Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

93.843,46 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου από οφειλές του Δημοσίου προς αυτόν

κάντε "κλικ" στη φωτο

Με την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 29363/6-8-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,  κατανέμεται, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 17.822.916,67 €, στους δικαιούχους Δήμους της χώρας, έναντι του συνολικού ποσού της δόσης έτους 2014, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 ν.1828/89 (ΦΕΚ 2 Α΄) και λοιπές σχετικές, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού της έκτης (ΣΤ΄) από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανωτέρω σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009.

Το ποσό που αντιστοιχεί στον Δήμο Χαλανδρίου είναι 93.843,46 ευρώ (Δείτε φωτο παραπάνω)

Δείτε την κατανομή για όλους τους Δήμους της χώρας Ε Δ Ω

184.125,56 ευρώ στον ∆ήµο Χαλανδρίου για σχολικά μισθώματα.

κάντε "κλικ" στην εικόνα

Με σχετική Απόφαση (Αρ. Πρωτ. 30858/8-8-2014), που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος κατανέµεται, από το λογαριασµό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, συνολικό ποσό 4.591.476,16€ σε ∆ήµους της Χώρας, για την καταβολή µισθωµάτων από 1-05-2014 έως 31-8-2014 των σχολικών µονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους µεταφέρθηκαν από 1-1-2011 σύµφωνα µε το ν. 3852/2010.

Το ποσό που αντιστοιχεί στον Δήμο Χαλανδρίου (δείτε τη φωτο παραπάνω) είναι 184.125, 56 ευρώ.

Δείτε την κατανομή για όλους τους Δήμους της χώρας ΕΔΩ

Πράσινο Κίνημα: Ο Β. Λυσσαρίδης ταυτίστηκε με τον αγώνα της Κύπρου για ελευθερία και δημοκρατία

  Το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος εκφράζει τη θλίψη του και τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του ιδρυτή και Επίτιμου ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις