Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ

Στα πλαίσια τη πρόσκλησης ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) και των παραρτημάτων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας, από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος ο Σύλλογος Προστασίας της Ρεματιάς κατέυεσε μια αναλυτική και εμπεριστατομένη ανάλυση των λόγων για τους οποίους ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΙΘΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ στο κτήμα Δηλαβέρι:ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΧΣ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ.


Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Προστασίας Ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου, με έδρα το Χαλάνδρι, λειτουργεί από το 1990 και μεταξύ των καταστατικών σκοπών του είναι και... «Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων των παραρεμάτιων Δήμων». Μεταξύ αυτών, και των Δήμων Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, τμήματα των οποίων βρίσκονται στην ακτίνα άμεσης επιρροής της προτεινόμενης πολεοδομικής παρέμβασης.

Παράλληλα επισημαίνουμε ότι παρεμβάσεις σαν αυτή που προτείνεται σε περιοχή εντεινόμενης πίεσης για την ανάπτυξη μητροπολιτικών χρήσεων και ειδικότερα σε έναν από τους βασικότερους οδικούς άξονες του πολεοδομικού συγκροτήματος-ο οποίος συνδέει το κέντρο της πόλης με τα ΒΑ προάστια και δεν διαθέτει εναλλακτική διαδρομή-είναι αναμενόμενο να απασχολεί σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις του όλους τους δήμους της περιοχής, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στο σύνολό τους αρνητικά στην υιοθέτηση του προτεινόμενου Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ). Ο Σύλλογός μας είχε παρέμβει με αιτιολογημένες απόψεις και προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ ως προς την Προέγκριση Χωροθέτησης του ΕΧΣ, έχει δε υποστηρίξει σχετικές προσφυγές στο ΣτΕ.

Στο σύντομο χρονικό διάστημα που διατίθεται στη δημόσια διαβούλευση για την παρέμβαση φορέων και πολιτών (οι οποίοι δεν διαθέτουν σχετική οργάνωση ή ειδικότητα) ο Σύλλογός μας μετά από προσεκτική μελέτη της αναρτημένης ΣΜΠΕ, ενίσταται στο σύνολο των ενοτήτων της, πρωτίστως, όμως, επικεντρώνει τις ενστάσεις του στις ενότητες που ακολουθούν.

Α. Χωροταξική και πολεοδομική θεώρηση

• Το ΡΣΑ (ν 4277/2014) χαρακτηρίζει την περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου ως
περιοχή ανάπτυξης Μητροπολιτικού Κέντρου με έμφαση στον τριτογενή
τομέα, γεγονός που πλειστάκις επικαλείται η ΣΜΠΕ. Αναφερόμενη άπαξ στις
κατευθύνσεις του ίδιου νομοθετήματος το οποίο στο άρθρο 9 παρ. 1.4
προβλέπει για την περιοχή: «1.4. Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αθήνας:
Διατηρείται ο χαρακτήρας της ως περιοχής κυρίως κατοικίας, αλλά και
εμπορίου, υπηρεσιών και αναψυχής. Κατεύθυνση αποτελεί η πολεοδομική
οργάνωση των περιοχών, κυρίως με τον σχεδιασμό των χρήσεων μέσω των
υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, προς την κατεύθυνση της
εξισορρόπησης των συγκρούσεων χρήσεων γης, κυρίως όσον αφορά την
κατοικία, τις υπηρεσίες και το εμπόριο».

Ο σχεδιασμός της περιοχής από τον Δήμο Αμαρουσίου, ακόμη και 11 χρόνια
πριν, προέβλεπε ένα θετικότερο ισοζύγιο περιοχών γενικής και αμιγούς
κατοικίας και εμπορικών-διοικητικών-αθλητικών χρήσεων, εξαιρουμένων
των χρήσεων τουρισμός-ψυχαγωγία (δηλαδή καζίνο).

Το γεγονός της μη εφαρμογής για μακρύ χρονικό διάστημα μπορεί να αφορά
στην αναζήτηση ευθυνών της ΤΑ ή της Κεντρικής Διοίκησης, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν οδηγεί στην ανάκλησή του και την αλλαγή του επί τα χείρω.
Αντίθετα, θα υποστήριζε κανείς ότι μετά από αυτό το χρονικό διάστημα και
λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της περιοχής αλλά και τις κατευθύνσεις του

ΡΣΑ, θα μπορούσε να βελτιωθεί και να εξελιχθεί υπέρ της διατήρησης του
υφιστάμενου πολεοδομικού χαρακτήρα της περιοχής.

Εδώ, αντίθετα σχεδιάζεται μία παρέμβαση, η οποία οξύνει περαιτέρω τη
σύγκρουση χρήσεων που επισημαίνει το ΡΣΑ, ενώ εισάγει και νέες χρήσεις
μεγάλης έντασης.

Το γεγονός ότι στην ΣΜΠΕ εμφανίζεται μία επιπλέον μικρή περιοχή γενικής
κατοικίας που αντιστοιχεί στην Τράπεζα Γης του σχεδιασμού του Δήμου
Αμαρουσίου (της οποίας ο Δήμος έχει ήδη κάνει χρήση) δεν αλλοιώνει την
γενική εικόνα και γίνεται μάλλον προσχηματικά.

• Ένα ειδικότερο σημείο που θέλουμε να τονίσουμε αφορά στη γραμμική εν
πολλοίς ανάπτυξη των μητροπολιτικών αλλά και εμπορικών χρήσεων κατά
μήκος της Λ. Κηφισίας, φαινόμενο στο οποίο αντιτίθεται και το ΡΣΑ στις
γενικές του κατευθύνσεις. Στην συγκεκριμένη περιοχή μέχρι σήμερα υπήρχε
μία συμβολική διακοπή στην ραγδαία γραμμική ανάπτυξη μητροπολιτικών
χρήσεων. Από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) με την Σπ. Λούη μέχρι την περιοχή
του Α/Κ της Κατεχάκη - λόγω ειδικών πολεοδομικών προβλέψεων των
Δήμων Φιλοθέης και Π. Ψυχικού - υπήρχε μια ευεργετική διακοπή. Με το
παρόν ΕΧΣ το συμβολικό αυτό σημείο καταργείται, γεγονός που θα
πολλαπλασιάσει τις πιέσεις στο σύνολο του μετώπου της Κηφισίας, τόσο
στην κατεύθυνση προς Αθήνα όσο και σε όποιες νησίδες διακοπής υπάρχουν
ακόμη σε αυτή την γραμμικότητα και στην κατεύθυνση από Αθήνα (περιοχή
γενικής κατοικίας Δήμου Χαλανδρίου) προς τα βόρεια προάστια.

• Ο ν.4499/2017 και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού αναφέρει ότι η επιχείρηση
ΕΚΠΑ ΑΕ στην οποία ανήκει το Καζίνο Πάρνηθας απαγορεύεται να
μεταφέρει τη δραστηριότητά της σε περιοχές γενικής ή αμιγούς κατοικίας.
Ως εκ τούτου, μας προξενεί εντύπωση η Απόφαση Προέγκρισης του
ΚΕΣΥΠΟΘΑ σε περιοχή που προβλέπεται από τον υφιστάμενο σχεδιασμό και
περιοχή γενικής κατοικίας. Στην επίκληση της ΣΜΠΕ ότι το μεγαλύτερο
τμήμα έχει χρήσεις πολεοδομικού κέντρου (εξαιρουμένων τουρισμού-
αναψυχής) δεν ανατρέπει αυτό το γεγονός. Πρώτη φορά ακούμε για
ποσοστιαίο συμψηφισμό χρήσεων, όταν μάλιστα ακόμη και με την
επαναφορά μιας μικρής περιοχής γενικής κατοικίας στον προτεινόμενο
σχεδιασμό η χρήση αυτή υπολείπεται της αρχικά προβλεπόμενης.

Εκτιμούμε ότι στο σημείο αυτό υπάρχει έρεισμα μη νομιμότητας.

Κατόπιν όλων αυτών δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, αντιθέτως θεωρούμε
εσφαλμένη, την εκτίμηση της ΣΜΠΕ περί «συμβατότητας» με τις χωροταξικές και
πολεοδομικές κατευθύνσεις για την περιοχή και «ορθή» πολεοδόμηση. Επίσης
θεωρούμε «επιπόλαια» τη διερεύνηση των επιπτώσεων της πρότασης.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι παραλείπονται οι περιοχές του Δήμου

Χαλανδρίου (Συνοικισμός) που γειτνιάζουν άμεσα με την παρέμβαση, με την

αιτιολογία ότι τις χωρίζει το «φράγμα» της Λ. Κηφισίας το οποίο εν προκειμένω

αποτελεί «θετική (;)» επίπτωση !

Β. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

• Στο προσάρτημα 1 «Εκθεση τεκμηρίωσης καταλληλότητας από κυκλοφοριακή
άποψη της περιοχής ΔΗΛΑΒΕΡΗ για τη μετεγκατάσταση του Casino Πάρνηθας»
δίδονται στοιχεία της κυκλοφοριακής μελέτης. Επί της κυκλοφοριακής μελέτης
σημειώνονται οι παρακάτω παρατηρήσεις:

- Ουσιαστικώς αναλύονται οι επιπτώσεις της επέμβασης μόνο στους άξονες Λ.
Κηφισίας, Σπύρου Λούη και Αττικής Οδού, χωρίς να εξετάζεται η διοχέτευση
ροών στο τοπικό δίκτυο των Δήμων Χαλανδρίου & Αμαρουσίου.

- Αναλύονται οι επιπτώσεις πρόσθετου κυκλοφοριακού φόρτου μόνο κατά τις
εκτιμώμενες περιόδους αιχμής - αφίξεων κατά τις ώρες 21:00 έως 22:00 και
αναχωρήσεων 23:00 έως 24:00 - όταν είναι γνωστό τόσο ότι οι εγκαταστάσεις
του σχεδιαζόμενου ΚΑΖΙΝΟ λειτουργούν όλο το 24ωρο, όσο και ότι στο χώρο
προβλέπονται πέραν του ΚΑΖΙΝΟ τουριστικές, συνεδριακές και εμπορικές
δραστηριότητες που αποφέρουν πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο και κατά
περιόδους αιχμής με βάση τις μετρήσεις διελεύσεων οχημάτων.

- Χρησιμοποιούνται και συγκρίνονται μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου για τα
έτη 2015-2016 της Περιφέρειας Αττικής για τις ημέρες Παρασκευή - Σάββατο -
Κυριακή και για τους μήνες Απρίλιο - Ιούλιο - Νοέμβριο. Είναι γνωστό ότι η Λ.
Κηφισίας, όπως προκύπτει και από τις μετρήσεις, παρουσιάζει υψηλό φόρτο
για μεγάλο χρονικό διάστημα της ημέρας από τις 07:30 έως 23:00 κάθε μέρα.

Η επιλεκτική παρουσίαση του φόρτου μόνο κατά τις ημέρες Παρασκευή -
Σάββατο - Κυριακή και η σύγκριση των επιπτώσεων μόνο για τις περιόδους
21:00-22:00 και 23:00-24:00 υποβαθμίζει τις επιπτώσεις.

Είναι επίσης γνωστό ότι τα 2 τελευταία χρόνια 2018-2019 έχει αυξηθεί
σημαντικά η κυκλοφορία στις εξεταζόμενες οδικές αρτηρίες ειδικά στη Λ.
Κηφισίας, η οποία παραμένει με υψηλό φόρτο από τις 08:00 έως 23:00.

- Δεν αναφέρονται στην κυκλοφοριακή μελέτη οι επιπτώσεις από αθλητικές
δραστηριότητες στο ΟΑΚΑ στον κόμβο Λ. Κηφισίας- Σπύρου Λούη και το
κυκλοφοριακό black out που επιφέρουν στην περιοχή.

- Προκαλεί θυμηδία και μόνον η διαπίστωση της κυκλοφοριακής μελέτης «η
σχεδιαζόμενη εγκατάσταση είναι απολύτως αποδεκτή από κυκλοφοριακή
άποψη χωρίς ουσιαστικές επιβαρύνσεις του υφιστάμενου κυκλοφοριακού

συστήματος» και στη συνέχεια ότι οι «βελτιωτικές παρεμβάσεις που

προβλέπεται να σχεδιασθούν με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης...................

προβλέπεται να προσφέρουν σημαντικά βελτιωμένο επίπεδο εξυπηρέτησης της
κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών σε σχέση με τις σημερινές»!!

• Η Απόφαση της ΓΓ του ΥΠΕΝ για την Προέγκριση Χωροθέτησης θέτει κάποιες
κατευθύνσεις για την κυκλοφοριακή μελέτη που πρέπει να συνοδεύει την
παρούσα ΣΜΠΕ, εκτιμώντας προφανώς την κρισιμότητα της ενδεχόμενης
επιβάρυνσης υφιστάμενων κυκλοφοριακών προβλημάτων. Να σημειώσουμε
ότι στην ΣΜΠΕ δηλώνεται ότι, πέραν της φυσιολογικά αναμενόμενης αύξησης
της κυκλοφορίας με την εγκατάσταση της προτεινόμενης χρήσης, η επιχείρηση
θα έχει και λεωφορεία για τη μεταφορά των πελατών. Συμπεραίνουμε, λοιπόν,
ότι στοχεύει σε ένα ακροατήριο που ενδεχομένως ξεπερνά και τα όρια της
Αττικής.

• Οι κατευθύνσεις που τέθηκαν από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ για τις απαραίτητες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι:

(α)Η πραγματοποίηση των προσβάσεων προς τη νέα χρήση διαμέσου των
αξόνων και των παράδρομων με αυτοτελή είσοδο.

(β) Κατασκευή των κατάλληλων τεχνικών έργων για την βελτίωση της
κυκλοφοριακής ικανότητας των αξόνων και των παράδρομων, σε
συσχετισμό με τη λειτουργία των τοπικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.
(γ) Προστασία της Πολεοδομικής Ενότητας από διαμπερείς κυκλοφοριακές
ροές.

(δ) Εξασφάλιση πλήρους κάλυψης των χώρων στάθμευσης στο εσωτερικό
της νέας χρήσης, ώστε να μην επιβαρύνεται η παρόδια στάθμευση των
όμορων οικοδομικών τετραγώνων.

Δεν γνωρίζουμε αν το ΚΕΣΥΠΟΘΑ εννοούσε με τα παραπάνω τον ριζικό
μετασχηματισμό του Α/Κ με την Σπ. Λούη που προτείνεται.

Σε σχέση όμως με την προτεινόμενη λύση ενδεικτικά αναφέρουμε:

- Στην εγκατάσταση προβλέπονται 3 είσοδοι/έξοδοι και περιμετρική
οδός δύο κατευθύνσεων που τις εξυπηρετεί. Επομένως, η κίνηση
των οχημάτων αποκτά διεξόδους στις περιοχές κατοικίας. Ειδικότερα
στην αποχώρηση των λεωφορείων χρησιμοποιείται για την έξοδο των
λεωφορείων τόσο η οδός Ριζάρη στον Δήμο Χαλανδρίου από όπου
αναγκαστικά θα διαχυθούν στο τοπικό δίκτυο. Το ίδιο συμβαίνει με
την οδό Αγράφων του Δήμου Αμαρουσίου.


- Στη ράμπα καθόδου προς την Σπ. Λούη και τη Ριζάρειο από το ρεύμα
προς Αθήνα υπάρχει σήμερα αδειοδοτημένη έξοδος του GOLDEN
HALL που αχρηστεύεται. Θεωρούμε ότι η δημιουργία δύο χωριστών
διαδρομών (με flyover) στο συγκεκριμένο σημείο - που ακολουθεί
ένα τραγικό τμήμα της Λ. Κηφισίας με εισόδους/εξόδους έντονων
χρήσεων που δημιουργούν επικίνδυνες πλέξεις - δεν διαθέτει
κατάλληλο χώρο επιλογής κατεύθυνσης και δεν ανταποκρίνεται σε
κανένα standard οδικής ασφάλειας.

- Στην ίδια κατεύθυνση η συνέχιση από τη λωρίδα καθόδου στον
παράδρομο της Κηφισίας ουσιαστικά αχρηστεύει λειτουργικά τον
παράδρομο και δημιουργεί by pass στην Κηφισίας. Σε ώρα αιχμής θα
δυσκολέψει περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση. Παλαιότερα
παρόμοια πρόταση του GOLDEN HALL είχε απορριφθεί από το Υπ.
Υποδομών.

- Πέρα από τις αριστερές στροφές οι οποίες θεωρητικά
απαγορεύονται, η ανάπτυξη του προτεινόμενου «στριμωγμένου» Α/Κ
χρησιμοποιεί εκτάσεις που δεν ανήκουν στην υπό συζήτηση
ιδιοκτησία (πχ κυκλικό παρτέρι μπρος από το Ίδρυμα Χατζηκώνστα,
υφιστάμενους παράδρομους, κλπ).

Συνολικά, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή λειτουργεί λόγω των
υφιστάμενων χρήσεων και της παρόδιας στάθμευσης που προκαλούν, σαν
«στένωση» της Λ. Κηφισίας, με διαρκείς πλέξεις των κινήσεων που
προκαλούν ασάφεια. Θα επιβαρυνθεί περαιτέρω με την εγκατάσταση της
νέας χρήσης και αναρωτιόμαστε μέχρι πού είναι αποδεκτή από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου και των ΟΤΑ η κυκλοφοριακή
επιβάρυνση, η οποία ταυτόχρονα σηματοδοτεί αύξηση των επιπέδων
θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ο προτεινόμενος Α/Κ δεν βελτιώνει την κατάσταση έχοντας ως κύριο
μέλημα την ικανοποιητική σύνδεση της εγκατάστασης με τους βασικούς
άξονες και όχι την εύρυθμη λειτουργία των βασικών αξόνων.

Το κωμικοτραγικό είναι το ότι τόσο ο Δήμος Χαλανδρίου, όσο και ο Δήμος
Αμαρουσίου (αλλά και πολλοί άλλοι) εκπονούν αυτή την περίοδο Σχέδια
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), τα οποία αλλοιώνονται και
υποβαθμίζονται από τις επιλογές μιας επένδυσης. Λογική που σε μικρή ή
μεγάλη κλίμακα έχει συμβάλλει στο ελληνικό χάος.

• Οι επιβαλλόμενες θέσεις στάθμευσης βάσει του ΠΔ 111/2004 (ΦΕΚ 76Α) δεν
μπορούν να ελεγχθούν αν δεν δηλωθούν οι καταλαμβανόμενοι από την
κάθε χρήση χώροι (συνεδριακό κέντρο, εστιατόρια κλπ).

Πρέπει πάντως να τονίσουμε ότι σήμερα η παρόδια στάθμευση σε ημέρες
αγώνων στο ΟΑΚΑ επεκτείνεται και σε οδούς του Χαλανδρίου, από την
απέναντι πλευρά του «φράγματος» της Λ. Κηφισίας το οποίο επικαλείται η
ΣΜΠΕ. Ενδεχομένως, λοιπόν, η αιχμή της ζήτησης σε χώρους στάθμευσης
πρέπει να αναζητηθεί σε ημέρες που υπάρχει αγώνας στο ΟΑΚΑ, είναι
ανοιχτά τα εμπορικά, υπάρχουν συνέδρια στο κτίριο της ΕΟΕ, της HELLEXPO
και του νέου Ξενοδοχείου. Ή αλλιώς, θα περιμένουμε κατά το 2040!! μήπως
ολοκληρωθεί η γραμμή 4 του ΜΕΤΡΟ, μήπως λειτουργήσει η Λ. Κηφισίας ως
«λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας» (όπως κατ'ευφημισμό πλέον την
ονομάζει η ΣΜΠΕ - κάτι σαν τον Εύξεινο Πόντο) για να αποκατασταθεί μια
βιώσιμη κατάσταση στην περιοχή.

Δ. Διερεύνηση Εναλλακτικών Προτάσεων

• Η διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών στα πλαίσια της ΣΜΠΕ πάσχει, διότι
όπως και στην περίπτωση της Προέγκρισης Χωροθέτησης, δεν υποδείχθηκε
κανένας (!) άλλος χώρος στην Αττική ο οποίος πληροί τις προδιαγραφές του
ν.4499/2017, από το χώρο που τελούσε ήδη στην ιδιοκτησία των αιτούντων.

• Η περιοχή στην Πάρνηθα στην οποία νομίμως σήμερα βρίσκεται το ΚΑΖΙΝΟ
(βάσει του Ν. 2206/18.04.1994/ΦΕΚ 62 Α') δεν τροποποιήθηκε με το από
19.07.2007 Π.Δ με το οποίο καθορίσθηκαν οι Ζώνες Προστασίας του ορεινού
όγκου και χαρακτηρίστηκε ως Ζώνη Τουρισμού Ε2. Έχει μάλιστα ζητηθεί
πρόσφατα η ανανέωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της
εγκατάστασης.

Η απόδοσή της στην υπό προστασία περιοχή του όρους Πάρνηθα δεν μπορεί
να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην επιλογή ή μη της συγκεκριμένης
πρότασης στον αστικό ιστό. Θα μπορούσε να συνδυαστεί με οποιαδήποτε
άλλη χωροθέτηση σε οποιοδήποτε επιτρεπτό σημείο ή ακόμα και τον
τερματισμό της δραστηριότητας αν δεν ήταν βιώσιμη. Κακώς λοιπόν
συνεξετάζεται ως μηδενική λύση συμπληρωματικά με την πρόταση για το
Κτήμα Δηλαβέρη.

• Η σύγκριση με το σενάριο εφαρμογής της ισχύουσας πολεοδομικής πράξης
του Δήμου Αμαρουσίου είναι επίσης έωλη δεδομένου ότι στηρίζεται σε ένα
μόνο κριτήριο, αυτό της συνολικής κάλυψης. Η έλξη επισκεπτών και
κυκλοφορίας που προκαλεί η ίδια η εγκατάσταση δεν αξιολογούνται.
Επιπλέον ο αρμόδιος για τον υποκείμενο σχεδιασμό Δήμος Αμαρουσίου,
ενδεχομένως θα μπορούσε να προχωρήσει στη βελτίωση και εκσυγχρονισμό

του σχεδιασμού, μέσα από νόμιμες διαδικασίες και την εμπειρία της
«πραγματικότητας» όπως έχει διαμορφωθεί.

Θεωρούμε τη διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων της ΣΜΠΕ προσχηματική και
επομένως νομικά ευάλωτη.

Ε. Επιπτώσεις από Θόρυβο και Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Η αναφορά και ο υπολογισμός της αναμενόμενης επιβάρυνσης (που συνοδεύει την
κυκλοφοριακή επιβάρυνση) στο ακουστικό περιβάλλον και στην ποιότητα της
ατμόσφαιρας από την αύξηση της κυκλοφορίας πρακτικά απουσιάζουν από την
ΣΜΠΕ. Δηλώνεται μάλιστα ότι η εφαρμογή του σχεδίου ρύθμισης της κυκλοφορίας
θα έχει έντονα θετικές επιπτώσεις στους δύο αυτούς δείκτες. Η εκτίμηση αυτή
είναι αναγκαίο να τεκμηριώνεται με επιστημονική μεθοδολογία βασισμένη στις
σημερινές τιμές ακουστικής όχλησης και διάχυσης αέριων ρύπων.

ΣΤ. Κοινωνικές επιπτώσεις

Η ΣΜΠΕ υπερτονίζει τις οικονομικές πλευρές της επένδυσης. Ο όρος όμως
«κοινωνικές επιπτώσεις» είναι ευρύτερος, αναφέρεται και στη κοινωνική συνοχή
και στο δικαίωμα μετακίνησης των πολιτών και στην προστασία ευάλωτων ομάδων
και στο δικαίωμα ποιότητας ζωής.

Θεωρούμε δεδομένες τις κοινωνικές επιπτώσεις της εγκατάστασης μιας
εμβληματικής χρήσης «τζόγου» σε μια περιοχή κατά βάση αμιγούς και γενικής
κατοικίας. 'Οπως και τις αλλοιώσεις που ενδέχεται να επιφέρει στο κοινωνικό
προφίλ των γειτονικών περιοχών.

Αρκεί να σημειώσουμε τις αποστάσεις των γύρω σχολείων από το ΚΑΖΙΝΟ:

- απόσταση του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου: 140 μ.

- απόσταση του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου Χαλανδρίου: 390 μ.

- απόσταση της Ριζαρείου: 450 μ.

- απόσταση του 3ου Δημοτικού Χαλανδρίου: 413 μ.

- απόσταση 1ου Δημοτικού Αμαρουσίου: 533 μ.

- απόσταση 8ου Γυμνασίου/9ου Λυκείου Αμαρουσίου 356 μ.

Η συνήθης επομένως επιλογή εγκατάστασης παρόμοιων δραστηριοτήτων στην
περίμετρο των αστικών περιοχών (πχ HYATT στη Θεσσαλονίκη) δεν έχει προκύψει
τυχαία και αδικαιολόγητα.

Λόγω όλων των ανωτέρω ο Σύλλογός μας :

> ζητάει την απόρριψη της υπό εξέταση ΣΜΠΕ και την επανέναρξη της
διερεύνησης άλλου κατάλληλου χώρου, εκτός οικιστικών περιοχών, για
τη μετεγκατάσταση της αιτούσας επιχείρησης, με λιγότερες κοινωνικές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον και

> δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια με σκοπό την αποτροπή
αυτής της εγκατάστασης και θα προσφύγει, εαν χρειαστεί, στην ελληνική,
ακόμη και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, σε συνεργασία με φορείς πολιτών
της περιοχής.

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ: Αναστάτωση λόγω εργασιών στο 14ο Δημοτικό / 11ο Νηπιαγωγείo


Ανάστατη είναι οι η σχολική κοινότητα του 14ου Δημοτικού Σχολείου και του 11ου Νηπιαγωγείου από την Τετάρτη το πρωί όταν αντίκρισαν μέσα το προαύλιο μηχανήματα έργων και τεχνίτες να πραγματοποιούν εργασίες. Οι εργασίες, που γίνονται από εργολάβο της ΚΤΥΠ, αφορούν την εγκατάσταση ενός (ακόμη) οικίσκου για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών του 11ου Νηπιαγωγείου που προκύπτουν από την καθιέρωση του υποχρεωτικού διετούς Νηπιαγωγείου. Να σημειώσουμε ότι αυτός ο οικίσκος υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει εγκατασταθεί πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και προξενεί εύλογη απορία γιατί αυτές οι εργασίες γίνονται τώρα, παράλληλα με τα μαθήματα του σχολείου και όχι κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Όπως προκύπτει δεν είχε προηγηθεί καμία συνεννόηση με το σχολείο και το χειρότερο ήταν ότι δεν είχε ληφθεί κανένα απολύτως μέτρο προστασίας (περίφραξη) του χώρου που γίνονταν οι εργασίες. Μόνο μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες της σχολικής κοινότητας οι αρμόδιοι εδέησαν να τοποθετήσουν αυτό το πορτοκαλί πλέγμα στηριγμένο σε μπετόβεργες που παριστάνει την προστατευτική περίφραξη και είναι εντελώς εκτός των προδιαγραφών του συγκεκριμένου έργου που προβλέπει περίφραξη με πετάσματα γαλβανισμένης λαμαρίνας. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των εργασιών ξηλώθηκαν και οι βρύσες στου σχολείου χωρίς να έχει ληφθεί πρόνοια από πού θα πίνουν νερό τα παιδιά.

Περιμένουμε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, που από την πρώτη στιγμή έχει επιληφθεί και έχει προσπαθήσει να διευθετήσει την όλη κατάσταση, να αξιώσει από τους αρμοδίους να εγκατασταθεί άμεσα η ασφαλής περίφραξη που επιβάλλεται από τις προδιαγραφές.

Επαναλαμβάνουμε, τέλος, την πάγια και από καιρό διατυπωμένη δημοσίως θέση μας ότι το πρόβλημα της σχολικής στέγης δεν λύνεται με κοντέινερ, αλλά με ένα γενναίο πρόγραμμα κατασκευής νέων σχολικών μονάδων.

Για την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Χαλανδρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΔΗΜΤΟ ΝΔ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ


Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι ,

Θα ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά να παρευρεθείτε στην εκδήλωσή μας, την Τετάρτη 26/2 στις 20:00 μ.μ., στο μεζεδοπωλείο Τσατσαράκι , Αττικής 17 Βριλήσσια.
Κόβουμε την πίτα μας και ανταλλάσσουμε ευχές για ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα μας.
Σας επισυνάπτουμε την πρόσκλησή μας .

Με εκτίμηση

Κώστας Φιλιόπουλος
Πρόεδρος Δημ.Τ.Ο. Ν.Δ. Βριλησσίων