Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

Σύγχρονο ρυθμιστικό κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών


Τη θέσπιση ενός νέου, σύγχρονου ρυθμιστικού κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών σηματοδοτεί η δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

(Τεύχος Β’ 4249/05.12.2017), της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη και της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανούς Φωτίου, για τη λειτουργία των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής, σε συνέχεια του προσφάτως εκδοθέντος π.δ. 99/2017 (141/Α’) για την αδειοδότηση των ως άνω δομών.

«Η έκδοση του νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, τονίζει το υπουργείο Εσωτερικών, κρίθηκε απαραίτητη ενόψει του διαφορετικού τοπίου που διαμορφώθηκε στους δήμους, στα νομικά πρόσωπα αυτών και τους τομείς αρμοδιοτήτων, στους οποίους αυτά δραστηριοποιούνται, μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που είχε ως αποτέλεσμα οι εν λόγω δομές να λειτουργούν σήμερα είτε από δημοτικό ΝΠΔΔ, είτε από δημοτική κοινωφελή επιχείρηση, είτε στο πλαίσιο αντίστοιχης υπηρεσίας των δήμων. Συνεπώς, θεωρήθηκε επιβεβλημένη η ανάγκη οι υπηρεσίες αυτές να υλοποιούνται απ’ όλους τους ανωτέρω φορείς ομοιόμορφα και με βάση ένα εκσυγχρονισμένο και απολύτως στοχευμένο θεσμικό πλαίσιο».

Ειδικότερα με το νέο Κανονισμό, που έχει ως γνώμονα το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε παιδιού για πρόσβαση στην προσχολική αγωγή, ρυθμίζεται η λειτουργία των δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Οι βασικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο νέο Κανονισμό σε σχέση με τον παλαιότερο (απόφαση υπ’ αριθμ. 16065/2002, 497/Β’) είναι οι ακόλουθες:

1) Οι δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους άνεργους γονείς.

2) Δικαίωμα εγγραφής έχουν και παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας του σταθμού.

3) Αναπροσαρμόζονται τα όρια ηλικίας εγγραφής των παιδιών στους σταθμούς, από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα φιλοξενίας βρεφών από 2 μηνών, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης.

4) Καθιερώνεται η υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής, με βάση τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και η υποχρεωτική ανάρτηση της απόφασης επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών και του πίνακα επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας, βάσει των συνολικών μορίων, στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας της επιλογής, καθώς και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κάλυψης κενών θέσεων κατά τη διάρκεια του έτους.

5) Ορίζεται ρητώς ότι απαγορεύεται να προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής η δημοτικότητα, έναντι της ιδιότητας του κατοίκου.

6) Οι εγγραφές πραγματοποιούνται νωρίτερα. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους, έτσι ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Ιουνίου.

7) Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας παιδιού, η θέση θα καλύπτεται υποχρεωτικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης διακοπής, από το πρώτο επιλαχόν παιδί, κι αν δεν υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία μοριοδότησης των εκπρόθεσμων αιτήσεων.

8) Αναπροσαρμόζεται το διάστημα κατά το οποίο ο σταθμός δύναται να διακόπτει τη λειτουργία του, ήτοι για ένα μήνα κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου-Σεπτεμβρίου, στην περίπτωση που ο σταθμός λειτουργεί το μήνα Αύγουστο, λόγω κορύφωσης των επαγγελματικών υποχρεώσεων των γονέων κατά τη θερινή περίοδο.

9) Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σταθμό ενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται το σταθμό ανά 15 ημέρες. Για την περιφρούρηση της υγείας του παιδιού, το προσωπικό του σταθμού εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και υποβάλλεται σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 3758), το προσωπικό των Σταθμών εφοδιάζεται με πιστοποιητικό υγείας, το οποίο θα ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη. Επιπλέον του πιστοποιητικού αυτού απαιτείται ψυχιατρική εκτίμηση και δερματολογικός έλεγχος του προσωπικού κάθε δύο (2) έτη.

10) Το ημερήσιο πρόγραμμα αποτυπώνεται πιο ευέλικτο, τηρουμένων, ωστόσο, ορισμένων βασικών χρονικών σημείων και σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας.

Εισάγεται περίοδος προσαρμογής των παιδιών στους σταθμούς για την ομαλή μετάβασή τους από το στενό οικογενειακό περιβάλλον στο νέο κοινωνικό περιβάλλον του σταθμού, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία και προάγεται μέσω της συνεργασίας του παιδαγωγικού προσωπικού και της οικογένειας του παιδιού.

12) Ορίζεται νέο Διαιτολόγιο – Ποσοτολόγιο, το οποίο συντάσσεται από Επιτροπή, στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά παιδίατρος και ο/η προϊστάμενος/προϊσταμένη του σταθμού. Γνώμη διατυπώνει συμπληρωματικά και διατροφολόγος, εφόσον υπηρετεί στο Σταθμό. Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και για το διαιτολόγιο λαμβάνονται τα προτεινόμενα στην αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 υγειονομική διάταξη (Β’ 3758), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

localit.gr

Μην ταλαιπωρείς τον Αϊ-Βασίλη" του Μάκη Τσίτα από τις εκδόσεις Ψυχογιός


Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός, στη σειρά «Μπανάνα», το παιδικό βιβλίο του Μάκη Τσίτα με τίτλο «Μην ταλαιπωρείς τον Αϊ-Βασίλη», με εικονογράφηση της Ζωής Λούρα.

Πρόκειται για ένα βιβλίο πρωτότυπο και με πολύ χιούμορ που απευθύνεται σε παιδιά από δύο έως τεσσάρων ετών.

Ο Αϊ-Βασίλης είναι γέρος, με παραπανίσια κιλά, δουλεύει συνέχεια και κουράζεται πολύ. Κι όμως κάθε μα κάθε χρόνο έρχεται χαμογελαστός και κεφάτος σε όλα τα σπίτια για να φέρει δώρα. Αλλά αυτό δεν το εκτιμούν πολλά παιδιά και δυστυχώς τον ταλαιπωρούν…

Αν εσύ δεν είσαι ένα από αυτά τα παιδιά και θέλεις πραγματικά να διευκολύνεις τον Αϊ-Βασίλη στη δουλειά του, τότε διάβασε αυτό το ξεκαρδιστικό βιβλίο και ακολούθησε με προσοχή τις συμβουλές του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ: Μόνιμα σε διακοπές και ανάξιος της ιστορίας του Αμαρουσίου ο μπιζιμπόντης κ. Πατούλης


Αποτελεί όνειδος για την αυτοδιοίκηση ο μπιζιμποντισμός και η αμετροέπεια του κ. Πατούλη. 
Οι δηλητηριώδεις ανακοινώσεις του είναι για να καλύπτουν την ολιγωρία του και την πραγματική του δράση.
 Ας συνεχίζει να βγάζει selfies στην Αυστραλία πριν λίγες μέρες (φωτο) και στη Σαγκάη σήμερα, όπου κάνει διακοπές με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων προωθώντας δήθεν τον ιατρικό τουρισμό. 
Και ενώ οι περισσότεροι τον βλέπουν να ποζάρει στο facebook, σε ένα διαρκές προσωπικό world party χειμώνα καλοκαίρι, οι πιο παρατηρητικοί ας ρίξουν μια ματιά στις αναρτήσεις της Διαύγειας του Δήμου Αμαρουσίου αλλά και της ΚΕΔΕ για να δουν το λογαριασμό που πληρώνουν οι πολίτες.

Ανάχωμα η αυτοδιοίκηση στα ξένα funds - Κινήσεις για αγορά των κόκκινων δανείων


Ανάχωμα στην υφαρπαγή της περιουσίας χιλιάδων Ελλήνων πολιτών από τα ξένα funds που θα αγοράσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, επιχειρούν να στήσουν φορείς της Αυτοδιοίκησης!

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αυτοδιοικητικοί παράγοντες, που ενδιαφέρονται για την τύχη των συμπολίτων τους και ανησυχούν για τις δραματικές συνέπειες που θα έχει για την κοινωνική συνοχή το "τσουνάμι" ηλεκτρονικών - και μη - πλειστηριασμών και κατασχέσεων, εξετάζουν τρόπους παρέμβασης που θα μπορούσαν να δώσουν λύση στο μείζον αυτό ζήτημα.

Το αρχικό σχέδιο, εξετάζει την δυνατότητα σύστασης εταιρειών ειδικού σκοπού, οι οποίες θα αγοράσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πριν αυτά καταλήξουν στα χέρια ξένων "επενδυτών" οι οποίοι περιμένουν να επωφεληθούν από την αδυναμία χιλιάδων Ελλήνων να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις ώστε να καρπωθούν κόπους μιας ολόκληρης ζωής, έναντι εξευτελιστικού -πολλές φορές- αντιτίμου.

Σύμφωνα με τις πτυχές του σχεδίου που έχουν διαρρεύσει, οι πολίτες μέσα από τους ΟΤΑ, θα έχουν την δυνατότητα να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους μέσα από ένα ευνοϊκότερο και σίγουρα πιο ανθρώπινο περιβάλλον, ώστε να μην χάσουν τον ιδρώτα και τα όνειρά τους, όχι μόνο οι ίδιοι αλλά και τα παιδιά τους.

Ήδη, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο δήμος Ζαχάρως στην Ηλεία, έχει κάνει το πρώτο βήμα και μάλιστα το θέμα θα έρθει προς συζήτηση σε μια εκ των προσεχών συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου της περιοχής, όπου οι νομικοί σύμβουλοι του δήμου θα παρουσιάσουν λεπτομέρειες του σχεδίου, το οποίο αν προχωρήσει μπορεί να αποτελέσει "σωσίβιο" για τους ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ δανειολήπτες που το έχουν ανάγκη, όπως ανακοίνωσε ο εκλεγμένος (και εκπεσών) δήμαρχος, επικεφαλής της πλειοψηφίας  Πανταζής  Χρονόπουλος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ενώ και άλλοι δήμοι της χώρας εξετάζουν το ενδεχόμενο.

Ακούει η Αγίου Γεωργίου;

ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ - ΠΑΤΟΥΛΗ


Η αντιπαράθεση του αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αττικής με τον δήμαρχο Αμαρουσίου, πρόεδρο της ΚΕΔΕ, πρόεδρο του ΙΣΑ και σύζυγο της δημοτικής συμβούλου Πεύκης κου Γ. Πατούλη έχει πάρει διαστάσεις πολέμου.

Ο Γιώργος Καραμέρος στέλνει τα δελτία τύπου του στην ΠΛΑΤΕΙΑ οπότε τα διαβάζετε.

Ο κος Πατούλης δεν μας τα στέλνει οπότε - αν εκείνος δεν θέλει και προτιμάει να αγνοεί την ΠΛΑΤΕΙΑ για να ενισχύει τους χρηματοδοτούμενούς του, που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση της πολιτικής του στην ΚΕΔΕ (και ξιφουλκούν κατά της απλής αναλογικής) - εμάς μας περισσεύει.

Οπότε δεν είναι ευθύνη μας, δεν έχουμε κανένα λόγο  να αναδημοσιεύσουμε τα υβριστικά δελτία τύπου του προς τον Γιώργο Καραμέρο, με πρωτοβουλία μας.

Κάνουμε την διευκρίνιση, διότι εμείς τηρούμε την δημοσιογραφική δεοντολογία αλλά όχι με το ζόρι, για κανέναν που δενθέλει να δημοσιεύονται οι απόψεις του στην ΠΛΑΤΕΙΑ.

Οπότε θα διαβάσεις στην ΠΛΑΤΕΙΑ μόνο τις πολεμικές ανακοινώσεις του Γιώργου Καραμέρου κατά του κ. Πατούλη γιατί αυτό επέλεξε το γραφείο τύπου του Γιώργου Πατούλη.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Τ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΠΗ