Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014

Παναγιώτης Κουρουπλής: «Είναι αναγκαίος σήμερα ένα νέος αριστερός πατριωτισμός;»Πολλές φορές το παρελθόν μάς εκπλήσσει με την επικαιρότητά του. Η 18η επέτειος από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου φέρνει για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τα κρίσιμα ζητήματα που έθεσε η 3η Σεπτέμβρη και καθίστανται εκ νέου επίκαιρα: εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. 
Σήμερα είναι αναγκαία η ανάδειξη των ειρηνικών αξιών ενός σύγχρονου, νέου αριστερού πατριωτισμού, που δεν θα εξαντλείται μόνο στα εθνικά θέματα.
Οι θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα ζητήματα εθνικής σημασίας είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν διεκδικούμε τίποτα από κανέναν ούτε παραχωρούμε τίποτα σε κανέναν. Στεκόμαστε απέναντι σε κάθε είδους αλυτρωτισμό και αλλαγή συνόρων στην περιοχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει ποτέ να συμβεί στο Αιγαίο και τη Θράκη ό,τι συνέβη στην Κύπρο. Όλοι οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η Ελλάδα, δυστυχώς, από γεωστρατηγική άποψη δεν είναι ούτε Ολλανδία, ούτε Βέλγιο, ούτε Αυστρία.
Από τη στιγμή μάλιστα που η Ε.Ε. δεν κατέστησε σαφές ότι τα σύνορα της χώρας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, την άφησε εκτεθειμένη στους εξοπλισμούς: 218 δισ. ευρώ δαπανήθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια, που στο μεγαλύτερο μέρος τους θα μπορούσαν να είχαν συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας αντί να τα καρπωθούν οι πολεμικές βιομηχανίες των «φίλων» μας.
Ένας σύγχρονος, φιλειρηνικός, αριστερός πατριωτισμός είναι η πρώτη γραμμή άμυνας κάθε λαού απέναντι σε απειλές όπως η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και η κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Είναι σαφές ότι η επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα έχει επιπτώσεις, εκτός από την τιμολόγηση, και στην εθνική ασφάλεια. Για την Ελλάδα, ένας νέος αριστερός πατριωτισμός είναι και παράγοντας ανάσχεσης της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Οταν η χώρα αποκτήσει μια κυρίαρχη κυβέρνηση που θα εφαρμόσει χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση, που δεν θα επιδεικνύει πυγμή στους αδύναμους και δουλοπρέπεια στους ισχυρούς αλλά το αντίθετο, τότε θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να εμπεδωθεί ένας πατριωτισμός με βαθύ κοινωνικό περιεχόμενο.
Ένας πατριωτισμός που θα εμπνέει θέληση για συλλογική προσπάθεια και θα διαπνέει τις καθημερινές μικρές και μεγάλες αποφάσεις των πολιτών που επηρεάζουν καθοριστικά την κοινωνική ευημερία και την εθνική οικονομία. Από την καθημερινή αλληλεγγύη σε όσους δοκιμάζονται, τη φορολογική συνείδηση, τον σεβασμό του φυσικού πλούτου της χώρας, την απόφαση για το αν θα βγάλει κάποιος τα λεφτά του στο εξωτερικό ακόμα και νομίμως, μέχρι τις αποφάσεις των ξενοδόχων στην Κρήτη και στη Ρόδο για το αν θα προτιμήσουν εγχώρια ή εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα.
Η εμπέδωση ενός τέτοιου πατριωτικού αισθήματος, όχι ως ρητορεία αλλά ως καθημερινή πρακτική, είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία μιας δημοκρατικής αριστερής διακυβέρνησης που θα αγκαλιάζει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, χωρίς πολιτικές προκαταλήψεις και χωρίς εκπτώσεις στον ριζοσπαστικό της χαρακτήρα.

Ημ. Δημοσίευσης: 24/6/2014
Πηγή Δημοσίευσης: Έντυπη και Ηλεκτρ. Έκδοση ΕφΣυν  http://www.efsyn.gr/?p=209575

Ρένα Δούρου: νομοσχέδιο που χρησιμοποιεί τις Περιφέρειες ως φύλλο συκής μεγιστοποίησης των κερδών ανεξέλεγκτων ιδιωτικών συμφερόντων


Το Σχέδιο Νόμου που επιγράφεται «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη», και το οποίο συζητείται σήμερα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος από το Α’ Θερινό Τμήμα της Βουλής, αποτελεί εργαλείο ισοπέδωσης κάθε είδους αρμοδιότητας της δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης γενικά και της Περιφέρειας Αττικής ειδικότερα, σχετικά με τη δυνατότητα χάραξης χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, με σεβασμό στην ισόρροπη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή.

Αποτελεί τη χαριστική βολή σε κάθε είδους έννοια και δυνατότητα σύνδεσης περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΠΕΠ). Εμφορείται από την ίδια λογική, εκείνη των τελευταίων τριών ετών για ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Μια λογική που θυσιάζει το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή στο όνομα μιας στρεβλής αναπτυξιακής λογικής. Και τούτο μέσα από την αποψίλωση των, ούτως ή άλλως ήδη ισχνών, αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής, εκλεγμένης διοίκησης προς όφελος της κεντρικής εξουσίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Προς όφελος της κεντρικής διοίκησης δηλαδή. Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξάλειψη άλλων, ασφυκτικές χρονικές προθεσμίες.

Για παράδειγμα το άρθρο 6, παράγραφος 4β, που προβλέπει προθεσμία ενός μόλις μήνα για γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με χωροταξικό σχέδιο, μετά μάλιστα από την παρέλευση της οποίας, «η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώμη» του Συμβουλίου. Το ίδιο άρθρο 6 στην παράγραφο 8 α, προβλέπει ειδικά για την Αττική ότι «θέση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου επέχει το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (ΡΣΑ) όπως εκάστοτε ισχύει». Πρόκειται, για να είμαστε σαφείς, για το ΡΣΑ που η κυβέρνηση, με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί (με το νομοσχέδιο «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις») υποβαθμίζει σε επίπεδο απλής Κυβερνητικής Υπουργικής Απόφασης, απορρυθμίζοντας πλήρως κάθε δικλείδα περιβαλλοντικής προστασίας και χωροταξικής ρύθμισης, στο όνομα πάντα μιας στρεβλής επενδυτικής λογικής τσιμεντο-ανάπτυξης.

Αν η περιβαλλοντική, χωροταξική, πολεοδομική κατάσταση της Αττικής δεν ήταν στη σημερινή άθλια κατάσταση, η συγκεκριμένη ρύθμιση θα προκαλούσε γέλιο. Προκαλεί όμως θλίψη και οργή, όπως συνολικά το υπό συζήτηση / έγκριση σχέδιο νόμου, που μόνο την «Βιώσιμη ανάπτυξη» δεν αφορά. Πρόκειται για νομοθέτηση που χρησιμοποιεί τις Περιφέρειες ως φύλλο συκής, βιτρίνα νομιμοποίησης ενός δήθεν χωροταξικού σχεδιασμού – εργαλείου στην πραγματικότητα μεγιστοποίησης των κερδών ανεξέλεγκτων ιδιωτικών συμφερόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:
www.dinamizois.gr
www.renadourou.gr
Fb: /renaperifereia

Twitter: @renadourou
Το Γραφείο Τύπου 25/6/14

Παραδόθηκαν τα χημικά της Συρίας – Πλησιάζει η καταστροφή τους στη Μεσόγειο
 
Η παράδοση των χημικών όπλων της Συρίας ολοκληρώθηκε, και πλέον η έναρξη της επιχείρησης καταστροφής τους στη Μεσόγειο θάλασσα είναι ζήτημα εβδομάδων.

Μία ακόμα επίσκεψη του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων στη Δαμασκό θα λάβει χώρα το προσεχές διάστημα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι παραδόθηκε το σύνολο του χημικού οπλοστασίου του Άσαντ.

Υπενθυμίζεται ότι η καταστροφή των πιο επικίνδυνων χημικών όπλων θα πραγματοποιηθεί στα διεθνή χωρικά ύδατα της Μεσογείου, δυτικά της Κρήτης πάνω στο αμερικανικό πλοίο «Cape Ray».Οι λιγότερο επικίνδυνες ουσίες θα καταστραφούν σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις στη Φινλανδία και τις ΗΠΑ.

Η καταστροφή των χημικών της Συρίας έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, λόγω της επικινδυνότητας του εγχειρήματος, την οποία έχουν επανειλημμένα επισημάνει επιστημονικοί φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις.


Πηγή: topontiki.gr

Το ΚΚΕ για το γήπεδο της ΑΕΚΜε ανακοίνωσή του το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ και με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα, αναφέρεται στο θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ, τονίζοντας τα εξής:

«Το γήπεδο της ΑΕΚ ανήκει στο Ερασιτεχνικό σωματείο με παραχωρητήριο από το κράτος και με βάση το καταστατικό του πρέπει να ανεγερθούν εγκαταστάσεις για όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί το σωματείο.

Η θέση του ΚΚΕ είναι να κατασκευαστούν αθλητικές εγκαταστάσεις με χρηματοδότηση από το κράτος, που εκτός από το γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο θα είναι και η έδρα της πρώτης ομάδας, θα φιλοξενούνται και άλλα αθλήματα.

 Μια αντίστοιχη πρόταση είχε γίνει από τα μέλη της ερασιτεχνικής το 2006. Είναι φυσιολογικό με βάση την ιστορία της ομάδας και το παραχωρητήριο, η ερασιτεχνική ΑΕΚ ως το μεγαλύτερο σωματείο στην περιοχή, με τους περισσότερους αθλητές να αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις.

Από εκεί και πέρα, μπορεί σε συνεργασία με τον δήμο να στηρίξει την αθλητική δραστηριότητα του λαού και της νεολαίας (π.χ. σχολεία) σε μια περιοχή που η διεκδίκηση χώρων άθλησης σήμερα είναι ζήτημα ύψιστης σημασίας.

Η πρότασή μας αυτή στηρίζεται στην αντίληψη που έχουμε για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, η οποία θέλει τον λαό και ιδιαίτερα την νεολαία πρωταγωνιστές στο γήπεδο και όχι απλώς θεατές στην εξέδρα. Εκτιμάμε πως το σύνθημα "γήπεδο στην Ν. Φιλαδέλφεια" πρέπει να καλύπτει αυτή την ανάγκη.

Έχοντας την αρνητική εμπειρία από το στάδιο Καραϊσκάκη, από την εκδίωξη του Εθνικού και των σωματείων του Πειραιά, σε μια περιοχή που επίσης στενάζει από την έλλειψη αθλητικών υποδομών, δε μας βρίσκει σύμφωνους η εκμετάλλευση αθλητικών χώρων να ανήκει σε επιχειρηματική εταιρεία που θα ανοίγει και θα κλείνει τις πόρτες του σταδίου ανάλογα με τα συμφέροντά της.

Η επιχειρηματική δράση έχει στόχο το κέρδος και όχι την ικανοποίηση της ανάγκης για άθληση. Η σαπίλα των στημένων και του τζόγου είναι δικό της δημιούργημα και δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Για αυτό η κατάργησή της από τον αθλητισμό είναι αναγκαία. Το ποδόσφαιρο είναι απλώς ένα παιχνίδι και μπορεί να παίζεται χωρίς τους επιχειρηματίες και τα στοιχήματά τους.

Πρόσφατο και τρανταχτό είναι το παράδειγμα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Λάρισας που χρειάστηκε αρχικά να πληρώνει ενοίκιο στην εταιρεία - ιδιοκτήτη του γηπέδου και φέτος να εξαναγκάζεται σε επιστροφή στο στάδιο Αλκαζάρ και χωρίς προπονητικό κέντρο.

Όμως και οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν δυσάρεστη εμπειρία από τα επιχειρηματικά παιχνίδια τα οποία την οδήγησαν φέτος σε περιπέτειες. Νωπές είναι οι μνήμες από την κατασκευή του νέου προπονητικού κέντρου της ΑΕΚ στα Σπάτα, όπου ο επιχειρηματίας - ιδιοκτήτης και η εταιρεία του, παρουσιάστηκαν αρχικά στον κόσμο ως ευεργέτες. Στην πορεία το προπονητικό αφέθηκε στην τύχη του, λόγω μη καταβολής ενοικίων της ΑΕΚ προς τον ιδιοκτήτη.

Ανάλογη φετινή πείρα υπάρχει για τα προπονητικά κέντρα του Παναθηναϊκού και του Πανιωνίου που δείχνουν στην πράξη πως η περιουσία των ομάδων δε μπορεί να συμβαδίζει με τα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η άποψή μας είναι πως σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να υπάρχει ταύτιση των επιχειρηματικών συμφερόντων ενός ιδιοκτήτη ΠΑΕ με την αγάπη των φίλων του Σωματείου. Άλλωστε τόσο ο κόσμος της ΑΕΚ όσο και των άλλων ομάδων έχει πείρα από τα πεπραγμένα της επιχειρηματικής δράσης. Έχει δει "σωτήρες" να έρχονται και να παρέρχονται αφήνοντας την ομάδα ακάλυπτη να βολοδέρνει και ο ενθουσιασμός να μετατρέπεται γρήγορα σε θλίψη και οργή».

http://www.902.gr

ΣΧΟΛΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ: RESPECT!

“Τελικά για να προχωρήσει η Ελλάδα, πρέπει να πέσει ο… Σαμαράς”!


...καυστικό σχόλιο από το Χωνί!

ΚΛΕΙΤΟΡΙΔΕΚΤΟΜΗ σε ΚΟΠΕΛΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ στη ΣΟΥΗΔΙΑ!


Το "σουνέτ" σε 28 κορίτσια ξεσήκωσε την Σουηδία
Αποκαλύφθηκε πως σε 28 κορίτσια μουσουλμανικού θρησκεύματος που φοιτούνε σε σχολείο στο Νόρκεπιγκ της Σουηδίας έγινε σουνέτ (κλειτοριδεκτομή)
Η Σουηδία έχει απαγορεύσει αυτή την πρακτική από το 1982, ενώ ανακοινώθηκε πως θα υποβληθούν μηνύσεις κατά των γονέων. Με τον νόμο που ψηφίστηκε το 1982 γονείς οι οποίοι κάνουν σουνέτ σε κορίτσια, μπορεί να τιμωρηθούν με ποινή που φτάνει έως τα 4 έτη φυλάκισης. Το ότι όμως 28 κορίτσια ηλικίας από 4 έως 14 ετών υποβλήθηκαν σε τέτοια επέμβαση, ήταν κάτι που θύμωσε ιδιαίτερα τις αρχές της Σουηδίας που ανακοίνωσαν πως οι γονείς μπορεί να τιμωρηθούν με φυλάκιση έως και 10 ετών. Στην ανακοίνωση που έγινε από το Τμήμα Υγείας Σχολείων αναφέρεται πως στα 60 έχει φτάσει ο αριθμός των κοριτσιών από μουσουλμανικές οικογένειες μεταναστών, στις οποίες διαπιστώθηκε πως έγινε κλειτοριδεκτομή και ότι ¨Κλειτοριδεκτομή γίνεται σε κορίτσια σε 30 χώρες. Επικεφαλής αυτών έρχεται η Σομαλία στην Αφρική. Το 98% των κοριτσιών στην Σομαλία υπόκεινται σε αυτή την πρακτική. Μετά από την αποκάλυψη αυτού του περιστατικού, αυξήθηκε η υλική υποστήριξη αλλά και οι δυνατότητες μας , έτσι ώστε να αποτραπεί η κλειτοριδεκτομή των κοριτσιών μας.

DHA 23/6/2014
Το πήραμε από το fb του Γ. Παπαγιαννόπουλου

ΒΡΩΜΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ


ΦΩΤΟ:ΒΙΒΛΙΟΚΑΦΕ

Πάλι κλειστός - λέει - είναι ο ΧΥΤΑ γιατί μπήκαν μέσα μερικοί τσιγγάνοι - ρακοσυλλέκτες και δεν μπορεί η αστυνομία να τους βγάλει.

Σήμερα - μέχρι την ώρα που γράφεται αυτό το άρθρο - έχει επιτραπεί μόνο σε 20 απορριμματοφόρα (από όλη την Αττική) να αδειάσουν το φορτίο τους.

Πήγαν δύο (ολόκληρα) περιπολικά με μια ντουνοτούκα και φώναζαν στους τσιγγάνους να φύγουν αλλά αυτοί δεν έφευγαν.

Είχε προηγηθεί τραγικό περιστατικό όταν βρέθηκαν δύο πτώματα στην χωματερή που κανείς δεν ξέρει πώς έφτασαν εκεί.

ΦΩΤΟ: ΕΘΝΟΣ

Και έκτοτε η Αστυνομική Διεύθυνση - και σωστά - απαίτησε να μην λειτουργεί ο ΧΥΤΑ όταν μπαίνουν μέσα οι τσιγγάνοι γιατί κινδυνεύει η ζωή τους αλλά και γιατί μπορεί να μεταφέρονται και τίποτα πτώματα για θάψιμο καθώς οι μπουλντόζες του εργολάβου που διαμορφώνει τις στοίβες δουλεύουν (δουλεύουν;).

Βέβαια έχει - λέει ο σμπίρος μου - οκτώ μήνες απλήρωτους τους εργαζόμενους του και αυτοί καμιά φορά σταματάνε για να απαιτήσουν κάνα φράγκο γιατί έχουν και παιδιά εκτός από αφεντικό.

Αλλά ποιος να το πει αυτά,  τέτοιες ώρες - που πρέπει να πεισθείς από τον όμορφο ασπρομάλλη στο MEGA, ότι άμα αναλάβουν οι ιδιώτες - θα ξεβρομίσουν οι πόλεις και θα σε πληρώνουν και από πάνω για τα σκουπίδια που θα βγάζεις.

Καλά πάντως έκανε η Αστυνομία που ενδιαφέρθηκε για τις ζωές των ρακοσυλλεκτών, δεν λέω. Πρώτα ο άνθρωπος..

Κακά έκανε όμως η αστυνομία και ο νέος υπουργός ΠΡΟΠΟ (με αγώνες καλαθοσφαίρισης) που αντί να στέλνει ένα περιπολικό με μια ντουντούκα να φωνάζει, δεν στέλνει μια διμοιρία ΜΑΤΑΤΖΗΔΕΣ να αδειάσουν τον χώρο από τους ρακοσυλλέκτες και να βοηθήσουν τους εργαζόμενους στην φύλαξή του από τις (τυχαίες;) "επιθέσεις" που δέχεται τις τελευταίες μέρες και που εμείς οι κακορίζικοι, καχύποπτοι, γκρινιάρηδες και ψυχοπαθείς πιστεύουμε ότι θα συνεχιστούν και θα ενταθούν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου για να μάθουν οι πολίτες της Αττικής να είναι υπάκουοι και να ψηφίζουν ό,τι τους λένε τα κανάλια και για να καταλάβει η νέα διοίκηση της περιφέρειας ότι εδώ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, είναι ΠΑΙΞΕ ΓΕΛΑΣΕ.

Πάντως έτσι  θα είχε κάνει ο υπουργός ΠΡΟΠΟ (με αγώνες Α1), αν τον ΧΥΤΑ τον έκλειναν τίποτα σκουπιδιαραίοι, ζητώντας να μην τους πετσοκόψουν και άλλο τους "προκλητικά παχυλούς μισθούς" που παίρνουν σε καμιά απεργία της ΠΟΕ ΟΤΑ.

Θα ήταν από πρωίας οι ΜΑΤΑΤΖΗΔΕΣ εκεί για"να προστατέψουν την δημόσια υγεία" από τους ανεύθυνους απεργούς.

Ή αν οι απλήρωτοι εργαζόμενοι του ιδιώτη που έχει πάρει την εργολαβία για τα πρανή, τα πάρουν που δουλεύουν με το ζόρι "εθελοντικά" και στήσουν τις μπουλντόζες έξω από την χωματερή.

ΤΥΧΑΙΑ ΣΟΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ; 
ΜΠΑΑΑΑ ΕΓΩ ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΣΟΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΤΥΧΑΙΑ!

ΤΥΧΑΙΑ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΒΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ - "ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΧΥΤΑ" για να προκαλούν το κοινό αίσθημα;

Οι δοσίλογες διοικήσεις που δίνουν 100.000 ευρώ τον χρόνο σε ιδιώτη να μαζεύει τα κλαδιά που έχουν γεμίσει το Χαλάνδρι ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ και εξαφανίζουν τα πεζοδρόμια. Και δεν μαζεύονταν ούτε όταν είναι ανοικτός ο ΧΥΤΑ εχθές, προχθές, πριν μια βδομάδα.

Και όταν τους προκαλούμε να μας πουν μια κουβέντα , να μας εξηγήσουν βρε αδελφέ,  κάνουν τουμπεκί ψιλοκομμένο.
Και γίνονται λαλίστατοι μερικές ώρες μετά το κλείσιμο του ΧΥΤΑ. Αμέσως δελτίο τύπου. Μην χάσουν.

Στα τυχαία πιστεύουν οι άλλοι ότι γίνονται αυτά αναγνώστη μου.
Εσύ διαβάζεις Πλατεία. Και ψάχνεις πίσω από την κουρτίνα.

Και πίσω από την κουρτίνα υπάρχει η σκασίλα των μεγάλων συμφερόντων της ιδιωτικοποίησης και των φαραωνικών εργοστάσιων διαχείρισης των απορριμμάτων, από την εκλογή της Ρένας Δούρου και την εκπεφρασμένη πρόθεσή της να αλλοιώσει τα σχέδια περί "συμβάσεων με εγγυημένες ποσότητες παραγόμενου σκουπιδιού" και εκχώρησης των χρημάτων ΣΟΥ από τα  ανταποδοτικά στο  .... MEGA ΤΟΥΣ.

Της Ρένας Δούρου που - πέρα από την ακατάσχετη βέρμπα και τους πανηγυρισμούς της Κουμουνδούρου - έχει δύσκολη δουλειά μπροστά της.

Και εμείς θυμόμαστε την ΚΟΡΥΦΑΙΑ προεκλογική της δήλωση:
Δεν μαζεύουν με τον ίδιο τρόπο τα σκουπίδια οι μνημονιακοί με tους αντιμνημονιακούς. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΑΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ - κόντρα στο ρεύμα - περιμένουμε ΠΡΑΞΕΙΣ.

ΥΓ 1: Δεν υποδεικνύουμε σε κανένα τι να κάνει, μακρυά από εμάς, απλά την γνώμη μας εκφράζουμε δημόσια. 
Αλλά ίσως οι εργαζόμενοι στην Τ.Α. και ειδικά εκεί που βγαίνουν τέτοια ύπουλα, κατάπτυστα δελτία τύπου, μάλλον πρέπει να τοποθετηθούν για να υπερασπιστούν τον δημόσιο χαρακτήρα της αποκομιδής που αυτός ουσιαστικά βάλλεται από αυτά τα ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΑ (κατά την γνώμη μας) παιχνίδια.
Και μάλλον δεν μπορεί να σιωπούν και οι νέοι υπεύθυνοι. 
Διότι η 1η Σεπτέμβρη πλησιάζει. Και οι προθέσεις περί αντίστασης πρέπει να γίνουν πράξη.

ΥΓ 2: Ζητώ συγνώμη για την ανάρτηση της φωτό με τα πτώματα, δεν θα ξαναγίνει στην Πλατεία, αλλά παραβίασα τις δημοσιογραφικές αρχές μου με πλήρη συνείδηση ότι είναι θέμα που πρέπει να το κάνω, αναδημοσιεύω την φωτό από το έγκυρο ΕΘΝΟΣ και .... ο νοών νοείτο.

ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ...ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Νέο δελτίο τύπου του Γραφείου Τύπου!
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ. 2132023926
www.halandri.gr
Email: press@halandri.gr

Χαλάνδρι 24/6/2014


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, του Δήμου Χαλανδρίου, σας ενημερώνουμε ότι ο Χ.Υ.Τ.Α. είναι κλειστός λόγω επεισοδίων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η απόρριψη των απορριμμάτων.

Παρακαλούνται οι Δημότες, να μην εναποθέτουν οικιακά απορρίμματα στους κάδους μέχρι νεωτέρας.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΑΜΑΡΑ ....

ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ: Μην κάψετε την ηρωίνη


Μέχρι τώρα τα ναρκωτικά που κατάσχονται από την αστυνομία αποτεφρώνονται σε υψικαμίνους. Είναι η ιδανική επιλογή για να... κρατιέται ψηλά η τιμή τους και να συνεχίζει το κύκλωμα την εγκληματική του δραστηριότητα. (Η ιδιομορφία της αγοράς των ναρκωτικών έγκειται στο ότι δεν είναι ακριβά ως προϊόν. Μπορείς να κατασκευάσεις ηρωίνη πάμφθηνα. Ακριβά τα κάνει η παρανομία.)

Αυτούς, όμως τους δύο τόνους μην τους κάψετε. Τολμήστε το. Αποθηκεύστε τους σε ασφαλές μέρος και δώστε την ηρωίνη δωρεάν στα πρεζόνια. Καλέστε τους με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη, να τους πείτε ότι δεν τους θεωρείτε εγκληματίες, αλλά συνανθρώπους μας που χρειάζονται βοήθεια και στήριξη, ότι η Πολιτεία θέλει να σταθεί δίπλα τους κι ότι μπορούν, μέχρι να αποφασίσουν να ξεκινήσουν θεραπεία απεξάρτησης, να παίρνουν τη δόση τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με ιατρική φροντίδα και με αποστειρωμένες σύριγγες.

Δύο τόνοι ηρωίνη θα επαρκέσουν για να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση για χρόνια. Δείτε τι θα πετύχετε:

1. Θα σωθούν ζωές που χάνονται από λάθος δόση.
2. Θα ανακοπεί η εξάπλωση των ασθενειών που προκαλούνται από μολυσμένες σύριγγες.
3. Θα σταματήσει η αγωνία των ναρκομανών και των οκογενειών τους για το πού και πώς θα εξασφαλίσουν τη δόση τους.
4. Θα πεθάνει, με ακαριαίο θάνατο, το κύκλωμα εμπορίας των ναρκωτικών. Θα σταματήσει -επίσης ακαριαία- όλη η εγκληματική δραστηριότητα αυτού του κυκλώματος, η εξαθλίωση και οι παράνομες πράξεις στις οποίες οδηγεί τους ηρωινομανείς (κλοπές, πορνεία κ.λπ.)
5. Θα χτυπήσετε και την κρατική διαφθορά, καθώς τα κυκλώματα των ναρκωτικών λαδώνουν τον κρατικό μηχανισμό, για να έχουν κάλυψη.
6. Τα χρήματα που τροφοδοτούσαν το έγκλημα θα μείνουν στη χώρα και στην παραγωγική οικονομία.
7. Θα καταγράψετε με αξιόπιστα στοιχεία τον αριθμό των εξαρτημένων.
8. Θα απομυθοποιήσετε την όλη διαδικασία καθώς ένα στοιχείο της γοητείας των ναρκωτικών (στην αρχή τουλάχιστον) είναι η αίσθηση της παράνομης ομάδας και η ψευδαίσηση της συντροφικότητας που αυτή προσφέρει. Όταν ο ναρκομανής μπορεί να πάρει τη δόση του σε ένα προστατευμένο χώρο με τον γιατρό δίπλα του, «ξενερώνει». Όμως, η δωρεάν δόση είναι σημαντικό δέλεαρ για να την αρνηθεί. Έτσι σιγά-σιγά συνηθίζει το ελεγχόμενο περιβάλλον, παύει να φοβάται τις κρατικές δομές και εντάσσεται ευκολότερα σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

Τολμήστε την μερική νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Να μπορεί ο ναρκομανής να τα προμηθεύεται δωρεάν μόνο από τα κέντρα απεξάρτησης ή από πιστοποιημένα νοσοκομεία, με την προϋπόθεση ότι θα παίρνει τη δόση του εκεί.
Σκεφθείτε, επί τέλους, καινοτόμα και ανθρωπιστικά. Αυτό το φορτίο ηρωίνης, μπορεί να γίνει η αφορμή ώστε ένα δυσβάστακτο φορτίο για τους ναρκομανείς, τις οικογένειές τους και την κοινωνία να αρχίσει να ελαφραίνει.

*Ο Θάνος Τζήμερος είναι Πρόεδρος στη “Δημιουργία, ξανά” και Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής.
http://www.protagon.gr 


ΣΧΟΛΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ: Δύο χρόνια; Δεν χαλάει η ηρωίνη;

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ Ρ. ΔΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

Το βιβλίο της με τίτλο «Μια κουβέντα με τον Γλέζο» παρουσιάζει η Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης Αττικής, την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 και ώρα 19:30 στο Polis art Café, Πεσμαζόγλου 5, Αίθριο Στοάς Βιβλίου, Αθήνα.
Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και η συγγραφέας.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες για αποφυγή απατών με υποκλοπή κωδικών από προπληρωμένες κάρτες, τύπου «paysafe»Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες για αποφυγή απατών με υποκλοπή κωδικών από προπληρωμένες κάρτες, τύπου «paysafe»
Σύμφωνα με καταγγελίες, άγνωστα άτομα επικοινωνούν με ιδιοκτήτες καταστημάτων και προσπαθούν, με διάφορα τεχνάσματα, να αποσπάσουν τους κωδικούς προπληρωμένων καρτών
Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στους αριθμούς 11012 και 210-6476464 ή στα e - mails ccu@cybercrimeunit.gov.gr, 11012@hellenicpolice.gr 

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα λαμβάνει καταγγελίες, που αφορούν στην εξαπάτηση ιδιοκτητών καταστημάτων, στα οποία πωλούνται, μεταξύ άλλων, προπληρωμένες κάρτες, τύπου «paysafe», για διαδικτυακές αγορές.
Ειδικότερα, οι καταγγελίες των ιδιοκτητών των καταστημάτων (περιπτέρων, ψιλικών, κ.λ.π.) αφορούν περιπτώσεις, στις οποίες άγνωστα άτομα τους έχουν τηλεφωνήσει και προσποιούμενοι ότι είναι είτε τακτικοί πελάτες τους, είτε υπάλληλοι εταιρειών με προπληρωμένες κάρτες, τους έχουν πείσει να προβούν στην έκδοση προπληρωμένων καρτών και να τους γνωστοποιήσουν τηλεφωνικά τον κωδικό της κάρτας.
Σε ορισμένες εκ των περιπτώσεων, οι δράστες ισχυρίζονται ότι είναι τεχνικοί της εταιρίας, που έχει εγκαταστήσει τα μηχανήματα έκδοσης των προπληρωμένων καρτών στα καταστήματα και προκειμένου να διαπιστώσουν την ορθή λειτουργία τους, ζητούν από τους ιδιοκτήτες να εκδώσουν κάρτες και να τους δώσουν τον κωδικό, έτσι ώστε να κάνουν τις υποτιθέμενες απαραίτητες δοκιμές από το κεντρικό σύστημα της προμηθεύτριας εταιρείας.
Ακολούθως, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων μετά από επικοινωνία με τις εταιρίες έκδοσης των προπληρωμένων καρτών, διαπιστώνουν τελικά ότι αυτές χρησιμοποιούνται άμεσα, κυρίως σε ιστοσελίδες διαδικτυακού τζόγου ή αγορών μέσω διαδικτύου.
Παρακαλούνται οι πολίτες, με αφορμή τέτοιου είδους περιστατικά, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις συναλλαγές τους, για την αποφυγή πιθανής εξαπάτησης. Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων δεν θα πρέπει να εκδίδουν προπληρωμένες κάρτες, μέσω τηλεφώνου, εάν προηγουμένως δεν έχουν διασταυρώσει την ταυτότητα του ατόμου. Επίσης, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε κάθε περίπτωση κατά τη διαδικασία των συναλλαγών τους με πελάτες.
Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογα περιστατικά, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Χαμένοι στη Μεταρρύθμιση.

Ποιος είναι άραγε ο ορισμός της «μεταρρύθμισης» στη χώρα μας; Ποια είναι τα κρίσιμα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διακρίνουν μιαν απόφαση ώστε να θεωρηθεί «μεταρρυθμιστική»;

Μιλάμε πολλοί για την ανάγκη αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στις δομές του κράτους και τις λειτουργίες του κατά κύριο λόγο, αλλά έχω τη βεβαιότητα, ότι μπορεί κι ο καθένας να έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό ορισμό, μια διαφορετική αφετηρία, μια διαφορετική μέθοδο, έναν άλλο τρόπο ή κι έναν άλλο τόπο, ίσως, για την εφαρμογή τους. Η κυβέρνηση, μάλιστα, ονομάζει «μεταρρύθμιση» κάθε νομοσχέδιο που εισάγει στη Βουλή.

Θ’ αναφερθώ συγκεκριμένα, προκειμένου να φανεί, ότι στη δημόσια διοίκηση της χώρας, δεν λείπουν οι γνώσεις, οι ιδέες, οι προτάσεις ή κι η φαντασία ακόμα, εκείνο όμως που κυριαρχεί κι επικαλύπτει όλα αυτά τ’ απαραίτητα και χρήσιμα στοιχεία είναι η σκοπιμότητα κι ο υπολογισμός. Αυτά τα δυο είναι που διακόπτουν κάθε τρεις και λίγο τη συνέχεια, ανακόπτουν τη διάθεση και τελικά ακυρώνουν τα όποια θετικά προκύπτουν από τη συνεργασία και την ανθρώπινη προσπάθεια.

Ο Υπαλληλικός Κώδικας είναι το σύνολο των διατάξεων που ρυθμίζουν την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων από την πρόσληψη και την εξέλιξή τους, μέχρι το πειθαρχικό δίκαιο και την απόλυσή τους. Από το 1985 που καταργήθηκε η επετηρίδα κι προαγωγές «κατ’ εκλογή» και «κατ’ αρχαιότητα», το πιο ενδιαφέρον, το περισσότερο ελκυστικό και το πλέον τροποποιούμενο, λοιπόν, μέρος αυτού του Κώδικα είναι τα άρθρα που ορίζουν την επιλογή των προϊσταμένων. Αν δεν με απατά η μνήμη μου αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να έχουν αλλάξει περισσότερες από έξι μ’ εφτά φορές.

Το σπουδαιότερο όμως δεν βρίσκεται στον κανόνα. Η μεγάλη επινοητικότητα της κάθε αλλαγής βρισκόταν στις «μεταβατικές διατάξεις» του νόμου που τη συνόδευαν. Ο καθορισμός κι η «φωτογραφία» της στιγμής, του παρόντος, στην ανατροπή του status και την τακτοποίηση των υπηρετούντων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά την κρίση και το δοκούν της εκάστοτε κυβέρνησης βρισκόταν όλη η μαεστρία, αλλά κι όλη η σκοπιμότητα κάθε νομοθετικής πρωτοβουλίας προς αυτήν την κατεύθυνση. ‘Ετσι, δεν είναι τυχαίο, ότι την εναλλαγή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία, ακολουθεί κατά κανόνα κι αντίστοιχη αλλαγή του συγκεκριμένου κεφαλαίου του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΤΟΝ ΛΙΓΟΥΡΕΥΕΣΤΕ; ΤΟΝ ΛΙΓΟΥΡΕΥΕΣΤΕ;

ΦΑΤΕ ΤΟΝ


ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ