Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Σκουρλέτης στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ: Η απλή αναλογική θα θεσπιστεί"Το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού συστήματος ίσως είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα ζητήματα των επερχόμενων αλλαγών, με την έννοια ότι από πολύ νωρίς η Κυβέρνηση αποσαφήνισε τη θέση της. Η απλή αναλογική θα θεσπιστεί. ", σημείωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης, μιλώντας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

Ακόμη ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε:

Πάνω σε αυτή τη βάση, γίνεται ήδη μια συζήτηση για τις δικλείδες ασφαλείας που θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο. Εξετάζονται επιλογές όπως η αξιοποίηση της λευκής ψήφου με τρόπο που να διευκολύνει δημιουργικά στην επίλυση ενός επίμαχου θέματος, όπως η έγκριση ενός Προϋπολογισμού, ή ενός Τεχνικού Προγράμματος. Ακόμη, η κατάτμηση των προτεινόμενων αποφάσεων, ώστε η διαφωνία σε ένα θέμα να μη συνεπάγεται την ολοκληρωτική απόρριψή τους, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα σημεία τριβής. 

Εάν υπάρχουν σκέψεις που μπορούν να εμπλουτίσουν αυτόν τον προβληματισμό, είμαστε πρόθυμοι να τις ακούσουμε.

θέλω να τονίσω ότι η ταύτιση της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την απλή αναλογική, αδικεί τις προσπάθειες όλων μας. Στο ερώτημα εάν η απλή αναλογική θα λύσει τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης, η απάντηση είναι ότι η επίλυση των προβλημάτων δεν εξαρτάται από μία και μόνη παρέμβαση, όσο σημαντική κι αν είναι αυτή. Στο ερώτημα, όμως, εάν η Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη την απλή αναλογική, απαντούμε απερίφραστα ναι. 

Την έχει ανάγκη για πολλούς λόγους που σχετίζονται με την λαϊκή συμμετοχή και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών. 

Την έχει ανάγκη επειδή η θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας υπηρετείται από την απλή αναλογική στον μέγιστο βαθμό κι αυτό, τελικά, συνιστά ένα ισχυρό θεσμικό «τείχος προστασίας» που δεν εξαρτάται από την ικανότητα ή μη των προσώπων, αλλά από τις ανάγκες, την κρίση και τις επιλογές των πολιτών.

Την χρειάζεται επειδή η αυτοτέλεια των δήμων δεν μπορεί να υποστηριχθεί επαρκώς στη βάση της διακυβέρνησης με τις ψήφους των άλλων. Επειδή πρέπει, επιτέλους, οι έδρες να κατανέμονται στη βάση της πραγματικής εκλογικής δύναμης και όχι ένα παραμορφωτικό σύστημα να τις υφαρπάζει στο όνομα της ισχυρής διακυβέρνησης, η οποία ακόμη και σήμερα δεν είναι εγγυημένη. 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι για τα περισσότερα τοπικά ζητήματα οι λύσεις είναι προφανείς και συγκεντρώνουν ευρύτερες συναινέσεις. Θεωρώ ότι η απλή αναλογική μπορεί να λειτουργήσει αναζωογονητικά φέρνοντας νέες δυνάμεις στο προσκήνιο. Να ενδυναμώσει την κουλτούρα των συνεργασιών και να επιτρέψει τη διακίνηση περισσότερων ιδεών ως προς τη διαχείριση των τοπικών ζητημάτων. 

Στη βάση όλων αυτών:

· Καθιερώνεται ως εκλογικό σύστημα και για τους δύο βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η απλή αναλογική για το σύνολο των εδρών των οικείων Συμβουλίων.

· Η διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών αποσυνδέεται από το χρόνο διεξαγωγής των ευρωεκλογών.

· Κατηγορίες κωλυμάτων εκλογιμότητας – όπως η γενική απαγόρευση να θέσουν υποψηφιότητα όλοι όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Δημόσιο, ακόμα και ορισμένου χρόνου (λ.χ. δίμηνη, πεντάμηνη κ.λπ. σύμβαση εργασίας) – οι οποίες περιορίζουν υπέρμετρα σε σύγκριση με τον επιδιωκόμενο σκοπό το δημοκρατικό δικαίωμα συμμετοχής στα τοπικά δημόσια πράγματα, εξορθολογίζονται.

· Διευκολύνεται η συμμετοχή μικρών παρατάξεων, ομάδων πολιτών και τοπικών κινημάτων, καθώς η ανάδειξη των οργάνων των Κοινοτήτων (Συμβούλια) αποσυνδέεται από την ανάδειξη του κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου, με την έννοια ότι ένας συνδυασμός μπορεί να κατέλθει και αυτοτελώς σε μία μόνο Κοινότητα και, αντίστροφα, ένας συνδυασμός υποψηφίων για το κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο δεν απαιτείται να καταρτίζει ψηφοδέλτιο και για τις Κοινότητες.

· Εισάγεται η εκλογή με ενιαίο (όχι δηλαδή παραταξιακό) ψηφοδέλτιο των μονομελών οργάνων-εκπροσώπων των πολύ μικρών Κοινοτήτων.

Αλλαγές σε επίπεδο Διοίκησης

· Η συγκρότηση όλων των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των Περιφερειών αντιστοιχίζεται στην αναλογική συγκρότηση των οικείων Συμβουλίων. Όπως είναι λογικό, το σύστημα της απλής αναλογικής, ως βασικός μηχανισμός εκδημοκρατισμού, διαχέεται στο σύνολο της οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ.

· Σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και, δευτερευόντως, της Οικονομικής Επιτροπής, στο βαθμό που μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικά σε χαμηλότερο επίπεδο, μεταβιβάζεται στις Κοινότητες.

· Ενισχύονται και θεσμοποιούνται οι διαδικασίες προκαταρκτικής διαβούλευσης, πριν την εισαγωγή και ψήφιση σημαντικών θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαμόρφωση συναινέσεων.

Θεσμοί Κοινωνικής Συμμετοχής και Ελέγχου

· Θεσμοθετείται η διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων, όχι μόνο μετά από πρωτοβουλία των οργάνων του Δήμου, αλλά και κατόπιν λαϊκής πρωτοβουλίας.

· Ο θεσμός του δημοψηφίσματος επεκτείνεται και σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί έγκυρα τοπικό δημοψήφισμα, ακόμα και για θέματα που δεν ανάγονται στη με τη στενή έννοια αρμοδιότητα των ΟΤΑ, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή (συμβουλευτικού υποχρεωτικά στην περίπτωση αυτή) δημοψηφίσματος για κάθε θέμα τοπικού ενδιαφέροντος. Για ειδικότερα δε, ζητήματα  προβλέπεται απλοποίηση της διαδικασίας διενέργειας τοπικών δημοψηφισμάτων, με ταυτόχρονη αποσύνδεση του θεσμού από τη βούληση της κεντρικής εξουσίας και ενδυνάμωση του κοινωνικού ελέγχου. Υπενθυμίζεται η περίπτωση του δημοψηφίσματος που έγινε – άτυπα, ωστόσο – για την ΕΥΑΘ από Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο κατέδειξε ότι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στην τοπική κοινωνία και να ζητά με θεσμικό τρόπο τη γνώμη της, ακόμα και για μείζονος τοπικής σπουδαιότητας θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου ή της Περιφέρειας με τη στενή έννοια

Κυρίες και κύριοι.

ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αρχίζει σήμερα στα Γιάννενα το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, όπου θα συζητηθεί η αναμενόμενη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση και η προτεινόμενη από την κυβέρνηση αλλαγή στο εκλογικό σύστημα στην ΤΑ με καθιέρωση συστήματος απλής αναλογικής αντί του σημερινού τερατώδους εκλογικού συστήματος.

Το συνέδριο μπορείτε να παρακολουθήσετε σε livestreaming μέσω του καναλιού youtube της ΚΕΔΕ.
Η κρίσιμη ομιλία του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη για το θέμα είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 12 το μεσημέρι.Το πρόγραμμα της σημερινής πρώτης μέρας του συνεδρίου:
Καλωσόρισμα:
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.
Θωμάς Μπέγκας, Δήμαρχος Ιωαννιτών
Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου

Χαιρετισμοί:
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμος
Γιάννης Λώλος, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Ηπείρου, Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Κώστας Αγοραστός, Πρόεδρος ΕΝ.Π.Ε., Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Νίκος Τράκας, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.
Μάρκος Δαρδαμάνης, Πρόεδρος Π.Ο.Π. – Ο.Τ.Α.
Κυριάκος Ξυδιάς, Μέλος Ε.Ε. Ένωσης Δήμων Κύπρου Δήμαρχος Γερμασόγειας
Ανδρέας Κιτρομηλίδης, Πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου
Musa Hadid, Πρόεδρος Ένωσης Τοπικών Αρχών Παλαιστίνης
Frederic Vallier, Γενικός Γραμματέας Συμβουλίου Δήμων & Περιφερειών της Ευρώπης (C.E.M.R.)


12:00 – 12:30 Ομιλία από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη


12:30 – 13:30 Τοποθετήσεις Πολιτικών Αρχηγών ή εκπροσώπων Πολιτικών

Κομμάτων που συμμετέχουν στο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

13:30 – 14:00 Εισήγηση Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ε.Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Γιώργο Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου

14:00 – 15:00 Διάλειμμα

15:00 – 16:30 Τοποθετήσεις επικεφαλής Αυτοδιοικητικών παρατάξεων:
Ευάγγελος Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης,

Εκπρόσωπος παράταξης «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση»
Απόστολος Κοιμήσης, Δήμαρχος Αμφιλοχίας,

Επικεφαλής παράταξης «Αυτοδιοικητικό Κίνημα»
Γιώργος Ιωακειμίδης, Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη,

Επικεφαλής παράταξης «Νέα Αυτοδιοίκηση»
Δημήτρης Μπίρμπας, Δήμαρχος Αιγάλεω,

Επικεφαλής παράταξης «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία»
Αναστάσιος Κανταράς, Δημοτικός Σύμβουλος Πολυγύρου,

Εκπρόσωπος Συντονισμού Αιρετών
Ελπίδα Παντελάκη, Δημοτική Σύμβουλος Πειραιά,
Εκπρόσωπος παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»

16:30 – 18:00 Τοποθετήσεις Προέδρων Π.Ε.Δ. (*) και Δημάρχου Αθηναίων

Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων
Νίκος Σαράντης, Π.Ε.Δ. Αττικής
Λάζαρος Κυρίζογλου, Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας
Γιώργος Κωτσός, Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας
Γιώργος Παπαναστασίου, Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας
Δημήτρης Καμπόσος, Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου
Ευάγγελος Λαμπάκης, Π.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Βασίλης Λαμπρινός, Π.Ε.Δ. Κρήτης
Λουκάς Υπερήφανος, Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας
Γιάννης Λώλος, Π.Ε.Δ. Ηπείρου
Γιάννης Βοσκόπουλος, Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας
Φώτης Χατζηδιάκος, Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου
Σπύρος Γαληνός, Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου
Αλέξανδρος Παρίσης, Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων

(*) Η σειρά των 5λεπτων τοποθετήσεων γίνεται σύμφωνα με την πληθυσμιακή κατάταξη των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ)

18:00 – 19:00 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Αυτοδιοίκηση


Ομιλητές:
Νίκος Παππάς, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης
Όλγα Γεροβασίλη, Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Ειδική Συνεδρία:
Η Κ.Ε.Δ.Ε. στη νέα εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού: Παρουσίαση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης & μηχανισμός υποστήριξης των ΟΤΑ

Ομιλητές:
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.
Γιάννης Τσιάμης, Πρόεδρος Επιτροπής Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης Κ.Ε.Δ.Ε., Δημοτικός Σύμβουλος Ορχομενού
Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Director Crowdpolicy


«Υποδομές και δράσεις ψηφιακής επικοινωνίας και καινοτομίας της Κ.Ε.Δ.Ε.
19:00 – 20:00 ➢ Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου στην Αυτοδιοίκηση

Σωτήρης Παπαδημητρίου, Πολιτικός Επιστήμονας - Σύμβουλος Επικοινωνίας Κ.Ε.Δ.Ε.
Παρουσίαση Μελέτης Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) για τα Ευρωπαϊκά εκλογικά συστήματα & τρόπους διακυβέρνησης
Δημήτρης Ζαφειριάδης, Σύμβουλος Στρατηγικής της ΜΙΛΗΤΟΣ Συμβουλευτικής


20:00 – 20:15 Mrs. Alina Tatarenko – Επικεφαλής του Κέντρου Εμπειρογνώμων για τις Μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Directorate General II - Democracy - Συμβούλιο της Ευρώπης

20:15 Λήξη εργασιών πρώτης μέρας
Εκδήλωση με παραδοσιακούς Ηπειρώτικους χορούς από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμων Ιωαννιτών

Αντί δείπνου το αντίστοιχο ποσό θα διατεθεί στο Δήμο Μάνδρας

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΛΑΕ Χαλανδρίου: Μια οφειλόμενη απάντηση στον Δήμαρχο Χαλανδρίου

Aποφύγαμε έως τώρα να εμπλακούμε ως ΛΑΕ στο επικοινωνιακό όργιο στο οποίο έχει επιδοθεί ο δήμαρχος Χαλανδρίου για να μη ρίξουμε λάδι στη φωτιά που τόσο καιρό συνδαυλίζει. Η παραποίηση της αλήθειας και οι χειρισμοί έχουν ξεπεράσει πια κάθε όριο. Για το λόγο αυτό αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε στον δήμαρχο και τους ακόλουθούς του στα μέσα μαζικής δικτύωσης τα ακόλουθα:
α. Από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν αποχωρήσει από τη δημοτική ομάδα διατυπώνοντας μεγαλύτερες ή μικρότερες πολιτικές διαφωνίες δώδεκα δημοτικοί σύμβουλοι. Από αυτούς μόνον οι πέντε ανήκαν στη ΛΑΕ. Οι υπόλοιποι ήταν ανένταχτοι αριστεροί ή ελευθεριακοί, ενώ δύο ήταν ενταγμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ, η μία μάλιστα μέχρι την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

β. Από την παράταξη που υπήρξε από τα πιο ελπιδοφόρα εγχειρήματα στο χώρο της πόλης (και όχι μόνο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) απομένει, μόνο ένας κενός περιεχομένου τίτλος.
-Η ενσωμάτωση στο ρεύμα του ΤΙΝΑ (Δεν Υπάρχει Εναλλακτικη).
-Ο δημαρχοκεντρισμός και οι αυταρχικές πρακτικές.
-Η συναλλαγή με το βαθύ κυβερνητικό κέντρο και η ένοχη σιωπή για τις τωρινές μνημονιακές πολιτικές (με πιο πρόσφατη την άρνηση έκδοσης ψηφίσματος καταδίκης του 4ου μνημονίου από το Δ.Σ.).
-Η περιφρόνηση των συνδικαλιστικών οργάνων και κατακτήσεων.
-Η συχνή δημόσια διαπόμπευση εργαζομένων.
-Ο ορυμαγδός ψεμάτων και καταστροφολογίας περί μη πληρωμής των εργαζομένων και επικείμενης καταστροφής της πόλης.
-Η «αυριανικού» τύπου αντιμετώπιση όσων ασκούν κριτική από αριστερά με λογικές σύγκρουσης δύο κόσμων/ φωτός – σκότους και η επίκληση της γνωστής θεωρίας περί σύγκλισης των δύο άκρων.
-Η επανειλημμένη άσκηση πολιτικού bullying (με πιο πρόσφατο σύμπτωμα το απειλητικό τηλεφωνικό μήνυμα σε ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους, το οποίο μάλιστα καταδίκασε με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο).
δεν ερμηνεύουν μόνο τη σταδιακή αποψίλωσή της παράταξης. Δεν αποτυπώνουν απλώς μια διαδικασία πολιτικής μετάλλαξης.
Φανερώνουν, δυστυχώς, την ανοχή σε ένα ύφος και ήθος που δεν έχει σχέση με το αξιακό σύστημα της αριστεράς.

Είναι πλέον εμφανές ότι με αυτό το ύφος και ήθος ο δήμαρχος στοχεύει να απευθυνθεί σε άλλα ακροατήρια, μιας και η πολιτική πρόσδεση της παράταξης στον μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση καθώς και οι πολιτικές επιλογές των συμμαχιών της εντός της πόλης την οδηγούν ολοένα και πιο μακριά από τον κόσμο που την ανέδειξε στη δημαρχία, δηλαδή τον κόσμο της Αριστεράς. Για αυτό άλλωστε εδώ και καιρό με μικροπολιτική σκοπιμότητα στοχοποιεί την Λαϊκή Ενότητα και τον ευρύτερο χώρο της αντισυνδιαχειριστικής και αντιμνημονιακής Αριστεράς, είτε ορίζοντάς τον υπεύθυνο για όλα τα δεινά της πόλης, είτε ταυτίζοντας τον με την ΟΝΝΕΔ, την Νέα Δημοκρατία και το παλιό μνημονιακό προσωπικό. Η πραγματικότητα δείχνει το ποιος συνεργάζεται με καθεστωτικές και μνημονιακές δυνάμεις, για αυτό και δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τον Δήμαρχο στον πολιτικό κατήφορο που έχει πάρει.

Εμείς θα εξακολουθήσουμε να βρισκόμαστε στο δρόμο και να αγωνιζόμαστε ενάντια σ΄ αυτό το σύστημα και το μνημονιακό, παλιό και νέο, πολιτικό προσωπικό. Δίνουμε το παρών κάθε Τετάρτη στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου παλεύοντας στην πράξη το μνημόνιο και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που προωθεί τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας και στην πόλη μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών. Αυτό είναι άλλωστε και το πεδίο όπου η αριστερά εν τέλει θα κριθεί.


ΛΑΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

11ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Μ.Μ.Α.), ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΑΣΩ


σε συνεργασία με το ΙΑΣΩ

Στο πλαίσιο του ετήσιου εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2017 με θέμα «Στηρίζουμε το θηλασμό ΜΑΖΙ», θα πραγματοποιηθεί το «11ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού» του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθηνών (Σ.Ε.Μ.Μ.Α.), σε συνεργασία με το ΙΑΣΩ από τη Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου έως το Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2017 (Advanced Course), στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας, έχει διάρκεια 35 ώρες και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF. Το επιστημονικό πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει καταρτισθεί βάσει των Οδηγιών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, της UNICEF και της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού, με σκοπό τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στο Μητρικό Θηλασμό. Το «11ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού» μοριοδοτείται με 29 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν ως ομιλητές διακεκριμένοι επιστήμονες Επαγγελματίες Υγείας με πολυετή εμπειρία και συμβολή στην υποστήριξη, προαγωγή και προώθηση του Μητρικού Θηλασμού στη χώρα μας.

Τη Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ η Τελετή Έναρξης του Σεμιναρίου κατά την οποία θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Δρ. Γεώργιος Σταματίου, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ομίλου ΙΑΣΩ, ο κ. Εμμανουήλ Διακομανώλης, Καθηγητής Μ/Γ Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΑΣΩ και η κα. Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας Α’ Παιδιατρικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Χαιρετισμό θα απευθύνουν επίσης η κα. Βικτωρία Βιβιλάκη, RM PgCert MMedSc PhD, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΜΜΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινοτικής Μαιευτικής και η κα. Σοφία Μπίτη, Μαία, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης ΙΑΣΩ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΙΑ SMS ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Με 21 Ψήφους υπέρ και 20 (κατά και λευκά) το δημοτικό συμβούλιο Χαλανδρίου εξέδωσε ψήφισμα καταδίκης του Δημάρχου Χαλανδρίου Σίμου Ρούσσου για την αποστολή απειλητικού - εκφοβιστικού sms προς την ανεξάρτητη δημ. σύμβουλο Χρυσούλα Μάζη δύο ημέρες πριν από κρίσιμο δημ. συμβούλιο για την ψήφιση τεχν. προγράμματος και προϋπολογισμού.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ:

"Δύο μέρες πριν το τελευταίο κρίσιμο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος απέστειλε στη δημοτικό σύμβουλο Χρυσούλα Μάζη ένα απειλητικό sms. όχι μόνο απηύθυνε απαράδεκτους χαρακτηρισμούς προς τον επίσης δημοτικό σύμβουλο σύζυγό της Τ. Ευσταθίου, αλλά εκτόξευε απειλές για απαίτηση εξοντωτικών αποζημιώσεων, που θα οδηγούσαν στην επαγγελματική της καταστροφή. Είναι προφανές ότι μια τέτοια στάση θέτει ζήτημα δημοκρατίας. Είναι απαράδεκτη και αυταρχική η συγκεκριμένη στάση και το δημοτικό συμβούλιο την καταδικάζει. Δεν μπορεί η οποιαδήποτε πολιτική αντίθεση εντός δημοτικού συμβουλίου, να αποτελεί αντικείμενο απειλών και ποινικοποίησης.''Το ψήφισμα πρότεινε στο δημοτικό συμβούλιο ο επικεφαλής των ανεξαρτιτοποιηθέντων της ΛΑΕ Γρηγόρης Καλομοίρης, που είχε πρωτοστατήσει και ψηφίσει στην οικονομική επιτροπή να γίνει αγωγή - και μάλιστα με έξοδα του δήμου - στον επικεφαλής της παράταξης Χαλάνδρι Αλλάζουμε Πορεία Άγγελο Νταβία. Τότε δεν ήταν θέμα δημοκρατίας, ούτε ποινικοποίηση. 
Το προσωπικό SMS του δημάρχου προς την δημοτική σύμβουλο, είναι για την ΛΑΕ και τους υπόλοιπους των ΕΝΝΙΑ πιο σοβαρό δείγμα δημοκρατικού ελλείμματος ή ποινικοποίησης της αντίθετης άποψης από την έγκριση δαπάνης - από την οικονομική επιτροπή - για κατάθεση αγωγής προς δημοτικό σύμβουλο με την ψήφο τους.

ΤΟΤΕ ούτε η ΛΑΕ, ούτε η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ούτε ΚΑΝΕΝΑΣ δεν έφερα στο ΔΣ πρόταση έκδοσης ψηφίσματος.

Ο ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ  ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ.

Δεν δημοσιεύουμε το SMS, ούτε την ανάρτηση του Τάσου Ευσταθίου στο facebook που το προκάλεσε, σεβόμενοι την επιθυμία της Σούλας Μάζη, όπως την αναφέρει ο σύζυγός της Τάσος Ευσταθίου στο facebook, παρά το γεγονός ότι κάποιοι έσπευσαν να το περιλάβουν στο ρεπορτάζ τους.

Επιθυμία της συναδέλφου Σούλας Μάζη που για να εκφράζεται δια του facebook, δείχνει ότι μάλλον το έχει ήδη μετανιώσει που έγινε ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ.

Γι΄αυτό άλλωστε το διακινούμενο δελτίο τύπου - σε σχέση με αυτό που ψήφισαν στο ΔΣ - δεν περιέχει το κείμενο του SMS.

ΥΓ: Νταβίας και Βαρδουλάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ - ότι το ψήφισμα των ΛΑΕτζήδων τους τσουβαλιάζει τα λευκά με τα κατά είναι άλλο ένα δείγμα της "ποιότητας της δημοκρατίας" που υπερασπίζονται. Και το έκαναν για να μείνει ανοικτός ένας νηφάλιος δρόμος εξεύρεσης λύσης καταλλαγής. Και αυτό το αναγνωρίζει για τον κ.  Βαρδουλάκη και ο κ. Ευσταθίου στο fb.
Αλλά κάποιοι το μόνο που ήθελαν ήταν συναδελφικό αίμα.

ΥΓ2: Τάσο - χωρίς παρεξήγηση για την προτροπή και εντελώς συναδελφικά - και αν μου επιτρέπεις και συντροφικά - κάνε την αρχή μαζεύοντας εκείνο που άρχισε τον καβγά - ξέρεις τι εννοώ - από το μαμημένο το φατσομπούκι για να τελειώνει το καλαμπούρι και να μην τρέχουμε όλοι στα δικαστήρια. 
Και αν το συνεχίσει ο Ρούσσος - που ήταν σαφές στο δημοτικό συμβούλιο, από την τοποθέτησή του ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση, εδώ είμαστε.
Δεν είστε μόνοι αλλά και ο Σουλτάνος είχε ένα δίκιο σε αυτά που είπε στο ΔΣ, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι δεν είναι;
Δεν κάνω αναλυτικό ρεπορτάζ γιατί είναι ξεφτίλα για όλους μας.
Κάντε αυτό που σας λέει η συνείδησή σου και μην σας παρασύρουν. 
ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΑ ΛΥΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, έτσι δεν είναι;
Α.Ν.

Κυκλοφόρησε από την MLK η νέα δισκογραφική δουλειά της Τατιάνας Ζωγράφου με τίτλο "Φόραγε κίτρινο σκουφί".

Τατιάνα Ζωγράφου
«Φόραγε κίτρινο σκουφί»

Δεκαπέντε ολόφρεσκα τραγούδια της γνωστής τραγουδοποιού Τατιάνας Ζωγράφου μάς ταξιδεύουν με το κίτρινο αυτή τη φορά ντεσεβό της σε παράξενα παραμύθια, αλλόκοτους μύθους και αργυρά φεγγάρια.

Τους στίχους υπογράφουν οι Μαριάννα Αβούρη, Φίλια Δενδρινού, Τατιάνα Ζωγράφου, Ιουλίτα Ηλιοπούλου, Βεατρίκη Κάντζολα Σαμπατάκου, Ελισσάβετ Τάρη, Στέλλα Τζίβα και ο Μάκης Τσίτας.

Τα τραγούδια ενορχήστρωσε ο Δημήτρης Μπουζάνης και την επιμέλεια του CD έκανε ο Νίκος Πλατύραχος. Συμμετέχει η χορωδία των Αρσάκειων Τοσίτσειων Σχολείων, υπό τη διεύθυνση της Χριστίνας Βαρσάμη Κούκνη.

Στο CD τα τραγούδια ερμηνεύουν οι Δημήτρης Ζερβουδάκης, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Γιώργος Νταλάρας, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Ασπασία Στρατηγού, Νεφέλη Φασούλη, καθώς και οι λυρικοί τραγουδιστές Δημήτρης Αλεξανδρίδης, Τάσος Αποστόλου, Χριστίνα Γιαννακοπούλου, Κώστας Ζαμπούνης, Θωμάς Μασούρας, Δάφνη Πανουργιά, Έλενα Παπανικολάου, Κωστής Ρασιδάκις.

Η συνθέτρια Τατιάνα Ζωγράφου σημειώνει: «Φέτος έγινα 45 χρονών. Πόσο ακόμα θα μπορώ να γράφω τραγούδια για παιδιά; Γιατί, ξέρετε, θέλει πολύ κουράγιο όταν μεγαλώνει κανείς να επιμένει να είναι κοντά στα μικρά παιδιά. Φυσικά δεν ξέρω καν αν το καταφέρνω. Προσπαθώ πάντως, ακόμα. Ευτυχώς έχω τα παιδιά μου αλλά και τα παιδιά του σχολείου μου, ως δασκάλα μουσικής τους – κι αυτό βέβαια βοηθάει πολύ. Έχω επίσης τους μουσικούς μου. Κι αυτοί μεγαλώνουν, όμως μεγαλώνουμε μαζί. Παρέα. Πάντα αγαπημένοι. Βοηθούν και οι ερμηνευτές που πιστεύουν στην εργασία μου πάνω στο παιδικό τραγούδι και τη στηρίζουν. Τους ευχαριστώ πολύ για αυτό. Όλους. Τους έξοχους λυρικούς τραγουδιστές μας αλλά και τους τραγουδιστές που φωτίζουν με τις ερμηνείες τους όλο το ελληνικό ρεπερτόριο. Γνωστούς και λιγότερο γνωστούς, που όμως πάντα κάνουν με ακριβό τρόπο την τέχνη τους. Και φυσικά είμαι ευγνώμων στους στιχουργούς μου, που με τα ποιήματά τους γεμίζουν με εικόνες και χρώμα το μυαλό και τους δίσκους μου. Βέβαια κάνω πια σχεδόν έναν χρόνο για να κάνω έναν δίσκο, εννοώ να τον ηχογραφήσω. Βλέπετε όλα πάνε πιο αργά... Αλλά τι πειράζει; Ξανά λοιπόν μαζί, με 16 τραγούδια για παραμύθια, μύθους και φεγγάρια. Πετώντας όπως πάντα πάνω απ’ την πόλη με το κίτρινο καπέλο μου γιατί έχει πολύ ήλιο. Πιασμένοι χέρι χέρι με την Κιτρινοσκουφίτσα, τη μάγισσα Ευτέρπη και τον Ερωτευμένο γρύλο. Πάμε! Χαμός! Μπερδεύτηκαν τα παραμύθια! Πάμε να ψάξουμε μαζί, να βρούμε την αλήθεια. Κι αν κουραστούμε θα πάρουμε έναν μικρό υπνάκο κάτω απ’ τον έναστρο καλοκαιριάτικο ουρανό, αγκαλιά με το φεγγάρι. Και μετά θα μπούμε πάλι όλοι μαζί με τον Αλέξανδρο, τη Λεωνή και την Αριάδνη στο κίτρινο 2CV του ΚΕΧ και θα πετάξουμε πάλι, τραγουδώντας!»

Το 2CV του εξωφύλλου φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Χρήστος Κεχαγιόγλου

Ελληνικού σουρεαλισμού ακαταύπαστη συνέχεια

Ελληνικού σουρεαλισμού ακαταύπαστη συνέχεια 

Ο θάνατος της κοινής λογικής - είδος εν ανεπαρκεία:

Πουλάς ΟΠΛΑ!!! ,

Είναι δυνατόν, να τα πουλάς για να χρησιμοποιηθούν για .."ειρηνικούς λόγους"!!!;;;

Τα περί Υεμένης: προφάσεις εν αμαρτίαις ...

Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης , που στηρίζεται από το ΚΚΕ, καταψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου 2018.

Δε μας εκπλήσσει το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε ταυτίζεται με τους πολιτικούς και δημοσιονομικούς στόχους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και έρχεται να συμπληρώσει τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς αναδιανομής - σε όφελος του κεφαλαίου - του πλούτου που παράγει ο λαός μας.

 Οι κρατικοί προϋπολογισμοί των τελευταίων χρόνων όπως και ο φετινός είναι προσαρμοσμένοι στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021, στις κατευθύνσεις και τους στόχους της ευρωενωσιακής δημοσιονομικής πειθάρχησης που περιέχονται στο 3ο μνημόνιο που ψήφισε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ μαζί με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ, σε συνέχεια των προηγούμενων μνημονίων και βέβαια και στο 4ο .Εφαρμόζουν στην πράξη όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που ψηφίστηκαν με στόχο να αντιμετωπίσουν την καπιταλιστική κρίση σε βάρος της εργατικής τάξης και των πλατιών λαϊκών στρωμάτων για την ανάκαμψη της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων και την τόνωση της ανταγωνιστικότητά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο ευθυγραμμίζεται και η διοίκηση του Δήμου Χαλανδρίου, σε βάρος της εργατικής τάξης και των πλατιών λαϊκών στρωμάτων.

Ειδικότερα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού η διοίκηση αναφέρει:

«Δείκτης λειτουργικής αυτονομίας είναι η σχέση που δείχνει το ποσοστό συμμετοχής των ιδίων τακτικών εσόδων στο σύνολο των τακτικών εσόδων. Όσο αυξάνεται η τιμή του δείκτη τόσο αυξάνεται η ανεξαρτησία του Δήμου από την χρηματοδότηση της κεντρικής διοίκησης και έτσι μπορεί να προγραμματίζει τις οικονομικές του υποχρεώσεις με βάση τοπικές πήγες εσόδων (σελ.35)».

Από τα 65 εκ. ευρώ, που είναι το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού το 70-80% προέρχεται από τους εργαζόμενους που κατοικούν στο δήμο φόροι, τέλη κτλ.). Η διοίκηση όμως θεώρει ότι και το υπόλοιπο 20-30% που προέρχεται από την κρατική χρηματοδότηση πρέπει να κοπεί και να το αναζητήσει και αυτό από τους εργαζόμενους (τοπικές πηγές). Να διευκολυνθεί έτσι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ώστε να εφαρμόσει τις μνημονιακές της δεσμεύσεις, που τσακίζουν τη λαϊκή οικογένεια και προσθέτουν πλούτο σ’ αυτούς που δημιούργησαν την κρίση.

Είπε ο Δήμαρχος επίσης για τον προϋπολογισμό : «Αυτός ο προϋπολογισμός πήρε την έγκριση του παρατηρητηρίου, είναι δηλαδή προϋπολογισμός ισοσκελισμένος, ένας προϋπολογισμός πραγματικός και νόμιμος και αποτυπώνει την αντίληψη μας στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει αυτή η πόλη». Δηλαδή συμφωνεί με το παρατηρητήριο που «επέβαλαν» η ΕΕ, το ΔΝΤ και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ.Ο δήθεν «Αριστερός» δήμαρχος ξέχασε στο άψε σβήσε τα περί διεκδίκησης που ισχυρίζονταν στο παρελθόν!

Αποδέχεται στην πράξη την μείωση της κρατικής χρηματοδότησης του Δήμου και την κατακόρυφη αύξηση των λεγόμενων ιδίων εσόδων με αποτέλεσμα την αφαίμαξη των λαϊκών νοικοκυριών.

Όλος ο κουρνιαχτός περί δήθεν «καταστροφής» αν δε ψηφιστεί αυτός ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός γίνεται αφενός για να μη φανεί η αλήθεια, ότι δηλαδή η διοίκηση βοηθά τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να εξοντώσει το λαό, αφετέρου για να καταστείλει κάθε διαμαρτυρία αναζητώντας τη συναίνεση μας στην πολιτική που βάζει στον πάγο τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Με αυτή την έννοια είναι κοροϊδία ενώ σχεδιάζουν να πάρουν από την τσέπη μας 65 εκ. ευρώ, να διατυμπανίζουν ότι έκαναν μείωση 3% στα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι υψηλά. Η περίφημη μείωση, σε μια κατοικία 120 τ.μ., είναι 4 ευρώ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!!

Στη "Λαϊκή Συσπείρωση" εκφράζουμε την αντίθεσή μας στον προϋπολογισμό για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω. Η διαφωνία μας λοιπόν δεν έχει να κάνει με τη λογική «ναι μεν είναι φτωχά τα οικονομικά του Δήμου, αλλά πρέπει να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά τη…. μιζέρια!».

Και φυσικά η επίκληση από τους συνδυασμούς της αντιπολίτευσης δευτερευόντων στοιχείων του προϋπολογισμού σαν αιτίες για να τον καταψηφίσουν, αποτελεί τακτική παραπλάνησης των λαϊκών στρωμάτων. Δε μπορούν να διαφοροποιηθούν επί της ουσίας οι υποστηρικτές του ευρωενωσιακού "μονόδρομου" από την πολιτική της διοίκησης και των στόχων που αυτή η πολιτική εξυπηρετεί.

Με τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε για το 2018 αποκαλύπτεται ποια είναι «η εμπράγματη συνεισφορά» των δήμων στο αιματηρό για τον λαό μας δημοσιονομικό πλεόνασμα ώστε το αστικό κράτος να τροφοδοτεί με περισσότερα κρατικά έσοδα τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους δανειστές. Οι ΚΑΠ (κεντρικοί αυτοτελής πόροι) στα 65 εκατομμύρια του δημοτικού προϋπολογισμού είναι μόλις 7 εκατομμύρια και δεν καλύπτουν ούτε τη μισθοδοσία του προσωπικού. Τα 7 εκατομμύρια όμως είναι το προϋπολογισμένο, το πραγματικό θα είναι ακόμα μικρότερο. 

Επιβεβαιώνεται έτσι η θέση της "Λαϊκής Συσπείρωσης" και του ΚΚΕ που τη στηρίζει, ότι η Τοπική Διοίκηση είναι τμήμα του αστικού κράτους και υπηρετεί τις στρατηγικές επιδιώξεις του κεφαλαίου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η Λαϊκή Συσπείρωση όμως διαφωνεί και με τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, όπως αυτές αποτυπώνονται στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό. 

Θεωρούμε ότι είναι μείζον ζήτημα η προστασία των λαϊκών νοικοκυριών. Έχουμε ρωτήσει πολλές φορές στο ΔΣ για το θέμα της πολιτικής προστασίας, χωρίς να λάβουμε απάντηση και χωρίς ποτέ να συζητηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. 

Στον απόηχο των όσων τραγικών συνέβησαν στη Μάντρα Αττικής σημειώνουμε ότι στις υδρολογικές αποτυπώσεις της Αττικής, το Χαλάνδρι αναφέρεται ως «λεκάνη Χαλανδρίου» που συγκεντρώνει νερά με διέξοδο στον Κηφισό. Εκτός από την Ρεματιά (τμήμα Χαλανδρίου), υπάρχουν και άλλα ρέματα στο Χαλάνδρι που είναι μπαζωμένα (π.χ. Λίγκα στην Σαρανταπόρου). Από το 1996 που δημοσιεύτηκε το ΠΔ 659Δ/95, για την προστασία της ρεματιάς, καμία διοίκηση δεν έκανε τίποτα για να εφαρμοστεί. Αντιθέτως το καταστρατηγεί συνειδητά. Το ίδιο κάνει 3μιση χρόνια τώρα και η παρούσα διοίκηση.

Το ΠΔ659 ορίζει ότι πρέπει να ιδρυθεί «ενιαίος φορέας διαχείρισης». Αυτός ο φορέας εδώ και 21 χρόνια έχει μείνει στα χαρτιά. Καταλαβαίνει κανείς ότι στο ρέμα δε χωράνε αποσπασματικές λύσεις. Αν συμβεί ένα παρόμοιο φαινόμενο με αυτό της Μάντρας, θα ξαναγίνει ότι και τη δεκαετία του 70 που «πνίγηκε» το Χαλάνδρι(14 νεκροί).

Αντί όμως η σημερινή διοίκηση (μαζί με τους Δήμους Αμαρουσίου, Πεντέλης και Βριλησσίων) να αντιμετωπίσει σοβαρά το πρόβλημα, οριοθετεί θέσεις παρκινγκ πάνω στο γεφυράκι επί της οδού Γ. Γυφτοπούλου, κάτι που απαγορεύει μέχρι και ο Κ.Ο.Κ. Προφανώς η ολοκληρωμένη μελέτη και λήψη μέτρων για την αντιπλημμυρική προστασία, για την αντισεισμική θωράκιση κλπ. είναι αντίθετες με τις προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων και των διοικήσεων σε Περιφέρεια και δήμους. Γι’ αυτό προκρίνουν τη χρηματοδότηση έργων που υπηρετούν τους σχεδιασμούς και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα, η αντισεισμική θωράκιση δεν είναι ανταποδοτικά, δε φέρνουν κέρδη στο κεφάλαιο. Η Λαϊκή Συσπείρωση στις 12/4/2007 έκανε μηνυτήρια αναφορά για τη μη εφαρμογή του ΠΔ και με κάθε ευκαιρία οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι επαναλαμβάνουν ποσό επικίνδυνη είναι η άρνηση αντιμετώπισης του προβλήματος.

Μείζον θέμα επίσης αποτελεί η ασφάλεια των σχολικών συγκροτημάτων, των χώρων που συχνάζει η νεολαία και γενικά τα δημόσια κτίρια. Η διοίκηση 3μιση χρόνια τώρα, ισχυρίζεται ότι δεν έχει τα σχεδία των σχολικών κτηρίων, γι’ αυτό και φέτος προϋπολόγισε στο τεχνικό πρόγραμμα 20.000 ευρώ. Δηλαδή θα διαθέσει το …υπέρογκο ποσό των 500 ευρώ ανά σχολικό συγκρότημα. Αν δεν ήταν τραγικό θα ήταν για γέλια…

Η ασφάλεια όμως και η εύρυθμη λειτουργία της πόλης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ). Να θυμηθούμε εδώ ότι κατέθεσε το ίδιο ΓΠΣ με την προηγούμενη διοίκηση (το όποιο νομιμοποιούσε κάθε αυθαιρεσία στην πόλη) με την δικαιολογία ότι αν το άλλαζε θα αργούσε, για να μην αναφερθούμε στην κατάσταση των πεζόδρομων στο κέντρο, που ούτε πυροσβεστικό όχημα μπορεί να περάσει, ούτε ασθενοφόρο. Διαφωνήσαμε επίσης κατηγορηματικά και καταψηφίσαμε την αγορά από το ΤΑΙΠΕΔ οικοπέδων, τα οποία αντί να τα διεκδικήσουμε, τα αγοράσαμε με λεφτά των εργαζομένων.

Η "Λαϊκή Συσπείρωση", ο συνδυασμός που στηρίζει το ΚΚΕ, θα κάνει ό,τι μπορεί για να οργανωθεί η λαϊκή πάλη και αντεπίθεση για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Εμείς θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε αυτήν την πολιτική του: « Αυτές είναι οι δυνατότητες για τους εργαζόμενους σήμερα».

Δεν θα ακολουθήσουμε.

Απαιτούμε:
  • Αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα στους βασικούς κοινωνικούς τομείς της Υγείας - Πρόνοιας και Παιδείας, Άθλησης, Πολιτισμού με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος.
  •  Σχεδιασμό και υλοποίηση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπο υποδομών και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από πλημμύρες - πυρκαγιές - σεισμούς - άλλες καταστροφές από καιρικά φαινόμενα - ρύπανση και μόλυνση του νερού και του αέρα, συνολικά του περιβάλλοντος.
  •  Προσανατολισμό συνολικά των υπηρεσιών και των έργων υποδομής στην εξυπηρέτηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους.
  • Να επιστραφούν όλα τα παρακρατηθέντα από την τοπική διοίκηση και να καταργηθεί κάθε τοπική φορολογία.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ένας καρδιοπαθής συνάδελφος της πλειοψηφίας ..... είδε την ζωή του να περνάει σε δευτερόλεπτα μπροστά στα μάτια του εχθές μετά την ψηφοφορία για το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Ήταν η κορύφωση του προσωπικού του δράματος στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο.

Ένας συνάδελφος δημοτικός σύμβουλος  καρδιοπαθής, με βαλβίδα στην καρδία, που ξεκίνησε να ασχολείται με τα κοινά με την φιλοδοξία να ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ό,τι μπορούσε, ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ξεκινούν, (ΜΕΤΑ ΧΑΛΑΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ).

Ένας συνάδελφος που δεν άντεξε την διαδικασία - θρίλερ!

Παραλίγο να τον χάσουμε μέσα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου και η απόπειρα να μπλοκαριστεί πάση θυσία η ψήφιση του ΤΠ και του προϋπολογισμού να γίνει στην κυριολεξία "ΠΑΣΕΙ ΘΥΣΙΑ".

Η πίεση που δέχτηκε στην αρχή της συνεδρίασης , όταν βρέθηκε να υποχρεούται να κάνει τον ενδιάμεσο, τον διαιτητή, τον καταδότη ή τον κριτή μεταξύ ΔΥΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ή ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ, που τσακώθηκαν. έκαναν την φιλική - συντροφική - πολιτική - ενδοπαραταξιακή διαφορά τους ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΑΜΑ - που  ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ίσως ΕΙΧΑΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ, ΔΙΚΙΟ ή μέρος του - παραλίγο να τον στείλει. 

Επειδή κανένας  δεν θα κάνει ρεπορτάζ για αυτό το .... δευτερεύον γεγονός, εμείς είπαμε να αρχίσουμε από αυτό!

ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΘΥΜΙΟ!

«Το όνομά σας και τον δρόμο σας!»

Τρεις η ώρα το πρωί τέλειωσε η συνεδρίαση του ΔΣ για τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου, κατά τις 4 πέρασε η υπερένταση για να κλείσουν τα μάτια, 7 η ώρα το πρωί που σηκώθηκα δεν είμαι για να γράφω, νυστάζω. 
Αλλά είχα έτοιμο το άρθρο που θα "κλέψω" για σήμερα το πρωί. Είναι το άρθρο του Γιάννη Τσούτσια, στην ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ, του επικεφαλής της αδελφής παράταξης της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ στο διπλανό χωριό, παλιού αυτοδιοικητικού στελέχους από τον χώρο της αριστεράς, το οποίο περιγράφει την ψήφιση του προϋπολογισμού, προχτές στο Βριλήσσι, κάνει κριτική για το εκεί δημοτικό έργο και τα προβλήματα που προκύπτουν από την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ διοίκησης (εκεί) και αντιπολίτευσης αλλά και διαχείριση δημοτικών θεμάτων της δίπλα πόλης.

Είναι ενδιαφέρον και διδακτική η οπτική του Γιάννη, ειδικά αν τεθεί σε αντιδιαστολή και σύγκριση με τα δικά μας. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ  ΠΟΥ ΕΙΡΩΝΕΥΕΤΑΙ!

«Το όνομά σας και τον δρόμο σας!»

Υπερψηφίστηκε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου από την πλειοψηφία ο προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018, σε μια αίθουσα άδεια από δημότες και με αρκετούς συμβούλους απόντες.
Στη συζήτηση που κράτησε μέχρι τα μεσάνυχτα, πέρα από τις τοποθετήσεις έναντι των εισηγήσεων της διοίκησης, επικράτησε το χαρακτηριστικό της περιόδου: Ποιος ακούει ποιον, ποιος υπολογίζει ποιον, ώστε μια συλλογική διαδικασία να καταλήγει γόνιμη. Αδιαφορώντας για το κτίσιμο προϋποθέσεων ουσιαστικής συνεννόησης οι διοικούντες, οδηγούν το συμβούλιο σε διαδικασίες χειριστικές, θεατρικές, που ανασύρουν τις χειρότερες «ποιότητες» των εμπλεκομένων, μη επιτρέποντας άλλη διαφοροποίηση μέσα στην επιφανειακότητα, παρά την γκρίνια και την άγονη αντιπαράθεση. Αποτέλεσμα; Η έκπτωση της διαδικασίας σε τυπική και η απογοήτευση όποιου παρακολουθεί.
Τα δημοτικά συμβούλια γίνονται χαμένος χρόνος.

Ανυποψίαστη για το κατεδαφιστικό πνεύμα της εποχής η διοίκηση, (που γνωρίζει ότι βρίσκεται εκεί που βρίσκεται όχι γιατί επιβραβεύεται η πρότασή της, αλλά γιατί «κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά»), δεν αφήνει ρόλο στην αντιπολίτευση, (η οποία έχει τις δικές της ευθύνες), αλλά ούτε και σε κανέναν άλλον, πλην του στενού παρεΐστικου πυρήνα της. Έτσι ανακυκλώνεται ένα παιχνίδι που στέλνει συνεχώς τον κόσμο σπίτι του, (των δημοτικών συμβούλων μη εξαιρουμένων), με πρωταγωνιστή τις πολιτικές ομάδες που αντιλαμβάνονται την εκλογή ή την επανεκλογή τους ως μέλημα όλου του προαστίου.

Τι έχουμε λοιπόν, εδώ;

Πρώτον: Έχουμε μια διοίκηση, που ενώ επί τρία χρόνια δεν έχει κατασκευάσει ούτε ένα πεζοδρόμιο και παρακολουθεί χωρίς παρέμβαση τα συνεχή ατυχήματα σε συγκεκριμένες διασταυρώσεις δρόμων, αναλαμβάνει, όχι να αντιμετωπίσει τα διαπιστωμένα, αλλά να αλλάξει τα Βριλήσσια εκ θεμελίων σε μια «ήσυχη γειτονιά». Το πρόβλημα εδώ δεν είναι μια ακόμη αντιπαράθεση επί της κυκλοφοριακής μελέτης, αλλά το πώς αυτή προέκυψε, με ποια διαδικασία φτάσαμε στο «σενάριο» που συζητείται. Πώς δηλαδή, αναγορεύθηκε το κυκλοφοριακό σε Νο1 πρόβλημα της πόλης, δεσμεύοντας όλες τις δυνάμεις του δήμου για τα επόμενα χρόνια.

Έτσι, και ενώ η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, παραληφθεί, παρουσιαστεί και ανακοινωθεί η έναρξη της εφαρμογής της, οι δημοτικές παρατάξεις δεν την έχουν συζητήσει καθόλου! Γιατί είναι βολικό να χειρίζεται το θέμα απευθείας ο δήμαρχος αντί ένα συμβούλιο που συσκέπτεται σοβαρά και όχι επί τετελεσμένων, εγκρίνοντας προαποφασισμένες αποφάσεις, για ένα έργο μάλιστα που υπερβαίνει τη θητεία της σημερινής διοίκησης. Με τη σειρά τους, ούτε οι άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης αντιδρούν. Καλύτερα να μην εκτίθενται, μέχρι το… κλίμα να ξεκαθαρίσει. Έτσι, σε ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα, οι προϋποθέσεις συνεννόησης και παραγωγής εμπεριστατωμένων αποφάσεων από το Δ.Σ., ακυρώνονται.

Δεύτερον, η διοίκηση προχωρά την απ’ ευθείας αγορά του ΟΤ61 (πρώην τένις κλαμπ). Ζήτησε μεν από τους επικεφαλής των παρατάξεων να μετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν έδειξε την ίδια προθυμία να μοιραστεί το σχέδιό της για τη μελλοντική αξιοποίηση του χώρου και τον τρόπο αποπληρωμής του, ούτε εμφάνισε έναν οικονομικό σχεδιασμό. Επιπλέον, επειδή οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και η δέσμευσή τους σε συγκεκριμένη κατεύθυνση συνεπάγεται τον αποκλεισμό άλλης, θα έπρεπε να έχουν τεθεί συνδυαστικά και άλλα ζητήματα, όπως π.χ. η αξιοποίηση της έκτασης της οδού Μητροπούλου για τη δημιουργία βασικών υποδομών για αθλητισμό, πολιτισμό και τη στέγαση των δημοτικών υπηρεσιών, που λείπουν από το προάστιο, ερώτημα που παραπέμπει στην «επικαιροποίηση» ή την απόρριψη του Πολεοδομικού Σχεδίου της προηγούμενης εικοσαετίας. Φυσικά, για όλα αυτά, κάποιο λόγο θα έπρεπε να έχει και η τοπική κοινωνία…

Τρίτο, στην υπόθεση της αγοράς του κτηρίου της οδού Ολύμπου από τον Πολιτιστικό & Αθλητικό Οργανισμό, η διοίκηση παρακάμπτοντας πάλι το δημοτικό συμβούλιο αλλά και την Τεχνική Υπηρεσία, προκήρυξε έναν «φωτογραφικό» διαγωνισμό με χαμηλές προδιαγραφές, στον οποίο δεν εμφανίστηκε κανείς ενδιαφερόμενος πέραν του εξ αρχής γνωστού, για να αγοράσει ένα κτήριο 30 ετών για πολιτιστικές χρήσεις, χωρίς θέσεις στάθμευσης, άνωθεν του οποίου βρίσκεται κατοικία, (που αύριο θα διαμαρτύρεται για όχληση), χωρίς να έχει προσκομίσει ΠΡΙΝ την αποφασιστική ψηφοφορία και παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματα της ΔΡΑΣΗΣ, ούτε ένα έγγραφο που να πιστοποιεί την καταλληλότητά του, αδιαφορώντας επιδεικτικά για την κριτική που της ασκείται. Η πρότασή της υπερψηφίστηκε από το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΗΒ οριακά, με την ψήφο της προέδρου. Αν όμως σε τέτοια ζητήματα δεν επιδιώκεται η συναίνεση και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας διαλόγου, τότε πού αυτή θα επιδιωχθεί; Όταν θεσμοθετηθεί η απλή αναλογική; (εδώ γελάμε!) Και γιατί οι πολίτες να ενδιαφερθούν, αν όλα είναι ζήτημα δεδομένων πλειοψηφιών;

Τέταρτον, αυτοδιοίκηση σημαίνει δυνατότητα να αυτοδιοικούμαι. Κι αυτό σημαίνει διαρκή επένδυση σε ένα ικανό μηχανισμό για να μπορώ να ανταποκριθώ στις συνεχείς ανάγκες. Σημαίνει έναν ξυλουργό, έναν σιδηρουργό, έναν μπογιατζή, έναν ηλεκτρολόγο, έναν διαθέσιμο χώρο όπου κάποιος θα μπορεί να αλλάζει τα λάδια των δημοτικών αυτοκινήτων. Σημαίνει επένδυση σε υποδομές που εξασφαλίζουν οικονομίες, καλή παρακολούθηση, αυτονομία, άμεση ανταπόκριση, αντί της διαρκούς ευκολίας του τα δίνω όλα «έξω», από τον καθαρισμό των φρεατίων, την αλλαγή λαμπτήρων οδοφωτισμού και το υψηλό πράσινο, μέχρι τα μικρά έργα φροντίδας και συντήρησης του δημοτικού εξοπλισμού (πάσχουμε σε συντήρηση και φροντίδα) ή την εισαγωγή ΜΚΟ για να ανταποκριθεί στο έργο της η Κοινωνική Υπηρεσία. Ίσως σημαίνει δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Ανέργων για τη λειτουργία των δημοτικών αναψυκτηρίων. Ίσως σημαίνει καλύτερη δημοτική συγκοινωνία. Ίσως σημαίνει αξιόπιστες διαδικασίες διαβούλευσης. Ίσως σημαίνει προσπάθεια ώστε η «συνοικιακή» κομποστοποίηση να διεξάγεται εντός του δήμου. Ίσως σημαίνει -επιτέλους- «ξεκαθάρισμα» των διαχρονικών εκκρεμοτήτων του δήμου, όλα τα μεγάλα θέματα που είχε αφήσει εκκρεμή και η προηγούμενη διοίκηση, γιατί αυτά δεν αποδίδουν εκλογικά, δεν είναι «έργα» και δεν φέρνουν ψήφους.

Πέμπτο: Κεντρικό πρόβλημα σήμερα δεν είναι το κυκλοφοριακό, αλλά η γενικευμένη απόσυρση του ενεργού δημότη από την καθημερινότητα του δήμου, η «όρεξη» για συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης, η διάχυτη απογοήτευση, η μελαγχολία, τελικά η αδιαφορία, η έλλειψη παλμού στην αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι οφείλουν να συμβάλουν με τον τρόπο τους στην αντιστροφή αυτού του κλίματος. Προσπάθεια δύσκολη, επίπονη, που απαιτεί ισορροπίες, συμβιβασμούς, κλεφτοπόλεμο αλλά και συγκρούσεις με την κυβέρνηση, όχι χαριεντισμούς και ενσωμάτωση στο «μπλοκ» των «από πάνω».
Αυτοδιοίκηση δεν είναι η παραγωγή έργων αλλά η «παραγωγή» πολιτών! Το βάρος πέφτει στην ενίσχυση της δικτύωσης, κυρίως μέσω του πολιτισμού και του αθλητισμού, ώστε ο κάτοικος να εντάσσεται σε κοινότητα, όχι σε άθροισμα ιδιωτών.
Δεν νοείται π.χ. να εισηγούμαστε για τρίτη χρονιά στο τεχνικό πρόγραμμα την κατασκευή ενός μικρού και καθόλου δαπανηρού βοηθητικού γηπέδου πίσω από τον θεσμοθετημένο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου ή τον προγραμματισμό της δημοτικής βιβλιοθήκης, και το αίτημα αυτό να αγνοείται επιδεικτικά, με τους πόρους να κατευθύνονται σε δευτερεύουσες κατευθύνσεις.

Έκτο: Είναι λάθος η αρκετά διαδομένη αντίληψη (ιδίως στην αριστερά), ότι κάθε «διαχειριστική» πολιτική είναι εξ’ ορισμού «λίγη». Ιδίως σήμερα, η καλή διαχείριση των δημοτικών υποθέσεων είναι προϋπόθεση για να μπορούν να τεθούν πιο οραματικοί και πιο «ανεβασμένοι» στόχοι. Το πρόβλημα όμως στην πολιτική είναι πού επενδύονται οι εκάστοτε κατακτήσεις. Στο πρόσωπο του δημάρχου και την ομάδα διοίκησης ή απλώνονται ως δυνατότητες, ως τρόποι, ως μέθοδοι, ως εμπειρίες, ως ποιότητες, σε έναν ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, ολοένα διευρυνόμενο, ικανό να δώσει ώθηση και συνέχεια στα πρώτα επιτυχημένα βήματα;

Έβδομο: Το προάστιο σήμερα έχει ανάγκη μιας νέας ατμόσφαιρας, που θα επιτρέπει σε περισσότερους πολίτες να καθορίσουν την πορεία του. Έχει ανάγκη αποφυγής των τετριμμένων, των επιχειρημάτων του συρμού, των επαναλαμβανόμενων καθ’ υπαγόρευση έργων από την κεντρική πολιτική σκηνή, (όλοι οι δήμοι να γίνουν Ψυχικό!), έχει ανάγκη πρωτοτυπίας, ζωντάνιας, διαμόρφωσης ενός ισχυρού δημόσιου χώρου συζήτησης για τα σημαντικά, υπέρβασης των άγονων διλημμάτων. Σ’ αυτά τα κρίσιμα ζητήματα η δημοτική αρχή αποδεικνύεται ελλειμματική.

Η πολιτική είναι από τη φύση της ενοποιητική διαδικασία. Κινητοποιεί τους μετέχοντες πάνω σε στόχους και στην αντιμετώπιση προβλημάτων και ερωτημάτων, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα τον «χώρο» της.
Έτσι καθίσταται αποτελεσματική.
Δεν είναι ένας μηχανισμός κατακερματισμού με άξονα τα ατομικά ιδιοτελή συμφέροντα, που ενεργοποιεί π.χ. η κυκλοφοριακή μελέτη. Χωρίς ζωντανό δημοτικό συμβούλιο, χωρίς ενεργή τοπική κοινωνία, οι διαφορετικές προσεγγίσεις, οι διαφορετικές επιλογές, καταλήγουν χωρίς αντίκρισμα, αφού δεν έχουν «πού» να αντιπαρατεθούν, «πού» να συντεθούν, σε ποιόν να απευθυνθούν.

Την πιο εμβληματική εικόνα για τα παραπάνω, έδωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κατά την τελική συζήτηση της Κυριακής (26-11) για το κυκλοφοριακό, πριν δώσει το λόγο στους πολίτες που έθεταν ερωτήσεις: «Πείτε το όνομά σας και τον δρόμο σας». Αυτή είναι η παγίδα: Ο πολίτης δεν προσέρχεται ως πολίτης του δήμου αλλά ως «εκπρόσωπος» του δρόμου «του». Ακόμη και όσοι «δρόμοι» δεν είχαν πρόβλημα, κάτι θα σκεφθούν, ενθαρρύνονται να το πράξουν, να μη «ριχτούν» όταν οι γείτονες ευεργετούνται. Ζητείστε και εμείς θα τα διευθετήσουμε. Όσο για τα λεφτά, λεφτά υπάρχουν! «Θα τα βρούμε μέσω ΕΣΠΑ» δήλωσαν με μια φωνή δήμαρχος και μελετητές, κανείς δεν θα επιβαρυνθεί!

Αυτή είναι η πολιτική που «εκπαιδεύει» την κοινότητα στη λάθος κατεύθυνση, θυσιάζοντας τη συγκρότησή της σε ζωντανή οντότητα. Αυτή είναι η πολιτική που χρησιμοποιεί ένα προκατασκευασμένο όραμα, που θα το διαχειρίζεται η εκάστοτε διοίκηση κατά το δοκούν, επενδύοντας σήμερα, στην Ελλάδα της κρίσης, στη βελτίωση του κυκλοφοριακού φόρτου έξω από την πόρτα του ιδιώτη - κατοίκου. Αυτή η πολιτική δεν είναι συμβατή με το μέλλον της αυτοδιοίκησης. Ούτε του δήμου μας. Ούτε της χώρας.

«Μα δεν θέλετε να αλλάξει τίποτα;», δήλωσαν οι μελετητές, «παίζοντας τα ρέστα τους» απέναντι σε όσους επέμεναν να ανησυχούν για τα προβλήματα που θα επιφέρει η εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης. Θέλουμε να αλλάξουν πολλά περισσότερα είναι η απάντηση.
Θέλουμε να καταλάβετε είναι η απάντηση.

Υπό αυτήν την έννοια, η καταψήφιση του προϋπολογισμού του 2018 υπήρξε για τη «ΔΡΑΣΗ» αυτονόητη. Ελάχιστα προβληματιστήκαμε... Αλλού είναι το θέμα...

Γιάννης Τσούτσιας

Σοβαρό τροχαίο με ένα νεκρό στο Χαλάνδρι


Τραγωδία στην άσφαλτο εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης  στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Τροχαία, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και ανετράπη.

www.dikaiologitika.gr

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ "ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


Η αυτόνομη παράταξη πολιτών ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ - δια της εκπροσώπησής της στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον επικεφαλής Άγγελο Νταβία- παρακολούθησε στενά το θέμα της ψήφισης(ή όχι) του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2018.

Είναι πάγια τακτική μας η πρόταξη των συμφερόντων των πολιτών και σε αυτό το πλαίσιο κινηθήκαμε τις προηγούμενες κρίσιμες ημέρες.

Παρά τις υπερβολές ένθεν  ένθεν, υπάρχουν δύο κεντρικά σημεία στα οποία δώσαμε ιδιαίτερο βάρος ώστε να αξιολογήσουμε τα δεδομένα:
  •  Ο νόμος προβλέπει ότι χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό μόνο μισθοδοσία υπαλλήλων και επιδόματα πρόνοιας είναι δυνατό να καταβληθούν. Παράλληλα δεν θα είναι δυνατό να υλοποιηθούν μία σειρά εγκεκριμένων έργων, καθημερινότητας και ανάπτυξης, που θα βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα ζωής του χαλανδραίου πολίτη 
  • Στην κοντόφθαλμη αντιμετώπιση του θέματος εκ μέρους ομάδων και ατόμων του Δημοτικού Συμβουλίου, κάποιοι εκ των οποίων έχουν καθοριστική “συμβολή” για το θλιβερό κατάντημα της πόλης μέχρι το 2014.
Μετά τις συνάντησεις  του Δήμαρχου με τους επικεφαλείς των συνδυασμών και σταθμίζοντας τα δεδομένα, αποφασίζουμε να παρέχουμε θετική ψήφο για τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 χωρίς να απεμπολούμε κατ’ ελάχιστο το δικαίωμα της δημιουργικής και τεκμηριωμένης κριτικής, όπου και όταν απαιτείται.

Αντίστοιχα, να αναμένεται η συμπόρευση σε θέματα μείζονος σημασίας για εμάς, τα οποία τα αναδείξαμε μέσα από το προεκλογικό μας πρόγραμμα, όπως η κατασκευή δημαρχείου στο ιδιόκτητο ακίνητο στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου & 25ης Μαρτίου.

Λύσεις δεν βρίσκονται με την επίδειξη δύναμης διαμέσου της (εφήμερης) εξουσίας, ούτε με τη στείρα άρνηση των πάντων με σήμα τη ντουντούκα.

Λύσεις θα βρίσκονται όταν υπάρχει σύνθεση δημιουργικών απόψεων. Μόνο έτσι το πρόσημο της πόλης μας θα είναι θετικό.

Με τιμή
Ομάδα Πολιτών 
Χαλάνδρι Αλλάζουμε Πορεία

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΥΡΑΣΗ - ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

Νέα - δεύτερη επιστολή Κουράση, απάντηση στην απάντηση Ρούσσου έστειλε σε όλους του δημοτικούς συμβούλους ο πρώην δήμαρχος Χαλανδρίου.

Ακολουθεί η νέα επιστολή Κουράση, που δεν θα σχολιάσουμε εν όψει της συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο.Κύριε Δήμαρχε,

Σας απέστειλα επιστολή, με την οποία σας κάλεσα:

α) να μου αποστείλετε σχέδιο του αναμορφωμένου Τεχνικού Προγράμματος, μετά την κατάθεση των δώδεκα (12) προτάσεων μας, στην χθεσινή μας συνάντηση ώστε να το επεξεργασθώ, με τους συνεργάτες μου και β) να δηλώσετε εάν ανακαλείτε τους προσβλητικούς σας χαρακτηρισμούς, όπως ζήτησε το σύνολο των Συμβούλων που παρέστησαν στην χθεσινή συνάντηση.

Αντ’ αυτού, με εγκαλείτε για αλλαγή στάσης (αλήθεια, που την είδατε?) και επιχειρείτε συμψηφισμό της προσβλητικής σας συμπεριφοράς, με την δική μας κριτική.

Είναι φανερό, ότι οι πιεστικές άνευ λόγου και αιτίας, προθεσμίες που βάζετε (σημερινό θέμα στο Δ.Σ.) για την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού (θα μπορούσαν κάλλιστα να ψηφισθούν, την ερχόμενη εβδομάδα, εφ΄ έσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις) μας δημιουργούν την πεποίθηση, ότι η διάθεση για συναίνεση εκ μέρους σας, έχει προσχηματικό χαρακτήρα.

Επί της ουσίας τώρα, αναμένουμε ακόμα, το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος.

Όπως και την παραπάνω δήλωσή σας, αφού εμμένουμε στην άποψή μας ότι η άρση των συκοφαντικών κατηγοριών, είναι προϋπόθεση, για οιαδήποτε συναίνεση, εντός και εκτός Δ.Σ.

Θα συμφωνήσετε ίσως μαζί μου, ότι εκφράσεις τύπου «τυχοδιωκτικές πολιτικές», «συνεργασίες με ακροδεξιούς»…. κλπ, που εκστομίσθηκαν μόνο από μέρους σας μαζί με άλλες απαράδεκτες, στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν συμψηφίζονται, με την κόσμια κριτική που σας ασκήσαμε, για αυτές σας τις συμπεριφορές.

Γιώργος Κουράσης
Τ. Δήμαρχος Χαλανδρίου

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΥΡΑΣΗΜε έκπληξη διάβασα τη νέα αλλαγή της στάσης που από κοινού συμφωνήθηκε στην διαπαραταξιακή συνάντηση της 27/11/2017.

Όπως ρητά συμφωνήθηκε θα γίνει νέα συνάντηση σήμερα 28/11/2017 στις 13:00 προκειμένου να κατατεθούν οι απόψεις της διοίκησης σε σχέση με τις 12 προτάσεις που καταθέσατε.

Σας περιμένω στην προκαθορισμένη συνάντηση με την ειλικρινή διάθεση να γίνει κάθε ενέργεια που θα συμβάλει στην από μέρους σας ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού.

Όπως άλλωστε τόνισα και χθες καμία εκ των προτεινομένων από μέρους σας μελετών ή προγραμμάτων δεν βρίσκεται εκτός του προγραμματικού πλαισίου δράσης της διοίκησης του δήμου και όπως θα δείτε και στην πρότασή μας έχουν υιοθετηθεί σχεδόν κατά 90%.

Σε ότι αφορά τις δήθεν προσβλητικές από μέρους μου καταγγελίες, σας καλώ να ξαναδιαβάσετε τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις του δήμου και του δημάρχου και να τις συγκρίνετε με τις αντίστοιχες δικές σας.

Σε κάθε περίπτωση η ανταλλαγή προσωπικών ύβρεων, συκοφαντικών κατηγοριών και προσωπικών επιθέσεων απάδει των διαδικασιών του δημοτικού συμβουλίου και δεν βοηθά στη δημιουργία κατάλληλου προς διαβούλευση κλίματος.

Με την πεποίθηση ότι θα συμβάλετε στην εξεύρεση λύσης επ΄ωφελεία των πολιτών, προσβλέπω στη συμμετοχή σας στη νέα συνάντηση σήμερα 28/11/2017 όπως συναποφασίσαμε χθες.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΥΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


Κύριε Δήμαρχε,

Σε συνέχεια της χθεσινής συνάντησης των επικεφαλής των παρατάξεων, με θέμα συζήτησης το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, για το έτος 2018, σας κατέθεσα δώδεκα (12) τεκμηριωμένες προτάσεις, που η Παράταξή μας, θεωρεί απαραίτητες, να συμπεριληφθούν στο Τ.Π., ώστε να τεθούν οι βάσεις άμεσες αλλά και μακροχρόνιες, για την διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης πόλης στο Χαλάνδρι.

Οι εν λόγω παρεμβάσεις αφορούν σε οκτώ (8) μελέτες, δύο (2) εργασίες και δύο (2) κοινωνικά προγράμματα.

Επίσης στην συνάντηση σας έθεσα, όπως και το σύνολο των παρατάξεων και των Δημοτικών Συμβούλων που καταψήφισαν το Τεχνικό Πρόγραμμα, και παρέστησαν στην συνάντηση αυτή, ως όρο για οιαδήποτε συναίνεση και συνεργασία στο περαιτέρω έργο της Δημοτικής Αρχής την ανάκληση εκ μέρους σας όσων προσβλητικών και συκοφαντικών καταγγελιών κάνατε, μετά την καταψήφιση από την πλειοψηφία του Δ.Σ. του Τεχνικού Προγράμματος.

Μετά από αυτά, αναμένω τις δικές σας έγγραφες απαντήσεις :

1. Εάν προτίθεστε, να ανακαλέσετε τις προσβλητικές για τους συναδέλφους και εμένα προσωπικά, καταγγελίες σας.
2. Εάν προτίθεστε, να συμπεριλάβετε τις προτάσεις μας στο υπό ψήφιση Τεχνικό Πρόγραμμα. ώστε, η παράταξή μας να τοποθετηθεί υπεύθυνα στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Με εκτίμηση
Γιώργος Κουράσης
Τ. Δήμαρχος Χαλανδρίου

Υ.Γ. Παρακαλώ όπως οι απαντήσεις σας, να περιέλθουν σήμερα σε μένα μέχρι τις 13:00, ώστε να έχω το χρόνο, της διαβούλευσης με τους συνεργάτες μου, για τον καθορισμό της περαιτέρω στάσης μας, στο Δ.Σ.

Είναι αυτονόητο, ότι από το περιεχόμενο των απαντήσεων σας, θα κριθεί εάν είναι απαραίτητη, νέα προ του Δ.Σ. συνάντηση.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΜΠΟΪΚΟΤΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ

Παιδάκια παίζουν τις αμάδες

Όπως ήδη σε ενημερώσαμε αναγνώστη μου η χθεσινή σύσκεψη των δημοτικών παρατάξεων για το θέμα του προϋπολογισμού διεκόπη για να εξεταστεί από την υπηρεσία η δυνατότητα να γίνουν παρεμβάσεις στο ΤΠ και κατ΄επέκταση στον προϋπολογισμό για να συμπεριληφθούν οι προτάσεις των δημοτικών παρατάξεων.

Ο Γιώργος Κουράσης κατέθεσε εχθές  12 προτάσεις - άξονες για να συμπεριληφθούν στο τεχνικό πρόγραμμα.

Από αυτές η διοίκηση έκανε δεκτές και συμπεριέλαβε στο ΤΠ τις 8, όπως ενημερωθήκαμε και γραπτώς πριν από λίγο, που στο παλιό  δημαρχείο πήραμε τους νέους κωδικούς που προστέθηκαν στο ΤΠ.

Ο Γιώργος Θωμάς ζήτησε διαπαραταξιακές επιτροπές για την διαχείριση των θεμάτων παιδείας, αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής.
Η πρότασή του έγινε δεκτή από εχθές ενώ από τις τρεις παρεμβάσεις που ζήτησε στην τροποποίηση του  ΤΠ, συμπεριελήφθησαν οι δύο.

Εμείς ως ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ  θέσαμε το θέμα της μελέτης του δημαρχείου και της ολοκλήρωσής της εντός του 2017 πρόταση που έγινε δεκτή, ζητήσαμε να ξεκινήσει άμεσα η διαβούλευση για το επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου - πρόταση που έγινε δεκτή - και συνυπογράψαμε το αίτημα Θωμά για τις διαπαραταξιακές επιτροπές, θέτοντας τον προβληματισμό ότι αυτές πρέπει να αποτελέσουν την βάση για την  ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ των ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, που τόσο ανόητα καταργήθηκαν επί της διοίκησης Κουράση. (Σήμερα ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ έχουν ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ εκτός του δικού μας που τα καταργήσαμε γιατί .... έτσι).

Στο ζήτημα της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης χωρίς "υπερπλειοψηφία" της διοίκησης στο ΔΣ, όπως θα γίνει με την καθιέρωση της απλής αναλογικής, έκανε αναφορά ο Γιώργος Λιερός, τοποθετούμενος θετικά για την διαδικασία που ξεκίνησε.

Ο Ρούσσος ζήτησε να διακοπεί η συνεδρίαση για να μπορέσει η υπηρεσία να "ανοίξει" τους νέους κωδικούς και να ισοσκελίσει εκ νέου το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Η Λούλα Καρατζά είπε ότι δεν θα παραστεί στη συνέχεα της διαβούλευσης διότι το κόμμα της και η παράταξή της  έχουν πάρει πολιτική απόφαση να καταψηφίσουν κάθε σχέδιο προϋπολογισμού που υλοποιεί τις μνημονιακές επιταγές σύνταξής του. (Με εξαίρεση μάλλον την Πάτρα και εκεί που το κόμμα έχει την διοίκηση που ΒΕΒΑΙΑ έχουν εγκεκριμένους από το παρατηρητήριο προϋπολογισμούς για να λειτουργούν.)

Οι άλλες παρευρισκόμενος παρατάξεις - Κουράσης, Θωμάς, Νταβίας και εκπρόσωπος των ανεξαρτιτοποιηθέντων -  έφυγαν και έδωσαν ραντεβού για σήμερα στις 13 για να συνεχίσουν την συζήτηση επί των τροπποιήσεων που θα έκανε η τεχνική και η οικονομική υπηρεσία.

Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε με .... ξενύχτι και έφερε στην σημερινή σύσκεψη τις τροποποιήσεις.

ΟΜΩΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ!

Με επιστολή του που κοινοποιήθηκε σε όλους του δημοτικούς συμβούλους, στις 11.15 σήμερα το πρωί (ακολουθεί σε επόμενη ανάρτηση)  ο Γιώργος Κουράσης ζητάει από τον Ρούσσο - εκτός των χθεσινών του προτάσεων - να ανακαλέσει τις "προσβλητικές προς συναδέλφους και εκείνον καταγγελίες του."

Ο Ρούσσος του απαντάει με επιστολή του στις 1.10 και του λέει (σας περιμένω στην συνάντηση) (ακολουθεί η επιστολή - απάντηση Ρούσσου).

Στην σημερινή σύσκεψη παρόντες ήταν μόνο η διοίκηση, ο Νταβίας και εκπρόσωποι των ανεξαρτήτων (Λιερός και Κιούσης).

Η συνέχεια .... το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο.

(ΣΣ: Τα παιδία παίζει!)

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΕπί τέσσερις ώρες συνεδρίαζαν εχθές οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων με την διοίκηση του δήμου και την οικονομική υπηρεσία για εξεύρεση λύσης άρσης του αδιεξόδου που έχει προκύψει με την μη ψήφιση του ΤΠ.

Από την σύσκεψη έλειπαν οι Σ. Ανδρεόπουλος και Σ. Λαδόπουλος ενώ οι ανεξαρτιτοποιηθέντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, εκπροσωπήθηκαν από τον Γ. Λιερό και τον Π. Τζούρα.

Η διαδικασία - παρά τις αντίθετες προβλέψεις - δεν κατέληξε σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα ο Συμεών να ζητήσει την διακοπή της για να δοθεί χρόνος στις υπηρεσίες να κοστολογήσουν τις προτάσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και την  δυνατότητα να συμπεριληφθούν αυτές στο ΤΠ και τον προϋπολογισμό.

Η σύσκεψη θα συνεχιστεί σήμερα στις 1 το μεσημέρι με στόχο να οριστικοποιηθούν οι τροποποιήσεις που θα πάνε στο αποψινό δημοτικό συμβούλιο.

Δεν θα μετέχει στην συνέχεια της διαβούλευσης η Λούλα Καρατζά η οποία είπε ότι το κόμμα της έχει πάρει απόφαση να καταψηφίσει έτσι και αλλιώς τον προϋπολογισμό που συντάσσεται με βάση τις προδιαγραφές του παρατηρητηρίου της αυτοδιοίκησης που απαγορεύει να γράφονται κονδύλια προς διεκδίκηση.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

28η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 543/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.
3. Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 21716/28-06-2017 που υπεγράφη για τον Έλεγχο Ισολογισμού και Σύνταξης Ελέγχου Ο.Ε. 2016.
4. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2017 του Δήμου.
5. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
6. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
7. Έγκριση πρακτικών επίλυσης φορολογικών διαφορών.
8. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας (catering), για την πραγματοποίηση τριών εκδηλώσεων του Σώματος Εθελοντών Χαλανδρίου και των συμμετεχόντων μελών του.
9. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου για το έτος 2018.
10. Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την προμήθεια: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017», με Α.Μ. 101/2017.
11. Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την προμήθεια: «Προμήθεια στοιχείων & εξοπλισμού υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας (SKATE PARK)», με Α.Μ. 117/2017.
12. Λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας υλοποίησης εργασίας με ίδια μέσα και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες».
13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο: ‘‘Διαμόρφωση υποδομής αγωνιστικού χώρου στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Πέρκιζας’’, Α.Μ. 9/2017.
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Χαλανδρίου», Α.Μ. 05/2014.
15. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων.
16. Έγκριση απόφασης Δημάρχου.

17. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ο.Ε. 2018.


7η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε ειδική συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.
2. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Έτους 2018.

ΑΝΕΤΗ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΕΡΒΕΣΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ

Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των εκλογών του ΔΣΑ

Ημερίδα του Τομέα Υγείας της ΝΔ με θέμα "Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΔ"


ΙΑΣΩ GENERALΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Φωτο από την συνέντευξη τύπου στο ΙΑΣΩ


Με επιτυχία στέφθηκε η χειρουργική επέμβαση σοβαρού προβλήματος του εν τω βάθει φλεβικού συστήματος σε νεαρό ασθενή που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο ΙΑΣΩ General, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην Αγγειοχειρουργική, στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία αγγειακή επέμβαση στο εν τω βάθει φλεβικό σύστημα των κάτω άκρων, για την αποκατάσταση χρόνιας αποφρακτικής βλάβης μηριαίων και λαγονίων φλεβών. Η επέμβαση έγινε από τον αγγειοχειρουργό Νικόλαο Τσεκούρα, Διδάκτωρ του Παν/μίου των Αθηνών, Διευθυντή της Γ’ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του ΙΑΣΩ General και την ομάδα του. Ο σχεδιασμός της επέμβασης έγινε σε συνεργασία με το Jobst Vascular Institute και το Πανεπιστήμιο του Michigan των Ηνωμένων Πολιτειών, με την πολύτιμη συνδρομή του Dr. Anthony James Comerota, Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Michigan. Το Πανεπιστήμιο του Michigan, είναι ένα από τα λίγα στην Αμερική, αλλά και παγκοσμίως, που προσφέρει την εν λόγω θεραπεία.

Μία σοβαρή πάθηση προοδευτικά επιδεινούμενη
Ο 27χρονος ασθενής έπασχε από σοβαρές αποφρακτικές βλάβες στις μηριαίες και λαγόνιες φλέβες του δεξιού κάτω άκρου, οι οποίες εμπόδιζαν τη μεταφορά του αίματος από το πόδι προς τον κορμό. Ο ασθενής υπέφερε, τα τελευταία χρόνια, από έντονα ενοχλήματα στο δεξί του πόδι, κυρίως όμως, από σοβαρότατους πόνους κατά τη βάδιση.

Επιπλέον, ο ασθενής υπέφερε από σημαντικό οίδημα (πρήξιμο) του δεξιού κάτω άκρου και ανοιχτές πληγές ακριβώς πάνω από το επίπεδο των αστραγάλων. Οι πληγές αυτές με τη συντηρητική θεραπεία παρουσίαζαν σημαντική δυσκολία επούλωσης με τάση να υποτροπιάζουν συχνά. Η κατάσταση του ασθενούς ήταν προοδευτικά επιδεινούμενη και αποτελεί τη σοβαρή εκδήλωση μιας φλεβικής πάθησης που ονομάζεται «μεταθρομβωτικό σύνδρομο».

Χειρουργική Αποκατάσταση: Πολύπλοκη και συνδυαστική
Η επέμβαση αποκατάστασης της φλεβικής κυκλοφορίας στο εν τω βάθει φλεβικό σύστημα ήταν μεγάλη, πολύπλοκη και συνδυαστική. Έγινε συνδυασμός τόσο ανοιχτής χειρουργικής επέμβασης, όσο και ενδαγγειακών τεχνικών (υβριδική επέμβαση). Ιδιαίτερα χρήσιμη ήταν η εφαρμογή του ενδαγγειακού υπερήχου. Ο ενδαγγειακός υπερηχογραφικός έλεγχος της παθολογικής φλέβας πραγματοποιήθηκε με ειδικό καθετήρα στο άκρο του οποίου υπήρχε μικροσκοπική συσκευή υπερήχων, όπως εξήγησε ο κ. Τσεκούρας.

Ο ασθενής δεν παρουσίασε καμία διεγχειρητική ή μετεγχειρητική επιπλοκή. Οι πόνοι και τα συνοδά ενοχλήματα εξαφανίστηκαν αμέσως μετά την επέμβαση, ενώ από την πρώτη μετεγχειρητική μέρα, ο ασθενής περπατούσε ελεύθερα στο νοσοκομείο. Το οίδημα υποχώρησε εντυπωσιακά, η περιοχή της γάμπας μαλάκωσε και το έλκος παρουσίασε εξαιρετική πορεία επούλωσης. Δέκα μήνες μετά την επέμβαση το αποτέλεσμα παραμένει άριστο, με τον ασθενή να είναι ελεύθερος συμπτωμάτων και απαλλαγμένος από τις χρόνιες ανοιχτές πληγές του.

Ο Δρ. Νικόλαος Τσεκούρας, Διευθυντής Γ’ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ General δήλωσε ότι: «Είμαστε χαρούμενοι που ανοίξαμε έναν καινούργιο δρόμο στην Αγγειοχειρουργική, στην Ελλάδα, αυτόν της χειρουργικής του εν τω βάθει φλεβικού συστήματος. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε ουσιαστική ιατρική βοήθεια σε συνανθρώπους μας, οι οποίοι, μέχρι τώρα, ήταν καταδικασμένοι σε σημαντικό περιορισμό της κινητικότητάς τους, λόγω αποφρακτικών βλαβών σε κεντρικές φλέβες του κάτω άκρου.»

Ο Δρ. Νικόλαος Λιάσης, MD, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας ανέφερε μεταξύ άλλων: «To μεταθρομβωτικό σύνδρομο είναι μία σοβαρή κατάσταση με πολύ σημαντική νοσηρότητα. Ο σωστός σχεδιασμός με τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την σύγχρονη χειρουργική θεραπεία.

Ο Dr. Anthony James Comerota, Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Michigan δήλωσε ότι: «Είναι πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπεις κάποιον που εκπαιδεύεις, να παρατηρεί και να μαθαίνει μία πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση, να την τροποποιεί και τελικά να την εφαρμόζει στην πατρίδα του για να ανακουφίσει τον πόνο σε ασθενή του που υπέφερε.

Το μεγάλο όφελος στην υγεία, που είχε αυτός ο ασθενής, ήταν το αποτέλεσμα της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του Δρ. Τσεκούρα. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία, αν σκεφτεί κανείς ότι οι περισσότεροι ιατροί που ασχολούνται με τέτοιους ασθενείς πιστεύουν ότι δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα για αυτούς που έχουν εκτεταμένη μεταθρομβωτική απόφραξη και ότι αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να συμβιβαστούν με την ιδέα της αναπηρίας τους και να αποδεχτούν ότι θα περάσουν όλη τους την ζωή με πόνο.

Έχοντας πραγματοποιήσει την πρώτη τέτοια πολύπλοκη χειρουργική ανακατασκευή στο εν τω βάθει φλεβικό σύστημα, στην Ελλάδα, ο Δρ. Τσεκούρας θα καλείται από εδώ και εμπρός από ιατρούς στην Ελλάδα, αλλά και πέρα από αυτή, για να εκτιμά και να θεραπεύει τέτοια σύνθετα περιστατικά. Οι ασθενείς αυτοί είναι τυχεροί που θα έχουν τον Δρ. Τσεκούρα ως αρωγό για να βελτιώσουν τη σοβαρή μεταθρομβωτική νοσηρότητά τους».

Θ. Κουτρούκης: Ένα σχόλιο για τις «Απευθείας Αναθέσεις» των ΟΤΑ;

Θ. Κουτρούκης
Είναι γνωστό πως ένα από τα αγαπημένα αθλήματα των Οργανισμών Τοπικών Αυτοδιοίκησης είναι και η απευθείας αναθέσεις έργων και μελετών. Μια τακτική ανορθολογικής διαχείρισης που, κατά τις Εκθέσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιάς Διοίκησης, συνήθως οδηγεί σε διασπάθιση του δημοσίου χρήματος προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων.

Ας δούμε όμως την αιτιολογική βάση του φαινομένου των απευθείας αναθέσεων, όπως την εκφράζουν οι υποστηρικτές του. Ευελιξία, Ταχύτητά, Αποτελεσματικότητα είναι τα κύρια επιχειρήματα.

Η αλήθεια είναι πως η κακοκουρδισμένη μηχανή πολλών δήμων δεν μπορεί εύκολα να αποβάλλει τον εθισμό σε μερικές διαδικασίες που ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και συνήθως δεν υπηρετούν τις ανάγκες των δημοτών, ούτε σέβονται το δημόσιο χρήμα.

Η μόνο ευελιξία που εξυπηρετούν οι απευθείας αναθέσεις είναι στην διακίνηση του «μαύρου πολιτικού χρήματος» από τα ταμεία των ΟΤΑ προς την τσέπη των τοπικών πολιτικάντηδων και των συνεργαζόμενων εργολάβων. Η μοναδική ταχύτητα που διακρίνουμε αναφέρεται στην αύξηση της περιουσίας των εμπλεκομένων. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αυτή σχετίζεται με την εξυπηρέτηση ψηφοθηρικών, ρουσφετολογικών και μικροπολιτικών επιδιώξεων.

Ας είμαστε κρυστάλλινοι: οι απευθείας αναθέσεις οδηγούν σε μονοπωλητές-προμηθευτές των ΟΤΑ και, προφανώς (όπως γνωρίζει, κι ο πρωτοετής φοιτητής οικονομικών επιστημών), τούτο ανεβάζει την τιμή της υπηρεσίας που πληρώνει ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αν οι απευθείας αναθέσεις καταργηθούν, η εξοικονόμησή πόρων που θα προκύψει θα είναι εντυπωσιακή.

Για αυτό όταν ακούτε το επιχείρημα ότι όσοι αντιδρούν στις απευθείας αναθέσεις δεν θέλουν να παραχθεί έργο, απλά χαμογελάστε. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όσοι αντιδρούν σε αυτή την διασπάθιση δημόσιου χρήματος θέλουν με τα ίδια χρήματα να παραχθεί πολλαπλάσιό έργο.

Τέλος, θα μου πείτε: αφού οι απευθείας αναθέσεις προξενούν τόσο κακό, γιατί δεν τις σταματούμε; Η απάντηση είναι γιατί κάποιοι πιθανότατα κερδίζουν από αυτές και μοιράζονται υπογείως τα μονοπωλιακά κέρδη του εργολάβου. Αν ρίξετε μια ματιά σε εκείνους που συστηματικά τις προωθούν, θα δείτε ότι το όφελος αυτό μάλλον διαθέτει και ονοματεπώνυμο.

(*) Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

ΣΧΟΛΙΟ: Ευχαριστούμε για το άρθρο κε καθηγητά. Είναι τιμή μας να έχουμε άρθρα σας ακόμα και αν δεν συμφωνούμε 100% με αυτά. Διότι η απευθείας αναθέσεις - αν η χρήση τους είναι λελογισμένη και όχι προσχηματική είναι ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟ εργαλείο σε πολλές περιπτώσεις. Γι΄αυτό άλλωστε ΚΑΝΕΙΣ από όσους τις καταγγέλουν - και καλά κάνουν για τις περιπτώσεις κατάχρησης του εργαλείου - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΟΥΝ, να πάψει να προβλέπει ο νόμος την δυνατότητα χρήσης του εργαλείου.
¨Ασε που οι μεγάλες λαμογιές έχουν γίνει με τις ΣΤΗΜΕΝΕΣ δημοπρασίες.
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Α.Ν.

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

ΤΟ ΚΛΕΨΑΜΕ. ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΑΠΟ ΠΟΥ


Ο ΧΑΛΑΝΔΡΑΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 500 ΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩΠΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑΛίστα με μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου έβγαλε στην φόρα το Υπουργίο Οικονομιών.

Και το θέμα δεν θα μας απασχολούσε εμάς εδώ, στην ιλαρη κωλοφυλλάδα (1) αν δεν είχε έντονο Χαλανδρέικο ενδιαφέρον.

Στην ΔΕΥΤΕΡΗ λοιπόν θέση της λίστας - πίσω από τον γνωστό καταδικασμένο για 504 χρόνια φυλακή, οικονομολόγου, συντονιστή συμμορίας λευκών κολλάρων Θεσσαλονικιό Νικόλα Κασσιμάτη  που οφείλει 1,2 δις ευρώ (2), βρίσκεται ΧΑΛΑΝΔΡΑΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:

Ο Ευάγγελος Σιέμπος, που οφείλει 428.352.560,27.
Ο συμπολίτης μας αυτός δηλώνει  ιδιωτικός υπάλληλος, κατοικεί (κατοικούσε;;;) στην Τούφα, ενώ τα πρόστιμα και οι φόροι που του έχουν βεβαιωθεί, αφορούν εικονικά τιμολόγια για τα έτη 1997- 2001.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι στη φορολογική του δήλωση το 2001 παρουσίασε μηδενικό εισόδημα!

Έχουν ασχοληθεί με την υπόθεσή του δύο εφορίες, η ΔΟΥ Χαλανδρίου - η οποία και βεβαίωσε τα πρόστιμα - και η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτι που σημαίνει, ότι ίσως σήμερα το «πουλάκι» να έχει πετάξει εκτός ελληνικών συνόρων.

Σ.Σ.

(1) Στην κωλοφυλλάδα που έχει όμως δικαιωθεί λιγάκι - ΣΕ ΟΛΑ.
 Και τώρα καθόμαστε αναπαυτικά στον καναπέ μας και βλέπουμε κάθε μέρα τους άλλους να "ανακαλύπτυν" αυτά για τα οποία φωνάζαμε δύο, τρία, πέντε, εφτά χρόνια πριν και μας έλεγαν τρελούς -με τελευταίο παράδειγμα βεβαίως ΤΟ ΠΑΡΑΜΑΓΑΖΟ της Τεχνικής Υπηρεσίας που ΜΑΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ.

(2) Ο Ν. Κασσιμάτης σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι διωκτικές αρχές, η μεγάλη απάτη εκτυλίχθηκε στο διάστημα από το 1994 έως και το 2001, οπότε άρχισε η αποκάλυψή της. Επιτήδειοι προσέγγιζαν άτομα, όπως υπερήλικες, άνεργοι και τοξικομανείς, και έναντι αμοιβής ίδρυαν στο όνομά τους εταιρείες-φαντάσματα.
Εν συνεχεία μέσω αυτών των εταιρειών εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές ή δήθεν εξαγωγές, με σκοπό να καρπωθούν παράνομα τεράστια ποσά από την επιστροφή ΦΠΑ.

ΗΜΕΡΙΔΑ: Προϋπολογισμός 2018 και προτάσεις ΛΑΕ στη Φορολογία


ΗΜΕΡΙΔΑ
Προϋπολογισμός 2018 και προτάσεις ΛΑΕ στη Φορολογία
         Πέμπτη 30η Νοέμβρη 2018, 6-9 μμ, ΕΣΗΕΑ
                            (Ακαδημίας 21, 3ος όροφος)
Πρόγραμμα
-Άνοιγμα εκδήλωσης
-Χαιρετισμός εκ μέρους του Γραμματέα της ΛΑΕ, Παναγιώτη Λαφαζάνη
Πρώτη ενότητα
Τα χαρακτηριστικά του νέου Προϋπολογισμού 2018
-Φορολογική πολιτική και φτωχοποίηση ελληνικού λαού (Τ.Καρυστινός)
-Νέα δεδομένα στη διαχείριση του δημόσιου χρέους (Δ.Χαλυβόπουλος)
-Φοροδιαφυγή και «Paradise Papers» (Θ.Παπαδόπουλος)
-Ιδιωτικοποιήσεις ΔΕΚΟ (Ν.Γεωργακάκης)
Ενότητα δεύτερη
Προτάσεις κοινωνικών φορέων στη Φορολογία
-Δραστική μείωση φορολογίας στους μισθωτούς και συνταξιούχους
(Δ.Μέρκος, γ.γ. Συλλόγου Εφοριακών)
-Φορολογική ανακούφιση μικροεπιχειρήσεων-επαγγελματιών-αγροτών
(Σ.Διαμαντόπουλος, πρόεδρος Ομοσπονδίας Φωτογράφων)
-Φορολογικοί έλεγχοι και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Φ.Σκλαβάκη, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εφοριακών Αττικής-Κυκλάδων)
-Φορολογικά προνόμια και φορολογικά κίνητρα)
(Ε.Κοντογιώργος, μέλος της ΣτΑ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος)
Συνόψιση-Συμπεράσματα
Βασικοί άξονες πρότασης ΛΑΕ στη Φορολογία (Γ.Τόλιος, μέλος ΠΓ της ΛΑΕ)


Συντονιστής Ημερίδας: Δ.Φλαμιάτος, μέλος Π.Σ. της ΛΑΕ