Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

Παύουν Ποινικές–Πειθαρχικές Διώξεις κατά Αιρετών και Υπαλλήλων που δεν προχώρησαν στο χαράτσωμα των δημών και σε δεσμεύσεις λογαριασμώνΑπό την αρχή του μνημονίου φωνάζουμε στον δήμο να μην είναι τόσο αυστηρός στην "τήρηση του γράμματος του νόμου περί εισπράξεων οφειλών και λαμβάνουμε - στερεότυπα, σχεδόν εμονικά - την απάντηση "έχουν ευθύνη οι υπάλληλοι αν δεν υλοποιήσουν τα δρακόντεια μέτρα που προβλέφθηκαν και έφταναν μέχρι την δέσμευση ΑΦΜ και λογαριασμών για μικροοφειλές, πρακτική που δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε επαγγελματίες, που έφτασε μερικές φορές ακόμα και στην επαγγελματική τους εξόντωση.

Στο νέο νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση, ένα από τα λίγα καλά (και πολλά κακ, στα οποία θα αναφερθούμε) που γίνεται είναι η νομοθετική παρέμβαση υπέρ Αιρετών και Υπαλλήλων των ΟΤΑ Α’ βαθμού, που περιλαμβάνει η παρ.2 του αρ.10.

Με αυτήν την προσθήκη στο θεσμικό πλαίσιο περί ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ Α’ βαθμού, τερματίζονται ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εις βάρος τους και σχετικές υποθέσεις μπαίνουν στο αρχείο.

Συγκεκριμένα, προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο αρ.112 « Αρμόδια Όργανα – Καταβολή Δόσεων » του ν.4611/2019, σύμφωνα με την οποία:

« Τα αρμόδια για τη βεβαίωση και είσπραξη όργανα των ΟΤΑ δεν υπέχουν ποινικής, πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης για τις οφειλές που ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος Αιρετών και Υπαλλήλων των Δήμων, που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικά σχετιζόμενα με την μη έγκαιρη και εμπρόθεσμη βεβαίωση των οφειλών, οι οποίες υπήχθησαν σε ρύθμιση για εξόφληση ή εξοφλήθηκαν εφάπαξ, ΠΑΥΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Εφόσον, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη, οι υποθέσεις ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ με πράξη του αρμοδίου οργάνου. »

Η ρύθμιση αφήνει πολιτικά έκθετους τους αιρετούς που δεν είχαν τα φρύδια να επιβάλλουν μια πιο χαλαρή και ανθρώπινη αντιμετώπιση των οφειλετών των δήμων, μέσα στην πολυετή και σκληρή οικονομική κρίση.

ΚΑΛO MHNA. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ......