Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΙΤΙΚΗΣ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 18η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.        Ψήφισμα για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP).

2.        3η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.

3.        Κατ΄ αρχήν έγκριση μίσθωσης οικοπέδου για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας.

4.        Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού Ο.Ε. 2015 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

5.        Τροποποίηση (συμπλήρωση) της υπ΄ αριθμ. 274/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «ΦΛΥΑ» Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Χαλανδρίου».

6.        Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης.

7.        Απαλλαγή από επιβολή τροφείων (κατά το ήμισυ) σε βρέφη και νήπια τμημάτων Προσχολικής Αγωγής.

8.        Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο.

9.        Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής και επαναπίστωση ποσού στο επόμενο οικονομικό έτος.

10.     Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

11.     Καταβολή ή μη τελών εκταφής.

12.     Έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ποσού 95.990,50 €.

13.     Έγκριση σκοπιμότητας για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Χαλανδρίου», Ο.Ε. 2016.

14.     Τροποποίηση της εκπαιδευτικής βαθμίδας της ειδικότητας Φυλάκων προκειμένου να εκδοθεί απόφαση κατανομής για συνολικά επτά (7) ατόμων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

15.     Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης.

16.     Επιχορήγηση του Σκακιστικού Ομίλου Χαλανδρίου με ποσό 2.980,00 € για την πραγματοποίηση σκακιστικών εκδηλώσεων.

17.     Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ένωση Αρκάδων Χαλανδρίου» με ποσό 2.652,10 € για την πραγματοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Αιώνια Αρκαδία -  Φωνές που σπάνε τα δεσμά».

18.     Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ένωση Ηπειρωτών Χαλανδρίου» με ποσό 2.990,00 € για την πραγματοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Άστραψεν η Ανατολή – ένα ταξίδι από τη Σμύρνη και την Κων/πολη στην Πρέβεζα και τα Γιάννινα».

19.     Έγκριση σκοπιμότητας & έγκριση πίστωσης ποσού για πραγματοποίηση εκδήλωσης που συνδιοργανώνει ο Δήμος Χαλανδρίου με το 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου στο πλαίσιο του προγράμματος στρατηγικής σύμπραξης Erasmus+ με τίτλο «Για έναν κόσμο πιο πράσινο: Ας αφήσουμε τα παιδιά να δράσουν».

20.     Έγκριση χορηγίας δωρεάν συμμετοχής στα προγράμματα του Δήμου, των παιδιών που θα κληρωθούν στη γιορτή λήξης του 11ου Μαραθώνιου Ανάγνωσης.

21.     Λήψη απόφασης για την υλοποίηση προγράμματος καλοκαιρινής φύλαξης με δημιουργική απασχόληση μαθητών δημοτικών & νηπιαγωγείων σε έξι (6) σχολικά συγκροτήματα.

22.     Κατανομή ποσού 114.767,59 € Β΄ δόσης Ο.Ε. 2016 για χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών.

23.     Λήψη απόφασης για έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων του 5ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου.

24.     Λήψη απόφασης για έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων του 2ου Γυμνασίου Χαλανδρίου.

25.     Λήψη απόφασης για έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων του 7ου Γυμνασίου Χαλανδρίου.

26.     Λήψη απόφασης για τα τέλη ενοικίασης – παραχώρησης του Ευριπίδειου Θεάτρου Ρεματιάς για το έτος 2016.

27.     Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση δαπάνης για την ενοικίαση φωτιστικών μηχανημάτων και την παροχή υπηρεσιών χειρισμού της φωτιστικής κάλυψης για τις εκδηλώσεις στο Θέατρο Ρεματιάς.

28.     Έγκριση σκοπιμότητας και πίστωσης δαπάνης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Χαλανδρίου στις 31 Μαΐου 2016 στο Θέατρο Ρεματιάς.

29.     Έγκριση εκμίσθωσης της καντίνας του Θεάτρου Ρεματιάς την περίοδο των πολιτιστικών καλοκαιρινών εκδηλώσεων.

30.     Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης για τη δημιουργία, παραγωγή και αναπαραγωγή μουσικού cd της Δ/νσης Πολιτισμού.

31.     Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού για την συνεργασία του Τμήματος Φιλαρμονικής & Μουσικής Εκπαίδευσης με επαγγελματία ηχολήπτη για την κάλυψη των αναγκών των εκδηλώσεων του Δήμου.

32.     Παραχώρηση κολυμβητηρίου Αθλητικού Κέντρου «Νικ. Πέρκιζας».

33.     Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 354/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

34.     Ορισμός μελών επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου «Συνέχιση και αναβάθμιση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Χαλανδρίου» στα πλαίσια της πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συμβουλευτικό κέντρο Δήμου Χαλανδρίου» με MIS 5000889.

35.     Αντικατάσταση μελών επιτροπών παραλαβής τροφίμων 2016 της Διεύθυνσης Προσχολικής αγωγής και συγκρότηση νέας λόγω νεοσυσταθέντος τμήματος για το 2016 (Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ).

36.     Έγκριση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και της ECOELASTIKA Α.Ε. για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών.

37.     Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», Α.Μ. 41/2016 προϋπολογισμού 73.800,00 €.

38.     Έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

39.     Λήψη απόφασης αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας «Εργασίες επισκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών» με ίδια μέσα.

40.     Έγκριση 2ου Τελικού και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου», Α.Μ. 4/14.

41.     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», Α.Μ. 09/10.

42.     Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ΑΜ. 04/15.

43.     Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 665Α επί της οδού Λευκωσίας, στη θέση «Κάτω Χαλάνδρι» του Δήμου Χαλανδρίου, σε εκτέλεση των υπ΄ αριθμ. 15108/14-05-2007, 8084/28-11-2008 και 15569/15-07-2009 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ "ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ" - ΓΙΑΤΙ;

Το γεγονός ότι υλοποιήθηκε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ η απόφαση της Περιφέρειας και του Δήμου Βριλησσίων - που είχε υπογραφεί τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ από τον δήμαρχο κο Μανιατογιάννη - άρα από τότε προασπαθεί να βρεί ΛΟΓΙΚΗ λύση και μάλιστα το παράκανε με την υποχωρητικότητα - και το γεγονός ότι η ΠΛΑΤΕΙΑ κάνει ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ρεπορτάζ για το θέμα και δεν υλοποιεί την "γραμμή" έχει προκαλέσει την αντίδραση των εμπλεκομένων.

Επειδή θα μάθουν οι νέοι αναγνώστες μας λοιπόν ότι όταν εμείς κάνουμε ρεπορτάζ - ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΟΥΜΕ - έχουμε εξετάσει το θέμα σε βάθος άρα η πεπατημένη των "κατά συνθήκη διαψεύσεων" εδώ ΔΕΝ ΠΙΑΝΕΙ ας δούμε μερικά έγγραφα.

Με πρώτα τις αποφάσεις σφράγισης από την Περιφέρεια και τον δήμο Βριλησσίων.
Αναφέρονται και οι δύο σε "ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ".

Και αναρωτιώμαστε: ΓΙΑΤΙ;

 Κάνανε λάθος τα αρμόδια όργανα που αναφέρονται σε "γήπεδο του ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ" και όχι στον επιχειρηματία - που είναι "άλλο" και "άλλο" ο σύλλογος;
Ή δεν κάνανε λάθος τα αρμόδια διοικητικά όργανα και εξέδωσαν έτσι τις αποφάσεις γιατί ακριβώς αλλιώς δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν, αφού ο σύλλογος ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ στο όνομά του και άρα σε αυτόν στρέφονται οι αποφάσεις της διοίκησης;

Πάντως το γήπεδο δεν είναι ούτε του επιχειρηματία, ούτε του συλλόγου.

Είναι του δήμου Βριλησσίων.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΑΚΛΕΙΤΕ ΜΕ "ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ" ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΥΒΡΕΙΣ.

ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ


 (ΤΟ LINK ΕΔΩ: http://www.kentavrosfc.gr/index.php/kentavros/history)

ΞΕΚΙΝΗΜΑ...Η ιστορία μας
Εκεί στα τέλη του 2002, φθινόπωρο ήταν, μία παρέα ανθρώπων, 29 ακριβώς, με πολλά κοινά γνωρίσματα, σκέψεις, προβληματισμούς αλλά και αγωνία για το μέλλον των παιδιών μας, συναντηθήκαμε σε ένα μικρό γηπεδάκι (5Χ5) της περιοχής Σισμανογλείου.

Με τη σκέψη ότι με τον Αθλητισμό και – ιδιαίτερα - με το ελκυστικό για τα παιδιά Ποδόσφαιρο, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολλά διαχρονικά αλλά και επίκαιρα προβλήματα αποφασίσαμε να ιδρύσουμε ένα Σύλλογο μέσα από τον οποίο, οργανωμένα και ταξινομημένα, να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις ευρύτερες αγωνίες μας. Διαχρονικά προβλήματα όπως το κάπνισμα, τα ναρκωτικά, ο αλκοολισμός κ.α., άλλα και σύγχρονα της εποχής μας – εσωστρέφεια, κατάθλιψη, ηλεκτρονικά παιχνίδια, έλλειψη επικοινωνίας, κλειστοί χώροι, αποκοινωνικοποίηση κ.α. πιστεύουμε ότι αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω του Αθλητισμού και, κυρίως, του καλού και ελκυστικού Ποδοσφαίρου.


ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ


Το 2005 ο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» συναντιέται και προσεταιρίζεται στην οικογένεια του FAMILY SPORTS CLUB. Με απόλυτη ταύτιση απόψεων, φιλοσοφίας και στόχων με τον Πρόεδρo του Family Spοrts Club ΡΕΝΕ ΚΟΕΝ επέρχεται ιστορική συμφωνία για το Σύλλογο, ανοίγονται νέοι στόχοι και μεγαλύτερες προοπτικές.

Οι άρτιες εγκαταστάσεις του Club, η λειτουργικότητα και η καλαισθησία του χώρου δίνουν –στην κυριολεξία- στέγη στα φιλόδοξα οράματα μας.

ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΜΝΑΖΟΥΜΕ – ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΜΕ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣΤου δώσαμε την επωνυμία «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» σηματοδοτώντας μέσω του μυθικού αυτού προσώπου τους στόχους μας, τη φιλοσοφία μας. Αυτός ο καταπληκτικός συνδυασμός της Ταχύτητας και της Δύναμης του αλόγου με τη Σοφία, το Πνεύμα  και την Ωριμότητα του ανθρώπου είναι ο στόχος μας, το επιζητούμενο για μας στον Αθλητισμό και το σωστό ποδόσφαιρο.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΘΕΛΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΘΕΛΕΙ ΔΥΝΑΜΗ…
…ΘΕΛΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΟ !

Πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου ΜΑΝΙΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ και η επί σειρά ετών Γεν. Γραμματέας ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. Αλλά και άλλοι παρόντες και μη, όπως ο εκλιπών ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ο οποίος επί τέσσερα συνεχή έτη είχε σημαντική και καθοριστική προσφορά, τόσο στην ίδρυση όσο και στην ανάπτυξη του Συλλόγου.


Oi ύβρεις και οι χαρακτηρισμοί σας δεν μας αγγίζουν
Τι ακριβώς θέλατε να διαψεύσετε αλήθεια;
ΑΦΟΥ ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΟΛΑ;

Κατά τα άλλα ΣΥΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την άνοδό σας στην Α ΕΠΣΑ, καλή συνέχεια στο αθλητικό σας έργο ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΧΕΤΟ αυτό με το θέμα της διαχείρισης της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΗΣ.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ - ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΑΙΔΙΑ