Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Η νέα "πράσινη" τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ για το 2022 Νέος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Παπαδάκης μετά από ψηφοφορία

Η νέα "πράσινη" τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ για το 2022
Νέος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ,
ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Παπαδάκης μετά από ψηφοφορία
 
Γ. Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής: Η Αττική γυρίζει σελίδα στη διαχείριση των απορριμμάτων της. Οικονομικά κίνητρα στους Δήμους και τους πολίτες που ανακυκλώνουν, για να βάλουμε οριστικά τέλος στο περιβαλλοντικό έγκλημα της ταφής, χωρίς επεξεργασία, των απορριμμάτων
Στο σημερινό Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ αποφασίστηκε η νέα τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ για την τρέχουσα χρονιά. Οι τρεις βασικοί άξονες αυτής της νέας τιμολογιακής πολιτικής του ΕΔΣΝΑ για το 2022 είναι:
 
    1. Η χαμηλότερη οικονομική επιβάρυνση για τους Δήμους και τους δημότες, για κάθε τόνο απορριμμάτων, μέσω της συμβολικής μείωσης της ενιαίας τιμής αναφοράς.
    2. Η δωρεάν παραχώρηση σύγχρονου εξοπλισμού στους Δήμους, για ανακύκλωση και συλλογή βιοαποβλήτων, αξίας άνω των 200 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
    3. Η σημαντική οικονομική επιβράβευση για τους Δήμους που ανακυκλώνουν και δεν στέλνουν σκουπίδια για ταφή.
 
Επιπλέον, εφαρμόζοντας την εθνική νομοθεσία που ψηφίστηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση και επικαιροποιήθηκε πριν από μερικούς μήνες από τη σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, στη νέα τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ ενσωματώθηκε και θα εφαρμοστεί η επιβολή του τέλους ταφής.
 
Νέα τιμολογιακή πολιτική με έγκαιρη ενημέρωση των Δήμων,  χωρίς αιφνιδιασμούς
Η πρόταση για την τιμολογιακή πολιτική του 2022 έχει αποσταλεί επίσημα σε όλους τους Δήμους της Αττικής από την 21η Μαρτίου 2022, δηλαδή σχεδόν 45 ημέρες πριν τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ, χρονικό διάστημα ικανό για να γίνει ολοκληρωμένη και πλήρης συζήτηση στα δημοτικά συμβούλια των δήμων. Γεγονός που διαψεύδει όσους ισχυρίζονται ότι το Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ αιφνιδίασε τους Δήμους και δεν έθεσε έγκαιρα υπόψη τους την πρότασή της.
 
Νέα τιμολογιακή πολιτική, με διαφάνεια κι αξιόπιστα στοιχεία
Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του Συνδέσμου, κατά την οποία η τιμολογιακή πολιτική συνοδεύεται από τη δημοσίευση του ισολογισμού του ΕΔΣΝΑ για το 2020, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία και το ρεαλιστικό της αποτύπωμα, αφού βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία όσον αφορά στις ποσότητες αποβλήτων, στο ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΕΔΣΝΑ και στο ετήσιο κόστος διαχείρισης. Το γεγονός αυτό κάνει την τιμολόγηση απόλυτα ακριβή και πλήρως διάφανη, εφόσον στηρίζεται σε ακριβή απολογιστικά δεδομένα και όχι σε παραδοχές και προεκτιμήσεις, που αλλάζουν στην πορεία.
 
Επιτυγχάνεται ο στόχος για συγκράτηση των δαπανών και του λειτουργικού κόστους
Η νέα τιμολογιακή πολιτική στηρίζεται στην επίτευξη του βασικού στόχου της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ και της πολιτικής βούλησης του Περιφερειάρχη Αττικής, που είναι η συγκράτηση των δαπανών και του λειτουργικού κόστους στα απολύτως αναγκαία επίπεδα για εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία, χωρίς "εκπτώσεις" στα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά και χωρίς εκπτώσεις στα αναγκαία αντισταθμιστικά οφέλη. Στο πλαίσιο αυτό: 
 
• Μειώνεται το καθαρό μοναδιαίο λειτουργικό κόστους ανά τόνο αποβλήτων, σε σχέση με το 2020. Η μείωση αυτή έγινε εφικτή παρά το γεγονός ότι η μεγάλη επένδυση της διαχείρισης των στραγγισμάτων, μια επένδυση με σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, έγινε με χρηματοδότηση του ΕΔΣΝΑ. 
 
• Η Ενιαία Τιμή Αναφοράς μειώνεται κατά σχεδόν 1% από τα 53,73 στα 53,16 ευρώ ανά τόνο. Επισημαίνεται εδώ ότι η μείωση αυτή, παρότι μοιάζει συμβολική, οδηγεί σε μειώσεις δεκάδων ή/και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ανά δήμο, ιδιαίτερα στους δήμους που επιτυγχάνουν σημαντικά ποσοστά ανακύκλωσης. 
 
• Ξεκαθαρίζουμε πως η τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ δεν αποφασίζεται στη βάση αυθαίρετων κριτηρίων, που υπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά αντίθετα καθορίζεται αυστηρά από το ισχύουν θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 (ΦΕΚ 1277/15.04.19, τ. β΄) Κ.Υ.Α. περί του Κανονισμού Τιμολόγησης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), καθώς και από το άρθρο 237 του Ν. 4555/2018. 
 
• Οι εν λόγω διατάξεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας και υποχρεώνει όλους τους ΦοΔΣΑ σε ενιαίο τρόπο υπολογισμού των εισφορών των δήμων. Επομένως, προτάσεις για μειώσεις με πολιτική απόφαση που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες από συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι μη ρεαλιστικές και μη εφαρμόσιμες. Και οφείλονται είτε σε πλήρη άγνοια της σχετικής νομοθεσίας , η μη τήρηση της οποίας αποτελεί παρανομία. Είτε υπηρετούν μικροκομματικά σκοπιμότητες και λογικές λαϊκισμού. 
 
Τι σημαίνει η εφαρμογή του τέλους ταφής,
που αποτελεί κυβερνητική απόφαση κι όχι επιλογή του ΕΔΣΝΑ
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4819/2021, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 55 του Ν. 4609/19, εφαρμόζεται και στον ΕΔΣΝΑ, όπως και σε όλη τη χώρα, το τέλος ταφής. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία το τέλος ταφής για το έτος 2022 ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουάριου 2026, το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε ευρώ (45) ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη. 
 
Τα χρήματα από το τέλος ταφής πάνε στον ΕΟΑΝ κι επιστρέφουν στους Δήμους που ανακυκλώνουν
Τα χρήματα από το τέλος ταφής αποδίδονται στον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4819/2021 και επομένως ο ΕΔΣΝΑ δεν έχει κανένα όφελος από την είσπραξη τους.
Η προφανής και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση από το τέλος ταφής, εφόσον δεν πετύχει η προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει να ανασταλεί η επιβολή του ή να μειωθεί το ύψος του μέχρι να ετοιμαστούν οι νέες υποδομές. μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους.
Πρώτον, ωθώντας όλους τους δήμους σε μια μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη προσπάθεια ανακύκλωσης. Αυτή είναι η μόνη λύση, η οποία ακόμα και με το σημερινό πλαίσιο εξασφαλίζει μεγάλες μειώσεις των εισφορών των Δήμων.
Δεύτερον, με την αξιοποίηση του εξοπλισμού ανακύκλωσης και συλλογής βιοαποβλήτων που δίνεται στους Δήμους από τον ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να διευκολυνθούν οι δήμοι σε αυτή την προσπάθεια με μηδενικό κόστος για τους πολίτες.
Εισφορές 2,3 ετών προς τον ΕΔΣΝΑ "επιστρέφονται" άμεσα στους Δήμους,
μέσω της δωρεάν παραχώρησης εξοπλισμού ανακύκλωσης
Κάθε χρόνο οι Δήμοι καταβάλλουν στον ΕΔΣΝΑ περίπου 90 εκ. ευρώ, για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους. Τα χρήματα αυτά σήμερα τους επιστρέφονται άμεσα, μέσω της δωρεάν παραχώρησης εξοπλισμού ανακύκλωσης, η αξία του οποίου ξεπερνά τα 200 εκ. ευρώ ( όσο είναι το ύψος των εισφορών τους για μια περίοδο 2,3 ετών) και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΔΣΝΑ, με ενέργειες του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, εξασφάλισε ήδη:
 
• την πλήρη χρηματοδότηση της σύμβασης – πλαίσιο για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης από το ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, και τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνονται οι σχετικές διαδικασίες.
• την πλήρη χρηματοδότηση για τα 80 ειδικά οχήματα συλλογής βιοαποβλήτων, ενώ σύντομα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την πλήρη χρηματοδότηση και των άλλων 100 τέτοιων οχημάτων. Ήδη έχουν μοιραστεί τέτοια οχήματα σε 53 δήμους και συνεχίζονται οι διανομές σε εβδομαδιαία βάση.
Αυτός ο σύγχρονος και απολύτως αναγκαίος εξοπλισμός δίνεται εντελώς δωρεάν με μηδενική επιβάρυνση δήμων και δημοτών. Οι σχεδόν 30 δήμοι που έχουν σήμερα αναπτύξει συστηματικά προγράμματα συλλογής βιοαποβλήτων, βλέπουν ήδη το περιβαλλοντικό αλλά και το οικονομικό όφελος από αυτή τη δραστηριότητα.
Επιπλέον, το τέλος ταφής:
• θα μειωθεί περαιτέρω ακόμη πιο δραστικά με την κατασκευή και λειτουργία των μεγάλων έργων που έχουν ήδη δημοπρατηθεί (ΣΔΙΤ Κεντρικού Τομέα, ΣΔΙΤ Πειραιά και Μονάδα Επεξεργασίας Γραμματικού) η υλοποίηση των οποίων θα μειώσει το τέλος ταφής κατά τα 2/3 σε επίπεδο Αττικής και
• θα μηδενιστεί με την υλοποίηση του συνόλου των έργων του νέου ΠΕΣΔΑ. 
 
Η λύση δεν είναι η "επιδότηση" της κακής συνήθειας να θάβουμε σκουπίδια, αλλά η ανακύκλωση και τα έργα για μια "πράσινη διαχείριση"
Όσοι επιμένουν να χρεώνεται φθηνά η ταφή των απορριμμάτων, σε βάρος της ανακύκλωσης και της δημιουργίας σύγχρονων υποδομών για τη φιλική προς το περιβάλλον επεξεργασία τους, θα μας βρίσκουν σταθερά απέναντι. Οι λαϊκιστές και οι πολέμιοι κάθε προόδου στην υλοποίηση των υποδομών επεξεργασίας, τα εμπόδια και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σχετικών έργων, σημαίνουν επιβαρύνσεις εκατομμυρίων ευρώ για τους πολίτες και διαιώνιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος της ταφής των σκουπιδιών χωρίς επεξεργασία στο ΧΥΤΑ Φυλής.
Η δική μας επιλογή , είναι "πράσινη" . Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε μια νέα τιμολογιακή πολιτική, δίνουμε βάρος στην ανακύκλωση και στη λειτουργία δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, ενώ σε ότι αφορά τις νέες υποδομές, αναμένεται άμεσα η έκδοση πρακτικού αξιολόγησης για τη Μονάδα Επεξεργασίας Γραμματικού και η προκήρυξη της Β1 φάσης του ανταγωνιστικού διαλόγου για τα δύο ΣΔΙΤ. Ενώ ήδη υλοποιούνται οι μελέτες ωρίμανσης για τα λοιπά έργα επεξεργασίας και 10 αποκεντρωμένες μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων.
Με σχέδιο και υπευθυνότητα, με ρεαλισμό και σεβασμό σα χρήματα των πολιτών, η Αττική κάνει μια νέα, "πράσινη" αρχή στην υιοθέτηση των κανόνων της κυκλικής οικονομίας.
 
Εκλογή νέου Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ
Τέλος, στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ εκλέχθηκε κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας ως νέος Αντιπρόεδρος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Παπαδάκης, στη θέση του παραιτηθέντος Περιφερειακού Συμβούλου και μέχρι πρότινος αντιπροέδρου, Γιάννη Σμέρου.

Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Να σταματήσει ΤΩΡΑ το κόψιμο του ρεύματος των νοικοκυριών

Υποστηρικτές του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

 

 Δεν μπορούν οι πολίτες να πληρώσουν τη ληστρική αναπροσαρμογή των λογαριασμών της ΔΕΗ

·        Αδωνις Γεωργιάδης, Κώστας Σκρέκας και ο Γιώργος Στάσσης της ΔΕΗ είναι οι υπεύθυνοι της ακρίβειας

·        Πολιτικό Σκάνδαλο το ανάκτορο που χτίζει ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ στην Τζιά, με τα μπόνους από τις αυξήσεις των λογαριασμώνΤο ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ καταδικάζει τις εντολές της ΔΕΗ, σύμφωνα με τις οποίες ξεκίνησαν οι διακοπές ρεύματος σε πάνω από 500 νοικοκυριά ημερησίως. Την ίδια ώρα, που κόβεται το ρεύμα στους πολίτες, υπάρχει το δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» για το προκλητικό ανάκτορο που χτίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης στην Τζια. Είναι ένας εκ των βασικών υπευθύνων για τους υπέρογκους λογαριασμούς που έρχονται στους πολίτες.

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ, καλεί την κυβέρνηση να πάρει απόφαση αναστολής της διακοπής ρεύματος των νοικοκυριών. Παράλληλα, προτρέπει τους πολίτες , μέσω των καταναλωτικών οργανώσεων, να καταφύγουν μαζικά, κατά της ληστρικής ρήτρας αναπροσαρμογής της ΔΕΗ. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής της ΔΕΗ δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ξεκίνησε ουσιαστικά από τον Σεπτέμβριο του 2021 και τότε το Πράσινο Κίνημα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου με σχετικό Δελτίο Τύπου για τις αυξήσεις που θα έρχονταν, αλλά κανείς δεν μας άκουγε… Τότε, μέσα από μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, από την οποία αποκλείστηκε το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, κατέληξε στην  Δημόσια Εταιρεία Ηλεκτρισμού να κατέχει το Δημόσιο μόλις το 34% των μετοχών. Παράλληλα εκείνη την περίοδο η συνέλευση της ΔΕΗ ενέκρινε και την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ στην αυστραλιανή Macquarie, μέσω θυγατρικής της, καθώς και την απόσχιση του δικτύου διανομής της ΔΕΗ, που απορροφήθηκε πλέον πλήρως από τον ιδιωτικοποιημένο ΔΕΔΔΗΕ. Η σκανδαλώδης συμφωνία με το αυστραλιανό fund, περιλάμβανε και τον προκλητικό όρο να παίρνει κάθε χρόνο ο επενδυτής, ανεξαρτήτου συγκυρίας, ένα ποσό ύψους 90.000.000 ευρώ. «Η απόφαση θα πλήξει τους καταναλωτές. Αφενός, γιατί το κράτος θα χάσει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σταθεροποιητικά στην αγορά ενέργειας και, αφετέρου, γιατί οι ιδιώτες πάροχοι δεν έχουν ευαισθησίες» έλεγε σε Δελτίο Τύπου που δημοσίευσε τότε το Πράσινο Κίνημα, συμφωνώντας με τις ανακοινώσεις της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.

Όσον αφορά τον κ. Στάσση, σύμφωνα με το δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας «Δημοκρατία», ξεκίνησε να χτίζει το φαραωνικό ανάκτορο στην Τζια, από τότε που έγινε πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, γεγονός που χρήζει διερεύνησης. Αξίζει να τονίσουμε ότι ο κ. Στάσσης χρεώνεται και την αποτυχημένη απόφαση να κλείσουν νωρίτερα και χωρίς κάποιον σχεδιασμό τα λιγνιτικά εργοστάσια. Τότε έκανε λάθος υπολογισμό, ότι οι χαμηλές τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, (που ήταν κυρίως λόγω του lockdown) θα ισχύσουν για πάντα.  Σύμφωνα με τις τότε ανακοινώσεις, το μερίδιο του λιγνίτη θα έπεφτε στο 8% το 2024, από το 37% που ήταν το 2019, δηλαδή θα επισπευδόταν εξαιρετικά η διαδικασία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Χωρίς φυσικά κάποιο, σχετικό σχεδιασμό αν κάτι πάει στραβά…

Εκτός όλων αυτών, ο κ. Στάσσης είχε βάλει τη ΔΕΗ πριν από την εκτίναξη των τιμών και στην περιπέτεια των ομολογιακών δανείων. Τα δάνεια, όμως αυτά προβλέπουν ποινές και αύξηση επιτοκίων, σε περίπτωση επιστροφής στον λιγνίτη, και φυσικά στερούν από τη ΔΕΗ σήμερα τη δυνατότητα να ασκήσει πιο ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική. Άρα τώρα που η κυβέρνηση αναγκάστηκε να ξανανοίξει τις λιγνιτικές μονάδες, η Ελλάδα πληρώνει τις ποινές , οι οποίες μετακυλίονται στους πολίτες. Φυσικά, συνυπεύθυνοι για τα παιδαριώδη αυτά λάθη είναι και ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Για το συγκεκριμένο θέμα, ο συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε τα εξής : «Το Πράσινο Κίνημα είναι υπέρ της απολιγνιτοποίησης και της μετάβασης σε «πράσινες» μορφές ενέργειας. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με κάποιο σχέδιο, με μεταβατικές περιόδους και με πρόβλεψη να ωφελούνται οι πολίτες. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο θέμα, ήταν ερασιτεχνικοί. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν οι πολίτες, τις λάθος επιλογές τους. Να σταματήσουν ΤΩΡΑ να κόβουν τους λογαριασμούς»  

Υπάρχει και Άλλος Δρόμος…
Go Green με το Πράσινο Κίνημα

Τρίτη 26 Απριλίου 2022

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ για την Διεθνή Ημέρα Μνήμης για την Καταστροφή στο Τσερνόμπιλ

 

 

Υποστηρικτές του ΕΥΠΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

 Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ με αφορμή την 26η Απριλίου που έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα Μνήμης για την Καταστροφή στο Τσερνόμπιλ υπενθυμίζει σε κάθε τόνο ότι η πυρηνική ενέργεια δεν συγκαταλέγεται στην καθαρή ενέργεια και ενώνει τη φωνή του παγκοσμίως με όσους λένε ότι πρέπει να σταματήσει οριστικά.
Οι πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας συνεχίζονται με σφοδρότητα στο έδαφος της Ουκρανίας, της δεύτερης μεγαλύτερης ευρωπαϊκής χώρας σε έκταση, όπου λειτουργούν τέσσερα πυρηνικά εργοστάσια, με συνολικά 15 πυρηνικούς αντιδραστήρες και το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ έχοντας ήδη τοποθετηθεί για το θέμα της εισβολής της Ρωσίας θέλει για μία ακόμα φορά να σταθεί στο πόσο καταστροφικό μπορεί να είναι ένα πυρηνικό “ατύχημα”.
Μάλιστα, μετά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ επισήμανε πως ήταν μία χαμένη ευκαιρία από ελληνικής πλευράς να θέσει το θέμα του Ακούγιου. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι δημιουργείται πυρηνικό εργοστάσιο και στη “γειτονιά” μας, για το οποίο το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ έχει εκφράσει εγκαίρως τη διαφωνία του. Πρόκειται για το νέο πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου της Τουρκίας, που δημιουργείται από την γειτονική χώρα σε συνεργασία με τη Ρωσία (!) και μάλιστα πριν μερικούς μήνες το τουρκικό Υπουργείο ανακοίνωσε ότι χορήγησε άδεια κατασκευής και για τρίτη μονάδα στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ακούγιου στην εταιρεία Akkuyu Nuclear.
Θυμίζουμε ότι ο πρώτος αντιδραστήρας του Ακούγιου, προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία το 2023.

Κ. Καλογράνης: “Λέμε ΟΧΙ στην πυρηνική ενέργεια”
Σε δήλωσή του ο Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης ανέφερε σχετικά: “Ο πόλεμος στην ουκρανία επιβεβαιώνει με τον χειρότερο τρόπο ότι ο κίνδυνος ενός νέου Τσερνόμπιλ μόνο απίθανος δεν είναι. Η ραδιενέργεια από ένα πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε περίπτωση ατυχήματος, όπως όλοι αντιλαμβάνονται, θα καταστρέψει τη ζωή των ανθρώπων αλλά και κάθε ζωντανού πλάσματος στην περιοχή.
Λέμε ΟΧΙ στην πυρηνική ενέργεια και οφείλουμε να αγωνιστούμε όσο μπορούμε για να μην γίνει το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου της Τουρκίας.”

Η Καταστροφή του Τσερνόμπιλ σε αριθμούς
- 2 μέρες για να μάθει ο κόσμος τα πάντα για την έκρηξη.
- 13 ημέρες χρειάστηκαν για να σβήσει ολοκληρωτικά η φωτιά στο πυρηνικό εργοστάσιο.
- 3.000 χρόνια πρέπει να περάσουν για να θεωρηθεί κατοικήσιμη και πάλι η περιοχή.
- 600.000 άνθρωποι που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης και καθαρισμού εκτέθηκαν σε υψηλές δόσεις ακτινοβολίας.
- 8.400.000 άνθρωποι σε περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ουκρανία, Ρωσία, Λευκορρωσία) εκτέθηκαν στην ραδιενεργό ακτινοβολία.
- 520 επικίνδυνα ραδιονουκλεΐδια απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα από την χημική έκρηξη.
- 31 άνθρωποι πέθαναν επί τόπου από την έκρηξη στον αντιδραστήρα 4 του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ.
- 155.000 τ.χλμ εδαφών σε περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μολύνθηκαν.
- 52.000 τ.χλμ γεωργικών εκτάσεων μολύνθηκαν με καίσιο-137 και στρόντιο-90, με ημιζωή 30 ετών και 28 ετών αντίστοιχα.
- 404.000 άνθρωποι εγκαταστάθηκαν σε άλλες περιοχές.
- 5.000.000 άνθρωποι συνέχισαν να ζουν στις μολυσμένες περιοχές.
- 20.000 περιπτώσεις καρκίνου του θυροειδούς καταγράφηκαν από το 1991 έως το 2015 μεταξύ ατόμων που ήταν κάτω των 18 ετών το 1986 και ζούσαν στις πληγείσες περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στην Πράξη

Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ για την «Ημέρα της Γης»: Να τα αλλάξουμε όλα

 

Υποστηρικτές του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ


Κάθε χρόνο στις 22 Απριλίου εορτάζεται η Ημέρα της Γης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων για έναν καθαρό και βιώσιμο πλανήτη. Καθιερώθηκε ως παγκόσμιο κίνημα τη δεκαετία του 1990, μετά και την ιστορική Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (1992).
Με αιτήματα όπως η άμεση παύση των ευρωπαϊκών εισαγωγών πετρελαίου και αερίου και η διακοπή της κατασκευής υποδομών ορυκτών καυσίμων, ακτιβιστές κατά της κλιματικής αλλαγής σχεδιάζουν διαμαρτυρίες σήμερα Μ. Παρασκευή 22 Απριλίου, Ημέρα της Γης.
Για την Ημέρα της Γης το 2022, πρέπει να δράσουμε με τόλμη, να καινοτομήσουμε σε ευρεία κλίμακα και να εφαρμόσουμε ισότιμα νέες πρακτικές, για να «επενδύσουμε στον πλανήτη μας».
Αυτό είναι το σύνθημα εορτασμού της φετινής Ημέρας της Γης, που καλεί τους πολίτες όλου του κόσμου να αδράξουν τη στιγμή «για να τα αλλάξουμε όλα». Με ανεξάντλητο θάρρος, να δράσουμε για να διατηρήσουμε την υγεία τη δική μας και της οικογένειάς μας, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα μέσα διαβίωσής μας.
«Μια συνεργασία για τον πλανήτη», που αφορά όλους μας σε όλα τα επίπεδα: Τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις, τους πολίτες.
Στόχος των ετήσιων εορτασμών είναι η κινητοποίηση ανθρώπων, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών, για ένα πλανήτη του οποίου το μέλλον θα είναι βιώσιμο. Υπολογίζεται ότι στις εκδηλώσεις αυτές λαμβάνουν μέρος περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι από 190 χώρες της Γης.
Καθώς η κλιματική κρίση γίνεται όλο και πιο σοβαρή, η Ημέρα της Γης φέτος αποκτά επιπλέον σημασία. Έρχεται μετά από την έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2021 και χαρακτηρίστηκε ως «κόκκινος συναγερμός για την ανθρωπότητα», με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες πρόκειται να αυξηθούν πέρα ​​από τους 2°C σε σύγκριση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής, έως τα τέλη αυτού του αιώνα - ένα σενάριο που θα είχε καταστροφικές συνέπειες, σε παγκόσμια κλίματα, πρώτον αναφορικά με το λιώσιμο των πάγων και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και κατόπιν σε μια σειρά από κλιματικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα η Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Ρία Ακρίβου δήλωσε: «Το Πράσινο Κίνημα στηρίζει τον συμβολισμό κάθε παγκόσμιας ημέρας που είναι υπέρ του πλανήτη και της βελτίωσης του κλίματος αν και προφανώς «Ημέρα της Γης» θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα.
Για την Ημέρα της Γης το 2022, πρέπει να δράσουμε με τόλμη, να καινοτομήσουμε σε ευρεία κλίμακα και να εφαρμόσουμε ισότιμα νέες πρακτικές, για να «επενδύσουμε στον πλανήτη μας».
Η πανδημία μας αποκάλυψε με έντονα βιωματικό τρόπο τις επιδράσεις που έχει ένα φαινόμενο, όταν θέτει σε κίνδυνο εκατοντάδες χιλιάδες ζωές, επιφέρει βαριές οικονομικές συνέπειες και απαιτεί συντονισμένη πλανητική δράση για την αντιμετώπισή του.
Η κλιματική αλλαγή είναι ένα αντίστοιχο φαινόμενο, με τη διαφορά ότι, η βαρύτητα των συνεπειών της επιδείνωσης του κλίματος θα είναι εξαιρετικά μεγαλύτερη: θα θέσει σε κίνδυνο εκατομμύρια ζωές και τρισεκατομμύρια δολάρια οικονομικής δραστηριότητας και μπορεί να επιφέρει, στο ακραίο σενάριο, ακόμη και την καταστροφή του πολιτισμού μας.
Ο ιός μας βρήκε ανέτοιμους, για την κλιματική αλλαγή όμως έχουμε προειδοποιηθεί και υπάρχει ακόμη χρόνος. Ωστόσο, ο χρόνος αυτός δεν είναι πολύς και δεν πρέπει να πάει χαμένος.»

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠO ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ "ΑΡΓΩ"

 

Τις θερμότερες Ευχές μας για Χρόνια Πολλά, 
Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα
και επί Γης Ειρήνη!

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού - Επιστημονικού Συλλόγου Χαλανδρίου "ΑΡΓΩ"
 

 

Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: “Οι Έλληνες θα κλείνουμε πάντα τα αφτιά στις σειρήνες του Φασισμού”

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Οργανωτικού του κόμματος, κ. Άγγελος Νταβίας, στην εκδήλωση για τη 55η επέτειο του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: “Οι Έλληνες θα κλείνουμε πάντα τα αφτιά στις σειρήνες του Φασισμού”Στην εκδήλωση μνήμης που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φιλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών για τη 55η επέτειο του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, στο χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, έδωσε “το παρών” ο επικεφαλής της Επιτροπής Οργανωτικού του Πράσινου Κινήματος, κ. Άγγελος Νταβίας για να καταθέσει στεφάνι στην προτομή του αγωνιστή Σπύρου Μουστακλή.

Πρέπει να αναφέρουμε, ότι το Πράσινο Κίνημα ήταν το μοναδικό εξωκοινοβουλευτικό κόμμα που είχε την τιμή να παρευρίσκεται στην εκδήλωση μνήμης και τιμής στα θύματα της χούντας.

Αμέσως μετά την κατάθεση του στεφάνου, ο κ. Νταβίας δήλωσε:
“Με πραγματικά ρίγη συγκίνησης στάθηκα σήμερα απέναντι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή στον αύλειο χώρο των κολαστηρίων του ΕΑΤ ΕΣΑ, για να καταθέσω – εκπροσωπώντας τους Συμπροέδρους του Πράσινου Κινήματος Κώστα Καλογράνη και Ρία Ακρίβου και την ΚΕ μας - το στεφάνι του μοναδικού εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε την τιμή να παρευρίσκεται επίσημα στην εκδήλωση μνήμης και απόδοσης φόρου τιμής στα εκατοντάδες θύματα της χουντικής βαρβαρότητας την μαύρη εφταετία 1967 – 1974.
Ήταν σαν σήμερα, πριν 55 χρόνια που η χούντα των συνταγματαρχών αποφάσισε ότι “η Ελλάς εβρίσκετο ένα βήμα προ του γκρεμού” και αποφάσισε να την οδηγήσει να κάνει το βήμα μπροστά καταλύοντας το Σύνταγμα και τη νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας, διαλύοντας το κοινοβούλιο.
Εκατοντάδες αγωνιστές της δημοκρατίας ένιωσαν στο κορμί τους και την ψυχή τους τι σημαίνει ΦΑΣΙΣΜΟΣ.
Εκδιώχθηκαν, περιθωριοποιήθηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν φρικτά, πέθαναν γιατί δεν λύγισαν στον ολοκληρωτισμό και τους εκβιασμούς του.
Μπροστά σε αυτούς είχαμε το ιστορικό προνόμιο σήμερα να υποκλιθούμε ταπεινά και να τους υποσχεθούμε ότι οι θυσίες τους δεν θα ξεχαστούν από την ελληνική ιστορία, η Ελλάδα θα είναι πάντα η κοιτίδα της Δημοκρατίας για την οποία θυσιάστηκαν, οι Έλληνες θα κλείνουμε πάντα τα αφτιά στις σειρήνες του Φασισμού γιατί έχουμε τέτοια παραδείγματα.
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ.
ΣΕ ΤΟΥΤΑ ΔΩ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΚΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑ ΔΕΝ ΠΙΑΝΕΙ.”

ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ: ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ


 

Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

Ευχές από ΕΜΕΙΣ

 


ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΕΥΧΕΣ

 


Η δημοτική παράταξη #ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΡΟΥΣΙ σας εύχεται Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!

 


Η όψιμη και ατελέσφορη στροφή στην ενεργειακή πολιτική (του Γ. Παπασίμου)

 

Γιώργος Χ. Παπασίμος
Δικηγόρος | Φιλοτίου 2-4 | 210 8237 140 

Οι πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι επισπεύδονται λόγω του πολέμου και του τεράστιου ενεργειακού προβλήματος οι έρευνες για την ύπαρξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης καθώς και η χρησιμοποίηση των λιγνιτικών μονάδων για την παραγωγή ηλεκτρισμού αποτυπώνουν με δραματικό τρόπο την μεταστροφή της προηγούμενης πολιτικής κατά 180 μοίρες και την επιστροφή στα αυτονόητα καταδεικνύοντας, παράλληλα το μέγεθος της μέχρι τώρα ακολουθούμενης αντιεθνικής ενεργειακής πολιτικής.

Από τη μια πλευρά η παροιμιώδης και εξοργιστική αδιαφορία με το πάγωμα κάθε έρευνας για ανακάλυψη και εξόρυξη υδρογονανθράκων (φυσικό αέριο, πετρέλαιο) που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ενεργειακή αυτονομία τη χώρα, αλλά και τη μετατροπή αυτής σε εξαγωγέα ενέργειας, με έντονο θετικό αποτύπωμα στην εθνική οικονομία και ανάπτυξη της. Σημαντικοί και έγκυροι επιστήμονες και αναλυτές πιθανολογούν ότι τα κέρδη του ελληνικού Δημοσίου από πλήρη αξιοποίηση των υδρογονάνθρακων θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 1.5 τρις ευρώ. Από την άλλη η σπουδή της χώρας να τεθεί ως «λαγός» στην κούρσα της «πράσινης ανάπτυξης» μέσω της απολιγνιτοποίησης. Έτσι αντί του χρονικού ορίζοντα που έθεσε η Ε.Ε. έως το 2028,η Ελλάδα χώρα με τεράστιο λιγνιτικό πλούτο που υπολογίζεται σε ένα τρις περίπου με έντονα ενεργειακό πρόβλημα, αυτή αντία να λάβει παράταση του χρονικού αυτού ορίζοντα, όπως δικαιούταν να ζητήσει, φρόντισε να μπει πρώτη στην κούρσα θέτοντας μόνη της ως όριο το 2025!

Συνέπεια αυτών των εθνικά επιζήμιων πολιτικών ήταν αφενός η δραματική καθυστέρηση και το πάγωμα των ερευνών για τους υδρογονάνθρακες στις περιοχές που είχαν οριοθετηθεί με το νόμο Μανιάτη του 2014 και η αποχώρηση των πολυεθνικών ExxonMobil και Total από τα αδειοδοτημένα τμήματα της Κρήτης και αφετέρου το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος διευρύνοντας έτσι τις ανάγκες εισαγωγών των παραγόμενων στο εξωτερικό ανεμογεννητριών και φωτοβολταικών μονάδων. Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της «αντεθνικής οικονομικής πολιτικής» είναι το γεγονός ότι την ώρα που η Ελλάδα έκλεισε τις λιγνιτικές μονάδες της, η Γερμανία από την οποία η χώρα μας εισάγει τις ανεμογεννήτριες, τις μηχανές και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φρόντισε να κρατήσει τις δικές της λιγνιτικές μονάδες και τις μονάδες άνθρακα ως το 2040. Πέραν της μακροπρόθεσμης δραματικής επιδείνωσης στο οικονομικό ισοζύγιο της χώρας, όπου το δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει τα 400 δις, και την πρόδηλη αδυναμία της να δημιουργήσει στοιχειωδώς ένα ενδογενές παραγωγικό ανταγωνιστικό σύστημα, ήδη η τιμή ρεύματος στην παρούσα κρίση έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τη Γερμανία.

Την ίδια στιγμή ως «ιδανικοί αυτόχειρες» εισάγουμε ρεύμα από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία, που ζήτησαν και εξαιρέθηκαν από τους περιορισμούς της χρήσης άνθρακα και οι οποίες χρησιμοποιούν μονάδες ρυπογόνου άνθρακα. Πρόκειται αναμφισβήτητα για το απαύγασμα της υποτελούς πολιτικής του πολιτικού ελληνικού συστήματος και ιδιαίτερα της σημερινής κυβέρνησης, που πρωτοστατεί ως τραγικός «Δον Κιχώτης» στην πλήρη απολιγνιτοποίηση της χώρας. Οι πολιτικές αυτές μετέτρεψαν την Ελλάδα από ισχυρό εξαγωγέα ρεύματος, προ 20ετίας, να εισαγάγει το 1/3 των αναγκών της, ενώ το υπόλοιπο 1/3 το παράγει με εισαγόμενο φυσικό αέριο. Μόνο για το υπόλοιπο 1/3 έχει εσωτερική αυτάρκεια.

Είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα αν δεν είχε τόσο ισχυρά εξαρτημένο πολιτικό προσωπικό εξουσίας, αφενός θα ζητούσε την εξαίρεση της από τους περιορισμούς δεδομένου ότι η εκπομπή ρύπων της ανέρχεται στο 0,12% λόγω των τεράστιων αποθεμάτων λιγνίτη που διαθέτει και αφετέρου θα είχε προχωρήσει στην εξόρυξη του φυσικού αερίου, που πλέον έχει πιστοποιηθεί ότι υφίσταται σε μεγάλες ποσότητες νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο Πέλαγος.

Έτσι θα είχε αποκτήσει σημαντικά εφόδια για την αναχαίτιση και αντιμετώπιση της σημερινής παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που απειλεί να διαλύσει την εύθραυστη ελληνική οικονομία, αλλά και να διαρρήξει τον κοινωνικό ιστό της της τραυματισμένης ελληνικής κοινωνίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα αποτελούσε σημαντικό εργαλείο στην ανάγκη της Ευρώπης για ενεργειακή απεξάρτηση μεγεθύνοντας έτσι με τον τρόπο το γεωπολιτικό βάρος της στις σημερινές πυκνές και ρευστές γεωπολιτικές εξελίξεις. Η αναγκαστική καθυστερημένη αυτή αλλαγή στην μέχρι τώρα ενεργειακή πολιτική χωρίς μάλιστα να συνοδεύεται και από τη στοιχειώδη αυτοκριτική καταδεικνύει το μέγεθος της ανικανότητας και της εξάρτησης του ελληνικού πολιτικού προσωπικού εξουσίας, που αδυνατεί να πράξει στοιχειωδώς υπέρ των εθνικών συμφερόντων και υπέρ της προοπτικής της χώρας μακροπρόθεσμα και όχι υπέρ των στενών συμφερόντων της παρασιτικής εξαρτημένης οικονομικής ολιγαρχίας και του διεθνούς παράγοντα.

Τρίτη 19 Απριλίου 2022

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ: ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ


 

Η Γκαλερί Χρυσόθεμις σας εύχεται ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

 


ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Θ. Φωτεινός “Ο πόλεμος καταστρέφει τους πολίτες και τις κοινωνίες

 


Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχε στην συζήτηση που διοργάνωσαν από κοινού οι ΠΑ.Κ.Ο.Ε και «ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ», στα πλαίσια την Έκθεσης Ζωγραφικής από Ουκρανούς ζωγράφους, με θέμα την Ουκρανική κρίση, τον πόλεμο, την μετανάστευση.Στην συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Μ. Τρίτη, 19/4/2022, στην αίθουσα του Δήμου Αθηναίων (Ευελπίδων αρ. 18, δίπλα στα Δικαστήρια), εκτός του κ. Θράσου Φωτεινού/Προεδρεύοντα ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, συμμετείχαν επίσης οι κα. Σ. Βούλτεψη/ΝΔ και ο κ. Γ. Αποστολόπουλος/ΚΙΝΑΛ.

Ο Θράσος Φωτεινός είπε μεταξύ άλλων:
“Ο πόλεμος καταστρέφει τους πολίτες και τις κοινωνίες, τον Λαό εν γένει.
Θέλουμε να είμαστε σαφείς στο ότι θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο, τους Ουκρανούς πρόσφυγες, όπως αντίστοιχα να πράξουμε και για όσους πρόσφυγες προέρχονται από κάθε πόλεμο.
Όσον αφορά στα ζητήματα του πολέμου, η ΕΕ έστω και καθυστερημένα προσπαθεί να βοηθήσει τους Ουκρανούς, όμως φέρνει κύρια ευθύνη δεδομένου ότι καμία συμφωνία που εδώ και 20 χρόνια έχει υπογραφεί -μετά την πτώση των καθεστώτων- δεν έχει εφαρμοστεί. Η λογική της ΕΕ για “το κέρδος πάνω από τους ανθρώπους και και τις κοινωνίες” δεν την αφήνει να υιοθετήσει κάτι διαφορετικό.
Ο Πούτιν είναι το μέρος και αποτέλεσμα του Ρωσικού εθνικισμού.
Όλοι ξέραμε ότι κάπως έτσι θα προέκυπτε η κατάσταση. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν λειτουργεί ο εθνικισμός σε μία χώρα.
Η ΕΕ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, δεδομένου ότι όχι μόνο η ιμπεριαλιστική Ρωσία αλλά και οι υπόλοιποι ιμπεριαλιστές παρεμβαίνουν και ενισχύουν τον πόλεμο. Άρα κινδυνεύουμε όλοι πια.
Η ΕΕ οφείλει να αναγνωρίσει τα λάθη της και έστω καθυστερημένα να παρέμβει και να λειτουργήσει ενιαία και δημοκρατικά”.

Τέλος ανέφερε: “Εθνικιστικές, ακροδεξιές και ναζιστικές λογικές εμφανίστηκαν και στην χώρα μας. Ευτυχώς με την δύναμη των πολιτών, έγκαιρα αντιμετωπίστηκαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυθούμε, διότι οι καταστάσεις που συνεχίζουμε να βιώνουμε όπως η ακρίβεια, η μείωση των δικαιωμάτων, η έλλειψη δημοκρατίας, οι επεμβάσεις στους θεσμούς, οι κοινωνικές αδικίες είναι βασικές παράμετροι που βοηθούν στην ανάπτυξη τέτοιων λογικών”.

Γραφείο Τύπου
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΞΕΝΟ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗ

 


Αντιπεριφερειάρχης ΠΕΒΤΑ Λουκία Κεφαλογιάννη: Πασχαλινές Ευχές

 


Σάββατο 16 Απριλίου 2022

ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ - ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΖΟΜΑΣΤΕ - ΔΕΝ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝΟΜΑΣΤΕ - ΔΕΝ ΒΙΑΖΟΜΑΣΤΕ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ!

 


 


Δεν τελειώσαμε! Θα πάμε μέχρι το τέλος!

Δεν θα σχολιάσουμε ακόμα, την απόφαση - μη απόφαση - της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την προσφυγή μας κατά της ΚΑΤΑΦΑΝΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ (μετά την απόφαση περί αντισυνταγματικοτητας ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ Θεοδωρικακου)  αλλά ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΗΘΙΚΗΣ στάσης της διοίκησης του δήμου να αρνηθεί το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ να αποχωρήσουμε από την Σύμπραξη Διοίκησης του Δήμου στις δημαιρεσίες της 10 Ιανουαρίου του 2022.

Όταν το μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ - Έλενα Χριστούλη - απάντησε στον Δημήτρη Λέρτα που δήλωσε ότι αποχωρούμε από την σύμπραξη 'Αυτό δεν γίνεται ' (με ερμηνεία του αντισυνταγματικού ΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ).

Όταν ο ΣΤΑΛΙΝΟΦΑΣΙΣΤΑΣ Δήμαρχος Χαλανδρίου - είχε το θράσος να ξανακαταθέσει στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το πρακτικό σύμπραξης που είχαμε υπογράψει το 2020 αντί ένα νέο, με όσους επιθυμούσαν να συνεχίζουν να τον συνδράμουν στο 'θεάρεστο' έργο που επιτελεί στον Δήμο, παρόλο ότι αυτό είχε την δική μου υπογραφή που είχα παραιτηθεί από το δημοτικό συμβούλιο.

Για να καταθέσει το πρακτικό με την υπογραφή μου, ΑΥΤΟΣ Ο ΦΑΣΙΣΤΑΣ ερμήνευσε ότι ήμουν ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ και άρα η υπογραφή μου μας δεσμεύει!

 Για να μου δώσουν το λόγο στο δημοτικό συμβούλιο για το θέμα του κυλικείου του νεκροταφείου - όταν το ζήτησε ο κος Λέρτας όπως έχουμε δικαίωμα από το Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων - όχι μόνο δεν ήμουν ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ αλλά δεν ήμουν καν ΠΟΛΙΤΗΣ και δεν μου δόθηκε ο λόγος.

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΟΥΛΤΑΝΙΚΗ ΑΥΛΗ ΤΟΥ!

Τι απάντησε η Αποκεντρωμένη στην προσφυγή μας? ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ!

1. Ότι ΔΕΝ την εξέτασε και πέρασε ο προβλεπόμενος χρόνος να την εξετάσει.

2. Ότι ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΊΦΘΗΚΕ επί της ουσίας αλλά ΑΠΟΡΡΊΦΘΗΚΕ ΣΙΩΠΗΛΩΣ επειδή ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΕΚΕΙΝΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ! (Στην χώρα που ανθεί η φαιδρά πορτοκαλέα).

3. Ότι πλέον έχουμε δικαίωμα να προσφύγουμε στην Επιτροπή των άρθρων 151 και 152 (έχω ιστορία εκεί! ΙΣΤΟΡΙΑ ΖΩΗΣ όταν έχω ξαναπροσφύγει!) 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ!

 Την Δευτέρα καταθέτουμε προσφυγή κατά της ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ του - έτσι και αλλιώς - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ με βάση το Γ' τμήμα του ΣτΕ - νόμου Θεοδωρικάκου!

Στην Επιτροπή  - ΕΧΩ ΞΑΝΑΚΕΡΔΙΣΕΙ. Με την βοήθεια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ που στάθηκαν πλάι μας όταν εκείνοι που έπρεπε κρύβονταν σαν ΚΟΤΕΣ!

Παρά τους ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥΣ που δεν τους άρεσε το .... στυλ μου επειδή τους κρατάγανε οι απέναντι που τους έδειξαν τα αχαμνά τους!

ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΒΑΣΤΟΥΝΕ! 

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΒΙΑΖΟΜΑΣΤΕ! 

Στην ειδική επιτροπή  θα κριθεί αν η ερμηνεία της Σουλτανικής Αυλής για τον ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ νόμο - μπορεί να σταθεί στα πόδια της.

ΙΑΣΩ : ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ

 


Το ΙΑΣΩ, η μεγαλύτερη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική στην Ευρώπη, με το μεγαλύτερο Κέντρο Μαστού στην Ελλάδα, επενδύει σε τεχνολογία αιχμής με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες υγείας άριστης ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στην αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού απεικόνισης του μαστού και συγκεκριμένα των Μαστογράφων με Τεχνητή Νοημοσύνη για απεικόνιση 2D και 3D (Τομοσύνθεση). Επιπλέον, εγκατέστησε στον κορυφαίο Μαστογράφο Τομοσύνθεσης 3D (Hologic Dimensions 3D) που διαθέτει, το πρωτοποριακό σύστημα στερεοτακτικής Βιοψίας Core Biopsy.

Το λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης ProFound AI βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία deep learning, αντλώντας στοιχεία και δεδομένα από εκατομμύρια εικόνες περιστατικών, από περισσότερα από 30 κέντρα αναφοράς σε όλο τον κόσμο και είναι ο ηγέτης της αγοράς στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για την υγεία του μαστού. Έχει εγκατασταθεί και στους δύο Μαστογράφους του ΙΑΣΩ τόσο για 2D μαστογραφία όσο και για την Τομοσύνθεση (3D μαστογραφία).

Το Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους εξειδικευμένους ακτινοδιαγνώστες με πολλά πλεονεκτήματα όπως:

1.    Βελτίωση του ποσοστού και του χρόνου ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού

2.    Ανιχνεύεται και η μικρότερη αλλοίωση του μαστού με τον πιο αξιόπιστο τρόπο, με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα

3.    Αναγνωρίζεται ορθά η ύπαρξη μίας αλλοίωσης, ο βαθμός επικινδυνότητάς της καθώς και αν αυτή χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

4.    Περιορισμός των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων και των περιττών επανεξετάσεων των ασθενών

Το σύστημα στερεοτακτικής Βιοψίας Core Biopsy, AffirmTM breast biopsy guidance, αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα πραγματοποίησης βιοψιών στις 3D λήψεις πραγματοποιώντας βιοψίες ακόμα και στις αλλοιώσεις που είναι ορατές μόνο σε τομοσυνθετικές εικόνες. Επιπλέον, εξασφαλίζει ευκολότερο εντοπισμό των βλαβών καθώς και μειωμένη δόση ακτινοβολίας στην ασθενή καθώς απαιτούνται λιγότερες εκθέσεις. Παράλληλα, ο συνολικός χρόνος πραγματοποίησης της διαδικασίας μειώνεται σημαντικά. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γυναίκες με οποιοδήποτε είδος αλλοίωσης ή μη φυσιολογικό ιστό. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της όρθιας βιοψίας μαστού και είναι ενσωματωμένο στο ψηφιακό μας σύστημα μαστογραφίας Selenia® Dimensions®. Γενικά, η διαδικασία δεν είναι πολύ επώδυνη. Δεν παραμένει κανένα ελάττωμα του μαστού και σε αντίθεση με τη χειρουργική επέμβαση, η βιοψία Affirm δεν παραμορφώνει τον ιστό του μαστού ούτε δυσκολεύει την ανάγνωση μελλοντικών μαστογραφιών. Ο χρόνος ανάρρωσης είναι σύντομος και οι ασθενείς μπορούν σύντομα να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Βασικά στοιχεία για τον καρκίνο του μαστού:

ü  Ο καρκίνος του μαστού είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτων από καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως

ü  Η θνησιμότητα λόγω καρκίνου του μαστού κάθε χρόνο είναι 21,5 ανά 100.000 γυναίκες

ü  2,2 εκατομμύρια γυναίκες θα διαγνωστούν με καρκίνο του μαστού έως το 2025

ü  1 στις 8 γυναίκες εμφανίζει καρκίνο του μαστού

ü  Η ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού και για έγκαιρη διάγνωση αυξάνεται

ü  Η ζήτηση για καλύτερο προσυμπτωματικό έλεγχο και πρόβλεψη καρκίνου αυξάνεται

Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η σημαντικότερη παράμετρος στην σωστή αντιμετώπιση του και στη μείωση της θνησιμότητας. To ΙΑΣΩ διαθέτει όλα τα «state of the art» διαγνωστικά εργαλεία και το εξειδικευμένο προσωπικό για την έγκαιρη και αξιόπιστη αντιμετώπιση του.