Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

ΤΙΜΑΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ - ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΜΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗ

Η Αϊτή -το Χαΐτιον, σύμφωνα με τα ελληνικά της εποχής- ήταν η πρώτη κρατική οντότητα που αναγνώρισε την Επανάσταση του '21 και το δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοδιάθεση, με την επιστολή του προέδρου της Ιωάννου Βόγιερ (Jean Pierre Boyer) προς τον Αδαμάντιο Κοραή, η οποία φέρει ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 1822.
Είχε προηγηθεί επιστολή του Κοραή και άλλων επιφανών Ελλήνων των Παρισίων προς τον Βόγιερ, με την οποία του ζητούσαν βοήθεια για την Επανάσταση, κατόπιν συστάσεων του περίφημου Γάλλου στρατηγού Λαφαγιέτ και του Επισκόπου Βλαισών Γρηγορίου, που είχε επισκεφθεί την περιοχή.

Η Αϊτή, μια φτωχή χώρα της Καραϊβικής, δεν ήταν δυνατόν να στείλει βοήθεια προς την Ελλάδα, αλλά ο πρόεδρός της απάντησε με την ακόλουθο επιστολή, που χαρακτηρίζεται από θερμά αισθήματα για την ελληνική εξέγερση:

Ελευθερία… Ισότης

Ιωάννης Πέτρου Βόγερ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην.

Εις τα Παρίσια

Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20η παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται της ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ήν μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε.

Μία τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και δια των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.

Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου , εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ών έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκην. επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.

Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεκνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ήν επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων.

Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας
ΒΟΓΕΡ

Η Αϊτή, προϊόν της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν η πρώτη χώρα που κατάργησε τη δουλεία και κυβερνήθηκε από μαύρους. Ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία την Πρωτοχρονιά του 1804, αλλά ακόμη και σήμερα παραμένει μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.

(Πηγή: Σαν Σήμερα)

ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΣΠΡΙΔΗ - ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


Γεννήθηκα στο Χαλάνδρι, το έτος 1967, από οικογένεια με πολιτική βαρύτητα στο χώρο των κοινωνικών αγώνων, ελεύθερους επαγγελματίες και δραστηριοποιούμενους στο χώρο του εμπορίου, της οικοδομής και του μαρμάρου.
 Συναναστροφές με συμμαθητές, παρέες και φίλους στην Πλατεία Χαλανδρίου, στιγμάτισαν τα μαθητικά χρόνια, ενώ μαθήτευσα στο 1ο Λύκειο Χαλανδρίου, συμμετέχοντας στο 15μελες του Λυκείου, με συμβολή στις εκδηλώσεις του σχολείου μας, δημιουργώντας μουσική μπάντα, διοργανώνοντας σχολικές γιορτές για όλες τις σημαντικές επετείους. Αρίστευσα στο απολυτήριο Λυκείου, και σπούδασα Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δραστηριοποιήθηκα ενεργά στο Πανεπιστήμιο στο φοιτητικό κίνημα, συμμετέχοντας στις μεγάλες διεκδικήσεις και αγώνες του φοιτητικού κινήματος στην περίοδο του 1986-1990.

Είμαι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, ελεύθερος επαγγελματίας, από το έτος 1994, μιλάω δύο ξένες γλώσσες, αγγλικά και ιταλικά, έχω αναλάβει μεγάλες υποθέσεις με κοινωνικό αντίκτυπο και ενδιαφέρον, υποστηρίζω ως νομική σύμβουλος ίδρυμα παιδιών με ειδικές ανάγκες και νοητική στέρηση, και διατηρώ δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα. Συμμετείχα στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μου και είμαι ενεργό μέλος του ΔΣΑ. Καθημερινά βρίσκομαι στις επάλξεις της μαχόμενης δικηγορίας

Είμαι μέλος επίσης του Συλλόγου Δρομέων Υγείας, με συμμετοχή σε αγώνες δρόμου, εθελόντρια σε ομάδες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, και μέλος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας.

Είμαι παντρεμένη με τον Παναγιώτη Ηλιάδη, γεωπόνο, υπάλληλο σε πολυεθνική εταιρεία γεωργικών φαρμάκων που εδρεύει στο Χαλάνδρι. Έχουμε δύο παιδιά, ο γιός μας απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και φοιτητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου και η κόρη μας μαθήτρια της 2ης τάξης Λυκείου στη ΓΣΑ.

ΧΑΛΑΝΔΡI: ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΟΛΟΙΜΑΖΙ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ. 
Διακρίνονται οι Ρουσσικοί, οι Κουρασικοί, Ο Γ. Θωμάς, ο Γ. Λαδόπουλος, ένας χρυσαυγίτης  με πολιτικά, ο Τσιρώνης μόλις έχει έρθει από το Καστελόριζο  ....

Όοοοολα τα .... καλά παιδιά του τοπικού κατεστημένου και του γκουβέρνου.


ΑΠΕΝΑΤΙ ......

Για να μην πιάσουμε κορέους μέρα που ΄ναι .....
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ. ΜΕ ΒΑΓΓΕΛΗ


ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ....


ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥΣ


Άμα ζήσω θα τους γαμήσω, άμα πεθάνω .....

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ