Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 2 Μαΐου 2018

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 14ης ΜΑΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΗ ΤΟΥ '68 - ΝΕΟΛΑΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜH και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΨΕ

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 


1. Απόφαση συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου στις επιτροπές αγώνα κατοίκων ενάντια στις εγκαταστάσεις βάσης κινητής τηλεφωνίας και ψήφιση πλάνου δράσης.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση και προσωρινή παραλαβή του α΄ σταδίου και έναρξη β΄ σταδίου της Σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» ΑΜ 3/2017, με Κ.Α. 30.7411.06.

3. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 33/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής δικαιούχων – ωφελουμένων του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Χαλανδρίου.

4. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

5. Οικονομικός απολογισμός Ο.Ε. 2017 της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου».

6. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων της «Αθλητικής Κατασκήνωσης 2018» και της «Καλοκαιρινής φύλαξης με δημιουργική απασχόληση 2018 (στα σχολεία)».

7. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Breaking stereotypes.

8. Αύξηση ωρών εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

9. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών κ. Δημητράκη Ιωάννη, Πλατεία Ομονοίας 12, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 31361, για την άσκηση αίτησης αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ΄ αρ. 813/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

10. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση δύο παραστάσεων κουκλοθέατρου για το ΠΕΓΚΑΠ και το Στουπάθειο.

11. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων στους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χαλανδρίου.

12. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση δύο θεατρικών παραστάσεων στο 6ο και 13ο Δημοτικό σχολείο του Δήμου Χαλανδρίου.

13. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση ψυχαγωγικού- εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Με αφορμή ένα βιβλίο…» στην Παιδική Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος» του Δήμου Χαλανδρίου.

14. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης πολυετούς δαπάνης για τη λειτουργία της Δημοτικής – Πολυφωνικής Χορωδίας του Δήμου Χαλανδρίου.

15. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης πολυετούς δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών μουσικού τούμπας, στη Φιλαρμονική του Δήμου Χαλανδρίου.

16. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού, για εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Φωτογραφίας – ο λόγος στην Εικόνα του Δήμου Χαλανδρίου.

17. Έγκριση σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών για τη διαδικασία συμμόρφωσης στον ‘‘Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων’’.

18. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 14985/27-04-2018).

19. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 14986/27-04-2018).

20. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής & επαναβεβαίωσης.

21. Απαλλαγή ή μη για οφειλή τροφείων.

22. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

23. Επιχορήγηση της Ένωσης Αρκάδων Χαλανδρίου με ποσό 2.989,60 € για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης – εκδήλωσης στο Θέατρο της Ρεματιάς.

24. Επιχορήγηση του Γυμναστικού Συλλόγου Χαλανδρίου για την κάλυψη μέρους των εξόδων πραγματοποίησης των εκδηλώσεών του.

25. Έγκριση δωρεάς εξοπλισμού πληροφορικής στο Α.Τ. Χαλανδρίου.

26. Έγκριση δωρεάς βιβλίων του Δήμου Χαλανδρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας. 

27. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής για την καταμέτρηση χρημάτων από το παγκάρι του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

28. Παραχώρηση τμήματος αίθουσας στο Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου.

29. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου).

30. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (Στουπάθειο).

31. Αίτημα παραχώρησης των οικοπέδων ΧΕΥ9 και τμήματος του Ο.Τ. 667 για εγκατάσταση εργοταξίου του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ’.

32. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 3/2016.

33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ», Α.Μ. 10/17.

34. Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας και ανάγκη εκτέλεσης προμήθειας: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό Ο.Ε. 2018».

35. Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας της υπηρεσίας «Γενικές υπηρεσίες αξιολόγησης και διοικητικής ενίσχυσης για τη διαχείριση δημοσίων χώρων και ανάπτυξη υποδομών.

36. Άδεια κοπής δένδρων.