Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 2 Αυγούστου 2016

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ: ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Η .... ανταποκρίτριά μας στα Βριλήσσια μας έστειλε την αναλυτική εισήγηση θέματος δημοτικού συμβουλίου Βριλησσίων που ακολουθεί και θα μας απασχολήσει σοβαρά σε επόμενες αναρτήσεις (όχι σήμερα ) σε σχέση και με όσα παίζονται στο Χαλάνδρι και την μεγαλοτεράστια εξυπνάδα του σουλτάνου Συμεών να συμφωνήσει μόνος του και κάτω από το τραπέζι του δημοτικού συμβουλίου να νοικιάσει για έναν χρόνο τον ΧΕΥ από το ΤΑΙΠΕΔ για να κάνει μελέτες, να τους πείσει ότι πρέπει να του το νοικιάσουν μετά για 20 χρόνια ή να του το πουλήσουν (άμα θέλουν).

Αντίστοιχες μελέτες λοιπόν στο Βριλησσάκι κοστίζουν 1 μύριο! Για το Σουλτανάτο του Χαλανδρίου δηλαδή, που είναι τριπλάσιο, θα πάνε 2 - 2,5 - 3 μύρια ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ χωρίς να ξέρουμε αν θα έχει ο δήμος τον χώρο του χρόνου. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΦΟΒΕΡΟΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ του ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΣΥΜΕΩΝ!

Αναρτούμε την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο Βριλησσίων, γιατί  είναι βέβαια ΔΗΜΟΣΙΑ, δεν έχουν εκεί σουλτάνο, ούτε Κούκα διευθύντρια εκεί και όλες οι εισηγήσεις του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται χωρίς να τους απειλούν,  στα τοπικά sites και blogs (Να δες εδώ πώς λειτουργούν οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ δήμοι: (http://www.vrilissia.eu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=288)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΕΤΦΑΔΕΣ!
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ, ΟΥΤΕ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ.Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησσίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και για την πρόθεση υλοποίησης της πράξης.
Σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης, ο Δήμος Βριλησσίων προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησσίων».
Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου. Αναλυτικότερα, η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από 5 υποέργα:
• Υποέργο 1: Δημιουργία Πράσινων Σημείων στο Δήμο Βριλησσίων
• Υποέργο 2: Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και Προώθηση Οικιακής κομποστοποίησης
• Υποέργο 3: Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας
• Υποέργο 4: Μελέτες ωρίμανσης για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων στον Δήμο Βριλησσίων
• Υποέργο 5: Τεχνικός Σύμβουλος για την κατασκευή του έργου "Δημιουργία Πράσινων Σημείων στο Δήμο Βριλησσίων" και την Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαπόβλητων και Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.024.420,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προτεινόμενη πράξη κρίνεται αναγκαία, καθώς θα συμβάλει στη συμμόρφωση του Δήμου με τις απαιτήσεις και τους στόχους της κείμενης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας (Νόμο 4042/12, νέος ΕΣΔΑ, υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Αττικής).
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για:
α) την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησσίων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1 του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής
β) την πρόθεση υλοποίησης της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησσίων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κατ’ εντολή του

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας

ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Καθαρισμός οικοπέδων και εν γένει ευαίσθητων σημείων πυροπροστασίας από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων.


Περισσότερα από 70 οικόπεδα αποψιλώθηκαν και καθαρίστηκαν από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων, στα πλαίσια προληπτικών παρεμβάσεων πυρασφάλειας, με βάση τον δημοτικό σχεδιασμό πυροπροστασίας. Στις περιπτώσεις εκτεταμένων υπηρεσιακών παρεμβάσεων υπήρξε η αναλογούσα χρέωση και πληρωμή μετά την υλοποίηση των καθαρισμών από τους ιδιοκτήτες που αδυνατούσαν να τις πραγματοποιήσουν με δικές τους ενέργειες.

Η αρμόδια διεύθυνση συνέταξε και φρόντισε για την αποστολή πλέον των 300 επιστολών καθαρισμού οικοπέδων, στον προβλεπόμενο χρόνο. Η δημοτική αρχή ευχαριστεί τη μεγάλη πλειοψηφία των ιδιοκτητών οικοπέδων που ανταποκρίθηκαν εγκαίρως στις σχετικές επιστολές που τους εστάλησαν ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου από τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο κ. Μαυραγάνη.

Παρακαλούνται οι δημότες και κάτοικοι των Βριλησσίων να απορρίπτουν προσεκτικά και καταλλήλως τα κλαδέματα (σε δέματα) και απορρίμματά τους (εντός κάδου και διαχωρισμένα), καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και με αυξημένη υπευθυνότητα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες της αντιπυρικής περιόδου.

Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε. Με την άμεση λύση της σύμβασης που πέτυχε η δημοτική αρχή, μετά από το προβλεπόμενο διάστημα μετεγκατάστασης της αποχωρούσας επιχείρησης, ο δημοτικός χώρος επανέρχεται από τις 20 Οκτωβρίου στο Δήμο και τους δημότες.

Προτεραιότητα της δημοτικής αρχής αποτελεί η συνδιαμόρφωση με την τοπική κοινωνία της επόμενης ημέρας στον χώρο, με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών άθλησης όλων και ιδιαίτερα των νέων της πόλης, σε πλαίσια ασφάλειας και νομιμότητας. Ο χώρος ανήκει στην πόλη και στους πολίτες της και προκαλεί θλίψη η προσπάθεια παραγόντων και παραγοντίσκων να καπηλευτούν ένα αποτέλεσμα το οποίο ομόθυμα προώθησε και αγκάλιασε η τοπική κοινωνία, αλλά και το υπερψήφισε ευρεία πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς ενδοιασμούς και δεύτερες σκέψεις.

Δήλωση του Δημάρχου Βριλησσίων Ξένου Μανιατογιάννη για την απόδοση του δημοτικού χώρου Κισσάβου και Μητροπούλου (Ο.Τ.365) στους δημότες.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Ξ. ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μία ιδιαίτερα σημαντική όσο και ιστορική απόφαση για το μέλλον της πόλης, της νεολαίας και συνολικά της τοπικής μας κοινωνίας ελήφθη τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016 από το Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων.

Η (σχεδόν 10 στρ.) δημοτική έκταση αθλητικών εγκαταστάσεων Κισσάβου και Μητροπούλου (Ο.Τ.365) περιέρχεται εκ νέου στον Δήμο, μετά από επίπονο και μακροχρόνιο αγώνα της παρούσας δημοτικής αρχής και τη συμπαράσταση της μεγάλης πλειοψηφίας των δημοτικών παρατάξεων και των δημοτών.

Με τον αναγκαστικό συμβιβασμό που αποδέχθηκε ο ιδιώτης, ο οποίος για περισσότερο από μια δεκαετία εκμεταλλευόταν το χώρο, αποσύρθηκε πλέον από τις αβάσιμες διεκδικήσεις του για παράταση της μίσθωσης και πλέον ο χώρος επανέρχεται στον Δήμο για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών της πόλης και των δημοτών.

Αξίζουν συγχαρητήρια σχεδόν στο σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μας για την ξεκάθαρη στάση τους υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και την ωριμότητα που επέδειξαν. Ομόψυχα, ανεπιφύλακτα και μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες όλες οι πλευρές του Δημοτικού Συμβουλίου ομονόησαν στη θετική εξέλιξη απελευθέρωσης ενός δημοτικού χώρου στο κέντρο της πόλης, υπερψηφίζοντας την πρόταση της δημοτικής αρχής, με εξαίρεση την με… «επιφυλάξεις» ψήφιση του πρώην Δημάρχου κ. Ιωαννίδη και συνεργατών του.

Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε. Με την άμεση λύση της σύμβασης που πέτυχε η δημοτική αρχή, μετά από το προβλεπόμενο διάστημα μετεγκατάστασης της αποχωρούσας επιχείρησης, ο δημοτικός χώρος επανέρχεται από τις 20 Οκτωβρίου στο Δήμο και τους δημότες.

Προτεραιότητα της δημοτικής αρχής αποτελεί η συνδιαμόρφωση με την τοπική κοινωνία της επόμενης ημέρας στον χώρο, με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών άθλησης όλων και ιδιαίτερα των νέων της πόλης, σε πλαίσια ασφάλειας και νομιμότητας. Ο χώρος ανήκει στην πόλη και στους πολίτες της και προκαλεί θλίψη η προσπάθεια παραγόντων και παραγοντίσκων να καπηλευτούν ένα αποτέλεσμα το οποίο ομόθυμα προώθησε και αγκάλιασε η τοπική κοινωνία, αλλά και το υπερψήφισε ευρεία πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς ενδοιασμούς και δεύτερες σκέψεις.

Ο Αδαής και ο Παράφρων του Τόμας Μπέρνχαρντ σε σκηνοθεσία Γιάννου Περλέγκα

αρχική σελίδα

Ώρα: 21.00
Εισιτήρια προπωλούνται: Στα ταμεία του Ιδρύματος (Πειραιώς 206, Ταύρος) Δευ-Παρ 11:00 - 14:00 και τα απογεύματα μία ώρα πριν την παράσταση.

Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσματζόγλου), Εκδοτήρια Ticket Services

Ωρ. λειτουργίας Εκδοτηρίων Ticket Services: Δευ. &; Τετ. 09:00 - 17:00, Τρ., Πεμ. &; Παρ. 09:00 - 20:00, Σαβ. 10:00 - 14:00
Seretis travel Πανεπιστημίου 61, Αθήνα, τηλ. 210 3251295.

Εισιτήρια προπωλούνται και στα καταστήματα Forthnet

Αίθουσα: ΘέατροΕισιτήρια: Προπώληση: 10€ (κανονικό), 8€ (μειωμένο) Στα ταμεία του θεάτρου: 12€ (κανονικό), 10 (μειωμένο).

ΣΕ ΠΑΝΙΚΟ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ .....

Τα ανοικτά γήπεδα στο ΠΕΡΚΙΖΑΣ που .... δεν θα γίνουν κλειστά
ΠΑΝΙΚΟΣ καθορίζει πλέον τις επικοινωνιακές επιλογές τη καργαριστερής διοίκησης του δήμου.

Ο πανικός τους ξεχειλίζει από τα δελτία τύπου με τα οποία προσπαθούν να αναστρέψουν, να απαντήσουν ή τουλάχιστον να "διασκεδάσουν" τις εντυπώσεις που δημιουργούν στον μέσο Χαλανδραίο η ανεπάρκειά τους και τα ιδεοληπτικά τους αδιέξοδα και που βέβαια η ΠΛΑΤΕΙΑ θα συνεχίσει να αναδεικνύει, για να τους γίνει απόλυτα σαφές αυτά τα υπόλοιπα τρία χρόνια που θα διοικούν ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΑΓΚΕΣ όσο οι ίδιοι νόμιζαν για τους εαυτούς τους, επειδή απλά κάνανε ένα κομπρεμί με τον Αεικίνητο.

Γιατί τι άλλο από πανικό για να διασκεδάσεις τις αρνητικές εντυπώσεις από την ανεπάρκεια και τα λάθη σου είναι το να βγάζεις δελτίο τύπου που να λέει στον ιθαγενή Μπαμπουίνο ότι στην ρεματιά συνέρρευσαν ΧΙΛΙΑΔΕΣ κόσμου ενώ είναι φανερό σε όλες τις φωτό ότι ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΡΘΙΟΙ, άρα μόνο για ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ κόσμου θα είχες νομιμοποίηση να μιλήσεις, ούτε καν για ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΑ, απλά λόγω χωρητικότητας του θεάτρου.
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ..... ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ!

Και τι άλλο από πανικό για την κατακραυγή που έχει δημιουργήσει η πολιτική σου ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ, διακόπτοντας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ υπηρεσίες προς τους δημότες που θα μείνουν στην Αθήνα, όπως η δημοτική συγκοινωνία ή η λειτουργία της κλιματιζόμενης αίθουσας του ΚΑΠΗ, το κολυμβητήριο, ακόμα και το δημοτικό ιατρείο - που ετισθελικά το μετέτρεψες σε "εθελοντικό" για να καλύψεις την ΙΔΕΟΛΗΨΙΑ ΣΟΥ - και να βγάζεις δελτίο τύπου ΕΧΘΕΣ που να ανακοινώνεις ότι θα είναι ανοικτά ... ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ μπάσκετ;;;
(ΕΔΩ το προκλητικό δελτίο τύπου)

Πάλι καλά δηλαδή που δεν κλείνουν και τα ανοικτά γήπεδα και δεν απαγορεύεται η χρήση τους τον Αύγουστο!!!

ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΗΛΑΔΗ!
ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟ ΣΥΜΕΩΝ!

Βγάλανε και δελτίο τύπου αναγνώστη μου, μην χέσω! Ότι θα είναι ανοικτά .... τα ανοικτά γήπεδα!

Πάντως με τέτοια λειτουργία του δήμου τον Αύγουστο κανονικά θα έπρεπε να κόβει και τα δημοτικά τέλη του Αυγούστου, δε νομίζεις;

Κυκλοφόρησε από την Κάπα Εκδοτική ο "Αμύντας" του Γεωργίου Μόρμορη σε δραματουργική προσαρμογή του Σπύρου Α. Ευαγγελάτου


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΡΜΟΡΗΣ
Αμύντας (1745)
Ελεύθερη παράφραση από το ομώνυμο έργο του Torquato Tasso (1573)
Δραματουργική προσαρμογή: Σπύρος Α. Ευαγγελάτος
96 σελ., τιμή: € 8,48
ISBN: 978-618-5191-32-0
Κάπα Εκδοτική

Πρόκειται για τη δραματουργική προσαρμογή που έκανε ο σπουδαίος σκηνοθέτης, μελετητής του θεάτρου, ακαδημαϊκός και δάσκαλος Σπύρος Α. Ευαγγελάτος στο έργο Αμύντας του Γεωργίου Μόρμορη.

Ο Σπύρος Α. Ευαγγελάτος γράφει: «Το 1745 τυπώνεται ανωνύμως στη Βενετία μια ελεύθερη μετάφραση στην τότε ομιλουμένη ελληνική και σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο της θρυλικής κωμωδίας του Torquato Tasso Aminta (1573). Πριν από χρόνια είχα την τύχη να ανακαλύψω πως κάτω απ’ την ανωνυμία κρυβόταν ο επτανήσιος από τα Κύθηρα ιατροφιλόσοφος και ποιητής Γεώργιος Μόρμορης (1720-1790).

Ο Αμύντας ανήκει στην ονομαζόμενη «ποιμενική κωμωδία» (commedia pastorale) και ξετυλίγεται σε δάση όπου κυκλοφορούν ερωτευμένοι βοσκοί, πρόβατα, παρθένες “αμαζόνες”, αλλά και άγρια ανύπαρκτα στην Ευρώπη θηρία, καθώς και μυθικά πρόσωπα, όπως σάτυροι, δράκοι και θεοί του έρωτα. Η μόδα αυτών των έργων επηρέασε την πανευρωπαϊκή δραματουργία, ακόμη και τον Σαίξπηρ (Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας, Όπως σας αρέσει, Τρικυμία κ.ά.). Υπάρχουν και ελληνικά ανάλογα κείμενα, όπως η Πανώρια του Ρεθυμνιώτη Τζώρτζη Χορτάτση (τέλη 16ου αι.) κ.ά.».

«Ο Αμύντας του Μόρμορη είναι “άλλο” έργο από τον Aminta του Τάσσο. [...] Εάν μάλιστα ο Μόρμορης είχε θέσει ως τίτλο της ελεύθερης ανάπλασής του το όνομα Σίλβια (είναι η ηρωίδα του έργου) ή οποιονδήποτε άλλο τίτλο, χωρίς να έχει την εντιμότητα να αναφέρει το όνομα του Τάσσο, τότε σίγουρα θα μιλούσαμε για έργο του Μόρμορη, που έχει ως πρότυπό του τον Aminta του Τάσσο».

Η παράσταση Αμύντας ανέβηκε σε πανελλήνια πρώτη στις 8 Ιουλίου 2016 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2016.

Κάπα Εκδοτική - Παπαρηγοπούλου 6, Περιστέρι - Τηλ.: 210 6859273 - info@kapaekdotiki.gr www.kapaekdotiki.gr - fb/ Κάπα Εκδοτική - t @KapaEkdotik