Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αθήνα, 01-10-2015

Αριθ. Πρωτ.: 
Γ/ΕΞ/5025/01-10-2015

     
ΠΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΒΙΑΣ
Δ..ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 13
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Ιστοσελίδα        : www.dpa.grΜε την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι έχουμε παραλάβει την αίτησή σας η οποία καταχωρήθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής με αριθμ. Πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4883/23-09-2015 και αριθμ. Υπόθεσης/////////////////// τον οποίο παρακαλούμε να αναφέρετε απαραιτήτως σε κάθε μελλοντικό σχετικό με την υπόθεση σας έγγραφο.  Εισηγητής για την έρευνα της υπόθεσης ορίστηκε ο ελεγκτής της Αρχής  ........................ (Τηλ:....................) (Τηλ: ....................). Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας 12:00 – 14:00.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3917/2011, η Αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια αξιολόγησης της προτεραιότητας εξέτασης των αιτήσεων, ερωτημάτων και παραπόνων με κριτήριο τη σπουδαιότητα και το γενικότερο ενδιαφέρον του θέματος. Ο μεγάλος αριθμός των υποθέσεων και η ελλιπής στελέχωση της Αρχής δεν επιτρέπουν, δυστυχώς, την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά σας.
Αριθμός πρωτοκόλλου αποστολέα:


Η Προϊσταμένη Διοικητικού-Οικονομικού

ΠΕΔΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στη σημασία της ενίσχυσης πολιτιστικών φορέων που προωθούν με τη σειρά τους ανερχόμενους καλλιτέχνες και ενθαρρύνουν τον ευρωπαϊκό προγραμματισμό πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ Ηρακλής Γκότσης, στον χαιρετισμό του στην ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», που διοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το Γραφείο "Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας", σε συνεργασία με τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Να σημειωθεί ότι σύντομα η ΠΕΔΑ θα προχωρήσει στη δημιουργία καναλιού στο youtube, όπου μεταξύ άλλων θα αναρτηθεί ολόκληρη η συγκεκριμένη ενημερωτική συνάντηση, ώστε αυτή να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για όσους Ο.Τ.Α. θέλουν να καταθέσουν σχετικό φάκελο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα για το 2016.

Στην ενημερωτική συνάντηση, όπου συμμετείχαν αρκετά στελέχη από Ο.Τ.Α. της Αττικής, εξετάστηκαν τόσο τεχνοκρατικά θέματα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, όσο και η εμπειρία από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" από τους Γαβριήλ Καμπάνη, Υπεύθυνο του Φεστιβάλ Αισχυλείων, Πρόεδρο της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας και Σπύρο Ανδρεόπουλο, από το Motus Terrae / Ελληνικό Κέντρο για τις Τέχνες στο Δημόσιο Χώρο.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΠΕΔΑ, έχει ως εξής:

«Κυρίες και κύριοι, πολλές φορές ο Πολιτισμός θεωρείται ο «φτωχός συγγενής», σε σχέση με επιλογές και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την διαχείριση της καθημερινότητας.

Αυτό δεν γίνεται κατ’ ανάγκη με δόλο, αλλά νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε πως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε δραματικές καταστάσεις που έχουν να κάνουν με την καθημερινή προσπάθεια κάποιων συμπολιτών μας να επιβιώσουν, τότε πολλές φορές λέμε «τώρα άστο αυτό, καλό είναι μεν, αλλά μας καίνε άλλα πράγματα».

Όμως εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» νομίζω μας δίνεται μία πολύ καλή δυνατότητα να δούμε κάποια πράγματα στο ευρύτερο κομμάτι Πολιτισμός – Καλλιτεχνική δημιουργία και όλο αυτό το πλαίσιο.

Παραδοσιακά οι Δήμοι της χώρας μας έδιναν «βήμα» σε καλλιτεχνικές φωνές και προωθούσαν πολιτιστικές δράσεις, που δεν μπορούσαν εύκολα να κυριαρχήσουν στα κεντρικά πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Όπως έχω διαπιστώσει με μία πρώτη ανάγνωση, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνεται έμφαση στη συνεργασία μεταξύ οργανισμών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, που έχουν την έδρα τους στις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολύ σημαντικό επίσης, νομίζω ότι είναι και η ενίσχυση πολιτιστικών φορέων που προωθούν με τη σειρά τους ανερχόμενους καλλιτέχνες και ενθαρρύνουν τον ευρωπαϊκό προγραμματισμό πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων.

Θέλουμε να δούμε που μπορούμε εμείς ως Δήμοι της Αττικής να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες και με τη σειρά μας να απευθυνθούμε σε όσους ενδιαφέρονται σε τοπικό επίπεδο σ’ αυτόν ακριβώς τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

Εύχομαι να είναι μια παραγωγική συνάντηση η σημερινή και εμείς από την πλευρά μας ως ΠΕΔΑ θα καταγράψουμε τα σημερινά συμπεράσματα τα οποία θα είναι προσβάσιμα στη διάθεση των μελών μας, των Δήμων της Αττικής, στο άμεσο μέλλον».