Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Ταμειακά διαθέσιμα ΟΤΑ: Κυρώσεις σε υπαλλήλους & αιρετούς, εάν δεν «υπακούσουν»


Bασικό αντικείμενο της έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ την Πέμπτη 31/1 στις 12:00, αποτελεί η Απόφαση για τα ταμειακά διαθέσιμα, που έθεσε υποχρεώσεις με προθεσμίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Η Απόφαση ορίζει με λεπτομέρεια ενέργειες και διαδικασίες, αυτό όμως που αποφεύγει να επαναλάβει είναι τι έχει ψηφιστεί για τις παραβιάσεις του θεσμικού πλαισίου.

Υπάρχουν όμως βαρύτατες κυρώσεις που έχουν νομοθετηθεί.

Στο άρθρο 80, νομοθετήθηκαν κυρώσεις, ως εξής:

« 16. Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε εποπτεύοντος Υπουργού είναι δυνατή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με τις διατάξεις των παραγράφων 10, 14 και 15, η ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ των μελών του Δ.Σ. του Φορέα, των ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ του ΟΡΓΑΝΩΝ και του ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΟΥ Οικονομικών Υπηρεσιών.

Με την ίδια ή όμοια Απόφαση δύναται να μειώνεται το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του Φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 18 ».

Σε περίπτωση αμφιβολίας για το εάν οι εν λόγω κυρώσεις αφορούν την Αυτοδιοίκηση, να σημειωθεί αφενός μεν ότι οι ΟΤΑ είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ιδίως δε ότι η παράγραφος 10 (η οποία, όπως είδατε, ρητά αναγράφεται στο απόσπασμα περί κυρώσεων) αναφέρει “συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού”.

Συνεπώς, το ζήτημα αφορά Αιρετούς και Δημοτικούς Υπαλλήλους.

Στους Δήμους π.χ. όσους αποτελούν ή/και μετέχουν σε εκτελεστικά όργανα με αρμοδιότητες συναφείς με την διαχείριση των διαθεσίμων και τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών. Αντιστοίχως στις Περιφέρειες και σε όλα τα νομικά πρόσωπα της Αυτοδιοίκησης που είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

aftodioikisi.gr

ΣΧΟΛΙΟ: Δεν θα είχε ενδιαφέρον αν ένα δημοτικό συμβούλιο με αδένες έβγαζε μια απόφαση να μην υλοποιήσει, ένα δήμαρχος με αδένες - έκανε ένα "εντέλλεσθε" στην υπηρεσία του βασιζόμενος στην απόφαση του ΔΣ να μην υλοποιήσει τον φετφά του Υπουργείου Οικονομικής Κατοχής ώστε να βλέπαμε αν η κυβέρνηση - και δη η κυβέρνηση της αριστεράς (όπως έρχεσαι) θα ΚΑΘΑΙΡΟΥΣΕ ένα ΑΙΡΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ?????


Αλλά ποιος να τα κάνει αυτά?

Εδώ έχουμε να μοιράζουμε τσάντες στον πληθυσμό και να φτιάξουμε γήπεδα τένις για τους κολλητούς μας.

Ένα ψήφισμα και όξω από την παράγκα.

Business as usual .....

ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΕΧΕΙ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΗΓΕTΗΣ ΤΩΝ SEX PISTOLS LOHNY LYNTON