Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΡΗΓΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΤο Χαλάνδρι στην Εποχή των Κεραιών

Αυτός είναι ο τίτλος του ψηφίσματος που ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε στις 27/01/2016. Το έχει δημοσιεύσει η πλατεία, μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.
Επίσης, αποφάσισε να συσταθεί «διαπαραταξιακή» επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με το θέμα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας (για να είμαι ειλικρινής δεν έχω καταλάβει πλήρως τι θα κάνει η εν λόγω επιτροπή, αλλά φαντάζομαι ότι θα ξεκαθαριστεί στην πρώτη της συνεδρίαση).   

Από την πλευρά της παράταξής μας «ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ» έχω την τιμή να είμαι εγώ αυτός που θα συμμετέχει. 

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας τις παρακάτω σκέψεις τις οποίες θα καταθέσω και στη διαπαραταξιακή.

Πιστεύω ότι επικρατεί ένα τεράστιο σύννεφο άγνοιας (ή ημιμάθειας ή αμάθειας ή παραπληροφόρησης ή/και σκοπιμότητας) γύρω από το θέμα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Είναι σημαντικό να μάθουμε λοιπόν τι στην ευχή είναι αυτό το θηρίο που λέγεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που σχετίζεται με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Μήπως, κυνηγάμε μάγισσες;
Στο τέλος του άρθρου παραθέτω τρία ενδιαφέροντα κείμενα για όσους έχουν διάθεση να το ψάξουν λίγο παραπάνω:
  •          Το πρώτο είναι της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και έχει τίτλο «Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία και Κινητή Τηλεφωνία. Τα επιστημονικά δεδομένα»,
  •          Το δεύτερο είναι της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και λέγεται «Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία»
  •       Το τρίτο είναι του GSM Association (GSMA) και έχει τίτλο “Base station planning permission in Europe 2013”.
Επιπρόσθετα, στο κείμενο που θα διαβάσετε πιο κάτω θα βρείτε αρκετούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.  
Δεν είμαι ειδικός, απλά ένα πολίτης που έχει εμπιστοσύνη στους επιστήμονες και στους θεσμούς και του αρέσει «να το ψάχνει λίγο παραπάνω».
Επιτρέψτε μου λοιπόν να καταθέσω μερικές σκέψεις μου σχολιάζοντας κάποια σημεία του ψηφίσματος τα οποία εκτιμώ ότι είναι εκτός πραγματικότητας.

1.       Σημείο πρώτο: «Οι διαδικασίες και τα όρια που έχουν τεθεί είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο για την ασφαλή έκθεση του ανθρώπου σε αυτή την ακτινοβολία και τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που αυτή δημιουργεί δεν βασίζονται πάνω σε επιστημονικές μελέτες. Επί του παρόντος συνιστούν απλές συμβάσεις που καθορίζουν με μηχανιστικό τρόπο το καλό και το λάθος. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν αυτά τα όρια εκπροσωπούν τη δημόσια υγεία.»

Ø  Τα όρια που ισχύουν σε όλο τον πλανήτη τα έχει καθορίσει η ICNIRPnternational Commission on Non Ionizing Radiation Protection - ∆ιεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες). Η  ICNIRP είναι μια ανεξάρτητη επιστημονική οργάνωση, μεγάλου κύρους που ασχολείται με την προφύλαξη των ανθρώπων από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (όπως είναι αυτές που χρησιμοποιούνται στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας). Είναι επίσημα αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ως μέλη διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες που καλύπτουν τις επιστημονικές περιοχές της ιατρικής, της βιολογίας, της επιδημιολογίας, της φυσικής και της μηχανικής.
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης ακολουθείται κατά γράμμα η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύουν τα όρια της ICNIRP. Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και άλλες χώρες έχουν εφαρμόσει όρια που βασίζονται στις θερμικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και είναι πρακτικά ίδια με αυτά της ICNIRP. Η Ελβετία και η Ιταλία έχουν εκδώσει νόμους με τους οποίους ορίζουν ότι σε ευαίσθητους χώρους, όπως κατοικίες, σχολεία κλπ, εφαρμόζονται όρια για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που είναι υποπολλαπλάσια αυτών της ICNIRP. Πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης έχουν υιοθετήσει όρια για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά της ICNIRP, βάσει κάποιων αδημοσίευτων επιστημονικών ερευνών που αναφέρουν μη θερμικές επιδράσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την εναρμόνιση των ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε όλο τον κόσμο.
Ø  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τα προτεινόμενα όρια από την ICNIRP.
Ø  Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Νόμο 3431/2006, γύρω από κάθε κατασκευή κεραίας που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν θα πρέπει να υπάρχουν χώροι προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα επίπεδα έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των ορίων της ICNIRP.
Η εφαρμογή των αυστηρότερων ορίων στη χώρα μας δεν τεκμαίρεται από τα επιστημονικά δεδομένα. Ήταν, όμως, μια καθαρά πολιτική απόφαση που βασίστηκε στα πλαίσια της «αρχής της προφύλαξης», δηλαδή στην λήψη μέτρων χωρίς να είναι σίγουρο ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος.

2.       Σημείο δεύτερο: «…Η διαδικασία αδειοδότησης αυτών των εγκαταστάσεων συνιστά προσβολή για τη δημοκρατία καθώς απαγορεύει στον οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον να έχει πρόσβαση στην πληροφορία που σχετίζεται με τη διαδικασία αυτή.»
Και πιο κάτω: «…Η απουσία ελέγχου του οποιουδήποτε επί αυτών, πέραν του γεγονότος ότι θεσμοθετείται με τον νόμο, συνοδεύεται από το γεγονός της αδυναμίας ελέγχου των εγκαταστάσεων αυτών και στη φάση της λειτουργίας τους. Συνηθισμένες πρακτικές για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας όπως η αλλαγή συχνοτήτων εκπομπής εκτός του αδειοδοτημένου φάσματος ή η τοποθέτηση περισσότερων κεραιών από τις επιτρεπτές ή συνύπαρξη κεραιών διαφορετικών εταιρειών σε μία εγκατάσταση πέρα από οποιαδήποτε αδειοδότηση, δεν είναι απαραίτητο ότι συνιστούν την εξαίρεση. Όλα αυτά διαμορφώνουν το σύνολο της πραγματικής εικόνας που μπορεί να δημιουργήσει μία εγκατάσταση βάσης κινητής τηλεφωνίας σε μία περιοχή.»

Ας δούμε λοιπόν τι πραγματικά ισχύει:

Ø  Για την εγκατάσταση μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαιτείται η κατάθεση συγκεκριμένων μελετών σε διάφορους φορείς (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ΕΕΕΤ, οικεία περιφέρεια, οικεία Πολεοδομία κ.λ.π.) και η λήψη συγκεκριμένων αδειών, ανάλογα με τον τύπο της κεραίας. Αν αλλάξει συχνότητα μια κεραία (π.χ. από 3G σε 4G) χρειάζεται  νέα αδειοδότηση. Αν υπάρξει συνεγκατάσταση με κεραία άλλης εταιρείας επίσης χρειάζεται αδειοδότηση.
Και εύλογα προκύπτει το ερώτημα. Ποιος ελέγχει αν όλες αυτές τις κεραίες είναι νόμιμες, δηλαδή αν έχουν όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν είναι μέσα στα όρια;
Ø  Η νομιμότητα είναι ευθύνη της ΕΕΤΤ. Κάθε πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στην ΕΕΤΤ και να μάθει αν κάποια κεραία είναι νόμιμη ή όχι. Επιπλέον υπάρχει η ενημερωτική πύλη http://keraies.eett.gr/  όπου μπορεί πολύ εύκολα να βρει ο καθένας μας τις νόμιμες κεραίες που υπάρχουν γύρω του.  Εκεί θα βρείτε ότι στο Χαλάνδρι υπάρχουν 109 κεραίες. Τα πρόστιμα και οι ποινές  που προβλέπονται σε περιπτώσεις μη νομιμότητας είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
Ø  Η λειτουργία των κεραιών εκπέμποντας στα προβλεπόμενα όρια είναι ευθύνη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Η ΕΕΑΕ ελέγχει
α) αυτεπάγγελτα  και κατά τρόπο δειγματοληπτικό ετησίως στο 20% τουλάχιστον των
αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως καθώς και
β) κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον.
Όλες αυτές οι μετρήσεις είναι διαθέσιμές μέσω του site της ΕΕΑΕ.
Αν διαπιστωθεί υπέρβαση τω ορίων προβλέπεται ή άμεση διακοπή λειτουργίας της κεραίας και υπό περιπτώσεις η οριστική ανάκληση της άδειας εγκατάστασης. Σημειώνεται ότι, οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας/πιστοποιητικού πληρότητας, καθώς και οι σχετικές ανακλητικές αποφάσεις δημοσιεύονται και μέσω του προγράμματος «Διαύγεια».
Ø  Επιπλέον, υπάρχει το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων  (ΕΠΗΠ) https://paratiritirioemf.eeae.gr/el/. Είναι ένα δίκτυο περίπου 500 σταθερών μετρητικών σταθμών οι οποίοι μετρούν συνεχώς την εκπεμπόμενη ακτινοβολία γύρω από τη θέση που είναι τοποθετημένοι. Αν το ψάξει κάποιος θα διαπιστώσει ότι στο Χαλάνδρι υπάρχουν τρεις μετρητικοί σταθμοί, εκ των οποίων οι δύο πάνω σε κτίρια του δήμου!
Επιπλέον, υπάρχουν άλλα δύο προγράμματα συνεχούς μέτρησης που λειτουργούν με ευθύνη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ( Ε.Μ.Π., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).  Είναι το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ και το πρόγραμμα ΠΕΔΙΟΝ24, τα οποία πρόκειται να ενταχθούν κι αυτά στο ΕΠΗΠ.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι και έλεγχος υπάρχει και διαφάνεια! Αυτό που δεν υπάρχει είναι η εμπλοκή του εκάστοτε δήμου, που θα σχολιάσω ευθύς αμέσως.

3.       Σημείο τρίτο: «…Το ΔΣ κρίνει ότι πρέπει, τόσο αυτό όσο και οι κάτοικοι της πόλης, να έχουν αποφασιστικό ρόλο στους όρους με τους οποίους οι εγκαταστάσεις αυτές θα υπάρχουν στον αστικό ιστό της πόλης.»

  •  Είναι αλήθεια ότι με τον πρόσφατο νόμο, ο εκάστοτε δήμος δεν έχει κανένα λόγο σε ότι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης μιας κεραίας. Με τους προηγούμενους νόμους, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ήταν σε πολλές περιπτώσεις όμηροι του λαϊκισμού του κάθε δημάρχου ο οποίος στο όνομα της προστασίας της υγείας των δημοτών, αρνούνταν την αδειοδότηση. Κι εκεί άρχιζε πολλές φορές το αλισβερίσι…
Σήμερα λοιπόν, κάθε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας έχει να κάνει απευθείας με τους πολίτες. Αν πάει να εγκαταστήσει μια κεραία και δει αντιδράσεις από τους περίοικους τότε κάνει πίσω. Ψάχνει και βρίσκει τελικά άλλο σημείο που οι συνθήκες είναι καλύτερες. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είναι οργανισμοί που σέβονται τους πολίτες γιατί πολύ απλά, όσο κι αν σε πολλούς αυτό ακούγεται πολύ «καπιταλιστικό», αυτοί είναι οι πελάτες τους και χάρη σε αυτούς θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
  •   Το ερώτημα που τίθεται τελικά είναι: Πρέπει να έχει λόγο ο δήμος;
Η δική μου απάντηση είναι: Πώς να έχει λόγο αν δε έχει την απαιτούμενη επιστημονική επάρκεια. Δεν αρκεί απλά το ότι κάθε δημοτικό συμβούλιο θέλει να έχει άποψη σε ότι συμβαίνει στο δήμο του, έτσι γενικά και αόριστα. Αν θέλει να έχει λόγο και άποψη, πρέπει να την τεκμηριώνει επαρκώς κι όχι απλά να ξεσηκώνει τους πολίτες απέναντι σε αόρατους εχθρούς.
Το να ακούγονται εκφράσεις και συνθήματα όπως «καμία κεραία στον αστικό ιστό», στερούνται σοβαρότητας. Γιατί αν ο Αντιδήμαρχος το εννοεί, μπορεί αν θέλει να το κάνει και πράξη. Έχοντας και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να ζητήσει από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να σβήσουν τις 109 κεραίες που υπάρχουν στο Χαλάνδρι κι αυτές θα το κάνουν. Αυτό ναι, θα ήταν επανάσταση!!!

Κλείνοντας αυτό το αναγκαστικά μακροσκελές κείμενο, θέλω να επισημάνω πως ότι ειπωθεί στη διαπαραταξιακή επιτροπή πρέπει να είναι σοβαρό και επιστημονικά τεκμηριωμένο. Οτιδήποτε λιγότερο θα ήταν απλά ανούσιος λαικισμός για δημιουργία εντυπώσεων.

ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΑ:

Killian Kleinschmidt: Τα στρατόπεδα προσφύγων είναι οι «πόλεις του αύριο»


O Killian Kleinschmidt, είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται 25 χρόνια με το προσφυγικό ζήτημα μέσα από τα Ηνωμένα Έθνη (τα οποία παράτησε καθώς ένοιωθε ότι ήθελε να παραμείνει ριζοσπάστης, κάτι που δεν μπορούσε να γίνει μέσα στον ΟΗΕ)
Σε μια συνέντευξη του στον ιστότοπο dezeen magazine, δήλωσε μεταξύ άλλων πραγμάτων που δεν διαβάζουμε συχνά για το ζήτημα,  πως τα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων είναι οι πόλεις του αύριο.
Τόνισε πως οι κυβερνήσεις θα πρέπει να σταματήσουν να σκέφτονται τους καταυλισμούς σαν ένα μέρος πρόχειρο και προσωρινό, ενώ επισημαίνει πως ο μέσος όρος διαμονής σε αυτά τα στρατόπεδα είναι 17 χρόνια (!!!).
«Στη μέση ανατολή, εμείς φτιάχναμε στρατόπεδα, αποθήκες ανθρώπων. Αλλά οι πρόσφυγες τις μετέτρεπαν σε πόλεις.»

Η άρνηση της παραδοχής, ακριβώς αυτού του ζητήματος, ότι οι καταυλισμοί είναι μόνιμες κατοικίες, έχει οδηγήσει στην αποτυχία τους, καθώς δεν υπάρχει η μέριμνα για σωστές δομές, για επαρκείς ανάγκες, και με αυτό τον τρόπο οι κάτοικοί τους αναγκάζονται και αναζητούν λύσεις από διάφορους «απατεώνες».
Στο Πακιστάν, στην Ιορδανία λένε «Οχι, αυτοί οι άνθρωποι θα φύγουν σε 5 λεπτά, οπότε δεν φτιάχνουμε διαμερίσματα γι αυτούς. Βάλτε τους σε σκηνές, δημιουργήστε προσωρινές συνθήκες διαμονής». Αυτό που χάνουν, είναι μια ουσιαστική ευκαιρία για ανάπτυξη, για πρόοδο, για αλλαγή.
«Έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα, όπου οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κρίση, καθώς λειτουργούμε και παραδίδουμε βοήθεια με τον τρόπο που το κάναμε 70 χρόνια πριν, μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Τίποτα δεν έχει αλλάξει.»
Kilian-Kleinschmidt_portrait_dezeen_3
Ο Kleinschmidt, μετά από 25 χρόνια στον ΟΗΕ οπου έχει δουλέψει σε διάφορα μέρη του κόσμου, η τελευταία του αποστολή ήταν στον τεράστιο καταυλισμό Zaatari στην Ιορδανία, το δεύτερο μεγαλύτερο στρατόπεδο στον κόσμο. Αυτή την περίοδο, έχει εγκαταλείψει τον ΟΗΕ γιατί διαφωνεί με την προσέγγισή του, έχει φτιάξει την δική του οργάνωση, την Switxboard.
Ο Kleinschmidt θεωρεί ότι οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Ευρώπη μπορούν να βοηθήσουν στο να επανακατοικηθούν περιοχές της Ισπανίας, της Ανατολικής Γερμανίας και της Ιταλίας που ερήμωσαν με την αστικοποίηση των προηγούμενων δεκαετιών.
«Πάρα πολλά μέρη στην Ευρώπη είναι εντελώς εγκαταλελειμένα, καθώς οι κάτοικοί τους μετακόμισαν σε άλλα μέρη. Θα μπορούσαμε να βάλουμε εκεί νέο πληθυσμό, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, να ανοίξουμε θέσεις εργασίας. Θα μπορούσε κάποιος να τις δει σαν «ειδικές ζώνες ανάπτυξης» , και να είναι ένα δέλεαρ για περιοχές που αλλιώς θα μείνουν φτωχές και παρατημένες.»

Οι πρόσφυγες θα μπορούσαν επίσης να τονώσουν την οικονομία στη Γερμανία, η οποία έχει 600.000 κενές θέσεις εργασίας και θέλει δεκάδες χιλιάδες νέα διαμερίσματα για τους νέους εργάτες, είπε.
«Η Γερμανία είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, επειδή στην πραγματικότητα είναι στην αρχή μιας μεγάλης οικονομικής ώθησης», εξήγησε. «Το να χτίσεις 300.000 προσιτά διαμερίσματα σε ένα χρόνο: ειναι το όνειρο της οικοδομικής βιομηχανίας!»
Ο Kleinschmidt πιστεύει πως οι νέες τεχνολογίες, όπως οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στο να γίνουν πιο αυτάρκεις.
Με ένα τέτοιο εργαστήρι, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να φτιάξουν ο,τι χρειάζονται. Ενα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, ένα ποδήλατο, ο,τι θέλουν».
Ο ίδιος προσπάθησε να στήσει ένα τέτοιο εργαστήρι στο Zaatari αλλά βρήκε αντιστάσεις.
«Η ιδέα ότι μπορείς να συνδέσεις, να εξοικιώσεις έναν φτωχό άνθρωπο με μια πολύ προηγμένη τεχνολογία, είναι κάτι πολύ ξένο στις περισσότερες ανθρωπιστικές οργανώσεις.  Οι μυστικές υπηρεσίες, ακόμα και οι κυβερνήσεις σκέφτονται :» Θεέ μου, αυτοί είναι απλοί πρόσφυγες, πως θα μάθουν να χρησιμοποιούν 3-D εκτυπωτές; Θα έπρεπε να μάθουν να δουλεύουν στην ρομποτική; Η ιδέα είναι, αν είσαι φτωχός, το μόνο που σε νοιάζει είναι η επιβίωση».
«Πρέπει να ξεφύγουμε από την ιδέα ότι επειδή έχεις την ταυτότητα του μετανάστη, του πρόσφυγα, του Αρειανού, του εξωγήινου, του ο,τιδήποτε, δεν μπορείς να είσαι σαν όλους τους άλλους.
«Στο Zaatari κάναμε μελέτες σε ο,τι αφορά την επικοινωνία. Όλοι είχαν κινητά, και το 60 τις εκατό είχε smartphone. Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι άνθρωποι όταν πέρναγαν τα σύνορα ήταν το να πάρουν πίσω στη Συρία και να πουν «τα καταφέραμε». Το πιο, βασικό πράγμα στο στρατόπεδο ήταν το μοίρασμα καρτών sim.  Μόλις λύσαμε το θέμα του νερού και άλλων βασικών αναγκών, το αμέσως επόμενο θέμα ήταν η παροχή ίντερνετ».
Αποσπάσματα μεταφρασμένα από την συνέντευξή του την οποία μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη εδώ

Ο Ν. ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ - ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

 
 Ένα ακόμη λεωφορείο 15 θέσεων προστέθηκε στο στόλο της δημοτικής συγκοινωνίας του δήμου Χαλανδρίου.

Το εν λόγω όχημα αποτελεί δωρεά προς τον Δήμο Χαλανδρίου της εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης και αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία τις επόμενες ημέρες.

Με το επιπλέον όχημα θα διευκολυνθεί η ομαλή, ασφαλής και δωρεάν μεταφορά των δημοτών στα όρια του Δήμου. ( ακολουθούν φωτογραφίες ανφάς και προφίλ του λεωφορείου)


Το παραπάνω κείμενο είναι πιστή αντιγραφή από το επίσημο  site του Δήμου μας. 

Προσοχή στη 2η παράγραφο. Η εταιρία απέκτησε ξαφνικά εταιρική και κοινωνική ευθύνη!!!!!!!ΔΟΞΑΣΤΕ την, με την εντολή του «αριστερού» Δήμαρχου . 
Είναι η ίδια εταιρία, που πριν τρία χρόνια, πάρα την βούληση των κατοίκων της πόλης μας, μετέτρεψε ένα σχολικό κτήριο σε ένα νέο της μαγαζί (super market το λένε) στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας. Θυμίζω σε όσους έχουν ασθενή μνήμη , ότι στους αγώνες για να μη γίνει αυτό το καινούργιο μαγαζί της ως άνω εταιρίας, πρωτοστάτησε η παράταξη που διοικεί το Δήμο μας!!!!!
 Έρχεται λοιπόν η εταιρεία να την επιβραβεύσει για τους αγώνες που έκανε εναντίον της!!
Η ίδια εταιρεία κατέχει αυθαίρετο  και παράνομο μαγαζί σε παραρεμάτιο περιοχή. Το γνωστό super market Μαρινόπουλος στην οδό  Γυφτόπουλου υπό μορφή παραπήγματος. 
Θυμίζω ξανά τις θριαμβολογίες του Δήμαρχου και της αυλής του που κατάφερε να διώξει την πιτσαρία  Da Nona που ήταν δίπλα  στο Μαρινόπουλο στην ίδια παραρεματιο περιοχή,  διότι ο φουκαράς ιδιοκτήτης της δεν λεγόταν Μαρινόπουλος.

Μετά από όλα αυτά έχω μερικές ερωτήσεις προς τους δημοτικούς συμβούλους κύρια, αλλά και σε όσους συμπολίτες μας ασχολούνται ενεργά με τα κοινά της πόλης μας:

1.Πως ο Μαρινόπουλος ξαφνικά από «εχθρός» της πόλης μας και της διοικούσας παράταξης, έγινε «φίλος» και «ευεργέτης» της;;;;;

2. Γιατί καμμιά Δημοτική Παράταξη της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης δεν ανησύχησε και δεν αντέδρασε  μέχρι τώρα;;; Περίμενα τόσες μέρες, ελπίζοντας σε μια ηχηρή αντίδραση από την «Αντίσταση» τουλάχιστον, αλλά και πάλι διαψεύστηκα και απογοητεύτηκα που η αυτοαποκαλούμενη  «αριστερή» δημοτική αρχή χειροκροτεί την «κοινωνική ευθύνη» του Κεφαλαίου!!!!! (αυτά παθαίνουν όσοι ποτέ τους δεν διάβασαν Μαρξ ;;; ή κάτι άλλο τρέχει;;;;)

3. Τι μου συμβαίνει τρελογιατρέ μου;;; και συνδέω όλα αυτά  α) με το ξαφνικό σταμάτημα των κινητοποιήσεων κατά του Μαρινοπούλου επί της Δουκίσσης Πλακεντίας  και β) Με την απαράδεκτη συμπεριφορά του νυν δήμαρχου κατά της μακαρίτισσας  Νένας Ρήγα (προέδρου του συλλόγου της ρεματιάς) προεκλογικά, όταν απαίτησε να γκρεμιστούν τα αυθαίρετα του Μαρινόπουλου και του Ζηκογιάννη από την οδό Γυφτόπουλου και να αποδοθεί ο παράνομα καταπατηθείς χώρος στους πολίτες και την ρεματιά 

4. Τί ανταλλάγματα, πολλαπλάσιας αξίας βέβαια, ζήτησε και πήρε ο Μαρινόπουλος;;;;;;

Ελπίζω σε κάποιο προσεχές Δημοτικό συμβούλιο να απαντηθούν αυτά τα τρελά και γεμάτα εμπάθεια ερωτήματα μου.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ