Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3839/2010.
Ο.Τ.Α. α' & β' Βαθμού: Τα κατώτατα όρια δημοσίευσης δημοσίων συμβάσεων


Ο.Τ.Α. α & β Βαθμού: Τα κατώτατα όρια δημοσίευσης δημοσίων συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 «για την τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων».

Με τον ανωτέρω Κανονισμό καταργείται ο αντίστοιχος με αριθμό 1251/2011 και καθορίζονται τα κατώτερα όρια τα οποία θα εφαρμόζονται από 1 Ιανουαρίου 2014 και θα ισχύσουν για δύο (2) έτη.

Συνοπτικά για τις συνήθεις περιπτώσεις συμβάσεων, με βάση τον εν λόγω Κανονισμό, τα κατώτερα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν:

1. Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 59/2007 - ΦΕΚ 63 Α/16-3-2007) και συγκεκριμένα:

α. Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διαγωνισμών μελετών, όσον αφορά στο συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες) είναι 414.000 €.

β. Για δημόσιες συμβάσεις έργων είναι 5.186.000 €.

2. Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 60/2007 - ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) και συγκεκριμένα προκειμένου για φορείς πλην των κεντρικών κυβερνητικών αρχών (ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και λοιποί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης):

α. Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διαγωνισμών μελετών, όσον αφορά στο συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες) είναι 207.000 €.

β. Για δημόσιες συμβάσεις έργων (συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων) είναι 5.186.000 €.

Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή των παραπάνω ορίων οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και το ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν δικαιώματα προαίρεσης που προτίθενται να συμπεριλάβουν στη σύμβαση ανεξαρτήτως αν τα ασκήσουν.

Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και ειδικότερα σύμφωνα με την Δ11δ/ο/15/121/17-1-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων/Γ.Γ.Δ.Ε. για τα δημόσια έργα συμπεριλαμβάνονται τα απρόβλεπτα και η αναθεώρηση.

http://www.poli-politiki.gr/, 3/1/2014

ΞΑΝΑΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ - Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το θέμα έχει ψιλομπαγιατέψει αφού πρόκειται για "περσινό" ρεπορτάζ - της 30-12 του 2013.

Και επειδή αυτή η κατάσταση που θα περιγράψουμε και θα δείτε μας ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΣΕ - δεν νιώσαμε καθόλου ότι εμπεριέχει και εύθυμη πλευρά - αφήσαμε να την αναδείξουμε με τους καθημερινούς μας ρυθμούς.

Οι μεθοδεύσεις της ΠΑΣΟΚΟΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΑΡΙΣΤΕΡΗΣ συμμαχίας στον δήμο έχουν διαμορφώσει τέτοιο πολιτικό και ψυχολογικό κλίμα που και οι ίδιοι ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ για την κατρακύλα τους, για αυτά που κάνουν - το βλέπει αυτό κανείς στα μάτια τους που είναι μονίμως σκυμμένα - αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς αφού οι μυστικοσυμφωνίες τους έχουν από καιρό υπερβεί τα όρια της πολιτικής σύγκλισης ακόμα και της καλώς ευνοούμενης και ΘΕΜΙΤΗΣ κοινής δράσης  για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τους έχουν μεταβάλλει σε ένα παρηκμασμένο κλειστό παρεάκι που επιχειρεί να επιβάλλει τις επιλογές του ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ χρησιμοποιώντας βεβαίως .... τον μηχανισμό και το ταμείο του δήμου και της εφορίας.

Η συνεδρίαση ήταν για την επανέγκριση του προϋπολογισμού που είχε επιστρέψει η Περιφέρεια αφού ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ.

Και βέβαια πάλι δεν τήρησαν τις - έστω και αυτές τις μισερές, απλά γνωμοδοτικές - διαδικασίες συμμετοχής και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς που προβλέπονται από το νόμο για την έγκριση του προϋπολογισμού.

Σας τα είχαμε πει:

Ο ΠΑΧΥΔΕΡΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ


Καλέσαμε την θεσμική αντιπολίτευση να μη νομιμοποιήσει με την παρουσία της στο δημοτικό συμβούλιο την ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ του νόμου αλλά περισσότερο και επί της ουσίας να μην συμπράξει στον αποκλεισμό κοινωνικών φορέων από ένα δημόσιο διάλογο για τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού.

Ειδικά απευθυνθήκαμε σε εκείνους που σε μερικές μέρες (διότι είμαστε ήδη στην προεκλογική περίοδο), θα αρχίσουν να ΠΑΠΑΡΟΛΟΓΟΥΝ με πολλά .... "μπλα, μπλα δημοκρατία",  για συμμετοχή του πολίτη, δημοκρατικό προγραμματισμό, κοινωνικές λογοδοσίες, δημοκρατικές ανοικτές διαδικασίες σύγκλισης, ενότητες  και άλλες τέτοιες - για αυτούς που τα λένε χωρίς να τα πιστεύουν πραγματικά, κάνοντας τα ανάποδα - ΠΙΠΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΕΥΤΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.

Δεν μας άκουσαν.

ΜΟΝΟ Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΕ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

(ΕΛΕΙΠΕ ΚΑΙ Ο ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αλλά δεν γνωρίζουμε αν ήταν απλή απουσία ή πολιτική επιλογή.)

Η Καρατζά μας είπε από το μεσημέρι ότι δεν θα πάνε.

Η διοίκηση δεν είχε την απαιτούμενη από το νόμο απαρτία αφού πολλοί δημοτικοί σύμβουλοί της έλειπαν.

Και αν ήθελαν οι παρευρισκόμενοι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης είχαν την δυνατότητα να ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ να συγκληθεί η επιτροπή διαβούλευσης για να ακούσουν τους φορείς της πόλης και μετά να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό, δίνοντας ένα ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ για την αποφασιστικότητα τους να εφαρμόσουν αυτά που διακηρύσσουν με αποχώρηση ώστε να μην γίνει απαρτία (αφού η ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ να έχει απαρτία 21 συμβούλων πλειοψηφία ΔΕΝ ΕΙΧΕ).

Δεν θα χανόταν δα και ο κόσμος.

ΟΜΩΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ: Έκατσαν και έκαναν απαρτία στον Κουράση για να περάσει τον προϋπολογισμό με τις θετικές ψήφους 15 συμβούλων της πλειοψηφίας από τους 25 και που κατάφερε να τους συγκεντρώσει ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ κατά τις 21.30 (μιάμιση ώρα μετά!!!)

Να ξέρουν οι αντιπολιτευοσυμπολιτευόμενοι ότι η στάση αυτή θα τους στοιχειώσει και ότι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ να εκφράσουν θέσεις όπως "ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ" τώρα που θα μας αναλύουν τα προγράμματά τους.

Και επειδή μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις (πόσο μάλλον ένα videάκι) δείτε την κατάσταση στην αίθουσα, κατά τις 20.30 που ήρθε η Φιλαρμονική να δώσει τον εορταστικό τόνο (σε ώρα που το δημοτικό συμβούλιο θα είχε κανονικά συγκεντρωθεί και ξεκινήσει με το "ακαδημαϊκό τέταρτο" καθυστέρησης).

(Συγνώμη μαέστρο και παιδιά που το δείχνουμε, αλλά εκτιμούμε ότι δεν προσβάλλει καθόλου εσάς αυτή η εικόνα. Προσβάλλει ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ!)
Οφείλουμε - για να μην αδικήσουμε κανένα - να σταθούμε στην στάση του Ηλία Ντάβαρη, ο οποίος αποχώρησε στις 21.00 λέγοντας "δεν μπορώ να κάτσω να περιμένω πότε θα μαζέψετε τους δημοτικούς συμβούλους για να ξεκινήσει η διαδικασία".

ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ!

Σ.Σ. Ο τίλτος είναι για όσους μας ζητάνε συνεχώς να είμαστε πιο αισιόδοξοι και να βλέπουμε την θετική πλευρά. Don't worry, be happy!

Έκτακτη εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για όσους κέρδισαν φλουρί!

Όσοι κέρδισαν το φλουρί της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας , καλούνται να απογραφούν μέχρι την 31-1-2014 και να συμπληρώσουν το έντυπο ΕΦ (φλουρί) ,ώστε να φορολογηθούν.
Ο συντελεστής φόρου θα είναι ανάλογος με:

α) το μέγεθος της βασιλόπιτας,
β) τα κομμάτια της βασιλόπιτας
γ) το κόστος της βασιλόπιτας.
Για περιπτώσεις που αφορούν σπιτικές βασιλόπιτες, απαιτείται Ε1 Ε9 και ΕΤΑΚ της οικοδέσποινας.

http://www.olympia.gr/, 2/1/2014

Υποβιβάζουν την Αυτοδιοίκηση σε φοροεισπράκτορατης Μαριάννας Γαλανοπούλου

Φτωχότερη, αποδυναμωμένη και απαξιωμένη βρίσκει το 2014 την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον θεσμό που ως πιο κοντά στον πολίτη έχει προσπαθήσει να λειτουργήσει ως "ανάχωμα" για την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τις συνέπειες της κρίσης.
Πέντε μήνες πριν από τις εκλογές του Μαΐου, οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι μεγάλες και τώρα θα φανεί ποιοι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης και πώς θα μπορέσουν να υπερασπιστούν το συνταγματικά κατοχυρωμένο της ρόλο και να βρεθούν στο πλευρό μιας κοινωνίας που δοκιμάζεται αλλά αντιστέκεται.

* Στο στόχαστρο των ιδιωτών η διαχείριση απορριμμάτων, η ενέργεια και οι κοινωνικές δομές * Ξεπέρασαν το 60% οι περικοπές οικονομικών πόρων * Μετά τους σχολικούς φύλακες και τους δημοτικούς αστυνομικούς, άλλοι 4.000 παίρνουν σειρά με το νέο έτος * ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ. κρατάνε ακίνητη την ΚΕΔΕ

Το 2014 βρίσκει την Τ.Α. φτωχότερη σε πόρους, αφού οι άνευ προηγουμένου περικοπές στα οικονομικά της έχουν ξεπεράσει το 60% και έχουν οδηγήσει τους δήμους σε αδιέξοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το προβλεπόμενο κόστος λειτουργίας των δήμων της χώρας υπολογίζεται σε περίπου 2,6 δισ. ευρώ ετησίως, κατανέμονται -και πάντα με μεγάλη καθυστέρηση- στην Αυτοδιοίκηση μόλις 1,3 δισ. ευρώ. Τα ταμεία έτσι "στεγνώνουν" μόνο με τις ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες και οι αιρετοί σε όλη τη χώρα καλούνται να διαχειριστούν τη... φτώχεια τους, την ώρα που οι ανάγκες των πολιτών για στήριξη είναι μεγάλες. Είναι φανερό ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπαίνει με τον τρόπο αυτό το κοινωνικό πρόσωπο της Αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι δομές κοινωνικής πολιτικής, αθλητισμού και πολιτισμού, οι οποίες έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζονται σαν πολυτέλεια.
Αποδυναμωμένη υποδέχεται το νέο έτος η Αυτοδιοίκηση από πολύτιμο προσωπικό, καθώς αποτελεί τη βασική δεξαμενή της διαθεσιμότητας - απολύσεων εργαζομένων για να καλυφθούν οι μνημονιακές υποχρεώσεις. Ήδη μέσα σε μια νύχτα καταργήθηκαν ολόκληροι τομείς της, όπως η Δημοτική Αστυνομία και οι σχολικοί φύλακες, ενώ τώρα μπαίνει σε εφαρμογή από την κυβέρνηση η λεγόμενη "εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα" που έχει ως μόνο στόχο να βρεθούν άμεσα περίπου 4.000 "διαθέσιμοι". Αν μάλιστα δεν εντοπιστούν αρκετοί υποψήφιοι προς απόλυση, παραμένει πάντα ο "μπαμπούλας" των οριζόντιων περικοπών.

Και, τέλος, απαξιωμένη για άλλη μια χρονιά βρίσκεται η Αυτοδιοίκηση από την κυβέρνηση, η οποία, με συνεχείς επιθέσεις σε βάρος της και θέτοντάς τη υπό "επιτήρηση" με το "Παρατηρητήριο", -που προβλέπει υποχρεωτικό πρόγραμμα "εξυγίανσης" με υποχρεωτική αύξηση δημοτικών τελών και φόρων στους δήμους με αποκλίσεις άνω του 10% στην υλοποίηση των προϋπολογισμών τους για δύο συνεχόμενα τρίμηνα- πλήττει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια του θεσμού. Προφανής σκοπός είναι ο υποβιβασμός της Αυτοδιοίκησης σε απλή διοίκηση και σε έναν ακόμη φοροεισπρακτικό μηχανισμό και κυρίως η μετατροπή της σε διαχειριστή των χρημάτων του κρατικού προϋπολογισμού που θα εισπράττει και θα αποδίδει στους ιδιώτες, στους οποίους σπρώχνεται να εκχωρήσει βασικές της αρμοδιότητες, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, η ενέργεια, οι κοινωνικές δομές.
Θα έλεγε κανείς πως όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν ξεσηκώσει τους αιρετούς, να έχουν προκαλέσει παραιτήσεις και "λουκέτα" στους δήμους. Όμως το ανώτατο συλλογικό όργανο των δημάρχων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας -η διοίκηση της οποίας πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και η μείζων αντιπολίτευση στη Ν.Δ.- παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις, δεν θέτει "κόκκινες γραμμές" και εν τέλει προσφέρει με την αμυντική της στάση παθητική συναίνεση. Πάντως, "κοντή γιορτή" είναι η Κυριακή του Μαΐου των δημοτικών εκλογών. Και στην κάλπη οι πολίτες θα μιλήσουν.

Εφημερίδα "Η Αυγή", 2/1/2014
πρΟΤΑση

ΤΟ ΑΣΤΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ....

Άλλο δελτίο τύπου και άλλες φωτό από αυτές που έστειλε σε εμάς δημοσιεύονται σε φιλικά μέσα του Αεικίνητου μετά το σάλο που προκάλεσε η προχθεσινή μας ανάρτηση!

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΣΕΦΤΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΟΤΣΑΝΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ XAMOΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ;

Επειδή ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ για την αξιοπίστία της ΠΛΑΤΕΙΑΣ δεν θα γίνουν ανεκτές και επειδή την επόμενη φορά θα καταγγείλουμε ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, κάνουμε κατ' αρχήν κάτι ηπιότερο:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΔΗΜΟΣ!

Από:Γραφείο Τύπου Δήμου Χαλανδρίου (press@halandri.gr) Αυτός ο αποστολέας είναι στην ασφαλή λίστα σας.
Εστάλη:Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013 12:22:25 μμ
Προς:arisnobelis_profil@yahoo.gr; 'HALANDRI PRESS' (halandripress@yahoo.gr); 'HALANDRI PRESS new' (prassos@freemail.gr); 'menohalandri' (menohalandri1@hol.gr); 'ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ' (efimhal@otenet.gr); 'ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ' (chrisman@ath.forthnet.gr); 'Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ' (trianchris@yahoo.gr); 'ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' (ddsxna@patt.gov.gr); 'ΣΤΑΣΗ' (stasi@stasi.gr); 'ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ' (stinplatia@hotmail.gr); 'ΦΛΥΑΡΙΑ' (ziska@ath.forthnet.gr); 'ΦΛΥΑΡΙΑ 1' (costispangalos@yahoo.gr); 'ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ' (halandrialilegiis@gmail.com).

Επίσης δημοσιεύουμε και τις δύο φωτό που περιέχονταν στο email, την δεύτερη δεν την είχαμε αναρτήσει από σεβασμό στην Φιλαρμονική της Πυροσβεστικής που την φέρανε να παίξει σε ... εκδήλωση και την βάλανε να παίζει αποκλειστικά για τον Αεικίνητο και αντιδημάρχους του που καμάρωνε σε στάση προσοχής, κόβοντας την θέα από τους χριστιανούς που κάθονταν αμέριμνοι στο παγκάκι.


ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΣ ΤΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΟΥΛΙΑΚΑ, ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟ CAUMME IL FAUT ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ.

ΚΑΙ ΑΝ ΞΑΝΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΣΟΥΝ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ - ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ - ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΤΑΜΗΝΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.


Πράσινο Κίνημα: Ο Β. Λυσσαρίδης ταυτίστηκε με τον αγώνα της Κύπρου για ελευθερία και δημοκρατία

  Το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος εκφράζει τη θλίψη του και τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του ιδρυτή και Επίτιμου ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις