Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Η Ε.Ε. ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ!

ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ !!!

E.E.: Δεν έχει δικαίωμα η ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα σε κανέναν πολίτη που δεν πληρώνει το φόρο αλλά πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμαΑπάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Ν. Χουντή (ΣΥΡΙΖΑ)

Ν. Χουντής: Το κράτος που παρανομεί και δεν σέβεται το δικαίωμα των πολιτών να έχουν ηλεκτρική ενέργεια, δεν έχει δικαίωμα να συλλαμβάνει πολίτες που υπερασπίζονται τη νομιμότητα. Να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ!!

Δεν έχει δικαίωμα η ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα σε κανέναν πολίτη που δεν πληρώνει το φόρο αλλά πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα.
Αυτό απαντάει ο Γερμανός Επίτροπος κ. Oettinger αρμόδιος για θέματα ενέργειας.

Ο Ν. Χουντής στην ερώτησή του ισχυριζόταν ότι με βάση την κοινοτική νομοθεσία «δεν έχει δικαίωμα το κράτος να επιβάλλει στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) να διακόψουν την παροχή σε εκείνους τους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το διεκδικούμενο φόρο» αλλά πληρώνουν κανονικά την κατανάλωση του ρεύματος που χρησιμοποίησαν. Τόνιζε ταυτόχρονα ότι πολύ περισσότερο δεν μπορεί να διακοπεί η παροχή σε ευάλωτους καταναλωτές, όπως ορίζει και η σχετική οδηγία 2009/72.


Στην απάντησή του ο Γερμανός Επίτροπος κ. Oettinger, τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι σε κάθε περίπτωση οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν «τη συμμόρφωση με το σύνολο της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των διατάξεων αυτής που αφορούν την προστασία των καταναλωτών (άρθρο 3 και παράρτημα Ι), τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών (άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8) και την καθολική υπηρεσία (άρθρο 3 παράγραφος 3).»
 

Συνεχίζοντας την απάντηση του ο Επίτροπος ενέργειας της ΕΕ, γίνεται απολύτως σαφής:


«Οι διατάξεις σχετικά με την καθολική υπηρεσία γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών μελών και παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια. Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.»

και καταλήγει την απάντησή του σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τους ευάλωτους καταναλωτές:

«Ως προς την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές


ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ...ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ

Να ζητήσουμε μαζικά με δικαστική απόφαση να απαγορευτεί στη ΔΕΗ να μας κόβει το ρεύμα
Στα πλαίσια του γενικότερου αγώνα που γίνεται το τελευταίο καιρό για να μην πληρώσουμε το Χαράτσι για την ΔΕΗ, πρέπει να γνωρίζουμε και ποιες είναι οι νομικές δυνατότητες που υπάρχουν και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να προστατευτούμε καλύτερα από τις αυθαιρεσίες της ΔΕΗ και της Κυβέρνησης του Μνημονίου.

Είναι εμφανές ότι οι προσφυγές στα Δικαστήρια δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις πολιτών και Φορέων για μαζική άρνηση καταβολής των χαρατσιών και ιδιαίτερα του Χαρατσιού της ΔΕΗ. Υπό προϋποθέσεις μπορούν όμως να βοηθήσουν αυτούς τους αγώνες.
Όπως έχει τονιστεί πολλές φορές, η προσπάθεια της Κυβέρνησης να εμπλέξει την ΔΕΗ και την απειλή κοψίματος του ρεύματος σε όποιο-α αρνηθεί να πληρώσει το Χαράτσι, είτε γιατί δεν έχει, είτε γιατί δεν θέλει, είναι εκτός από κοινωνικά άδικη και παράνομη και αντισυνταγματική.
Είναι παράνομη γιατί στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό που έχει ο καθένας υπογράψει με την ΔΕΗ για την παροχή ρεύματος, δεν συμπεριλαμβάνεται τέτοια δυνατότητα στην ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο μόνος λόγος για τον οποίον η ΔΕΗ ή άλλος πάροχος, μπορούν να κόψουν το ρεύμα είναι η μη πληρωμή της αξίας του ρεύματος και των σχετικών με αυτή προσαυξήσεων.
Συνεπώς εφόσον πληρώσουμε τον λογαριασμό της ΔΕΗ εκτός του Χαρατσιού, η ΔΕΗ δεν δικαιούται και είναι παράνομο, να μας κόψει το ρεύμα.
Είναι αντισυνταγματική γιατί παραβαίνει και παραβιάζει τις συνταγματικές ρυθμίσεις των άρθρων 1 παρ. 3, και 26 παρ. 2, κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας του φόρου (άρθρο 78 παρ. 1 και 4), κατά παράβαση της αρχής της φοροδοτικής ικανότητας (άρθρο 4 παρ. 5 και 25 παρ. 1), και για Προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 2 παρ. 1) του Συντάγματος. Πιο ειδικά θα εξειδικευτούν στην Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων.
Δικαιούμαστε και μπορούμε να ζητήσουμε μαζικά με Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων την έκδοση δικαστικής απόφασης που να απαγορεύει στην ΔΕΗ να μας κόψει το ρεύμα. Είναι η πιο σύντομη και οικονομική νομική διαδικασία
Μέχρι την εκδίκαση της Αίτησής μας αυτής μπορούμε να ζητήσουμε Προσωρινή Διαταγή από το Δικαστήριο (δηλαδή προσωρινή απόφαση) που θα απαγορεύει στην ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα στους αιτούντες μέχρι να εκδικαστεί η Αίτησή μας και βγει η απόφαση. Τέτοια απόφαση (Προσωρινή Διαταγή) είναι και αυτή της Καλαμάτας που γράφουν οι εφημερίδες
Αυτό που είναι σημαντικό είναι η μαζικότητα των Αιτούντων. Άλλο είναι να αιτούνται 10-20 πολίτες και άλλη βαρύτητα έχει να υπογράφουν την Αίτηση εκατοντάδες πολίτες μαζί με τον Δήμο. Οι δικαστικές αποφάσεις τέτοιου είδους επηρεάζονται ουσιαστικά από την μαζικότητα και τον αριθμό των Αιτούντων.
Θα βοηθούσε ιδιαίτερα εάν ανάμεσα στους Αιτούντες υπήρχαν πολίτες με διαπιστωμένη οικονομική αδυναμία να πληρώσουν το χαράτσι όπως άποροι, άνεργοι, υπέργηροι χωρίς σύνταξη, μικροσυνταξιούχοι, εργαζόμενοι περιοδικά ή με μειωμένο ωράριο και αποδοχές κ.α. Τι χρειάζεται
1. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού της ΔΕΗ
2. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής. Να αποδεικνύεται δηλαδή ότι έχουμε πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ αλλά ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.
3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
4. Εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο αν τις ενέργειες τις κινεί ο Δήμος ή προς τον Δικηγόρο της Πρωτοβουλίας αν τις ενέργειες κινεί η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

stasi.gr - o Π. Τακόπουλος είναι δικηγόρος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

Ξεκινάει η μαζική συλλογή παραστατικών και στοιχείων όσων δεν πληρώνουν το Χαράτσι της ΔΕΗ από τον δήμο Χαλανδρίου

Δεσμεύθηκε σήμερα (χθες) ο δήμος Χαλανδρίου διά στόματος του δημάρχου κου Κουράση ότι θα υπάρξει υποστήριξη του δήμου σε όσους δεν θα πληρώσουν το Χαράτσι της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα εκτός των εξωδίκων που ήδη έχει κάνει ο δήμος συμφωνήθηκε από την διοίκηση ότι θα υπάρξει συλλογή εγγράφων, στοιχείων ή και παραστατικών από όσους δεν θα πληρώσουν το τέλος ακινήτων στο λογαριασμό της ΔΕΗ . Από την συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε προσφέρθηκαν εθελοντικά να βοηθήσουν 2 δικηγόροι και 8 δημότες κατ΄αρχήν. Η θετική αυτή εξέλιξη θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και ως προς τις λεπτομέρειες της υλοποίησής της .

Το πραγματικό πρόβλημα της διοίκησης - άποψη πάνω στα όσα λέχθηκαν από το stasi.gr
Ουσιαστικά η διοίκηση έχει να αποφασίσει αν θα είναι με την νομιμότητα ή με την δικαιοσύνη. Αν θα χρησιμοποιήσει όλα τα έννομα μέσα που διαθέτει και μόνο ή αν θα υποστηρίξει με κάθε μέσο την αυτοάμυνα του κόσμου απέναντι στη χούντα του μνημονίου. Λύγισε μπροστά στην πίεση του κόσμου.

Είναι ίσως το σοκ που παθαίνεις όταν ανακαλύπτεις ότι ο κόσμος των φτωχών που κάποτε διάβαζες στους Άθλιους του Ουγκώ και μέχρι προσφάτως σε ανταποκρίσεις κάποιων συνοικιών του λεκανοπεδίου στα ΜΜΕ και που κοίταζες με συμπόνοια, τώρα έρχεται στην συγκέντρωσή σου είναι πια δημότες ή και ψηφοφόροι σου και βέβαια αυτοί σε κοιτάνε στα μάτια και χωρίς ίχνος συμπόνοιας μάλιστα. Και ζητάνε λύσεις. Οι άνθρωποι αυτοί σήμερα δεν ζητήσαν εγγυήσεις από κανέναν ούτε από τον δήμαρχο για λύση του προβλήματός. Ζήτησαν την στήριξη του δήμου . Μένει να δούμε αν θα την έχουν.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε οτι σήμερα Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011, λόγω τεχνικού προβλήματος και μέχρι αποκαταστάσεώς του, δε θα εκτελούνται τα δρομολόγια της Γραμμής Β (Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ - ΤΟΥΦΑ )

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ.


ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΑ ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ. ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΑ! ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΚΟΠΙΜΗ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙ' ΑΥΤΑ. ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΚΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ! ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ!


http://attikanea.blogspot.com/2011/11/blog-post_9397.html

Ας μιλήσει κάποιος για τους εμπόρους και επαγγελματίες που κατέστρεψαν οι ανίκανοι και διεφθαρμένοι πολιτικοί μας ! 
Δουλέψαμε τόσα χρόνια , 12ώρα και 14ώρα , γιορτές και αργίες και με πολύ κόπο σε δουλειές που χρειάζονταν κόπο. Νομίζαμε ότι επενδύουμε στη δουλειά μας και ρίξαμε όλα τα λεφτά μας, ακόμα και λεφτά που δεν είχαμε δανειζόμενοι από όπου μπορούσε ο καθένας μας. Στηρίξαμε τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Πιστέψαμε πως είναι μόνο στα χέρια μας η ζωή μας και πως αν είμαστε καλοί στη δουλειά μας θα τα καταφερουμε και θα δημιουργήσουμε κάτι που θα μας ικανοποιήσει αλλά θα προσφέρει και στην κοινωνία .

 Τελικά μας κατέστρεψαν με την άνευ προηγουμένου πτώση των πωλήσεών μας και ανακοινώνοντάς μας ξαφνικά πως επτωχεύσαμε.

Φτάσαμε να χρωστάμε ΦΠΑ μεγάλα ποσά και να μην τα αποδίδουμε όχι γιατί δεν θέλουμε αλλά γιατί δεν έχουμε. Μερικοί μας κατηγορούν ότι αφού το εισπράττουμε πρέπει να το αποδίδουμε και συμφωνούν με τα μέτρα της προσωποκράτησης ή της δημοσιοποίησης των ονομάτων όσων χρωστούν. Δεν αντιλαμβάνονται πως αν καταθέταμε το ΦΠΑ δεν θα πληρώναμε υπαλλήλους και προμηθευτές. Τότε η αγορά θα ήταν σε χειρότερη ακόμα μοίρα και πολλοί χαμηλόμισθοι υπάλληλοι καταστημάτων και γραφείων δεν θα είχαν ούτε να φάνε ή θα είχαν απολυθεί πολύ νωρίτερα. Εμάς μας κατηγορούν για αισχροκέρδεια , πως δηλαδή πουλάμε ακριβά και άρα εμείς φταίμε για την κρίση και τα δεινά που περνάμε, τη στιγμή που το ίδιο το κράτος είναι ο μεγαλύτερος αισχροκερδής πουλώντας στο λαό ακριβά ό,τι διαθέτει , αφού έχει τεράστιο κόστος λειτουργίας και την ίδια στιγμή να ξεπουλά φτηνά στους τοκογλύφους την δημόσια περιουσία.

Λοιπόν πρέπει να καταλάβουν ότι :

1. Δεν είμαστε απατεώνες που δεν αποδίδουν το ΦΠΑ. Δηλαδή δεν το πληρώνουμε ενώ έχουμε λεφτά ή προσπαθούμε να το γλυτώσουμε .Κάτι τέτοιο θα ήταν μέγιστη βλακεία και μόνο άτομα με μειωμένη διανοητική ικανότητα θα μπορούσαν να το σκεφτούν .Δεν είναι δυνατόν να το δηλώνουμε πως το χρωστάμε και μετά να περιμένουμε να μας το χαρίσουν. Αρα μάλλον μας κατηγορούν για βλακεία παρά για φοροδιαφυγή. Οι έξυπνοι δεν δηλώνουν τίποτα και είναι οι ίδιοι που φυγαδεύουν τα μετρητά στο εξωτερικό ή προσπαθούν να τα νομιμοποιήσουν σε κάθε τρόπο στην Ελλάδα και είναι οι πραγματικοί φοροφυγάδες. Εμείς ,που δηλώναμε το ΦΠΑ τόσα χρόνια, δεν είμαστε παρά φοροφουκαράδες και μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση αυτοί που μας έλεγαν ψέμματα τόσο καιρό για την κατάσταση της οικονομίας μας.

2. Λεφτά δεν υπάρχουν. Μας ζητάνε να πληρώσουμε ΙΚΑ , Εφορία,ΟΑΕΕ και μας προτείνουν «γενναιόδωρους» διακανονισμούς αλλά δεν καταλαβαίνουν ( η δεν θέλουν) πως δεν μπορεί να πληρώσει κάποιος που δεν έχει ούτε να ζήσει. Άρα όποια δόση και αν ζητήσουν δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί . Αυτό που θα έπρεπε να κάνουν είναι να δώσουν αναστολή πληρωμής σε όσους αποδεδειγμένα έχουν ζημία ή έχουν κλείσει την επιχειρήση τους και δεν έχουν άλλους πόρους για να ζήσουν την οικογένειά τους. Μια αναστολή που θα διαρκούσε τουλάχιστον για ένα έτος ώστε να δωθεί η ευκαιρία σε κάθε πτωχευμένο έμπορο να βρεί άλλη εργασία ώστε να μπορέσει μελλοντικά να ξεπληρώσει με κάποιους όρους τις οφειλές του.
3. Επισης θα ήταν λογικό να ζητήσουμε κούρεμα κατά 50% των οφειλών μας και αναδιαπραγμάτευση με χαμηλό επιτόκιο του υπολοίπου αντί να συνεχίζουν να μας βάζουν πρόστιμα και επιβαρύνσεις μεγαλώνοντας κάθε μέρα που αδυνατούμε να πληρώσουμε το υπόλοιπό μας.

4. Πρέπει να σταματήσουν να διασύρουν το όνομα των εμπόρων και ελευθέρων επαγγελματιών. Μας χαρακτηρίζουν φοροφυγάδες και αισχροκερδείς όταν είναι πάμπολλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι που κάνουν και δεύτερη , αφανή και αδήλωτη εργασία και δεν δηλώνουν τα εισοδήματα αυτά. Μήπως δεν ήταν πολλά επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων σχεδόν αφορολόγητα και μάλιστα πολλοί από αυτούς υπάλληλοι της Βουλής που τους ευνοήσαν οι βουλευτές; Η φοροδιαφυγή όταν γίνεται με νόμο δεν είναι φοροδιαφυγή; Άραγε πόση είναι η φοροδιαφυγή από αυτά τα επιδόματα και από τις δεύτερες κρυφές δουλειές και από τα ιδιαίτερα μαθήματα των διορισμένων καθηγητών και από τα φακελάκια των κρατικών ιατρών και από τις κρυφές δουλειές των ηλεκτρολόγων της ΔΕΗ και τις «ειδικές» αμοιβές των εφοριακών και πολλών αλλων δημοσίων υπαλλήλων ;

ΕΛΕΟΣ πια με τους εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες !

Δεν φτάνει που μας έχουν καταστρέψει με την ανικανότητά τους και τις κλεψιές τους τόσα χρόνια αλλά μας διασύρουν και από πάνω, μας συκοφαντούν και μας ληστεύουν. Δεν υπολογίζουν την καταστροφή μας η οποία σε καμμία περίπτωση δεν οφείλεται σε εμάς αλλά μόνο στα ασύστολα ψέμματα που μας ελεγαν τόσα χρόνια την ίδια στιγμή που άρμεγαν το Δημόσιο , δηλαδή όλους μας. Διόριζαν «υμετέρους» τους οποίους αποθεώνουν σαν καλούς φορολογούμενους γιατί πληρώνουν φόρους για μια δουλειά που κανονικά δεν θα έπρεπε να κάνουν ούτε να πληρώνονται για αυτή αφού είναι υπεράριθμοι. Δηλαδή και πάλι κατηγορούν την τάξη που εργάζεται σκυλίσια για να πληρώνει φόρους μέσω των οποίων πληρώνουν αναξιοποίητους δημόσιους υπαλλήλους , οι οποίοι πληρώνουν μέρος του εισοδήματος τους σε φόρους , το οποίο δεν θα έπρεπε κανονικά καν να εισπράττουν! Μας οδηγούν δε σε διχασμό στρέφοντας έτσι τον Έλληνα εναντίον του Έλληνα.

Θα έπρεπε συλλογικά οι έμποροι και επαγγελματίες να καταθέσουμε μήνυση εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου για :

• Βαρειά αμέλεια αφού διαχειριστήκαν με ανικανότητα και για σειρά ετών τα οικονομικά του κράτους δημιουργώντας τεράστια ελλείματα.

• Απόκρυψη γεγονότων και ψεύδη που τόσα χρόνια μας έλεγαν αποκρύπτωντας το πραγματικό χρέος και οδηγώντας μας έτσι στο να λάβουμε λάθος αποφάσεις επενδύωντας χρήματα και κόπο στις επιχειρήσεις μας

• Κατάχρηση εξουσίας αφού μέσω αυτής διαστρέβλωναν την αλήθεια ώστε να συνεχίζουν να μας κυβερνούν και να καρπούνται τις αμοιβές τους οι οποίες σε αντίθεση με τα έσοδα του εμπορικού κόσμου συνέχιζαν να έχουν τις τελευταίες δεκαετίες αλματώδη αύξηση.

• Συκοφάντηση, εκβιασμό και διασυρμό των επαγγελματικών τάξεων εμπόρων και ελ.επαγγελματιών λόγω συγκεκριμένων αναφορών τους αλλά και έμμεσων τακτικών συμπεριλαμβανομένης της δημοσιοποιήσης οικονομικών στοιχείων με σκοπό να εκβιάσουν την καταβολή ποσών που είναι σε γνώση τους πως δεν είναι δυνατόν να εισπραχθούν με βάση την οικονομική κατάστασή τους η οποία τους είναι γνωστή μέσω των δηλώσεών τους στην εφορία.

Φταίμε όμως και εμείς οι έμποροι που δεν έχουμε κάνει τιποτα συλλογικά μέχρι σήμερα . Τα συνδικαλιστικά μας όργανα δυστυχώς δεν έχουν κάνει τίποτα σημαντικό σε αυτή τη κατεύθυνση. Δεν γνωρίζω καμμία σημαντική προσπάθεια εκτός από την συμμετοχή σε μια απεργία της ΓΣΕΒΕ και ίσως κάποιες μεμονωμένες δράσεις τοπικών εμπορικών συλλόγων. Ουτε το ΕΒΕΑ αλλά και ούτε κάποιος άλλος θεσμικός φορέας δεν έχει υπερασπιστεί αποτελεσματικά το όνομα και τα δικαιώματα του εμπορικού κόσμου.

Οφείλουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι γιατι η αδικία

Θωμάς Σλάμαρης


ΠΛΑΤΕΙΑ:

Αναδημοσιεύουμε αυτό το άρθρο με το οποίο δεν συμφωνούμε σε όλα και ετοιμάζουμε μερικές θέσεις μας, διότι ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.

Αλλά πριν κάνουμε θέλουμε να είναι καθαρό ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.

Διότι εμείς ΟΤΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ, δεν πάμε να κοροϊδέψουμε, ούτε να ψαρέψουμε σε θολά νερά.

ΓΙ' ΑΥΤΟ ΟΤΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΛΑ! Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη μαγκιά.

ΜΟΝΟ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ!


Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *