Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

ΠΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

https://filodimos.ypes.gr/?id=3-316


Όπως σας υποσχεθήκαμε παρουσιάζουμε τα ενταγμένα στο υπό κατάργηση πρόγραμμα χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, έργα του δήμου Χαλανδρίου.


Εκτιμήσεις κύκλων στην διοίκησης του δήμου είναι ότι πολύ δύσκολα θα κινδυνεύσει η χρηματοδότηση των ήδη συμβασιοποιημένων και υπό εκτέλεση έργων και προμηθειών, από την εξαγγελία της κυβερνητικής πρόθεσης να καταργηθεί το πρόγραμμα και ας ελπίσουμε να επιβεβαιωθούν.

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, αυτή των συμβασιοποιημένων - δημοπρατημένων έργων και προμηθειών  περιλαμβάνονται:
  • Φιλόδημος Ι 2019 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙA (ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ) 3.100.000,00 €, έργο που εκτελείται.
  • Φιλόδημος ΙΙ 2019ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 407.800,00 € Έχουν εκταμιευτεί 200000 € και μένουν τα υπόλοιπα.
  • Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ   155.000,00 € (Η προμήθεια σάρωθρου έχει ήδη γίνει και έχει εντατικοποιηθεί το τιμολόγιο)
Από εδώ αρχίζουν οι δύο κατηγορίες με τα μεγαλύτερα ερωτηματικά και προβλήματα.

ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ περιλαμβάνονται έργα που έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στο πρόγραμμα αλλά δεν έχουν ακόμα δημοπρατηθεί άρα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός χρηματοδότησης αν η εξαγγελία Θεοδωρικάκου έχει αναδρομική ισχύ.
  • Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΣΑΝΣΕΡ ΑΜΕΑ)                                                                                           252.400,00 €
  • Φιλόδημος ΙΙ 2018 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ                               247.000,00 €
  • Φιλόδημος ΙΙ 2019 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΤ 1237 ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ ΠΑΤΗΜΑ  600.000,00 €
 (Αναφέρουμε τα ποσά που αφορούν το πρόγραμμα χωρίς τους ίδιους πόρους - την συμμετοχή του δήμου δηλαδή στην χρηματοδότησή τους)
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ περιλαμβάνονται προτάσεις ένταξης στο πρόγραμμα που έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο και βρίσκονταν στην διαδικασία της έγκρισης από την ΕΚΤ, άρα μάλλον θα πρέπει να θεωρούνται στα σίγουρα χαμένα ως προς την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
  • ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  πρόταση χρηματοδότησης ύψους 162500 €
  • ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ   πρόταση χρηματοδότησης ύψους  86500 €
Αν βέβαια οι εκτιμήσεις των κύκλων της διοίκησης του δήμου περί του τρόπου εφαρμογής της κυβερνητικής εξαγγελίας περικοπής δεν επιβεβαιωθούν και το πρόγραμμα κοπεί μαχαίρι, τότε η ζημιά που θα προκληθεί στον δήμο θα είναι ανυπολόγιστη και ίσως μη διαχειρίσιμη, αφού το σύνολο φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Και διαβάζοντας το ρεπορτάζ δεν φαίνεται να ειπώθηκε ότι η κατάργηση δεν αφορά τα ενταγμένα έργα. Μάλλον το αντίθετο φαίνεται αν διαβαστεί προσεκτικά το ρεπορτάζ από το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Θεοδωρικάκος: Τέρμα ο «Φιλόδημος»