Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:

Μερικά ερωτήματα που περιμένουν απαντήσεις από το σημερινό δημοτικό συμβούλιο, που γίνεται μες τον Αύγουστο, που 'ναι παχές οι μύγες:

1. Το επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου, είναι σοβαρό θέμα. Έρχεται για έγκριση μέσα στη θερινή ραστώνη. Αλήθεια έγινε καμία διαβούλευση για ένα τέτοιο θέμα;
 Η επιτροπή διαβούλευσης χαιρέτησε τον Καλλικράτη; (Θυμίζουμε ότι αυτό είχε κάνει η επιτροπή διαβούλευσης όταν συνεδρίασε για προτάσεις στον προϋπολογισμό)
Δεν μπορούσε το θέμα να περιμένει να μπει τον Σεπτέμβριο ώστε να μπορούν όσοι δημότες ή φορείς επιθυμούν να εκφράσουν άποψη στο Δ.Σ. - που ο κανονισμός του ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ - για ένα τέτοιο θέμα;

2. Τι είναι το 6ο θέμα του Δ.Σ.;
Γιατί αλλάζει μέσα στο καλοκαίρι κατεύθυνση η Δήμου Ρουμπέση;
Υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη για τις επιπτώσεις της αλλαγής στην περιοχή, όπως προβλέπει ο νόμος;

3. Το Αετοπούλειο ενισχύεται για το τρίτο τρίμηνο. Ο προϋπολογισμός του ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ;; Χωρίς προϋπολογισμό πώς γίνεται η διαχείριση των κονδυλίων που του εγκρίνει ο δήμος;;;

4. Ο Μάνος Κρανίδης γιατί παραιτήθηκε από τους 21 ΟΤΑ;;;

5. Γιατί σε τόσες περιπτώσεις έργων ζητείται η παράταση των συμβάσεων;;;

Θα σας ενημερώσουμε, όπως πάντα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Χαλάνδρι, 29/07/2011

                                                                                                                         Α.Π. : 12733

        19η   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -----  - 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 3η Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χαλανδρίου 2011 – 2014 (Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού), σύμφωνα με α) το Π.Δ. 185/12-09-2007 άρθρ.2 § 1, β) το Ν.3463/2006 άρθρ.203 έως και 207 και γ) το Ν.3852/2010 άρθρ. 63
.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 19.065,00 € από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για την πληρωμή της 2ης εντολής υποέργου ‘Δράσεις Δημοσιότητας’ του έργου ‘Πράσινη Ζωή στην πόλη του Δήμου Χαλανδρίου

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 43/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης’ Δήμου Χαλανδρίου, που αφορά στην ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 24/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 26/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Ευριπίδης Αθλητικός – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου’, που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματός του, για το Ο.Ε.2011

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 237/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον ‘Έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού και κατάστασης Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Β΄τριμήνου 2011’.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 20/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά ‘Αλλαγή κατεύθυνσης τμήματος της οδού Ρουμπέση’.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 21/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά ‘Παραχώρηση θέσης στάσης/στάθμευσης στην οδό Τσιτούρη 17’.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση αμοιβής στην δικηγορική εταιρεία ‘ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 247/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου’ για το Γ΄ τρίμηνο Ο.Ε. 2011.

10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ο.Ε. 2011.

11. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2011.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 32/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά ‘Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών και Παραλαβής για Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού (άρθρο 46 της 11389/93 Υπ. Αποφ. ΕΚΠΟΤΑ)’.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης του κ. Κρανίδη Εμμανουήλ από εκπρόσωπος του Δήμου Χαλανδρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 21ΟΤΑ και ορισμός νέου.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘Μελέτη – Κατασκευή Δημοτικού (12/θέσιου) και Νηπιαγωγείου (2/θέσιου) Χαλανδρίου’.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘Διάνοιξη οδών Πάρνηθος και Μεσσηνίας’, Α.Μ. 56/2004.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου: ‘Κατασκευή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και φυτεύσεις’, Α.Μ. 4/09.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο: ‘Διαμορφώσεις πεζοδρομίων στο Πάτημα Ι’, Α.Μ. 10/2010.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: ‘Συντηρήσεις δημοτικού οδικού δικτύου (Λακκούβες)’, Α.Μ. 11/2010.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ‘Συντηρήσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου (Λακκούβες)’, Α.Μ. 11/2010.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ‘Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών με αγωγούς ακαθάρτων’, Α.Μ. 2/2010.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: ‘Συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων’, Α.Μ. 14/09.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: ‘Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων – μέσω της οδού Τήνου και φρεατίων όμβριων υδάτων’, Α.Μ. 20/2009.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου μας παραγγέλλεται να επιδώσει αυτή την πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο.


Χαλάνδρι 29/07/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ


ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 3: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Ο ... ΚΑΚΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΜΗΝΥΜΑΤΑΚΙ

".... και ρωτάω τώρα εγώ...
έτσι μεταφράζεται η έλλειψη προσωπικού ή οι άδειες οι καλοκαιρινές;
Άνθρωποι, θα μου πεις, είναι και αυτοί...
ΝΑΙ. Αλλά, τέτοιο ΜΠΑΧΑΛΟ???!!!
 
Δηλαδή, η μάνα μου που δεν οδηγεί, δεν μπορεί να πάρει ταξί γιατί απεργούν...θα πρέπει να περιμένει εμένα, μόλις σχολάσω, ΝΤΑΛΑ μεσημέρι, να την πάω όπου χρειάζεται να πάει...
Και...αν τύχει κάτι;;
 
καλά...για 15 ημέρες δηλαδή ΔΕΝ θα υπάρχει Δημοτική Συγκοινωνία;;;
 
Θα μειωθούν και τα Δημοτικά Τέλη;;;
 
(Καλά, μη γελάς!!!)"
 
ΣΧΟΛΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ:
 
Τι λε ρε!
Αύξηση θα σου κάνουν  στα δημοτικά τέλη με δέσμευση του Δημάρχου ότι ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - αν έχουν αποκατασταθεί οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Πορτογαλία και αν οι αγορές αποτύχουν στην επίθεση στα ομόλογα της Ιταλίας - θα έχει η μάνα σου λεωφορείο.
 
Θες και μείωση των δημοτικών τελών! 
Πού να τα βρει και αυτό το δημόσιο να σκάβει κάθε δυο μήνες την πλατεία ;;;
Τι θες δηλαδή; Να μην έχουν δουλειά οι εργολάβοι για να έχει η μάνα σου λεωφορείο;
 
Και γιατί δηλαδή να πάθει κάτι η μάνα σου  το πρωί που είσαι στην δουλειά;
Δεν μπορεί να περιμένει να σχολάσεις  και μετά να πάθει ό,τι θέλει; Το πρωί πρέπει;
 
Αλλά έτσι μάθατε τόσα χρόνια! Να σας έρχεται ο στούφος ό,τι ώρα σας καπνίζει χωρίς να σκεφτόσαστε τας επιπτώσεις εις την εθνική οικονομία και να πρέπει το κράτος να έχει λεωφορεία, ασθενοφόρα, νοσοκομεία να περιμένουν εσάς, μήπως πάθετε τίποτα και μάλιστα λάθος ώρα!
 
Αλλά αυτά θα κοπούν τώρα που η χώρα εκσυγχρονίζεται!
 
Άντε μπράβο γιατί έχουμε τρελαθεί εδώ οι τεμπέληδες παλιοέληνες και όλο να μην αναλαμβάνουμε τας ευθύνας μας θέλουμε και όλο με την εξουσία τα βάζουμε ως βδελυροί αναρχοκομμουνισταί και όχι ως συνετοί, πατριώτες, νοικοκυραίοι, ΕΥΡΩΠΕΟΙ ΠΟΛΙΤΑΙ,  ..... (το .... πέοι με ε).
 
Α να χαθείτε πια!
Θα σας βάλει όμως τάξη ο Βάσιος, ο George και ο Τόμσεν γιατί το έχετε παραχέσει!


ΕΙΠΑΜΕ, ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ...

Στις 20 Μαϊου σας είχαμ ενημερώσει για αυτά τα ωραία που γίνονται στο ΠΑΤΗΜΑ, στην Πλατεία της οδού Δροσιάς:
http://stinplatia.blogspot.com/2011/05/blog-post_6955.html

Ένας φίλος από την παρέα που μας ενημέρωσε τότε (τα ονόματα τα έχουμε αλλά σιγά μην τα δώσουμε, να τους στείλουν πάλι κανένα πρόστιμο) μας έστειλε εχθές αυτό το μηνυματάκι:


"Καλό απόγευμα,

Διαβάζω, ανάμεσα σε τόσα πολλά κάθε μέρα, ΚΑΙ τα ..."τεκτενόμενα" στον...λειτουργικό μας Δήμο!!!

Χθες ΠΑΛΙ εμείς ποτίσαμε το πάρκο...
προχθές η δίπλα πολυκατοικία...
Την Κυριακή το δίπλα στενό...Ως πότε θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση;
 
Το ότι έγινε θέμα στο Δ.Σ. για την ΕΥΔΑΠ, τα "έργα" (ΧΑΧΑΧΑ) στο Άνω Πάτημα, σε εμάς και όλους τους κατοίκους της περιοχής, ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ.
 
Το αποτέλεσμα μετράει....και το αποτέλεσμα είναι ΜΗΔΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΗΛΙΚΟΝ
(ΟΧΙ "πηλίκιον" που είπε πριν καιρό ο "έλληνας" πρωθυπουργός!!!!).
Το επόμενο βήμα μας είναι ΜΗΝΥΣΗ κατά των αρμοδίων (κυρίως, Αντιδημάρχων, παλαιών και νέων), προκειμένου να πιέσουμε την κατάσταση. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ...(Το λέει και ο Παπακωνσταντίνου - ο Βασίλης εννοώ!!!).
 
Ακόμη, σκεφτόμαστε να στείλουμε εξώδικο προς τον Δήμο, προκειμένου να πιέσουμε ώστε να επιτύχουμε ΜΕΙΩΜΕΝΑ Δημοτικά τέλη για το νερό που έχουμε ξοδέψει τόσους μήνες.
 
 Και μιλάμε για ΔΙΚΟ ΜΑΣ νερό...Και μιλάμε για νερό που ανήκει στους κατοίκους των οδών Κυρίλλου, Κρίτωνος, Γορτυνίας και Δροσιάς.
 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ. Δεν μας ενδιαφέρει τι είπε ο Αντιδήμαρχος, τι είπε η ΕΥΔΑΠ, τι έγινε, τι ΔΕΝ έγινε (κυρίως αυτό) και ποιος φταίει...Εμείς, πάντως, όχι...
Ένας κάτοικος του Πατήματος (που ανήκει στο Χαλάνδρι, για όσους ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ δεν το γνωρίζουν...)" 


ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΣ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ! ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΚΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΗ, ΟΠΟΤΕ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ!

Μάλλον δεν έχετε σωστή πληροφόρηση.

Δύο είναι οι εκδοχές:

Α. Πέσανε στις ωραίες λακούβες της πλατείας και χαλάσανε ΟΛΑ (τα πολλά) λεωφορεία.

Β. Έτσι κι αλλοιώς δεν μπορεί να περάσει τίποτα από το Χαλάνδρι με αυτή την αναρχία που επικρατεί.Φιλικά
Γιώργος Γεωργιάδης


Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *