Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

18 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ: ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΑ - ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ Η 11η ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΣ


                                                                                         

Χαλάνδρι 18/4/2019
Προς K. πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δημου Χαλανδρίου

Κοινοποίηση: κ Δήμαρχο

κα Πρόεδρος

Σήμερα 18 /4/2019 μας κοινοποιήσατε πρόσκληση της 11ης έκτακτης συνεδρίασης με την οποία μας καλείται σε έκτακτη συνεδρίαση του σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 19η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, λόγω μη απαρτίας των συνεδριάσεων της 12ης Απριλίου (8η τακτική συνεδρίαση) και 15 ης Απριλίου ( 9η έκτακτη συνεδρίαση) Απριλίου και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 123 του Ν.3463/2006, ( εδώ έχετε λάθος, καθόσον το άρθρο 123 αναφέρεται στην λειτουργία του Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος !!!!!!!! ), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πενήντα επτά (57) θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτή είχε κοινοποιηθεί με την 8η πρόσκληση της τακτικής συνεδρίασης 12ης Απριλίου 2019.

Επί του θέματος αυτού έχουμε να παρατηρήσουμε και να προτείνουμε τα παρακάτω

επειδή

1. Στην διαδικασία που ακολουθείτε, για τις αλλεπάλληλες συγκλήσεις του ΔΣ, με την επίκληση διαφορετικών και άσχετων μεταξύ τους διατάξεων, υπάρχουν σοβαρές και κρίσιμες για την δημοκρατική λειτουργία του οργάνου παραβάσεις.

2. Δεν νοείται σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ, με την επίκληση «της αναγκαιότητας λήψης αποφάσεων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης και άπτονται ζητημάτων που αφορούν στη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών του Δήμου, δεδομένων των ασφυκτικών προθεσμιών που προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όσον αφορά τη δυνατότητα σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο επόμενο χρονικό διάστημα», όταν το Δ.Σ. έχει ήδη συγκληθεί σε τακτική συνεδρίαση για την ιδια ημερα και με διαφορά μιας ώρας , και συγκεκριμένα για τις 19 μμ,. Η πρόσκληση μάλιστα της συνεδρίασης εχει προηγηθεί κατά δυο ημέρες της πρόσκλησης της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης, και για τον λόγο αυτό φερει και μεταγενέστερο αύξοντα αριθμό.

3. Δηλαδή κατά την σειρά των εγγράφων σας , ενώ το ΔΣ έχει συγκληθεί σε τακτική συνεδρίαση (Παρασκευή ώρα 19 μμ), εσείς εκ των υστέρων «ανακαλύπτετε» !!!! ότι υπάρχουν επείγοντα θέματα, για τα οποία «δεν υπάρχει η δυνατότητα σύγκλησης του ΔΣ στο επόμενο χρονικό διάστημα» και για τον σκοπό αυτό συγκαλείται έκτακτη συνεδρίαση, ενώ είχατε την δυνατότητα εφοσον τα θέματα υφίσταντο κατά την σύνταξη της Η.Δ. της 10ης τακτικής συνεδρίασης, να τα εγγράψετε στην Η.Δ. της τακτικής συνεδρίασης, παρολα αυτά δεν το πράξατε, μεθοδεύοντας έτσι την υφαρπαγή αποφάσεων με μειωμένη πλειοψηφία..

4. Είναι φανερό ότι πρόκειται για σαφή καταστρατήγηση του νόμου και εσείς προσωπικά προβαίνετε εν γνώσει σας σε παράβαση καθήκοντος, με σκοπό να υφαρπάξετε αποφάσεις που άπτονται προεκλογικών υποσχέσεων της διοίκησης, και με μεθοδευμένη μειωμένη πλειοψηφία του 1/3 των μελών, να διαθέσετε πόρους , ζημιώνοντας οικονομικά κατά παράβαση νόμου τον Δήμο..

5. Εμείς οι υπογράφοντες το κείμενο αυτό επειδή θεωρούμε ότι έχουμε καθήκον να διαφυλάξουμε την δημοκρατική λειτουργία του σώματος , δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε αυτή την παράνομη διαδικασία..

6. Επειδή παρόλα αυτά, υπάρχουν στην Ημερήσια Διάταξη θέματα, που μπορεί να θεωρηθεί ότι άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και έχουν επείγοντα χαρακτήρα, τα οποία με δική σας ευθύνη δεν εντάχτηκαν στην Η.Δ. της 10ης τακτικής συνεδρίασης

ΖΗΤΟΥΜΕ να ματαιώσετε την 11η έκτακτη μη νόμιμη συνεδρίαση που έχετε συγκαλέσει για την Παρασκευή 19 Απριλίου, ώρα 18 μμ, πριν δηλαδή την 10η τακτική, και να συγκαλέσετε σε επόμενη ημέρα έκτακτη συνεδρίαση, μετά την 10η τακτική, όπου θα αιτιολογείται και το ΕΚΤΑΚΤΟ λογω «αδυναμίας σύγκλησης του ΔΣ στο επόμενο χρονικό διάστημα» με τα παρακάτω θέματα από την Η.Δ. της 8ης πρόσκλησης, θέματα τα οποία μπορεί να αιτιολογηθεί ότι αφορούν «στη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών του Δήμου»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Χαλανδρίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

2. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών - Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη συμπληρωματική εγγραφή Βρεφών και Νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2018-2019 (Η΄ ΕΠΙΛΟΓΗ).

3. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών - Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τις διαγραφές βρεφών και νηπίων από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου.

4. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών – Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη διαγραφή βρέφους από το 4ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και τον επαναπροσδιορισμό ή μη των τροφείων του.

5. Εγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2019-2020.

6. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και Επαναξιολόγησης τροφείων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής, για το σχολικό έτος 2019-2020.

7. Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος καλοκαιρινής φύλαξης με δημιουργική απασχόληση μαθητών δημοτικών & νηπιαγωγείων σε επτά (7) σχολικά συγκροτήματα για το έτος 2019.

8. Ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

9. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης για την Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Χαλανδρίου.

10. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 14002/08-04-2019).

11. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 14003/08-04-2019).

12. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας από το προσωπικό του Δήμου και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες βιολογικής καταπολέμησης εντόμων ευκαλύπτου σε πάρκα, άλση και δενδροστοιχίες» με ίδια μέσα επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό που υπηρετεί στην οργανική μονάδα του Τμήματος Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου.

13. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας από το προσωπικό του Δήμου και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες βιολογικής καταπολέμησης εντόμων ευκαλύπτου σε πάρκα, άλση και δενδροστοιχίες» με ίδια μέσα επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό που υπηρετεί στην οργανική μονάδα του Τμήματος Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας και ανάγκη εκτέλεσης εργασιών: «Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου».

15. Αναπροσαρμογή της δυναμικότητας και της τεχνικής έκθεσης των τμημάτων προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί) του Δήμου Χαλανδρίου σύμφωνα με τα εμβαδά των επιφανειών των κύριων χώρων απασχόλησης νηπίων και βρεφών, όπως διαμορφώνονται βάσει του Π.Δ. 99/2017 και έκδοση νέας τροποποιητικής απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το 3ο, 4ο, και 6ο τμήμα προσχολικής αγωγής για το έτος 2019-2020.

16. Παράταση του χρόνου ισχύος της ενδιάμεσης τμηματικής προθεσμίας της με Α.Π. 47660/28-12-2018 σύμβασης, της προμήθειας με τίτλο «Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων» με ΑΜ: 132/2018.
Ανάληψη ευθύνης για τη χειροβομβίδα στο ρωσικό προξενείο στο Χαλάνδρι


Η αναρχική οργάνωση διεθνούς συνεργασίας FAI/IRF, μέλος της οποίας είναι και η Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με χειροβομβίδα, στο ρωσικό προξενείο, στις 22 Μαρτίου 2019 στην οδό Τζαβέλα στο Χαλάνδρι, με κείμενο που ανάρτησε σε ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Στο κείμενο στο οποίο υπογράφει ως Σκευωρία Εκδίκησης FAI/IRF Πυρήνας «Mikhail Zhlobitsky» η οργάνωση αφιερώνει την ενέργεια στον 17χρονο αναρχικό Mikhail Zhlobitsky, ο οποίος στις 31 Οκτωβρίου 2018, εισέβαλε στα γραφεία της FSB (Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας, διάδοχο της KGB) στο Αρχάγγελσκ πυροδοτώντας εκρηκτικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο κτίριο, να τραυματιστούν τρεις αξιωματούχοι και να χάσει τη ζωή του ο ίδιος.

Πηγή: AΠE-MΠE


ΚΑΛΗΜΕΡΑ! ΜΠΑΜΠΟΥΪΝΟΙ ....

Η καταγωγή μας είναι η πηγή των κακών παθών μας! 
Ο διάβολος με μορφή μπαμπουίνου είναι ο παππούς μας. 

Charles Darwin


Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΜ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΑύριο, Παρασκευή 19 Απρίλη, στις 6 μμ, θα είμαστε ΟΛΟΙ στο παλαιό Δημαρχείο Χαλανδρίου (Γυφτόπουλου 2), όπου θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, για να διαμαρτυρηθούμε και να αντιδράσουμε στην απόφαση της Δημοτικής Αρχής να μετατρέψει τον ΧΕΥ 9, και κατ΄επέκταση τη γειτονιά μας στο Πάτημα Χαλανδρίου, σε Χώρο Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), ΚΔΑΥ και αμαξοστάσιο των απορριμματοφόρων του Δήμου.

· Οι αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής λήφθηκαν εν μία νυκτί, το 2015, μεθοδικά, για να μην αντιληφθούμε εμείς, οι κάτοικοι του Πατήματος, τα σχεδιαζόμενα και να μην αντιδράσουμε.

· Οι αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής λήφθηκαν για εμάς, χωρίς εμάς.

· Οι αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής, μάς επηρεάζουν, αφού η καθημερινότητα μας θα αλλάξει δραματικά και θα προσδιοριζόμαστε πια ως «η περιοχή με τα σκουπίδια».

· Οι αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής θα υποβαθμίσουν την περιοχή που ζούμε και την ποιότητα ζωής μας.

· Αυτές οι αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής πρέπει να αλλάξουν. Γιατί η Δημοτική Αρχή έχει εξουσία χάριν όλων ημών και οι ενέργειες της πρέπει να προσανατολίζονται προς το καλό των κατοίκων.

· Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Δημοτική Αρχή πρέπει να εξυπηρετούν τους κατοίκους, και όχι να στρέφονται εναντίον τους.

· Γιατί οι αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής αφορούν ένα έργο που θα μείνει «προίκα» στο Πάτημα, και για αυτό πρέπει να διασφαλισθεί ότι το όποιο έργο θα έχει τη συναίνεση των κατοίκων και θα κατατείνει στην αξιοπρεπή διαβίωση τους.

Συμφωνούμε απολύτως ότι είναι δικαίωμα και υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να φροντίσει το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων. Ωστόσο, η επιλογή του χώρου για αυτές τις εγκαταστάσεις, πρέπει να σέβεται τους κατοίκους και τις προυπάρχουσες χρήσεις γης.

Σίγουρα ο ΧΕΥ 9 δεν είναι κατάλληλος χώρος ούτε για ΣΜΑ και ΚΔΑΥ, ούτε για αμαξοστάσιο. Είναι ένα οικόπεδο στην είσοδο της πόλης προς το κέντρο του Χαλανδρίου. Είναι ένα οικόπεδο – βιτρίνα. Είναι ένα οικόπεδο δίπλα στο μετρό και τον προαστιακό. Δίπλα σε κατοικίες, σχολεία, γραφεία και ιατρεία. Δίπλα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τα σπίτια μας βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τον ΧΕΥ 9. Βρίσκονται μόλις στα 8 μέτρα από την πλευρά της Χατζηδάκη και μόλις στα 25 μέτρα από την πλευρά της Λ. Ηρακλείτου.

Είναι εγκληματικό να σχεδιάζεται η πραγμάτωση ενός τέτοιου έργου, εις βάρος των ανθρώπων που έχτισαν τις ζωές τους δίπλα σε αυτό το σημείο. Είναι ανεύθυνο και προκλητικό να προκαλείται μία τόσο προβληματική κατάσταση και να ταράζεται η καθημερινότητα τόσων ανθρώπων. Ανθρώπων, που η Δημοτική Αρχή δεν «μέτρησε σωστά», ανθρώπων που, επειδή είναι φιλήσυχοι και διακριτικοί, εκλήφθηκαν ως αδύναμοι και αδιάφοροι. Ανθρώπων που, επειδή είναι αφοσιωμένοι και δοσμένοι στην οικογένεια και την εργασία τους, θεωρήθηκε από τη Δημοτική Αρχή ότι δεν θα αντιδράσουν, ότι δεν θα διαμαρτυρηθούν.

Κάπως έτσι αποφασίστηκε η δημιουργία αυτού του δήθεν σπουδαίου έργου στην ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, εκεί που δεν προκαλείται όχληση στους πολλούς, εκεί που δεν προκαλείται όχληση στο κεντρικό Χαλάνδρι. Εκεί στα όρια του Χαλανδρίου με άλλους Δήμους, που οι κάτοικοι είναι λίγοι.

Αυτό που δεν υπολόγισε, όμως, η Δημοτική Αρχή είναι ότι οι κάτοικοι αυτοί έχουν φωνή δυνατή, που δυναμώνει ακόμα πιο πολύ όταν συναντά την επιμονή/εμμονή όσων έχουν εξουσία, ώστε να επιβάλλουν έκνομες ενέργειες και μεθοδεύσεις.

Όλοι εμείς οι κάτοικοι του Πατήματος Χαλανδρίου, δεν καταβαλλόμαστε από προεκλογική υστερία, δεν καταβαλλόμαστε από την αχαλίνωτη επιθυμία να αγκιστρωθούμε στις καρέκλες και να διεκδικήσουμε τα προς το ζην εις βάρος των συμπολιτών μας, διαλαλώντας προεκλογικές φανφάρες.

Θεωρούμε τουλάχιστον απρεπή τη χρήση φράσεων από τον επικεφαλής του Δήμου Χαλανδρίου, όπως «παραληρείτε αλλά δεν με ενοχλεί καθόλου. Βλέπετε με νοιάζει η γνώμη όσων εκτιμώ», «…κραυγάζετε…», «τι άλλη αθλιότητα θα σκαρφιστείτε...». Η αντιμετώπιση του προς εμάς είναι γνωστή, από όταν μας χαρακτήριζε φεουδάρχες και νεόπλουτους αστούς, αναρτώντας σκίτσα του Αρκά, υπονοώντας μέσα από αυτά ότι είμαστε «βλάκες». Είναι κρίμα να έχει δοθεί σε κάποιον μία θεσμική θέση, ένα αξίωμα, και αντί να το υπηρετήσει με σεβασμό και αξιοπρέπεια να επιδίδεται σε προσβλητικές και διχαστικές συμπεριφορές.

Εμείς θα μείνουμε σταθεροί στη θέση μας «ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΧΕΥ 9» και θα υψώσουμε τη φωνή μας, μέχρι να ακουστούμε.

Μέχρι να φύγει η απειλή των σκουπιδιών.

Μέχρι να διασφαλιστεί ότι η περιοχή που ζούμε, θα έχει όλες τις προδιαγραφές, ώστε να είναι άξια για να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.


ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6 ΜΜ,

ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Γυφτόπουλου 2)

Για όσους δεν έχουν μεταφορικό μέσο, δίνεται ως σημείο συνάντησης η Ηφαίστου 21 & Ηρακλείτου, στις 5:30 μμ.

Εκ της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Πατήματος Χαλανδρίου


ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Δημήτρης Χααραμόπουλος γεννήθηκε το 1959 στο Χαλάνδρι, όπου ζει μέχρι σήμερα.

Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδος από το 1994 - 2004

Συνιδρυτής της Ένωσης Δημιουργικών Γραφείων Ελλάδος (Ε.ΔΗ.Γ.Ε)

Ιδρυτικό μέλος του τμήματος HANDBALL της Αθλητικής Ένωσης Χαλανδρίου


Ελεύθερος επαγγελματίας από το 1985 - 2004.

1987 ART DIRECROR στην ΑRROW διαφημιστική και αμέσως μετά τον στρατό 1986 Action δημιουργικό γραφείο Αντωνης Γιαννακοπουλo ς(Ειρηνη Βερυβακη)...μαρκετινγκ...

Απο το 1987 αποκλειστικά d art studio το γραφείο μου και παραλληλα 1994 καθηγητής στην Τechnografiko και το 2003 σύμβουλος σχεδιασμού και accound execitive στην WATCON McMILLAN διαφημιστικ'η.Ασχολείται με την μουσική και διδάσκει ηλεκτρικό μπάσο.


11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση του σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 19η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, λόγω μη απαρτίας των συνεδριάσεων της 12ης και 15ης Απριλίου και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 123 του Ν.3463/2006, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας.

2. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Χαλανδρίου» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Χαλανδρίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

4. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών - Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη συμπληρωματική εγγραφή Βρεφών και Νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2018-2019 (Η΄ ΕΠΙΛΟΓΗ).

5. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών - Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τις διαγραφές βρεφών και νηπίων από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου.

6. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών – Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη διαγραφή βρέφους από το 4ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και τον επαναπροσδιορισμό ή μη των τροφείων του.

7. Εγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2019-2020.

8. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και Επαναξιολόγησης τροφείων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής, για το σχολικό έτος 2019-2020.

9. Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος καλοκαιρινής φύλαξης με δημιουργική απασχόληση μαθητών δημοτικών & νηπιαγωγείων σε επτά (7) σχολικά συγκροτήματα για το έτος 2019.

10. Ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

11. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης για την Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Χαλανδρίου.

12. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για χρηματοδότηση του 8ου Γυμνασίου Χαλανδρίου από το κληροδότημα Κεφαλληνού.

13. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για επιχορήγηση του Γυμναστικού Συλλόγου Προμηθέας για τη διοργάνωση τουρνουά αθλοπαιδιών.

14. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για επιχορήγηση του Σκακιστικού Ομίλου Χαλανδρίου για την πραγματοποίηση σκακιστικών εκδηλώσεων.

15. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 για επιχορήγηση του πολιτιστικού συνδέσμου Μικρασιατών – Κων/πουλιτών Χαλανδρίου «Ρίζες», με ποσό 2.980,00 €, για την κάλυψη της καθιερωμένης πολιτιστικής εκδήλωσης, Μικρασιατικό Αντάμωμα, η οποία θα πραγματοποιηθεί το μήνα Σεπτέμβριο, στο πάρκο της Ποταμού Καλαμά.

16. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την επιχορήγηση της Αθλητικής Ένωσης Χαλανδρίου, με σκοπό την πραγματοποίηση εκδήλωσης για την τελετή λήξης των ακαδημιών της.

17. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για τη συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου στην αγορά εισιτηρίων φιλανθρωπικού αγώνα.

18. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εικαστικής έκθεσης του εργαστηρίου σύγχρονης τέχνης: Η Ζωγραφική Σήμερα.

19. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου «αφύλακτη διάβαση» συνοδεία μουσικού συνόλου.

20. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για διαφημιστικές καταχωρίσεις των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος μας και συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας.

21. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) υποβρύχιων σκουπών για τον καθαρισμό των κολυμβητικών δεξαμενών».

22. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μπόϊλερ για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου ‘ ‘Ν. Πέρκιζας’’».

23. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 14002/08-04-2019).

24. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 14003/08-04-2019).

25. Έγκριση πρακτικών επίλυσης φορολογικών διαφορών.

26. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 13688/05-04-2019).

27. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 14048/08-04-2019).

28. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 14049/08-04-2019).

29. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 14050/08-04-2019).

30. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής & επαναβεβαίωσης.

31. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τη «Συμμετοχή σε σεμινάριο με τίτλο ‘‘ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / ΑΕΠΠ’’», σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

33. Εκμίσθωση της καντίνας του θεάτρου της Ρεματιάς για το έτος 2019.

34. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων για την παραχώρηση θέσεως περιπτέρου σε Α.με.Α., πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου.

35. Παράταση της μείωσης του ενοικίου της κ. Σιέττου Αικατερίνης για το έτος 2019.

36. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας από το προσωπικό του Δήμου και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Αρχειοθέτηση - εκκαθάριση χειρόγραφων εγγράφων του Δήμου Χαλανδρίου», με ίδια μέσα επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο.

37. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας από το προσωπικό του Δήμου και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες βιολογικής καταπολέμησης εντόμων ευκαλύπτου σε πάρκα, άλση και δενδροστοιχίες» με ίδια μέσα επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό που υπηρετεί στην οργανική μονάδα του Τμήματος Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου.

38. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας από το προσωπικό του Δήμου και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες βιολογικής καταπολέμησης εντόμων ευκαλύπτου σε πάρκα, άλση και δενδροστοιχίες» με ίδια μέσα επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό που υπηρετεί στην οργανική μονάδα του Τμήματος Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου.

39. Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας και ανάγκη εκτέλεσης εργασιών: «Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου».

40. Αναπροσαρμογή της δυναμικότητας και της τεχνικής έκθεσης των τμημάτων προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί) του Δήμου Χαλανδρίου σύμφωνα με τα εμβαδά των επιφανειών των κύριων χώρων απασχόλησης νηπίων και βρεφών, όπως διαμορφώνονται βάσει του Π.Δ. 99/2017 και έκδοση νέας τροποποιητικής απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το 3ο, 4ο, και 6ο τμήμα προσχολικής αγωγής για το έτος 2019-2020.

41. Κατασκευή εξόδου διαφυγής πεζών στο νότιο κλάδο της σήραγγας Βριλησσίων της Αττικής Οδού, σε πεζοδρόμιο της οδού Κιθαιρώνος στο Χαλάνδρι.

42. Σύμφωνη γνώμη για τη χρήση του δημοτικού οδικού δικτύου πέριξ των οδών Παλαιολόγου – Παπανικολή από την οδό Εθν. Αντιστάσεως έως την οδό Αγ. Παρασκευής και έγκριση προσωρινής αντιδρόμησης της οδού Ψαρών από την οδό Σοφ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Δαναΐδων για το έργο: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου», Α.Μ. 3/2016.

43. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Έργο αποκατάστασης οδοποιίας και ενίσχυσης οδικής ασφάλειας σε τμήμα της οδού Ηρακλείτου», Α.Μ. 1/2017.

44. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», Α.Μ. 4/17.

45. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ», Α.Μ. 2/2018.

46. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, χωρίς τροποποίηση της Σύμβασης για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΑΜ 2/2018, με Κ.Α. 30.7412.26 με τη χρήση μέρους των απροβλέπτων δαπανών.

47. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα επισκευής και καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων» Α.Μ. 7/2018.

48. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», Α.Μ.03/2016.

49. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», ΑΜ 9/2014.

50. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘‘Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου’’ Α.Μ. 4/2014.

51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘‘Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου’’ Α.Μ. 7/2016.

52. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων», Α.Μ. 9/2016.

53. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τμήματος οδού Ηρώων Πολυτεχνείου» (Α.Μ. 8/2015).

54. Παράταση του χρόνου ισχύος της ενδιάμεσης τμηματικής προθεσμίας της με Α.Π. 47660/28-12-2018 σύμβασης, της προμήθειας με τίτλο «Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων» με ΑΜ: 132/2018.

55. Αίτημα για παράταση του τελικού εγκριτικού χρόνου της μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΡΕΜΑΤΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», ΑΜ 2/2017 και συνακόλουθα την παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης.

56. Παράταση του συμβατικού χρόνου της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ‘ΖΩΝΗ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΟΣ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

57. Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» ΑΜ 13/2017.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω της αναγκαιότητας λήψης αποφάσεων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης και άπτονται ζητημάτων που αφορούν στη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών του Δήμου, δεδομένων των ασφυκτικών προθεσμιών που προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όσον αφορά τη δυνατότητα σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρο 65 Ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων», (βλ. εγκύκλιο 12/2019 ΥΠ.ΕΣ ΑΔΑ:65ΦΔ465ΧΘ7-5ΟΕ).

Παρακαλούμε για την παρουσία όλων ώστε να καταστεί εφικτή η λήψη των ανωτέρω αποφάσεων, για τους λόγους που προαναφέρονται.


Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *