Έτσι, οι 325 δήμοι εκτιμάται ότι θα λάβουν 9 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 2015 και το προϋπολογιζόμενο ποσό θα ανέλθει στα 2,583 δισ. ευρώ. Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι για το 2016 αναμένεται να ανέλθουν στα 2,331 δισ. ευρώ από 2,207 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2015, λόγω αύξηση της απόδοσης φόρων (ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, ΕΝΦΙΑ). Με δεδομένο ότι τα φετινά έσοδα από φόρους ήταν μειωμένα, ο προϋπολογισμός αναπροσαρμόζει προς τα κάτω τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα και, από 863 εκατ. ευρώ, το περιορίζει στα 315 εκατ. ευρώ. Στο κείμενο του προϋπολογισμού εκτιμάται και διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους.

Στον προϋπολογισμό των Περιφερειών προστίθεται και η δαπάνη μισθοδοσίας για 14.000 υπαλλήλους. Έτσι, οι ΚΑΠ ανέρχονται σε 652 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 337 εκατ. ευρώ αφορουν μισθοδοσία. Καθ' όλα τα άλλα οι ΚΑΠ παραμένουν στα επίπεδα του 2015 και στα 315 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο θεσμικών παρεμβάσεων προβλέπεται αναβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού δημοσιονομικής εποπτείας, η εισαγωγή του ελεγκτή νομιμότητας και η βελτίωση διατάξεων του "Καλλικράτη", καθώς και η εκπόνηση νέου Ενιαίου Κώδικα Δήμων και Περιφερειών.

ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ