράση τις 100 χιλιάδες ευρώ θα αποδεχόταν ο κος Ιωνάς να αφαιρεθούν από το ποσό των 480 χιλιάδων ευρώ πλέον τόκων που ο κος Κουράσης θεωρούσε προφανώς δεδομένο ότι θα επιδικαζόταν από το δικαστήριο στον κο Ιωνά.
Από πού προέκυπτε άραγε αυτή η βεβαιότητα του κου Κουράση για το αποτέλεσμα της δίκης αλλά και για τις προθέσεις Ιωνά;

Αυτό το κυρίαρχο ερώτημα παρακαλώ να διερευνήσετε εσείς κε Εισαγγελέα. μαζί με την αναζήτηση απαντήσεων στα παρακάτω ερωτήματα ,προκειμένου να φωτίστεί αυτή την περίεργη υπόθεση.
  1.  Με δεδομένη την υπογραφή νέας σύμβασης – ύψους 780 χιλιάδων ευρώ – από την ίδια εταιρεία, δεν θα ήταν εύλογο ο δήμος, το 2013 να έχει απαιτήσει από τον κο Ιωνά να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα για τις προηγούμενες παράνομες – κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο – απαιτήσεις του, αντί να διαπραγματεύεται …. συναλλαγματικές; Δεν θα ήταν ΕΥΛΟΓΟ να υπάρχει ΟΡΟΣ συμμετοχής στον διαγωνισμό για την ανάθεση της νέας μελέτης ότι ο ανάδοχος δεν θα έπρεπε να είχε αντιδικία με τον δήμο;
  2. . Μπορούσε το σημερινό δημοτικό συμβούλιο – ενδεχομένως εγώ ως δημοτικός σύμβουλος δια της ψήφου μου – να αναλάβω την ευθύνη να νομιμοποιήσω, πέντε χρόνια μετά, μια συμφωνία «δωρεάς» εκτός κειμένων διατάξεων, το πραγματικό ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να πιστοποιηθεί;  
  3. Το αντικείμενο της συμφωνίας Κουράση – Ιωνά ήταν μόνο τα δύο γραμμάτια ύψους 100 χιλιάδων ευρώ; Μπορεί να μην ήταν δύο τα γραμμάτια τελικά και να υπήρχαν και άλλα περισσότερα γραμμάτια;
Η Επιστολή Κατσοπρίνη

Φαίνεται λοιπόν κε Εισαγγελέα ότι στο τελευταίο ερώτημα, η απάντηση ήρθε κατά την περίοδο που ετοίμαζα την ενημέρωσή σας και λόγω της πολιτικής πίεσης που ασκείται ήδη – δια της κοινής γνώμης – στους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου – μετά τις Αυγουστιάτικες διακοπές – στις 27 Αυγούστου 2018, στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μοιράστηκε από τον κο. Κουράση, μια επιστολή του κου Κατσοπρίνη προς τον κο Γεώργιο Κουράση, με προφανή στόχο κατά την άποψή μου, να «βγάλει» τον πρώην δήμαρχο από το κάδρο των πιθανών ευθυνών.

Την επιστολή σας επισυνάπτω για να την αξιολογήσετε εσείς κε Εισαγγελέα.

Επισημαίνω πάντως ότι ο κος Κατσοπρίνης εκτός από το να παρουσιάσει μια δική του οπτική περί του «πρωτοποριακού» τρόπου λειτουργίας της αυτοδιοίκησης «καθ΄ υπέρβαση των κείμενων διαδικασιών» έρχεται να μας πληροφορήσει ότι οι συναλλαγματικές δεν ήταν δύο αλλά τρεις.

ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΕΣ ΗΤΑΝ; ΚΑΙ ΠΟΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΥ;

Αξιότιμε κε Εισαγγελέα, είναι προφανές ότι αν είχαν τηρηθεί οι προβλέψεις του νόμου και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και δεν είχαν επιλεγεί από την διοίκηση Κουράση οι «πρωτοφανείς για τα αυτοδιοικητικά δεδομένα διαδικασίες κατοχύρωσης των συμφερόντων του δήμου», αυτά θα είχαν διασφαλιστεί με τις σύννομες διαδικασίες και ίσως ο δήμος δεν θα κινδύνευε να υποχρεωθεί να καταβάλει το διεκδικούμενο από την εταιρεία ποσό των 480 χιλιάδων ευρώ πλέον τόκων ή θα γνωρίζαμε ακριβώς, από επίσημη συλλογική απόφαση αρμοδίου οργάνου ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ Ο ΚΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ με τον κο Ιωνά.

Αποφεύγοντας να κάνω κρίσεις και να καταλήξω περισσότερο σε συμπεράσματα σας ενημερώνω με την παρούσα και σας παρακαλώ να διερευνήσετε αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Σ.Σ. Σας υποβάλλω συνημμένα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 7ης Συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου με τονισμένα τα επίμαχα σημεία των τοποθετήσεων του πρώην και νυν δημάρχου Χαλανδρίου κων Κουράση και Ρούσσου αντίστοιχα, ψηφιακό δίσκο με το απόσπασμα της συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο, όπου ακούγονται και κρίσιμοι μη απομαγνητοφωνημένοι διάλογοι και την επιστολή Κατσοπρίνη, που μοιράστηκε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 27ης Αυγούστου.

 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΒΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΥΓ: Την επιστολή Κατσοπρίνη η οποία αναφέρεται έχει δημοσιοποιηθεί στην ΠΛΑΤΕΙΑ την επομένη της διανομής της στο ΔΣ από τον πρ. Δήμαρχο Χαλανδρίου κο Κουράση . Μπορείτε να την διαβάσετε εδώ: Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΗ


Η Π.Ε.Δ.Α. χαιρετίζει τη ρύθμιση των οφειλών προς τους Δήμους.«Απόφαση ανακούφισης» την χαρακτηρίζει ο Γιώργος Ιωακειμίδης

H Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής χαιρετίζει την ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών στο αίτημα της για ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα.

Το νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους, περιλαμβάνεται με αντίστοιχη διάταξη στο ήδη κατατεθειμένο στη Βουλή νομοσχέδιο για την ισότητα των φύλων και την απονομή ιθαγένειας και η ψήφιση του προβλέπεται εντός τρέχοντος μηνός.

Με τη ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τους Δήμους σε έως και 100 δόσεις καθώς και την πλήρη απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της Π.Ε.Δ.Α, δυνατότητα υποβολής αίτησης θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης.

Στην περίπτωση δηλαδή που το ΦΕΚ εκδοθεί τέλη Φεβρουαρίου 2019, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν έως τέλη Ιουνίου να ενταχθούν στη ρύθμιση υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου.

Σημειώνεται ότι η Π.Ε.Δ.Α. με ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου είχε αιτηθεί την επαναφορά ενός πλαισίου ρύθμισης οφειλών, κάτι το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του πρώην υπουργού Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτη και το οποίο είχε θετικά αποτελέσματα για δήμους και πολίτες.

Γιώργος Ιωακειμίδης: απόφαση ανακούφισης των συμπολιτών μας

Αναφερόμενος ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Γιώργος Ιωακειμίδης στην απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξανδρου Χαρίτση να εισάγει στη Βουλή την συγκεκριμένη ρύθμιση, δήλωσε: «Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών και εκ μέρους των συνάδελφων μου στο λεκανοπέδιο Αττικής, τον ευχαριστώ γιατί ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της Π.Ε.Δ.Α να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία στους πολίτες να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τους Δήμους.

Πρόκειται για απόφαση ανακούφισης των συμπολιτών μας και κατ΄επέκταση μια καλή ευκαιρία να τονωθούν τα οικονομικά των Δήμων.»


ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΓΕΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ


Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το ΙΑΣΩ Παίδων δείχνει έμπρακτα, για ακόμη μία φορά, την ευαισθησία του στα παιδιά, παρέχοντας δωρεάν παιδοκαρδιοχειρουργική επέμβαση σε αγοράκι ηλικίας 10 ετών. Ο Δρ. Γεώργιος Σαρρής, Διευθυντής της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΙΑΣΩ Παίδων και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας, μαζί με την ομάδα του, το Διευθυντή Παιδοκαρδιοαναισθησιολογίας και Παιδοεντατικολογίας κο. Χρύσανθο Αλεξόπουλο, και τους ιατρούς, νοσηλευτές, και τεχνικούς της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής και της Παιδοκαρδιοχειρουργικής ΜΕΘ, πραγματοποίησαν με επιτυχία την πλήρως διορθωτική εγχείρηση καρδιάς στις 14 Φεβρουαρίου 2019. Η ημέρα αυτή έχει θεσπιστεί, μεταξύ άλλων, και η Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών, δηλαδή των εκ γενετής καρδιακών παθήσεων που αφορούν το 1% των γεννήσεων, άρα, στην Ελλάδα, 800 παιδιά κάθε χρόνο. Με την εγχείρηση αυτή, το ΙΑΣΩ Παίδων και οι ιατροί του εξέφρασαν ακόμη περισσότερο την αγάπη τους σε όλες τις καρδιές των παιδιών.

Η ανάρρωση του μικρού ασθενή εξελίχθηκε άριστα και σύντομα το παιδί θα βρεθεί στο σπίτι του εντελώς θεραπευμένο.

Η Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του ΙΑΣΩ Παίδων είναι η μοναδική στην Ελλάδα με χειρουργικά αποτελέσματα πιστοποιημένα σε τακτική βάση από την Ευρωπαϊκή Παιδοκαρδιοχειρουργική Εταιρεία, και αποτελεί κέντρο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή για τις δυσκολότερες και υψηλού επιπέδου παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιεί.


Cine ΑΡΓΩ: Προβολή της ταινίας "Λίβανος", αυτή την Πέμπτη 21/2


1982 - 1ος Πόλεμος του Λιβάνου με ταυτόχρονη συνέχιση της εμφύλιας διαμάχης.

Δεκάδες χιλιάδων Λιβανέζων, Παλαιστινίων και Σύριων νεκρών, 45% από αυτούς άμαχος πληθυσμός.
Στην απέναντι πλευρά, γύρω στους 200 νεκρούς Ισραηλινούς. Οι τραυματίες αμέτρητοι και στα δύο στρατόπεδα.

Ακόμα μία μαύρη στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας, από τις πολλές που το σινεμά προσπαθεί κατά καιρούς
να αναδείξει, προσφέροντας μερικές εξαιρετικές ταινίες, που είτε στηλιτεύουν τους μηχανισμούς που ωθούν
τους ανθρώπους στο θάνατο είτε εξυμνούν τον ηρωισμό τους είτε αναδεικνύουν τη ματαιότητα του πολέμου αυτού καθαυτού.


Στο Cine ΑΡΓΩ σας προσκαλούμε αυτή την 
Πέμπτη 21/2 και ώρα 20:30
στο Κέντρο Νεότητας Χαλανδρίου (Αντιγόνης 56 & Δαναΐδων)
στην προβολή μίας από τις πιο κλειστοφοβικές σύγχρονες ταινίες για τη μοναξιά,
τη μιζέρια και τη ματαιότητα του πολέμου, μίας από τις κινηματογραφικές εκπλήξεις του 2009

Παραγωγή: Ισραήλ, Γαλλία, Γερμανία, Μ.Βρετανία - 2009
Σκηνοθεσία - Σενάριο: Samuel Maoz
Πρωταγωνιστούν: Yoav Donat, Itay Tiran, Oshri Cohen, Michael Moshonov, Zohar Shtrauss
Μουσική: Nicolas Becker, Benoit Delbecq
Φωτογραφία: Giora Bejach
Μοντάζ: Arik Lahav-Leibovitch
Διάρκεια: 93'

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ


«Μπροστά στην τηλεόραση»: το νέο παιδικό βιβλίο του Μάκη Τσίτα

Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Ψυχογιός το νέο παιδικό βιβλίο του Μάκη Τσίτα με τίτλο «Μπροστά στην τηλεόραση», σε εικονογράφηση της Ανδριάνας Ρούσσου.

Μια μέρα, δύο κύριοι έφεραν στο σπίτι μια τεράστια τηλεόραση. Την είχε κερδίσει η μαμά σ’ έναν διαγωνισμό. Τη βάλαμε στο σαλόνι και την είχαμε συνέχεια ανοιχτή. Έδειχνε πρωινές εκπομπές, ειδήσεις, σίριαλ, ντοκιμαντέρ, ταινίες, κι όλοι μας παρακολουθούσαμε ενθουσιασμένοι από το πρωί ως το βράδυ. Είχε γίνει το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας.

Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που ο μπαμπάς έκανε κάτι περίεργο. Και τότε όλα άλλαξαν…

Ένα απολαυστικό βιβλίο που δείχνει ότι η πραγματική ζωή βρίσκεται έξω από την οθόνη μιας συσκευής.

Για παιδιά από 5 χρονών.


Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Νταβίας Αγγελος προς Σίμο Ρούσσο μια βδομάδα πριν: Έλα την Κυριακή να είσαι ο πρόεδρος της επιτροπής κατοίκων.

 

 Επειδή ο κατήφορος του δημάρχου Χαλανδρίου συνεχίζεται, ας δει λοιπόν όλο το Χαλάνδρι τι είχε προηγηθεί της χθεσινής συγκέντρωσης και αν ήταν απρόσκλητος ο δήμαρχος Χαλανδρίου, όπως ξεδιάντροπα διαδίδει στην απέλπιδα προσπάθειά του να περισώσει τον αρρωστημένο μεσσιανισμό του.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε απολύτως καμία υποχρέωση να του παίρνουμε την άδεια για να καλούμε τους πολίτες σε συγκεντρώσεις. 
(Αλήθεια σήμερα για την σημερινή συγκέντρωση που καλεί η Λαϊκή Συσπείρωση για το ΚΑΖΙΝΟ του πήρε την άδεια;;; Θα πάει εκεί να τους βρίσει?)

ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΒΑΛΗΣΕΙ Ο ΣΥΜΕΩΝ ΤΟ ΣΚΟΥΠΟΞΥΛΟ εμείς δεν έχουμε λόγο να του παίζουμε το παιχνίδι που του αρέσει: "ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ και ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ".

Για να δούμε λοιπόν : 
ΕΧΘΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ:

ΣΥΜΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ (στο facebook): 
Επειδή το ζήτημα της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης μας είναι πολύ σοβαρό για να χρησιμοποιείται ώς σημαία ευκαιρίας προεκλογικού αγώνα,θα αποφύγω να σχολιάσω τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις και τα δημοσιεύματα ορισμένων γύρω από το ακίνητο Κεφαλληνού.
Με την σημερινή μου,απρόσκλητη,παρουσία στην εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού οι παρατάξεις του κ.Νταβία,του κ Θωμά και της Πρωτοβουλίας Πολιτών ήθελα να δηλώσω με τον πιό κατηγορηματικό τρόπο ότι η διοίκηση του δήμου θα κάνει όλες τις ενέργειες που μπορεί,προκειμένου να διαφυλαχθεί και να περάσει στην ιδιοκτησία του δήμου, το ακίνητο.
Γι'αυτόν τον σκοπό καλούνται οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων σε κοινή σύσκεψη την Τρίτη προκειμένου να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή, κοινά συμφωνημένη,λύση.


Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΡΤΑΣ του σχολιάζει:
Dimitris Lertas Απορώ με την εμμονή σου σε μεθοδεύσεις κ.λ.π. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την παράταξη Χαλάνδρι Αλλάζουμε Πορεία και δεν προσκλήθηκε κανείς προσωπικά. Η ανταπόκριση των άλλων παρατάξεων ήταν αυθόρμητη όπως και των πολιτών. Κατά τα άλλα είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι υπήρξε ανταπόκριση από τη διοίκηση στις προτάσεις μας και προχωράει στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του ακινήτου Κεφαλληνού.
Σίμος Ρούσσος Dimitris Lertas (αναφερόμενος στο Δουζένη)
Αυτη ειναι και η διαφορά μας.Εμείς καλέσαμε τους πάντες,πρωτίστως τους αιρετούς της πόλης,συγκροτήσαμε ανοιχτή επιτροπή αγώνα και παλέψαμε μια 15 ετία μέχρι που γινήκαμε διοίκηση,κερδιζοντας το θέμα που ηταν χαμένο από το 2012.Εσείς και ενώ από την πρώτη στιγμή που προέκυψε η ζημιά τοποθετήθηκα δημόσια και θετικά επιμείνατε να κάνετε παραταξιακή συγκέντρωση διαδίδοντας απίστευτα ψεύδη.Δεν πειράζει.Ο καθείς και οι τρόποι του.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΠΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ, αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της πρωτοβουλίας μας  - γιατί και η ανοχή στις ύβρεις του ΈΧΕΙ ΟΡΙΑ:

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΡΤΑΣ κάνει ποστ στο προφίλ του - ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ, όχι του Συμεών  - στο fb το άρθρο 

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΕΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 498Δ/99 ΣΤΟ ΟΤ 174 - Η ΒΙΛΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΓΚΡΕΜΙΖΕΤΑΙ! ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΚΡΕΜΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ! 

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ "ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΗΘΟΣ" ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ:   

Σίμος Ρούσσος Αθλιότητες επι αθλιοτήτων.Νομίζετε ότι με την διακίνηση τόσων ψευδολογιών θα κάνετε πολιτική?

Vicky Halkia Σίμος Ρούσσος αθλιότητα είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο Δήμαρχος όσους έχουν διαφορετική άποψη από αυτόν και τον καλούν να δράσει για το Χαλάνδρι!!

Σίμος Ρούσσος Vicky Halkia Οι ψευδολογίες και τα συνειδητά fakenews που συστηματικά διακινεί ο κ Νταβίας δεν είναι διαφορετική άποψη.Όταν δημοσίως γράφω ότι η περίπτωση της οικίας Κεφαλληνού αξίζει να εξεταστεί απο το δημοτικό συμβούλιο σαν μια ενδιαφέρουσα περίπτωση αξιοποίησης και προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,όταν η αντιδήμαρχος αποκαλύπτει τα σχέδια ιδιωτικών συμφερόντων για βενζινάδικο που έχουμε ώς διοίκηση αποσοβήσει,και ο σύζυγός σας γράφει τέτοια άρθρα,ο όρος αθλιότητες είναι πολύ λίγος για να περιγράψει τα απερίγραπτα.Οπως πάντα θα διαψευστεί πανηγυρικά.Το ίδιο ακριβώς που έγινε και με τις προφητείες του για το Δημαρχείο,το ΧΕΥ9,και το καζίνο που δήθεν θα χτιζόταν στο Νομισματοκοπείου.

Dimitris Lertas Σου επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς. Αθλιότητα είναι να βγαίνει ο δήμαρχος και να βρίζει πολίτες που υποστηρίζουν τη γνώμη τους. Αθλιότητα είναι να αποκαλείς ψεύτες ανθρώπους που δεν σου έχουν δώσει πότε τέτοιο δικαίωμα. Αθλιότητα είναι να είσαι εγωιστής και να μην ακούς την άλλη άποψη ακόμα και όταν ξέρεις ότι είναι σωστή. Αθλιότητα είναι να βαφτίζει ς το κρέας ψάρι και να μας μαλώνεις όταν το λέμε. Όσο για τα ψέματα που λες θα πάψουν να είναι όταν όλοι δουν τις αποδείξεις. Αυτά προς το παρόν. Πάω να φάω το μεσημεριανό μου και καλή αντάμωση στα γουρουνάδικα.

Σίμος Ρούσσος Dimitris Lertas Εκτός από ύβρεις μάλλον δεν έχετε τίποτα να συνεισφέρετε στο δημόσιο διάλογο.Ψέμματα επί ψεμάτων μπας και ξεχάσει κανένας τι κάνατε σε αυτήν την πόλη.

Dimitris Lertas Σίμος Ρούσσος συνεχίζεις με τις εμμονές σου είπα τα "ψέματα "σταματούν να είναι ψέματα όταν υπάρχουν αποδείξεις ....έρχονται κύμα κύμα.

Ο ΨΕΥΔΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ προσπαθεί να την απαξιώσει.

Ο Νταβίας εδώ παρεμβαίνει στον διάλογο Συμέων - Λέρτα και αντί να πει κάτι ο ίδιος ανεβάζει την ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ του Συμεών, για το θέμα που έγινε στην γνωστή ομάδα στο facebook ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ακριβώς δύο εβδομάδες πριν.

Ψεύδεται ο Νταβίας; Διακινεί fakenews και αθλιότητες;;;; Όταν κάνει copy paste αυτό που είχε γράψει ο Ρούσσος απαντώντας μια βδομάδα πριν στον Λέρτα που ΠΙΕΖΕ για το θέμα????

Νταβίας Αγγελος Σίμος Ρούσσος Dimitris Lertas Σκεφθείτε,αν η απαλλοτρίωση η η αγορά πρέπει να γίνει πριν η μετά την αγορά της οικίας Πραποπούλου,της οικίας Μπαχάουερ,του εργοστασίου Δουζένη και του διατηρητέου Ζερβού.Επίσης αν προηγείται το ακίνητο έναντι του θεάτρου Ρεματιάς για το οποίο υπάρχει δέσμευση,το ακίνητο Πρωτονοτάριου,το ακίνητο επί της Κόδρου,η διάνοιξη της Περικλέους,η πλατεία στην Λακωνίας και άλλες 45 περιπτώσεις που εκκρεμούν καμιά 40 χρόνια.Εύκολες οι κριτικές και τα αναθέματα από το fb,το να μπορεί κάποιος να οργανώσει και να ιεραρχήσει τις ανάγκες,ώστε να υπάρχουν αποτελέσματα είναι διαφορετικό πράγμα.Συμφωνώ ότι η απόκτηση γής από τον δήμο θωρακίζει την πόλη γιαυτό και αυτή η διοίκηση απέκτησε τα 30 στρέμματα του Νομισματοκοπείου,το ΧΕΥ8,το ΧΕΥ9,το Ζερβού,τελειώνει την απαλλοτρίωση του Δουζένη,του οικοπέδου έναντι του θεάτρου,του ακινήτου στην Κόδρου,και ακινήτου για πράσινο σημείο στο Πάτημα.Αν έκαναν και οι προηγούμενες διοικήσεις τα ανάλογα,κατά την δική τους θητεία, ίσως να μην συζητούσαμε τώρα για αυτά.

ΕΣΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ που δεν είσαι έμμισθο τρολάκι, έχεις IQ μέσου ανθρώπου και όχι αυλικού, από αυτή την τοποθέτηση του Δημάρχου βγάζεις συμπέρασμα ότι ΕΙΧΕ ΣΚΟΠΟ να ασχοληθεί με το Κεφαληνού και εμείς - ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ - τον κατηγορήσαμε για αδράνεια και κωλυσιεργία με ψεύδη?
Δείχνει αυτή η απάντηση ΒΟΥΛΗΣΗ κα ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ να παρέμβει ο δήμος ή στέλνει το θέμα με τα γκρεμίσματα στου Κεφαληνού τις καλένδες, μετά από την επίλυση ΟΛΩΝ αυτών των θεμάτων που ο ΙΔΙΟΣ ιεράρχησε ως σημαντικότερα?


Και αρχίζει μετά διάλογος Νταβία Συμεών:

Νταβίας Αγγελος ΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ! Αυτό που το γκρεμίζουν ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ! 

Σίμος Ρούσσος Αν δεν είχατε σβήσει τα σχόλιά μου από το αρχικό ποστ θα βλέπατε τι ακριβώς απάντησα.Θα έπρεπε να ντρέπεστε για την σημερινή σας ανάρτηση. (Αυτό είναι FAKENEWS από τον αχαρακτίριστο δήμαρχο)

Dimitris Lertas Σίμος Ρούσσος τα σχόλια σου δεν έχουν σβηστεί απλά είναι στο Γεννήθηκα στο Χαλάνδρι για να μη λέμε και κουταμάρες. ..Δεν είμαστε όλοι ίδιοι αυτά τα κάνουν άλλοι που λένε μπούρδες και ανακρίβειες και μετά τις μαζεύουν σαν κοτούλες.

Σίμος Ρούσσος Dimitris Lertas Φυσικά και δεν είμαστε όλοι ίδιοι.Μια απλή ανάγνωση των σχολίων δείχνει το ήθος καθενός.

Νταβίας Αγγελος ΠΟΙΟΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΣΒΗΣΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΟΥ????? Επιτέλους είσαι ΣΟΒΑΡΟΣ?????

Σίμος Ρούσσος Οι συζητήσεις με κοινούς ψεύτες τελείωσαν.Λυπάμαι για πολλοστή φορά.

Νταβίας Αγγελος ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΣΒΗΣΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ? ΕΓΩ?

Νταβίας Αγγελος ΝΤΡΟΠΗ!

Νταβίας Αγγελος ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΣΒΗΣΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ? Ο ΛΕΡΤΑΣ?

Νταβίας Αγγελος ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΑ ΕΣΒΗΣΕΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ και πας να μας χρεώσεις? Τι έλεγε αυτό το σχόλιο που σβήστηκε? Ότι θα ασχοληθείς με το διατηρητέο? Και στο σβήσανε τα αφεντικά? Πες μας τι έλεγε το σχόλιο!

Νταβίας Αγγελος Έλα την Κυριακή να είσαι ο πρόεδρος της επιτροπής κατοίκων. (Και λέει ότι ήταν ακάλεστος ....)

Νταβίας Αγγελος Οι χαρακτηρισμοί σου ΔΕΝ ΜΕ ΑΓΓΙΖΟΥΝ. Και δεν είμαι σαν και σένα να σου κάνω μήνυση.

Τώρα ποιος είναι ο ψεύτης, ο άθλιος, ο υβριστής και εκείνος που κάνει πολιτική με fakenews - όπως ότι δεν τον είχαμε προσκαλέσει και ήρθε ακάλεστος στην συγκέντρωση θα κρίνεις εσύ αναγνώστη μου;

ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΝΑ ΚΑΛΟΥΜΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ, όταν απευθύνουμε ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ και μάλιστα σε εκδήλωση που ΠΟΥΘΕΝΑ δεν χρησιμοποιήσαμε καν το σήμα της παράταξής μας.

ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΤΗΡΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΡΩΤΑΜΕ ΠΡΙΝ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ.

Πώς την έχει δει ο Ρούσσος και ζητάει κάτι τέτοιο?

Πόσο μάλλον που από την αρχή ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ να ασχοληθεί με το Κεφαληνού πριν τελειώσει τα 45 θέματα που για εκείνον προηγούνται .

ΕΜΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΗΡΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΜΕ ΚΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ, εκτός από το να στείλουμε και ένα μήνυμα εκεί που έπρεπε για να ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ τον δήμο, αν θέλει ο δήμος να παρέμβει.

ΝΑΙ! ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ! ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ ...

ΞΥΔΙ!

(να δεις ποια κόρη ναυάρχου απαντάει με τέτοιο ήθος σε αιθρετούς? Δεν θυμάμαι ....)


ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΗΝ ΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ


- Για την πρωταθλήτρια του 2018 ΑΕΚούλα.

- Για όσους δεν ήρθαν στην συγκέντρωση για το Κεγαληνού μένοντας υπάκουοι στα κελεύσματα του αφεντικού.

- Για τα τρολάκια του facebook που επιχείρησαν να επιβάλλουν την αδράνεια του δήμου, για να εξυπηρετήσουν τα σχέδια.

Υπάρχει κάτι κοινό στα παραπάνω;;;
Αν ναι είχε δύσκολη μέρα εχθές.


Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

ΕΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΕΙΠΕ "ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΛΑ ΚΕΦΑΛΗΝΟΥ"

 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση της πρωτοβουλίας πολιτών για την υπεράσπιση των διατηρητέων της πόλης  στον κήπο της βίλας Κεφαληνού.
Στο αρχικό κάλεσμα της δημοτικής κίνησης "Χαλάνδρι Αλλάζουμε Πορεία" για την συγκρότηση της Επιτροπής  συντάχθηκαν οι δημοτικές παρατάξεις «Χαλάνδρι Ενάντια – Πρωτοβουλία Πολιτών» και «Χαλάνδρι, μια πόλη να ζεις» οι οποίες συμμετείχαν στην συγκέντρωση ενώ στην εκδήλωση εκπροσωπήθηκε και η παράταξη "Χαλάνδρι σε Δράση".
Οι διοργανωτές ανάρτησαν πανώ περιμετρικά του ακινήτου.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι αποδεχόμενοι την πρόταση των Άγγελου Νταβία  και Δημήτρη Λέρτα συγκρότησαν ανοιχτή επιτροπή πολιτών χωρίς την συμμετοχή εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων η οποία θα παρευρεθεί την Τετάρτη στο δημοτικό συμβούλιο όπου θα τεθεί το θέμα προ ημερησίας διάταξης και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις.
Κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης προσήλθε ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, συνοδευόμενος από την αντιδήμαρχο κ. Έλενα Χριστούλη και το νομικό του σύμβουλο κ. Πολύδωρο Τακόπουλο  ο οποίος ύστερα από διάλογο με τους παρευρισκομένους και έντονη αντιπαράθεση με τον Άγγελο Νταβία κάλεσε τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων σε σύσκεψη, την Τρίτη το μεσημέρι για τον καθορισμό της στάσης του δήμου, ώστε να προστατευθεί το διατηρητέο και να περιέλθει στην ιδιοκτησία του δήμου
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν:
Οι επικεφαλής των τριών δημοτικών παρατάξεων Θωμάς Γιώργος, Καλομοίρης Γρηγόρης και Άγγελος Νταβίας.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι:
Κ. Αγγελής εκπροσωπώντας την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης (Γ. Κουράση)
Π. Φασίτσα, Θ  Αλεξίου, Τ. Ευσταθίου, Θ.Κιούσης από την παράταξη Χαλάνδρι Ενάντια – Πρωτοβουλία Πολιτών.
Ο ανεξάρτητος Θ. Βαρδουλάκης.
Οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι με τον Γιάννη Σγουρό  Σ. Αδαμόπουλος και Αντώνης Δουκιατζάκης
Ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου ΑΡΓΩ Στεφανος Καμπάς.
Ο γραμματέας της ΔΟΜ του ΚινΑλ Γ. Διακάτος


ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΛΑ ΚΕΦΑΛΗΝΟΥ - ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΠΡΙΝ ΜΙΣΗ ΩΡΑ


Εκπρόσωποι τεσσάρων δημοτικών παρατάξεων και δεκάδες πολίτες στην αυλή του διατηρητέο.
Στο τέλος ήρθε και ο δήμορχος Χαλανδρίου με την αντιδήμαρχο κα Χριστούλη


Από τους διοργανωτές θα κυκλοφορήσει δελτίο τύπου με τους συμμετέχοντες και όσα συζητήθηκαν κα συμφωνήθηκαν.


Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ
Ο μικρός Δημήτρης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ…


Φιλανθρωπικός αγώνας με διεθνείς ποδοσφαιριστές: «Ας στηρίξουμε τον 10χρονο Δημήτρη στη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του»

Ύψιστης σημασίας φιλανθρωπικός αγώνας, για μια τεράστια μάχη που δίνει απεγνωσμένα αυτές τις μέρες σε νοσοκομείο της Ιταλίας για τη ζωή του ένα μικρό παιδί, προγραμματίστηκε και θα διεξαχθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στο Δημοτικό Στάδιο της Ελευσίνας.

Ο Δημήτρης Σαραβάκος, ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο Τάκης Φύσσας, ο Γιώργος Σεϊταρίδης, ο Σωτήρης Κυριάκος, ο Μιχάλης Καψής, ο Κρίστο Βαζέχα και άλλοι πολλοί μαζί με τον Γιάννη Καλιτζάκη και άλλα παιδιά της Ελευσίνας και του Ασπροπύργου θα δώσουν το παρόν και θα στείλουν το μεγάλο μήνυμα ανθρωπιάς και αλτρουϊσμού σ΄ αυτούς τους ηθικά, πνευματικά, αθλητικά και γενικότερα κοινωνικά τρικυμισμένους, ταραγμένους, ανταριασμένους, φαιούς και θολούς καιρούς που διανύουμε.

Μπορούμε να υπερβούμε τις οικονομικές αντοχές μας, καταθέτοντας ένα ελάχιστο ποσό, έναν καφέ, στον λογαριασμό που ανοίχθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό 5115-061037-276, ή αγοράζοντας ένα εισιτήριο του αγώνα σαν οικονομική ενίσχυση.
*Προπώληση εισιτηρίων και στο Π.Α.Κ.Π.Π.Α. (Παγκάλου & Κίμωνος 11)
2ος όροφος, Γραφείο Τμημάτων
Τηλ. Επικοινωνίας: 2105565614


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΜΕΚΕΑ)

Γαλλία – Βενεζουέλα:

Ναι στον αγώνα των λαών για Εθνική Κυριαρχία


Το σκηνικό που έχει στηθεί για άλλη μια φορά από τους ντόπιους και ξένους δημοσιο-κάφρους είναι αρκετά σύνηθες. Η ξεδιάντροπη υποκρισία των υποστηρικτών της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης (δηλαδή των ανοιχτών και απελευθερωμένων αγορών), όπως και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Υπερεθνικής Ελίτ (Υ/Ε) και ιδιαίτερα του μιντιακού της τμήματος, έκαναν την εμφάνισή τους για άλλη μία φορά. Τώρα σειρά είχε η Γαλλία και η Βενεζουέλα.

Έτσι, από τη μία μεριά έχουμε τις πολύμηνες, μαζικές και αιματηρές (εξαιτίας της συγνής κρατικής βίας) διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» κατά του κύριου πολιτικού εκπροσώπου της Υ/Ε, του πρότερα πολιτικά άγνωστου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επιλέχτηκε από τις ίδιες ελίτ ανάμεσα στους τραπεζίτες της Ρόθτσαϊλντ και επιβλήθηκε ενάντια στο μαζικό ρεύμα που εκπροσωπούσε το λαϊκό κίνημα για εθνική και οικονομική κυριαρχία στη Γαλλία. Η ουσιαστική αιτία για την εκλογική επιβολή του Μακρόν ήταν ότι το λαϊκό αυτό κίνημα προδόθηκε από τους πολιτικάντηδες Λεπέν και Μελανσόν που προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν κομματικά, με αποτέλεσμα τη διάσπαση της λαϊκής ψήφου προς τέρψιν του εκλεκτού της Υ/Ε. Αντί δηλαδή οι δυνάμεις κατά της παγκοσμιοποίησης, της ΕΕ και της Ευρωχούντας των Βρυξελλών που εκπροσωπεί την παγκοσμιοποίηση στον ευρωπαϊκό χώρο, να συνενωθούν σε ευρύ Λαϊκό Μέτωπο κατά της Νέας Διεθνούς Τάξης (ΝΔΤ) και της Υπερεθνικής Ελίτ, έπαιζαν τις ξεπερασμένες πια πολιτικές μάχες για το ποιος είναι πιο «αριστερός» ή πιο «δεξιός» αντίστοιχα, παρόλο που οι όροι Δεξιά και Αριστερά δεν έχουν πια κανένα νόημα όταν προσπερνούν το κρίσιμο θέμα της εποχής μας: τη Νέα Διεθνή Τάξη της Νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης και την οργάνωση του αγώνα εναντίον της Υ/Ε. Εντούτοις, σήμερα φαίνεται ότι το μάθημα αυτό αφομοιώθηκε από τα λαϊκά στρώματα στη Γαλλία, που κατεβαίνουν στους δρόμους με αίτημα την αυτο-οργάνωση μακριά από τους πολιτικάντηδες των παλαιο-κομματικών σχηματισμών «Δεξιά- Αριστερά». Γι’ αυτό και οι διαδηλωτές αυτοί είναι άκρως επικίνδυνοι για το σύστημα και έπρεπε να συντριβούν...

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΔΩ


ΚΑΛΗΜΕΡΑ.
Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Ο ΜΑΚΑΡΟΣ ΕΧΕΙ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΗΝΟΥ

Γ, ΘΩΜΑΣ: Όλοι όσοι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αγωνισθούμε για να υπάρξει ένα μέλλον για το παρελθόν αυτής της πόλης, ας ενώσουμε αύριο τις φωνές μας , στον κήπο της οικίας Κεφαλιού.


ΣΧΟΛΙΟ Α.Ν.: 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;;;;
 ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ "ΑΘΛΙΑ" (όπως την χαρακτήρισε ο δήμαρχος)  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ή ΘΑ ΣΥΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΊΩΣΗ????
 ¨Η ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΜΑΧΉΣΕΙ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ Η ΠΟΛΗ ΖΗΤΑΕΙ;

Θα βρεθούν πρόθυμοι να πουν ΟΧΙ στο πάνδημο αίτημα των δημοτών; 
ΑΥΡΙΟ ΜΙΛΑΝΕ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ!
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ!

ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ!


ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΕΚ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΑυτό είναι το ιστορικό ΦΕΚ της ανακήρυξης των διατηρητέων του Χαλανδρίου που εκδόθηκε ύστερα από την ολοκλήρωση των ΣΥΝΘΕΤΩΝ διαδικασιών που απαιτούνταν να ολοκληρωθούν από την τεχνική και νομική υπηρεσία του δήμου Χαλανδρίου το 1997 και 1998.

Επιλογή, μελέτη αιτιολόγησης, απόφαση ΔΣ, ανάρτηση, ενστάσεις (που μνημονεύονται στο ΦΕΚ και έχει ενδιαφέρον να δώστε προσοχή), πιέσεις από ιδιοκτήτες, κληρονόμους κλπ, απόρριψη ενστάσεων, απειλές, παρεμβάσεις μέχρι την τελευταία στιγμή, ΠΟΛΕΜΟΣ του αντιδημάρχου με την ΧΑΛΑΝΔΡΑΙΑ  αρμόδια υπάλληλο του ΥΠΕΧΩΔΕ που την τελευταία στιγμή έβαλε το χεράκι της υπέρ φίλου της και έκανε μια εξόφθαλμη κουτσουκέλα όταν έστειλε την απόφαση να γίνει ΦΕΚ.

Όπως μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ ξεκινάει με τίτλο "ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ 25 διατηρητέων.

Αλλά όταν αυτά αναφέρονται .... είναι 24

ΕΝΑ "ξεχάστηκε" να αναφερθεί στο ΦΕΚ. Είναι ακίνητο στο κέντρο της πόλης που λείπει ενώ ήταν στην πρότασή μας για ανακήρυξη. Στην Ανδρέα Παπανδρέου.

(Δεν θέλετε να ξέρετε τι άκουσε από τον βρομόστομο αντιδήμαρχο Χαλανδρίου εκείνης της περιόδου. Είναι μία εξ αυτών που λένε χρόνια τώρα γύρω γύρω ότι ο Νταβίας είναι πολύ brutal και δεν μιλάει ευπρεπώς.( ...... ΣΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ!).
¨Ηταν και υποψήφια δημοτική σύμβουλος μετά, όταν συνταξιοδοτήθηκε.

ΥΓ: Οι δυσκολίες στην υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος δεν ξεκίνησαν μόλις έγινε ο Ρούσσος δήμαρχος ΠΡΩΤΗΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (μπαίνοντας)


Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *