Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΧΑΟΣ!

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΚΥΡΟ (το επιβεβαιώνουμε με δική μας έρευνα 100%) άρθρο από το site της δημοτικής παράταξης του Γιάννη Τσούτσια στα Βριλήσσια.

Η τεχνική υπηρεσία του δήμου .... παρέλαβε χάος.
Καταπατήθηκαν καταφανώς οι όροι τη συμφωνίας δήμου - επιχειρηματία.

Υπόθεση «Μητροπούλου»: Νέο Βατερλό εν όψει!


Η διοίκηση παραλαμβάνει κτήριο χωρίς στέγη, πόρτες και παράθυρα!


Το περασμένο καλοκαίρι η δημοτική αρχή, στη διακηρυγμένη προσπάθειά της να περιέλθουν πάλι στο δήμο οι επί 12ετία ενοικιασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις της οδού Μητροπούλου, (κοινό αίτημα και της αντιπολίτευσης), μετά από συσκέψεις, διαπραγματεύσεις, νομικές αναζητήσεις, βυζαντινισμούς και πειραματισμούς που διήρκεσαν μήνες, κατέληξε σε μια πρόταση, προκειμένου να αποφύγει όπως η ίδια εκτίμησε, χρονοτριβές και μακρόχρονες δικαστικές εμπλοκές με τον μισθωτή.

Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία δύο δικηγόρων που είχαν αναλάβει τους νομικούς χειρισμούς, οι οποίοι διαβεβαίωσαν τους δημοτικούς συμβούλους για τη νομική της εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα: Η ιδέα ήταν να προχωρήσει ο Δήμος στη «σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης της από 5-8-2004 σύμβασης μίσθωσης και εξωδικαστικού συμβιβασμού όσον αφορά την απόδοση του δημοτικού ακινήτου στο Ο.Τ. 365... », ώστε οι εγκαταστάσεις να αποδοθούν άμεσα στους δημότες.

Το συμφωνητικό, μετά από αλλεπάλληλες επεξηγήσεις, εγκρίθηκε και από την αντιπολίτευση, αφού δόθηκαν όλες οι διαβεβαιώσεις που ζητήθηκαν. Η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναρτήθηκε στις 2 Αυγούστου στη «Διαύγεια»: ΑΔΑ: ΩΑΠ3Ω9Ρ-ΟΞΗ*

Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται σ’ αυτήν, «... προς αποφυγή περαιτέρω ερίδων, δικαστικών αγώνων, δαπανών και προς συμβιβαστική επίλυση ειδικά και αποκλειστικά της διαφοράς μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων ως προς την απόδοση του μισθίου ακινήτου, με το παρόν μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1) Λύεται, με την υπογραφή του παρόντος η από 5-8-2004 σύμβαση μίσθωσης.

2)Το μίσθιο ακίνητο, με όλες τις επ’ αυτού ανεγερθείσες εγκαταστάσεις (κτίσματα, παραρτήματα, συστατικά, προσαυξήματα και παρακολουθήματά του), συμφωνείται να αποδοθεί ελεύθερο προς χρήση στον ...Δήμο Βριλησσίων ...την εικοστή 20η Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα δέκατη πρωινή (10:00 π.μ.), χρονικό όριο, το οποίο συνομολογείται ως εύλογο και εντός του οποίου συμφωνείται ότι ο μισθωτής θα πρέπει έχει αποκομίσει τον εξοπλισμό που αναγράφεται λεπτομερώς κατωτέρω στον τρίτο (3ο ) όρο της παρούσας.

Κατά την εν λόγω ταχθείσα ημερομηνία (20-10-2016) τα συμβαλλόμενα μέρη θα υπογράψουν σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του ανωτέρω ακινήτου, αφού προηγουμένως ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος, δια των αρμοδίων οργάνων των υπηρεσιών του ελέγξει το χώρο και διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν φθορές και βλάβες πέραν της συνήθους χρήσης και ότι δεν έχουν αφαιρεθεί από το μίσθιο εγκαταστάσεις, που κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα δεν επιτρέπεται να αφαιρέσει ο δεύτερος συμβαλλόμενος.

Όπως διαπιστώνουμε στη συνέχεια, στον 3ο όρο της σύμβασης, αναφέρεται ρητά ότι ο μισθωτής «...υποχρεούται να αποδώσει το σύνολο των εγκαταστάσεων που έχουν ανεγερθεί επί του μισθίου, δικαιούμενος να αφαιρέσει αποκλειστικά και μόνο τις ακόλουθες επωφελείς δαπάνες (κινητού εξοπλισμού και αποσπώμενων εγκαταστάσεων) και ειδικότερα:

α) όλο τον κινητό εξοπλισμό (καρέκλες, τραπέζια, έπιπλα), β) εξοπλισμό κουζίνας και μπαρ και κινητά χωρίσματα εσωτερικών χώρων, γ) μεταλλική πέργολα πισίνας και παιδότοπου, δ) όλα τα φωτιστικά σώματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (γηπέδων, πισίνας, παιδότοπου και καφετέριας), με εξαίρεση τους πυλώνες για το φωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου ε) εξοπλισμό παιδότοπου (φουσκωτά και παιχνιδοκατασκευή, κιγκλιδώματα ασφαλείας παιδότοπου), εξοπλισμό σπα (υδρομασάζ) και εξοπλισμό πισίνας και πυρόσβεσης (συναγερμοί κλπ) στ) εξοπλισμός catering, ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, κουζίνες και κάθε είδους συναφής ηλεκτρική συσκευή) ζ) εξοπλισμός σκίασης (ομπρέλες, τέντες) η) 20 ποδών container και 25 ποδών πλαστική δεξαμενή νερού με εξοπλισμό θ) συναγερμοί, κλιματιστικά κάμερες και εν γένει εξοπλισμός κατόπτευσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. ι) ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και καυστήρες θέρμανσης ια) ελαστικές δεξαμενές πετρελαίου και ελαστικό σκέπαστρο πισίνας».

Διευκρινίζεται μάλιστα, ότι ο μισθωτής, αναλαμβάνει την υποχρέωση παράδοσης στον Δήμο «…κατά την κατά τα ανωτέρω με οποιονδήποτε τρόπο απόδοση του ακινήτου,μη δικαιούμενος να αναζητήσει οιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση για την αξία τους το σύνολο των υφισταμένων σήμερα λοιπών εγκαταστάσεων/εξοπλισμού, που θα παραμείνουν σε όφελος του ακινήτου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) τον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου, β)τα ηχοπετάσματα της οδού Δημαρχείου γ) την υπολειπόμενη κτηριακή κατασκευή (καφετέρια, αποδυτήρια, γήπεδο ποδοσφαίρου κλπ».

Στον δε 4ο όρο της σύμβασης, για να μην αφεθεί καμία αμφιβολία, αναφέρεται ότι ο μισθωτής ... «κατά την αφαίρεση του εν λόγω εξοπλισμού/εγκαταστάσεων υποχρεούται να έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να μην προκληθεί καμία φθορά ή βλάβη στο μίσθιο ακίνητο και τις επ’ αυτού ανεγερθείσες εγκαταστάσεις (κτίσματα, παραρτήματα, συστατικά, προσαυξήματα και παρακολουθήματά του), ευθυνόμενος για οποιαδήποτε ζημία, που ήθελε προκληθεί στο ακίνητο του πρώτου συμβαλλόμενου Δήμου. Συμφωνείται ρητά ότι το δικαίωμα αφαίρεσης (από τον μισθωτή) οποιουδήποτε αντικειμένου, μηχανήματος ή άλλης εγκατάστασης κατά τα προαναφερόμενα, δεν περιλαμβάνει πράγματα που έχουν καταστεί συστατικά του μισθίου εν γένει, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού, ύδατος αποχέτευσης, φυσικού αερίου, θέρμανσης, θυρών και παραθύρων, φωτισμού κλπ που εξυπηρετούν το μίσθιο».

Μάλιστα, σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού (ο μισθωτής) «υποχρεούται να καταβάλει (στον Δήμο) αποζημίωση για κάθε ζημία που θα έχει υποστεί, θετική ή αποθετική».

Αυτά λένε τα χαρτιά, ας δούμε πως έχει η πραγματικότητα!

Κοιτάξτε προσεκτικά τη φωτογραφία που δημοσιεύουμε, η οποία τραβήχτηκε στις 24-10-2016, αφού ο Δήμος και η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία έχει παραλάβει τον χώρο! Πρόκειται για την αίθουσα – καφέ του «οικογενειακού κέντρου» της Μητροπούλου. Μόνον από αυτήν, συνάγεται ότι ο ενοικιαστής αφήνει στο δήμο «στάχτη και μπούρμπερη»! Η υποτιθέμενη αίθουσα που η διοίκηση σχεδίαζε να μετατρέψει σε χώρο βιβλιοθήκης ή σε χώρο συνεδριάσεων του Δ.Σ. δεν έχει πλέον πόρτες ούτε και παράθυρα! Είναι υπό κατάρρευση! Απέμεινε ένα κτήριο, που μάλλον να κατεδαφιστεί πρέπει! Πράγμα που σημαίνει ότι ο δημοτικός προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί εκτός προγραμματισμού!

Για να μην αναφερθούμε στην απαίτηση του μισθωτή να αφαιρέσει ακόμη και την περίφραξη του οικοπέδου!

Η υπόθεση «Μητροπούλου» εξελίσσεται πλέον σε ένα νέο Βατερλό για τον Δήμο Βριλησσίων. Δεν φτάνουν τα σχεδόν 500 χιλιάδες ευρώ (ανείσπρακτα) χρέη που συσσώρευσε ο «επιχειρηματίας» ιδιώτης, ο Δήμος θα χρειαστεί τώρα και ανυπολόγιστα κονδύλια για να αποκαταστήσει τη λειτουργία του χώρου! Για να αποδειχθεί έτσι για ακόμη μια φορά, πόσο ... επωφελής ήταν για το Δήμο, όχι μόνον η αρχική επιλογή της διοίκησης Ντινόπουλου να "αξιοποιήσει" με αυτόν τον τρόπο μια δημοτική έκταση αλλά και οι "διαπραγμάτευση" των διοικήσεων που ακολούθησαν.

Απαιτείται συνεπώς να δοθούν απαντήσεις:
α) για το πώς παρελήφθη υπό αυτές τις συνθήκες το σύνολο των εγκαταστάσεων, ποιοι υπέγραψαν το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής,
β) ποιες ενέργειες έγιναν για να περιφρουρηθεί η διαδικασία, παρουσία ποιων αρμοδίων και
γ) αν το συμφωνητικό καταστρατηγήθηκε ή υπήρξε, παρά τις διαβεβαιώσεις, εξαρχής προβληματικό.

H «Δράση» έχει θεσμική υποχρέωση, μάλιστα και συνυπευθυνότητα εκ των εξελίξεων, να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στη δημοτική αρχή. Και να ενημερώσει τους δημότες, αφού για πολλοστή φορά αποδεικνύεται ότι ερήμην τους τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει.

Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων «Δράση για μια Άλλη Πόλη»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΝΑ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΔΗΜΟΚΤΡΑΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΔΓΜΑΡΧΟ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ!
 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ!
 

ΟΧΙ ΚΑΠΕΛΩΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ - ΔΗΜΑΡΧΟΥ και προσωπικά νταραβέρια με τις υπουργάρες!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ, ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ:


Κοινή δράση του Δήμου Αγίας Παρασκευής με τους Δήμους Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού που αφορά στη διαχείρηση απορριμμάτων ενέκρινε,  με μεγάλη πλειοψηφία,   το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 25 Οκτωβρίου. Η  συνεργασία των 3 Δήμων  περιλαμβάνει την υποβολή κοινής πρότασης με τίτλο
«Σταθμός Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών-Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων Χωριστής Συλλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού» για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ καθώς και την Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση και την εφαρμογή της.
Οι τρεις Δήμοι καταφέραμε να συγχρονίσουμε τον βηματισμό μας και καταθέτουμε κοινή πρόταση, που αποτελεί ισχυρή βάση για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Το τοξικό ερώτημα «που πάμε» το διαδέχεται το βασανιστικό ερώτημα «εμείς τι κάνουμε». Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίας Παρασκευής εκπόνησε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου μας και το κατέθεσε στην Περιφέρεια μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η κεντρική ιδέα που διαπερνά αυτό το σχέδιο είναι η βελτιστοποίηση των Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου. Ξεκινήσαμε άμεσα την υλοποίησή του, καταρχάς με δύο δράσεις με τις οποίες θεωρούμε ότι αφήσαμε ξεκάθαρο το αποτύπωμά μας στον κοινωνικό ιστό της πόλης: τους βυθιζόμενους κάδους, τους οποίους και θα επεκτείνουμε και το Κινητό Πράσινο Σημείο, τη λειτουργία του οποίου θα αναβαθμίσουμε.
Σήμερα προχωράμε ένα βήμα παρακάτω: Καταθέτουμε πρόταση δημιουργίας εγκαταστάσεων σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, όπως επίσης και κομποστοποίησης πράσινων αποβλήτων μέσω της Διαδημοτικής συνεργασίας. Υποβάλλουμε ταυτόχρονα τη δική μας πρόταση για τη διαχείριση οργανικών αποβλήτων με οικιακούς κομποστοποιητές και καφέ κάδους και τον σχεδιασμό για δορυφορικά και ηλεκτροκίνητα πράσινα σημεία για τη συλλογή καθαρών υλικών προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Τέλος, καταθέτουμε σύντομα το σχέδιό μας για σύγχρονο αμαξοστάσιο και σταθερό πράσινο σημείο σκιαγραφώντας έτσι τον οδικό μας χάρτη για μία ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο μας. Για εμάς, ο πολιτισμός της καθημερινότητάς μας δεν παραμένει θεωρητική έννοια, αλλά τρόπος ζωής.
                                  
   Ιωάννης Α. Σιδέρης                                             Ιωάννης Ε. Σταθόπουλος
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος                               Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής 

ΜΕΡΕΣ!