Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Το μήνυμα του Νίκου Παπαδάκη για την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 και την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας


Το μήνυμα του Νίκου Παπαδάκη για την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 και την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

Η Αττική γίνεται «Πράσινη Περιφέρεια»

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 και την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας ο Περιφερειακός Σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης «Αττική – Πράσινη Περιφέρεια» και εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, κ. Νίκος Παπαδάκης προχώρησε στην παρακάτω δήλωση: «Το σύνθημα της Παγκόσμιας Μέρας Βιοποικιλότητας για το 2020, που είναι «Οι λύσεις μας είναι στη φύση», σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός μοντέλου ζωής για το μέλλον σε απόλυτη αρμονία με τη φύση.
Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για το 2030 περιλαμβάνει τη διεύρυνση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών σε όλη την ΕΕ, με αυστηρή προστασία για περιοχές με πολύ υψηλή βιοποικιλότητα και κλιματική αξία, τη διαμόρφωση Σχεδίου για την Αποκατάσταση της Φύσης με συγκεκριμένους στόχους.
Ταυτόχρονα περιλαμβάνει δράσεις για τον αγροτικό τομέα, τα δάση, το αστικό περιβάλλον, τα υδάτινα οικοσυστήματα, την αποκατάσταση ποταμών καθώς, και ένα ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης με τη συμμετοχή οικονομικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, με αυξημένη χρηματοδότηση.
Η Περιφέρεια Αττικής, όπως έχει διακηρυχθεί σε όλους τους τόνους από την Περιφερειακή Αρχή υπό τον κ. Πατούλη, προτάσσει με ιδιαίτερη βαρύτητα τα ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον και την προστασία του.
Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα διαμόρφωσης και ενίσχυσης ενός συνεκτικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών – πυρήνων βιοποικιλότητας, για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-2027), η Περιφέρεια Αττικής έχει εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, το ποσό των 5 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση δράσεων και έργων κατ’ εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων δράσης των περιοχών Natura 2000 της Αττικής.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής χρηματοδοτείται με το ποσό των 800.000 ευρώ η σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου που αφορά στην προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή και στην προστασία της βιοποικιλότητας. Επιπλέον η Περιφέρεια συμμετέχει ενεργά ως εταίρος στο LIFE-IP 4 NATURA: «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα».

ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


Με νέα απόφαση του δημάρχου Χαλανδρίου Σίμου Ρούσσου, την Παρασκευή 22 Μαΐου, αίρεται ο περιορισμός στην πρόσβαση των κλειστών χώρων του Δημοτικού Κοιμητηρίου (οστεοφυλάκιο), που είχε επιβληθεί λόγω των έκτακτων μέτρων για την πανδημία.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από αύριο, Σάββατο 23 Μαΐου.

ΣΣ: Τώρα πείτε μας κακούς αλλά Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΣΗ των περιοριστικών μέτρων στο Χαλάνδρι δεν ξεκίνησε από τα πάρκα, τους αθλητικούς χώρους,  και τις παιδικές χαρές αλλά .... από το νεκροταφείο. Σημειολογία .της αντίληψης για πόλη .... νεκρταφείο ,, για να μην χαλάνε τα διαολάκια τις παιδικές χαρές, όπως λένε κάποιοι....

“Η διατάραξη του κλίματος πλησιάζει στο σημείο χωρίς επιστροφή”
Το Πράσινο Κίνημα για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 και την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

“Η διατάραξη του κλίματος πλησιάζει στο σημείο χωρίς επιστροφή”

Δύο ημέρες με κρίσιμα “πράσινα” μηνύματα είναι η 21η και η 22α Μαΐου και το Πράσινο Κίνημα ενώνει τη φωνή του προκειμένου να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000
Πιο συγκεκριμένα, η 21η Μαΐου έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 (European Natura 2000 Day), ώστε να γιορτάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προστασία της φύσης και οι προσπάθειες όσων συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία αυτού του σημαντικού εγχειρήματος.
Τo ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου και, ταυτόχρονα, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης.
Η Ελλάδα έχει την τύχη να συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο, το οποίο λειτουργεί ως ασπίδα ζωής για απειλούμενα είδη της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας και για περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Το δίκτυο Natura 2000, λειτουργεί παράλληλα και ως μηχανισμός που φροντίζει την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας και φύσης.
Συνολικά 446 περιοχές που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Θράκη έως την Κρήτη και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο, συγκροτούν το ελληνικό τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000.

Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας
Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου. Καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοποικιλότητας.
Ο πλούτος των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας και η ποικιλία των τύπων οικοτόπων που υπάρχουν στη χώρα μας, ως αποτέλεσμα της πολυποίκιλης γεωμορφολογίας, των διάφορων κλιματικών τύπων και της συνεύρεσης ειδών από τρεις διαφορετικές ηπείρους, την κατατάσσουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υψηλότερη Βιοποικιλότητα, αλλά και με τις μεγαλύτερες ευθύνες για τη διαφύλαξή της.
Ενδεικτικά, στη χώρα μας καταγράφονται περισσότερα από 6000 είδη και υποείδη φυτών (πολλά από τα οποία ενδημικά), περισσότερα από 400 είδη πουλιών (φωλεάζοντα, μεταναστευτικά, διαχειμάζοντα), δεκάδες είδη θηλαστικών, μεταξύ των οποίων είδη που έχουν εξαφανιστεί από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η καφέ αρκούδα και το αγριόγιδο), και 27.000 ασπόνδυλα, μεταξύ των οποίων 4.000 ενδημικά, ενώ υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 15.000 ασπόνδυλα, που δεν έχουν ακόμα καταγραφεί.

Ρία Ακρίβου: “Η διατάραξη του κλίματος πλησιάζει στο σημείο χωρίς επιστροφή”
Με αφορμή τις δύο αυτές Ημέρες η Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Ρία Ακρίβου προχώρησε στην παρακάτω δήλωση: “Η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 αποτελεί μια γιορτή για την προστασία της φύσης. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα διαμόρφωσης και ενίσχυσης ενός συνεκτικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών – πυρήνων βιοποικιλότητας, συνεχίζουμε με συνέπεια να πιέζουμε για την ανάδειξη και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.
Παράλληλα, προβληματιζόμαστε για την κατάργηση της αυτοτέλειας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, αλλά και την απλοποίηση στις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων χωρίς μέτρα κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά, που προβλέπονται στο πρόσφατο αντι-περιβαλλοντικό νομοσχέδιο.
Παράλληλα, η βιοποικιλότητα μειώνεται απότομα. Έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, η οποία φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα αποθέματα Βιολογικής Ποικιλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διατάραξη του κλίματος πλησιάζει στο σημείο χωρίς επιστροφή και προτάσσει πως η παρούσα κρίση είναι ένα άνευ προηγουμένου κάλεσμα για αφύπνιση.”

«Όχι» για τις κάμερες στις σχολικές τάξεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου


«Την κατηγορηματική του αντίθεση στην τοποθέτηση καμερών στις σχολικές τάξεις με απευθείας αναμετάδοση του μαθήματος» δηλώνει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου με ψήφισμά του που πέρασε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση της 20ης Μαΐου.

Αναλυτικά στο ψήφισμα αναφέρεται:

Η πρόσφατη διάταξη του Υπουργείου Παιδείας με βάση τον νόμο 4686/2020 και την σχετική Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 57233/Υ1/τ.Β, αρ.φ.1859) «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση» θεσπίζουν τη δυνατότητα αναμετάδοσης μέσω χρήσης κάμερας μέσα στις σχολικές τάξεις κατά τη διάρκεια τού μαθήματος. Η πρωτοφανής αυτή διάταξη, η οποία ψηφίσθηκε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και άνευ διαβούλευσης, έχει προκαλέσει τίς αντιδράσεις σύσσωμου τού εκπαιδευτικού κόσμου καθώς και έγκριτων ειδικών , για νομικούς και παιδαγωγικούς λόγους. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η παιδαγωγική σχέση είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία βασισμένη στη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και η σχολική τάξη δεν μπορεί να ελέγχεται ούτε να παρακολουθείται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου δηλώνει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε οποιαδήποτε εφαρμογή η οποία θα προέβλεπε χρήση κάμερας στις σχολικές τάξεις με απευθείας αναμετάδοση τού μαθήματος, διαδικασία η οποία αντίκειται τόσο σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων και προσβολής τής προσωπικότητας των μελών τής σχολικής κοινότητας, όσο και σε θεμελιώδεις αρχές πού διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ψήφισμα στήριξης των σχολικών καθαριστριών στο Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου


«Τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων σχολικών καθαριστριών και την πρόσληψη του νέου αναγκαίου προσωπικού, με πλήρη και σταθερή εργασία, καθώς και πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα» ζητά, μεταξύ άλλων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου με ψήφισμά του που πέρασε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση της 20ης Μαΐου.

Αναλυτικά στο ψήφισμα αναφέρεται:

Σε μια εποχή που η πανδημία του κορονοϊού απειλεί τη ζωή όλων μας, μια ομάδα εργαζομένων, οι σχολικές καθαρίστριες εργάζονται σε καθεστώς εργασιακής επισφάλειας υπό δυσμενείς και ανθυγιεινές συνθήκες με συμβάσεις έργου και περιορισμένα δικαιώματα.
Δεν δικαιούνται κανονικές άδειες
Με χαμηλές αμοιβές και χωρίς να έχουν δικαίωμα στην απεργία

Είναι όμως υποχρεωμένες όχι μόνο να καθαρίζουν το σχολείο στο οποίο τοποθετήθηκαν με τη σύμβαση έργου αλλά και να μεταφέρονται σε άλλα σχολεία προκειμένου να προσφέρουν το πραγματικά δύσκολο έργο της καθαριότητας και της απολύμανσης.

Οι ανάγκες καθαριότητας των σχολείων εξυπηρετούνται από καθαρίστριες - καθαριστές, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, η πλειοψηφία των οποίων εργάζεται μετά το πέρας του ωραρίου των σχολείων.

Όμως οι ανάγκες καθαρισμού των σχολείων (τουαλέτες μαθητών/τριών - καθηγητών, κοινόχρηστοι χώροι, έκτακτα περιστατικά, κτλ.) υπάρχουν κυρίως όταν το σχολείο βρίσκεται σε λειτουργία. Οι τουαλέτες των μαθητών/τριών πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά από κάθε διάλειμμα.

Εν έτη 2020, το κάθε σχολείο για να λειτουργήσει στοιχειωδώς θα πρέπει να αποκτήσει το αναγκαίο προσωπικό, το οποίο θα υπηρετεί από το πρωί μέχρι το πέρας του ωραρίου του σχολείου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημά του τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και εν γένει τη σχολική κοινότητα του Δήμου μας, αλλά και το πάγιο αίτημα των καθαριστριών, ζητά:
Τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων σχολικών καθαριστριών και την πρόσληψη του νέου αναγκαίου προσωπικού, με πλήρη και σταθερή εργασία, καθώς και πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα,
Κατάργηση της μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα για όλες τις σχολικές καθαρίστριες,
Δέσμευση από την πλευρά της Πολιτείας για την πλήρη κάλυψη του μισθολογικού κόστους όλων των καθαριστριών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟ "Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ"


Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η δ/νση Παιδείας Αθλητισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου Χαλανδρίου από τη Δευτέρα 25 Μαΐου θα επαναλειτουργήσει το κολυμβητήριο «Ν. Πέρκιζας» και για τα άτομα ΑμεΑ που χρήζουν θεραπευτικής άσκησης (ΦΕΚ 1868/Β/17/05/2020).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης από τον θεράποντα ιατρό, βάσει της οποίας η κολύμβηση προκρίνεται ως μέθοδος θεραπείας την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Η είσοδος στο κολυμβητήριο θα επιτρέπεται από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 έως 14:00, κατόπιν ραντεβού με την γραμματεία του κολυμβητηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτρέπεται η χρήση των αποδυτηρίων.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ.: 2106814328 & 2106819350.

Ζ