Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

Έξι αντιδημάρχους - όλους από την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και όλους έμμισθους - όρισε ο δήμαρχος Σ. Ρούσσος για την επόμενη χρονιά , αφού θυμίζουμε ότι η θητεία των αντιδημάρχων είναι πλέον μονοετής.

Αντιδήμαρχοι - για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά παραμένουν τρεις: Ο Σέργιος Γκάκας μένει αμετακίνητος στον Πολιτισμό, η Έλενα Χριστούλη μετακινείται στην Τεχνική Υπηρεσία ενώ ο Κώστας Γερολυμάτος αναλαμβάνει την καθαριότητα, στη θέση του κ. Χριστουλάκη, του οποίου ο τραυματισμός από το πρόσφατο τροχαίο αποδεικνύεται μάλλον περισσότερο επίμονος από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί και δεν μπορεί να συνεχίσει το πετυχημένο έργο του.

Η Γιάννα Αθανασάτου - πρώην πλέον πρόεδρος της ΦΛΥΑ ΑΕ - αναβαθμίζεται σε αντιδήμαρχο Παιδείας ενώ ο Κώστας Ευθυμίου που την προηγούμενη περίοδο ήταν μετακλητός σύμβουλος του δημάρχου και τώρα εκλέχτηκε στο νέο συμβούλιο, αναλαμβάνει αντιδήμαρχος διοικητικών.

Νέα είσοδος στο στελεχιακό δυναμικό της διοίκησης του δήμου, ο Χάρης Μαυρουδής (γιος του μεγάλου Νότη) που αναλαμβάνει τον Αθλητισμό.

Αναλυτικά οι αντιδήμαρχοι:


Σέργιος Γκάκας Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Πολιτισμού, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Β. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Πολιτισμού και ‘Αετοπούλειου’ Πολιτιστικού Κέντρου.
Γ. Την εποπτεία του αυτοτελούς τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Γραμματείας Δημάρχου.
Δ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Δ/νσεων και του ανωτέρω αυτοτελούς τμήματος.
Ε. Τη συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
Στ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων

.


 Ελένη Χριστούλη, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Β. Την εποπτεία του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ανωτέρω Δ/νσης και του ανωτέρω τμήματος της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.
Δ. Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ε. Τη συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.Κωνσταντίνος Ευθυμίου Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας.
Β. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Γ. Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων.
Δ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Δ/νσεων.
Ε. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στ. Την ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (άρθρο 79 Ν. 4555/2018).
Ζ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

Ιωάννα Αθανασάτου, Αντιδήμαρχος Παιδείας – Προσχολικής Αγωγής, στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
Α. Την εποπτεία των Τμημάτων της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής.
Β. Την εποπτεία του Τμήματος Παιδείας και Φροντίδας Σχολικών Μονάδων
της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ανωτέρω Δ/νσης και του
ανωτέρω τμήματος της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων
Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και
γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

 Κωνσταντίνος Γερολυμάτος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Διαχείρισης Απορριμμάτων, στον οποίο
παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
Α. Την εποπτεία των τμημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Β. Την εποπτεία των τμημάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης.
Γ. Την ευθύνη στα ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Δ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Δ/νσεων.
Ε. Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Στ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ζ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

Χάρης Μαυρουδής, Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών – Αθλητισμού, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία 
και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
Α. Την εποπτεία των τμημάτων της Δ/νσης Κ.Ε.Π.
Β. Την εποπτεία των τμημάτων της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (πλην του Τμήματος Παιδείας και Φροντίδας Σχολικών Μονάδων).
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Δ/νσεων.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

Πιο δυνατός κι από τον Σούπερμαν στην ρεματιά.


Το Φεστιβάλ Ρεματιάς προσφέρει την τέχνη, εμείς την αλληλεγγύη.
Προσφέρουμε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης
για την επιβίωση των συνανθρώπων μας που πλήττονται από την κρίση.

Μια καθολικά προσβάσιμη κωμωδία για δυο μέρες στη Ρεματιά

Την ξέφρενη κωμωδία του Roy Kift Πιο δυνατός κι από τον Σούπερμαν, από τη Συντεχνία του Γέλιου σε σύμπραξη με την Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών, σε σκηνοθεσία Βασίλη Κουκαλάνι και Αντώνη Ρέλλα, παρουσιάζει για όλους και όλες, το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019 – Νύχτες Αλληλεγγύης το Σάββατο 31 Αυγούστου και την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου.

Η παράσταση είναι καθολικά προσβάσιμη καθώς παρουσιάζεται με ταυτόχρονη Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Ενδογλωσσικούς Υπέρτιτλους στα Ελληνικά με στοιχεία που συμβάλλουν παράλληλα στην κατανόηση των ηχητικών σημάτων από Κ/κωφούς/ές και βαρήκοους/ες καθώς και Ακουστική Περιγραφή στα Ελληνικά για τυφλούς/ές και ανθρώπους με προβλήματα όρασης.

Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν σε μεγαλογράμματη σειρά, γραφή Braille και σε κώδικα QR για τυφλούς/ές και ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Οι σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι φυσικά πάντα ευπρόσδεκτοι/ες στη Ρεματιά με τους/τις χειριστές/τριές τους.

H προσβασιμότητα περιεχομένου φέρει την επιμέλεια και πιστοποίηση της Κίνησης Ανάπηρων Καλλιτεχνών.

Λίγα λόγια για την παράσταση

♫Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, μα ίσοι είμαστε.
Και θέλω να το μάθεις, μικρέ μου άγνωστε,
ας δουν τον διπλανό σου, τα μάτια σου αν τολμάν…
Κανένας, φίλε μου, ευτυχώς δεν είναι Σούπερμαν...♫.

Από τραγούδι της παράστασης

Ο Άρης είναι ένας πιτσιρικάς που κινείται με αμαξίδιο. Έχει μόλις μετακομίσει με τη μητέρα του και την αδελφή του, Ζήλη, σε μια νέα περιοχή. Η εξερεύνηση της γειτονιάς φέρνει τα δυο αδέλφια αντιμέτωπα με προβλήματα που έχει κάθε ανάπηρο άτομο στην καθημερινότητα. Σύμμαχός τους, ο συνομήλικος Φάνης, με τον οποίο γνωρίζονται μέσα από μια παρεξήγηση άκρως ρεαλιστική και κωμική. Πώς όμως αντιμετωπίζεις τα εμπόδια και τις προκαταλήψεις; Αφού οι άνθρωποι έχουν τόση ποικιλία γιατί ο κόσμος φτιάχνεται για μια κατηγορία; Πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί και από τον Σούπερμαν ή υπάρχει και άλλος τρόπος;

Σκηνοθεσία – Μεταφορά/διασκευή: Βασίλης Κουκαλάνι και Αντώνης Ρέλλας
Μετάφραση: Φωτεινή Πίπη

Παίζουν: Γιώργος Κατσής, Βασίλης Κουκαλάνι, Φώτης Λαζάρου, Μαρία Μοσχούρη, Τάνια Παλαιολόγου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Θοδωρής Σκυφτούλης
Μουσική/ τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς, Χατζηφραγκέτα
και Γιώργος (Τζούλιο) Κατσής στο τραγούδι «Σούπερμαν»
Σκηνικά/ κοστούμια: Αριστοτέλης Καρανάνος, Αλεξάνδρα Σιάφκου
Επιμέλεια κίνησης: Εριφύλη Στεφανίδου
Φωτισμός: Γιώργος Αγιανίτης

Σημειώνεται ότι στο Θέατρο της Ρεματιάς υπάρχουν οριοθετημένες θέσεις για ανάπηρα και εμποδιζόμενα πρόσωπα, ύστερα από πρωτοβουλία της Κίνησης Αναπήρων Καλλιτεχνών, καθώς και τουαλέτα αναπήρων. Η πρόσβαση για άτομα με κινητικές βλάβες είναι δυνατή με αυτοκίνητο μέχρι το χώρο του θεάτρου όπου υπάρχουν δύο θέσεις στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων.

Ελεύθερη είσοδος
Ώρα έναρξης: 8.30 μ.μ.

Αντί εισιτηρίου στις παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο προαιρετική συνεισφορά σε τρόφιμα, φάρμακα, σχολικά και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Χαλανδρίου και για τις δομές αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς
Πεζόδρομος Προφήτη Ηλία, Πολύδροσο Χαλανδρίου