Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ ΡΕΜΑΛΙΑ! ΤΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ! ΜΗΝ ΜΑΣΑΤΕ! ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΦΟΡΑ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ! ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ!ΟΝΑ: Πρόγραμμα Αθλητικής Προετοιμασίας Μαθητών Λυκείων για εισαγωγή στα ΑΕΙ και συγκεκριμένα Στρατιωτικές Σχολές και ΤΕΦΑΑ

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                
ΝΠΔΔ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ»
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση       : Λ.Πεντέλης 150  Χαλάνδρι                                     
ΤΚ                   : 15234                                                                                   
Πληροφορίες   :                                                                                              
Τηλέφωνο       : 210 6821975                    
Φαξ                 : 210 6821926
Email               :onahalandriou@gmail.com

                                                                               

                                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     

 Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Απόφαση ΔΣ 68/12 καθιερώνεται «Πρόγραμμα Αθλητικής Προετοιμασίας Μαθητών Λυκείων για εισαγωγή στα ΑΕΙ  και συγκεκριμένα  Στρατιωτικές Σχολές και ΤΕΦΑΑ  » το οποίο θα υλοποιηθεί στο Αθλ. Κέντρο «Ν.Περκιζας» χωρίς καμία επιπλέον δαπάνη για τον φορέα.  Η δημιουργία του προγράμματος θα κοινοποιηθεί σε όλα τα Λύκεια του Δήμου μας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα κατοίκων / δημοτών  είναι Δωρεάν και η μηνιαία συνδρομή των ετεροδημοτών ανέρχεται στο ποσό των 20€.

Για συμμετοχές στο τηλέφωνο 210-6821975.


Τι ακριβώς περιλαμβάνει η "Ηλεκτρονική απογραφή" - Και τσιπ στο βρακί θα μας βάλουν(;)

Ηλεκτρονική «απογραφή» όλων των φορολογουμένων
Δημιουργείται για κάθε πολίτη ατομικός φάκελος που θα περιέχει στοιχεία για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, καταθέσεις, επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, χρυσό, αγορές μέσω πιστωτικών καρτών, δαπάνες για ηλεκτρονικό ρεύμα, νερό, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ακόμη και έξοδα σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές.

"Ημερησία" 19/4

Της Μαρίας Βουργάνα

Hλεκτρονικό «δίχτυ» για τον έλεγχο όλων των συναλλαγών των Ελλήνων απλώνει το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να εντοπίσει φορολογούμενους που αποκρύπτουν από την εφορία τα πραγματικά εισοδήματά τους ή πραγματοποιούν υψηλές δαπάνες ή έχουν αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία χωρίς να δικαιολογούνται από τις φορολογικές δηλώσεις τους.

Το υπουργείο ακολουθώντας διεθνείς πρακτικές στήνει το «Μεγάλο Αδερφό» για να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, να διαμορφώσει το περιουσιακό και καταναλωτικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο και να παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές. Για το σκοπό αυτό, δημιουργείται για κάθε πολίτη φάκελος που θα περιέχει στοιχεία για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, καταθέσεις, επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, χρυσό, αγορές που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικών καρτών, δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ακόμη και στοιχεία από νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές.

Δεδομένα Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Π. Οικονόμου, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, νοσοκομεία, το χρηματιστήριο, τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.τ.λ.) υποχρεώνονται να στείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αναλυτικά στοιχεία για όλους τους πελάτες τους. Η πρώτη αποστολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνει έως τις 20 Αυγούστου 2012.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Τράπεζες, Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. και επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης. Πρέπει να αποστείλουν στοιχεία για:

Δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.
Κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων.
Για τα δάνεια προς πελάτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις), διαβιβάζονται, μεταξύ άλλων:
ΑΦΜ του δανειολήπτη.
Αριθμός δελτίου Ταυτότητας ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας δανειολήπτη, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ.
Το είδος του δανείου (στεγαστικό, καταναλωτικό, επιχειρηματικό)
Ημερομηνία χορήγησης του δανείου.
Ένδειξη δανείου α΄ κατοικίας.
Για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν διαβιβάζονται:
Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού.
Αριθμός και υπόλοιπο λογαριασμού.
Ονοματεπώνυμο τρίτου, σε σχέση με το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, πληρωτή ή δικαιούχου.
Ποσό συναλλαγής.
Επίσης διαβιβάζονται στοιχεία για:
Αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό ή ασήμι.
Υπαρξη θυρίδων
Αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού.

2. Ιδιωτικά θεραπευτήρια, δημόσια νοσοκομεία. Θα στείλουν, μεταξύ άλλων, το ΑΦΜ των ιατρών που εκτέλεσαν τις πράξεις.

3. Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης: Οι ασφαλιστικές υποχρεούνται να παρέχουν σε ηλεκτρονική κατάσταση το περιεχόμενο των βεβαιώσεων που εκδίδουν και αποστέλλουν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου (ΑΦΜ υπόχρεου, αριθμός συμβολαίου, ποσό ασφαλίστρων). Τα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να διαβιβάζουν τις βεβαιώσεις που χορηγούν για τις εισφορές.

4. Εταιρείες τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής), ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης: Από αυτές το υπουργείο Οικονομικών ζητά όλα τα στοιχεία που αφορούν αριθμούς παροχής, ετήσιο ύψος λογαριασμών, ποσά που καταβλήθηκαν από τους πελάτες τους, τον ΑΦΜ των πελατών, πάγια τέλη κ.τ.λ.

5. Εταιρείες πιστωτικών καρτών: Οφείλουν να δώσουν στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές καρτών που έχουν εκδοθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ( αριθμός κάρτας, ημερομηνία συναλλαγής, αξία συναλλαγών καρτών, ΑΦΜ επιχείρησης).

Επεξεργασία στοιχείων

Σε πρώτη φάση τα στοιχεία θα αφορούν τη χρήση του 2011 και θα διασταυρωθούν με τις δαπάνες και τα εισοδήματα που θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.
Οπου υπάρχουν διαφορές, η εφορία θα προχωρεί στον καταλογισμό πρόσθετων φόρων και προστίμων.
Ειδικά για τις συναλλαγές που έχουν οι φορολογούμενοι με τράπεζες και συγκεκριμένα για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτικών καρτών, το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να ζητήσει στοιχεία από το 2010.
Ωστόσο η διαβίβαση των στοιχείων αυτών θα γίνει ύστερα από αίτημα της ΓΓΠΣ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ. 2132023926
www.halandri.gr
email: press@halandri.

Χαλάνδρι, 19 Απριλίου 2012


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμος Χαλανδρίου με τη βοήθεια εθελοντών συνταξιούχων εφοριακών οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις για την παροχή συμβουλών στη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων.
Στις συναντήσεις οι εθελοντές συνταξιούχοι εφοριακοί θα δίνουν συμβουλές στους δημότες Χαλανδρίου για τα γενικότερα θέματα που αφορούν τις φορολογικές τους δηλώσεις.
Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τρίτη στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτοπούλου 2) από τις 16.00μμ έως 20.00μμ.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Τρίτη 24 Απριλίου 2012 και θα διαρκέσει όλο το Μάιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2132023827.

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

πρΟΤΑση
εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
pr_ota_si@yahoo.gr
Χαλάνδρι 19.4.2012
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι,
Το σύντομο διάλειμμα των Αγίων Ημερών του Πάσχα τελείωσε. Η επιστροφή στη σκληρή πραγματικότητα και καθημερινότητά μας είναι γεγονός, όπως, γεγονός είναι και η προκήρυξη εθνικών εκλογών.
Με την άδεια, λοιπόν, των γερμανο-ευρωπαίων, στις 6 Μαΐου θα έχουμε τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ και ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ μας ευκαιρία να απελευθερωθούμε και να απελευθερώσουμε τη χώρα μας από τα δεσμά του ΔΥΝΑΣΤΗ.
Η τέλεια ευκαιρία για να πούμε ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ. Να πούμε ΣΤΟΠ στα παραμύθια της «υποχρεωτικής» χρεοκοπίας και της ΔΗΘΕΝ ανάγκης για επιβολή νέων μέτρων και νέων μέτρων και νέων μέτρων…προκειμένου ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ να ικανοποιούνται οι ΔΗΘΕΝ δανειστές (ΠΟΙΩΝ, άραγε;) και οι ευρωπαίοι ακολουθητές και υπήκοοι της Μέρκελ.
Ο ελληνικός λαός πρέπει να σωθεί, όχι οι πιστωτές του χρηματιστηρίου.
Ας βροντοφωνάξουμε την ΑΛΗΘΕΙΑ, αυτή που επιμελώς και συστηματικά κρύβουν οι έλληνες υποτελείς της τρόϊκας και της ελληνικής και ξένης ελίτ που επιθυμεί το ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ : «Δεν χρωστάμε κύριοι, μας χρωστάτε».
Αυτοί που επιδιώκουν να καταστήσουν τη χώρα μας προτεκτοράτο, οι γερμανοί δηλαδή, μας χρωστούν 162 δισ. Ευρώ χωρίς τους τόκους.
Ο εξευτελισμός στον οποίο έχουν υποβάλλει την Ελλάδα η ντόπια και ξένη ολιγαρχία, είναι καιρός να λάβει ένα ΤΕΛΟΣ.
Ας σταματήσει στις 6 Μαΐου η αδικία σε βάρος του ελληνικού λαού και ο διασυρμός του.
Ας σταματήσει στις 6 Μαΐου η συστηματική υποδούλωση και δυσφήμιση των Ελλήνων και ας ξεφύγουμε από τη μοίρα του «ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟΥ».
Η έλλειψη διάθεσης από ένα μέρος της Αριστεράς για κοινή κάθοδο στις εκλογές ή, έστω, για κοινό πρόγραμμα συνεργασίας για μια κυβέρνηση αριστερού προσανατολισμού και εξόδου από την κρίση (μιας εξόδου που θα έχει ως γνώμονα τη διάσωση των Ελλήνων και ΟΧΙ των τοκογλύφων, των ευρωπαίων και των τραπεζών), κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ προς αυτούς που μας οδήγησαν στη ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ, οικονομική και ουσιαστική, δηλαδή χρηματική και ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ.
Διλήμματα του τύπου «σωτηρία ή πτώχευση», «ευρώ ή δραχμή» και άλλα επικοινωνιακά πολιτικά παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια των υποτελών ελλήνων κυβερνώντων, δεν πείθουν – και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ πλέον ΝΑ ΠΕΙΘΟΥΝ – ΚΑΝΕΝΑΝ, αφού :
Το 2010 μας έλεγαν πως αν εφαρμοστούν τα μέτρα λιτότητας, το 2012 θα έχουμε βγει πό την κρίση και θα μπούμε στην οδό της ανάπτυξης. Αντί για αυτό, ήλθε το 2012 και έχουμε ήδη ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ μνημόνιο, χειρότερο από το προηγούμενο, ενώ είναι σίγουρο πως τον Ιούνιο θα έλθουν ΝΕΑ, ακόμη πιο επώδυνα μέτρα.
Ένα και μοναδικό αίτημα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας :
ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ».
πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Άκης Γκόγκος, Παναγιώτης Κατσαρλίνος,
Δημήτρης Μ. Χανιωτάκης, Πέτρος Χριστοδούλου


Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *