iaso


Μηχανικός

AHOME REAL ESTATE SERVICES

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

Η Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΥΣ» ΣΩΤΗΡΕΣ.


ΕΟΠΥΥ προς ΟΤΑ: Οδηγίες για όλες τις υπηρεσίες υγείας μέχρι την λειτουργία του νέου φορέαΕπιστολή προς τους ΟΤΑ με οδηγό για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες που θα προσφέρονται τη μεταβατική περίοδο και μέχρι την λειτουργία του νέου Φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ενημέρωση των πολιτών έστειλε ο ΕΟΠΥΥ.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια προηγούμενων οδηγιών μας, σας αποστέλλουμε οδηγό όλων των παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ για την μεταβατική περίοδο και μέχρι την λειτουργία του νέου Φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και παρακαλούμε όπως προβείτε στην εκ νέου ενημέρωση των πολιτών με οιονδήποτε τρόπο θεωρείτε πρόσφορο (πχ ανάρτηση σε πίνακα ανακοινώσεων δημόσιων υπηρεσιών, δημαρχείο, νοσοκομείο, ΚΕΠ κλπ).

Η ανωτέρω διαδικασία απαιτείται όπως ήδη γνωρίζετε, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν κενά ενημέρωσης και πληροφόρησης των ασφαλισμένων και προβλήματα πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των Μονάδων υγείας για περίπου ένα μήνα.»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ;

Στην μεταβατική αυτή περίοδο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται:
Από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, στους οποίους δόθηκε δικαίωμα 400 επισκέψεων ασθενών ανά μήνα
Από τα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών Νοσοκομείων, τακτικά και επείγοντα, από τα Κέντρα Υγείας και από τα Περιφερειακά ιατρεία αυτών

ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ;

Από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στο www.eopyy.gov.gr
Από το τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ, στο τηλέφωνο 210 3803470 και ώρες 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ., με αστική χρέωση
Από όλα τα Δημαρχεία, στα οποία έχουν αναρτηθεί λίστες των συμβεβλημένων ιατρών
Από τα ΚΕΠ όλης της Ελλάδας

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑΤΡΟ;

Ελεγκτές γιατροί υπάρχουν :
Στα Δημόσια Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας
Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 39, Μαρούσι
Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ) του ΕΟΠΥΥ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης

Οι Ελεγκτές Ιατροί θα βρίσκονται στις παραπάνω ΠΕ.ΔΙ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και για όσο χρονικό διάστημα χρειασθεί.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι έργο των ελεγκτών είναι η έγκριση ή μη παροχών (οπτικά, φυσικοθεραπείες, ειδική αγωγή, κλπ) όπως αυτές ορίζονται από τον ΕΚΠΥ. Παρακαλούνται τα τμήματα παροχών τόσο των ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ όσο και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να επιδείξουν ανεκτικότητα στο ζήτημα της έγκαιρης θεώρησης για το μεταβατικό στάδιο.

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ (AYE) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ (BYE) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ;

Έχουν συγκροτηθεί Πρωτοβάθμιες (ΑΥΕ) και Δευτεροβάθμιες (BΥΕ) Υγειονομικές Επιτροπές στις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ) της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα.
Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν καθημερινά και θα εξετάζουν αιτήματα ασφαλισμένων για τη χορήγηση πάσης φύσης αναρρωτικών αδειών, όπως προβλέπεται από τους επιμέρους κανονισμούς των ασφαλιστικών ταμείων, τα εκκρεμούντα αιτήματα των ασφαλισμένων μέχρι σήμερα καθώς και τα νέα αιτήματα ασφαλισμένων που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιτροπών. Αντικείμενο των ΒΥΕ θα είναι η εξέταση των ενστάσεων των ασφαλισμένων και των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ κατά των αποφάσεων των ΑΥΕ.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν καθημερινά, εξετάζοντας κατά προτεραιότητα τις εκκρεμότητες που παρέλαβαν από τις Μονάδες Υγείας.

Οι πενήντα επτά (57) Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ εκτός από τα εκκρεμή αιτήματα των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ που ήδη έχουν παραλάβει, θα παραλαμβάνουν και νέα αιτήματα ασφαλισμένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ. γνωμάτευση θεράποντα ιατρού για χορήγηση αναρρωτικής άδειας), που αφορούν τα προαναφερόμενα θέματα.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ στις οποίες δεν θα λειτουργήσουν Υγειονομικές Επιτροπές, θα διαβιβάζουν τα αιτήματα σταδιακά, με βάση την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης, στις επιτροπές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα. Εξυπακούεται ότι αιτήματα ασφαλισμένων που θα διαβιβαστούν από την περιφέρεια θα εξεταστούν χωρίς την παρουσία των ίδιων των ασφαλισμένων.

Τα θέματα που θα εξετάζουν οι Υγειονομικές Επιτροπές αφορούν πάσης φύσεως αναρρωτικές άδειες, χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε τέκνα-μέλη οικογένειας λόγω ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα, και πιθανά εκκρεμούντα αιτήματα για χορήγηση πρόσθετων ειδών-μηχανημάτων αποκατάστασης κτλ.

Σημειώνουμε ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση για θέματα λειτουργίας των Επιτροπών, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις d7.t4@eopyy.gov.gr ή d3@eopyy.gov.gr

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ;

Έχουν συσταθεί δύο (2) Επιτροπές, οι οποίες εδρεύουν επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, στο Μαρούσι (κτίριο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ), οι οποίες θα συνεδριάζουν καθημερινά. Τα μέλη των Επιτροπών γνωματεύουν επί αιτημάτων ασφαλισμένων για έγκριση προσπαθειών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας καθώς και χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ. Για πληροφορίες το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210 8110684.

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΑΥΣ) ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ;

Το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) , εδρεύει στην Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι(κτίριο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ), συνεδριάζει καθημερινά και γνωματεύει επί των κάτωθι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Τ.A. ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο.Λ.Μ.Ε. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.


Άρχισαν οι πλειστηριασμοί πρώτων κατοικιών και στο Χαλάνδρι.
Κάλεσμα σε συγκέντρωση σήμερα (5.03.14), στις 3.30 το μεσημέρι,  στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, προκειμένου να αποτραπεί ο πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας μιας άνεργης λόγω χρεών προς τράπεζα , απευθύνει η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.

πηγή: avgi.gr
http://myxalandri.gr

Ρένα Δούρου: Ούτε βήμα πίσω, για τα σκουπίδια. Δεν πάω με τον Φούχτελ…

«Η σπουδαία αυτή μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών δεν αποτελεί μόνο ένα δημοψήφισμα, ένα διευρυμένο exit poll» δήλωσε η Ρένα Δούρου στον Ν. Ευαγγελάτο, στο ΣΚΑΪ και τόνισε ότι δεν αποτελεί στόχο για τον ΣΥΡΙΖΑ να χρωματίσει το χάρτη, ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις και τους αναλυτές, αλλά να δοθεί ένα σαφές πολιτικό μήνυμα.


Η Ρένα Δούρου διευκρίνισε ότι «Εάν είναι να παρθούν όλες οι περιφέρειες και να καταστεί αυτή η σπουδαία εκλογική μάχη απλώς, ένα δημοψήφισμα είναι ήττα. Αν είναι να χαθούν όλες οι περιφέρειες και η περιφερειάρχης να μείνει στη θέση της, για να δώσει τις μάχες που πρέπει, τότε αυτό είναι μια μεγάλη νίκη».

«Δεν πιστεύω στους τεχνοκράτες» δήλωσε σε έντονο ύφος και πρόσθεσε ότι: «Επιδίωξή μας είναι ένα να δημιουργήσουμε ένα οριζόντιο, υγιές μέτωπο και όχι να αναγγείλουμε ονόματα για τις θέσεις των αντιπεριφερειαρχών και υποψηφίων». Επίσης τόνισε ότι «δεν μας χωρίζει τίποτα από ένα νέο που ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές Σαμαρά, γιατί πίστεψε ότι ο Σαμαράς θα επαναδιαπραγματευτεί, από μια άνεργη μάνα στον Ασπρόπυργο, ή από έναν κάτοικο των Καλυβίων…»

Κατήγγειλε τον επικοινωνιακό χειρισμό της κυβέρνησης καταδεικνύοντας ότι η Ν.Δ. είναι αυτή που πάσχει από έλλειψη συνεκτικής λογικής και λειτουργεί με ένα δήθεν «ακομματικό» χαρακτήρα σε αυτήν την εκλογική μάχη. «Σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα αν υπήρχαν δύο υποψηφιότητες θα λέγονταν και θα γράφονταν διάφορα» συμπλήρωσε.

Πλεόνασμα αδράνειας από τον Σγουρό

Την απερχόμενη πλειοψηφούσα παράταξη χαρακτηρίζει ένα «πλεόνασμα αδράνειας» στα προβλήματα της περιφέρειας Αττικής, που «κλειδώνει τα χρήματα σε αποθεματικά, τη στιγμή που άνθρωποι πεινάνε».

Ανέφερε τα καυτά ζητήματα της περιφέρειας Αττικής:

  • Το παραλιακό μέτωπο
  • Τα σκουπίδια
  • Ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός
  • Η έλλειψη κοινωνικών υποδομών
  • Τα κονδύλια που κρατόνται αποθεματικά

και επέρριψε ευθύνες στον απερχόμενο περιφερειάρχη και την παράταξή του ότι αποδέχεται αδιακρίτως όλες τις προτάσεις του ΤΑΙΠΕΔ αφήνοντας τη χώρα χωρίς αναπτυξιακά εργαλεία. Σε αυτή την περίπτωση, μία περιφερειάρχης που δεν θα εντέλλεται από το ΤΑΙΠΕΔ κρίνεται αναγκαία.

Όποιος δεν κατάλαβε εσκεμμένα δεν κατάλαβε συμπλήρωσε αναφερόμενη στη ρήση για τα σκουπίδια. Τόνισε μάλιστα ότι: «Δεν κάνω βήμα πίσω απ' ότι είπα, άλλο ένας περιφερειάρχης που δεν τον ενοχλεί να περιοδεύει ο Φούχτελ, να φέρνει απ' έξω εταιρείες, και άλλο μία περιφερειάρχης που θα δίνει τη μάχη ενάντια σε αυτές τις επιλογές.»

«Τα σκουπίδια δεν μαζεύονται όχι γιατί φταίει ο Μπαλασόπουλος, αλλά γιατί όπως σε όλες τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, όταν ήρθαν οι ιδιώτες είχαμε αύξηση τελών, εργολαβικά συμφέροντα, κακές υπηρεσίες και αυτό θα το σταματήσουμε». «Δεν υπάρχει καλό και κακό ΠΑΣΟΚ, που το κακό πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και το καλό κάπου αλλού» είπε η υποψήφια περιφερειάρχης Αττικής.

Συμπλήρωσε σε υψηλούς τόνους ότι «οι συνδικαλιστικοπατέρες δεν χαρακτηρίζουν το δικό μας χώρο, δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε ανθρώπους» αντέτεινε η Ρένα Δούρου σημειώνοντας ότι το συνδικαλιστικό κίνημα αποτελεί τον πρώτο θεσμό που πλήγηκε σε αυτή την αλυσίδα απαξίωσης των θεσμών της πατρίδας μας, που έφτασε ως το κοινοβούλιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει «να το αντικαταστήσουμε με το ναζισμό, είτε με εργολαβικά συμφέροντα».

Συνέπεια – Συνέχεια – Σταθερότητα οι διαφορές του ΣΥΡΙΖΑ με τα όψιμα αντιμνημονιακά κόμματα

«Η διακριτή διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ από όλα τους όψιμα αντιμνημονιακούς, Ελιά, 58, Ποτάμι, είναι η συνέπεια, η συνέχεια και η σταθερότητα του. Επιπλεόν σε ότι έλεγε, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε» υπενθύμισε στη συνέχεια όσα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους Ολυμπιακούς αγώνες που οι άλλοι τότε πανηγύριζαν, για τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα διπλά βιβλία, ή όταν έλεγε ότι «το Μνημόνιο δεν είναι ευλογία, ότι δεν θα καταστεί το χρέος βιώσιμο».

Τόνισε ξεκάθαρα ότι θεωρεί ότι απειλείται ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί «δεν είναι δυνατόν να συγκρίνεται μία παράδοση δεκαετιών, της Αριστεράς στην Ελλάδα, προγραμμάτων και αγώνων, με μια κίνηση δύο εικοσιτετραώρων».

Εξέφρασε παράλληλα τον προβληματισμό της για το «ποια θέση θα επιλέξει να καθίσει το νέο κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο» προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να είναι kinder έκπληξη σε ποια πολιτική ομάδα θα ανήκει ένα κόμμα, που ζητά την ψήφο μας» ειδικά σήμερα που οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στην Ε.Ε. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «άλλο είναι να είσαι με τα εργοδοτικά συμφέροντα και άλλο με τα συμφέροντα των εργαζομένων» και αυτό δεν έχει αλλάξει από την εποχή του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, έως τις μέρες μας.

Το ζήτημα της βουλευτικής έδρας παραμένει ανοικτό για τον ΣΥΡΙΖΑ

Αποσαφήνισε για άλλη μια φορά ότι δεν θα φύγει από την περιφέρεια Αττικής, «ακόμα και αν σε 3 μήνες έχουμε εκλογές, και έχει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ» και συμπλήρωσε ότι από τις πρώτες της συνεντεύξεις, μετά την ανακήρυξη της υποψηφιότητάς της είχε πει ότι «τα 5 χρόνια δεν είναι αρκετά, μπροστά στην καταστροφή που έχει γίνει, για να για να ξαναστηθεί η περιφέρεια Αττικής, στα πόδια της, είναι σα να μιλάμε για τη μισή χώρα, θα χρειαστούν και 10 χρόνια».

Τέλος πρόσθεσε ότι «το ζήτημα της βουλευτικής έδρας παραμένει ανοικτό για τον ΣΥΡΙΖΑ» και εξέφρασε την άποψη ότι δεν αποτελεί προνόμιο η βουλευτική ιδιότητα ενώ είπε χαρακτηριστικά ότι: «Πρώην αντιπρόεδροι που όταν δεις το πόθεν έσχες τους ζαλίζεσαι, ή γόνοι οικογενειών δεν θα υποδεικνύουν τη δική μας στάση» ενώ υπενθύμισε τη βαρύτητα που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση θεωρώντας την κεντρική πολιτική σκηνή.
www.left.gr

ΣΧΟΛΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ: 

ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΕΙ! 
ΕΚΕΙΝΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΙ ΟΛΑΣ.
ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ  ΠΕΙΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ....


... ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

Το Σχόλιο της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου", 5-3-2014

εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
e-mail : pr_ota_si@yahoo.gr

Χαλάνδρι 5/3/2014

Η ιδιωτικοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προ των πυλών…
…οι «οιωνοί», δυστυχώς, είναι σημαδιακοί 
και η μοίρα της Τ.Α. αναπόφευκτη.

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι

Πριν από λίγες μόλις ημέρες γράφαμε στο «Σχόλιό» μας ότι “Η «άλωση» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ήδη ξεκινήσει” και ότι “η Τ.Α. και οι εργαζόμενοί της, βάλλονται πανταχόθεν
Δυστυχώς, τα καθημερινά – πλέον – γεγονότα μας επιβεβαιώνουν πανηγυρικά.

Και δυστυχώς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση οδεύει στην αγκαλιά ιδιώτη ή ιδιωτών, με άμεσο αποτέλεσμα την φθίνουσα πορεία προσδοκώμενων υπηρεσιών με παράλληλη – και αυτός είναι ο στόχος τους βεβαίως – αύξηση των (όποιων) παρεχομένων υπηρεσιών.

Αναφέρουμε – επαναλαμβάνουμε – την τεράστια προσπάθεια διαφήμισης των διαφόρων επίδοξων ιδιωτών που επιχειρούν να «εισβάλλουν» στο χώρο του πολιτισμού (και, κυρίως, σε πολιτιστικές αρμοδιότητες που αφορούν στους δήμους και στις δημοτικές επιχειρήσεις τους - Ν.Π.Ι.Δ. - Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) και στις «Κοινωνικές Δομές» των Δήμων. 

Έτσι, σιγά - σιγά, με τη σύμφωνη γνώμη των δημάρχων και των δημοτικών συμβουλίων, συστήνονται «ΚΟΙΝΣΕΠ» (όπως εδώ : http://pr-ota-si.blogspot.com/2014/02/blog-post_7112.html), ιδρύονται νέες δομές «ΚΔΑΠ», «ΚΔΑΠ ΜΕΑ», «ΒΣΣ», Παιδικών & Βρεφικών Σταθμών μέσω του μοντέλου των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Εδώ : http://pr-ota-si.blogspot.com/2014/02/blog-post_5725.html) και …δικαιολογούνται ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών των δήμων με δηλώσεις δημάρχων («Δεν είναι κάτι το …μυστικό», απάντησε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος Λάππας, επισημαίνοντας «διερευνούμε την περίπτωση για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, των Κοινωνικών Δομών και της Υπηρεσίας Πρασίνου, γιατί μας απαγορεύουν προσλήψεις προσωπικού και ταυτόχρονα μας περικόπτουν συνεχώς θέσεις εποχικού προσωπικού και δεν θέλουμε να βρεθούμε το Καλοκαίρι χωρίς προσωπικό και να μην μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των Πολιτών. Ταυτόχρονα απαλλασσόμαστε από …δίμηνες προσλήψεις και …8μηνες». – ολόκληρο το ρεπορτάζ εδώ : http://www.trikalanews.gr/ta_nea_tis_polis/akoitazeia_ston_a_idiotiko_tomea_o_dimos_trikkaion_gia_na_min_xemeinei_apo_a_prosopiko.htm).

Με το πρόσχημα – «Δούρειο Ίππο», της απαγόρευσης προσλήψεων μονίμου προσωπικού (γιατί άραγε;…), κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε είλωτες, κακοπληρωμένους και εκμεταλλευόμενους εργάτες εταιρειών ιδιωτικών συμφερόντων.

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι

Θα επαναλάβουμε το τετριμμένο πλέον, αλλά ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ :
Είναι απαραίτητο να βρισκόμαστε όλοι σε εγρήγορση. 
Εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτες να προστατεύσουμε το ΘΕΣΜΟ «Τοπική Αυτοδιοίκηση» και να αποκρούσουμε τέτοιου είδους τακτικές από τους γνωστούς… «χορηγούς» που ξαφνικά …αγάπησαν την κοινωνία και «κόπτονται» για την προσφορά των δήμων στους δημότες τους. 

Η Τ.Α. ΔΕΝ πωλείται, ΔΕΝ ενοικιάζεται, ΔΕΝ (εξ)αγοράζεται. Ως ΘΕΣΜΟΣ που στηρίζεται εδώ και δεκαετίες από τους δημότες, οφείλουμε να τον διαφυλάξουμε από κάθε επερχόμενο και «καμουφλαρισμένο» κίνδυνο, εσωτερικό ή εξωτερικό.

πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Άκης Γκόγκος, Παναγιώτης Κατσαρλίνος,
Δημήτρης Μ. Χανιωτάκης, Πέτρος Χριστοδούλου

KOYIZ: ΠΟΙΟΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ;

Υπάρχουν ακόμα στελέχη που άσκησαν διοίκηση στον δήμο Χαλανδρίου - πρ. αντιδήμαρχοι, μέλη επιτροπών - υπόχρεοι ανάρτησης ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ με βάση το Ν. 3852/2010 που αρνούνται να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους και παρ' όλα αυτά το παίζουν και .... υποψήφιοι σωτήρες, προερχόμενοι από παρθενογέννεση;

Αφήνουμε δέκα μέρες για να .... διορθώσουν. Μετά θα σας πούμε εμείς.

ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

ΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ 2011
 http://www.halandri.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2718&cnode=38
ΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ 2012
http://www.halandri.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=3277&cnode=38
ΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ 2013
http://www.halandri.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=3665&cnode=38

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Ο ΝΤΑΒΙΑΣ;

ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΑΕΕ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι

Τις τελευταίες δυο εβδομάδες πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη ανατροπή στο ζήτημα του ΟΑΕΕ. Η δημοσιοποίηση της Γνωμοδότησης των Μανιτάκη-Καϊδατζή για τον ΟΑΕΕ τεκμηρίωσε για πρώτη φορά με νομικούς όρους τις παρανομίες του ΟΑΕΕ εναντίον όλων μας, των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ.

Πανελλαδικά ξεκίνησε, με ραγδαίους ρυθμούς, μια χιονοστιβάδα αντιδράσεων. Πολύς κόσμος συνειδητοποίησε ότι αλλιώς μας τα λέγανε οι πολιτικοί και αλλιώς είναι η αλήθεια. Μας έλεγαν: αυτός είναι ο νόμος, και εμείς παρακαλούσαμε για την αλλαγή του.

Σε όλα τα σημεία της Ελλάδας έχουν ξεκινήσει ενέργειες για μαζικές προσφυγές κατά του ΟΑΕΕ αναφορικά με τις παράνομες χρεώσεις, και όχι μόνο.

Στην παρούσα επικοινωνία συνοψίζω σειρά από ζητήματα που μας απασχολούν και τα οποία μου έχουν μεταφερθεί στις επικοινωνίες μου με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα.

«ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

Πριν προχωρήσω θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση «επί προσωπικού».

Η όλη πρωτοβουλία μου για το ζήτημα του ΟΑΕΕ είναι αποκλειστικά προσωπική και δεν εκφράζει κανέναν φορέα στον οποίον μπορεί να δραστηριοποιούμαι παράλληλα. ΚΑΝΕΝΑΝ. Έως σήμερα η πρωτοβουλία ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ έχει στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο από συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, οφειλέτες ή μη. Και όταν λεω έχει στηριχθεί, η στήριξη αφορά επικοινωνία και ενημέρωση και οικονομική εισφορά στην περίπτωση της Γνωμοδότησης για τον ΟΑΕΕ. Οικονομική εισφορά που έγινε με απευθείας κατάθεση χρημάτων στους δικηγόρους που την έφτιαξαν. Επικοινωνώ με όποιον επικοινωνήσει μαζί μου, με μικρή καθυστέρηση ομολογώ λόγω έλλειψης χρόνου. Στο blog oaee1.blogspot.gr όποιος επιθυμεί αναρτά ότι σχόλιο θέλει, το απαντώ, κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται.

Ο στόχος μου είναι ένας και μοναδικός. Να βρεθεί άκρη σε ένα ζήτημα που προσωπικά με αφορά (ως οφειλέτης του ΟΑΕΕ) και που αφορά 750.000 συνΕλληνες.

ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

Πέραν της νομικής οδού στο ζήτημα του ΟΑΕΕ θα πρέπει όλες οι τοπικές κοινωνίες, οι Ομοσπονδίες, οι Εμπορικοί Σύλλογοι, όποιος μπορεί, να πιέσει τους τοπικούς Βουλευτές να καταθέσουν ερώτημα, ακόμα και επίκαιρες ερωτήσεις (για άμεση απάντηση) στον Βρούτση σχετικά με τα συμπεράσματα της Γνωμοδότησης Μανιτάκη-Καϊδατζή για τον ΟΑΕΕ.

Οι φορείς των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ θα πρέπει να είναι αυστηροί στους βουλευτές, ιδίως ενόψει εκλογών. Να απαντήσει αμέσως ο Βρούτσης αν έχει δίκιο η Γνωμοδότηση και αν έχει δίκιο γιατί δεν αλλάζει τώρα πολιτική. Είναι πολύ σημαντικό ο Βουλευτής να καταθέσει μαζί με την ερώτηση και την Γνωμοδότηση Μανιτάκη ώστε να μην μπορέσει να την αποφύγει ο υπουργός.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ
Θα πρέπει να φροντίσει ο κάθε ένας που μπορεί να δοθεί δημοσιότητα στα τοπικά ΜΜΕ για το θέμα της Γνωμοδότησης Μανιτάκη. Προωθείστε το έγγραφο στα τοπικά ΜΜΕ και εξηγήστε τους σχετικά. Προσωπικά είμαι στην διάθεση κάθε μέσου που θέλει διευκρινήσεις κλπ για το ζήτημα, αρκεί να με φέρετε σε επαφή.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Για τα νομικά ζητήματα λαμβάνω ενημέρωση και την διασταυρώνω, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευθείτε τον δικηγόρο σας διότι οι αναφορές μου δεν υποκαθιστούν με τίποτα τον νομικό σας σύμβουλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω να δώσω στον φίλο μου και δικηγόρο μου στο ζήτημα του ΟΑΕΕ Δημήτρη Τεμπέρη. Ο Δημήτρης δούλεψε συστηματικά στο θέμα του ΟΑΕΕ εδώ και μήνες, κατέθεσε ήδη την δική μου προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τα επόμενα βήματα (ασφαλιστικά μέτρα, προσφυγή στο ΣτΕ).
που θα βρω την Γνωμοδότηση Μανιτάκη-Καϊδατζή για τον ΟΑΕΕ

Η Γνωμοδότηση, κατόπιν της αρχικής συμφωνίας όλων όσων επιθυμούσαν να εισφέρουν οικονομικά, είναι διαθέσιμη σε όλους. Μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφή pdf από τον ακόλουθο σύνδεσμο

http://www.scribd.com/doc/207304083/%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%9C%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%9F%CE%91%CE%95%CE%95-%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A4%CE%96%CE%97%CE%A3 

μετά την Γνωμοδότηση Μανιτάκη τι κάνουμε?
Η λύση στο θέμα του ΟΑΕΕ θα έρθει είτε με πολιτική απόφαση είτε με νομική απόφαση. Για την πολιτική απόφαση θα πρέπει να πιεστεί το Υπουργείο Εργασίας επί των νομικών θεμάτων, είτε με παρεμβάσεις της τοπικής κοινωνίας, είτε με δικαστικές αποφάσεις.
σε ποιο Δικαστήριο γίνεται η προσφυγή?

Η προσφυγή θα γίνει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο που ανήκει ο ασφαλισμένος. Δεν μπορεί ένας ασφαλισμένος, πχ, στην Κρήτη να καταθέσει προσφυγή στην Αθήνα. 

τι θα αφορά η προσφυγή?
Η προσφυγή αφορά τις παράνομες χρεώσεις του ΟΑΕΕ εις βάρος του ασφαλισμένου και άλλα δευτερεύοντα θέματα. Παράνομες χρεώσεις αναφορικά με τις εισφορές που έπρεπε να έχουν μειωθεί από το 2009, με τις χρεώσεις για περίθαλψη καθολο το διάστημα που, λόγω οφειλών, δεν την παρείχε ο ΟΑΕΕ και για τις χρεώσεις των τόκων.
ποτέ δεν ζήτησα βιβλιάριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον ΟΑΕΕ, γιατί να πληρώσω τα ποσά που οφείλω?

Το αν ζητήσατε ή όχι βιβλιάριο ασθενείας είναι αδιάφορο, μπορούσατε να ζητήσετε όσο δεν οφείλατε οπότε ο ΟΑΕΕ είναι καλυμμένος. Το ζήτημα αφορά το διάστημα που οφείλατε εισφορές και ζητούσατε βιβλιάριο ασθενείας και δεν σας έδινε.
ποιος θα ετοιμάσει την προσφυγή?

Την προσφυγή την ετοιμάζει δικηγόρος που έχει γνώσεις από Διοικητικό Δίκαιο
δεν έχω χρήματα για να καλύψω το κόστος της προσφυγής μόνος μου, τι θα κάνω?
Το κόστος της προσφυγής είναι διπλό, το κόστος για τα παράβολα και το κόστος του δικηγόρου. Το νομικό ζήτημα της προσφυγής είναι το ίδιο, σχεδόν, για όλους τους προσφεύγοντες. Λεω σχεδόν διότι κάποιοι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έχουν ιδιαιτερότητες που ενδεχομένως να πρέπει να υπάρξει άλλη νομική βάση. Αφού το νομικό ζήτημα είναι το ίδιο σε μια προσφυγή για τα θέματα του ΟΑΕΕ μπορούν εύκολα να συμμετάσχουν περισσότεροι του ενός (ομαδική προσφυγή). Το ανώτατο όριο συμμετεχόντων ανά προσφυγή, συνήθως, είναι 20-30 προσφεύγοντες. Η νομική βάση είναι ίδια και αλλάζει το περιεχόμενο για κάθε ένα προσφεύγοντα. Είτε συμμετέχει ένας σε μια προσφυγή είτε 30 το κόστος για το παράβολο είναι το ίδιο για τον κάθε ένα. Το κόστος που αλλάζει είναι το κόστος του δικηγόρου. Αυτό αφορά συμφωνία που θα γίνει ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους να προσφύγουν και στον δικηγόρο.

Όταν ένα Σωματείο ή άλλος φορέας αναλάβει πρωτοβουλία για τις προσφυγές θα διευκολύνει σημαντικά τους δικηγόρους στους οποίους θα το αναθέσει αν αναλάβει αυτό την «γραμματειακή» οργάνωση της προσπάθειας. Δηλαδή ένα δικό του πρόσωπο να επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους και να τους συντονίσει για τα έγγραφα που χρειάζονται, πχ αίτηση σε ΟΑΕΕ, δικαιολογητικά κλπ. Μόλις συγκεντρωθούν τα έγγραφα μπορούν να πανε έτοιμα στους δικηγόρους οι οποίοι θα ασχοληθούν πλέον με την Νομική εργασία. Τα έγγραφα με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (φορολογική δήλωση, ιατρικά έγγραφα κλπ) μπορεί ο ασφαλισμένος να τα στέλνει απευθείας στον δικηγόρο για ευνόητους λόγους. 

μπορεί να κάνει προσφυγή για το θέμα του ΟΑΕΕ ένα Σωματείο?
Όχι, προσφυγή για τις παράνομες χρεώσεις ανά ασφαλισμένο μπορεί να κάνει ατομικά ο ασφαλισμένος
η προσφυγή θα κρατήσει χρόνια έως ότου βγει απόφαση, υπάρχει άλλη λύση? Πώς θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας?

Η λύση είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας απευθείας με αίτημα να εκδικαστεί ως πιλοτική δική. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται από την Δικονομία ώστε για ζητήματα που αφορούν πολλούς να υπάρχει αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων. Ήδη ο Δημήτρης Τεμπέρης, ο δικηγόρος μου, έχει προετοιμάσει την διαδικασία της αίτησης στο ΣτΕ με βάση την δική μου προσφυγή που έχω καταθέσει κατά του ΟΑΕΕ και περιμένουμε ακόμα 4-5 προσφυγές που θα κατατεθούν (ή έχουν κατατεθεί) ώστε να πάμε περισσότεροι στο ΣτΕ. Περισσότεροι είναι καλύτερα και για θέμα κόστους (αίτηση 300€, γραμμάτιο δικηγόρου κλπ) αλλά και για θέμα παρουσίασης στο ΣτΕ. Εάν γίνει δεκτή η αίτηση από το ΣτΕ (υπάρχει περίπτωση και να μην γίνει δεκτή) σε σύντομο χρόνο (1-1,5 έτος) θα υπάρχει οριστική απόφαση του ΣτΕ για τα ζητήματα που μας απασχολούν και θα είναι υποχρεωτική για όλες τις προσφυγές 

με τι κριτήρια γίνεται δεκτή ή όχι από το ΣτΕ μια αίτηση για πιλοτική δική?
Το κριτήριο είναι ένα, κατά πόσο το ζήτημα αφορά πολλούς ανθρώπους
είναι βέβαιη η θετική απόφαση του ΣτΕ υπέρ των επιχειρημάτων μας? Ειδικά μετά την Γνωμοδότηση Μανιτάκη?

Η Γνωμοδότηση Μανιτάκη δεν είναι ευαγγέλιο. Περιγράφει μια τεκμηριωμένη άποψη αλλά δεν γνωρίζουμε αν αυτή η άποψη, όταν θα δοκιμαστεί στα Δικαστήρια, θα είναι και η οριστική (ειδικά από το ΣτΕ). Αν όμως δεν το επιδιώξουμε να κριθεί δεν θα γνωρίζουμε ποτέ. Συνεπώς η θετική απόφαση του ΣτΕ φυσικά δεν είναι δεδομένη. Ενώπιον του ΣτΕ (αν γίνει δεκτή η πιλοτική δίκη) είμαι βέβαιος ότι θα παρασταθούνε δεκάδες φορείς από όλη την Ελλάδα με νομικά επιχειρήματα.
αν έχουμε ήδη καταθέσει προσφυγή πως θα συντονιστούμε για να συμμετάσχουμε στην αίτηση για την πιλοτική δική στο ΣτΕ?

Όποιος ενδιαφέρεται δικηγόρος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Δημήτρη Τεμπέρη στο 2108230080-6974802027 για να συντονιστούνε. Τονίζω ότι το περιεχόμενο των προσφυγών πρέπει να συμβαδίζει και να μην δημιουργεί παρερμηνείες από την τριμελή Επιτροπή του ΣτΕ που θα εξετάσει το αίτημα. 

αν γίνει προσφυγή για πιλοτική δική στο ΣτΕ πρέπει να κάνουμε και ατομική προσφυγή?
Εδώ οι απόψεις διίστανται. Θεωρητικά αν το ΣτΕ μας δικαιώσει θα έχουμε επιχειρήματα για να αμφισβητήσουμε τις χρεώσεις του ΟΑΕΕ χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουμε στα Δικαστήρια ατομικά (με προσφυγή). Ποιος όμως μας διαβεβαιώνει ότι θα συμμορφωθεί ο ΟΑΕΕ με μια απόφαση του ΣτΕ? Έχουμε δει στο παρελθόν αδιαφορία της Διοίκησης να συμμορφωθεί με αποφάσεις του ΣτΕ και να «απαιτεί» ατομικές προσφυγές για να συμμορφωθεί. Ενδεχομένως (αν δικαιωθούμε από το ΣτΕ) ο ΟΑΕΕ να αλλάξει πολιτική για το μέλλον και να αδιαφορήσει για το παρελθόν περιμένοντας προσφυγές και την εξάντληση των ασφαλισμένων του. 

έχω διακόψει το επάγγελμα μου, μπορώ να κάνω προσφυγή κατά του ΟΑΕΕ?
Εξαρτάται από το πότε έχετε διακόψει, το νομικό καθεστώς ίσχυε τότε. Θα σας απαντήσει ο δικηγόρος που θα ασχοληθεί με τις προσφυγές στην περιοχή σας
θα ξεκινήσουν κατασχέσεις από το ΚΕΑΟ για τους οφειλέτες στον ΟΑΕΕ?

Πριν λίγες ημέρες ο Βρούτσης έστειλε χαρτί στο ΕΤΑΑ απαιτώντας την άμεση αποστολή των στοιχείων των οφειλετών στο ΚΕΑΟ ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία αναγκαστικών μέτρων. Υπάρχουν σκέψεις ότι λόγω εκλογών δεν θα προχωρήσουν σε κατασχέσεις. Υπάρχουν όμως και άλλες σκέψεις που λενε ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και είναι δεσμευμένοι να το κάνουν. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα προχωρήσουν σε κατασχέσεις στους οφειλέτες με μεγάλα ποσά που έχουν ακίνητη περιουσία, καθώς και σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Σε κάθε περίπτωση, μετά τις εκλογές, θα προχωρήσουν πλήρως σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης
Τι θα κάνω αν μου κάνει κατάσχεση το ΚΕΑΟ?

Το ΚΕΑΟ θα προσπαθήσει να «εισπράξει» για λογαριασμό του ΟΑΕΕ που ισχυρίζεται ότι του οφείλεται χρήματα (πχ 30.000€). Η αντίδραση, όπως σε κάθε ανάλογη περίπτωση, είναι να αμφισβητήσετε ότι οφείλετε 30.000€ και να αποδείξετε ότι, κατά τη γνώμη σας, οφείλετε λιγότερα, πχ 20.000€. Και αυτό με βάση την θεωρία που λεει ότι έπρεπε να είχαν μειωθεί οι εισφορές από το 2009 και μετά και για το θέμα της περίθαλψης και για το θέμα των επιτοκίων που είναι υπερβολικά. Θα κάνετε αυτό που λέμε Ανακοπή και αίτηση αναστολής. Ζητάτε την αναστολή της πράξης για λόγους πραγματικούς, πχ ανεπανόρθωτη ζημιά αν σας κατασχέσουν και εκποιήσουν ένα ακίνητο ή άλλους λόγους που θα σας πει ο δικηγόρος σας. 

αν μου γίνει κατάσχεση από το ΚΕΑΟ είναι υποχρεωτικό να έχω κάνει προσφυγή για να το αντιμετωπίσω?
Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Όμως έτσι και αλλιώς το περιεχόμενο της «αντίδρασης» σας θα είναι ανάλογο με αυτό της προσφυγής κατά του ΟΑΕΕ. Θεωρητικά (όχι απαραίτητα) είναι αποτελεσματικότερο απέναντι σε έναν Δικαστή να δείξετε ότι ήδη έχετε προσφύγει κατά των χρεώσεων του ΟΑΕΕ και δεν περιμένατε την κατάσχεση για να το κάνετε, που πιθανόν να το κρίνει ο Δικαστής ως προσχηματική πράξη με σκοπό να καθυστερήσετε. 

έχω σοβαρό πρόβλημα υγείας, πώς μπορώ να ζητήσω ασφαλιστικά μέτρα για περίθαλψη από τον ΟΑΕΕ?

Εφόσον τα επιχειρήματα της Γνωμοδότησης Μανιτάκη στέκουν ο ΟΑΕΕ είναι υποχρεωμένος να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ασφαλισμένους του, ανεξάρτητα αν οφείλουν ή όχι. Όμως ο ΟΑΕΕ το αρνείται.

Αν είστε οφειλέτης του ΟΑΕΕ και έχετε σοβαρό πρόβλημα υγείας που χρήζει άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μπορείτε να ζητήσετε προσωρινά να σας παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ο ΟΑΕΕ. Αυτό μπορεί να γίνει ως ακολούθως:
κατάθεση αιτήματος προς τον ΟΑΕΕ με αριθμό πρωτοκόλλου. Αναφέρετε ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου, διεύθυνση κλπ και αριθμό μητρώου. Εξηγείτε ότι οφείλετε λόγω οικονομικής αδυναμίας επειδή το εισόδημα σας είναι ΧΧΧΧΧ. Ζητάτε να σας θεωρήσουν βιβλιάριο ασθένειας
αν ο ΟΑΕΕ δεν δέχεται να παραλάβει την επιστολή, την δίνετε σε δικαστικό επιμελητή για κοινοποίηση
δίνετε στο δικηγόρο σας την γνωμοδότηση Μανιτάκη. Γράφετε το ιστορικό της υπόθεσης σας για τον δικηγόρο. Ποιος είναι ο ασφαλισμένος, από πότε είναι στον ΟΑΕΕ, τι οφείλει, γιατί δεν μπορείτε ρύθμιση (εισόδημα, ζημιές, υποθήκη), τα εισοδήματα σας κλπ. Επίσης αναλυτική αναφορά στο πρόβλημα υγείας του συζύγου σας
ο δικηγόρος σας καταθέτει στο διοικητικό πρωτοδικείο την προσφυγή και δικόγραφο αναστολής ώστε έως την εκδίκαση της προσφυγής να ληφθούν προσωρινά μέτρα (αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης). Αμέσως (μόλις καταθέσει, την ίδια ώρα) παει ο δικηγόρος σας και ζητάει προσωρινή διαταγή από τον πρόεδρο υπηρεσίας. Στον πρόεδρο δείχνει τα χαρτιά του νοσοκομείου, ιατρικές εξετάσεις κλπ.

Η απόφαση του Δικαστή δεν είναι δεδομένη, αν όμως δεν έχετε άλλη επιλογή (πχ πρόνοια) αξίζει να το δοκιμάσετε. Λάβετε υπόψη σας ότι έχει κόστος (παράβολα, γραμμάτια δικηγόρου, αμοιβή δικηγόρου) και μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα. 

έχω ποινικό δικαστήριο, μπορώ να αμφισβητήσω την χρέωση του ΟΑΕΕ?
Με ρωτάνε πολλοί αν γίνεται να χρησιμοποιηθεί η Γνωμοδότηση του κ. Μανιτάκη και του κ. Καιδατζή στο ποινικό δικαστήριο που έχουν με τον ΟΑΕΕ. Η απάντηση είναι ναι αλλά όχι έτσι απλά.

Οι κατωτέρω συμβουλές θα πρέπει να διασταυρωθούν οπωσδήποτε με τον δικηγόρο σας που γνωρίζει άριστα την δικογραφία και τους σχετικούς νόμους. Η αμφισβήτηση του χρέους προς τον ΟΑΕΕ δεν σημαίνει ότι θα γίνει δεκτή από το Δικαστήριο. Επειδή όμως είναι πραγματική πρέπει να εισαχθεί ως θέμα στην δίκη ώστε αν καταδικαστείτε να είναι χρήσιμη για την έφεση.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά http://oaee1.blogspot.gr/2014/02/blog-post_3340.html
πώς μπορούμε να μαζευτούμε οι ενδιαφερόμενοι από μια περιοχή για να κάνουμε προσφυγές?

Από ότι παρατηρώ πανελλαδικά έχουν ξεκινήσει κινήσεις από δυο τύπους «φορέων». Η πρώτη μορφή είναι Εμπορικοί Σύλλογοι, Ομοσπονδίες, Σωματεία κλπ. Η δεύτερη μορφή είναι Σύλλογοι που δημιουργήθηκαν από ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ. Υπάρχει και μια τρίτη μορφή από «ομάδες» ασφαλισμένων που έλαβαν πρωτοβουλία.

Αναζητήστε στην περιοχή σας τους πυρήνες οργάνωσης των προσφυγών κατά του ΟΑΕΕ. Καλέστε τηλεφωνικά τους επίσημους φορείς για να σας κατευθύνουν. Αναζητήστε στο διαδίκτυο Συλλόγους (επισήμους) ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ
στην περιοχή μου δεν ασχολείται κανένας φορέας με οργάνωση προσφυγών κατά του ΟΑΕΕ, τι να κάνω? Υπάρχει κάτι στο διαδίκτυο για να συντονιστούμε?

Για την περίπτωση αυτή δημιουργήσαμε ως ομάδα ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ένα λογισμικό για να φέρουμε σε επαφή τους ενδιαφερόμενους ανά περιοχή. Εμείς το μόνο που θα κάνουμε είναι να φέρουμε μεταξύ τους σε επαφή όσους δηλώσουν ενδιαφέρον από τις περιοχές που έχουμε στο λογισμικό (ανά νόμο της Ελλάδας και ανά Δήμο της Αττικής). Δεν θα σας συστήσουμε δικηγόρους, είναι δικό σας το ζήτημα να τους βρείτε.

Ο σύνδεσμος με το λογισμικό είναι εδώ

https://docs.google.com/forms/d/1-t3nGLJNWTU6p4Kaggfkn90r3wl8L1JoIvsH3Tpi1GQ/viewform
δεν έχουμε δικηγόρο, τι θα κάνουμε?

Χωρίς δικηγόρο δεν γίνεται καμία σχετική ενέργεια. Δεν μπορεί ένας πολίτης να καταθέσει προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο και φυσικά δεν έχει και τις γνώσεις που απαιτούνται. Μάλιστα χρειάζεστε δικηγόρο που να έχει γνώση από Διοικητικό Δίκαιο.
η υγεία μου χειροτέρεψε λόγω μη παροχής περίθαλψης, μπορώ να κάνω αγωγή κατά του ΟΑΕΕ?

Κατά την προσωπική μου άποψη ναι. Θα επικαλεστώ τον δικηγόρο μου Δημήτρη Τεμπέρη που έχει σχετική εμπειρία, εφόσον η ζημιά στην υγεία σας έγινε λόγω της μη παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον ΟΑΕΕ μπορείτε να αξιώσετε και τα νοσήλια που καταβάλατε αλλά και αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Ανάλογα, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να αξιώσει συγγενής ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ που έχασε την ζωή του ως ανασφάλιστος, ανήμπορος να περιθάλψει τον εαυτό του αφού ο ΟΑΕΕ του αρνητο να το πράξει (ενώ όφειλε)
η Γνωμοδότηση Μανιτάκη αφορά και ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ, πχ Μηχανικούς κλπ?

Αφορά μόνο τον ΟΑΕΕ. Το νομικό πλαίσιο σε κάθε Ταμείο είναι διαφορετικό. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η λογική είναι η ίδια αλλά για να τεκμηριωθεί θα πρέπει να εξεταστεί από νομικούς, κάτι ανάλογο με την Γνωμοδότηση Μανιτάκη για τον ΟΑΕΕ
μου αρνούνται βεβαιώσεις από τον ΟΑΕΕ, τι να κάνω?

Παρότι ο ΟΑΕΕ γνωρίζει ότι είναι παράνομο συνεχίζει την εκβιαστική πολιτική του να μην παρέχει βεβαιώσεις ακόμα και για πολύ απλά ζητήματα. Με ενημέρωσαν συνάδελφοι ότι έλαβαν την βεβαίωση που ήθελαν πηγαίνοντας στον Εισαγγελέα και ζητώντας Εισαγγελική παραγγελία για να λάβουν την βεβαίωση. Προσκόμισαν την Εισαγγελική παραγγελία στον ΟΑΕΕ και αυτοί τους έδωσαν την βεβαίωση. Υπάρχει όμως νομολογία που δίνει το δικαίωμα στην Διοίκηση να μην δεχτεί την Εισαγγελική παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή άλλη οδός, πιο κοστοβορα και χωρίς βέβαιο αποτέλεσμα, είναι η αίτηση για την βεβαίωση στον ΟΑΕΕ και κατόπιν της αρνήσεως του ΟΑΕΕ η προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και η ταυτόχρονη αίτηση για προσωρινή διαταγή του Δικαστή προς τον ΟΑΕΕ.
τι γίνεται με την Εισαγγελική έρευνα για τον ΟΑΕΕ
Το καλοκαίρι του 2013 προσέφυγα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με διαμαρτυρία περί της μη παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον ΟΑΕΕ σε όσους οφείλουν, ενώ την ίδια ώρα τους χρεώνει σχετικά. Ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση και ήδη πριν λίγες ημέρες κλήθηκα από τον Εισαγγελέα, πρότεινα 4 μάρτυρες ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και ενδεχομένως έως σήμερα να έχει κληθεί και ο ΟΑΕΕ και το Υπουργείο Εργασίας. Σε λίγο διάστημα θα καταλήξει ο Εισαγγελέας και θα δημοσιοποιηθεί το αποτέλεσμα.
γνωρίζει ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και Ο ΟΑΕΕ την Γνωμοδότηση Μανιτάκη για τον ΟΑΕΕ»

Στις 17/2/2014 κατέθεσα στο γραφείο του Υπουργού Εργασίας Βρούτση και της προέδρου του ΟΑΕΕ Κωτίδου την Γνωμοδότηση του κ. Μανιτάκη και του κ. Καιδατζή για το θέμα του ΟΑΕΕ. Διαβάστε στον ακόλουθο σύνδεσμο την σχετική συνοδευτική επιστολή καθώς και τους αριθμούς πρωτοκόλλου ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

http://oaee1.blogspot.gr/2014/02/blog-post_17.html

Επίσης στις 19/2/2014 κατέθεσα αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής η οποία ήδη διαβιβάστηκε στον Βρούτση και περιμένουμε απάντηση. Τα ερωτήματα που θέτω στον υπουργό Εργασίας είναι:
υπάρχουν νομικά επιχειρήματα από το Υπουργείο Εργασίας που αντικρούουν τα νομικά επιχειρήματα που περιλαμβάνει η παρούσα Γνωμοδότηση του κ. Μανιτάκη για τον ΟΑΕΕ;
αν συμφωνεί το Υπουργείο Εργασίας με το μη νόμιμο των πράξεων του ΟΑΕΕ τι θα κάνει για να συμμορφωθεί με την νομιμότητα ο ΟΑΕΕ;

Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της ερώτησης

http://oaee1.blogspot.gr/2014/02/blog-post_20.html

Τέλος στις 12/2/2014 κατέθεσα αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής για το θέμα του ΟΑΕΕ και τους συναδέλφους που απεβίωσαν την τελευταία 5ετία όταν ανασφάλιστοι λόγω οφειλών. Η αναφορά ήδη προωθήθηκε στον Υπουργό Εργασίας και στον ΟΑΕΕ που υποχρεούνται να απαντήσουν σε 25 ημέρες. ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ?
Το περιεχόμενο της αναφοράς είναι το ακόλουθο:

http://oaee1.blogspot.gr/2014/02/5.html

με εκτίμηση

Με εκτίμηση

Φλωράς Γιώργος

Επιχειρηματίας, συντονιστής της πρωτοβουλίας για τον ΟΑΕΕ «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ»

Αποσύρθηκε τροπολογία που έδινε ασυλία σε δημάρχους και περιφερειάρχεςΣε απόσυρση της τροπολογίας «τύπου Πάχτα» με την οποία δινόταν ποινική ασυλία σε δημάρχους και περιφερειάρχες που παρέλαβαν έργα τα οποία δεν ήταν σύμφωνα με την προκήρυξη προχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταγγείλει την τροπολογία κάνοντας λόγο για «ντροπολογία». Η τελευταία εξέλιξη που οδήγησε στην απόσυρση, ήταν σχετικό αίτημα που προήλθε από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, αντελήφθη ότι η τροπολογία (που την υπέγραψε μόνο ο βουλευτής της ΝΔ Σ. Αναστασιάδης) ενδεχομένως αφορούσε έργα που δεν είχαν γίνει στη λίμνη Κορώνεια στη Θεσσαλονίκη, τα οποία είχε παραλάβει ο τότε Περιφερειάρχης Π. Ψωμιάδης.

Υπογραμμίζεται ότι σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο στο σύνολό του και δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής αλλαγές στο νομοσχέδιο, που έχει ήδη ψηφιστεί. Όμως ο Υπουργός Εσωτερικών Γ. Μιχελάκης ανακοίνωσε ότι αποσύρεται η επίμαχη τροπολογία, δηλώνοντας ότι «μετά την συζήτηση που έγινε, θα την αποσύρουμε προκειμένου να την επαναδιατυπώσουμε».

Υπενθυμίζεται ότι η τροπολογία, που υπογραφόταν μόνο από τον Βουλευτή της ΝΔ Σ. Αναστασιάδη, ανέφερε ότι δεν αντιμετωπίζουν ποινικές ευθύνες δημόσιοι λειτουργοί που παρέλαβαν έργα που είναι παραπλήσια με αυτά που περιλαμβάνονταν στην σχετική προκήρυξη. Η επίμαχη βουλευτική τροπολογία είχε γίνει δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Λ. Γρηγοράκο.- See more at: http://left.gr/news/aposyrthike-tropologia-poy-edine-asylia-se-dimarhoys-kai-perifereiarhes#sthash.5AhgTqa2.dpuf