Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ
 ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ. Ρουμπέση 34, 15234 Χαλάνδρι
Τηλ. 210-6832776/6932615627/6942496769
e-mail: sosrematia@gmail.com

Χαλάνδρι, 12 Ιανουαρίου 2020
αρ. πρωτ. 01/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητά μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 10 του καταστατικού μας, καλεί όλα τα τακτικά μέλη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, ώρα 19.00, στον 2ο όροφο του Δημοτικού κτηρίου της οδού Παπάγου 7, στο Χαλάνδρι. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η οποία κατά κανόνα δεν επιτυγχάνεται την πρώτη φορά, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται επαναληπτικά και χωρίς άλλη πρόσκληση μετά από 7 ημέρες, ήτοι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19.00 στον 2ο όροφο του Δημοτικού κτηρίου της οδού Παπάγου 7, στο Χαλάνδρι

Η Συνέλευση, κατ΄εκτίμηση του Δ.Σ., θα διαρκέσει περί τις τρεις ώρες, καθώς θα γίνει η παρουσίαση του ψηφιακού πεζοπορικού χάρτη της Ρεματιάς της περιοχής Πεντέλης-Μελισσίων και θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας του 2020.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Ανάγνωση Απολογισμού Διοικητικών Πεπραγμένων έτους 2019.

2. Ανάγνωση Γενικού Οικονομικού Απολογισμού Ο.Ε. 2019 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2019 έως 31.12.2019)

3. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2019.

4. Ανάγνωση Προγραμματισμού δράσεων/εκδηλώσεων 2020.

5. Ανάγνωση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020.

6. Συζήτηση – σύντομες τοποθετήσεις μελών.

7. ‘Έγκριση όλων των ανωτέρω 1 έως και 5 και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 9 παρα.2).

8. Μετεγκατάσταση Καζίνο Πάρνηθας: Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση κατάθεσης Ψηφίσματος της Γ.Σ. στην προσφυγή-αίτηση ακύρωσης του Δήμου Χαλανδρίου κατά της προέγκρισης Ε.Χ.Σ. για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι, η οποία συζητείται και (συν) εκδικάζεται με άλλες προσφυγές στην Ολομέλεια του ΣτΕ, στις 7 Φεβρουαρίου 2020.

9. ‘Έγκριση για καταστροφή αρχειακού υλικού μέχρι και το 2009 και εκκαθάριση μητρώου παλαιών τακτικών (ανενεργών) μελών.

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Μ.-Ε. Σμαραγδή

Η Γεν. Γραμματέας
Κ. Δάνου

Συν. (4) :

1. Απολογισμός Διοικητικών Πεπραγμένων έτους 2019
2. Γενικός Οικονομικός Απολογισμός Ο.Ε. 2019
3. Προγραμματισμός δράσεων/εκδηλώσεων έτους 2020
4. Προϋπολογισμός Ο.Ε. 2020

Πριν την έναρξη της Γ.Σ. μπορούν να εξοφληθούν οι συνδρομές των τακτικών μελών και να συμπληρωθούν αιτήσεις για εγγραφές νέων .

ΑΞΕΧΑΣΤΟΣ - ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΣ