Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Κ.Ε.Δ.Ε.


Οι πολιτικές που δημιούργησαν την κρίση και η εφαρμογή των μνημονίων τα τελευταία χρόνια , έχουν οδηγήσει  σε μια συστηματική επίθεση σε βάρος της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού , σε όλα τα επίπεδα.
Στόχος της επίθεσης αυτής είναι η θεσμική, οικονομική και λειτουργική απαξίωση του θεσμού καθώς και των αιρετών εκπροσώπων του.
Το σχέδιο απαξίωσης και οικονομικού στραγγαλισμού των Δήμων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων :
 • Την μείωση της κρατικής χρηματοδότησης μέσω των Κ.Α.Π. σε ποσοστό άνω του 60%.
 • Την ανάθεση από το 2011 στους Δήμους δεκάδων νέων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων, χωρίς παράλληλα  να τους δοθούν ούτε οι αντίστοιχοι πόροι, ούτε το απαραίτητο προσωπικό.
 • Τη μείωση της ΣΑΤΑ σε ποσοστό άνω του 85%, μέσω της οποίας χρηματοδοτούνταν έργα τοπικής εμβέλειας.
 • Τη μη απόδοση των ήδη θεσμοθετημένων πόρων προς τους Δήμους, όπως αυτοί περιγράφονται στο Ν. 3852/2010. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνον το 2016 θα αποδοθούν στους; Δήμους κατά 50% λιγότερα χρήματα από αυτά που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό θα προκαλέσει απώλεια εσόδων άνω των 2,5 δις ευρώ μόνον για την επόμενη χρονιά που έρχονται να προστεθούν στα περισσότερα από 10 δις των προηγούμενων ετών.
 • Την κατάργηση χωρίς να ερωτηθούμε μια σειρά από κρίσιμες για τα έσοδα και  την ομαλή λειτουργία των Δήμων μας υπηρεσιών, όπως η Δημοτική Αστυνομία, στο όνομα μιας κατ’ επίφαση εξυγίανσης της δημόσιας διοίκησης.
 • Τον οικονομικό μας στραγγαλισμό. Οι ανελαστικές δαπάνες των Δήμων το 2016 θα ανέλθουν στα 3,5 δις ευρώ, ενώ η Κεντρική Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί μέσω του προϋπολογισμού του 2016 να μας αποδώσει μόλις τα 2,5. Από πού θα καλυφθεί το υπόλοιπο 1 δις ευρώ κανείς δεν γνωρίζει, ενώ είναι δεδομένη και  απώλεια εσόδων από τα ανταποδοτικά τέλη για όλους τους Δήμους, λόγω της αδυναμίας νοικοκυριών κι επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
 • Τη σημαντική υστέρηση στη χρηματοδότηση μας για την τρέχουσα χρονιά. Σε σχέση με τα όσα έχουν προβλεφθεί να μας αποδοθούν στον προϋπολογισμό του 2015, ως το μήνα Νοέμβριο μας είχε αποδοθεί μόλις το 70%.
 • Την συστηματική αφαίρεση πόρων από τα ταμεία μας. Με νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται τους τελευταίους μήνες, αφαιρούνται με σχέδιο θεσμοθετημένοι πόροι των Δήμων (π.χ. απαλλαγή των παραχωρησιούχων του Δημοσίου από την καταβολή ανταποδοτικών τελών, αφαίρεση του τέλους χρήσης βοσκότοπων από τους Δήμους και παραχώρησή του στις Περιφέρειες, κατάργηση του φόρου ζύθου και των τελών διαφήμισης , κλπ)
 • Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου ενώ έπρεπε να διατίθενται στους Δήμους, για τη χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ισορροπίας, διατίθενται για την αποπληρωμή του χρέους και δεν επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες.
 • Μας υποχρεώνουν να δανειζόμαστε με υψηλά επιτόκια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την ώρα που τα χρήματα του Ταμείου αυτού προέρχονται κυρίως από την Αυτοδιοίκηση.
 • Επιχειρήθηκε η δέσμευση των ταμειακών διαθέσιμων των Δήμων με την κατ΄ αρχήν αντιθεσμική μεθόδευση της έκδοσης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
 • Μειώνονται διαρκώς οι πόροι για την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το 2015 θα δοθούν στους Δήμους 555 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα και το 2016 590 εκατομμύρια, γεγονός που αποκλείει κάθε δυνατότητα για χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων και δράσεων.
 • Το 2016 μόνον οι Δήμοι υποχρεώνονται από όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης να δημιουργήσουν πλεονάσματα, την ώρα που οι υπόλοιποι φορείς του Κράτους θα εξακολουθήσουν να δημιουργούν ελλείμματα.
 • Αναγκάζονται Δήμοι που βρίσκονται σε καθεστώς χρεοκοπίας να αυξάνουν τα ανταποδοτικά τέλη , σε βάρος των τοπικών κοινωνιών, χωρίς η Κυβέρνηση να αναλαμβάνει μια συνολική πρωτοβουλία επίλυσης των χρεών των Δήμων, στο πλαίσιο της συνολικής διευθέτησης του εθνικού χρέους, από τη στιγμή μάλιστα που τα χρέη των Δήμων δεν υπερβαίνουν το 1% του συνολικού δημόσιου χρέους.
 • Δεκάδες Δήμοι αδυνατούν να κλείσουν τους προϋπολογισμούς του 2015 , εξαιτίας της καθυστέρησης του Κράτους να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις.
 • Δεκάδες έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 κινδυνεύουν με ματαίωση και οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης με την καταβολή ποινικών ρητρών κι αποζημιώσεων προς τους εργολάβους.
 • Σε μια περίοδο που η Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον μόνο θεσμό του Κράτους που στηρίζει τους πολίτες με τις δεκάδες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, καθώς και το έμπειρο προσωπικό που διαθέτει , επιχειρείται από την Κεντρική Εξουσία η υπονόμευση της προσπάθειας μας με την υποχρηματοδότηση καθώς και την απαγόρευση μας να προχωρήσουμε σε προσλήψεις προσωπικού για να στηρίξουμε τη λειτουργία τους.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται, η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού ενώνει τις δυνάμεις της και στέλνει στην Κεντρική Εξουσία το ξεκάθαρο μήνυμα  ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ.
 • Δεν ανεχόμαστε άλλον οικονομικό στραγγαλισμό των Δήμων μας.
 • Δεν ανεχόμαστε να αποφασίζουν άλλοι για μας, χωρίς εμάς.
 • Δεν θα δεχθούμε πλέον καμία περαιτέρω υποβάθμιση της λειτουργικής και οικονομικής μας αυτοτέλειας.
 • Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να βάλει λουκέτο στους Δήμους μας.
Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να σεβαστεί τη θεσμική, λειτουργική και οικονομική μας ανεξαρτησία. Στο πλαίσιο αυτό :
Διεκδικούμε
 1. Να μπει τέλος στη μείωση της χρηματοδότησης των Δήμων και να μας αποδοθούν οι πόροι που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.
 2. Να υπάρξει σαφής νομοθετική πρόβλεψη για απόδοση σε ετήσια βάση ποσοστού 8,5% του ΑΕΠ, για την Αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα χωρίς ικανή και αποτελεσματική Αυτοδιοίκηση. Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας απαιτεί ενεργό συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης  και αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνον με σταθερή χρηματοδότηση.
 3. Την άμεση κατάργηση του άρθρου 13 του Ν.4337/2015.
 4. Την ένταξη όλων των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων των δήμων στο πρόγραμμα αποπληρωμής τους μέσω των εσόδων της δανειακής σύμβασης.
 5. Την κατάργηση της απαράδεκτης ΠΝΠ που αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων. Τα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων να παραμείνουν στην αποκλειστική διαχείρισή τους από τους ίδιους τους δήμους.
 6. Μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ καταρρέει το σύστημα παραχώρησης των παραλιών στους δήμους με οικονομικές συνέπειες για τους ίδιους και το Κράτος, που αδυνατεί να τη διαχειριστεί (ναυαγοσωστικό, καθαριότητα κ.λπ). Απαιτείται άμεση νομοθετική ρύθμιση.
 7. Την αντιμετώπιση του χρέους των Δήμων της χώρας με την προώθηση μιας μόνιμης και βιώσιμης λύσης, με πρωτοβουλία και ευθύνη της Κεντρικής Κυβέρνησης, με ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης με το υπόλοιπο δημόσιο χρέος και όχι με επιπλέον επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών.
 8. Την απελευθέρωση των προσλήψεων στους Δήμους, που αφορά προσωπικό που απασχολείται στις κοινωνικές δομές και τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.
 9. Την άμεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, με ειδικό κονδύλι για έργα Δήμων 2 δις ευρώ, όπως έχουμε αναφέρει και στο ψήφισμα του Συνεδρίου της Χαλκιδικής
 10. Την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Αυτοδιοίκησης μέσα από τη συμμετοχή των ελληνικών Δήμων στο σχέδιο Γιούνκερ, σε ποσοστό τουλάχιστον κατά 10% , καθώς και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης τους στην ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά.
 11. Τη δημιουργία ενός νέου ΘΗΣΕΑ, τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος που θα αφορά μόνον τους Δήμους. Η απαξίωση των τεχνικών, πολεοδομικών, σχολικών και κοινωνικών υποδομών των Δήμων είναι πολύ μεγάλη με άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Βασικές προτεραιότητες του προγράμματος αυτού θα είναι: α) η υποστήριξη των μικρών ορεινών και νησιώτικων δήμων που κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το ΕΣΠΑ β) η χρηματοδότηση δράσεων που δεν είναι επιλέξιμες στο ΕΣΠΑ όπως οι συντηρήσεις και οι επισκευές των υποδομών μας γ) η ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού των δήμων δ) η τόνωση της τοπικής απασχόλησης μέσω προγραμμάτων αυτεπιστασίας, τηρώντας πάντα τους κανόνες διαφάνειας και αντικειμενικότητάς. Ο νέος ΘΗΣΕΑΣ θα χρηματοδοτηθεί από τη νέα γενιά παρακρατηθέντων. Επειδή η ανάγκη της χώρας και των δήμων απαιτεί εμπροσθοβαρείς παρεμβάσεις, προτείνουμε να αξιοποιηθούν και οι πόροι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
 12. Σε ότι αφορά το νέο ΕΣΠΑ, διεκδικούμε την ενεργητική συμμετοχή των Δήμων στην υλοποίηση όλων των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 13. Για τα έργα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013 διεκδικούμε την μεταφορά των έργων που έχουν συμβασιοποιηθεί στο νέο ΕΣΠΑ και την κάλυψη όσων δεν μεταφερθούν από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Παράλληλα, θεωρούμε αναγκαίο να καλύψει η Κυβέρνηση τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια από τυχόν αναζήτηση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών για την μη ολοκλήρωση των έργων και τους αναδόχους των έργων από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.
 14. Τη χρηματοδότηση από την Τεχνική Βοήθεια ενός Προγράμματος Υποστήριξης των Δήμων με σκοπό τη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των Δήμων, την υποστήριξη τους στην ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων τους, καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας και ωρίμανσης μελετών ιδιαίτερα στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους.
 15. Την άμεση υλοποίηση του Προγράμματος Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων, που έχει ενταχθεί μετά από πιέσεις της ΚΕΔΕ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014–2020.
 16. Την ενίσχυση των Δήμων με το απαραίτητο προσωπικό για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών τους. Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούμε α) τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού σε ευαίσθητους τομείς ( ανταποδοτικές υπηρεσίες, Καθαριότητα και Κοινωνικές Υπηρεσίες) β) Να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της εθελοντικής κινητικότητας από τον στενό Δημόσιο τομέα και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς του δήμους, με έμφαση στους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους με τη θέσπιση ειδικών κινήτρων γ) ειδικά για τους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους να θεσπιστεί αύξηση της μοριοδότησης της εντοπιότητας δ) ως θέμα αιχμής θεωρούμε την οριστική επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την δήθεν ανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Προτείνουμε την εξαίρεση προσλήψεων για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας, για όσους Δήμους το επιθυμούν.
 17. Την άμεση ανάκληση όλων των απαράδεκτων ρυθμίσεων με τις οποίες μας αφαιρούνται οι εδώ και δεκαετίες θεσμοθετημένοι πόροι (φόρος ζύθου, ανταποδοτικά τέλη για παραχωρησιούχους Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ, κ.λπ.)
 18. Την ακύρωση του Νόμου που προωθεί η Κυβέρνηση με την οποία περνά η αρμοδιότητα για τη χρήση των βοσκοτόπων από τους Δήμους στις Περιφέρειες.
 19. Την αλλαγή των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ στους δήμους σύμφωνα με πρόταση της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ.
 20. Την παραχώρηση των τμημάτων των χερσαίων ζωνών που δεν χρησιμοποιούνται για λιμενικές δραστηριότητες των Οργανισμών Λιμένων στους κατά τόπους Δήμους.
 21. Την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου «σκούπα» του υπουργείου Εσωτερικών με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις που έχει διατυπώσει η ΚΕΔΕ.
 22. Την οικονομική ενίσχυση των Δήμων της χώρας που σηκώνουν το κύριο βάρος φιλοξενίας χιλιάδων προσφύγων.
 23. Τη θέσπιση θέσης γενικού γραμματέα και στους δήμους με πληθυσμό κάτω από 10.000 κατοίκους.
 24. Ζητάμε από την κυβέρνηση να οριστεί η επόμενη Βουλή ως αναθεωρητική, έτσι ώστε από τη Συνταγματική Αναθεώρηση:
 • Να προκύψει ο διττός χαρακτήρας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: α) ως θεμελιώδης πολιτικός θεσμός έκφρασης της «τοπικής δημοκρατίας» και της «τοπικής αυτονομίας», όπως ορίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (ΕΧΤΑ) και β) ως διοικητικός θεσμός που συναποτελεί με την κεντρική και αποκεντρωμένη διοίκηση το ενιαίο διοικητικό σύστημα της χώρας.
 • Να κατοχυρωθούν συνταγματικά οι αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας.
 • Να προβλεφθεί η φορολογική αποκέντρωση χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τους πολίτες
 Για την υλοποίηση των διεκδικήσεων μας, θα προχωρήσουμε τις επόμενες ημέρες στις παρακάτω δράσεις
 1. Στην αποστολή επιστολής σε όλους τους Βουλευτές, όλων των κομμάτων, από τους οποίους θα ζητήσουμε να μην δώσουν ψήφο σε κανένα νομοθέτημα που θα θίγει τα συμφέροντα της Αυτοδιοίκησης
 2. Στην ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης της Κοινής Γνώμης (με έντυπο υλικό και μηνύματα – σποτ στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο) σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Αυτοδιοίκηση , καθώς και τις επιπτώσεις που θα έχει στην καθημερινότητα των πολιτών η υλοποίηση των σχεδιαζόμενων πολιτικών.
 3. Στην ενημέρωση όλων των πολιτικών αρχηγών για τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, κατά την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού του 2016.
 4. Στο συμβολικό κλείσιμο όλων των Δήμων την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού και πραγματοποίηση πορείας διαμαρτυρίας, αιρετών κι εργαζομένων στους Δήμους, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Βουλή των Ελλήνων.
 5. Στην ανάληψη ενεργειών ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Σε περίπτωση που τα αιτήματά μας δεν γίνουν δεκτά, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ για να  προχωρήσουμε σε περαιτέρω κλιμάκωση των ενεργειών μας που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων :
 • τη σταδιακή διακοπή διευκόλυνσης άσκησης κρατικών αρμοδιοτήτων (Εξειδίκευση από την ΚΕΔΕ)
 • τη διακοπή όλων των επιδόσεων προς τους δημότες
 • τη διακοπή παροχών δικτύων κοινής ωφέλειας κι αποκομιδή από όλες τις κρατικές υπηρεσίες (ύδρευση – αποχέτευση)
 • τη μη παραλαβή απορριμμάτων από παραχωρησιούχους
 • την άρνηση μας να αυξήσουμε τα ανταποδοτικά τέλη καθ’ υπόδειξη. Οι δημοτικές πολιτικές καθορίζονται μόνο από το κυρίαρχο Δημοτικό Συμβούλιο κι από κανέναν άλλον.
 • Τον συμψηφισμό των φόρων που πρέπει να αποδοθούν για τα χρέη του Δημοσίου προς τους Δήμους
 • Τη διακοπή παροχής στοιχείων και πληροφοριών σε κρατικούς φορείς.
 • Στη διενέργεια Συνεδρίου στο άμεσο χρονικό διάστημα με θέμα: Νέο κράτος – αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση- φορολογική αποκέντρωση- εγγύτητα – επικουρικότητα- συνταγματική αναθεώρηση.
 • Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ να εξειδικεύσει περαιτέρω τις μορφές αντίδρασης.

ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΦΟΡΟΜΠΗΧΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016


Σύσσωμη η αντιπολίτευση - ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ στην χθεσινή συνεδρίαση ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ (ΚΟΥΡΑΣΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΩΜΑ (μόνο ως προς το Τ.Π αφού στο δεύτερο μέρος του προϋπολογισμού είχε αποχωρήσει ο Γ. Θωμάς ),  ΝΤΑΒΙΑΣ,  μαζί με τους δύο ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους, τους κ. Π. Τζούρα και Θ. Βαρδουλάκη αρνήθηκαν θετική ψήφο για  τον προϋπολογισμό του δήμου για το 2016.

Η παράταξη Λαδόπουλου και ο Θ. Βαρδουλάκης ψήφισαν ΝΑΙ μόνο για το Τεχνικό Πρόγραμμα ενώ με λευκό εξέφρασε τις αντιρρήσεις του ο Παναγιώτης Τζούρας.

Με εξαίρεση την Λαϊκή Συσπείρωση (που δεν ψήφισε με αιτιολογία τα γνωστά επιχειρήματα με τα οποία δεν ψηφίζουν ποτέ προϋπολογισμό,  αγνοώντας και υποβαθμίζοντας την φετινή ιδιαιτερότητα και επιχειρώντας να υποβαθμίσει τις ευθύνες της διοίκησης του δήμου για την ακραία φορομπηχτική της αντίληψη) ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ τον προϋπολογισμό, με το επιχείρημα ότι η αύξηση φόρων - με 15 εκ. ταμειακά διαθέσιμα - είναι πολιτική που δεν μπορεί να επικροτηθεί.

Ο Νταβίας μάλιστα - ως μέλος της Ο.Ε. - είπε ότι " η νομιμότητα αυτής της ακραία εισπρακτικής πολιτικής πρέπει να ελεγχθεί" προαναγγέλλοντας την κατάθεση ενημερωτικού υπομνήματος - προσφυγής στην αποκεντρωμένη διοίκηση.

Με επιφυλάξεις, κριτική, έκφραση διαφωνιών, τοποθετήσεις γεμάτες αιχμές και κάλεσμα προς την διοίκηση για αλλαγή κατεύθυνσης λειτουργίας προς το συλλογικότερο,  σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου, και ζητώντας από την διοίκηση σεβασμό των απόψεων όλων των δημοτικών παρατάξεων, έδωσαν τελικά την θετική τους ψήφο στο προϋπολογισμό λόγω "παραταξιακής πειθαρχίας" δύο ακόμα δημοτικοί σύμβουλοι της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ η κα Χ. Μάζη και ο κος Τ. Ευσταθίου (από τον ΣΥΡΙΖΑ) μεγαλώνοντας τις χθεσινές πολιτικές απώλειες του Ρούσσου.

Για τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και τις έντονες αντιπαραθέσεις Ρούσσου - Νταβία θα ενημερωθείτε ..... προσεχώς. Με ήχο.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΡΑΣ


Ο Παναγιώτης Τζούρας είναι ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς με χρόνια δράση στην τοπική κοινωνία.

Δεν ήρθε στο Χαλάνδρι χθες, δεν έμαθε τον δήμο και την λειτουργία του τώρα που έγινε δημοτικός σύμβουλος της διοικήσεως.

Εχθές ο Παναγιώτης Τζούρας ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και παραμένει ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.

"Δεν λαμβάνεται πλέον καμία απόφαση συλλογικά στην ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, όλα αποφασίζονται από τον δήμαρχο και την κλειστή ηγετική ομάδα του. Δεν ήταν αυτή η λειτουργία που οδήγησε στη νίκη μας στις εκλογές" είπε ο Παναγιώτης Τζούρας.

Αμετροεπής και επιθετικός όπως πάντα ο Σίμος Ρούσσος του απάντησε με "ΌΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ" - ΚΑΒΑΦΗ .

Το ερώτημα βέβαια ποιος πρέπει " ... όσο μπορεί να μην εξευτελίζει την ζωή του" ο σύμβουλος ή ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί στο μέλλον.

Ο Παναγιώτης Τζούρας (παλιός σύντροφος της αείμνηστης Βούλας της Αριστεράς στο Χαλάνδρι για τους γνωρίζοντες. Να δεις που θα σηκωθεί και θα πάρει μερικούς στο κατόπι) ρώτησε τον Νταβία σε πηγαδάκι, γεμάτος απόγνωση: "ΚΑΛΑ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ;;;;".
(Η συζήτηση είχε προηγηθεί και τα αποκαλυπτήρια του αίσχους είχαν γίνει)

Και εκείνος απλά του κούνησε - και αυτός με απόγνωση - καταφατικά το κεφάλι: "ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΕ ΤΖΟΥΡΑ, έτσι είναι!"

ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ! Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ (πρώην) ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΗ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

 

Για να πούμε και του στραβού το δίκιο αυτό αν το έκανε ο Κουράσης θα τον κρεμάγαμε μπροστά από την Εθνική Τράπεζα στην πλατεία.

Με δήμιο τον Γερολυμάτο με τον γκασμά σε θέση "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ"!

Διαδηλώσεις, ντουντούκες, πανώ και τρικ θα γέμιζαν το Χαλάνδρι.

Η ΣΤΑΣΗ θα έβγαζε φύλλο που θα μίλαγε για ξεπουλημένους, προδότες, ποντίκια, νέα κατοχή, υπηρέτες των Γερμανών κλπ.

ΚΑΙ ΟΜΩΣ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ, μόνο εμείς θα φωνάζουμε και ο Ρούσσος θα μας λασπώνει και θα μας απειλεί ( βλ. ΥΓ).

ΑΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΟΥ:

Οι 2 ΧΕΥ της Αττικής οδού στην Ηρακλείτου και την Λ. Πεντέλης πέρασαν - ως γνωστό από το ελληνικό δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ για να αξιοποιηθούν.
Να βρεθούν σου λέει ο νεοφιλελές επενδυτής για να τα αξιοποιήσει, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας (σου λέει ο νεοφιλελές) και να αναπτυχθεί η οικονομία (σου λέει ο νεοφιλελές).

Ε ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ!

Είναι ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ της νεοφιλελεύθερης καργαριστεράς.
ΔΗΛΑΔΗ .... ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, "ο δήμος ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης"
 θα πληρώσει το ΤΑΙΠΕΔ για να αγοράσει την ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΗ για να κάνει χώρο για την καθαριότητα (σου λέει).

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΗ και τα λεφτά ΣΟΥ από την ΑΚΡΑΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΦΟΡΟΜΠΗΧΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ με πρόσχημα της καθαριότητα, τα τελευταία τρία χρόνια που σε ληστεύουν  ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ..... ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ!!!!!

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΧΑΛΑΝΔΡΑΙΕ ΟΤΙ ΕΣΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΩΝ;
Γιατί οι άλλοι δήμοι που δεν διατηρούν τόσο υψηλά ταμειακά διαθέσιμα ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ στους δημότες τους. 
Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΤΑ ΜΑΖΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ.

Και δεν ντρέπονται οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΣΥΡΙΖΑ (καλά αυτοί πες είναι κυβερνητικοί πλέον και έχουν πρόβλημα κομματικής πειθαρχίας), της ΛΑΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και οι της "εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς (ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ κλπ συγγενείς) που συμφωνούν να γίνει αυτό και το υπηρετούν.

ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΣΤΑ ΛΕΜΕ!!!
"ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΗΝΥΣΗ".
(ή θα μας μηνύσουν;)

Μόνο οι Ινδιάνοι (Τσερόκι, Απάτσι, Μόικανς κλπ) αναγκάζονταν από τους κατακτητές τους  καμπόϋδες να πληρώνουν για να χρησιμοποιούν την γη των προγόνων τους.

ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΕΛΙΚΑ ΦΟΡΑΕΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ;;;; (επόμενη ανάτηση)

ΥΓ: 
ΠΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ: Πείτε στον εκλεκτό σας ΔΗΜΑΡΧΑΡΑ ότι ΑΝ ΞΑΝΑΤΟΛΜΗΣΕΙ να αναφερθεί στην παράταξή μας και στην κάθοδό της στις εκλογές λασπώνοντας μας ως "παράταξη που φτιάχτηκε για να τον εκβιάζει" ο σεβασμός μου το απόρρητο  των εσωκομματικών προεκλογικών συζητήσεων ΘΑ ΣΠΑΣΕΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - με ευθύνη του - και αυτό δεν θα είναι καλό για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ξέρετε.

Όπως ΞΕΡΕΤΕ ότι εμείς είχαμε αποδεχτεί ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΕΒΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!
 

Και ΞΕΡΕΤΕ ποιοι φταίνε και ποιοι μας είπαν "ΚΑΤΕΒΕΙΤΕ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ".

ΚΑΙ ΑΝ ΕΣΑΣ ΣΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΑΡΑΣ ΣΑΣ και μασάτε, ΕΧΘΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΗΣΕ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, το μόνο που ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΗΤΑΝ Η ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ:

ΚΑΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΗ!

Μαζέψτε τον γιατί όλα έχουν όρια.
ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΜΠΕΣΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΑΣ ΧΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ.

Και επίσης πείτε στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ  αν είστε κόμμα που πιστεύει και υπηρετεί ή καταγγέλει και δεν εφαρμόζει,  την ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!

ΔΙΟΤΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΧΘΕΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ διότι αυτά είναι για τους ΑΣΤΟΙ ενώ αυτοί είναι .. ΒΡΑΣΤΟΙ!

Α. ΚΡΟΥΣΤΗΣ:Ποιο είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών;


Αν περιμένετε να σας αποκαλύψω κάποιον πολιτικό που τα τσέπωσε κάτω από το τραπέζι, θα σας απογοητεύσω, αλλά δεν μπορώ να μη σχολιάσω την καταστροφή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την ανικανότητα της αριστερής διακυβέρνησης «κοινωνικής σωτηρίας».

Το 2012 το τραπεζικό σύστημα, για την διάσωση του, χρειαζόταν άμεσα ανακεφαλαιοποίηση. Έτσι δημιουργήθηκε το ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) στο οποίο κατέβαλαν οι εταίροι μας δάνειο 50 δις. Η περίοδο χάριτος που συμφωνήσαμε για την αποπληρωμή του, ήταν η καταβολή της πρώτης δόσης να ξεκινήσει μετά από 20 χρόνια. Το δάνειο δε, χρεώθηκε στο Δημόσιο Χρέος της χώρας μέσα σε κλίμα γενικότερης πολιτικής καταγγελίας για την υποτελή συμφωνία. Η προοπτική όμως, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Μεγάλη Βρετάνια, ήταν η εξής : Μετά την ανακεφαλαιοποίηση των κρατικοποιημένων τραπεζών, οι μετοχές θα αυξάνουν την αξία τους και θα δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης που οδηγούν σε περαιτέρω νέα αύξηση τους. Η επαναϊδιωτικοποίηση τους, μέσω της πώλησης των μετοχών τους, θα κάλυπτε την αξία των 50 δις, με την προοπτική να τα υπερκαλύψει και το ελληνικό δημόσιο να κερδίσει και καμιά δεκαριά δισεκατομμύρια.

Μέχρι το τέλος του 2014 οι τράπεζες είχαν χρησιμοποιήσει τα 39 δις και απέμεναν στα ταμεία του ΤΧΣ άλλα 11 δις. Ο σχεδιασμός αυτός όμως δεν είχε υπολογίσει ότι στο μεταξύ μπορεί να ανέβει μια αριστερή κυβέρνηση και να έρθουν όλα τούμπα. Τα δε χρήματα αυτά, ο τότε υπουργός οικονομικών Βαρουφάκης, υπό τις εντολές του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, τα επέστρεψε πίσω στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σαν να μην έφτανε αυτό έρχεται ο επόμενος υπουργός της δεύτερης φοράς αριστεράς κ. Τσακαλώτος και δια μέσου του αρχηγού του στα μέσα του Νοέμβριου του 2015, (ξε)πουλά τις τράπεζες σε ξένα επενδυτικά funds έναντι πινακίου φακής. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος του σκανδάλου, η μετοχή της Eurobank πουλήθηκε με 1 λεπτό, η Εθνική με 2 λεπτά, η Alpha με 4 λεπτά και κάτι ανάλογο η Πειραιώς. Εκτός αυτού, κανένας Έλληνας πολίτης δεν είχε δικαίωμα να αγοράσει μετοχές , παρά μόνο τα ξένα head funds.

Το κρατικό μερίδιο στην Εθνική από το 57% έπεσε στο 24%, στην Eurobank από το 35% στο 2,4%, στην Alpha Bank από το 64% στο 11% και στην Τρ. Πειραιώς από το 67% στο 22%. Πρόκειται για μια απώλεια περίπου 44 δισ. δολαρίων
αναμένοντας και την απώλεια περί των δέκα χιλιάδων θέσεων εργασίας στον τραπεζικό τομέα.

Σήμερα, η αξία των μετοχών που έχει το ελληνικό δημόσιο είναι αξίας μόλις 700 εκ. €, ενώ ο σχεδιασμός ήταν να υπερκαλύψει το αρχικό ποσοστό δανεισμού.

Στην ουσία έχουμε χρεωθεί σαν πολίτες σχεδόν όλο το δάνειο της ανακεφαλαιοποίησης 38 δις και 300εκ. Ποσό που αντιστοιχεί με την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ για 15 χρόνια, χάθηκε σε μια μέρα.

Τα δε ασφαλιστικά ταμεία που είναι οι μεγαλομέτοχοι των ελληνικών τραπεζών, με την πώληση αυτή έχασαν ανυπολόγιστα δισεκατομμύρια. Αν ξημερώσει λοιπόν μια μέρα και η κυβέρνηση «κοινωνικής σωτηρίας» ανακοινώσει αδυναμία καταβολής συντάξεων, μην ψάχνετε να «δείρετε» τους προηγούμενους κατ’ευφημισμόν ανάλγητους «νεοφιλελεύθερους», αλλά τους νυν ύποπτους συμπαθείας παλαιοκομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντώνης Κρούστης
Fileleftheros1966.blogspot.com

ΠΑΜΕ: Βασικές ανατροπές στο ασφαλιστικό


ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ: ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΗ


Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετοιμάζει και νέο ξεζούμισμα των εργαζομένων και νέα λεηλασία στο εισόδημα μας. Στο προϋπολογισμό προσθέτει και νέες μειώσεις στις συντάξεις και στους μισθούς μας. Που σημαίνει ότι με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και νέα λαιμητόμο θα έρθει στα κεφάλια μας.

Ξαναβάζει στο τραπέζι του Προκρούστη το ασφαλιστικό, αυξάνοντας τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση, μειώνοντας τις εργοδοτικές εισφορές, τις εισφορές του κράτους, πετσοκόβει τις παροχές υγείας. Το θέμα των ΒΑΕ εξακολουθεί να είναι στα προαπαιτούμενα παρά τους ελιγμούς της κυβέρνησης. Να μην αφήσουμε την ασφάλιση στα χέρια των αρπακτικών! Θέλουν να είναι καθορισμένα τα ποσά που θα πληρώνουμε, αλλά να μη γνωρίζουμε τι συντάξεις και τι παροχές θα έχουμε! Η επίθεση στη κοινωνική ασφάλιση μας αφορά όλους! Τόσο όσους βγαίνουν στη σύνταξη τα επόμενα χρόνια, όσο και τους νέους που θα έχουν τους χειρότερους όρους ασφάλισης.

Αφήνουν ελεύθερους τους πλειστηριασμούς, θέλοντας να υφαρπάξουν ότι περιουσιακό στοιχείο έχει απομείνει στα λαϊκά νοικοκυριά. Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη!

Μιλάνε για συναίνεση και πολιτική σταθερότητα για να μας φτάσουνε στο πάτο. Να σπάσουμε το κλίμα της «κοινωνικής συνοχής» και του «εθνικού διαλόγου» που προβάλει η κυβέρνηση, για να ισοπεδώσει τα δικαιώματα μας. Μας κοροϊδεύει. Για το μόνο που νοιάζεται είναι το πώς θα εξασφαλίσει την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή υπηρετεί.! Η ανάπτυξη που επιδιώκει να φέρει θα στηριχθεί στα συντρίμμια των δικαιωμάτων μας. Δεν θα έχουμε κανένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη!

Κάθε μέρα και ένα ψέμα! Πρώτα η κατάργηση με ένα νόμο των μνημονίων, μετά η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και η εγγύηση της πρώτης κατοικίας, το πρόγραμμα-φάντασμα της Θεσσαλονίκης, τα ισοδύναμα της ντροπής, τώρα η σωτηρία του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος που είναι δήθεν εθνική υπόθεση. Δεν έχουν τσίπα! Είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία! Μαζεύουν όλο το πλούτο από το λαό για να τον παραδώσουν στο μεγάλο κεφάλαιο! Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με την κατάργηση των δικαιωμάτων μας, να αρκεστούμε στα ελάχιστα!

Καλούμε τα Σωματεία των Δήμων, τους εργαζόμενους να πάρουν τη κατάσταση στα χέρια τους. Με εξορμήσεις, Γενικές Συνελεύσεις, συσκέψεις να ενημερώσουν όλους τους συναδέλφους, να μην μείνει κανένας που να δηλώνει ανενημέρωτος. Να μην υπάρξει αμαξοστάσιο ή δημαρχείο που να μην έχει στην είσοδο του απεργιακή φρουρά. Να κάνουμε δική μας υπόθεση την επιτυχία της απεργίας. Να μην επιτρέψουμε στις δυνάμεις τους εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού και τις διοικήσεις των δήμων να την υπονομεύσουν.

Στις 3 Δεκέμβρη να νεκρώσουν τα αμαξοστάσια, τα δημαρχεία, όλοι οι χώροι δουλειάς! Όλοι απεργοί! Διαδήλωσε οργανωμένα, ταξικά και συλλογικά την ανυπακοή σου στη συγκέντρωση στις 10:00 πμ στην Ομόνοια!

Ψάχνει άλλοθι για την απραξία του στο Μαρούσι ο κ. Πατούλης


Βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να απαντήσουμε σε μία ακόμη απρόκλητη και ακατανόητη επίθεση του Δημάρχου Αμαρουσίου κ Πατούλη προς την Περιφέρεια Αττικής που βασίζεται μάλιστα σε ψευδείς ισχυρισμούς.
Συγκεκριμένα διατείνεται ότι: "Στις υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται αυτή τη στιγμή δύο ώριμες μελέτες για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορούν στις Πολεοδομικές Ενότητες του Αγίου Θωμά και του Πολυδρόσου. Αυτό που απομένει, είναι να εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής το απαραίτητο κονδύλι, ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, για να προχωρήσουν τα έργα"
Ενημερώνουμε λοιπόν τους Δημότες Αμαρουσίου ότι τα συγκεκριμένα έργα είναι ήδη ενταγμένα στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας από τα τέλη Οκτωβρίου του 2014(!) και συγκριμένα στον προϋπολογισμό του 2015!
Άρα το κονδύλι έχει εγκριθεί προ πολλού αλλά ο Δήμαρχος Αμαρουσίου πιθανώς δεν το αντιλήφθηκε λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών του, πέραν της διοίκησης του Δήμου του.
Στη συνέχεια ο κ. Πατούλης εγκαλεί τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργο Καραμέρο ότι "καθαρίζει τα ρέματα τον χειμώνα αντί για το καλοκαίρι".
Ενημερώνουμε του Δημότες Αμαρουσίου με τους οποίους συνεργαζόμαστε άψογα ελλείψει ανταπόκρισης της διοίκησης του Δήμου τους, ότι τα ρέματα καθαρίστηκαν εφέτος τρεις φορές. Την Άνοιξη, το καλοκαίρι και φυσικά τον τελευταίο μήνα δεδομένης της επιβάρυνσης που υπέστησαν από το ακραίο καιρικό φαινόμενο της 22ας Οκτωβρίου. Ευχαριστούμε μάλιστα τόσο του κατοίκους του Ψαλιδίου (καθαρισμός, αντιστήριξη στην οδό Κυρίλλου) όσο και αυτούς της περιοχής των Εργατικών κατοικιών (καθαρισμός πίσω από το κτίριο του ΟΤΕ), του Αγίου Θωμά (καθαρισμός, ψεκασμοί και διόρθωση βλαβών σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ), αλλά και της περιοχής Σωρού Λάκκα Κόττου (καθαρισμός, στήριξη γεφυριών) για την συνεργασία τους.
Τέλος με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες του Αμαρουσίου καλούμε τον κ. Πατούλη επιτέλους να εργαστεί και συνεργαστεί ούτως ώστε να απορροφήσει με σοβαρές προτάσεις και μελέτες τους πόρους που διαθέτει η Περιφέρεια Αττικής σε όλους του Δήμους χωρίς διακρίσεις.
Η απραξία που έχει επιδείξει τόσο το 2015 (δεν γνώριζε καν για τα έργα του Πολύδροσου και του Αγίου Θωμά όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Παρασκευής) όσο και εν όψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για το 2016 αφήνει το Μαρούσι χωρίς συνέργειες με την Περιφέρεια Αττικής, αντίθετα με τους υπόλοιπους Δήμους του βόρειου τομέα (αναφέρουμε ενδεικτικά μόνο τους Δήμους, Λυκόβρυσης Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Παπάγου Χολαργού, Μελισσίων Πεντέλης) που προχωρούν ταχύτατα σε έργα πνοής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
Όπως γίνεται αντιληπτό η στάση του ζημιώνει το Μαρούσι.
Παρόλα αυτά, η Περιφέρεια Αττικής δεν αφήνει το Μαρούσι στην τύχη του. Με παρεμβάσεις της στην Λεωφόρο Κηφισίας, στο Δάσος Συγγρού, στο ΟΑΚΑ, στα ρέματα της πόλης και αλλού (π.χ συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Κηφισιάς Αμαρουσίου Ωρωπού για την αποπεράτωση κτιρίου στην ενορία των Αγίων Αναργύρων) προσπαθεί να εξισορροπήσει το έλλειμμα της διοίκησης του Δήμου Αμαρουσίου όσο είναι δυνατόν.
Όσο για τις αναφορές του περί "κομματικής λογικής" μας, να θυμίσουμε μόνο πως εκείνος συνόδευε τον Ιανουάριο τον κ. Σαμαρά και τον Σεπτέμβριο τον κ. Μειμαράκη στην κάλπη, εκφωνώντας ενδιάμεσα τον Ιούλιο πύρινους λόγους στο Ζάππειο υπέρ των δανειστών, ενώ μόλις πρόσφατα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει 50 υπογραφές για να είναι υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας όπως είχε προαναγγείλει.
Ας αφήσουμε λοιπόν στις άκρη τις επιθέσεις και τους χαρακτηρισμούς και ας εργαστούμε για τους πολίτες και τις πόλεις μας, καθώς τα προβλήματα δεν μπορούν να περιμένουν.