Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνολική λύση στο πρόβλημα των καυσίμων στα απορριμματοφόρα

Δόθηκε τελική λύση στο σημαντικό πρόβλημα της τροφοδοσίας καυσίμων για την αποκομιδή απορριμμάτων, το οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη Μαρτίου. Το πρόβλημα είχε προκληθεί μετά από εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σχετικά με τα όρια μηνιαίας κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων των Δήμων. Απέναντι στο θέμα αυτό που ταλάνισε τους περισσότερους Δήμους της χώρας και τον Δήμο μας, η δημοτική αρχή Χαλανδρίου έδωσε ένα διαρκή και έντονο αγώνα μετά από σχετικά υπομνήματα και πολλαπλές επιτόπιες συναντήσεις. Το ζήτημα επιλύθηκε για τα απορριμματοφόρα και οχήματα αποκομιδής με νέα ενημέρωση του Υπουργείου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δυνατότητα δικαιολογημένης υπέρβασης των ορίων αυτών.
Η λύση που δόθηκε χάρη στις κινήσεις του Δήμου Χαλανδρίου είναι συνολική και αφορά όλους τους Δήμους της χώρας.

Ο Δήμος Χαλανδρίου ευχαριστεί θερμά τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου, για την άριστη συνεργασία, κατανόηση και επικοινωνία. Επισημαίνουμε ότι οι παρεμβάσεις συνεχίζονται αδιάκοπα και για την λύση του ιδίου ζητήματος όσον αφορά στον τομέα των λεωφορείων της δημοτικής συγκοινωνίας.


ΣΧΕΤΙΚΟ:

The three stooges...

20130502-142757.jpgΟ Iggy Pop το ξέρει;;!!

Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων από σήμερα και οι δήμοι


KHMDS

Με στόχο τη πλήρη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες της κεντρικής διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ). Η βάση δεδομένων (www.eprocurement.gov.gr) έχει ξεκινήσει να λειτουργεί από τις 4 Φεβρουαρίου, ενώ από σήμερα Πέμπτη 2 Μαΐου εντάσσονται και επίσημα στο σύστημα και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι εποπτευόμενοι φορείς τους, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τη σχετική διαδικασία για μια σειρά από προμήθειες τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο η δημοσιοποίηση των στοιχείων στο ηλεκτρονικό Μητρώο αποτελεί «στοιχείο της κανονικότητας της δαπάνης». Αυτό σημαίνει ότι κανένας φορέας δε θα μπορεί να εκταμιεύσει τα απαιτούμενα ποσά και να πληρώσει τους προμηθευτές του, αν νωρίτερα δεν έχει προβεί στην ανάρτηση των αναγκαίων δεδομένων στην ηλεκτρονική βάση. Στο μητρώο καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό τρόπο ή προφορικά μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα και τρίτων με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, ανεξαρτήτων διαδικασίας ανάθεσης. Προϋπόθεση είναι το κόστος να ξεπερνά τα 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Τα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρούν οι φορείς είναι: τα πρωτογενή αιτήματα, τα εγκεκριμένα αιτήματα, οι διακηρύξεις ή προσκλήσεις, οι συμβάσεις και οι εντολές πληρωμής.

Πάντως αξίζει να επισημανθεί ότι η ΚΕΔΕ στα μέσα Απριλίου είχε υποβάλει σειρά παρατηρήσεων με αφορμή τη συζήτηση του σχεδίου νόμου «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις». Σε ότι αφορά τις διατάξεις για ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών η ΚΕΔΕ αναγνώρισε στις παρατηρήσεις της συμβολή των τυποποιημένων σχεδίων και προκηρύξεων και δημοσίων συμβάσεων στην εξάλειψη των καθυστερήσεων, τη μείωση των δικαστικών αμφισβητήσεων για τους όρους των διαγωνισμών, ωστόσο υπογράμμιζε ότι υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή και προσαρμογή σε αυτό το σύστημα, πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο υπουργείο.

Επίσης η ΚΕΔΕ σε ότι αφορά τις αναθέτουσες αρχές πρότεινε στο χώρο της Αυτοδιοίκησης να περιοριστεί ο αριθμός των αναθετουσών αρχών ανά Δήμο, δεδομένου ότι με το Ν.4111/2003 οι δήμοι έχουν πλέον αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνισμών όλων των νομικών τους προσώπων, «Τυχόν απόφαση για ένταξη όλων των διαγωνισμών των Δήμων (και των νομικών τους προσώπων) σε άλλες κεντρικές αρχές (π.χ. Περιφέρειες ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα καθυστερήσεων και αναποτελεσματικότητας», σημειώνει η ΚΕΔΕ.

http://www.localit.gr/, 2/5/2013

Καλόόόό!!

Πώς λέγεται στα τουρκικά η οδός Βουλής;
...
20130502-084228.jpg

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΜΕΡΟΣ 2ο ΑΠΟ 3ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ 2

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Σας εύχομαι ολόψυχα Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα


Ιωάννης Κ. Στόκας
Αρχηγός Συστήματος


ΠΛΑΤΕΙΑ: Καλή Ανάσταση. Τις ευχές μας σε όλα τα παιδιά του Συστήματος Αρχηγέ.

ΕΥΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΞΕΝΟ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗ


ΥΠ.ΕΣ.: €124,9 εκατ. στους δήμους για τον Απρίλιο. Δείτε τα ποσά που αντιστοιχούν στον Δήμο ΧαλανδρίουΤην απόφαση για την οικονομική ενίσχυση των δήμων στο πλαίσιο της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν από τους ΚΑΠ (105,7 εκατ. μαζί με τις προκαταβολές) και τη ΣΑΤΑ (19,2 εκατ. ), ύψους 124,9 ευρώ υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Η απόφαση για την κατανομή των παρακρατηθέντων πόρων, συνολικού ποσού 17.800.000 ευρώ θα υπογραφεί μετά το Πάσχα.

Η οικονομική ενίσχυση του Δήμου Χαλανδρίου στο πλαίσιο της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν οι Δήμοι από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ανέρχεται στο ποσό των 603.094, 49 ευρώ, ενώ η ΣΑΤΑ , ανέρχεται στο ποσό των 46.890 ευρώ. 

Δείτε αναλυτικά τις παρακάτω αποφάσεις και τους αναλυτικούς πίνακες με τους Δήμους.http://www.aftodioikisi.gr/, 1/5/2013

Πράσινο Κίνημα: Ο Β. Λυσσαρίδης ταυτίστηκε με τον αγώνα της Κύπρου για ελευθερία και δημοκρατία

  Το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος εκφράζει τη θλίψη του και τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του ιδρυτή και Επίτιμου ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις