Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Η Κομισιόν με απάντηση στον Ν. Χουντή αδειάζει το πρόγραμμα Αριάδνη!


20121227-164350.jpg

Καταπληκτικό!! Από τον Απρίλιο του 2009, έχουν εγκριθεί 44 εκ. ευρώ στο ΕΣΠΑ για την ψηφιοποίηση των Ληξιαρχείων και των Ληξιαρχικών πράξεων αλλά, δεν έχουμε απορροφήσει ούτε ένα ευρώ. Και ενώ το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της υποβολής προτάσεων (!!) προτάθηκε το πρόγραμμα Αριάδνη, για την ψηφιακή υποβολή ληξιαρχικών πράξεων, που θα πλήρωναν οι Έλληνες πολίτες μέσα από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας!! Αυτό προκύπτει με σαφήνεια από την απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Hahn στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή.

Ο Ν. Χουντής με ερώτησή του, πριν δύο μήνες έθετε υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης να δημιουργήσει το λεγόμενο πρόγραμμα Αριάδνη, το οποίο όχι μόνο θα χαράτσωνε τους Έλληνες πολίτες αλλά θα τους υποχρέωνε και σε περιττή ταλαιπωρία, απαξιώνοντας ταυτόχρονα τη Δημόσια Διοίκηση.

Πιο συγκεκριμένα στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής αφού αναφερόταν στο σχέδιο «Αριάδνη» με το οποίο η ελληνική κυβέρνηση θα υποχρέωνε τους πολίτες για κάθε ληξιαρχική πράξη (θάνατος, γέννηση, γάμος και διαζύγιο) εκτός από τις αρμόδιες αρχές, να ενημερώνουν και συμβολαιογράφους” τόνιζε ότι η απόφαση αυτή “σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τον πολυσυζητημένο «εξορθολογισμό» του κράτους, καθώς, αντί να αυτοματοποιεί τις διαδικασίες (π.χ. τα ληξιαρχεία των δήμων να ενημερώνουν απευθείας τα ασφαλιστικά ταμεία για τις μεταβολές), θα τις περιέπλεκε ακόμα περισσότερο με επιπλέον ταλαιπωρία και κόστος για τους πολίτες». Συνεχίζοντας ο Ν. Χουντής, ρωτούσε γιατί χρειάζεται το λεγόμενο πρόγραμμα Αριάδνη αφού στο ΕΣΠΑ έχει ενταχθεί πρόγραμμα με τίτλο «Εθνικό Ληξιαρχείο» στο οποίο όπως το ίδιο αναφέρει «θα καταγράφονται, θα μεταβάλλονται και θα παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο όλες οι νέες ληξιαρχικές πράξεις που δηλώνονται/ δημιουργούνται στα τοπικά Ληξιαρχεία καθώς και η πλειοψηφία των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων των ληξιαρχείων της χώρας»,

Στην απάντηση του, ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Hahn, αρνείται κάθε ευθύνη για τον σχεδιασμό των εν λόγω δράσεων τονίζοντας ότι «η αξιολόγηση, η επιλογή, η εφαρμογή και η καθημερινή διαχείριση των προγραμμάτων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών» και βεβαιώνει ότι «το πρόγραμμα Εθνικό Ληξιαρχείο» εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση στις 30 Απριλίου 2009 με προϋπολογισμό 44 εκατομμύρια ευρώ. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά τη ψηφιοποίηση του μητρώου των πολιτών τόσο σε επίπεδο δήμων όσο και σε εθνικό επίπεδο». Συνεχίζοντας την απάντησή του στον Ν. Χουντή, σημειώνει ότι «το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε εκ νέου στις 26 Οκτωβρίου 2011 και βρίσκεται, επί του παρόντος, στο στάδιο της υποβολής προτάσεων» πράγμα που σαφώς δηλώνει ότι δεν έχει απορροφηθεί ούτε ένα ευρώ απ τα 44 εκ. Ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί, στα τέσσερα περίπου χρόνια από τον Απρίλιο του 2009.

Όσον αφορά το σχέδιο Αριάδνη, ο κ. Χαν τονίζει ότι «το εν λόγω πρόγραμμα δεν συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ» (προφανώς γιατί ήδη υπάρχει το πρόγραμμα «Εθνικό Ληξιαρχείο») και «νίπτει τας χείρας του» δηλώνοντας ότι «το σχέδιο «Αριάδνη» συνιστά μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας με σκοπό να εξακριβώνονται τα δικαιώματα των πολιτών όσον αφορά τις συντάξεις και τα παροχές, υποβάλλοντας πιο έγκαιρα τα στοιχεία γέννησης, θανάτου και άλλων πραγματικών γεγονότων»

27/12/2012 ​Το Γραφείο Τύπου

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση

Ερώτηση Ν. Χουντή : Πρόγραμμα “Εθνικό Ληξιαρχείο”

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα το σχέδιο «Αριάδνη» ότι δηλαδή κάθε ληξιαρχική πράξη (θάνατος, γέννηση, γάμος και διαζύγιο) εκτός της δήλωσής της από να δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να δηλώνεται σε συμβολαιογράφο, ο οποίος θα ενημερώνει τα ασφαλιστικά ταμεία γι αυτή την μεταβολή. Η απόφαση αυτή σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τον πολυσυζητημένο «εξορθολογισμό» του κράτους, καθώς, αντί να αυτοματοποιεί τις διαδικασίες (π.χ. τα ληξιαρχεία των δήμων να ενημερώνουν απευθείας τα ασφαλιστικά ταμεία για τις μεταβολές), τις περιπλέκει ακόμα περισσότερο με επιπλέον ταλαιπωρία και κόστος για τους πολίτες.
Ο ανορθολογισμός και η σπατάλη καταδεικνύονται ακόμα περισσότερο αν λάβει κανείς υπόψη ότι στα πλαίσια του «Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 – 2013» υλοποιείται, πρόγραμμα με τίτλο «Εθνικό Ληξιαρχείο» με συνολικό κόστος 44 εκατομμύρια ευρώ περίπου και όπου «θα καταγράφονται, θα μεταβάλλονται και θα παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο όλες οι νέες ληξιαρχικές πράξεις που δηλώνονται / δημιουργούνται στα τοπικά Ληξιαρχεία καθώς και η πλειοψηφία των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων των ληξιαρχείων της χώρας.»

Με δεδομένα τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1.Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα «Εθνικό Ληξιαρχείο» και τα υποέργα του; Αν όχι, γιατί; Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία; Τι ποσοστό των κονδυλίων για το έργο έχει απορροφηθεί;

2.Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του «προγράμματος «Αριάδνη» και του προγράμματος του «Εθνικού Ληξιαρχείου»; τα δύο προγράμματα θα καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες; Αν όχι, γιατί χρειάζονται δύο πλατφόρμες;

3.Θα έχει επίπτωση στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εθνικό Ληξιαρχείο» η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης; θα υπάρξει επανασχεδιασμός και καθυστέρηση στην υλοποίηση του; Θα χρειαστούν επιπλέον κονδύλια για τις όποιες αλλαγές χρειαστούν;

Απάντηση του κ. Hahn (20.12.2012)

Κατ’ εφαρμογή της αρχής της επιμερισμένης διαχείρισης, η ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής ανήκει στα κράτη μέλη. Επομένως, η αξιολόγηση, η επιλογή, η εφαρμογή και η καθημερινή διαχείριση των προγραμμάτων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, το πρόγραμμα «Εθνικό Ληξιαρχείο» εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στις 30 Απριλίου 2009 με προϋπολογισμό 44 εκατομμύρια ευρώ. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά τη ψηφιοποίηση του μητρώου των πολιτών τόσο σε επίπεδο δήμων όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε εκ νέου στις 26 Οκτωβρίου 2011 και βρίσκεται, επί του παρόντος, στο στάδιο της υποβολής προτάσεων, ενώ αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015. Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ συνιστά τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προγραμμάτων προτεραιότητας που έχει καταρτηθεί από κοινού μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Επιτροπής τον Νοέμβριο 2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές, το σχέδιο «Αριάδνη» συνιστά μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας με σκοπό να εξακριβώνονται τα δικαιώματα των πολιτών όσον αφορά τις συντάξεις και τα παροχές, υποβάλλοντας πιο έγκαιρα τα στοιχεία γέννησης, θανάτου και άλλων πραγματικών γεγονότων. Το εν λόγω πρόγραμμα δεν συγχρηματοδοτείται δυνάμει της πολιτικής για τη συνοχή.

http://www.olympia.gr/, 27/12/2012

ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ! ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρνήθηκε να απολύσει 74 συμβασιούχους και τον διώκει για παράβαση  καθήκοντος ο δοτός περιφερειάρχης.

Του Μάριου Διονέλλη

Τη διάσωση των υπηρεσιών του δήμου και την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους δημότες του επέλεξε ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Χρήστος Κορτζίδης, αντιστεκόμενος σθεναρά στη νομοθεσία που του επέβαλε τη διακοπή των συμβάσεων 74 υπαλλήλων. Για τη στάση του αυτή υφίσταται πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος από τον γενικό γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Μια παράβαση καθήκοντος όμως εξαιρετικά …τιμητική για τον ίδιο τον δήμαρχο αλλά και για το θεσμό της Αυτοδιοίκησης.

Η αρχή της ιστορίας

Οι 74 υπάλληλοι υπηρετούν σε κομβικές υπηρεσίες του δήμου και συγκεκριμένα 62 στην καθαριότητα, 6 στο συνεργείο οικοδόμων και 8 σε άλλες υπηρεσίες. Κι όμως, παρόλο που έφτασε η λήξη των συμβάσεών τους καμία αρχή δεν έχει δώσει έγκριση για αναπλήρωση του προσωπικού με προσλήψεις ορισμένου χρόνου, ενώ οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού έχουν ρητώς απαγορευθεί. Με αυτά τα δεδομένα η διακοπή των συμβάσεων θα αποδεκάτιζε τις δύο υπηρεσίες, αφού θα έπρεπε να αποχωρήσει το 42% του προσωπικού της καθαριότητας και το 66% του προσωπικού του συνεργείου οικοδομών, χωρίς ορατή προοπτική επαναστελέχωσης.

Με τη διαδικασία του «εντέλλεσθαι»

Ο Χρήστος Κορτζίδης έκανε χρήση της διαδικασίας «εντέλλεσθε δημάρχου» και ζήτησε από τις υπηρεσίες να παραμείνουν στις θέσεις τους οι εργαζόμενοι, ώστε ο δήμος να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών του, ειδικά στον κρίσιμο τομέα της καθαριότητας.
Η κίνηση αυτή του δημάρχου στην ουσία παρακάμπτει το νόμο που ορίζει την διακοπή των συμβάσεων.

«Αυτό που μετράει είναι οι πολίτες»

«Πάνω απ’ όλα είναι η πόλη και η εξυπηρέτηση των αναγκών της. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα νέων προσλήψεων και η αποχώρηση τόσων εργαζομένων θα προκαλέσει κατάρρευση των υπηρεσιών.
Η κατάσταση αυτή είναι απολύτως απαράδεκτη και ευτελιστική για την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει τεράστια ευθύνη γι’ αυτό η κεντρική διοίκηση», δηλώνει ο Χρήστος Κορτζίδης, απαντώντας στην εντολή πειθαρχικής του δίωξης από τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης.

Παράβαση καθήκοντος 

Ωστόσο, στο έγγραφό του ο κ. Λιακόπουλος επιχειρεί να στοχοποιήσει τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης, αναλογιζόμενος προφανώς πως θα υπάρξουν και άλλοι δήμαρχοι που θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του με δεδομένο το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης.
Γι’ αυτό και στην επιστολή του προς τον δήμαρχο τού υπενθυμίζει τις διατάξεις που απαγορεύουν τη μονιμοποίηση προσωπικού με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και συμβάσεις μίσθωσης έργου και του επισυνάπτει την παράγραφο με τις κυρώσεις που προβλέπονται γι’ αυτές τις περιπτώσεις, ήτοι: «Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων παραπέμπονται υποχρεωτικώς στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία κατά τις οικείες διατάξεις και διώκονται αυτεπαγγέλτως ή κατ' έγκληση οποιουδήποτε πολίτη για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα».

«Προτείνετε εσείς λύση…»

Ο δήμαρχος στην απάντησή του εκθέτει την κατάσταση που επικρατεί στον δήμο του και στην αυτοδιοίκηση γενικότερα και ζητά από τον γενικό γραμματέα να προτείνει εκείνος λύσεις για τη διάσωση των υπηρεσιών του δήμου.
Χαρακτηριστικά στην απαντητική επιστολή του αναφέρει: «Σας ζητώ να με βοηθήσετε και να μου προτείνετε λύσεις για να αποτραπεί η κατάρρευση υπηρεσιών του δήμου, εξ αιτίας των προβλημάτων που δημιουργούν οι πολιτικές της κεντρικής διοίκησης και της τρόικα, που είναι αυτές ακριβώς που κουρελιάζουν το σύνταγμα και τους νόμους και στραγγαλίζουν την κοινωνία και τους δήμους».

Αναμένεται και συνέχεια

Μέχρι στιγμής οι 74 εργαζόμενοι συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με βάση το «εντέλλεσθε» του δημάρχου ενώ απ’ ό,τι φαίνεται η αντιπαράθεση με τον γενικό γραμματέα θα έχει και συνέχεια, αφού ο Χρήστος Κορτζίδης φαίνεται αποφασισμένος να μην αφήσει ούτε και τους παιδικούς σταθμούς στην τύχη τους. Στην επιστολή του προς τον κ. Λιακόπουλο τού υπενθυμίζει πως στο τέλος Ιουλίου λήγουν οι συμβάσεις 25 εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς του δήμου και η απομάκρυνσή τους θα σημάνει και την κατάρρευση των παιδικών σταθμών, αφού σε αυτό το ενδεχόμενο θα έχουν χάσει το 43% του προσωπικού τους. 

Ο δήμαρχος όχι μόνο δεν κάνει πίσω αλλά στην ουσία προαναγγέλλει την επανάληψη της «παρατυπίας» του και για τους παιδικούς σταθμούς, προασπίζοντας τις ανάγκες των πολιτών του αλλά και το κύρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ήδη πάνω στον Χρήστο Κορτζίδη είναι στραμμένα τα βλέμματα πολλών δημάρχων που βλέπουν τις υπηρεσίες τους να ασφυκτιούν και τους δημότες να διαμαρτύρονται υπό το βάρος της αποψίλωσης των υπηρεσιών.
Η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο της αποκεντρωμένης διοίκησης και αναμένεται να δούμε αν ο γενικός γραμματέας θα προχωρήσει την πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος ή θα αναζητήσει άλλες λύσεις για την ουσιαστική στελέχωση της Αυτοδιοίκησης.


ΣΧΟΛΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ: 

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΤΙΜΟΥΝ - όχι μόνο με αριστερο ιδεολογικό πρόσημο - ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑ (εσωτερικού και εξωτερικού) ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΣΣΟΥΝ ΤΟ "ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩ" 
(όταν πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών στους δημότες γιατί όταν πρόκειται για ... αστέρια και συναυλίες ....) 

αλλά και σε όσους ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ να αναδείξουν ότι ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ  ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ, ΡΙΣΚΑΡΟΝΤΑΣ!


ΧΡΟΝΟ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ;;;

Ο Τάκης Πατερέλης και ο Δημήτρης Καλαντζής ΣΗΜΕΡΑ στο "ΕΝ ΦΛΥΑ".....δύο από τους καλύτερους τζαζίστες...
ο σαξοφωνίστας Τάκης Πατερέλης 
και ο πιανίστας Δημήτρης Καλαντζής...
ξανά στο Εν Φλύα!!! 
Μαζί τους η ..X HOUSE BAND ....
μας παρουσιάζουν το REUNION!!!!
Παρασκευή 28/12 στις 22.30 
Κρατήσεις 2106854528. 

Θα χαρούμε να περάσουμε μαζί, 
αυτήν την ιδιαίτερη μουσική βραδιά!!!!

Εν Φλύα Καφενείον
Κ. Βάρναλη 13 & Γκίνη
Χαλάνδρι

http://enflya.blogspot.gr/

Πετάνε αυτά για τα οποία καμάρωναν ότι τους έφεραν
Η μεγάλη καμπάνια "κοινωνικής ευαισθησίας" του Δήμου της Αθήνας και του Mega, κατέληξε τελικά στα σκουπίδια.

Μόλις σβήσαν τα φώτα, τέλειωσαν τα τηλεοπτικά πλάνα και οι συνεντεύξεις μπροστά από τα βουνά με τις σακούλες των προσφερομένων ειδών, τότε αυτά πια "περίσσευαν" και τα πέταξαν στους κάδους σκουπιδιών.

Οι άνθρωποι που καλοπροαίρετα έτρεξαν να προσφέρουν ότι μπορούσαν, έπαιξαν -άθελά τους- τον προπαγανδιστικό τους ρόλο, έφτιαξαν το φιλάνθρωπο προφίλ του δήμαρχου Καμίνη και του Mega και τώρα που η παράσταση έλαβε τέλος, τα σκηνικά δεν χρειάζονται πια.
Κομπάρσοι και φόντο για καλοθρεμένους αστέρες του συστήματος έγιναν.

Όσο γιαυτούς που προοριζόντουσαν οι προσφορές;
Αλήθεια, ποιός τους σκέφτηκε αυτούς πραγματικά από την αρχή αυτής της καμπάνιας δημοσίων σχέσεων; Η αφορμή για εξωραισμό της άθλιας πληροφόρησης ήταν.

Γιατί, αν το Mega είχε τόση ευαισθησία για τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν, ο ιδιοκτήτης του, με την αμύθητη περιουσία, όλο και κάτι χειροπιαστό θα μπορούσε να τους προσφέρει.
Τόσα έβγαλε και βγάζει από το δημόσιο με την άδεια των κυβερνήσεων, από έργα, δρόμους, διόδια, μεταλλεία χρυσού, ενέργεια, σκουπίδια κλπ κλπ.
Με το περίσσευμα των φτωχών ήθελε όμως πάλι να κάνει τον "φιλάνθρωπο".

Halandri PediaΔιαβάστε αναλυτικά

Εξαπλώνεται η λύσσα. ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ


Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η λύσσα είναι μια επικίνδυνη ζωονόσος με θνησιμότητα που φτάνει στο 100%

Συναγερμό έχουν σημάνει στις αρχές τα έξι κρούσματα λύσσας που εντοπίστηκαν στη βόρεια Ελλάδα, το τελευταίο μάλιστα επιβεβαιώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων σε νεκρή αλεπού στην Αριδαία Πέλλας, ενώ τέσσερις μέρες νωρίτερα επιβεβαιώθηκε κρούσμα και σε κυνηγετικό σκύλο στην περιοχή Λουτράκι Αριδαίας.
Χθες έγινε ευρεία σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων στο υπουργείο Υγείας με την επισήμανση προς όλες τις υγειονομικές αρχές της χώρας -κυρίως της βόρειας Ελλάδας- να χορηγούν αντιλυσσικό ορό σε όλες τις περιπτώσεις ατόμων που προσέρχονται με τραύματα από σκυλί ή άγριο ζώο και να γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις.
Οι ειδικοί επισήμαναν πως η λύσσα είναι μια επικίνδυνη ζωονόσος με θνησιμότητα που φτάνει στο 100%. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Αφρική και την Ασία, που σημαίνει ότι χάνεται ένας ασθενής κάθε δέκα λεπτά.
Η επιχειρησιακή σύσκεψη για τον Εθνικό Σχεδιασμό Αντιμετώπισης Κρουσμάτων Λύσσας κατέληξε στον άμεσο εμβολιασμό κυνηγόσκυλων, αδέσποτων και οικόσιτων ζώων, καθώς εκτιμήθηκε ότι το 80% αυτών δεν έχουν εμβολιαστεί για λύσσα.
Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, τον Φεβρουάριο θα γίνουν εναέριες ρίψεις δολωμάτων με αντιλυσσικά εμβόλια σε δασικές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπου εμφανίστηκαν τα έξι κρούσματα και θεωρείται ότι «εισήχθησαν» από γειτονικές χώρες, καθώς ο ιός ενδημεί στην ΠΓΔΜ, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία και στην Τουρκία. Στόχος της δράσης αυτής είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος μετάδοσης της νόσου μέσω των άγριων ζώων, αλεπούδων, τσακαλιών, λύκων κ.ά.
Τελευταίο κρούσμα που επιβεβαιώθηκε στις 24 Δεκεμβρίου ήταν σε κόκκινη αλεπού που βρέθηκε νεκρή στην Αριδαία Πέλλας, στις 20 του μήνα επιβεβαιώθηκε σε κυνηγόσκυλο στο Λουτράκι, ενώ την ίδια μέρα τρία άτομα από την περιοχή -ανάμεσά τους και ένα δεκάχρονο αγόρι- μεταφέρθηκαν με δαγκώματα από σκύλο στο νοσοκομείο της Εδεσσας -ο μικρός στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λοιμωδών της Θεσσαλονίκης για την περιποίηση των τραυμάτων- και τους παρασχέθηκε αντιλυσσικός ορός.
Αλλα δύο κρούσματα λύσσας επιβεβαιώθηκαν στις 7 και στις 12 Δεκεμβρίου σε νεκρές αλεπούδες που βρέθηκαν από μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Μεταξοχώρι και στην Κάτω Ποταμιά του Κιλκίς. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και προηγούμενα σε εκείνες στις 20 Οκτωβρίου σε αλεπού στον Βόιο Κοζάνης, και περίπου έναν μήνα αργότερα σε ποιμενικό σκύλο στην Ιεροπηγή Καστοριάς, «εισήχθησαν» από τις γειτονικές χώρες.

ΜΑΡΙΑ ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ, εφημερίδα "Έθνος", 28/12/2012

Είμαστε σίγουροι ότι...η λύσσα προέρχεται από αλεπούδες;;!!

Δ.Χ.

Πράσινο Κίνημα: Ο Β. Λυσσαρίδης ταυτίστηκε με τον αγώνα της Κύπρου για ελευθερία και δημοκρατία

  Το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος εκφράζει τη θλίψη του και τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του ιδρυτή και Επίτιμου ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις