Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΣ _ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                           
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ. 2132023922,926
email: press@halandri.gr                  Χαλάνδρι, 17 Μαΐου 2013


                                                               
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                      
Καμιά σχολική μονάδα στα όρια του δήμου μας δεν πρόκειται να κλείσει, τουλάχιστον όσον αφορά τη σχολική περίοδο 2013-14! Σύμφωνα με έγγραφο του κ. Φαλούκα, διευθυντή της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, δεν θα υπάρξει η παραμικρή μεταβολή στις αυτόνομες σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλανδρίου και το όλο θέμα θα επανεξεταστεί από τη μεθεπόμενη περίοδο.
Ειδικά για το 2ο Γυμνάσιο, όπου αντιμετώπιζε και το μεγαλύτερο πρόβλημα, με αποτέλεσμα να έχουν ξεσηκωθεί γονείς και μαθητές (με τη συμπαράσταση και του δήμου μας), η αυξητική τάση στις εγγραφές της Α΄ Γυμνασίου απέτρεψε την πιθανότητα κατάργησής του. Μέχρι σήμερα οι μαθητές του εν λόγω σχολείου μειώνονταν συνεχώς, όμως από την επόμενη χρονιά θα είναι περισσότεροι, αφού θα εγγραφούν έξι μαθητές από το 11ο Δημοτικό Σχολείο, 27 μαθητές από το 12ο, 14 μαθητές από το 13ο και 12 από το 14ο Δημοτικό.
Ο δήμαρχος της πόλης μας, Γιώργος Κουράσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα των κοινών προσπαθειών της δημοτικής αρχής, των δημοτικών παρατάξεων και των υπολοίπων φορέων που ασχολήθηκαν επί σειρά μηνών σχετικά με το πρόβλημα που είχε προκύψει.

                                                                  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α, ναι, ξεκίνησαν και οι Παν-Στρατιωτικές Εξετάσεις!!!

Γ. Ιωάννου, "Έθνος", 17-5-2013

Ακόμη 81 υπηρεσίες παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ»Οδηγίες στα ΚΕΠ για τον τρόπο με τον οποίο 81 υπηρεσίες προς τους πολίτες μπορούν πλέον να παρέχονται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά από την εθνική διαδικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ» (www.ermis.gov.gr) δίνονται με εγκύκλιο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσου Βολουδάκη.
Για τις υπηρεσίες αυτές, η συναλλαγή του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση, μπορεί πλέον να διεκπεραιώνεται μέχρι τέλους ηλεκτρονικά, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να επισκεφθεί αυτοπροσώπως οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε για να υποβάλλει αίτηση είτε για να παραλάβει έγγραφο. (Οι τυποποιημένες αυτές διαδικασίες του ΕΡΜΗ βρίσκονται στην αρχική σελίδα, κάτω από τον τίτλο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ).
Μοναδική προϋπόθεση, ο πολίτης να έχει εγγραφεί ως χρήστης στην πύλη του «ΕΡΜΗ», και να μεταβεί στη συνέχεια για επιβεβαίωση της ταυτότητάς του σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Εκεί θα πρέπει να βεβαιώσει- προσκομίζοντας και την αστυνομική του ταυτότητα – ότι είναι ο κάτοχος συγκεκριμένου ηλεκτρονικού «λογαριασμού» στον «ΕΡΜΗ».

Η διαδικασία της εγγραφής και επιβεβαίωσης ταυτότητας γίνεται μια φορά και μόνο για κάθε πολίτη, ο οποίος μπορεί στη συνέχεια να πραγματοποιεί πολλαπλές συναλλαγές με το δημόσιο από οποιοδήποτε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του. Ο πολίτης αποκτά μια ηλεκτρονική θυρίδα στον «ΕΡΜΗ», στην οποία τοποθετούνται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες τα αιτούμενα έγγραφα. (Στην παρούσα φάση, τα έγγραφα τοποθετούνται στη θυρίδα από τα ΚΕΠ).

Ο πολίτης μπορεί να αξιοποιήσει περαιτέρω τα ηλεκτρονικά έγγραφα που θα λαμβάνει στη θυρίδα του, προωθώντας τα όπου χρειάζεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εφαρμογή της οποίας επικαιροποιήθηκε με πρόσφατη εγκύκλιο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με το κοινό. Οι διευθύνσεις αυτές έχουν αναρτηθεί στον «ΕΡΜΗ».

Oι εγγεγραμμένοι στον «ΕΡΜΗ» πολίτες, μπορούν να αποστέλλουν μηνύματα προς τις διευθύνσεις αυτές, με επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα που έχουν λάβει στη θυρίδα τους. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που προέρχονται από τη θυρίδα του πολίτη, φέρουν όνομα ηλεκτρονικού αρχείου με κατάληξη .ermis, και έχουν ισχύ επικυρωμένου αντιγράφου. Οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να αποδέχονται ως έγκυρα τα ηλεκτρονικά αυτά έγγραφα .

Επισημαίνεται ότι η νέα αυτή υπηρεσία προς τον πολίτη, αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο στη μετάβαση προς την ψηφιακή δημόσια διοίκηση, η οποία θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση των έργων πληροφορικής που έχουν ήδη προκηρυχθεί και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ, αλλά και με τη σταδιακή επέκταση της χρήσης ψηφιακής υπογραφής σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, ο αριθμός των διαδικτυακά διαθεσίμων πιστοποιημένων διαδικασιών των ΚΕΠ θα αυξάνεται σταδιακά, ενώ το περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης θα αναβαθμίζεται τεχνικά ώστε να γίνει περισσότερο εύχρηστη. Η υλοποίηση αυτής της δράσης εμπλουτισμού της παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη, καθίσταται δυνατή με τη συνδρομή της ΚΕΔΕ, των Δήμων όλης της χώρας, και των εργαζομένων στα ΚΕΠ.

Οι 81 υπηρεσίες που αναβαθμίζονται σε πλήρως ηλεκτρονικές είναι οι ακόλουθες:

1 Αίτηση – δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)
2 Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
3 Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
4 Χορήγηση βεβαίωσης ποσού σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
5 Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
6 Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
7 Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
8 Χορήγηση αντιγράφου άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας (λόγω απώλειας, καταστροφής της ήδη εκδοθείσας)
9 Χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
10 Χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΟΑΤΑΠ)
11 Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών από το ΔΟΑΤΑΠ
12 Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία
13 Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία
14 Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους ή νηπιαγωγούς
15 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους ή νηπιαγωγούς
16 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές
17 Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς
18 Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητές
19 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ
20 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ
21 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων
22 Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
23 Χορήγηση βεβαίωσης για το ομοταγές πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ)
24 Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου βαθμολογικής αντιστοιχίας – πράξης αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ)
25 Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας (ΔΟΑΤΑΠ)
26 Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας
27 Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ
28 Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ
29 Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μία κυρωμένη πράξη εφαρμογής (τελική ιδιοκτησία, υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα του ν. 1337/83)
30 Βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος Δ.Σ., περί καταβεβλημένου κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοιχείων καταχωρημένων στο Μητρώο Α.Ε.
31 Ενημέρωση καταναλωτή για τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα καταναλωτή για την προστασία του
32 Χορήγησης βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας Αστυνομικών (Αστυφυλάκων – Αρχ/κων – Ανθυπαστυνόμων), Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών ( Ν. 2690/1999, άρθρα 4,5 και 12)
33 Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ. και στο Τ.Ε.Ε.Μ (Ν. 1813/1988, άρθρα 20 παρ. 3 και 47 παρ.1)
34 Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, στους χειριστές ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 1041/1979, άρθρα 41 και 43)
35 Χορήγηση βεβαίωσης του Ν. 142/1974
36 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
37 Χορήγηση βεβαίωσης Ζώνης Επιχειρήσεων Ν. 1854/1951
38 Χορήγηση βεβαίωσης αναπηρίας (Ν. 1579/1950)
39 Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων
40 Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων
41 Καταχώρηση εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας, πειραματισμού Π.Δ. 160/91 (64, Α΄)
42 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών – παραπληγικών και ακρωτηριασμένων
43 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τετραπληγικών – παραπληγικών ασφαλισμένων του δημοσίου
44 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας
45 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπαστικά άτομα
46 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία
47 Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων
48 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Βαριά Νοητικά Καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.)
49 Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα
50 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία
51 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από αιμορροφιλία
52 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από AIDS
53 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης χανσενικών
54 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας
55 Έγγραφή –Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)
56 Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης από τον ΟΓΑ – προώθηση δελτίου απογραφής για έκδοση βιβλιαρίου υγείας
57 Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης – διακοπής / αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ.
58 Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΚΕΑΔ δικηγόρων ή ασκούντων δικηγόρων
59 Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ
60 Χορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ
61 Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΝΑΤ
62 Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης
63 Πιστοποιητικό Σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α” Κύκλου, ΤΕΕ Β” Κύκλου)
64 Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α” Κύκλου, ΤΕΕ Β” Κύκλου)
65 Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
66 Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ
67 Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
68 Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ
69 Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
70 Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕ
71 Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (ΟΑΕΕ – πρώην ΤΕΒΕ)
72 Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΤΣΑΥ
73 Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων
74 Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης ασφαλισμένου για αλλαγή διεύθυνσης
75 Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μετόχου για τη χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλής (ΜΤΠΥ)
76 Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μερίσματος
77 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για ειδικό λογαριασμό πρόσθετων παροχών (ΤΣΜΕΔΕ)
78 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ
79 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ)
80 Χορήγηση βεβαίωσης συνταξιούχου (ΤΣΜΕΔΕ)
81 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ

http://www.aftodioikisi.gr/, 17/5/2013

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΠΑΛΙ!)

Επίσημα ενημερώθηκε ο δήμος από το γραφείο της 2οβάθμιας εκπαίδευσης σήμερα ότι ΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ.

Ο σμπίρος μου δεν μας έχει στείλει ακόμα το έγγραγο του κου Φαλούκα αλλά η είδηση είναι ΚΑΡΑΤΣΕΚΑΡΙΣΜΕΝΗ.

Το σήριαλ 2ο Γυμνάσιο τελείωσε επιτυχώς γα το Χαλάνδρι.


ΑΥΡΙΟ ΤΑ ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΚΙΖΑΣΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                           
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ. 2132023926

                                                                               Χαλάνδρι, 14 Μαϊου 2013


                                                                
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
         Ο Δήμος Χαλανδρίου έχοντας σαν σκοπό την καλλιέργεια των Αθλητικών Αξιών και του Ολυμπιακού Ιδεώδους, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, διοργανώνει το Σάββατο 18 Μαΐου 2013 για δέκατη συνεχή χρονιά για μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων τους Αγώνες Στίβου «ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ 2013». Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να συμμετάσχουν σε Αθλητικούς Αγώνες Στίβου αλλά και ταυτόχρονα να διασκεδάσουν να κοινωνικοποιηθούν και να διδαχθούν τον Αθλητισμό. Έτσι θα έλθουν σε επαφή μεταξύ τους, θα γνωριστούν και θα αναπτυχθεί ανάμεσα τους η ιδέα του «Εύ Αγωνίζεσθαι» ώστε μέσα από την άμιλλα, την ομαδικότητα, την προσπάθεια, την φιλία και τη συνεργασία να νιώσουν τη γοητεία και την ομορφιά του Αθλητισμού.

        Ο Δήμος Χαλανδρίου σε συνεργασία με τους Δήμους Π. Ψυχικού- Ν. Ψυχικού, Βριλησσίων, Ν. Πεντέλης-Π. Πεντέλης-Μελισσίων, Παπάγου, Πέυκη, Φιλοθέης, Χολαργού, Αγ. Παρασκευής και Αμαρούσιου, Λυκόβρυσης, Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Ν. Ιωνίας και του American Community Schools (ACS), διοργανώνουν Μαθητικούς Αγώνες Στίβου για μαθητές και μαθήτριες έως 12 ετών όλων των δημοτικών σχολείων των ανωτέρω Δήμων. Συνολικά θα συμμετάσχουν 1500 μαθητές-τριες από 60 διαφορετικά δημοτικά σχολεία . 

       Η ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων είναι το Σάββατο 18 Μαΐου 2013 και θα πραγματοποιηθούν     στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Χαλανδρίου  « Νίκος Πέρκιζας» (Λ. Πεντέλης 150 ). Οι αγώνες θα διεξαχθούν  με όλες τις επίσημες διεθνείς αθλητικές προδιαγραφές (γραμματεία-κριτές-ιατρική κάλυψη κλπ.) και  τελούνται υπό την αιγίδα της ΕΟΕ-Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Έχουν κληθεί θα παρευρεθούν και θα τιμηθούν Έλληνες Ολυμπιονίκες

                                                    
                                                                       
                                                     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ: ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ. ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ!ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ: ΛΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
Δυστυχώς οι τοποθετήσεις των κατοίκων έχουν γίνει μέσα σε κλίμα έντασης και η ηχογράφηση δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για να ακουστούν οι τοποθετήσεις,

Η ΕΙΔΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΤΕ! ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ! ΔΙΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ - ΠΡΩΤΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ - ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ!


Έγινε και αυτό - Αντιδήμαρχος ζήτησε εκπτώσεις σε οίκο ανοχής για τους συμπολίτες του


ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ...

Eκπτωση 20% σε πελάτες ηλικίας άνω των 50 ετών ζήτησε από τους υπεύθυνους οίκου ανοχής ο Αντιδήμαρχος Τρικκαίων Θεόδωρος Σπανός.


Ο τοπικός άρχοντας πραγματοποίησε αυτοψία σε «ροζ σπίτι» που άνοιξε πρόσφατα στην περιοχή και όπως αποκάλυψε, ζήτησε από την υπεύθυνη του οίκου ανοχής την παραπάνω έκπτωση λόγω της οικονομικής κρίσης


Διαβάστε περισσότερα: http://kataggeilte.blogspot.com/2013/05/blog-post_7064.html#ixzz2TTa8OsrsΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΠΟΛΥ!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2012 ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΤΡΑ:

ΙΔΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ!

Τι δεν καταλαβαίνεις;


ΚΑΛΗΜΕΡΑ.

Λιβύη: Η κατάσταση στη χώρα 100 ημέρες πριν τις προγραμματισμένες εκλογές

του Γ. Παπαγιαννόπουλου Εκατό ημέρες πριν από τις κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές στη Λιβύη, που έχουν προγραμματιστεί για τις 24 ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις