Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Ακόμα και για 300 ευρώ οφειλή οι ΔΟΥ θα κάνουν κατασχέσεις!! ΛΗΣΤΕΣ? Μπα, χειρότεροι...

Από το ΒΗΜΑ

Σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, καταθέσεων κ.λπ.), για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, μπορεί να προχωρά το υπουργείο Οικονομικών. Σε ό,τι αφορά μισθούς και συντάξεις το ακατάσχετο έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ.

Αυτά περιλαμβάνονται σε αναλυτικό οδηγό του υπουργείου Οικονομικών, όπου περιγράφονται τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν οι οφειλέτες.


Αναλυτικά ο οδηγός του υπουργείου, που έχει τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων, έχει ως εξής:


1) Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος;
α) Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτων, δηλαδή κατάσχεση μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και τυχόν άλλων εισοδημάτων, που δικαιούται να εισπράξει από τρίτους.


β) Κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που βρίσκονται είτε στα χέρια του είτε σε χέρια τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή και η κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών.


γ) Κατάσχεση ακινήτων.


2) Πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά οφειλέτη του δημοσίου;


Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ και εφόσον η καθυστέρηση καταβολής υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.


3) Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, προς νομικά πρόσωπα και προς τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών;


Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ υπέρ του δημοσίου νομικών προσώπων και τρίτων, ύψους μέχρι 300 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων.


Η πιο πάνω ρύθμιση δεν ισχύει για πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς, ούτε για οφειλές υπέρ ΟΤΑ.


4) Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του δημοσίου;


Δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρούμενων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ μηνιαίως.


Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης όπου ο οφειλέτης του δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.


5) Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;


Όχι. Μετά την επιβολή της κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του, εντός συγκεκριμένης συντόμου προθεσμίας.


Εν τω μεταξύ, ο οφειλέτης του δημοσίου μπορεί, μετά από αίτησή του, να υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών ή σε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέλεσης του σχετικού προγράμματος.


Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή μετά τη μεταγραφή της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο όπου υφίσταται. Μέχρι τότε η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στον έως τότε κύριο του ακινήτου.


6) Μετά την επιβολή από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης σε ακίνητο, μπορεί να επιβληθεί άλλη κατάσχεση για οφειλές προς το Δημόσιο στο ίδιο ακίνητο;


Ναι.


7) Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;


Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.


ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ;;; ΠΡΙΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ... Ο ΣΚΑΙ! ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΣΔΟΕ ΔΕΝ ΒΡΗΚΕ ΤΙΠΟΤΑ!

http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2012/04/blog-post_1403.html#more

ΣΔΟΕ: "Δεν προέκυψαν παραβάσεις και δεν διαπιστώθηκαν λήψη εικονικών τιμολογίων"Το ΣΔΟΕ δεν βρίσκει παραβάσεις για τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και "αδειάζει" την εγχώρια ενεργειακή διαπλοκή και τους...
τηλεοπτικούς εκφραστές του μνημονίου
Η ύποπτη χρονικά επίθεση που δέχτηκε ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ από επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο ενοχλεί η αγωνιστική της δράση και ο συγκρουσιακός της ρόλος. Μπορεί κανείς να την κατηγορήσει για λάθη παραλείψεις και υπερβολές όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι συγκριτικά με τς υπόλοιπες συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες είναι η μοναδική που παλεύει σκληρά ενάντια στην πολιτική του ΔΝΤ.
Τα τηλεοπτικά μέσα της διαπλοκής και οι εφημερίδες των εργολάβων επιτίθενται με μένος στην μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση με στόχο να φιμώσουν τις αντιμνημονιακές φωνές και οτιδήποτε αντιστέκεται στις κυβερνητικές πολιτικές των εκφραστών της τρόικας.
Μεγαλύτερο και πιο τρανό αποδεικτικό στοιχείο για το νόμιμο τρόπο λειτουργίας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (αλλά και του ΟΚΔΕ) βρίσκεται στα συμπεράσματα του φορολογικού ελέγχου που άσκησε το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης πριν από λίγες μέρες ύστερα από το πόρισμα του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λ. Ρακιντζή. Εκεί περιγράφονται με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο τα εξής για τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ:
"Σαν συνδικαλιστικός φορέας τηρεί βιβλίο εσόδων- εξόδων θεωρημένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών και υποβάλλει προβλεπόμενες δηλώσεις.
Από τον έλεγχο του βιβλίου, των παραστατικών και των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ και δεν διαπιστώθηκαν λήψη εικονικών τιμολογίων".
Οπότε με τις παραπάνω διαπιστώσεις του ΣΔΟΕ αποδεικνύεται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι για όσα σκόπιμα κατηγορούν την Ομοσπονδία δηλαδή για υπερτιμολογήσεις και εικονικά τιμολόγια δεν ισχύει και όσα ανεύθυνα υποστηρίζουν τα παπαγαλάκια του μνημονίου είναι ψευδή και συκοφαντικά.
Όλες αυτές οι επιθέσεις συνδυάζονται ολοφάνερα με τα σχέδια της κυβέρνησης για πωλήσεις Λιγνιτικών Μονάδων.
Επίσης πονηρό και περίεργο παράδειγμα που δημοσίευσαν τα μέσα της διαπλοκής ήταν για κάποιο εξωφρενικό ποσό που κόστισε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου από συνδικαλιστές. Τελικά το συγκεκριμένο ποσό ανήκε σε ομαδική κράτηση 30 συνδικαλιστών και όχι για ένα μόνο δωμάτιο. Άλλη μία παραπλανητική πληροφορία για να διασπείρουν τη διχόνοια ανάμεσα στις τάξεις των εργαζομένων.
Τελικά όπως αποδεικνύεται το ύπουλο σχέδιο της σημερινής κυβέρνησης να κτυπηθεί η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ για γεγονότα, δράσεις και λειτουργίες που έχουν κατοχυρωθεί με συλλογικές συμβάσεις έχει τις ρίζες της στην εγχώρια ενεργειακή διαπλοκή.
Χρέος της ηγεσίας της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ είναι να υπερασπιστεί με σθένος και αποφασιστικότητα την αγωνιστική και κοινωνική της δράση, τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καθαρίσει το συνδικαλιστικό τοπίο από όσους την διαβάλουν με τις ενέργειες τους.


ΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ Δ.Σ.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ .... ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΡΑΝΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΣΟΝ!
ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ Δ.Σ. !
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΤΑΝ ΡΩΤΗΣΕΣ;; Ε εεεεε
 
ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΧΑΖΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ!
 
Βρες το μόνος σου.


Το καϋμένο το γκαζόν ...

Ένας άνθρωπος στην Αθήνα ζει το δικό του δράμα. Τον δικό του βουβό και κρυφό πόνο.
Ο κύριος Καϋμίνης, που υποφέρει εσωτερικά χωρίς να μπορεί να το εκδηλώσει.
Είναι ένας από τους δυστυχέστερους ανθρώπους.

Πριν λίγες μέρες είδε (άκουσε), ότι ένα δέντρο στην πλατεία Συντάγματος ποτίστηκε με το αίμα ενός ανθρώπου! Από κείνη τη στιγμή και μετά, γέμισε ο κορμός του με άπειρα σημειώματα και χαρτάκια.
Σα να μην έφτανε αυτό, το γκαζόν ποδοπατήθηκε από τους χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπους, που πέρασαν να αφήσουν ένα κομμένο λουλούδι ή ένα κερί επάνω(!) στο φρεσκοκουρεμένο γρασίδι.

Κανείς δεν μιλάει για την τεράστια φυσική καταστροφή που υφίσταται η πλατεία Συντάγματος αυτές τις μέρες. Και κυρίως, κανείς δεν μιλάει για την Εικόνα της πόλης!
Τι Εικόνα είναι αυτή, να βλέπουν οι τουρίστες στο κέντρο της πόλης, χαρτάκια σε κορμούς δέντρων, ανθρώπους με συγκινημένα πρόσωπα να αφήνουν κεριά με τρεμάμενες φλογίτσες.
Τι Εικόνα είναι το πατημένο και βρεγμένο από δάκρυα γκαζόν! Τι γνώμη θα σχηματίσει ο τουρίστας...

Δυστυχώς η ιδεολογική κυριαρχία της αριστεράς τόσα χρόνια, έχει επιβάλλει να μην μιλάμε γιαυτά.
Έχει επιβάλλει να θεωρείται πιο σημαντικός ο θάνατος ενός ανθρώπου, από την Εικόνα της πόλης, από την Εικόνα του γκαζόν της πλατείας. Μα είναι δυνατόν; Τι είδους ευρωπαίοι είμαστε; Tragic!

Αυτά λοιπόν βλέπει ο κύριος Καϋμίνης και δεν μπορεί να ησυχάσει.
Ψάχνει ανθρώπους να νιώσουν τον πόνο και την αγωνία του. Δύσκολο.
Αναζητά κάποιους από αυτούς που είχαν κάνει συγκέντρωση με κεριά -σε πεζοδρόμιο βεβαίως-, δείχνοντας την οδύνη τους για τον (άδικο) εμπρησμό κεντρικού κινηματογράφου στις 12/2.
Αυτοί ίσως τον καταλάβουν. Ευαισθητοποιήθηκαν στο δράμα των τοίχων, προσπέρασαν το δράμα των ανθρώπων.
Ξέρουν ότι οι τοίχοι και οι στέγες αποκαθίστανται, όπως τελικά θα γίνει και με τον κινηματογράφο.
Οι ανθρώπινες ζωές όμως, που τελευταία φεύγουν κατά δεκάδες από απελπισία και απόγνωση, δεν επανέρχονται. Άρα για ποιο λόγο να αφιερώνουμε χρόνο και να ανάβουμε γιαυτές κεριά;
Για ποιο λόγο να πληγώνουμε την Εικόνα της πόλης, για χαμένες ζωές;
Γιαυτό άλλωστε και ο κύριος Καϋμίνης δεν πλησίασε στην πλατεία που πέθανε ένας συνδημότης του, ή δεν έκανε έστω μια μικρή και σιγανή δηλωσούλα.

Αυτό που ήθελε όμως πολύ να φωνάξει, είναι για τον πόνο του δύσμοιρου του γκαζόν.
Αλλά, ακόμα, δεν μπορεί. Φοβάται ίσως, ότι έτσι μπορεί να μαζευτούν περισσότεροι...

"Μήπως", σκέφτεται ο κύριος Καϋμίνης, "εκτός από τις διαδηλώσεις στο κέντρο της πόλης, θα έπρεπε να απαγορευθούν και οι αυτοκτονίες; Ή τουλάχιστον να έχουν την άδεια της αστυνομίας και να γίνονται σε ειδικά προσδιορισμένο χώρο, για να μην ενοχλούν; Να μην δημιουργούν τύψεις, ενοχές ή συνειδησιακή αφύπνιση; Να συνεχίζεται η τουριστική και εμπορική, κίνηση αμόλυντη από αίμα και δάκρυα;"

ΣτΚ


Υ.Γ. Δεν κράτησαν ούτε τα προσχήματα ορισμένα συγκυβερνούντα παχύδερμα ηθικής και έδειξαν το αληθινό, απάνθρωπο καιροσκοπικό τους πρόσωπο. Την αληθινή τους ψυχή. Εκδηλώθηκαν. Με αφορμή το θάνατο-"δολοφονία" του συμπολίτη μας, έδειξαν όλη τους την απέχθεια, το μίσος και την ειρωνεία απέναντι στην κοινωνία και τους συνανθρώπους τους. Έδειξαν πόσο νοιάζονται και υπολογίζουν το λαό της χώρας τους. Πόσο θέλουν να σώσουν αυτή τη χώρα...ΑΙΣΧΟΣ: Bάζουν ενοικιαστήριο στην ΕΛ.ΑΣ.!

Σε καιρούς μνημονίων συνέβη και αυτό το όνειδος: Ενοικιαστήριο στην Ελληνική Αστυνομία βάζει η κυβέρνηση, τη στιγμή που η εγκληματικότητα είναι πλέον ανεξέλεγκτη και οι πολίτες νιώθουν τρόμο ακόμη και μέσα στα σπίτια τους. Η ΕΛ.ΑΣ. «ενοικιάζεται» επίσημα και με τον νόμο στους έχοντες τη δυνατότητα να πληρώσουν!

Σύμφωνα με αναλυτικό δημοσίευμα του "Πρώτου Θέματος", με απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, όλα τα οχήματα και οι μοτοσικλέτες της, ακόμη και τα ελικόπτερα που έχει στην κατοχή της η ΕΛ.ΑΣ., μπορούν πλέον να ενοικιάζονται από ιδιώτες που θέλουν να κοιμούνται ασφαλείς και ήσυχοι τα βράδια!

Ο,τι και όσοι… ενοικιάζονται από εκείνους που μπορούν να πληρώσουν θα αφαιρούνται βέβαια από τις δυνάμεις που προστατεύουν τους υπόλοιπους κοινούς θνητούς. Και όποιος νομίζει ότι όλα τα παραπάνω δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν -ή μάλλον έχει μείνει... στήλη άλατος- δεν έχει παρά να προστρέξει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες ακόμη και ο τιμοκατάλογος των ενοικιάσεων της ΕΛ.ΑΣ. Οι τιμές ξεκινούν από 30 ευρώ την ώρα για την ενοικίαση ενός απλού αστυνομικού μέχρι και 1.500 ευρώ αν θέλετε να νοικιάσετε το ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. Και αν είστε και καλός πελάτης, η Ελληνική Αστυνομία σάς κάνει και έκπτωση...

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, από δω και στο εξής οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει τον προσωπικό του κρατικό αστυνομικό αντί του ποσού των 30 ευρώ την ώρα. Πληρώνοντας δε 20 ευρώ επιπλέον την ώρα, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ μοτοσικλετιστή αστυνομικού ή αστυνομικού με εκπαιδευμένο σκύλο!

[Δεν υπάρχουν λόγια πλέον για να περιγραφεί η ανηθικότητα των κυβερνώντων που ισοπεδώνουν τα πάντα στη χώρα ελέω μνημονίων... Από πού αντλούν αυτό το δικαίωμα παρά μόνο από το εξωφρενικό θράσος τους;!].

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΠΟΕ - ΟΤΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

                                                                             Αθήνα, 6 Απριλίου 2012                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 543

                                                                             Προς:

                                                                             Συλλόγους-Μέλη

                                                                             της  Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΜε διαδοχικές τροπολογίες στο σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» που αφορούν στο Νομικό καθεστώς λειτουργίας των ΦΟ.Δ.Σ.Α. γίνεται ολοφάνερη η πρόθεση της συγκυβέρνησης να μετατραπούν και να λειτουργούν οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. ως Ανώνυμες Εταιρείες. Γεγονός που προαναγγέλλει ουσιαστικά τις απολύσεις εργαζομένων στους Χ.Υ.Τ.Α. όλης της χώρας.

Οι «αμαρτωλές τροπολογίες» αποδεικνύεται πως εξυπηρετούν την προώθηση των μεγάλων επιχειρηματικών-εργολαβικών συμφερόντων που λυμαίνονται την διαχείριση των απορριμμάτων αποβλέποντας σε «τρελά κέρδη» και μάλιστα σε μία περίοδο πρωτοφανής οικονομικής κρίσης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στη συνεδρίασή της, την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012, και  εν όψει της ψήφισης του νομοσχεδίου αποφάσισε:

1. Την αποχή των εργαζομένων στους Χ.Υ.Τ.Α. όλης της χώρας το Σάββατο και την Κυριακή 7 και 8 Απριλίου 2012.

2.  Την προκήρυξη 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ για τους εργαζόμενους στους Χ.Υ.Τ.Α. όλης της  χώρας της ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΙΟΥ 2012.

3.   Την πραγματοποίηση στάσης εργασίας τις τρεις (3) τελευταίες ώρες του ωραρίου της κάθε βάρδιας για όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας την ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012.Συνάδελφοι,Είναι ολοφάνερο ο στόχος της ιδιωτικοποίησης συνολικά της Διαχείρισης των Απορριμμάτων και μόνο η μαζική συμμετοχή όλων των εργαζομένων στις κινητοποιήσεις που προκηρύχθηκαν μπορεί να φέρει την ανατροπή.

Είναι σαφές πως ο αγώνας δεν τελειώνει με την ψήφιση τροπολογιών της τελευταίας στιγμής. Η ανατροπή των «αμαρτωλών τροπολογιών» θα έρθει στην πράξη με τη μαζική αγωνιστική κινητοποίηση των εργαζομένων.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούςΓια την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                       Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας          Θέμης Μπαλασόπουλος                                    Ιωάννης Τσούνης
Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *