Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ! ΔΕΙΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΟΝΗΤΕΣ!ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΚΡΙΣΙΜΟ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Χαλάνδρι, 5/4/2012
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Α.Π.: 6160
- 7η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
--------
- 2012


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 9η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 19/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη «Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση έκτασης στο Κ.Χ. 59 & 53 της περιοχής Πάτημα ΙΙ, για τις ανάγκες του έργου ‘Ολοκλήρωση αποδεκτών για την αντιπλημμυρική προστασία λεκάνης απορροής ανάντι Αττικής οδού στο Χαλάνδρι και τα Βριλήσσια’».

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 20/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη «Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση έκτασης στο Ο.Τ. 1118 της περιοχής Πάτημα Ι, για τις ανάγκες του έργου ‘Δ.Δ. 187/210/1115 δίκτυα περιοχής Φιλοθέης Κηφισιάς’ της ΔΕΗ Α.Ε.».

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 28/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Χαλανδρίου’ που αφορά στη «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2012».

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 117.336,32 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων Ν.3852/10.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 8.768,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών πληρωμής μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ποσού 1.500,00 € για τον εξοπλισμό σχολικής βιβλιοθήκης.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων.

8. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2012.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού καταβολής χρέους σε δόσεις.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνεργασία του Δήμου με την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ‘Ανακύκλωση συσκευών Ανώνυμη Εταιρία’ και το διακριτικό τίτλο ‘Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.’ για την εφαρμογή συλλογικού συστήματος ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης 2.1 του Ε.Φ.Δ. ΜΟΔ Α.Ε..

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αετοπούλειο πολιτιστικό κέντρο Δήμου Χαλανδρίου’ και ορισμός νέου.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας και ανάγκης εκτέλεσης εργασιών ‘Αποκομιδής κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων’.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λειτουργία της υπηρεσίας των τμημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων, ως και του προσωπικού του φυλακίου του αμαξοστασίου σε 24ωρη βάση και λειτουργία της υπηρεσίας του τμήματος του Δημοτικού Κοιμητηρίου σε 12ωρη βάση καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό αριθμού αδειών άσκησης επαγγέλματος για να εκδίδεται με αμοιβή (οίκοι ανοχής).

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής για τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα λόγω προσκύρωσης.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Καθαίρεση Διαφημιστικών Πινακίδων’ Α.Μ. 6/2009.


Χαλάνδρι 05/04/2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ: ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΤΟ "ΛΑΔΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ" ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ.

Βγάζει ο Γέρακας λάδι Λακωνίας;
http://www.stasi.gr/2009-05-12-09-25-48/plateiasmoi/720-2012-04-04-11-49-25
Όπως είναι γνωστό ο δήμος Χαλανδρίου μετέχει στην προσπάθεια παράκαμψης των μεσαζόντων και διάθεσης αγροτικών προϊόντων στους πολίτες της πόλης μας. Στην ιστοσελίδα του Δήμου διαβάζουμε:

«Ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012 οι αιτήσεις παραγγελίας αγροτικών προϊόντων (όσπρια, λάδι), που θα διανεμηθούν από τους παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες, στους δημότες Χαλανδρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Ελληνική Γη στο Χαλάνδρι». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν πάνω από 1300 πολίτες.»
Όπως διαπιστώνει ο κάθε αναγνώστης γίνεται ρητή αναφορά στην διανομή από «τους παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες», κάτι που άλλωστε είχε γίνει και στο παλαιότερο δελτίο τύπου με το οποίο ανακοινώνονταν η πρωτοβουλία:
"Ο Δήμος Χαλανδρίου, συμβάλλοντας στις γενικότερες προσπάθειες που γίνονται για τη στήριξη των πολιτών στις μέρες της κρίσης, απευθύνθηκε σε παραγωγούς και συνεταιρισμούς της χώρας ώστε να συλλέξει και να αξιολογήσει μια σειρά από πιστοποιημένα αγροτικά ελληνικά προϊόντα"
Κανείς δεν πρέπει συστηματικά και χωρίς αιτία να γκρινιάζει, να είναι αρνητικός και προκατειλημμένος. Να ψάχνει το στραβό στους άλλους για να δείξει ότι τελικά αυτός έχει δίκιο. Ιδιαίτερα να μην κατακρίνει εύκολα τις πράξεις άλλων, όταν ίσως να μην τα κατάφερνε καλύτερα αν είχε κι εκείνος την ευκαιρία να δείξει τι μπορεί. Αυτό είναι ένα μάθημα που το ξέρουμε και το ακούμε συχνά, ειδικά τελευταία. Κανείς όμως δεν πρέπει και να αποφεύγει την κριτική για να μην φαίνεται επικριτικός. Να δείχνει ανοχή για να μην τον πούνε αρνητικό και μίζερο.
Επί του θέματος λοιπόν για να δικαιολογήσουμε τα προηγούμενα.
Η ενασχόληση του δήμου με τα διατροφικά και η ανακοίνωση του, για συνεργασία με παραγωγούς και συνεταιρισμούς, έμοιαζε σωστή και μάλλον αναμενόμενη στα πλαίσια της τρέχουσας επικαιρότητας. Αν και υπήρχαν επιφυλάξεις για το πολύ γενικό και αόριστον της ανακοίνωσης, είπαμε να δείξουμε καλή προαίρεση και να κάνουμε μια δοκιμή. Και όντως μια δοκιμή ήταν αρκετή.
Το περίφημο λάδι Λακωνίας που πρόσφερε ο Δήμος, το οποίο υποτίθεται προερχόταν από «τους παραγωγούς, χωρίς μεσάζοντες και σε τιμή παραγωγού» αποδείχτηκε τελικά ότι είναι από εταιρεία που εδρεύει στον Γέρακα στην οδό Κλεισθένους 224! Τα λέει άλλωστε όλα και η συσκευασία και το Certificate της εταιρείας.theakos iso
Η εταιρεία, όπως φανερά αναφέρεται στην ιστοσελίδα της , λειτουργεί ως χονδρέμπορος και οι "εξαιρετικά μορφωμένοι επιχειρηματίες" που την αποτελούν, ουδεμία άμεση σχέση έχουν με την ελαιοκαλλιέργεια, προφανώς δεν είναι γεωργοί και ουδείς εξ'αυτών δηλώνει αγρότης!
Οι στόχοι τους, όπως περιγράφονται πιο κάτω, αποτελούν και την εταιρική τους παρουσίαση. Η εξαγωγική δράση είναι η προτεραιότητα της εταιρείας. Προσπαθεί δε, -όπως καμαρώνει- με αυτό τον τρόπο να μειώσει το έλλειμμα του Ελληνικού κράτους (μπράβο τους, αλλά το Χαλάνδρι ανήκει ακόμη στην ελληνική επικράτεια). Η τιμή λοιπόν των 15 ευρώ δεν είναι τιμή παραγωγού, αλλά η τιμή του χονδρέμπορου!
Όταν μάλιστα, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του δήμου, πωλούνται σε 1-2 ημέρες, εύκολα, απλά, με σιγουριά, χωρίς εμπορικά έξοδα και επιχειρηματικό κίνδυνο, 14 τόνοι λαδιού δηλ. 2.800 συσκευασίες(!), και η τιμή δεν διαφέρει -για να μην πούμε ότι είναι ακριβότερη- από αυτή που έχουν τα S/M σε ημέρες προσφορών, τότε μπορεί να θεωρηθεί ένα καλό επιχειρηματικό promotion, με την συνεργασία και υποστήριξη του Δήμου.
Και βέβαια δεν είναι κακό να ενισχύουμε την εγχώρια παραγωγή και τους ανθρώπους που την δημιουργούν.
Και βέβαια έμοιαζε πάρα πολύ καλή η κίνηση του δήμου, να προσφέρει φθηνά και αγνά προιόντα στους Χαλανδραίους, ενισχύοντας ταυτόχρονα τους ίδιους τους αγρότες-παραγωγούς.
Αλλά εδώ ενισχύει εταιρείες που απλώς τα εμπορεύονται, αποκομίζοντας και επιπλέον κέρδος... Δηλαδή ενισχύει τους μεσάζοντες!
Κάνουμε κάπου λάθος;
Όλη αυτή η παραπλάνηση τελικά μπορεί να μοιάζει άνευ σημασίας, αφού πολλοί αγόρασαν, αλλά λίγοι κατάλαβαν.
Ίσως μάλιστα και να το επαίνεσαν, εν αγνοία τους, μένοντας με την εντύπωση ότι βοήθησαν τους αγρότες και πολέμησαν τους μεσάζοντες!
Σημ ΣΤαΣΗΣ:Δείτε τι γράφει η εταιρία στην ιστοσελίδα της:
www.sofia-olive.com.
Η εταιρία δημιουργήθηκε από μια ομάδα εξαιρετικά μορφωμένων επιχειρηματιών που αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με το υπάρχον κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο της Ελλάδος και αποφάσισαν να αντιπαλέψουν με κάθε τρόπο την Ελληνική ύφεση. Ξεκίνησαν λοιπόν μια προσπάθεια να μειώσουν το έλλειμμα του Ελληνικού κράτους εξάγοντας ένα καθαρά ελληνικό προϊόν. Η ενδελεχής έρευνα που διεξήγαγαν κατέδειξε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας έναντι των υπόλοιπων κρατών της Ε.Ε είναι η παραγωγή ελαιολάδου. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν στην ποιότητα των προϊόντων σε συνάρτηση με την τιμή διάθεσης του που του προσδίδουν μεγάλες πιθανότητες εισόδου στις διεθνείς αγορές που εκτιμούν την ανώτερη ποιότητα του.
Η ομάδα των επιχειρηματιών αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα επιστημόνων όπως PhD οικονομολόγους, Mba υπεύθυνους διοίκησης, Msc υπεύθυνους προμηθειών και Msc γεωπόνους με εξειδίκευση σε σύγχρονες και οικολογικές μεθόδους παραγωγής.

ΣΧΟΛΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ:
ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΠΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ.

Μόνο ότι αυτό το λάδι αυτό ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ και οι επιχειρηματίες επίσης πολύ καλοί στην δουλειά τους

Αλλά ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ και ΟΧΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ. Και αυτό δεν είναι κακό γι' αυτούς.

Κακό είναι που οι δήμοι υποκαθιστούν την ανάγκη για δράσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης ... πουλώντας "λίπη και έλαια" και που το κίνημα της "πατάτας" , από πρωτοβουλία αυτοοργάνωσης μετατράπηκε σε ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ άλλοθι για το πετσόκομμα μισθών, συντάξεων, φαρμάκων και μέσο μικροπολιτικής για πολιτικάντηδες.

Κακό είναι ότι παίζουν κάποιοι - εκόντες, άκοντες - το παιχνίδι του κοινωνικού αυτοματισμού κατά - ΚΥΡΙΩΣ -  των μικρομεσαίων επαγγελματιών.

Γι' αυτό συντρόφια εκεί στην ΣΤΑΣΗ σας καλούμε να το σκεφτείτε καλύτερα και να υποστηρίξετε την άποψη ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, με προσχώρηση στην άποψή μας, ότι ο δήμος πρέπει να ψωνίζει και να αγοράζει υπηρεσίες ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΧΑΛΑΝΔΡΑΙΪΚΑ ΜΑΓΑΖΙΑ - ΜΑΝΑΒΙΚΑ, ΜΠΑΚΑΛΙΚΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ κλπ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ! ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ.

http://stinplatia.blogspot.com/2012/03/blog-post_5876.html
http://stinplatia.blogspot.com/2012/03/blog-post_7238.html


ΥΓ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ, ΔΕ ΝΟΜΙΖΕΤΕ;
ΚΑΙ ΜΕ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΑΛΕΠΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ.
ΟΣΟ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ, ΤΟ ΕΔΩΣΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΚΑΣΑΤΑ (ΜΕΤΡΗΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ! Μιλάμε ότι αν πάτε στον ψιλικατζή της γειτονιάς σας και του παραγγείλετε 10 κιλά λάδι για να σας το φέρει με αυτή την τιμή ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΝΕΤΑ, όλη την χρονιά. Και ροβίθια και φακές και ρύζια και ό,τι θέλετε.

Ας σταματήσει το δούλεμα και το ξεφτίλισμα των πολιτών που κάθονται στις ουρές - λες και είμαστε στο ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ για να πάρουν "φτηνό προϊόν, χωρίς μεσάζοντες".

ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ: ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ και όχι στα λάχανα και τα μπρόκολα.

Και κάτι ακόμα: Να δείτε σε λίγο ΠΟΣΑ ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΖΙΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΕΤΑΧΤΟΥΝ, με τις ποσότητες που αγοράσανε κάποιοι.

Θυμάστε τον Ζήκο;;;
" Φύγαν οι φακές μόνες τους! Έσκασαν οι φακές, βγήκαν τα μαμούνια, πήρε κάθε μαμούνι μια φακή στην πλάτη και δρόμο τον ανήφορο"

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *