Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 
Με αφορμή την σημερινή συζήτηση στο κοινοβούλιο του αντιπεριβαλλοντικού νομοσχεδίου και την διαμαρτυριά που διοργανώνουν δεκάδες φορείς, συλλογικότητς και περιβαλλοντικές οργανώσεις και μετά το αίτημα που διατυπώθηκε από τη Λαίκή Συσπείρωση για έκτακτη σύγκλιση του ΔΣ ώστε να συζητηθεί το θέμα, καταθέσαμε στην γραμματεία του δημοτικού συμβουλίου την επεγεργασμένη πρότασή μας για έκδοση ψηφίσματος, όπως αυτό κατατέθηκε και στο περιφερειακό συμβούλιο Αττικής από την παράταξη ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:

Η πανδημία που βιώνουμε όλοι, μας διδάσκει ότι το υγιές φυσικό περιβάλλον είναι ο καλύτερος τρόπος να θωρακίσουμε τη δημόσια υγεία και να χτίσουμε σε στερεή βάση την επόμενη ημέρα. Τόσο η σημερινή κυβέρνηση, όσο και οι προηγούμενες χρησιμοποίησαν το περιβάλλον κυρίως για την εκποίηση του ορυκτού πλούτου, την χρησιμοποίηση των στερεών αποβλήτων για να δημιουργηθούν υπερκέρδη προς τους ημέτερους, την άναρχη δόμηση προσπαθώντας να αδρανοποιήσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την ατολμία να δημιουργηθεί ένα ισχυρό προστατευτικό πλαίσιο για τους φορείς προστατευμένων περιοχών.

Το νέο νομοσχέδιο εισάγει θετικά στοιχεία, όπως η εξασφάλιση των εργαζομένων στις προστατευόμενες περιοχές, η επέκταση του μέτρου για τις πλαστικές σακούλες, η υποχρεωτική ρύθμιση των μπαζών από αδειοδοτημένες εταιρίες ανακύκλωσης στις νέες άδειες οικοδομών, η αλλαγή του συντελεστή δόμησης προς τα κάτω στις περιοχές πέριξ της Ακρόπολης κ.α.

Ωστόσο υπάρχουν βασικά ζητήματα που θίγονται, τα οποία χρήζουν επαναξιολόγησης και σίγουρα μετατροπής όπως:

· Ο περιορισμός της καταστατικής θέσης των αιρετών της αυτοδιοίκησης, με την ουσιαστική απώλεια αρμοδιοτήτων δεν συνάδει με τις οδηγίες της Ε.Ε. των Πόλεων και των Περιφερειών. Αυτό καθίσταται εντονότερα προβληματικό στην παρούσα φάση, όπου στην ηγεσία της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης βρίσκονται Έλληνες αυτοδιοικητικοί.

· Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus, την οποία η Ε.Ε. έχει συνυπογράψει και η Ελλάδα έχει αποδεχθεί δεν έχει γίνει η απαραίτητη διαβούλευση και έχει καταστρατηγηθεί το δικαίωμα του κάθε πολίτη στην ενημέρωση και την συμμετοχή.

· Το νέο συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης των προατατευόμενων περιοχών ώθησε την Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου που αποτελεί την «κοιτίδα» των περιβαλλοντικών σπουδών και της έρευνας στην Ελλάδα, να ζητήσει την απόσυρση του νομοσχεδίου.

· Η πρωτοφανής απελευθέρωση των εξορύξεων, παρακάμπτοντας την τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται σε αντιπαράθεση με την συμφωνία του Παρισίου, την οποία και η Ελλάδα έχει συνυπογράψει.

· Η εμπλοκή ιδιωτών στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις δημιουργεί ένα αδιαφανές περίβλημα το οποίο θα σύρει πολλές αποφάσεις στη δικαιοσύνη. Η επιτάχυνση των διαδικασιών, που είναι το ζητούμενο για την κυβέρνηση, μπορεί να επιτευχθεί μέσω του δημόσιου συστήματος.

Αναλυτικότερα :

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι η διοίκηση και ο νομοθέτης αντιμετωπίζουν τον κρίσιμο θεσμό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σαν γραφειοκρατικό εμπόδιο, και όχι ως θεμελιώδη βραχίονα πραγματικά βιώσιμης ευημερίας. Ο κινδυνος να εμφανιστούμε περιβαλλοντικά ως το «μαύρο πρόβατο της Ευρώπης» για ακόμα μία φορά είναι πλέον υπαρκτός. Επισημαίνουμε ότι υπάρχει και η νέα οδηγία 2014/52/EE για την περιβαλλοντική́ αδειοδότηση. Oι ευρωπαϊκές τάσεις με βάση και την οδηγία αυτή ζητούν την ενίσχυση της διαδικασίας δημιουργίας περιβαλλοντικής ασπίδας. Δεν φαίνεται τα νέα κριτήρια να έχουν ληφθεί υπόψη, όπως δεν είχαν ληφθεί υπόψη και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η ενσωμάτωση είναι ελλιπής. Για παράδειγμα, η νέα οδηγία επιβάλλει στα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές δεν βρίσκονται, στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σε σύγκρουση συμφερόντων. Η διάταξη όχι μονο δεν φαίνεται να έχει ενσωματωθεί αλλά κινείται και στη αντιθετη κατεύθυνση με τους ιδιωτες να μπάινουν στη διαδικασία των ΜΠΕ. Το ευνοιοκρατικά ελαστικό αδειοδοτικό πλαίσιο για τους υδρογονάνθρακες είναι επίσης, απόδειξη αυτής της επικίνδυνης πρακτικής. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 56 προστατευόμενες περιοχές βρίσκονται εξ’ ολοκλήρου μέσα σε χερσαία και θαλάσσια οικόπεδα εξορύξεων (40 καταφύγια άγριας ζωής και 16 περιοχές του δικτύου Natura 2000). Επίσης, 136 προστατευόμενες περιοχές βρίσκονται μερικά σε χερσαία και θαλάσσια οικόπεδα εξορύξεων (59 καταφύγια άγριας ζωής, 69 περιοχές Natura, 7 εθνικά πάρκα και ένας εθνικός δρυμός).

Σε ένα συμπαγές και συνεπές αδειοδοτικό πλαίσιο, οι παρεμβάσεις και οχλήσεις που συνεπάγονται οι σεισμικές έρευνες θα έπρεπε να υποβάλλονται σε πλήρη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία που αρμόζει σε κάθε σύγχρονο κράτος. Επισης δεν είναι λογικό να μην εχει άποψη και λογο η τοπική αυτοδιοίκηση για τις σεισμικές έρευνες και τις εξορύξεις που θα γίνουν εντός των διοικητικών ορίων της κάθε περιοχής. Σε μια εποχή κατά την οποία άλλα κράτη της Μεσογείου προχωρούν σε ακύρωση προγραμμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και συμμόρφωσης με τη Συνθήκη των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, το γεγονός ότι στην Ελλάδα κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση δημιουργεί προβληματισμό και καχυποψία. Δεν ξεχνάμε πάντως, την άρνηση χορήγησης σημαντικών πληροφοριών από την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως συνέβη στην περίπτωση αιτήματος του WWF Ελλάς προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ για χορήγηση μελέτης για τον εντοπισμό σχιστολιθικού αερίου.

Στο πεδίο της προστασίας της βιοποικιλότητας, η παραπομπή της χώρας στο Δικαστήριο της ΕΕ, τα προηγούμενα χρόνια, για ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση δίνει σαφές μήνυμα ότι δεν αρκεί η ένταξη των περιοχών στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000. Απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού νομικού πλαισίου για την προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών μέσω της διαμόρφωσης επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων. Το είχαμε επισημάνει και στις προηγούμενες κυβερνήσεις, που δεν το έπραξαν, το επισημαίνουμε και σε αυτήν. Εξάλλου η ελλειπής νομική θωράκιση των περισσότερων προστατευόμενων περιοχών, από την προηγούμενη κυβέρνηση, με συνέπεια την συνεχή υποβάθμιση, τις έφερε στην σημερινή κατάσταση.

Στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής με δεδομένες τις διαπιστώσεις ότι η επικίνδυνη αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κατά 1,5o Κελσίου είναι αναπόφευκτη, οι δασικές εκτάσεις που θα καίγονται ετησίως θα αυξηθούν κατά 41%, ενώ οι ακραίοι καύσωνες που κανονικά εμφανίζονται μια φορά στα είκοσι χρόνια θα αυξηθούν κατά 173% . Τέλος οι ραγδαίες βροχοπτώσεις κατά 10% ενώ η μαζική απώλεια κατά 60% σημαντικών πληθυσμών ψαριών, πουλιών, θηλαστικών, αμφιβίων και ερπετών σε λιγότερο από 50 χρόνια είναι αναμφισβήτητη. Είναι πλέον πασιφανές ότι το θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος αποκτά πια ζωτική σημασία. Με το νέο νομοσχέδιο τα κλιμάκια ελέγχου περιβάλλοντος που συγκροτούν ανά εξάμηνο οι περισσότερες περιφέρειες της χώρας ουσιαστικά καταργούνται. Η καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής τον Ιούλιο του 2018 κατέστησε σαφές ότι το σύστημα δασοπυροπροστασίας της χώρας μας έχει διδαχθεί λίγα από τα λάθη του παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Ο χαρακτήρας του παραμένει κατασταλτικός παρότι έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι η πρόληψη είναι πιο σημαντική και οικονομικά αποδοτικότερη από την καταστολή. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο σκέψης δεν είναι αποδεκτό να επιτραπεί η εξορυκτική δυνατότητα στις Προσταευόμενες Περιοχές και στα Δάση. Ο λογαριασμός θα έλθει στο τέλος στις τοπικές κοινωνίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις της ΕΕ- 28 στην ανακύκλωση αποβλήτων. Εμμένει επίσης στην απαράδεκτη πρακτική της ταφής του σχεδόν 95% των αποβλήτων (με μ.ο. ΕΕ το 45%), προκαλώντας ένα ατελείωτο πρόβλημα ρύπανσης αλλά και χάνοντας πολύτιμες ευκαιρίες για καινοτομία σε τομείς της κυκλικής οικονομίας. Αυτή η απογοητευτική κατάσταση έχει επισύρει σειρά από καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ. Από το 2015 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει καταβάλει συνολικά πάνω από 120 εκ. ευρώ σε χρηματικές ποινές για μη συμμόρφωση με αποφάσεις του ευρωδικαστηρίου για τα απόβλητα (στερεά και υγρά). Για εμάς η ιε­ράρ­χη­ση στη δια­χεί­ρι­ση των α­πο­βλή­των, ξε­κι­νά με τη μείω­ση των πα­ρα­γό­με­νων πο­σο­τή­των και συ­νε­χί­ζε­ται με την ε­πα­να­χρη­σι­μο­ποίη­ση, την α­να­κύ­κλω­ση, την ε­νερ­γεια­κή α­ξιο­ποίη­ση και την τε­λι­κή διά­θε­ση. Είμαστε αντίθετοι με τον ασύμφορο κανόνα των «εγγυημένων τιμών» που η προηγούμενη κυβέρνηση επέβαλε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.

Οι καταστροφικές πλημμύρες στη Μάνδρα κατέστησαν αναγκαία την πλήρη εφαρμογή των προβλέψεων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και της οδηγίας για τις πλημμύρες. Είναι αναγκαίο τα Σχεδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας να αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού της αξιοποίησης των υδάτινων πόρων. Βασική κατεύθυνση θα πρέπει να είναι η εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση των υδάτινων σωμάτων ειδικά αυτών που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου ύδατος. Είναι προφανές ότι αυτοί οι Εθνικοί Σχεδιασμοί δεν συνάδουν με τις ανεξέλεγκτες εξορύξεις σε όλη την επικράτεια, αφήνοντας στο περιθώριο μάλιστα, την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι γνωστό εξάλλου ότι οι σεισμικές δονήσεις για την έρευνα και την εξόρυξη υδρογονανθράκων επηρεάζουν (πολλές φορές ανεπανόρθωτα) τον υδροφόρο ορίζοντα. Το ίδιο ισχύει και για την χωροθέτηση ΧΥΤΑ σε περιοχες που ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πλούσιος.

Φέτος, συμπληρώνονται 20 χρόνια από την υιοθέτηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η οποία εισήγαγε την πρωτοποριακή έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το μεγαλύτερο διακύβευμα στη διαχείριση των υδάτων αποτελεί η εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών σε πόσιμο νερό και σε υπηρεσίες αποχέτευσης. Για εμάς στο νομοσχέδιο πρέπει να υπάρχει ρητή αναγνώριση του καθολικού δικαιώματος πρόσβασης στο πόσιμο νερό και στις υπηρεσίες αποχέτευσης. Σε αυτό τον τομέα κομβικό ρόλο ζητάμε να παιξει το Πράσινο Ταμείο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το Πράσινο Ταμείο (ΠΤ) είναι η μοναδική εθνική πηγή πόρων για την εξυπηρέτηση του οικολογικού χρέους της χώρας, όμως είναι μειωμένη λόγω του περιορισμού του ορίου των λειτουργικών του δαπανών επί του συνόλου των διαθεσίμων του. Ζητάμε να επανέλθει αυτό το ποσοστό στο 100% για να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση πρόσβαση σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο με περισσότερα χρήματα. Επίσης η επίτευξη υψηλού επιπέδου διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για το Πράσινο Ταμείο. Από την εποχή των προηγούμενων κυβερνήσεων στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου παρατηρείται ελλιπής ενημέρωση αφού οι εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών δεν αναρτώνται, ενώ οι ετήσιοι προϋπολογισμοί περιορίζονται στην παράθεση βασικών στοιχείων εσόδων και εξόδων, δίχως αναφορά στο περιεχόμενο και δίχως απολογισμό για το έργο.

Με βάση όλα τα παραπάνω και επειδή :

 •  Για πρώτη φορά, κυβέρνηση υποβαθμίζει προκλητικά την περιβαλλοντική νομοθεσία, επιτρέποντας ρητά εξορύξεις πετρελαίου και αερίου μέσα σε ζώνες προστατευόμενων περιοχών (Άρθρο 44).

 • · Για πρώτη φορά, κυβέρνηση αφαιρεί από την τοπική κοινωνία και τις δημοτικές αρχές το δικαίωμα γνώμης για έρευνες υδρογονανθράκων στις δημόσιες περιοχές ιδιοκτησίας τους (Άρθρο 110).
 • Το νομοσχέδιο είχε τεθεί αρχικά σε δημόσια διαβούλευση με 66 άρθρα. Ωστόσο, η τελική του μορφή, όπως αυτή κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή είχε 130 άρθρα, 64 εκ των οποίων δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας και έρχονται σε αντίθεση με τη Σύμβαση του Aarhus
Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις, τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος θα αποτελέσουν βασική στρατηγική προτεραιότητα της EUROPOL στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού 2020-2022.

 • · Έχουμε το παράδειγμα του 2017 όπου ο τότε νόμος της κυβέρνησης για τη δόμηση υπέστη τροποποίηση με ένα σαρωτικό άρθρο σε άσχετο νομοσχέδιο
 •  Πάνω από 100 περιβαλλοντικές οργανώσεις και συλλογικότητες και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχουν ζητήσει την απόσυρση του
Η δημοτική κίνηση ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ, η περιφερειακή παράταξη ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ και ο πολιτικός φορέας που ανήκουμε, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ, ζητάμε :

 • · Την απόσυρση του νομοσχεδίου για να πραγματοποιηθεί αναλυτικότερη διαβούλεση
 •  Την ρητή απαγόρευση των εξορύξεων σε προστατευμένες περιοχές και δασικές εκτάσεις.
 •  Την δυνατότητα να έχει λόγο και ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση για την όποια πιθανή εξορυκτική δραστηριότητα στις μη προστατευόμενες περιοχές.
 • Την απόσυρση του άρθρου όπου οι ιδιώτες εμπλέκονται στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις
 • Την δυνατότητα να χρησιμοποιεί το Πράσινο Ταμείο το 100% των χρημάτων για την εξυπηρέτηση του οικολογικού χρέους κυρίως μέσω της τοπικής αυτοδιοικησης.
 • Την περιγραφή του δικαιώματος πρόσβασης σε πόσιμο νερό και υπηρεσίες αποχέτευσης όλων των πολιτών και την χάραξη Εθνικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής προς την κατεύθυνση αυτή
 •  την ίδρυση ανεξάρτητης αρχής περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, με αναφορά στη Βουλή

Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Χαλανδρίου: ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΕμείς, γονείς όλων των βαθμίδων των σχολείων, θέλουμε να καταγγείλουμε και τον τρόπο αλλά και το περιεχόμενο του αντι-εκπαιδευτικού νομοσχεδίου που κατέβηκε προς συζήτηση, από το Υπουργείο Παιδείας, εν μέσω πανδημίας και με τον λαό κλεισμένο στα σπίτια του! Ένα νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει ό,τι πιο αντιδραστικό προσπαθούν εδώ και χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις να περάσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και έχει βρει την κατακραυγή όλων όσων ασχολούνται με την εκπαίδευση, εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, μαθητών και γονέων.

Κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν χωράει συζήτηση ένα νομοσχέδιο, που για τα παιδιά μας επιφυλάσσει, ένα σχολείο όπου:
 • Αυξάνεται ο αριθμός μαθητών ανά τάξη σε αίθουσες κλουβιά και κοντέινερ, πόσο μάλλον την εποχή του Κορονοϊού! Στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία στα 26, σε Γυμνάσια και Λύκεια αυτό θα ορίζεται με Υπουργικές Αποφάσεις, δηλαδή λάστιχο!!!!
 •  Βάζει «προτεραιότητες» στις ανάγκες για την Ειδική Αγωγή που σημαίνει ότι θα αφήνει χιλιάδες μαθητές χωρίς παράλληλη στήριξη, τμήματα ένταξης κ.α.
 • Στα νηπιαγωγεία μιλάνε για «αναβάθμιση» εισάγοντας Αγγλικά και πληροφορική(!), την ίδια ώρα που δεν έχουν ξοδέψει δεκάρα για τις ανάγκες της 2χρονης προσχολικής αγωγής, που ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μέχρι και κοντέινερ σε αυλές σχολείων, χωρίς κουζίνα και χώρο σίτισης, χωρίς προσωπικό.
 •  Επανέρχεται η τράπεζα θεμάτων από την Α’ Λυκείου (την προηγούμενη φορά που εφαρμόστηκε, ο αριθμός μαθητών που απέτυχαν αυξήθηκε κατά 600%)
 •  Ανώτερο όριο εγγραφής στα ΕΠΑΛ τα 17 έτη, αποκλείοντας χιλιάδες μαθητές από τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη φοίτησή τους.
 •  Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τη τοπική διοίκηση, θα πρέπει να διαλέγουν χορηγίες, χωρίς να αναλαμβάνει το κράτος τις υποχρεώσεις του για πλήρη κάλυψη των αναγκών σε εξοπλισμό και υποδομές!
Είναι αρκετά αυτά για να κρίνουμε ότι είναι αντι-εκπαιδευτικό, επιφυλάσσει ακόμα χειρότερους όρους και γι’ αυτό το απορρίπτουμε! Να αποσυρθεί τώρα! Οι γονείς θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών για ένα πλήρες, σύγχρονο και δωρεάν σχολείο που θα καλύπτει όλες τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών.

Μπορεί να μένουμε σπίτι, αλλά έχουμε φωνή!

Με όλη μας τη δύναμη φωνάζουμε:

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ!

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Χαλανδρίου

ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: Η διοίκηση Αμπατζόγλου επιλέγει να «περιφέρεται»…Από την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, ενώ σε όλη την Ελλάδα αίρονται τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας, στον Δήμο Αμαρουσίου η διοίκηση Αμπατζόγλου συνεχίζει την ιδιότυπη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ που έχει επιβάλλει στην τοπική πολιτική ζωή.

Όλα τα όργανα του Δήμου, όλες οι Επιτροπές, όλα τα Διοικητικά Συμβούλια, όλα τα νομικά πρόσωπα, όπως οι Σχολικές Επιτροπές, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ο ΟΚΟΙΠΑΔΑ (ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθμοί, κοινωνικές υπηρεσίες), η ΚΕΔΑ (Αθλητισμός-πολιτισμός) και βεβαίως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου φαίνεται πως έχει επιλεγεί να συνεχίσουν να συνεδριάζουν σε καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας και αντιδημοκρατικότητας.

Από τους 3 εναλλακτικούς τρόπους συνεδριάσεων που προτείνει το Υπουργείο Εσωτερικών (κεκλεισμένων των θυρών, τηλεδιάσκεψη, δια περιφοράς εγγράφων- και αυτά στην αρχή της επιβολής των έκτακτων μέτρων), η Διοίκηση Αμπατζόγλου επέλεξε και επιλέγει την ηλεκτρονική περιφορά εγγράφων, με ιδιαίτερη μάλιστα προχειρότητα σε κάποια σημαντικά θέματα (πχ. αναμόρφωση προϋπολογισμού προ ημερησίας, 10 λεπτά πριν την συνεδρίαση) και απαξίωση των δημοκρατικών διαδικασιών (χωρίς συζήτηση, μη γνωστοποίηση παρόντων και αποτελέσματα ψηφοφορίας).

Μοναδικές εξαιρέσεις στους 2 αυτούς μήνες, ήταν μία συνεδρίαση της Άθμιας Σχολικής Επιτροπής που αμέσως μετά σταμάτησε (προφανώς κατόπιν άνωθεν υπόδειξης) και ένα Δημοτικό συμβούλιο που φόρτωσε τους Δημότες με μια 25ετη δανειακή σύμβαση αναχρηματοδότησης 19,6 εκατομμυρίων Ευρώ, γεγονός που θα θίξουμε αναλυτικά .

Η «συνεδρίαση δια περιφοράς» κατά την άποψή μας, αλλά και βάσει της λογικής, θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άκρως διαδικαστικά, έκτακτα θέματα που συνήθως ψηφίζονται ομόφωνα.

Όταν όμως συζητούνται θέματα ουσίας και λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον του Δήμου μας, τις ζωές μας και τις οικογένειες μας στο Μαρούσι, δεν είναι δυνατόν να μην γίνεται τουλάχιστον τηλεδιάσκεψη .

Όταν ακόμα και οι 12χρονοι μαθητές διδάσκονται με τηλεδιάσκεψη, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και κάποια πρωτοκλασάτα στελέχη του, δυσκολεύονται...

Έτσι ΔΕΝ ακούγονται οι απόψεις όλων των συναδέλφων, ΔΕΝ δίδονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις, με τη συμμετοχή και των υπηρεσιακών παραγόντων που έχουν αναλάβει τα επιμέρους ζητήματα και ΔΕΝ υπάρχει η αμεσότητα του δημοκρατικού διαλόγου, στοιχεία απαραίτητα για την ορθή λήψη αποφάσεων και τον συνταγματικά κατοχυρωμένο δημοκρατικό έλεγχο.

Παρόλα αυτά, δεν προβήκαμε άμεσα σε δημόσια καταγγελία, αλλά με υπευθυνότητα λόγω της πανδημίας, απευθυνθήκαμε πρώτα εγγράφως στον κ. Δήμαρχο, μετά στους Προέδρους των Επιτροπών, κατόπιν απείχαμε με ανακοίνωσή μας διαμαρτυρόμενοι από τις συνεδριάσεις των Επιτροπών και από το Δημοτικό Συμβούλιο, δίνοντας επαρκέστατο χρόνο στην Δημοτική αρχή να επιστρέψει στην ομαλότητα.

Δυστυχώς διαπιστώνουμε με θλίψη μας, ότι και μετά την άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, με νέες «δια περιφοράς προσκλήσεις» η διοίκηση Αμπατζόγλου συνεχίζει τον μοναχικό δρόμο της «πολιτικής καραντίνας», της «δημοκρατίας δια περιφοράς», την ίδια ώρα που απαιτείται η μέγιστη συσπείρωση για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Αντί για διάλογος, γελοιοποίηση της διαβούλευσης.
Αντί για συναίνεση, αυταρχισμός.
Αντί για Δημοκρατία , «γύψος».

ΣΥΡΙΖΑ - ΟΜ Πεντέλης - Μια που βρήκανε παπά...“μια που βρήκανε παπά…”

Εν μέσω πανδημίας και της συνακόλουθης αγωνίας των πολιτών, βρήκε ευκαιρία η Συνδιοίκηση Κεχαγιά-Παλαιοδήμου να δεσμεύσει με σημαντικά ποσά τον Δήμο και μάλιστα για όσο καιρό ασκεί την θητεία της. Έτσι μετά την αρχή που έκανε πριν 20 μέρες να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, τώρα επιστρέφει με 2+1 ακόμη περιοχές ανάθεσης έργου ή προμήθειας σε ιδιώτες.

Ήδη στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης τη Δευτέρα 4 Μαΐου, συζητείται ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτες α) συντήρησης αστικού πρασίνου (περίπου €388 χιλιάδων) και β) καθαρισμού δημοτικών κτιρίων (περίπου €415 χιλιάδων), με διαγωνισμό, πάλι για 3,5 χρόνια και ξανά με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για το συγκεκριμένο έργο.

Επίσης, ακολουθώντας μια ακόμη κεντρική επιλογή της ΝΔ που έχει στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση και συρρίκνωση της ΔΕΗ, συζητείται να γίνει διαγωνισμός για την επιλογή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (περίπου € 2,33εκατ. για 3,5 χρόνια). Προφανώς πολλοί ιδιωτικοί όμιλοι ή ακόμη και φίλοι της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πάρουν μερίδιο αυτής της αγοράς σε όλη την Ελλάδα. Μετά δε τη συνεχή απαξίωση της Δημόσιας επιχείρησης θα έρθει ως ώριμη αναγκαιότητα η εκποίηση της.

Φίλες και φίλοι

Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σε διαγωνισμούς ανάλογου έργου (πρασίνου/καθαριότητας) όταν αντικειμενικά ο Δήμος αδυνατούσε να ανταποκριθεί, είχε νομοθετηθεί να προτιμώνται όχι οποιαδήποτε εταιρεία παροχής σχετικών υπηρεσιών αλλά κοινωνικοί συνεταιρισμοί με σκοπό την υποστήριξη ευαίσθητων ομάδων ή φορέων της κοινωνικής οικονομίας, διασφαλίζοντας αφενός την παροχή κοινωνικού έργου και αφετέρου ένα εισόδημα και αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη για τους εργαζόμενους.

Τώρα αποδεικνύεται στην πράξη η σκοπιμότητα του νόμου Θεοδωρικάκου και της Κυβέρνησης της ΝΔ, που έδωσε στην Οικονομική Επιτροπή (πλήρως ελεγχόμενη από το δήμαρχο καθώς της δίνεται “μαγικά” η πλειοψηφία) τη δυνατότητα να αποφασίζει αυτοτελώς για σημαντικά ζητήματα αγνοώντας τους συσχετισμούς του Δημοτικού Συμβουλίου που απηχούν τις πολιτικές επιλογές των δημοτών.

Πολίτες του Δήμου Πεντέλης

Η Δημοτική Αρχή της μειοψηφίας κινείται σε επιλογές καθαρά νεοφιλελεύθερης αντίληψης που έχει στον πυρήνα της την εκχώρηση βασικών λειτουργιών του δημόσιου τομέα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους αλλά και τις πιο απλές, σε ιδιώτες.

Είμαστε σταθερά αντίθετοι σε αυτές τις επιλογές δήθεν στο όνομα της ανεπάρκειας του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου. Στη διαιώνιση των εργασιακών σχέσεων “γαλέρας” που υπάρχουν στις εργολαβικές εταιρείες. Στην απαξίωση των εταιριών και φορέων που βρίσκονται υπό Δημόσιο έλεγχο και εποπτεία.

Ζητάμε σταθερά άμεσες προσλήψεις στην καθαριότητα με βάση την αξιοποίηση των προγραμμάτων της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Καλούμε την Δημοτική Αρχή της Συνδιοίκησης Κεχαγιά-Παλαιοδήμου να σταματήσει την ιδιωτικοποίηση των πάντων και να αξιοποιήσει το υφιστάμενο δυναμικό του Δήμου.

Δεν θα αφήσουμε τίποτα στην αφάνεια λόγω της υγειονομικής κρίσης που ζούμε.

ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣαν βόμβα έσκασε στην τοπική κοινωνία εχθές η καθιερωμένη ενημέρωση των 18.00, όταν ο Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε στην δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία για την πορεία της πανδημίας ανά δήμο.

Και ακούσαμε ότι ο Δήμος Χαλανδρίου είναι μέσα στους εφτά δήμους με το πιο έντονο επιδημιολογικό πρόβλημα στην Ελλάδα.

"Από αυτούς του δήμους επτά και συγκεκριμένα η Κηφισιά, η Καστοριά, η Φιλοθέη-Ψυχικό, το Χαλάνδρι, η Ξάνθη και η Νέα Ιωνία Αττικής παρουσιάζουν έντονο επιδημιολογικό ενδιαφέρον λόγω ιδιομορφίας της τοπικής διασποράς και τον αριθμό των κρουσμάτων με τον συνολικό αριθμό πληθυσμού του δήμου." είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς 

Και καλά για Καστοριά, Ξάνθη και Κηφισιά το ξέραμε, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, είχαν ακουστεί αρκετά όλες αυτές τις μέρες του εγκλεισμού.

Για το Χαλάνδρι, τον δήμο Ψυχικού και τη Νέα Ιωνία όμως δεν είχε ακουστεί ή γραφτεί λέξη.

Ούτε μία φορά - όλες αυτές τις μέρες - δεν ακούσαμε ΕΝΑΝ αρμόδιο να πει υπάρχει θέμα. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ που - για να λέμε και .... του αστυνομικού το δίκιο - βγήκε και ανακοίνωσε το κρούσμα στο ΑΤ Χαλανδρίου.

Ακούσατε οτιδήποτε άλλο από κανέναν;

Από την κυβέρνηση, τον δήμο (διοίκηση, αντιπολίτευση), τοπικά ιατρεία .... οποιονδήποτε ;

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΜΕ.

Αυτό είναι το πρόβλημα θα πεις αν είσαι εκ των φανατικών υποστηρικτών της ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της κυβέρνησης και της διοίκησης του δήμου.
"Η πλήρης  ενημέρωση ή ..... η υγεία και η προστασία της προηγείται;", θα πεις εσύ ο μωρός μανιχαϊστής και ο ΠΑΤΕΡΝΑΛΙΣΤΗΣ εξουσιαστής. 

Και δεν θα περάσει από το μυαλουδάκι του κρυφοφασίστα ή σταλίνα που πιστευει ότι Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ είναι τοξικός παράγων, ότι τέθηκε και είναι ακόμα  σε μεγαλύτερο κίνδυνο η υγεία των πολιτών από την ΑΓΝΟΙΑ ότι ζουν σε έναν δήμο που επίσημα χαρακτηρίζεται δήμος με " έντονο επιδημιολογικό ενδιαφέρον λόγω ιδιομορφίας της τοπικής διασποράς και τον αριθμό των κρουσμάτων με τον συνολικό αριθμό πληθυσμού".
Αν είναι έτσι τότε όποιος σου πει ότι νοιάζεται για την υγεία σου όταν σου δίνει εντολή ή σου βάζει πρόστιμο πρέπει να .... αξιολογείται αναλόγως, (για να το θέσω .... political correct και δεν γράψω νταβιέικα για τι είναι).

Τις πταίει τώρα για το θέμα;

Αυτό απασχολεί από εχθές τους εξουσιαστές και τον λόχο των φρουρών του στέμματος της πόλεως. 

Δείχνουν τους υπεύθυνους. 
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ που είναι έξω καρδιά στο Χαλάνδρι είπε ο ΠΡΩΤΟΣ ....... Το πρώτο βιολί ....

Εμείς πάντως ακόμα δεν ξέρουμε γιατί η πόλη μας, οι δημότες μας "έχουν έντονο επιδημιολογικό ενδιαφέρον". Πρέπει να μάθουμε και ΡΩΤΑΜΕ:
 • Μη φταίει ο Χαρδαλιάς που ενέταξε τον δήμο μας στους προβληματικούς διότι είναι υπονομευτής της διοικήσεως του δήμου; Μην είναι ψέμματα αυτά που είπε επίσημα Ο ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ;
 • Μην φταίει ότι οι Χαλανδραίοι έκαναν περισσότερα τεστ από τους δημότες άλλων δήμων διότι είναι πλούσιοι (και άρα μπορεί κάλλιστα  ο δήμος να τους φορολογήσει και άλλο και να τους βάλει και άλλα πρόστιμα; Λεφτά υπάρχουν στον .... άλλο κόσμο - τον δικό μας τον έχουμε βολέψει να ΄ούμε?)
 • Μήπως ΞΕΡΑΝΕ κάποιοι  για κρούσματα και τα κρύβανε για να μην χαλάσει το SUCCES STORY τους και βγάζανε δελτία τύπου με την ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ;
 •  Μήπως η τοπική ιδιαιτερότητα στην οποία αναφέρθηκε ο Χαρδαλιάς  είναι .... ο καταυλισμός; Έχουμε κρούσματα εκεί; Αν δεν έχουμε να το πούμε για να μην εργαλειοποιηθούν πάλι οι τσιγγάνοι. Αλλά αν έχουμε μην το κρύψουμε γιατί .... έχουμε ήδη εργαλοιοποιήσει του τσιγγάνους και δεν πρέπει να χαλάσει η φτιάξη.
 • Φταίει η κυβέρνση; ΒΕΒΑΙΑ ΦΤΑΙΕΙ! Διότι έπρεπε να ξέρουμε ΝΩΡΙΤΕΡΑ ότι ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ. Τι μας το ξεφούρνισε εχθές ο Χαρδαλιάς πριν ξαμολυθούμε χωρίς SMS?
 • Φταίει ο δήμος; (φτου κακά θα το πω και θα φάμε bulling τώρα) Στατιστικώς - με αριθμητική και στατιστική ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ.
Δηλαδή αν δεν φταίει η κυβέρνηση και ο δήμος γιατί ξαφνικά έσκασε ένα τέτοιο θέμα ΠΟΙΟΣ ΔΙΑΟΛΟΣ ΦΤΑΙΕΙ????
Α ξέχασα .... ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ....
Οι Χαλανδραίοι .....
 • Ο ΝΤΑΒΙΑΣ που διασπείρει αρρώστιες από την Πλατεία φταίει;
ΦΤΑΙΕΙ  ΑΥΤΟΣ! ΦΤΑΙΕΙ! Όχι να τον αφήσουμε απόξω!
Βεβαίως και φταίει. Όταν θα κάνουμε ταμείο θα πούμε που και πόσο φταίει.

Άλλος επικεφαλης  παράταξης του δήμου, άλλος αιρετός μπορεί να φταίει;

Ο Κουράσης φταίει;
Ο Κουράσης και οι δικοί του αλλά και ο Μάνος Κρανίδης  δεν μπορεί να φταίνε διότι δεν έχουν πει κιχ εδώ και δύο μήνες, οπότε απαλλάσσονται δια της αδρανείας τους και της σιωπής τους κάθε ευθύνης στα φανερά. Αυτοί είναι παράγοντες ευθύνης  .... κάθε τέσσερα χρόνια.
Στο ενδιάμεσο εκείνοι ΟΛΟΙΜΑΖΟΙ ψηφίζουν στην ΟΕ τις αναθέσεις. Μην τους ενοχλείται. ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΕΣ, δεν πρόλαβαν να ασχοληθούν με την πανδημία.

Άρα δεν φταίνε ποτέ και για τίποτα. ΕΙΝΙΑ ΔΕΞΙΟΙ! Και ως γνωστόν ο δεξιός δεν φταέι ποτε.

ΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑ ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΚΕΝΑ!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ!

Μην τολμήσει κανείς και κατηγορήσει τον Δήμαρχο.
Ούτε καν να υπονοήσει ότι μπορεί να φταίει για το παραμικρό ο δήμαρχος.

Εδώ μαζεύει τα σκουπίδια - σου λέει - ο Μπαμπουϊνος.

Θα φταίει ή θα υπονοήσει κανείς κακόπιστος, αχάριστος, εμπαθής ότι μπορεί να φταίει στο ελάχιστο ο δήμαρχος που ο δήμος του ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΝΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ;

Θα μου πεις .... έλα μωρα ο Χαρδαλιάς το είπε, για κομματικούς λόγους το είπε.

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΦΤΑΙΕΙ ΟΜΩΣ:

ΦΤΑΙΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ ΤΟΝ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΕΙΑ, ΧΥΔΑΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.
Αν δεν κάνει μήνυση στον Χαρδαλιά φταίει.
Ε?
Αν είπε τέτοιο ψέμμα ....
Δεν πρέπει?

Κατάλαβες ΜΠΜΠΟΥΪΝΟ -ΒΑΣΙΛΙΚΟΤΕΡΕ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ που βγήκες εχθές και έγραψες όλες αυτές τις βλακείες στο φατσομπούκι ΠΟΣΟ ΒΛΑΚΑΣ ΕΙΣΑΙ?
 

Α - ΝΟΗΤΕ!

ΥΓ: Θα ερευνήσουμε το θέμα σε βάθος και θα μάθουμε - ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ - τι είναι αυτό που καθιστά το Χαλάνδρι "δήμο με έντονο επιδημιολογικό ενδιαφέρον" και θα επανέλθουμε.


Α.Ν.
 

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ?

Α.Ν.
ΦΤΟΥ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ.

ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΤΥΝΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ!

ΠΟΛΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ!

ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ SMS!

ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ να τηρήσουμε ΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ,από τον ιο,  την υποκρισία και την βλακεία.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ και από τα τρία. Μην για να αποφύγετε το ένα πάτε και κολλήσετε στα άλλα δύο. Γι΄αυτό είναι δύσκολη η άσκηση. Γιατί πρέπει να τηρούμε ταυτόχρονα τρεις αποστάσεις.

ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  πρέπει να αποτρέψουμε την εργαλοιοποίηση του εύλογου φόβου μας από την πανδημία, της  κόπωσής μας από τον πολυήμερο εγκλεισμό και την  - έτσι και αλλιώς - ΔΕΔΟΜΕΝΗ επιστημονική ΑΓΝΟΙΑ για την αντιμετώπιση της νόσου και τον χρόνο που απαιτείται για να επανέλθουμε στην κανονικότητα χωρίς μάσκες, στην κανονικότητα που θα μπορούμε να ξαναδώσουμε τα χέρια.

 Να τα "κολλήσουμε" για να χαιρετηθούμε ή να σφραγίσουμε την συμφωνία μας. (Αν και αυτό δεν θα έχει και τότε μεγάλη σημασία αν δεν περικλείεi ΜΠΕΣΑ και ΤΙΜΗ, ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ και δίνεις τα χέρια ).

Να γυρίσουμε σε εκείνη την κανονικότητα που μόνο οι πολιτικάντηδες θα συνεχίζουν να μας θυμίζουν ότι κάποιοι μασκα-ράδες δεν έχουν σκοπό να αλλάξουν ποτέ τα ΜΑΣΚΑ - ραλίκια τους.

Θα εργαλοιποποιούν πάντα χυδαία και απροκάλυπτα  ό,τι μπορούν - την αγάπη, την φιλία τον ανθρωπισμό, τα ζώα, τους αδύναμους, την υγεία και κυρίως τη νοημοσύνη των πολιτών - για να έχουν τον φερετζέ στις δουλίτσες τους.
Διαχρονικοί κουκουλοφόροι - για τις κρυφές, τις πραγματικές τους αξίες και προθέσεις.

Θα λένε ό,τι θέλουν και το μόνο που θα τους απασχολεί θα είναι το πώς θα το  επιβάλλουν σαν μοναδική αλήθεια - ΣΑΝ ΔΟΓΜΑ - οι αθεράπευτα ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΙ -  χρησιμοποιώντας το ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ - σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο -  για να έχουν στρατιές παπαγάλους δημοσιογράφους και φατσοσχολιαστές να τους λιβανίζουν.

Θα κρύβουν κρίσιμη πληροφόρηση από τον πολίτη αν αυτή τραυματίζει την εξουσιαστική εικόνα τους.

Θα υποτιμούν και θα λοιδορούν κάθε προβληματισμό κάθε ερώτηση, κάθε αντίθετη άποψη..

Μοναδικό τους μέλημα να περιφρουρούν το μόνο πράγμα για το οποίο .... ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ, που λέει και το νέο καραγκιοζάκι στο φατσομπούκι: ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΣ και βέβαια την .... επικείμενη δουλίτσα που πρέπει να έχει τον κατάλληλο σκηνοθετημένο φερετζέ για να επιβληθεί.

Όχι στις μάσκες - ναι στις μάσκες.
Όχι στην ιδιωτικοποίηση - ναι στην εργολαβία.καθαριότητας.
 
Κάποιοι μίλησαν κατά την περίοδο του εγκλεισμού για μια περίοδο ενδοσκόπησης, αυτογωσίας, αυτοβελτίωσης.

Αυτά είπαν όσοι προσπάθησαν και θα προσπαθήσουν το επόμενο διάστημα να μεταφέρουν κάθε ευθύνη για την περαιτέρω εξάπλωση της λοίμωξης αλλά και της επικείμενης οικονομικής καταστροφής στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, εκείνων που .... δεν ενδοσκόπησαν και δεν αυτοβελτιώθηκαν αρκούντως διότι είναι ..... άλλος κόσμος.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΥΣ βέβαια δεν μίλησε και δεν θα μιλήσει για τους ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ - ΑΡΧΟΝΤΕΣ που η περίοδος αυτή δεν τους άγγιξε, δεν τους έκανε να ενδοσκοπήσουν, δεν τους έκανε να αυτοβελτιωθούν, δεν πρόλαβαν να τιθασεύσουν τον ναρκισσισμό τους, το πάθος τους για εξουσία, για αυτοπροβολή, αυτοφωτογράφηση και αυτοαγιοποίηση.

ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ. Παλιά ιστορία.

Άλλωστε ποιος θα πληρώσει δημοσιογράφους και παπαγαλάκια για να αναδείξουν τα στρεβλά της εξουσίας και των εξουσιαστών. Αφού όλοι είναι .... μπουκωμένοι.
20 εκ πήραν από την κυβέρνηση, χώρια τις περιφέρειες και τους δήμους.

Δεν είδες που το έγραψε και μια φίλη μας κάποια στιγμή;
Τι ωραία που είναι που όξω από δω λένε τόσο καλά λόγια για εμάς;
Άλλες χώρες για την χώρα μας, άλλοι δημότες για τον δήμο μας.
Πολύ περήφανη νιώθει - σου λέει -  που όξω από εδώ μας θεωρούν τέλειους.
Άσε τους μέσα.
Αυτους θα τους αναλάβουν οι δημοσιογράφοι. ¨Η χαρούμενοι θα δηλώνουν ή τρελούς θα τους βγάλουνε..

Να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας από τις  λοιμώξεις αναγνώστη μου.

ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ.

Όχι ΟΛΟΙΜΑΖΙ να υποδεικνύουμε στους άλλους την ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ, ως τα παιδάκια που όταν τους ρωτάνε ποιος έκανε την σκανδαλιά δείχνουν το ένα το άλλο.
ΤΟΣΟ ΜΥΑΛΟ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ.
Μυαλό σκανδαλιάρικου νηπίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΗΠΙΑ ΕΙΝΑΙ!

ΟΛΟΙ όσοι το πιστεύουμε και το κατανοούμε, όσοι έχουμε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΕΙ και έχουμε αφήσει τον "πιτσιρικά - καρφί" στο παρελθόν, να απαντήσουμε ΔΥΝΑΤΑ και ΚΑΘΑΡΑ ότι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να αντιμετωπιστούν ΟΛΕΣ οι συνέπειες της κρίσης με υπευθυνότητα, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και σεβασμό στην αξιοπρέπεια όλων των πολιτών ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ της οργανωμένης κοινωνίας μας,  στις οποίες βεβαίως και θα συμπαρασταθούμε και θα συμβάλλουμε ως υπεύθυνα ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και όχι ιδιώτες όσο μπορούμε.

Η ΩΡΑ που η ΔΙΑΦΟΡΑ αυτή είναι αξεπέραστη ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ έχει φτάσει.
Γραμμή που δεν χωρίζει κόσμους αλλά χωρίζει τους ΠΟΛΙΤΕΣ από τους ΙΔΙΩΤΕΣ.

Αυτό πρέπει να πούμε σήμερα, αυτό να διεκδικήσουμε και να επιβάλλουμε ΟΛΟΙΜΑΖΙ εμείς που δεν νιώθουμε ΑΤΟΜΑ και IDIOTες,  αλλά μέλη ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, γι΄αυτό άλλωστε έχουμε και πληρώνουμε θεσμούς και δημόσιο ταμείο: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ τους έχουμε τους ΘΕΣΜΟΥΣ. ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΤΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΥΝΑΝΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥΣ και σε όσους δεν τους προσκυνάνε.

ΦΤΟΥ ΛΟΙΠΟΝ!

ΦΤΟΥ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ!

ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ!