Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Μεγάλη Δικαίωση η απόφαση του ΣτΕ για το Νερό Εισερχόμενα


 •   Η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ δεν μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν 

•    Το νερό είναι Κοινό Αγαθό και όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση


Το Πράσινο Κίνημα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώθηκε για την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε αντισυνταγματική την πώληση στα ιδιωτικά συμφέροντα της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ. Υπενθυμίζουμε ότι διαχρονικά,  οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ - Οικολόγων Πράσινων και τώρα η ΝΔ έχουν προσπαθήσει να ιδιωτικοποιήσουν την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ. Είτε με το παλιότερο πρόσχημα, ότι είναι εντολή της «τρόικα», είτε λόγω ιδεοληπτικών αγκυλώσεων, η πρόθεση ήταν η ίδια. Το Πράσινο Κίνημα, είναι το μοναδικό κόμμα που είχε αντιδράσει σθεναρά από τη Συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ το 2018, όταν τότε όλοι οι υπόλοιποι μιλούσαν για «αναγκαίο κακό». Τότε είχαμε επισημάνει ότι το νερό είναι Κοινό Αγαθό και δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. 
Το 2020 το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την πώληση τόσο της ΕΥΔΑΠ, όσο και της ΕΥΑΘ, αλλά έστειλε την υπόθεση για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω σπουδαιότητας.
Τώρα, η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, στις υπ΄ αριθμόν 190-1/2022 αποφάσεις της, κρίνει πως ο έλεγχος από το Δημόσιο των δύο εταιρειών είναι επιβεβλημένος για λόγους
Το σκεπτικό του ΣτΕ για την ΕΥΔΑΠ
Στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ξεκαθαρίζεται πως «η μεταβίβαση δυνάμει του ν. 4389/2016 από το Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ ποσοστού μεγαλύτερου του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος, καθόσον το Δημόσιο, καίτοι είναι ο μοναδικός μέτοχος της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, της μετόχου εφεξής της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, δεν ασκεί έλεγχο επί του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ και δεν πληρούται, ως εκ τούτου, η συνταγματική προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία είναι επιβεβλημένος ο έλεγχος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ από το Ελληνικό Δημόσιο, όχι απλώς με την άσκηση εποπτείας επ’ αυτής, αλλά και δια του μετοχικού της κεφαλαίου• επιπροσθέτως δε, η ΕΕΣΥΠ ΑΕ, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου παρεμβαλλόμενο μεταξύ του Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, επιδιώκει, προεχόντως, σκοπούς ταμειακούς και ταμιευτικούς, με τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας προσιδιάζοντα στην εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών».
Όσο αφορά την ΕΥΔΑΠ Α.Ε, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε πως «κατά το Σύνταγμα [άρθρα 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3], η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στον πληθυσμό της Αττικής δεν συνιστά δραστηριότητα αναπόσπαστη από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας και, συνεπώς, δύναται να ανατίθεται σε δημόσια επιχείρηση υπό μορφή ανώνυμης εταιρείας, όπως η ΕΥΔΑΠ ΑΕ».
Σε κάθε περίπτωση οι σύμβουλοι επικρατείας ξεκαθαρίζουν πως «από τις ίδιες συνταγματικές διατάξεις, ανεξαρτήτως εάν η συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΔΑΠ δύναται να είναι και έμμεση, δια της παρεμβολής άλλου νομικού προσώπου, πάντως το Δημόσιο, με την κατοχή του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και την διαχείριση της δημόσιας αυτής επιχείρησης, δεν επιτρέπεται να επιδιώκει, προεχόντως ή παραλλήλως, οικονομικούς ή άλλους σκοπούς, έστω και υπαγορευόμενους από το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, όταν οι σκοποί αυτοί ανταγωνίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την αξιούμενη αδιάλειπτη και υψηλής ποιότητας παροχή των, ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, ως άνω υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης».
Το σκεπτικό του ΣτΕ για την ΕΥΑΘ ΑΕ
Αντίστοιχα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε, επίσης, κατά πλειοψηφία, ότι «Κατά το Σύνταγμα [άρθρα 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3], η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης δεν συνιστά δραστηριότητα αναπόσπαστη από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας και, συνεπώς, δύναται να ανατίθεται σε δημόσια επιχείρηση υπό μορφή ανώνυμης εταιρείας, όπως η ΕΥΑΘ ΑΕ. Υπό τις παρούσες, όμως, συνθήκες, ήτοι υπό συνθήκες παροχής των υπηρεσιών αυτών μονοπωλιακώς, από δίκτυα που είναι μοναδικά στην περιοχή και την ευθύνη των οποίων έχει η ΕΥΑΘ ΑΕ, ως ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές δυνάμει σύμβασης παραχώρησης φορέας, είναι συνταγματικώς επιβεβλημένος ο έλεγχος της ΕΥΑΘ ΑΕ από το Ελληνικό Δημόσιο, όχι απλώς με την άσκηση εποπτείας επ’ αυτής, αλλά και δια του μετοχικού της κεφαλαίου.
Καθόσον, μόνον εάν το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί κατ’ ουσίαν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της δημόσιας αυτής επιχείρησης, η οποία παρέχει, υπό τις ανωτέρω συνθήκες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας απολύτως ζωτικής σημασίας για τον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, εξασφαλίζονται τόσο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου επί της ΕΥΑΘ ΑΕ, όσο και η εκλογή της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης από το κατέχον την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσιο. Δια της κατοχής από το Δημόσιο της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της δημόσιας επιχείρισης ΕΥΑΘ ΑΕ, τεκμαίρεται, κατ’ αρχήν, ότι διασφαλίζεται η διαχείρισή της σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα ως προς την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (πρβλ. ΣτΕ 1906/2014 Ολομ).”
Ο συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε σχετικά : « Μία ακόμα νίκη , μία ακόμα πολιτική επιβεβαίωση του Πράσινου Κινήματος. Όταν το 2018 τολμήσαμε να διαφοροποιηθούμε μας έλεγαν γραφικούς. Εμείς επιμένουμε. Το νερό είναι ΚΟΙΝΟ ΑΓΑΘΟ και δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Μπράβο στο Συμβούλιο της Επικρατείας που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Να διαγραφεί ο κ.Σ.Σιμόπουλος εκτός και εάν η ηγεσία της ΝΔ βλέπει και αυτή ως «λεκέ» τους 24.000 νεκρούς του CovidΜε αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ κ. Στράτου Σιμόπουλου στον τηλεοπτικό σταθμό «Kontra» που παρομοίασε τους 24.000 νεκρούς στην πατρίδα μας από τον Covid ως… «λεκέ» που μεγεθύνεται από τους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος τύπου του Πράσινου Κινήματος Νίκος Καραμπάσης δήλωσε:
«Είναι ντροπή για ένα μέλος του κοινοβουλίου μας να σκέπτεται δημόσια και μεγαλοφώνως για τους 24.000 νεκρούς συμπολίτες μας που έχασαν την μάχη της ζωής του απέναντι στον φονικό ιο του Covid19 και τις μεταλλάξεις του, ως…έναν λεκέ! Νομίζω η διαγραφή του είναι αυτονόητη πράξη που οφείλει να κάνει ο αρχηγός του Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκτός κι αν και αυτός έχει την ίδια άποψη για τους νεκρούς συμπολίτες μας.
Είναι προφανές και από αυτό το περιστατικό ότι ένα κύμα σήψης και παρακμής αναβλύζει από όλες τις πτυχές της δημόσιας και κοινωνικής μας ζωής που μαζί με τον απαράδεκτο χειρισμό της Πανδημίας από την κυβέρνηση της ΝΔ έχουν δημιουργήσει…τερατογεννέσεις. Καθήκον όλων μας να σταματήσουμε αυτό τον ολισθηρό κατήφορο της παρακμής».

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ: Απογράφομαι στον Δήμο μου. Συμμετέχω. ️Στηρίζω την πόλη μου.

 


Ο Δήμος Βριλησσίων ενημερώνει τους κατοίκους ότι όσοι δεν έχουν απογραφεί ακόμη μπορούν να απογραφούν με τους παρακάτω τρόπους:

 Α. Ηλεκτρονική Απογραφή / Αυτοαπογραφή Μέσω της πλατφόρμας https://gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα ή μέσω αναζήτησης Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 - Gov.gr

Για την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή είναι απαραίτητος ο μοναδικός « Κωδικός Απογραφής» της κατοικίας/νοικοκυριού σας . Εάν δεν έχετε τον κωδικό, παρακαλούμε στείλτε email με τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.grapsa@statistics.gr.

B. Φυσική απογραφή / Πόρτα-Πόρτα

Ο Απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ επισκέπτεται κάθε κατοικία που δεν απογράφηκε ηλεκτρονικά εφαρμόζοντας υποχρεωτικά τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

· Αν το νοικοκυριό επιθυμεί συνέντευξη δια ζώσης, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα γίνει είτε εντός είτε εκτός της κατοικίας, τηρώντας τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Στο τέλος της συνέντευξης θα δοθούν και τα Βεβαιωτικά Απογραφής για τα άτομα που θα απογραφούν.

· Αν το νοικοκυριό δεν επιθυμεί συνέντευξη δια ζώσης:

- Ο Απογραφέας θα αφήσει το έντυπο ερωτηματολόγιο στο νοικοκυριό και θα συμφωνήσει για την ημέρα και ώρα παραλαβής του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου οπότε και θα δώσει και τα Βεβαιωτικά Απογραφής για τα άτομα που θα απογραφούν.

ή

- Ο Απογραφέας θα κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, με τηλεφωνική συνέντευξη και θα συμφωνήσει για την ημέρα και ώρα που θα παραδώσει τα Βεβαιωτικά Απογραφής για τα άτομα που θα απογραφούν.

Αν δεν έχει περάσει ακόμη ο απογραφέας, τηλεφωνήστε στο 213-2050599. Σε περίπτωση που τα τηλέφωνα δεν απαντούν, παρακαλούμε να επιμείνετε, διότι όταν είναι κατειλημμένη η γραμμή, δείχνει σαν να καλεί κανονικά.

Αν ο απογραφέας έχει περάσει και δεν σας βρήκε, επικοινωνήστε μαζί του στο τηλέφωνο που σας έχει αφήσει στο σχετικό έγγραφο (έχετε τη δυνατότητα να απογραφείτε και

τηλεφωνικά) ή καλέστε στo τηλέφωνo 213-2050599 ή στείλτε email με τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.grapsa@statistics.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η απογραφή πληθυσμού και κατοικιών διεξάγεται κάθε 10 χρόνια στη χώρα μας και το αποτέλεσμά της είναι πολύ σημαντικό για τη χάραξη πολιτικών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο για τον Δήμο μας και τις γειτονιές μας!

Το Cine-Theatre ΕΞΙ στα ΔΩΔΕΚΑ της Τατιάνας Λύγαρη επαναπροβάλλεται, λόγω επιτυχίας, σε streaming on demand στο viva.gr

 

Το υβριδικό καλλιτεχνικό project ΕΞΙ στα ΔΩΔΕΚΑ που εμπνεύσθηκε και σκηνοθέτησε η Τατιάνα Λύγαρη επαναπροβάλλεται λόγω επιτυχίας σε streaming on demand στο viva.gr.

Θέατρο και σινεμά συνυπάρχουν στη νέα αυτή πρόταση που συνδυάζει τον νεοελληνικό θεατρικό λόγο, τον πρωτότυπο σκηνικό χώρο ενός βαγονιού με compartments, τον κινηματογράφο και το διαδίκτυο.

Η γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτρια προσκάλεσε έξι σημαντικούς και καταξιωμένους Έλληνες πεζογράφους και θεατρικούς συγγραφείς, τους: Μιράντα Βατικιώτη, Άκη Δήμου, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Ανδρέα Στάικο, Φωτεινή Τσαλίκογλου και Μάκη Τσίτα να γράψουν 12 νέα θεατρικά κείμενα σύντομης διάρκειας, αντλώντας κυρίως την έμπνευσή τους από τον πρωτοποριακό, μη θεατρικό χώρο των 12 Compartments του New Wagon της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ.

Τα πρώτα 6 από τα 12 θεατρικά έργα κινηματογραφήθηκαν σαν ταινίες μικρού μήκους από τον Πάτροκλο Σκαφίδα και μία εξαιρετική ομάδα συντελεστών μέσα στα Compartments του βαγονιού, που διαμορφώθηκαν το καθένα διαφορετικά από τον εικαστικό Βασίλη Παφίλη. Οι θεατές έχουν τώρα την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν σε μία ενιαία προβολή, διάρκειας 2 περίπου ωρών.

Η Tατιάνα Λύγαρη σημειώνει: «Η ιδέα του cine-theatre προέκυψε κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας και προήλθε από τους περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημική κρίση σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα των χώρων της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ. Το αδιέξοδο στην αξιοποίηση της μαγικής σχέσης εγγύτητας ηθοποιού-θεατή μάς άνοιξε νέους καλλιτεχνικούς δρόμους με καινοτόμες παρεμβάσεις μέσω της χρήσης των νέων μέσων και του διαδικτύου. Οι έξι σπουδαίοι συγγραφείς ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας προσφέροντας στη σύγχρονη ελληνική δραματουργία καινούργια θεατρικά κείμενα υψηλής ποιότητας και στους θεατρόφιλους αλλά και σινεφίλ θεατές την ευκαιρία να απολαύσουν μία πρωτότυπη μείξη δύο διαφορετικών τεχνών».

Τα πρώτα έξι «μικρού μήκους» θεατρικά έργα που προβάλλονται σε streaming on demand μέσω της πλατφόρμας του viva.gr είναι: «Το ακρωτηριασμένο άγαλμα» της Φωτεινής Τσαλίκογλου, «Εκτός συστήματος» του Μάκη Τσίτα, «Εγκαρδιότητα» του Άκη Δήμου, «Η ευχάριστη όψη των πραγμάτων» της Αμάντας Μιχαλοπούλου, «Μην το πεις» της Μιράντας Βατικιώτη, «Βασίλισσα των νυχτερινών τρένων» του Ανδρέα Στάικου.

«Το ακρωτηριασμένο άγαλμα» της Φωτεινής Τσαλίκογλου

Πρόκειται για την ιστορία ενός φτωχού αγρότη στη Μήλο, που ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση από τους Τούρκους ανακάλυψε στο χωράφι του και ερωτεύτηκε έως συντριβής το κομματιασμένο μαρμάρινο  άγαλμα της Αφροδίτης. Μια αλληγορία για την Ελλάδα. Για  την υπαρξιακή σχέση των Ελλήνων με την καταγωγή τους. Με τα Μάρμαρα και την απαράμιλλη ομορφιά τους, με τον πειρασμό της τρέλας και του μεγαλείου. Το έργο είναι εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα της συγγραφέως «ο Έλληνας ασθενής» (εκδ.Καστανιώτη, 2018).

 «Εκτός συστήματος» του Μάκη Τσίτα

Στο κουπέ ενός τρένου, που ταξιδεύει Αθήνα- Θεσσαλονίκη συναντιούνται μία επίδοξη συγγραφέας και ο υπεύθυνος λογοτεχνίας ενός μεγάλου εκδοτικού οίκου. Το ταξίδι τους ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς όντας και οι δύο άνθρωποι με κοινό κόσμο, αυτόν του βιβλίου.Μια κωμική ιστορία με πολλές σουρεαλιστικές πινελιές που ερευνά το θέμα της απόρριψης, κατά πόσο αυτή μπορεί να γίνει εφαλτήριο για βελτίωση και πρόοδο ή τέλμα για ακατάπαυστη γκρίνια και άγονη μεμψιμοιρία. Αλλά και σε τι ακραίες καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν οι λάθος επιλογές των ανθρώπων τόσο στην προσωπική όσο στην επαγγελματική τους ζωή.

«Εγκαρδιότητα» του Άκη Δήμου

Ένα απόγευμα σαν όλα τ’ άλλα του 1904, κατά τη διάρκεια ενός σιδηροδρομικού ταξιδιού από τη Γιάλτα στη Μόσχα, ο Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ δέχεται την απροσδόκητη επίσκεψη... της Λιούμπας, της ηρωίδας του έργου του "Ο Βυσσινόκηπος". Εξαντλημένος και μοναχικός εκείνος, αινιγματική και γοητευτική εκείνη, θα προσπαθήσουν  να γεφυρώσουν την απόσταση που χωρίζει τον Συγγραφέα από την Μούσα του, αναζητώντας το αδιόρατο εκείνο σημείο, στο μεταίχμιο της ζωής και του θεάτρου, που θα τους φέρει πιο κοντά στην προσωπική τους αλήθεια.

«Η ευχάριστη όψη των πραγμάτων» της Αμάντας Μιχαλοπούλου

Ένα ζευγάρι συναντιέται στο βαγόνι ενός ακίνητου τρένου και συμπληρώνει το παράξενο ερωτηματολόγιο που τους έχει δοθεί. Βαθμιαία δημιουργείται η εντύπωση πως μόνο όταν ολοκληρώσουν τις απαντήσεις τους θα αρχίσει το τρένο να κινείται. Είναι όμως τόσο απλό να συμπληρώσεις ένα ερωτηματολόγιο με προσωπικές ερωτήσεις; Και ταυτόχρονα να έχεις την εντύπωση ότι κάποιος σε παρακολουθεί; Ένα μυστηριώδες θεατρικό κείμενο γύρω από την αθέατη όψη των πραγμάτων που παραδόξως μπορεί να είναι ευχάριστη.

«Μην το πεις» της Μιράντας Βατικιώτη

Πώς μπορούν να χωρέσουν σε έναν τόσο μικρό χώρο που ταξιδεύει από την επαρχία στην Αθήνα τόσα πολλά μπαλόνια, τόσες φωτογραφίες γυναικών και γυναικεία παπούτσια, ένας άντρας ντυμένος νύφη και μια γυναίκα που βγάζει από το χαρτοφύλακά της ό,τι χρειάζεται για να αποκαλυφθεί η αλήθεια; Το "Μην το πεις" μιλάει για όλες αυτές τις γυναίκες που κακοποιούνται συστηματικά μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, η κοινότητα το γνωρίζει, αλλά επιμένει να σωπαίνει. Απομεινάρια άλλων εποχών; Όχι, λάθος. Ακόμα συμβαίνει. Στο παρόν. Και πρέπει να το πεις.

«Βασίλισσα των νυχτερινών τρένων» του Αντρέα Στάικου

Δύο άγνωστοι, ένας άντρας και μία γυναίκα, συνταξιδεύουν στο κουπέ ενός τρένου κατά τη διάρκεια ενός νυχτερινού ταξιδιού. Ένα παιχνίδι αρχίζει μεταξύ τους με μυστηριώδη εξέλιξη και απροσδόκητο φινάλε. Ο συγγραφέας σημειώνει: «Το Θέατρο περισσότερο ως τρόπος ζωής παρά Τέχνη, κατακλύζει τον χώρο και τον χρόνο της καθημερινότητας, πληροί το μεγάλο κενό της μικρής μας ζωής με το παιχνίδι των ψευδαισθήσεων. Και το παιχνίδι των ψευδαισθήσεων αν κρατά όσο κι ένα μακρινό, μα τόσο, τόσο σύντομο σιδηροδρομικό ταξίδι έχει τη δική του χάρη, μιαν άλλη χάρη, μια σιδηροδρομική χάρη».

Η σκηνοθεσία είναι της Τατιάνας Λύγαρη, την κινηματογράφιση ανέλαβε ο Πάτροκλος Σκαφίδας, τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Σάκης Μπιρμπίλης, τα κοστούμια ο Γιάννης Μετζικώφ, τις εικαστικές εγκαταστάσεις o Βασίλης Παφίλης, την πρωτότυπη  μουσική οι Άλκηστις Ραυτοπούλου, Φώτης Μυλώνας και Γιώργος Στεφανακίδης και τη μουσική τίτλων η Άλκηστις Ραυτοπούλου.

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Μίχου, κομμώσεις: Κωνσταντίνος Σαββάκης, επιμέλεια μακιγιάζ: Αθηνά Γαλίφα, make-up artist: Μισέλ Ιβανώφ, επιμέλεια μακιγιάζ: Άρτεμις Ιωάννου, ηχολήπτης: Πάνος Γασπαράτος, ηλεκτρολόγος: Παναγιώτης Πλασκασοβίτης,  graphics: BlackMamba, photos: Υπατία Κορνάρου, προβολή - επικοινωνία: ArtsPR.

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Θοδωρής Αντωνιάδης, Εβελίνα Αραπίδη, Νέστωρ Κοψιδάς, Τατιάνα Λύγαρη, Πάνος Παπαγεωργόπουλος, Νίκος Παπαδόπουλος, Μαρίνα Πολυμέρη, Στέφη Πουλοπούλου, Κλαίρη Σαρρηκυριάκου.

Το project «ΕΞΙ στα ΔΩΔΕΚΑ» πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εισιτήριο 10€

Ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου και προβολή του έργου στο

https://www.viva.gr/tickets/streaming/theater/exi-sta-dodeka-ondemand/