Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

Συμβαίνει τώρα: ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Με 18  παρόντες δημοτικούς συμβούλους - 15 της διοίκησης, Ι. Λαδόπουλο, Ν. Πανταζή και Θ, Βαρδουλάκη - (δεν) συνεδριάζει λοιπόν το δημοτικο συμβούλιο για τον προϋπολογισμό, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ, ούτε σήμερα.Εντύπωση προκαλεί η απουσία του τρίτου συμβούλου του Ι. Λαδόπουλου, Μύρωνα Ανδριαννάκη που είχε ψηφίσει υπέρ του προϋπολογισμού καθώς και η (προβοκατόρικη ;;;) ανακοίνωση - παρέμβαση της ΟΝΝΕΔ Χαλανδρίου, που κυκλοφορεί στο σιτιζόμενο μέσο μαζικής εξημέρωσης των χορηγών, και που δίνει κάλυψη ..... στους 9 ανεξαρτητοποιηθέντες συμβούλους.

Άγριο κράξιμο του Νταβία, που πέρασε από εκεί, στην ομάδά του facebookικού likiσού για την σελίδα που έστησαν και ανέφεραν για "φάπες" σε διαφωνούντες συμβούλους" "ΗΡΘΑ ΝΑ ΦΑΩ ΤΙΣ ΦΑΠΕΣ ΜΟΥ, που είναι αυτός που βαράει όσους έχουν άλλη άποψη από την δική του" ρώταγε την διαχειρίστρια της σελίδας ο Νταβίας.

"Δηλαδή θα μας βάλετε να ψηφίσουμε εκβιαζόμενοι και εκφοβιζόμενοι;" τους φώναζε ο Νταβίας.

Ε ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ.

Και έφυγε .... χωρίς να τον δείρει κανείς.

François-Marie Arouet γνωστότερος ως ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ


Αν αμφιβάλεις για μια πράξη.
αν είναι δίκαιη ή άδικη, 
άπεχε απ' αυτήν.

"ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΓΑΝΕ ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΔΙ" - ΟΙ 9 ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΥ

Μετά το δημοτικό συμβούλιο στις 15/11, κυκλοφόρησε ένα κείμενο με την υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών. Το κείμενο αυτό επιχειρεί να απαντήσει στην κριτική που ασκήσαμε περί αντιδημοκρατικότητας και απουσίας οποιασδήποτε διαβούλευσης από πλευράς Διοίκησης κατά την διαδικασία εκπόνησης και ψήφισης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. Χαρακτηριστικά στο κείμενο αναφέρονται τα εξής:

«Η υποχρέωση της διοίκησης είναι να ετοιμάσει ένα σχέδιο τεχνικού προγράμματος και να το φέρει σε συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση. Η εισήγηση αυτή γίνεται από την εκτελεστική επιτροπή (δήμαρχος και αντιδήμαρχοι). Έτσι το επιβάλλει ο νόμος και έτσι γίνεται η σωστή συζήτηση, πάνω σε εισήγηση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος είχε 12 μέρες για να μελετήσει και τον προϋπολογισμό και το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος. Τι πιο φυσιολογικό αφού παρήλθαν οι ημέρες να σταλεί επιπλέον υπενθύμιση – πρόταση ημέρα Δευτέρα για συνάντηση την επομένη Τρίτη και την συζήτηση πάνω σε οποιαδήποτε σχόλιο απορία και προσθήκη επί αυτών».

Ο συντάκτης του κειμένου φαίνεται να επικαλείται τον νόμο για τις 12 (ΔΩΔΕΚΑ) ΟΛΑΚΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ που δόθηκαν στους δημοτικούς συμβούλους να μελετήσουν τα κείμενα του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα πεπραγμένα της διοίκησης ως καλώς καμωμένα.

Ας δούμε όμως τι λέει ο νόμος 4172/2013 στο άρθρο 77 με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμων», σε αντιπαραβολή με τα όσα περιλαμβάνονται στο παραπάνω απόσπασμα.

«Η υποχρέωση της διοίκησης είναι να ετοιμάσει ένα σχέδιο τεχνικού προγράμματος και να το φέρει σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Η εισήγηση αυτή γίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή (δήμαρχος και αντιδήμαρχοι).

»3. Το σχέδιο (Προϋπολογισμού), συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου.

»4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας (δηλαδή έως 20 Ιουλίου), η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού».


Ας δούμε τι έπραξε όμως μέχρι αυτό το στάδιο κατάρτισης προϋπολογισμού η Δημοτική Αρχή.

Για πρώτη φορά συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή με θέμα τον προϋπολογισμό (ΑΔΑ: ΩΡΖΤΩΗΔ-Γ2Τ) και το Τεχνικό πρόγραμμα (ΑΔΑ: 6ΠΒΠΩΗΔ-3Θ2) στις 2 Νοεμβρίου, όπου και εισηγείται το προσχέδιο στην Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή η Εκτελεστική Επιτροπή (Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι) χωρίς καμία διαβούλευση με κανέναν φορέα της πόλης, με κανέναν από τους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων ή τους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους, χωρίς συζήτηση σε κάποιο αιρετό όργανο του Δήμου, έκαναν την εισήγηση τους 112 (ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ) ΜΕΡΕΣ μετάαπό τα όσα ο νόμος ορίζει.

Ας συνεχίσουμε όμως την αντιπαραβολή λεγομένων και πεπραγμένων με τα όσα ο νόμος ορίζει:
Έτσι το επιβάλλει ο νόμος και έτσι γίνεται η σωστή συζήτηση, πάνω σε εισήγηση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος είχε 12 μέρες για να μελετήσει και τον προϋπολογισμό και το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος.
Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή.
Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Τι έκανε όσον αφορά τα παραπάνω η Δημοτική Αρχή; Απέστειλε, μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι) τα προσχέδια στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία κλήθηκε να συνεδριάσει στις 6/11 (ΑΔΑ: 78Θ5ΩΗΔ-ΠΕΨ). Δηλαδή 4(ΤΕΣΣΕΡΙΣ) ΜΕΡΕΣ μετά την αποστολή των προσχεδίων από την Εκτελεστική Επιτροπή, ενώ ο νόμος προβλέπει 45 (ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ) ΜΕΡΕΣ (από τις 20/7 έως τις 5/9) για να τον επεξεργαστούν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Στην Οικονομική Επιτροπή, πέραν των 6 Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Αρχής, συμμετέχουν και 3 Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας (κανείς από εμάς).

Ο συντάκτης του κειμένου, κλείνει την περιγραφή της «πλατιάς, ανοιχτής, και συμμετοχικής» μεθοδολογίας με την εξής φράση: "Τι πιο φυσιολογικό αφού παρήλθαν οι ημέρες να σταλεί επιπλέον υπενθύμιση – πρόταση ημέρα Δευτέρα για συνάντηση την επομένη Τρίτη και την συζήτηση πάνω σε οποιαδήποτε σχόλιο απορία και προσθήκη επί αυτών."

Με λίγα λόγια δηλαδή θεωρεί τελείως φυσιολογική την αποστολή πρόσκλησης την Δευτέρα το μεσημέρι για να «διαβουλευτούμε» την Τρίτη το πρωί (σε λιγότερο από 24 ώρες - μιας κι αυτό το «επόμενη Τρίτη» μπερδεύει, σκόπιμα ή όχι, με την άλλη εβδομάδα) σε εργάσιμη μέρα και ώρα, σαν να μην ήμαστε κανονικοί άνθρωποι με τις εργασίες μας και τις προσωπικές μας υποχρεώσεις.

Νομίζουμε ότι τα παραπάνω είναι αρκετά ενδεικτικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή την διαβούλευση με τους φορείς της πόλεις και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και τη Δημοκρατία εντός των εκλεγμένων οργάνων του Δήμου. Καταθέτει, χωρίς κανέναν διάλογο (αν και προβλέπεται), τα σχέδια της 112 ΜΕΡΕΣ μετά από όσα ο νόμος ορίζει, αφήνει την Οικονομική Επιτροπή (στην οποία έχει κιόλας απόλυτη πλειοψηφία) να επεξεργαστεί τα προσχέδια για 4 ΜΕΡΕΣ αντί για 45 ΜΕΡΕΣ, όπως ο νόμος ορίζει, και τελικά συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο για τις 15/11, τηρώντας αποκλειστικά αυτήν την προθεσμία που ορίζει ο νόμος.

Με λίγα λόγια, ενώ η αντιδημοκρατική νομοθεσία για την τοπική αυτοδιοίκηση (όπως τουλάχιστον λέγαμε στα κοινά μας προεκλογικά κείμενα), δίνει το περιθώριο 115 (ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) ΗΜΕΡΩΝ (από τις 20/7 έως τις 15/11) προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και συνολικά την Πόλη, να επεξεργαστούν τα προσχέδια προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, η Δημοτική Αρχή θεωρεί «σωστή συζήτηση» και «φυσιολογικό» τις 12 ΜΕΡΕΣ.

Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε…

Υ.Γ.: Όσον αφορά τη νέα «διαβούλευση», στην οποία η διοίκηση κάλεσε για τις 21/11/17, έχουμε να πούμε τα εξής: Μετά την καταψήφιση του τεχνικού προγράμματος, η διοίκηση δεν ξεκίνησε – ως όφειλε – μια σοβαρή διαδικασία διαβούλευσης με την αντιπολίτευση και τους φορείς της πόλεις, από την επόμενη κιόλας μέρα. Αντίθετα επιδόθηκε σε ένα όργιο ανυπόστατης κινδυνολογίας, λέγοντας ψέματα στους εργαζόμενους του Δήμου πως δεν πρόκειται να πληρωθούν, κάτι που δεν συνδέεται με την ψήφιση ή όχι του προϋπολογισμού, προχωρώντας σε απειλές και αποκρύπτοντας ότι ο τρέχον προϋπολογισμός ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 160, παρ.1 του ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) έως 31/3/2018 (κάτι που από ότι φαίνεται το «έμαθε» αργοπορημένα, μιας και ο ίδιος ο Δήμαρχος διέψευσε τον εαυτό του και τις κινδυνολογίες του, με σχετική ανάρτηση στο Facebook).»

Οι υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι Χαλανδρίου:

Γρηγόρης Καλομοίρης
Γιώργος Λιερός
Θανάσης Κιούσης
Θοδωρής Αλεξίου
Πόπη Φασίτσα
Τάσος Ευσταθίου
Χρήστος Κασίμης
Χρυσούλα Μάζη
Παναγιώτης Τζούρας

24ωρη απεργία των εργαζομένων στους Δήμους σήμερα Τετάρτη 22 Νοεμβρίου


24ωρη απεργία των εργαζομένων στους Δήμους έχει προκηρύξει για σήμερα  Τετάρτη 22 Νοεμβρίου η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Οι εργαζόμενοι στους δήμους θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 9 το πρωί έξω από το υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι (Α. Παπανδρέου 37), με αίτημα την μη υποχρεωτική ένταξη των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών στα νηπιαγωγεία.

Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Εσωτερικών με αίτημα την άμεση υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου/

ΜΕΚΕΑ: Οι πλημμύρες δεν οφείλονται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου αλλά στο φαινόμενο της εξαρτημένης «ανάπτυξης» και των εγκληματιών πολιτικών μας !


Τα 3/4 της κοινότητας της Μάνδρας Αττικής είναι κατεστραμμένα από την πρόσφατη πλημμύρα και οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 20 στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Αττικής. Με περισσό θράσος τα κυβερνητικά ΜΜΕ από την πρώτη στιγμή ακόμα της καταστροφής επιδόθηκαν σε ένα αναίσχυντο επικοινωνιακό παιχνίδι για να δικαιολογήσουν όχι μόνο την εγκληματικό ρόλο της σημερινής κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και τοπικών αρχών που ευθύνονται αποκλειστικά για τους νεκρούς και τις καταστροφές. Η σκύλευση πάνω στους νεκρούς της δυτικής Αττικής και στη κατεστραμμένη πόλη είναι άνευ προηγουμένου από τα κομματικά στελέχη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και τους αντίστοιχους δημοσιογράφους τους που έχουν αναλάβει για μία ακόμη φορά να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο για τις πραγματικές αιτίες της καταστροφής.

Μέσω των κυβερνητικών καναλιών και ομιλιών στη Βουλή (Μπαλαούρας, Καφαντάρη κ.α.) επιχειρήθηκε η απόδοση των αιτιών της τραγωδίας βασικά σε…φυσικά αίτια, στα ακραία καιρικά φαινόμενα και στην «κλιματική αλλαγή». Κρατικό κανάλι – προφανώς με εντολές άνωθεν – έπαιζε ντοκιμαντέρ για την κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο το ίδιο βράδυ που οι κάτοικοι της Μάνδρας θρηνούσαν τους νεκρούς τους! Ο Τσίπρας επισκεπτόμενος τα περίχωρα του Δήμου Μάνδρας, επαναλάμβανε ότι κάποιο «ακραίο καιρικό φαινόμενο» προφανώς ευθύνεται για αυτά που συνέβησαν καθώς και κάποιοι «κακοί σχεδιασμοί» στο παρελθόν κλπ…Φυσικά όλοι αυτοί δεν μας είπαν γιατί παρότι η «κλιματική αλλαγή» (που τη θεωρούν αυθαίρετα δεδομένη για μια χώρα με έντονο «τοπικό» κλίμα όπως η Ελλάδα) και τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν σχεδόν όλη τη χώρα, ήταν στη συγκεκριμένη περιοχή που έγινε τέτοια καταστροφή και θρηνήσαμε νεκρούς ! Και αυτό ενώ οι αρμόδιοι στην κυβέρνηση είχαν προειδοποιηθεί εδώ και χρόνια για τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και τα πελώρια προβλήματα της, που όπως θα δούμε, ανάγονται στο μοντέλο εξαρτημένης «ανάπτυξης» που επιβλήθηκε από τις ντόπιες και ξένες ελίτ ειδικά μετά την ένταξη στην ΕΟΚ/ΕΕ. Παρόμοιο παράδειγμα πολιτικής αναισθησίας όμως σαν αυτό που επέδειξε η πρώτη φορά «αριστερά» ίσως δεν έχει ξαναϋπάρξει.

Το υπηρετικό προσωπικό ασφαλείας των κομματόσκυλων ήταν ακροβολισμένο και προστάτευε τον πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους για τυχόν παρατράγουδα από τους πληγέντες της περιοχής, που η οργή τους ξεχειλίζει. Φυσικά οι υπεύθυνοι ασφαλείας του κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουν τα αφεντικά τους να μπουν μέσα στη κατεστραμμένη πόλη της Μάνδρας. Η πρωθυπουργική επίσκεψη έληξε στα περίχωρα της πολύπαθης πόλης παρέα με τις κάμερες. Ο ίσως πιο λαομίσητος πρωθυπουργός από καταβολής ελληνικού κράτους ευχόταν μπροστά στη κάμερα να μην «υπάρξουν άλλα θύματα»…

Αφού λοιπόν τα «αίτια» αποδόθηκαν από τους δωσίλογους πολιτικούς βασικά σε «φυσικά αίτια» και ακόμα και τα άμεσα μέτρα πρόληψης αντικαταστάθηκαν από τις «ευχές» ενός υποτιθέμενου «πρωθυπουργού», το χρέος τους επετεύχθη…

Υπάρχουν φυσικά άμεσες ευθύνες για την καταστροφή και συγκεκριμένα αίτια που συγκαλύπτονται από τον ένα ή από τον άλλο με αποτέλεσμα μισές «αλήθειες» και μια κοντόφθαλμη οπτική προς όφελος των κομματικών μηχανισμών, που δεν φθάνει στις πραγματικές αιτίες.

Να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς τα πιο άμεσα ζητήματα

Αυτοί οι ισχυρισμοί βέβαια από πρωθυπουργό και τους «αρμόδιους» καρεκλοκένταυρους δεν είναι απλά υποκριτικοί, αλλά επισείουν και ποινικές ευθύνες. Το μπάζωμα των ρεμάτων και οι «κακοτεχνίες» των προηγούμενων δεκαετιών «ανάπτυξης» της περιοχής δεν αθωώνουν στο ελάχιστο τους σημερινούς κυβερνητικούς υπηρέτες των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Υπερεθνικής Ελίτ (Υ/Ε). Για το μεγάλο πρόβλημα της απορροής υδάτων ειδικά στη περιοχή της Μάνδρας είχε ήδη εκπονηθεί μελέτη για συγκεκριμένα έργα, η οποία είχε τελειώσει και εγκριθεί ήδη από το 2014 και παρέμεινε στα συρτάρια των «αριστερών» υπουργείων και κυρίως της Περιφερειάρχου Ρένας Δούρου (που θρασύτατα απαίτησε μάλιστα να πάψει ο ένας να ρίχνει ευθύνες στον άλλον! — Μέχρι δηλαδή να καταστραφεί εκ νέου η πόλη της Μάνδρας και αυτή τη φορά με νεκρούς). Μεγάλες πλημμύρες είχαν γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν σε αυτή την περιοχή και το πρόβλημα ήταν γνωστό. Οι ευθύνες είναι πολύ συγκεκριμένες για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τους περιφερειάρχες της, οι οποίοι για άλλα «έργα» που εξυπηρετούν συμφέροντα μεγαλοεπιχειρηματιών βρίσκουν χρήματα (όπως π.χ. το έργο του γηπέδου-μεγαθηρίου της ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια, το φαραωνικό έργο 150 εκ. από τα κρίσιμα αποθεματικά της περιφέρειας για την «ανάπλαση» του Φαληρικού Μετώπου σύμφωνα με το σχέδιο Νιάρχου κ.α.) αλλά για τον εργατόκοσμο της δυτικής Αττικής όχι. Αρκούν οι «ευχές».

Ευθύνες όμως έχουν και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, οι οποίες ως τμήμα της βιομηχανικής «ανάπτυξης» της περιοχής εδώ και δεκαετίες έχουν δείξει την ανοχή τους σε σειρά παραβιάσεων των ρεμάτων από έναν τεράστιο αριθμό επιχειρήσεων της περιοχής. Η σημερινή δήμαρχος Μάνδρας είχε δίκιο που αναφέρθηκε στην μη πραγματοποίηση του αντιπλημμυρικού έργου που έμεινε στ’ αζήτητα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είχε δίκιο ότι επίσης μεγάλο πρόβλημα υπήρξε πολύ πριν την πόλη της Μάνδρας από μη κατάλληλα έργα πιο ψηλά στο βουνό, δεν έχει δίκιο βέβαια για τη περιοχή του Αμαξοστασίου του δήμου, όπου η συγκεκριμένη περιοχή εκεί έχει αλλάξει μορφολογία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν ακόμα στο σημείο αυτό υπήρξε ένα τεράστιο βάραθρο αποτέλεσμα εξόρυξης μεταλλευμάτων. Όταν έκλεισε το ορυχείο το βάραθρο έγινε η χωματερή της περιοχής και αργότερα μπαζώθηκε και από πάνω έγινε το αμαξοστάσιο, σημείο το οποίο έπρεπε να είναι τμήμα του ρέματος εδώ και δεκαετίες.

Οι πραγματικές αιτίες

Πέρα όμως από τις άμεσες ευθύνες τα πραγματικά αίτια αναφέρονται στην άναρχη βιομηχανική «ανάπτυξη» της πλάκας της περιοχής που ήταν συνέπεια του μεταπολεμικού στρεβλού τύπου εξαρτημένης ανάπτυξης της Ελλάδας. Αν μελετήσει κάποιος την ιστορία της δυτικής Αττικής θα αντιληφθεί ότι είναι η ίδια η ιστορία του εξωστρεφούς μοντέλου ανάπτυξης που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις και κατέληξε στην καθολική απώλεια της οικονομικής και εθνικής κυριαρχίας της χώρας σήμερα. Ενός μοντέλου δηλαδή που δεν βασιζόταν στις πραγματικές ανάγκες του λαού, αλλά στις «δυνάμεις της αγοράς» και γι’ αυτό δεν αποσκοπούσε στο να δημιουργηθεί μια πραγματική αυτοδύναμη βιομηχανική παραγωγή με ανάλογες δομές και υποδομές.

Οι πληθυσμοί της δυτικής Αττικής κυρίως – άλλα όχι μόνο – ήταν βασικά γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Η συρρίκνωση των αγροτικών πληθυσμών που συντελέστηκε κυρίως μετά την είσοδο της χώρας στην τότε ΕΟΚ και έπειτα ΕΕ (με το άνοιγμα και την απελευθέρωση των αγορών που επέβαλε, αλλά και το είδος καλλιέργειες που καθόριζαν οι κοινοτικές επιδοτήσεις κλπ.), από τη μια οδήγησε στην δημιουργία ενός παρασιτικού δημόσιου τομέα λόγω απουσίας πραγματικού βιομηχανικού τομέα. Από την άλλη, όσοι δεν μπόρεσαν να αφομοιωθούν στο δημόσιο παρακαλούσαν για μια θέση στις υπάρχουσες βιομηχανικές μονάδες της περιοχής, που ήταν οι πρώτες που κατέστρεψαν και παραβίασαν τη μορφολογία του Θριασίου πεδίου μολύνοντας ανεπανόρθωτα το έδαφος, τον αέρα και την θάλασσα της περιοχής. Τα δάνεια της ΕΕ που συντηρούσαν την πραγματική φούσκα της ελληνικής οικονομίας, δημιούργησαν σταδιακά μια πλασματική βιομηχανική «τάξη» στη περιοχή και οδήγησαν σε μια «άνοιξη» μικροβιοτεχνιών και αποθηκευτικών χώρων μεγάλων εταιρειών. Η βραχύβια βιωσιμότητα αυτής της κατάστασης είναι δεδομένο ότι ήταν συνείδηση και των ιδιοκτητών βιοτεχνιών άλλα και των εργατών. Γι’ αυτό και ο τρόπος σκέψης των κοινωνικών ομάδων της περιοχής ήταν «να προλάβουμε να μαζέψουμε χρήματα τώρα που μπορούμε». Στο μοντέλο αυτό «ανάπτυξης» και του αντίστοιχου τρόπου σκέψης του κόσμου της βιομηχανικής περιοχής του Θριασίου ευθυγραμμίζονταν λογικά όλες οι τοπικές αρχές, οι περιφερειάρχες, πολεοδομίες κλπ… οι περισσότεροι των οποίων σήμερα είναι πάμπλουτοι από την κατάχρηση τεράστιων χρηματικών ποσών αλλά και ποσών που προήλθαν από χρηματισμό μεγαλοκεφαλαιούχων για την παράνομη επέκταση διυλιστηρίων κ.α. Οι βασικές και τεράστιες επιχωματώσεις ρεμάτων και θάλασσας έγιναν από τις μεγάλες μονάδες της περιοχής.

Επιγραμματικά, η βιομηχανική «ανάπτυξη» της περιοχής βασίστηκε σε κάποιες διυλιστηριακές μονάδες βασικά ελεγχόμενες από μεγαλοεφοπλιστές, κρατικές μονάδες (που με το άνοιγμα των αγορών και την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ είτε παραχωρήθηκαν πάλι στο ιδιωτικό κεφάλαιο είτε αφέθηκαν να υπολειτουργούν) και σε μικροβιοτεχνίες που για να μπορούν να δουλέψουν έπρεπε να «φιλάνε κατουρημένες ποδιές» των μεγαλοεργολάβων των διαχειριστών των δανείων της ΕΕ, των διευθυντών πολεοδομίας για να διατηρούν τις μικροεγκαταστάσεις τους, της ΔΕΗ, του ΣΔΟΕ, της εφορίας, της δημοτικής αρχής κλπ…

Το μπάζωμα των ρεμάτων – όχι μόνο του δήμου Μάνδρας – αλλά όλης της λεκάνης του Θριασίου ήταν απλή συνέπεια αυτής της στρεβλής βιομηχανικής ανάπτυξης της περιοχής που αναγκαστικά κατέτρωγε όχι μόνο τα ρέματα αλλά και δασικές εκτάσεις, εύφορες γεωργικές εκτάσεις, τις παραλίες της Ελευσίνας, μολύνοντας ανεπανόρθωτα μια απ’ τις πιο πλούσιες θάλασσες της Ελλάδας.

Με λίγα λόγια τα λαϊκά στρώματα της δυτικής Αττικής – στην πλειονότητά τους εργατόκοσμος – εξαναγκάζονταν να ακολουθήσουν για να επιβιώσουν το μοντέλο της αναπτυξιακής φούσκας με τον πρόσκαιρο χαρακτήρα του, που τις συνέπειές του τις πληρώνουμε ακόμα και με ανθρώπινες ζωές. Και σε αυτό το μοντέλο ευθυγραμμίστηκαν και ευθυγραμμίζονται όλοι οι κρατικοί και τοπικοί μηχανισμοί και όλες χωρίς εξαίρεση οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις. Είναι λοιπόν τουλάχιστον υποκριτικό και αναίσχυντο να ρίχνονται ευθύνες και στους πολίτες της περιοχής από άθλιους δημοσιογράφους υπηρέτες των καναλαρχών/μεγαλοεπιχειρηματιών, λες και ο κόσμος της δυτικής Αττικής είχε κάποια άλλη επιλογή για την επιβίωσή του εκτός από αυτή που του επέβαλε ο εξωστρεφής χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας, μιας οικονομίας δηλαδή που εξαρτάται από τις διεθνείς αγορές και τα συμφέροντα των πολυεθνικών.

ΜΕΚΕΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ – 20/11/2017

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Π.Ε.Σ.ΕΚ)
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΡΝΑΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ(ΟΛΜΕ).
ΤΚ: 10563 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-3230073, 210-3236544, 210-3221255 , 210-3318632
EMAIL: syntaxekpedeftikoi@gmail.com
Blog: syntaxekpedeftikoi.blogspot.gr
Αθήνα 19 ΝΟΕ 2017

Πέμπτη, 23 ΝΟΕ, 2017, ώρα 10.00, συλλαλητήριο στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά) και πορεία στο Υπουργείο Υγείας( Αριστοτέλους) 

· Η κυβέρνηση ακολουθώντας τα δικά της μνημόνια και τις μνημονιακές δεσμεύσεις των προηγούμενων επιδεινώνει καθημερινά τις συνθήκες ζωής των συνταξιούχων, των εργαζομένων και όλου του λαού. 

· Ό,τιδήποτε είναι Δημόσιο πρώτα απαξιώνεται και μετά προσφέρεται στα ιδιωτικά συμφέροντα. Ξεκίνησε από τα ακίνητα ( ορυκτός πλούτος, λιμάνια, αεροδρόμια, τρένα, ενέργεια, νερό κλπ) και πέρασε στα δωρεάν δημόσια αγαθά της παιδείας, της υγείας και της πρόνοιας. 

· Ειδικότερα στον τομέα της Δωρεάν δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, με πρόσχημα πάντα την περιστολή της σπατάλης, εφαρμόζει, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, περικοπές σε φάρμακα, εξετάσεις και άλλες παροχές υγείας, ώστε να αναγκάζουν τους συνταξιούχους να καλύπτουν από την πενιχρή τους σύνταξη τις ανάγκες τους με δική τους ευθύνη.

· Και στον προϋπολογισμό του 2018 προβλέπονται μειωμένα κονδύλια για τον ΕΟΠΠΥ, δημόσια Νοσοκομεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Έχουμε φτάσει στο σημείο σχεδόν σε κανένα Ν/Σ να μην υπάρχει μαγνητικός τομογράφος και οι συνταξιούχοι να καταφεύγουν σε διαγνωστικά κέντρα για εξετάσεις, γιατί τα Ν/Σ υπολειτουργούν χωρίς γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Ακραία, αλλά όχι η μόνη περίπτωση, που καρκινοπαθείς περιμένουν πάνω από 6μηνο, για να πάρουν σειρά για χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες.

Η Π.Ε.Σ.ΕΚ πάντα θα ενισχύει το κοινό μέτωπο με όλους τους συνταξιούχους και τις ομοσπονδίες εργαζομένων για την υπεράσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Γι΄αυτό την Πέμπτη, 23 ΝΟΕ, ώρα 10.00, θα είμαστε όλοι στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Υγείας, για να απαιτήσουμε δωρεάν Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας.

Για το Δ.Σ της Π.Ε.Σ.ΕΚ
Ο πρόεδρος                  Ο Γ. Γραμματέας
Τάσος Σταυρόπουλος        Σταύρος Κωστόπουλος

ΙΑΣΩ General: Eπιστημονική Διημερίδα για το Σακχαρώδη Διαβήτη, 24-25/11/2017

H Παθολογική-Διαβητολογική Κλινική και το Διαβητολογικό Κέντρο του ΙΑΣΩ General σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού διοργανώνουν Επιστημονική Διημερίδα με θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης 2017: Η Παθολογία συνεργάζεται και… περιποιεί το Σακχαρώδη Διαβήτη. Νεότερες θεραπευτικές θεωρήσεις στην καθημερινή κλινική πρακτική και στην πρόληψη των επιπλοκών», την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017 στο Royal Olympic Hotel (Αθανασίου Διάκου 28-34, Αθήνα). Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρίας και Επιστημονικός Συνεργάτης είναι το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο κ. Αντώνιος Λέπουρας, Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Διαβητολογικής Κλινικής και Διαβητολογικού Κέντρου ΙΑΣΩ General. Παράλληλα, θα συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές διαφόρων ειδικοτήτων με θεματολογία που στοχεύει τόσο στις νεότερες θεραπείες όσο και στον τομέα της πρόληψης των επιπλοκών.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης συνεχίζει να αυξάνει τα ποσοστά εμφάνισης και επίπτωσής του επί του πληθυσμού. Επιπλέον, οι πολλές και δυσάρεστες συν-νοσηρότητες που τον ακολουθούν παραμένουν σε πολύ υψηλά ποσοστά, απαιτώντας στενή συνεργασία ομάδας εξειδικευμένων ιατρών, νοσηλευτριών και καλή επικοινωνία με τον ασθενή για να μειωθούν.

Θέματα όπως το διαβητικό πόδι, η γονιμότητα και κύηση στο διαβήτη, ο καρκίνος, οι λοιμώξεις και οι εμβολιασμοί, το οπτικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα, η ρευματική αυτοανοσία και η παχυσαρκία στο διαβήτη θα συζητηθούν διεξοδικά στοχεύοντας στη σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της νόσου. Επίσης, θα παρουσιαστούν όλες οι νεότερες τεχνολογίες και τα συστήματα καταγραφής σακχάρου, η εξέλιξη στα συστήματα αντλιών έγχυσης, ο θεραπευτικός αλγόριθμος με τις νέες οδηγίες ΕΔΕ 2017, οι νεότερες ινσουλίνες, και οι σύγχρονες απόψεις αναφορικά με τις αντιλήψεις στη θεραπεία τόσο στο διαβήτη τύπου 1 όσο και στον τύπου 2.

Η διά βίου εκπαίδευση είναι το αναγκαίο αγαθό, όχι μόνο σε επίπεδο κλινικής πρακτικής και ενημέρωσης για τις νεότερες εξελίξεις στις θεραπευτικές επιλογές, αλλά κυρίως στην επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των θεραπευτών ώστε να ανταπεξέλθουν στα πολλαπλά και παράλληλα ιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με Διαβήτη.

Η συμμετοχή στη διημερίδα είναι ελεύθερη και θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ


       

ΤΟ «ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ»
ΕΘΕΣΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟ WHO IS WHO
«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΓΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η πρωτοβουλία του «Who is Who στην Ελλάδα», να προχωρήσει στη βιογράφηση γυναικών, που έχουν κατακτήσει κορυφές σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, με τον πρώτο τόμο, αφιερωμένο στις «Γυναίκες Ηγέτες Επιχειρήσεων», έχει συναντήσει ευρύτατη αποδοχή και πολλά κολακευτικά σχόλια.

Ενδεικτικό της απήχησης του Who is Who «Γυναίκες Ηγέτες Επιχειρήσεων» είναι ότι, εκτός από την «Ένωση Ευρωπαίων Γυναικών» και το «Εθνικό Επιμελητήριο Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών» έθεσαν υπό την τιμητική αιγίδα τους τη συγκεκριμένη έκδοση.

Χαρακτηριστική είναι η σχετική δήλωση του «ΕΕΔΕΓΕ»:

«Η Διοικούσα Επιτροπή του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, σε έκτακτη συνεδρίασή της, αποφάσισε να θέση τη δράση σας, υπό την αιγίδα του Δικτύου, συμμετέχοντας στην προσπάθειά σας να αναδείξετε τις γυναίκες εκείνες που πέτυχαν στο χώρο της επιχειρηματικότητας και συντελούν στην ανάδειξη του ρόλου της γυναίκας στην Ελλάδα».

Η έκδοση, που θα κυκλοφορήσει εντός του 2018, θα περιλαμβάνει χιλιάδες βιογραφίες γυναικών, που έχουν επιλεγεί με αντικειμενικά κριτήρια και των οποίων τα βιογραφικά θα δημοσιευθούν φυσικά, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση.