Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΥΡΙΟ ΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ... ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΚΟΜΑ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Χαλάνδρι, 23/9/2011
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Α.Π.: 15452
- 21η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
--------
- 2011


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 28η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου’.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός, πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ’, λόγω παραίτησης.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 26/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην ανάθεση μελέτης ‘Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου – Κυκλοφοριακή μελέτη’ προϋπολογισμού 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 14.800,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας σε μετατασσόμενους υπαλλήλους από ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 14.400,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών πληρωμής μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 10.560,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβάσεων έργων προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 1.268,43 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών ενοικίασης χώρων στέγασης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού 83.917,98 € από τους ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2011 για επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης’ Δήμου Χαλανδρίου.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού 21.190,46 € από τους ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2011 για επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός, πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ’.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 135/2008 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του ανώτατου χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ταμείο.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή παραβόλου αλλοδαπού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση διακεκομμένου ωραρίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή μισθώματος οικοπέδου στην οδό Αναπαύσεως και Ελάτης.

15. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ο.Ε. 2011.

16. 7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2011.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής & έγκριση πίστωσης 390,00 € για συμμετοχή σε σεμινάριο υπαλλήλου του Δήμου μας.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση του κληροδοτήματος Σαχάλα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 21 στο Χαλάνδρι, προς χρήση στον Ο.Κ.Π.Α. για να στεγαστεί το Κ.Α.Π.Η. του Κεντρικού Χαλανδρίου.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του κληροδοτήματος Καλησπέρη στη ΦΛΥΑ Α.Ε.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου για τη στέγαση του συνδέσμου Μικρασιατών και Κωνσταντινουπολιτών ‘Ρίζες’ και της ένωσης Ποντίων Χαλανδρίου ‘Ο Ακρίτας’.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών χρήσης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση διαμόρφωσης πλατείας στον Κ.Χ. 1265 στο Πάτημα του Δήμου Χαλανδρίου.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Κατασκευή Εξωτερικών Συνδέσεων’, Α.Μ. 27/2010.

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου (τακτοποιητικού) Α.Π. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ‘Αντικατάσταση φθαρμένων ηλεκτρικών ιστών του Δήμου Χαλανδρίου’, Α.Μ. 22/2010.

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων’, Α.Μ. 21/2010.

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Επισκευές – Ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων’, Α.Μ. 12/2010.

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Συντηρήσεις – Επισκευές σε Δημοτικούς χώρους 08’, Α.Μ. 17/2008.

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μετονομασία οδού.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου μας παραγγέλλεται να επιδώσει αυτή την πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο.ΤΟ ΒΡΑΔΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΤΙΣ 7.00

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ!


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Στο Αετοπούλειο λοιπόν, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, πρόεδρος θα είναι η Τζίνα Πούλου και αντιπρόεδρος ο Άρης Νόμπελης. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ανακοινώθηκαν γιατί - όπως μας είπε ο σμπίρος μας - η κα Πούλου έχει βάλει βέτο για ένα μέλος που επιθυμεί ο Δήμαρχος και μάλιστα είπε ότι αν είναι στο Δ.Σ. ο συγκεκριμένος δεν θα δεχτεί να είναι πρόεδρος.

Στον ΟΝΑ πρόεδρος θα γίνει πλέον ο Ηλίας Ντάβαρης και αντιπρόεδρος ο Φώτης Μπάβας.

Το κλίμα στην παράταξη ήταν πολύ βαρύ, αφού μόνο 10 δημοτικοί σύμβουλοι συμμετείχαν στην συνεδρίαση.
Ένας δημοτικός σύμβουλος, εκ των νεοτέρων δήλωσε ότι δεν θα παρευρεθεί στην συνεδρίαση του Δ.Σ. διότι διαφωνεί με κάποια εκ των προτεινομένων πρόσωπα.

Τίτλοι τέλους για το Άρμα;

http://olympia.gr/2011/09/26/%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1/ 

Δεν φαίνεται να μακροημερεύει το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών καθώς οι διαφωνίες για την συνέχεια του νεότευκτου κόμματος είναι έντονες.

Από την μία ο Δημαράς θέλει να συνεχίσει την μοναχική του πορεία παρά το μικρό πλέον ποσοστό που γράφει (1-2%), ενώ στο πίσω μέρος του μυαλού του δέχεται να συζητήσει με τον Τσίπρα.

Από την άλλη ο Οικονόμου βλέπει το μάταιο της αυτόνομης πορείας και προτείνει συνεργασίες σε κεντροαριστερή κατεύθυνση.

Λίαν συντόμως θα έχουμε εξελίξεις αφού ούτως ή άλλως υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στις δυνάμεις που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ πρωτοστατούντων και των υπολοίπων διαγραμμένων βουλευτών (Κουρουμπλή, Παπαχρήστο, Σακοράφα)

Οι πασοκογενείς είναι το μήλο της έριδος για τα δύο κόμματα της αριστεράς (Τσίπρας – Κουβέλης) καθώς ανοίγει το παιχνίδι για αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου ενόψει των εκλογών.

Σ.Σ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ:

Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι ο Βασιλης Οικονόμου επιθυμεί συνεργασία με την Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη Κουβέλη. Οι ζημώσεις είναι έντονες αλλά καπνός δεν βγαίνει.


Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ....

"Η γυναίκα του Καίσαρα ..... και τα γνωστα"
Αυτό μου είπε μια φίλη στο τηλέφωνο, όταν διάβασε εχθές τις γνωστές αναρτήσεις με τις οποίες ασχολείται από την Παρασκευή όλο το Χαλάνδρι, προσπαθώντας να πείσει τον εαυτό της ότι δεν έχει καταλάβει καλά.

Εδώ δεν μιλάμε ούτε για την γυναίκα του Καίσαρα, ούτε για το να "φαίνεται".

Πάντως εχθές - όπως ήταν φυσικό - κάναμε ρεκόρ ημερήσιας επισκεψιμότητας.

Οι εταιρείες που νοικίαζουν στο δημόσιο ακίνητα θα πληρώσουν το Τέλος; ΟΧΙ !!!

Σχετικά με την καταβολή του Τέλους ακίνητης περιουσίας, που λέγεται ότι θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, έχει δηλωθεί έως τώρα, ότι :
α. θα το καταβάλουν οι ενοικιαστές και θα συμψηφίζεται με τα ενοίκα στους ιδιοκτήτες
β. δεν θα συμπεριλαμβάνεται το Τέλος στους λογαριασμούς που αφορούν ακίνητα που χρησιμοποιεί το δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι πρεσβείες κλπ κλπ
Το ερώτημα είναι: εάν ένα ακίνητο ενοικιάζεται από ιδιώτη, αφού σαν χρήστης του κτιρίου στην ΔΕΗ φαίνεται το δημόσιο, προφανώς δεν θα προστίθεται στον λογαριασμό κανένα Τέλος.
Αρα οι ιδιώτες που εκμεταλεύονται τα κτίρια -εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα- δεν θα καταβάλλουν το Τέλος;;;
To ερώτημα δεν είναι τυχαίο, καθώς έως τώρα, δεν υπάρχει καμία σχετική πρόβλεψη.
Ας δούμε δυο παραδείγματα (που είναι έτσι κι αλλιώς ενδεικτικά):
A) Η Γ.Γ.Αθλητισμού νοικιάζει κτίριο στη Λ.Κηφισίας 7, από την εταιρεία "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε". (link)
Ετήσιο μίσθωμα 2.500.000 ευρώ !!!!
Ναι δεν έγινε λάθος στα μηδενικά
Ξανά : ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ!!!
Ποιός θα πληρώσει το Τέλος;
B) Το Υπουργείο Εσωτερικών, νοικιάζει κτίριο στη Σταδίου 27,
ιδιοκτησίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, με ετήσιο μίσθωμα 562.984 ευρώ!
Ποιός θα πληρώσει το Τέλος;
Υπάρχουν πολλά αντίστοιχα παραδείγματα βέβαια, μικρά και μεγάλα...
Για να δούμε ...


ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ! HABEMUS PAPAM?

Σύμφωνα με ασφαλείς μας πληροφορίες σε χθεσινοβραδυνή συνεδρίαση της παράταξης της πλειοψηφίας του Δήμου αποφασίστηκε ότι νέα πρόεδρος του Αετοπουλείου θα είναι η Τζίνα Πούλου με αντιπρόεδρο τον Άρη Νόμπελη.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Το Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Χαλανδρίου καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011, στις 15:00, στο Κέντρο Νεότητας (Δαναΐδων & Αντιγόνης).

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Συζήτηση και διαμόρφωση σχεδίου αντίδρασης στα νέα μέτρα.

2. Απολογισμός εκδηλώσεων που έγιναν στη Ρεματιά υπό την αιγίδα του Συλλόγου.

Επειδή οι καιροί είναι εξαιρετικά δύσκολοι και πρωτόγνωροι σε ότι αφορά την επίθεση στους εργαζόμενους παρακαλούμε να είμαστε όσο δυνατόν περισσότεροι, για να αντιδράσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ως εργαζόμενοι πρέπει να πάρουμε άμεσα πρωτοβουλίες και να καθορίσουμε ένα βασικό πλαίσιο και προσανατολισμό για τη στάση μας απέναντι στις διαμορφούμενες συνθήκες.Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Αλέκος Βαρβέρης
Ο Γραμματέας

Γιώργος Ανδρεδάκης


ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΧΡΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με το νομικό σύμβουλο του δημάρχου Βασίλη Κουνέλη και του ζητήσαμε την άποψή του για το θέμα που εχθές ήταν το μείζον θέμα συζήτησης σε όλο το Χαλάνδρι.

Ο Βασίλης Κουνέλης μας ειπε ότι δεν υπάρχει καμία διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση που να επιβάλλει την ανάκληση της αδείας της ταβέρνας ΠΑΝΤΕΛΗΣ και ότι περισσότερα θα μας πει την Πέμπτη.

ΟΚ! Περιμένουμε.

ΥΓ.:
Από την αντιπολίτευση δεν είχαμε αντίδραση παρά το ότι την ζητήσαμε.

Από τον Νοέμβριο του 2010 είχαν αποφασιστεί 60.000 απολύσεις στο Δημόσιο!

Μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη από το ΠΑΡΟΝ της προηγούμενης Κυριακής

http://www.paron.gr/v3/new.php?id=70538&colid=&catid=34&dt=2011-09-25%200:0:0

D.W.: Όταν η Ελλάδα χάριζε στη Γερμανία τα χρέη της και τη βοηθούσε να αναπτυχθεί‏

 
Όταν η Ελλάδα χάριζε στη Γερμανία τα χρέη της
Οι δύο στους τρεις Γερμανούς απορρίπτουν τη χορήγηση περαιτέρω οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα προκειμένου η Αθήνα να αποφύγει τη χρεοκοπία, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση για λογαριασμό του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Αυτό ωστόσο που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι Γερμανοί είναι ότι μετά τον Β` Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες που βοήθησαν την ηττημένη Γερμανία να ορθοποδήσει, σημειώνει ο Γιούργκεν Κάιζερ, συντονιστής της πρωτοβουλίας erlassjahr.de.
«Χωρίς τη μείωση του χρέους το οικονομικό θαύμα θα καθυστερούσε πολλά χρόνια»
O Γιούργκεν Κάιζερ υπενθυμίζει τις διεθνείς διαπραγματεύσεις του 1953 στο Λονδίνο με αντικείμενο την άφεση του γερμανικού χρέους. Η γερμανική αντιπροσωπεία επεδίωξε και πέτυχε οι 22 χώρες, με τις οποίες διαπραγματεύτηκε, να παραιτηθούν από ένα μεγάλο μέρος των αξιώσεών τους, καθώς οι υποχρεώσεις από το σχέδιο Μάρσαλ και τις επανορθώσεις του Α` Παγκοσμίου Πολέμου ήταν για τη Γερμανία δυσβάσταχτες. Το γερμανικό αίτημα ικανοποιείται. Οι 22 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, παραιτούνται από το 50% των αξιώσεών τους. Ήταν μια ανάσα για τους Γερμανούς, η οποία συνέβαλε στην επίτευξη του «οικονομικού θαύματος», λέει ο Γιούργκεν Κάιζερ και εξηγεί: «Το ποσοστό του γερμανικού χρέους επί του ΑΕΠ ήταν τότε κατά πολύ μικρότερο από αυτό που έχουν σήμερα η Ελλάδα και κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι η άφεση του χρέους οδήγησε στο οικονομικό θαύμα, αλλά χωρίς αυτήν το οικονομικό θαύμα θα καθυστερούσε πολλά χρόνια».
«Να δοθεί σήμερα στην Ελλάδα η δυνατότητα συντεταγμένης αναδιάρθρωσης»
Σε κάθε περίπτωση, η γερμανική οικονομία σημείωσε την χρονιά εκείνη καταπληκτικές επιδόσεις. Σε διάστημα δέκα ετών το γερμανικό ΑΕΠ διπλασιάστηκε. Η γερμανική οικονομία δεν αναπτύχθηκε ποτέ τα επόμενα χρόνια με τόσο υψηλούς ρυθμούς όσο στη δεκαετία μετά τη Συμφωνία του Λονδίνου.
Η πρωτοβουλία erlassjahr.de είναι ένας σύνδεσμος χριστιανικών και άλλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται υπέρ της μείωσης του χρέους διαφόρων χωρών. Και όπως εκτιμά ο Γιούργκεν Κάιζερ, η Συμφωνία του Λονδίνου μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τη διαχείριση του χρέους των υπερχρεωμένων χωρών και κυρίως της Ελλάδας. «Η συνέχιση της χρηματοδότησης της κρίσης δεν έχει κανένα νόημα. Το θεμελιώδες ερώτημα που τίθεται, είναι τι θα γίνει στη συνέχεια. Η συζήτηση για το εάν είναι δυνατή η αποβολή της Ελλάδας από την ευρωζώνη δεν έχει κανένα νόημα. Νομικά είναι άτοπη και οικονομικά ανόητη. Το ζήτημα είναι όπως τότε στη Γερμανία, να δοθεί σήμερα στην Ελλάδα η δυνατότητα συντεταγμένης αναδιάρθρωσης του χρέους της. αυτό δηλαδή που αποκαλούμε συντεταγμένη πτώχευση», επισημαίνει ο κ. Κάιζερ.
Johannes Beck/Σταμάτης Ασημένιος


Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *