Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΔΕΝ ΣΑΣ ΧΑΡΙZΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ


ΘΑ ΠΕΣΟΥΜΕ ΑΡΑΓΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΕΞΩ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΙΓΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ;; ΘΥΜΗΘΗΚΑ ΤΙ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

ΤΟΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΑΝΑΛΩΝΟΜΕΝΟΣ:

Αναλώσιμος.. ο Γιάν(ν)νης Βαρουφάκης. (αυτοαναλώσιμος σωστότερα).

Το είχα πει εγκαίρως, ο πρώτος που ΘΑ ΚΑΨΟΥΝ - προφορικά δυστυχώς μόνον: VERBA VOLANT...

- Και κλάμα οι Βαρουφίτσες...

Και χαρά μεγάλη στον Έσω ΣΥΡΙΖΑ και στους "53" για την αναβάθμιση του Ευκλείδη Τσακαλώτου του Ταξικού Αγώνα....

Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΜΑΓΟΣ ΗΣΟΥΝ ΡΕ ΣΥΝΤΡΟΦΕ;

ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ - ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ


Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ


ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ .... ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 - ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ


Κανονιστική διάταξη για χώρους όπου επιτρέπεται διευρυμένο ωράριο χρήσης μουσικών οργάνων εντός των ορίων της περιοχής που ανακηρύσσεται κορεσμένη σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης στο κέντρο του Χαλανδρίου

Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄ /08-06-2006), σύμφωνα με το οποίο οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας , με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων πού λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους.

Επί πλέον στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη»(ΦΕΚ 87/Τ. Α΄/07-06-2010) και στις διατάξεις του άρθρου 73 περί της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των αρμοδιοτήτων αυτής ορίζεται στην παρ. 1Β ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Συνεπώς στα πλαίσια του άρθρου 79 παρ 2 του ΚΔΚ στο οποίο ορίζεται ότι για τη διαμόρφωση της εισήγησης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει υπ΄όψη της τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμοδίων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες πού έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων, ο Δήμος κάλεσε σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών.

Με βάση τα προηγούμενα από όπου προκύπτει το αναφαίρετο δικαίωμα της ΕΠΖ να εισηγείται κανονιστικές διατάξεις και με βάση το γεγονός ότι:

1. Την διαβούλευση μετά από κάλεσμα του προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τα καταστήματα των πεζοδρόμων και με το προεδρείο του συλλόγου τους στο κτήριο των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις αρχές Οκτωβρίου.
2. Την παρουσίαση της μελέτης κορεσμού του κέντρου στην συνέλευση του Σωματείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χαλανδρίου καθώς και της παρούσης κανονιστικής στις αρχές Ιουνίου
3. Την ηλεκτρονική επιστολή με προτάσεις επί των κανονιστικών που αποστάλθηκε στις 11/6 στον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το εν λόγω σωματείο.
4. Την επιστολή του Αστυνομικού Τμήματος με αριθ. Πρωτ. 17173 / 17-6-2015 που αφορά σχολιασμό και προτάσεις για τις κανονιστικές διατάξεις
5. Την επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. πρωτ. 13/728 - 21/5 σχετικά με τις διακοπές ρεύματος στο κέντρο της πόλης την περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων του 2014
6. Την διαβούλευση με τους κατοίκους του κέντρου στην ίδια αίθουσα την 1/4/2014 όπου υπήρξε συζήτηση για τα ζητήματα των ΚΥΕ
7. Την σειρά μετρήσεων για τις συνθήκες στάθμευσης στο κέντρο και την εκτίμηση του κυκλοφοριακού φόρτου από την σύμβουλο μελετητή συγκοινωνιολόγο του δήμου Χαλανδρίου Α. Μαυρογιώργη
8. Τις δύο σειρές μετρήσεων θορύβου σε 32 συνολικά σημεία νυχτερινές ώρες από ερευνητές του Εργαστηρίου Ακουστικής τεχνολογίας του τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ
9. Την οργάνωση από το τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του αρχείου ειδοποιήσεων και καταγγελιών του δήμου Χαλανδρίου προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία για αυτό
10. Την βοήθεια της ομάδας ελέγχου που έχει ιδρυθεί από την αρχή της χρονιάς όπου με την καθοδήγηση της ΤΥ οργανώθηκαν το σύνολο των καταγραφών της υφιστάμενης κατάστασης (απογραφή ΚΥΕ, καταγραφή θαμώνων

Η τοπική αυτή κανονιστική απόφαση συνιστά ‘αυτοδέσμευση’ του Δήμου σχετικά με τον τρόπο πού θα ασκήσει δια των αρμοδίων οργάνων του την διακριτική του ευχέρεια βάσει του νομικού πλαισίου για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την προσαρτώμενη μελέτη τεκμηρίωσης (Μελέτη κορεσμού ΚΥΕ παρατηρείται ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις κατηγορίες «Εστίαση» – «Αναψυχή» σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα και οδούς της περιοχής του Κέντρου της πόλης.

Τεκμηρίωση – πλήρης εμπεριστατωμένη μελέτη κορεσμού
Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία της εν λόγω μελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται σε αυτήν όπως

1. Την καταγραφή των υπαρχόντων ΚΥΕ στο κέντρο της πόλης όπου σε σύνολο 237 υπαρχόντων ΚΥΕ υπάρχουν 88 καταστήματα Εστίασης και 85 Αναψυχής Καφέ Μπαρ (ΜΚ – κεφ 2 σελ 6-7)
2. Την ανάπτυξη των ΚΥΕ σε 43 οικοδομικά τετράγωνα του κέντρου σύμφωνα με το αντίστοιχο γράφημα (ΜΚ – κεφ 2 σελ 9)
3. Την καταγραφή του συρρέοντος κόσμου στο κέντρο του Χαλανδρίου όπου μετρήθηκαν πάνω από 3.500 θαμώνες σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης συγκεκριμένες ώρες και με πιθανή εκτίμηση του συνολικού αριθμού ατόμων που βρίσκονται τις βραδινές ώρες σε άνω των 5.000 (ΜΚ κεφ 3 σελ 12)
4. Την αύξηση των παράνομα σταθμευμένων αυτοκινήτων επί της οδού Αγ. Παρασκευής κατά 22% (ΜΚ – κεφ 4 σελ16)
5. Το αρνητικό ισοζύγιο στάθμευσης που προκύπτει για τα βράδια του Σαββάτου στο ίδιο δρόμο (ΜΚ – κεφ 4 σελ17)
6. Το αρνητικό ισοζύγιο στάθμευσης που προκύπτει για την οδό Σωκράτους για το βράδια του Σαββάτου (ΜΚ – κεφ 4 σελ 21)
7. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης στην οδό Αριστοφάνους από το 9% που ήταν το 2013 στο 47% της συνολικής ζήτησης το 2015 (ΜΚ – κεφ 4 σελ23)
8. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης κατά 17% στην οδό Αριστοτέλους σε σχέση με το 2013 (ΜΚ – κεφ 4 σελ23)
9. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης στην οδό Κολοκοτρώνη που έχει φτάσει στο 73% της ζήτησης (ΜΚ κεφ 4 σελ 23)
10. Την καταγραφή παρανόμως σταθμευμένων αυτοκινήτων πλέον και επί της οδού 25ης Μαρτίου (ΜΚ κεφ4 σελ23)
11. Την αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων το Σάββατο που εκφράζουν μετακινήσεις με σκοπό την αναψυχή (ΜΚ κεφ5 σελ27)
12. Την συνεισφορά της κυκλοφοριακής κίνησης που προκύπτει στην ρύπανση της ατμόσφαιρας του κέντρου (ΜΚ κεφ6 σελ 36)
13. Την μέτρηση θορύβου σε ΚΥΕ Εστίασης και Αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους που τους γειτνιάζουν όπου οι max ηχοστάθμες που μετρήθηκαν ξεπερνούν τα όρια των 80db σε 16 από τις 32 μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες στο κέντρο της πόλης (ΜΚ κεφ7 σελ40 – 42 - 43)
14. Την διαπίστωση ότι όπως και στο Χαλάνδρι, σε αναλογία και με αντίστοιχα αστικά κέντρα, οι διαφανείς προσόψεις και οι συνθήκες ημι-υπαίθριας λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πυκνότητα των εγκαταστάσεων και η ανάμιξή τους με κτίρια κατοικιών μπορούν να αποτελέσουν βασικές αιτίες ηχητικών οχλήσεων καταστρατηγώντας την επιβεβλημένη ακουστική άνεση των περιοίκων αλλά και των καλών και μη επιβλαβών ακουστικών συνθηκών για τους θαμώνες και τους εργαζόμενους. (ΜΚ κεφ7 σελ 41)
15. Το γεγονός ότι οι μετρήσεις θορύβου χαρακτηρίζονται επιστημονικά ως απαράδεκτες για στάθμες άνω των 81db (ΜΚ κεφ7 σελ 43)
16. Το γεγονός ότι σε σύνολο 500 περίπου μηνύσεων για ΚΥΕ το 90% αυτών αφορά καταστήματα εστίασης και αναψυχής
17. Το γεγονός ότι σχεδόν οι μισές από αυτές αφορούν παραβιάσεις αδειών χρήσης μουσικών οργάνων (168 ή 34.6%) και παραβιάσεις διατάραξης κοινής ησυχίας (82 ή 16,8% - ΜΚ κεφ8 σελ.47)
18. Το γεγονός ότι υπήρξαν 85 μηνύσεις για καταστήματα που λειτουργούσαν χωρίς άδεια (ΜΚ κεφ8 σελ47)
19. Την καταστροφή, τις φθορές και την κακή χρήση κάδων απορριμμάτων στην πέριξ του κέντρου περιοχή (ΜΚ κεφ9 σελ 49)
20. Την αυξημένη ποσότητα οργανικών στους κάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν στο κέντρο του Χαλανδρίου. (ΜΚ κεφ9 σελ 49)
21. Την αδυναμία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να διαχειριστεί την ζήτηση σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα και περιόδους του έτους με βάση την πρόσφατη εμπειρία (ΜΚ κεφ9 σελ 50) αναγνωρίζεται η περιοχή που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα

32-31-30-29-23-20-19-24-27-29-50-50α-51-52-54-79-78-54-51-49-55-77-46-56α-56-76-75-74-60-59-58-57-61-62-73-88-87-87α-96-95-84-96-95-94-93-92-43-44-45

Καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι που αυτά περιβάλλουν όπως φαίνεται στο

Σχέδιο Νο1: πεδίο εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων που συνοδεύει την παρούσα διάταξη ως περιοχή με οικοδομικά τετράγωνα κορεσμένα σε ΚΥΕ που σχετίζονται με πάσης φύσης δραστηριότητα Εστίασης και Αναψυχής.

Με βάση αυτό ορίζονται τα κάτωθι άρθρα που σχετίζονται με την λειτουργία και την ανάπτυξη των ΚΥΕ σε αυτήν την περιοχή:


Η παράταση είναι ατομική διοικητική πράξη πού εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο κατόπιν υποβολής αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής είναι

α. Η εξέταση της αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργίας της περιοχής (πχ. πυκνοκατοικημένη περιοχή, γειτνίαση με κατοικίες κλπ)
β. το είδος της δραστηριότητας
γ. εάν ο επιχειρηματίας έχει προκαλέσει στο παρελθόν με την δραστηριότητά του καταστήματος διαμαρτυρίες περιοίκων
δ. εάν έχουν βεβαιωθεί σε βάρος του ή έχει καταδικαστεί για παραβάσεις διατάξεων πού αφορούν την κοινή ησυχία για λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια μετά το πέρας του ανώτατου ορίου νυχτερινής λειτουργίας ΚΥΕ

Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν για όλα τα καταστήματα

α) πού θα ζητήσουν νέες άδειες μουσικής, όπου αυτό θα επιτρέπεται σύμφωνα με τη διάταξη του επόμενου άρθρου
β) και που έχουν ήδη λάβει άδεια μουσικής.

Οι επιχειρηματίες προκειμένου να λάβουν παράταση ωραρίου μουσικής θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα και να διαθέτουν ανάλογη μελέτη για «ηχοαπομονωτική ικανότητα» πού θα πιστοποιείται με βεβαίωση εξειδικευμένου γραφείου η βεβαίωση ειδικού επιστήμονα και η υλοποίησή της θα αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση του ωραρίου.

Για τους αιτούντες και πριν την όποια απόφαση αιτήματος θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν μηνύσεις για ηχορύπανση ή διατάραξη κοινής ησυχίας στο αρχείο της κατά νόμο υπεύθυνης υπηρεσίας του δήμου και του αστυνομικού τμήματος. παραβάσεων πέραν του ανώτατου διευρυμένου ωραρίου και ο αιτών πρέπει να είναι δημοτικά ενήμερος κατά το άρθρο 285 ΚΔΚ.

Με βάση την μελέτη κορεσμού και λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των ΚΥΕ στο κέντρο και την διάταξη τους σε σχέση με την κατοικία προτείνεται η παράταση ωραρίου να γίνει σε δρόμους που φαίνονται στο

Σχέδιο 3: Χωροθέτηση διευρυμένων ωραρίων Καφε Μπαρ

Αυτοί οι δρόμοι είναι

1. Οδός Ιφικράτους
2. Οδός Ηρακλείου (από Αγ. Παρασκευής έως Σωκράτους)
3. Οδός Θουκυδίδου (από Αγ. Παρασκευής έως Σωκράτους)
4. Οδός Ρωμανού Μελωδού
5. Κεντρική πλατεία (στα καταστήματα που είναι σε επαφή με το ΟΤ45 και έχουν πρόσωπο στον ΚΧ και μόνο στο μήκος που αντιστοιχεί στο επίπεδο του ηρώου και όχι αυτού της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου.)
6. Οδός Κολοκοτρώνη από πλατεία Δούρου μέχρι Μεσολλογγίου (ή Γυφτοπούλου)
7. Οδός Μεσολλογγίου (ή Γυφτοπούλου) από Κολοκοτρώνη μέχρι Γκίνη
8. Οδός Γκίνη
9. Οδός Παπανδρέου (στο κομμάτι που εμπίπτει στην περιοχή κορεσμού)

Η σχετική κανονιστική διάταξη βάσει της οποίας παρατείνεται το ωράριο είναι δυνητική και παρέχει την ευχέρεια να δοθεί σε ατομική βάση κατόπιν αιτήσεως . Υπό αυτές τις προϋποθέσεις υφίσταται δυνατότητα παράτασης του ωραρίου μουσικής σύμφωνα με τα κάτωθι


Θερινό ωράριο
μέχρι τις 24:00 από Δευτέρα έως Πέμπτη και Κυριακές
μέχρι τις 02:00 Παρασκευή , Σάββατο και το βράδυ της παραμονής των επίσημων αργιών

Χειμερινό ωράριο
Μέχρι τις 23:00 από Δευτέρα έως Πέμπτη και Κυριακές
Μέχρι τις 01:00 Παρασκευή - Σάββατο και το βράδυ της παραμονής των επίσημων αργιών

Οι αποφάσεις παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων καθίστανται ανακλητές όπως ορίζει ο νόμος στα πλαίσια των καθηκόντων της επιτροπής ποιότητας ζωής και του δημοτικού συμβουλίου. Επίσης η δυνατότητα παράτασης ισχύει μόνο για μουσική εντός κλειστού χώρου.
ΔΗΛΑΔΗΣ: Εσύ μαλάκα κάτοικε που φώναζες ότι δεν μπορείς να κοιμηθείς με το προηγούμενο (μη διευρυμένο) ωράριο, που δεν μπορούσαν να ελέγξουν, τώρα θα κοιμηθείς διότι τώρα δεν θα είναι παράνομο να βαράνε τα τέλια μέχρι τις δύο, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ.

Σε "ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΑΝΕ" ! Ούτε την αστυνομία δεν θα μπορείς να φωνάζεις. (όχι ότι ερχότανε δηλαδή αλλά τες πάντων).


ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ!

ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ!

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ - "Η ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ" ΚΑΙ Η .... ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ!!!! Η ΔΕΥΤΕΡΗ (ΜΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

Κανονιστική διάταξη για χώρους όπου επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο εντός των ορίων της περιοχής που ανακηρύσσεται κορεσμένη σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης στο κέντρο του Χαλανδρίου

Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄ /08-06-2006), σύμφωνα με το οποίο οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας , με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων πού λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους.

Επί πλέον στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη»(ΦΕΚ 87/Τ. Α΄/07-06-2010) και στις διατάξεις του άρθρου 73 περί της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των αρμοδιοτήτων αυτής ορίζεται στην παρ. 1Β ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Συνεπώς στα πλαίσια του άρθρου 79 παρ 2 του ΚΔΚ στο οποίο ορίζεται ότι για τη διαμόρφωση της εισήγησης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει υπ΄όψη της τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμοδίων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες πού έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων, ο Δήμος κάλεσε σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών.

Με βάση τα προηγούμενα από όπου προκύπτει το αναφαίρετο δικαίωμα της ΕΠΖ να εισηγείται κανονιστικές διατάξεις και με βάση το γεγονός ότι:

1. Την διαβούλευση μετά από κάλεσμα του προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τα καταστήματα των πεζοδρόμων και με το προεδρείο του συλλόγου τους στο κτήριο των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις αρχές Οκτωβρίου.
2. Την παρουσίαση της μελέτης κορεσμού του κέντρου στην συνέλευση του Σωματείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χαλανδρίου καθώς και της παρούσης κανονιστικής στις αρχές Ιουνίου
3. Την ηλεκτρονική επιστολή με προτάσεις επί των κανονιστικών που αποστάλθηκε στις 11/6 στον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το εν λόγω σωματείο.
4. Την επιστολή του Αστυνομικού Τμήματος με αριθ. Πρωτ. 17173 / 17-6-2015 που αφορά σχολιασμό και προτάσεις για τις κανονιστικές διατάξεις
5. Την επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. πρωτ. 13/728 - 21/5 σχετικά με τις διακοπές ρεύματος στο κέντρο της πόλης την περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων του 2014
6. Την διαβούλευση με τους κατοίκους του κέντρου στην ίδια αίθουσα την 1/4/2014 όπου υπήρξε συζήτηση για τα ζητήματα των ΚΥΕ
7. Την σειρά μετρήσεων για τις συνθήκες στάθμευσης στο κέντρο και την εκτίμηση του κυκλοφοριακού φόρτου από την σύμβουλο μελετητή συγκοινωνιολόγο του δήμου Χαλανδρίου Α. Μαυρογιώργη
8. Τις δύο σειρές μετρήσεων θορύβου σε 32 συνολικά σημεία νυχτερινές ώρες από ερευνητές του Εργαστηρίου Ακουστικής τεχνολογίας του τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ
9. Την οργάνωση από το τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του αρχείου ειδοποιήσεων και καταγγελιών του δήμου Χαλανδρίου προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία για αυτό
10. Την βοήθεια της ομάδας ελέγχου που έχει ιδρυθεί από την αρχή της χρονιάς όπου με την καθοδήγηση της ΤΥ οργανώθηκαν το σύνολο των καταγραφών της υφιστάμενης κατάστασης (απογραφή ΚΥΕ, καταγραφή θαμώνων

Η τοπική αυτή κανονιστική απόφαση συνιστά ‘αυτοδέσμευση’ του Δήμου σχετικά με τον τρόπο πού θα ασκήσει δια των αρμοδίων οργάνων του την διακριτική του ευχέρεια βάσει του νομικού πλαισίου για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την προσαρτώμενη μελέτη τεκμηρίωσης (Μελέτη κορεσμού ΚΥΕ παρατηρείται ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις κατηγορίες «Εστίαση» – «Αναψυχή» σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα και οδούς της περιοχής του Κέντρου της πόλης.

Τεκμηρίωση – πλήρης εμπεριστατωμένη μελέτη κορεσμού
Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία της εν λόγω μελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται σε αυτήν όπως :

1. Την καταγραφή των υπαρχόντων ΚΥΕ στο κέντρο της πόλης όπου σε σύνολο 237 υπαρχόντων ΚΥΕ υπάρχουν 88 καταστήματα Εστίασης και 85 Αναψυχής Καφέ Μπαρ (ΜΚ – κεφ 2 σελ 6-7)
2. Την ανάπτυξη των ΚΥΕ σε 37 οικοδομικά τετράγωνα του κέντρου σύμφωνα με το αντίστοιχο γράφημα (ΜΚ – κεφ 2 σελ 9)
3. Την καταγραφή του συρρέοντος κόσμου στο κέντρο του Χαλανδρίου όπου μετρήθηκαν πάνω από 3.500 θαμώνες σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης συγκεκριμένες ώρες και με πιθανή εκτίμηση του συνολικού αριθμού ατόμων που βρίσκονται τις βραδινές ώρες σε άνω των 5.000 (ΜΚ κεφ 3 σελ 12)
4. Την αύξηση των παράνομα σταθμευμένων αυτοκινήτων επί της οδού Αγ. Παρασκευής κατά 22% (ΜΚ – κεφ 4 σελ16)
5. Το αρνητικό ισοζύγιο στάθμευσης που προκύπτει για τα βράδια του Σαββάτου στο ίδιο δρόμο (ΜΚ – κεφ 4 σελ17)
6. Το αρνητικό ισοζύγιο στάθμευσης που προκύπτει για την οδό Σωκράτους για το βράδια του Σαββάτου (ΜΚ – κεφ 4 σελ 21)
7. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης στην οδό Αριστοφάνους από το 9% που ήταν το 2013 στο 47% της συνολικής ζήτησης το 2015 (ΜΚ – κεφ 4 σελ23)
8. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης κατά 17% στην οδό Αριστοτέλους σε σχέση με το 2013 (ΜΚ – κεφ 4 σελ23)
9. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης στην οδό Κολοκοτρώνη που έχει φτάσει στο 73% της ζήτησης (ΜΚ κεφ 4 σελ 23)
10. Την καταγραφή παρανόμως σταθμευμένων αυτοκινήτων πλέον και επί της οδού 25ης Μαρτίου (ΜΚ κεφ4 σελ23)
11. Την αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων το Σάββατο που εκφράζουν μετακινήσεις με σκοπό την αναψυχή (ΜΚ κεφ5 σελ27)
12. Την συνεισφορά της κυκλοφοριακής κίνησης που προκύπτει στην ρύπανση της ατμόσφαιρας του κέντρου (ΜΚ κεφ6 σελ 36)
13. Την μέτρηση θορύβου σε ΚΥΕ Εστίασης και Αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους που τους γειτνιάζουν όπου οι max ηχοστάθμες που μετρήθηκαν ξεπερνούν τα όρια των 80db σε 16 από τις 32 μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες στο κέντρο της πόλης (ΜΚ κεφ7 σελ40 – 42 - 43)
14. Την διαπίστωση ότι όπως και στο Χαλάνδρι, σε αναλογία και με αντίστοιχα αστικά κέντρα, οι διαφανείς προσόψεις και οι συνθήκες ημι-υπαίθριας λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πυκνότητα των εγκαταστάσεων και η ανάμιξή τους με κτίρια κατοικιών μπορούν να αποτελέσουν βασικές αιτίες ηχητικών οχλήσεων καταστρατηγώντας την επιβεβλημένη ακουστική άνεση των περιοίκων αλλά και των καλών και μη επιβλαβών ακουστικών συνθηκών για τους θαμώνες και τους εργαζόμενους. (ΜΚ κεφ7 σελ 41)
15. Το γεγονός ότι οι μετρήσεις θορύβου χαρακτηρίζονται επιστημονικά ως απαράδεκτες για στάθμες άνω των 81db (ΜΚ κεφ7 σελ 43)
16. Το γεγονός ότι σε σύνολο 500 περίπου μηνύσεων για ΚΥΕ το 90% αυτών αφορά καταστήματα εστίασης και αναψυχής
17. Το γεγονός ότι σχεδόν οι μισές από αυτές αφορούν παραβιάσεις αδειών χρήσης μουσικών οργάνων (168 ή 34.6%) και παραβιάσεις διατάραξης κοινής ησυχίας (82 ή 16,8% - ΜΚ κεφ8 σελ.47)
18. Το γεγονός ότι υπήρξαν 85 μηνύσεις για καταστήματα που λειτουργούσαν χωρίς άδεια (ΜΚ κεφ8 σελ47)
19. Την καταστροφή, τις φθορές και την κακή χρήση κάδων απορριμμάτων στην πέριξ του κέντρου περιοχή (ΜΚ κεφ9 σελ 49)
20. Την αυξημένη ποσότητα οργανικών στους κάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν στο κέντρο του Χαλανδρίου. (ΜΚ κεφ9 σελ 49)
21. Την αδυναμία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να διαχειριστεί την ζήτηση σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα και περιόδους του έτους με βάση την πρόσφατη εμπειρία (ΜΚ κεφ9 σελ 50)
αναγνωρίζεται η περιοχή που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα

32-31-30-29-23-20-19-24-27-29-50-50α-51-52-54-79-78-54-51-49-55-77-46-56α-56-76-75-74-60-59-58-57-61-62-73-88-87-87α-96-95-84-96-95-94-93-92-43-44-45

Καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι που αυτά περιβάλλουν όπως φαίνεται στο
Σχέδιο Νο1: πεδίο εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεωνπου συνοδεύει την παρούσα διάταξη ως περιοχή με οικοδομικά τετράγωνα κορεσμένα σε ΚΥΕ που σχετίζονται με πάσης φύσης δραστηριότητα Εστίασης και Αναψυχής.

Με βάση αυτό ορίζονται τα κάτωθι άρθρα που σχετίζονται με την λειτουργία και την ανάπτυξη των ΚΥΕ σε αυτήν την περιοχή:


Η κύρια αποστολή των κοινόχρηστων χώρων είναι πρωτίστως η εξυπηρέτηση των πολιτών και η ανεμπόδιστη χρήση των από τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.
Η λελογισμένη χρήση τμημάτων των κοινοχρήστων χώρων εξυπηρετεί τόσο τους πολίτες, όσο και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες επαγγελματιών πού αναπτύσσονται στην πόλη. Η χρήση αυτή είναι προσωρινή και τελεί υπό την  αίρεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου πού λαμβάνονται για το σκοπό αυτό , ενώ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρεί και να εξαιρεί την χρήση κοινοχρήστων χώρων εφ΄όσον διαμορφώνονται συνθήκες και υφίστανται λόγοι πού δεν επιτρέπουν την παραχώρησή τους.

Με βάση τα παραπάνω και τα δεδομένα της μελέτης κορεσμού, και προκειμένου να περιοριστεί η υπέρμετρη και εκτός νομίμων ορίων και ανορθολογική κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων εις βάρος των κατοίκων, των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες προσδιορίζονται τα σημεία της πόλης στα οποία μπορούν να δοθούν νέες άδειες για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με βάση τα όσα περιγράφονται στο

Σχέδιο 2 Χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Με βάση το σχέδιο αυτό νέες άδειες κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και για την περιοχή του κέντρου που θεωρείται κορεσμένη μπορούν να δίνονται μόνο στους κάτωθι δρόμους:

1. Ιφικράτους
2. Ηρακλείου (από Αγ. Παρασκευής ως Σωκράτους)
3. Θουκυδίδου (από Αγ. Παρασκευής έως Σωκράτους)
4. Κεντρική πλατεία (στα καταστήματα που είναι σε επαφή με το ΟΤ45 και έχουν πρόσωπο στον ΚΧ και μόνο στο μήκος που αντιστοιχεί στο επίπεδο του ηρώου και όχι αυτού της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου.
5. Κεντρική πλατεία (στα καταστήματα που είναι σε επαφή με το ΟΤ46 με πρόσωπο στην οδό Βασ. Γεωργίου)
6. Οδός Μεσολλογγίου (ή Γυφτοπούλου) στα καταστήματα των ΟΤ48 και ΟΤ47
7. Στα καταστήματα του παραδρόμου της οδού Κολοκοτρώνη που έχουν πρόσωπο στον κοινόχρηστο χώρο επί του ΟΤ47
8. Ρωμανού Μελωδού
9. Κατσουλιέρη
10. Πεζόδρομος Χαϊμαντά (από Πλάτωνος μέχρι Αριστοτέλους)

Σε κάθε περίπτωση η αδειοδότηση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις όποιες κανονιστικές διατάξεις ήδη υπάρχουν σχετικά με αυτό. Ειδικά για τον Πεζόδρομο Χαϊμαντά - Κατασουλιέρη θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερη όδευση πλάτους ικανού για την διέλευση βαρέως οχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος να λάβει άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στα επιτρεπόμενα σημεία οφείλει μαζί με την αίτηση να προσκομίσει στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου και ενημερότητα οφειλών του άρθρου 285 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την διάταξη του οποίου προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς , εκτός εάν η οφειλή βρίσκεται στο στάδιο του διακανονισμού.

Η παρούσα διάταξη δεν επεμβαίνει στις ήδη υπάρχουσες άδειες κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και στις μεταβιβάσεις τους, και έχει ισχύ 1 χρόνο από την ημέρα ψήφισής της από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης


ΔΗΛΑΔΗΣ: ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟYΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ!!!!!
ΚΑΙ ΓΑΜΩ ΤΗΝ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ" (του κατοίκου!)
ΟΟΟΟΟΟΛΕΕΕΕΕΕ!!!!

Η ΠΡΩΤΗ (ΜΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ (Τα boldaρίσματα δικά μας)

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τμήμα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσμένο.

Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄ /08-06-2006), σύμφωνα με το οποίο οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας , με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων πού λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους.

Επί πλέον στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη»(ΦΕΚ 87/Τ. Α΄/07-06-2010) και στις διατάξεις του άρθρου 73 περί της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των αρμοδιοτήτων αυτής ορίζεται στην παρ. 1Β ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Συνεπώς στα πλαίσια του άρθρου 79 παρ 2 του ΚΔΚ στο οποίο ορίζεται ότι για τη διαμόρφωση της εισήγησης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει υπ΄όψη της τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμοδίων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες πού έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων, ο Δήμος κάλεσε σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών.

Με βάση τα προηγούμενα από όπου προκύπτει το αναφαίρετο δικαίωμα της ΕΠΖ να εισηγείται κανονιστικές διατάξεις και με βάση:

1. Την διαβούλευση μετά από κάλεσμα του προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τα καταστήματα των πεζοδρόμων και με το προεδρείο του συλλόγου τους στο κτήριο των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις αρχές Οκτωβρίου.
2. Την παρουσίαση της μελέτης κορεσμού του κέντρου στην συνέλευση του Σωματείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χαλανδρίου καθώς και της παρούσης κανονιστικής στις αρχές Ιουνίου
3. Την ηλεκτρονική επιστολή με προτάσεις επί των κανονιστικών που αποστάλθηκε στις 11/6 στον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το εν λόγω σωματείο.
4. Την επιστολή του Αστυνομικού Τμήματος με αριθ. Πρωτ. 17173 / 17-6-2015 που αφορά σχολιασμό και προτάσεις για τις κανονιστικές διατάξεις
5. Την επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. πρωτ. 13/728 - 21/5 σχετικά με τις διακοπές ρεύματος στο κέντρο της πόλης την περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων του 2014
6. Την διαβούλευση με τους κατοίκους του κέντρου στην ίδια αίθουσα την 1/4/2014 όπου υπήρξε συζήτηση για τα ζητήματα των ΚΥΕ
7. Την σειρά μετρήσεων για τις συνθήκες στάθμευσης στο κέντρο και την εκτίμηση του κυκλοφοριακού φόρτου από την σύμβουλο μελετητή συγκοινωνιολόγο του δήμου Χαλανδρίου Α. Μαυρογιώργη
8. Τις δύο σειρές μετρήσεων θορύβου σε 32 συνολικά σημεία νυχτερινές ώρες από ερευνητές του Εργαστηρίου Ακουστικής τεχνολογίας του τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ
9. Την οργάνωση από το τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του αρχείου ειδοποιήσεων και καταγγελιών του δήμου Χαλανδρίου προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία για αυτό
0. Την βοήθεια της ομάδας ελέγχου που έχει ιδρυθεί από την αρχή της χρονιάς όπου με την καθοδήγηση της ΤΥ οργανώθηκαν το σύνολο των καταγραφών της υφιστάμενης κατάστασης (απογραφή ΚΥΕ, καταγραφή θαμώνων

Η τοπική αυτή κανονιστική απόφαση συνιστά ‘αυτοδέσμευση’ του Δήμου σχετικά με τον τρόπο πού θα ασκήσει δια των αρμοδίων οργάνων του την διακριτική του ευχέρεια βάσει του νομικού πλαισίου για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την προσαρτώμενη μελέτη τεκμηρίωσης (Μελέτη κορεσμού ΚΥΕ ) που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας κανονιστικής παρατηρείται ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις κατηγορίες «Εστίαση» – «Αναψυχή» σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα και οδούς της περιοχής του Κέντρου της πόλης.

Τεκμηρίωση – πλήρης εμπεριστατωμένη μελέτη κορεσμού

Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία της εν λόγω μελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται σε αυτήν όπως :

1. Την καταγραφή των υπαρχόντων ΚΥΕ στο κέντρο της πόλης όπου σε σύνολο 237 υπαρχόντων ΚΥΕ υπάρχουν 88 καταστήματα Εστίασης και 85 Αναψυχής Καφέ Μπαρ (ΜΚ – κεφ 2 σελ 6-7)
2. Την ανάπτυξη των ΚΥΕ σε 43 οικοδομικά τετράγωνα του κέντρου σύμφωνα με το αντίστοιχο γράφημα (ΜΚ – κεφ 2 σελ 9)
3. Την καταγραφή του συρρέοντος κόσμου στο κέντρο του Χαλανδρίου όπου μετρήθηκαν πάνω από 3.500 θαμώνες σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης συγκεκριμένες ώρες και με πιθανή εκτίμηση του συνολικού αριθμού ατόμων που βρίσκονται τις βραδινές ώρες σε άνω των 5.000 (ΜΚ κεφ 3 σελ 12)
4. Την αύξηση των παράνομα σταθμευμένων αυτοκινήτων επί της οδού Αγ. Παρασκευής κατά 22% (ΜΚ – κεφ 4 σελ16)
5. Το αρνητικό ισοζύγιο στάθμευσης που προκύπτει για τα βράδια του Σαββάτου στο ίδιο δρόμο (ΜΚ – κεφ 4 σελ17)
6. Το αρνητικό ισοζύγιο στάθμευσης που προκύπτει για την οδό Σωκράτους για το βράδια του Σαββάτου (ΜΚ – κεφ 4 σελ 21)
7. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης στην οδό Αριστοφάνους από το 9% που ήταν το 2013 στο 47% της συνολικής ζήτησης το 2015 (ΜΚ – κεφ 4 σελ23)
8. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης κατά 17% στην οδό Αριστοτέλους σε σχέση με το 2013 (ΜΚ – κεφ 4 σελ23)
9. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης στην οδό Κολοκοτρώνη που έχει φτάσει στο 73% της ζήτησης (ΜΚ κεφ 4 σελ 23)
10. Την καταγραφή παρανόμως σταθμευμένων αυτοκινήτων πλέον και επί της οδού 25ης Μαρτίου (ΜΚ κεφ4 σελ23)
11. Την αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων το Σάββατο που εκφράζουν μετακινήσεις με σκοπό την αναψυχή (ΜΚ κεφ5 σελ27)
12. Την συνεισφορά της κυκλοφοριακής κίνησης που προκύπτει στην ρύπανση της ατμόσφαιρας του κέντρου (ΜΚ κεφ6 σελ 36)
13. Την μέτρηση θορύβου σε ΚΥΕ Εστίασης και Αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους που τους γειτνιάζουν όπου οι max ηχοστάθμες που μετρήθηκαν ξεπερνούν τα όρια των 80db σε 16 από τις 32 μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες στο κέντρο της πόλης (ΜΚ κεφ7 σελ40 – 42 - 43)
14. Την διαπίστωση ότι όπως και στο Χαλάνδρι, σε αναλογία και με αντίστοιχα αστικά κέντρα, οι διαφανείς προσόψεις και οι συνθήκες ημι-υπαίθριας λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πυκνότητα των εγκαταστάσεων και η ανάμιξή τους με κτίρια κατοικιών μπορούν να αποτελέσουν βασικές αιτίες ηχητικών οχλήσεων καταστρατηγώντας την επιβεβλημένη ακουστική άνεση των περιοίκων αλλά και των καλών και μη επιβλαβών ακουστικών συνθηκών για τους θαμώνες και τους εργαζόμενους. (ΜΚ κεφ7 σελ 41)
15. Το γεγονός ότι οι μετρήσεις θορύβου χαρακτηρίζονται επιστημονικά ως απαράδεκτες για στάθμες άνω των 81db (ΜΚ κεφ7 σελ 43)
16. Το γεγονός ότι σε σύνολο 500 περίπου μηνύσεων για ΚΥΕ το 90% αυτών αφορά καταστήματα εστίασης και αναψυχής
17. Το γεγονός ότι σχεδόν οι μισές από αυτές αφορούν παραβιάσεις αδειών χρήσης μουσικών οργάνων (168 ή 34.6%) και παραβιάσεις διατάραξης κοινής ησυχίας (82 ή 16,8% - ΜΚ κεφ8 σελ.47)
18. Το γεγονός ότι υπήρξαν 85 μηνύσεις για καταστήματα που λειτουργούσαν χωρίς άδεια (ΜΚ κεφ8 σελ47)
19. Την καταστροφή, τις φθορές και την κακή χρήση κάδων απορριμμάτων στην πέριξ του κέντρου περιοχή (ΜΚ κεφ9 σελ 49)
20. Την αυξημένη ποσότητα οργανικών στους κάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν στο κέντρο του Χαλανδρίου. (ΜΚ κεφ9 σελ 49)
21. Την αδυναμία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να διαχειριστεί την ζήτηση σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα και περιόδους του έτους με βάση την πρόσφατη εμπειρία (ΜΚ κεφ9 σελ 50) αναγνωρίζεται η περιοχή που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα

32-31-30-29-23-20-19-24-27-29-50-50α-51-52-54-79-78-54-51-49-55-77-46-56α-56-76-75-74-60-59-58-57-61-62-73-88-87-87α-96-95-84-96-95-94-93-92-43-44-45

Καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι που αυτά περιβάλλουν όπως φαίνεται στο Σχέδιο Νο1: πεδίο εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων που συνοδεύει την παρούσα διάταξη ως περιοχή με οικοδομικά τετράγωνα κορεσμένα
σε ΚΥΕ που σχετίζονται με πάσης φύσης δραστηριότητα Εστίασης και Αναψυχής. Στα ΟΤ που αναφέρθηκαν ήτοι στην περιοχή που περικλείεται από διακεκομμένη γραμμή στο σχέδιο Νο1 αναστέλλεται η έκδοση νέων αδειών σε ΚΥΕ με κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα που αφορά Εστίαση και Αναψυχή.

Ταυτοχρόνως , για την ίδια περιοχή αναστέλλονται όλες οι πιθανές τροποποιήσεις αδειών λειτουργίας ή επεκτάσεις δραστηριοτήτων σε ΚΥΕ που αφορούν παροχή υπηρεσιών ή εμπόριο και που θέλουν να επεκταθούν σε δραστηριότητες Εστίασης ή Αναψυχής.
Η ισχύς της παρούσας κανονιστικής διάταξης και αναστολής ισχύει από την ημέρα της ψήφισής της από το δημοτικό συμβούλιο και για 1 έτος.

Οι πρόνοιες που περιγράφονται στην συγκεκριμένη κανονιστική δεν αφορούν τις μεταβιβάσεις των υφισταμένων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ.

Ορίζεται μεταβατικό διάστημα 3 μηνών από την ημέρα απόφασης της κανονιστικής από το δημοτικό Συμβούλιο μέσα στο οποίο το σύνολο των αιτήσεων για προεγκρίσεις , άδειες μουσικής και άδειες λειτουργίας που είχε αποσυρθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ενόψει κανονιστικής θα επαναξεταστεί κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων από το ίδιο όργανο. Την ίδια μεταχείριση θα έχουν και όσοι προχώρησαν σε ενοικίαση ακινήτων και έχουν καταθέσει τα συμβόλαια στην εφορία τους τελευταίους δύο μήνες από 1/5 εώς 25/6.

ΔΗΛΑΔΗΣ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ (από την τέως ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ) μόνο σε ένα μικρό τμήμα του κέντρου της πόλης - αυτό που περικλείεται από την μαύρη διακεκομμένη ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ!!!!!
Εκτός της μαύρης διακεκομμένη δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας!!!!!
ΟΟΟΟΟΟΛΕΕΕΕΕΕΕ! 
ΚΑΙ ΓΑMΩ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ!!!!

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ - ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΟΙ (ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Με μοναδικό παρόντα εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης τον Θωμά Βαρδουλάκη (οι άλλοι κρύβονται όταν συζητούνται μεγάλα και δύσκολα θέματα) εγκρίθηκαν εχθές από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής οι τρεις (???) κανονιστικές που θα ρυθμίσουν - υποτίθεται - τα θέματα λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) στο κέντρο της πόλης (ωράριο λειτουργίας, τραπεζοκαθίσματα, πεζόδρομοι κλπ).

Η συζήτηση του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο - για τις τελικές αποφάσεις - προγραμματίζεται για την Πέμπτη  16 Ιουλίου.

Δεν θα επεκταθούμε προς το παρόν.

Για σήμερα θα μείνουμε μόνο στο αίτημα των ΚΥΕ για την κανονιστική διάταξη, όπως διατυπώθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος από τους εκπροσώπους τους, τους οποίους ο δήμος ευχαριστεί - ως γνωστόν - με κάθε ευκαιρία δια στόματος του Αντιδημάρχου με τον μεγάλο τίτλο,  για την άριστη συνεργασία και αλληλοκατανόηση που επιδεικνύουν:

ΖΗΤΗΣΑΝ - απροσχημάτιστα και χωρίς αιδώ - να παραταθούν οι άδειες μουσικής που έοχυν ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 3 ΤΟ ΠΡΩΙ, λες και το κέντρο του Χαλανδρίου είναι ακατοίκητη ζώνη όπως το ΓΚΑΖΙ!!!

ΑΚΟΥΕΙ Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ;
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 3 ΤΟ ΠΡΩΙ!!!

Η πλειοψηφία βέβαια δεν ενέδωσε στο αίτημά τους, διότι ως γνωστόν κάνει την κανονιστική για να προστατέψει τον κάτοικο του κέντρου από την υπερσυγκέντρωση ΚΥΕ.

Αλλά όμως - λόγω της άριστης συνεργασίας που έχουν μαζί τους, όπως λέει με κάθε ευκαιρία ο Κ. Γερολυμάτος - και για να μην διαταραχθούν οι καλές σχέσεις των ΚΥΕ με τον δήμο,  ΔΕΧΘΗΚΕ ΜΙΑ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΩΡΑ ΠΑΡΑΠΑΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ.

Για να προστατέψει τους κατοίκους από την ηχορύπανση γίνεται η κανονιστική αναγνώστη μου.

Βέεεβαια!

Είναι προφανές, έτσι δεν είναι;

Η διοίκηση του δήμου προσπαθεί να εκμεταλλευτεί - από την προηγούμενη κιόλας βδομάδα του δημοψηφίσματος - το στραμμένο στην Βρυξέλλα ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για να περάσει δύσκολες και σαφώς ανακόλουθες με τις προεκλογικές της υποσχέσεις, αποφάσεις - χρωστούμενα προεκλογικών νταραβεριών. Αυτό πλέον είναι ολοφάνερο.
 Και γι' αυτό - παρά την δικαιολογημένη αγωνία όλων για το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας - καλούμε τον Χαλανδραίο πολίτη να μην παίρνει την προσοχή του εντελώς μακρυά από τα συμβαίνοντα στον δήμο αυτές τις μέρες.
Διότι βρίσκονται σε εξέλιξη "μεγάλα πράγματα" για τις τοπικές υποθέσεις που γίνεται απόπειρα να περάσουν στα μουλωχτά:
  •  ΓΠΣ - Πεύκο Πολίτη 
  • Κέντρο της πόλης - Μπαρούπολη
  • Κοινωνικό Παντοκοροϊδείο
  • Στέγαση δημοτικών υπηρεσιών
Ε δεν άνοιξαν τώρα που έχετε καρφωθεί στις οθόνες της TV τυχαία όλα αυτά!!!

ΥΓ: Ο Θωμάς Βαρδουλάκης (από την παράταξη του Γ. Θωμά) εχθές εκπροσώπησε σωστά την αντιπολίτευση. Ψήφισε την πρώτη εκ των τριών κανονιστικών - αυτή που αναστέλλει την έκδοση νέων αδειών ΥΕ - έστω και σε ένα πολύ περιορισμένο τμήμα του κέντρου της πόλης αφήνοντας ελεύθερη την επέκταση των ΚΥΕ παραόξω, στο υπόλοιπο Χαλάνρι, όπως θα δείτε στις επόμενες αναρτήσεις μας και καταψήφισε την δεύτερη και τρίτη κανονιστική που αφορά τα τραπεζοκαθίσματα και τα ωράρια λειτουργίας (ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ την "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ" που επιφυλάσσει η (τέως) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στον κάτοικο του κέντρου).

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

 

Α.Ν.

.με Βαμβακάρη και Τσιτσάνη, την Παρασκευή 10/06,στο Θέατρο της Ρεματιάς (7/7/2015)


...με Βαμβακάρη και Τσιτσάνη
 
Μια μουσική περιπλάνηση με τραγούδια των δύο μεγάλων λαϊκών δημιουργών, διασκευασμένα για δύο κλασικές  κιθάρες, μπουζούκι, τζουρά και μαντολίνο. Ξεχωριστή συνεύρεση των δύο κιθαριστών Νότη Μαυρουδή και Γιώργου Τοσικιάν , του νεαρού δεξιοτέχνη στο μπουζούκι Βάϊου Πράπα και της αισθαντικής φωνής της Αναστασίας Μουτσάτσου.

Γ.Γ.: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Από την συζήτηση των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προέκυψε ότι:
Οι βελτιωτικές προτάσεις Γιούνκερ και 5 βελτιώσεις θα κατατεθούν ως η ελληνική πρόταση για την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με τους εταίρους και δανειστές.
Να θυμηθούμε ότι αυτές οι προτάσεις Γιούνκερ είχαν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και επ’ αυτών γινόταν συζήτηση με τον κ. Χουλιαράκη, όταν η εθνική υπερηφάνεια υποχρέωσε τον πρωθυπουργό να καταγγείλει τους (τοκογλύφους, αιμοσταγείς, δολοφόνους κλπ) Ευρωπαίους, να αποχωρήσει από την διαπραγμάτευση και να προκηρύξει το δημοψήφισμα.
Σε απλά Ελληνικά λοιπόν
·         Η Ελλάδα πήγε σε ένα δημοψήφισμα χωρίς σαφές ερώτημα
·         Διχάστηκαν οικογένειες επί ενός ψευτοδιλήμματος
·         Ενδεχομένως, δόθηκε εντολή στον κ. Τσίπρα να διαπραγματευτεί πιο αποτελεσματικά, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει στο παρελθόν
·         Κλείσανε για 10 τουλάχιστον μέρες οι τράπεζες
·         Επιβλήθηκε έλεγχος στην κίνηση κεφαλαίων με όλες τις γνωστές και πολλές άγνωστες ακόμα συνέπειες, τα περήφανα γηρατειά στις ουρές της αξιοπρέπειας, το πάγωμα εισαγωγών, εξαγωγών και εμπορίου, την ανασφάλεια και την απώλεια εμπιστοσύνης προς τις Τράπεζες
·         Δόθηκε ηχηρή απάντηση προς τους εκβιαστές με την εντός 12 ωρών παραίτηση του κ. Βαρουφάκη για τον λόγο (όπως ο ίδιος ανακοίνωσε) ότι δεν τον θέλουν οι δανειστές
Όλα αυτά έγιναν ώστε να διαπραγματευτούμε με βάση τις τελευταίες προτάσεις που μας είχαν γίνει. Γιατί λοιπόν πληρώσαμε όλο αυτό το κόστος; Πόσο ηλίθιοι μπορεί να είναι οι Έλληνες;
Δεν μας προβληματίζει ότι μας δόθηκαν συγχαρητήρια από Κούβα (Φιντέλ Κάστρο), Βενεζουέλα (Μαδούρο), Αργεντινή (Κριστίνα Κίρχνερ) και Βολιβία (Ίβο Μοράλες);

Γιώργος Γεωργιάδης