Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ9η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 15η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.        Έγκριση υλοποίησης Δημοτικού Προγράμματος «Αθλητική Κατασκήνωση 2015».

2.        Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (15/06/2015 έως και 31/07/2015) για την υλοποίηση του προγράμματος ‘Αθλητική Κατασκήνωση’ στο Δημοτικό Γυμναστήριο ‘Ν. Πέρκιζας’.

3.        Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (18/06/2015 έως και 03/08/2015) για την υλοποίηση του προγράμματος ‘Καλοκαιρινή φύλαξη με Δημιουργική απασχόληση στα σχολεία του Δήμου’.

4.        Προγραμματισμός πρόσληψης για Π.Α.γ.Ο. (Προγράμματα Άθλησης για Όλους) περιόδου 2015-2016.

5.        Έγκριση μίσθωσης πούλμαν για τη μεταφορά των μελών των Κ.Α.Π.Η., καθώς και τη μεταφορά των παιδιών για την αθλητική κατασκήνωση 2015 (έσοδα camp).

6.        Έγκριση υποβολής πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020.

7.        Χρονική παράταση της σύμβασης για την εργασία παραλαβής, μεταφοράς και παράδοσης επιστολών και μικροδεμάτων.

8.        Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ΄ αριθ. 117/2014 χρηματικό κατάλογο.

9.        Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τον υπ΄ αριθ. 167/2014 χρηματικό κατάλογο & χρέωση στους πραγματικούς οφειλέτες.

10.     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 220/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση πρακτικών Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για τον κ. Νικόλαο Σπανό & ΣΙΑ Ε.Ε..

11.     Ενίσχυση οικονομικά αδύνατων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

12.     Έγκριση ποσού 1.500,00 € από το Κληροδότημα ‘Κεφαλληνού’ για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης του 1ου ΓΕΛ Χαλανδρίου.

13.     Έγκριση ποσού 1.000,00 € από το Κληροδότημα ‘Κεφαλληνού’ για την εκτέλεση περιβαλλοντικού προγράμματος του 4ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου.

14.     Κατανομή ποσού 96.933,27 € Δ΄ δόσης Ο.Ε. 2014 για χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών.

15.     Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης.

16.     Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2015.

17.     Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών από 15.000,00€ και άνω για το 2015 (Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ).

18.     Τροποποίηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2015, ως προς τον τίτλο.

19.     Έγκριση σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας της προμήθειας με τίτλο ‘Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης χαρτιού, χωρητικότητας 1.100 lt  & ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων κάδων καθαριότητας’, προϋπολογισμού 264.228,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

20.     Έγκριση σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια 4 Λεωφορείων (mini buses) αντιρρυπαντικού τύπου.

21.     Λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή του ‘Έθνους’ του Δήμου Χαλανδρίου.

22.     Παραλαβή της μελέτης ‘Υδρογεωτεχνική μελέτη για την περιοχή γύρω από το κοιμητήριο του Δήμου Χαλανδρίου’.

23.     Παραχώρηση τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης στην Πρεσβεία του Καναδά επί της οδού  Σερρών στο Ο.Τ. 347.

24.     Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για αναπηρικό αυτοκίνητο, έμπροσθεν της οικίας επί της οδού Ευριπίδου, στο Ο.Τ. 546 στο Δήμο Χαλανδρίου.

25.     Τοποθέτηση εμποδίων στο πεζοδρόμιο της οδού Μίνωος, έμπροσθεν του Η΄ Παιδικού   Σταθμού.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ